Followers

Google+ Followers

onsdag 19 oktober 2011

Oktober 18, 2011


Sheldan Nidle
Oktober 18, 20111 Batz, 4 Tzec, 8 Manik

Selamat Balik! Vi kommer tillbaka i ett tillstånd av glädje! Framsteg görs på många fronter nu när vi sätter igång med de sista direktiven, som inom kort kommer att påbörja fördelningen av de fonderade tillgångarna. Samtidigt har en rad möten klarat upp vissa missförstånd mellan våra Jordallierade och oss. Dessa samtal tog upp ett antal frågor som oroat ett flertal grupper om hur proceduren med tillkännagivandet skall genomföras. Detta ledde till en del justeringar i vår dagordning vad gäller våra utsändningar via radio och TV. Dessa små problem är nu lösta och vi är redo att använda vår teknologi för att påskynda nästa fas i att frambringa er nya verklighet. En annan fråga som bromsade saker och ting var diverse käbbel om exakt hur själva inledningen av Disclosure (Avslöjandet) skulle genomföras. I huvudsak handlade det om prioriteringar och om hur man bäst ska slutföra avlägsnandet av den mörka kabalen. Något som också var under debatt var olika moraliska och juridiska synpunkter på kabalens slutliga kapitulationsdokument, och även detta har avgjorts på ett klokt sätt. Så nu är scenen klar för det mörka att avlägsna sina hantlangare från deras ämbeten.

Det här dagsläget har förvandlats till en möjlighet för oss att granska allt som har att göra med Disclosure och Första Kontakt. Det politiska system som styr er värld är naturligtvis en konstruktion av den mörka kabalen. Ett antal hemliga, heliga grupper håller på att sätta ihop de handlingsprogram med vars hjälp många nationer i Asien, Afrika och Europa lagligen kommer att ersättas med ”caretaker”- regeringar (tillfälliga övergångsregeringar). Syftet med detta är att avlägsna varje spår efter den mörka kontrollen, och att få de individer och grupper till makten som är hängivna uppgiften att skapa er nya verklighet. Avslöjandet (Disclosure) kommer att gå smidigt, så snart den nya ledningen och de grupper finns vid rodret som länge varit hängivna uppkomsten av ett andligt orienterat medvetande på er värld. Era Uppstigna Mästare har arbetat fram ett globalt nätverk som omfattar era kusiner från Agartha och oss. Redan håller sig flera banker runtom i världen flitigt till de nya internationella finansiella protokollen och dessa regler kommer allmänt att träda i kraft så snart det mörka har förts bort från makten.

FörstaKontakt- flottan fortsätter att lägga till nya medlemmar från mänskliga stjärn-nationer till sina listor. Vi utökar antalet specialutbildade mentorer och väljer din personliga mentor från den plats varifrån du härstammar, eftersom vi har upptäckt att ni har en tendens att vara mera bekväma med en mentor från den stjärn-nation, vars fäderneärvda gener löper starkast inom er. Detta verkade vettigt trots det faktum att de flesta av er är en blandning av många olika stjärn-nationer. Vi har för avsikt att göra denna sista medvetandeförändring så lätt och behaglig som möjligt, och när ni ikläder er er nya fullt medvetna identitet kan ni börja återkalla minnet av era gamla förfäder. Det mörka var också medvetet om och använde sig av betydelsen av fäderneärvd släktforskning. De använde den för att kontrollera er genom att skapa begreppet hierarki och genom att få er att tro att de, de mörka, var "bättre och finare" än deras ofrälse undersåtar. Under den första tidsåldern som grundades av Anunnaki efter Atlantis´ undergång, blev ni alla alltså betraktade som en typ ”bastarder”, vilket är ganska skrattretande!

