Followers

Google+ Followers

fredag 24 september 2010

September 21, 2010

12 Cauac, 17 Zip, 7 Ik


Galaktiska Federationen genom Sheldan Nidle


Selamat Balik! Vi kommer åter med mer att diskutera med er. För närvarande hålls viktiga samtal med den mörka kabalens ledare på olika platser runt omkring er glob. Dessa hemliga möten banar vägen för ett skifte av många större regeringar. Samtidigt så uppfattar de som studerar de ändrade förhållandena för världens ekonomi att en ekonomisk katastrof liknande den under September 2008 kunde inträffa denna höst. Dessa digra varningar har oroat världens större övervakande styrelser av handel med aktier, obligationer och råvaror, särskilt som de drabbade bankerna inte har återhämtat sig från den omstörtande tiden. I själva verket så har mängden av icke-rapporterade skulder ökad hundra gånger om eller mer. Denna belägenhet förföljer mörkrets maktstruktur och det verkar inte finnas någon annan lösning än ett direkt transformerande av makten till våra Jordliga allierade. Mörkret tvekar dock att ge upp och ta konsekvenserna som erbjuds dem utav Ljuset. Detta är det brådskande dödläge som vi nu är fullt engagerade i; en transferering av makt behövs göras och att det görs snabbt utav mörkret.

Vi ingår i dessa förhandlingar med full kunskap om vad som förväntas av oss. Mörkret har inte bara blivit kvar vid makten längre än önskat utan de