Varje stjärn-nation har utvecklat sin unika kultur, vilken de är stolta över. Vi har kulturfestivaler över hela galaxen som visar upp de olika danser, sånger och ritualer som är unika för varje stjärn-nation. Vid vissa tider under det galaktiska året, kommer vi samman för att läka och stödja den här galaxen, och vi välkomnar tillskottet av er stjärn-nation till denna fantastiska blandning. Vi vet att ni kommer att gå samman med invånarna i Agartha för att bilda språngbrädan till det ni vill skapa. Ni bebor ett av de mest fantastiska planetsystemen i galaxen, och när ni börjar ta de inre världarna hos era fyra vattenvärldar i besittning, kommer ni att gå samman med energierna på respektive planet. Ur detta kommer det att uppstå en mängd möjligheter som kommer att forma grunden för kulturen inom er stjärn-nation, och vi ser fram emot ert deltagande i våra kulturella utbyten och festivaler. Era planeter kommer att stå som värd för galaktiska och intergalaktiska konferenser, som kommer att forma historien hos den här sektorn av den fysiska verkligheten. Som ni ser så finns det mycket för er att se fram emot.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Tiden är nära för de förändringar vi har utlovat er! Våra många medarbetare, både i Inre Jorden och inom era globala samhällen, färdigställer nu de arbetsuppgifter som speciellt avlägsnar hindren för överflödsleveranserna och tillsättningen av nytt styrelsesätt. De mörka fortsätter med att leta efter sätt att stjäla vilka tillgångar som helst för att kunna genomföra sina planer att hålla sig själva kvar vid makten. Tidigare förlitade vi oss på att den Galaktiska Federationen skulle hitta och ta tillbaka dessa stulna tillgångar. Nu har samverkande team från Agartha tagit på sig det ansvaret. Tills vidare och tills "kusten är klar" och det mörka säkert avlägsnats från era samhällen kommer vi att hålla kvar dessa tillgångar. De mörka som var inblandade i genomförandet av stölderna har tagits i fängslit förvar och isoleras i en speciell holografisk miljö som upprätthålls av våra medarbetare från Agartha.

Det finns för närvarande ett antal fonder som mörkret nekar till att distribuera. Denna envisa hållning som olika mörker-orienterade regeringar håller fast vid visar entydigt på behovet att avlägsna dessa regeringar från makten. Som en följd av detta har vi nu fått i uppdrag att fokusera vår uppmärksamhet på denna fråga, och därför pågår en rad samordnade åtgärder som på ett lagligt och etiskt sätt kommer att uppnå denna av Himlen påbjudna aktivitet. Vi håller också på att avsluta ett projekt, som gör det mycket klart för det mörka att alla dess ambitiösa strategier för att motverka Ljuset misslyckas! Så snart detta är klart kan vi äntligen genomföra de globala leveranserna och använda våra rättsliga och "övriga" hjälpmedel för att oskadliggöra den gamla ordningen och avlägsna det mörkas kvarvarande kumpaner. Omedelbart i hälarna på detta kommer tillkännagivandena och det nya caretaker-styret!

Som ni kan se har, för sista gången, en mäktig kamp rasat i hela er värld! Det mörka är mycket halt och motståndskraftigt. Det har många allierade och förfogar även över återstoden av ett tidigare vidsträckt gytter av finansiella medel. Men det mörka finner att dessa fonder snabbt krymper utan alternativ till att ersätta dem. Vår relativt enkla uppgift är nu att på bäst möjliga effektiva sätt använda de lagliga, administrativa och militära resurser som ges oss. Vi tackar Skaparen för de många välsignelser och den gudomliga nåd som har skänkts oss under detta uppdrag. Nu närmar sig tiden för oss att genomföra de löften som Himlen gett till er. Ert kommande välstånd och nya styressätt utgör bara ett uns av det som väntar er. Var redo och kloka nog att ta dessa kommande möjligheter som en gåva att användas vist till att sprida Ljuset in i varje enskilt öde och in i varje fattigt hörn av er älskade planet!

Idag fortsatte vi våra pågående budskap om den senaste utvecklingen på ert jordklot. En världsomfattande rörelse för jämlikhet och ekonomisk frihet för alla växer snabbt, och detta är bara en gnutta av det som ”ligger i stöpsleven”! Det är dags för ett stort språng i medvetandet! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Website: Planetary Activation Organization


 


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure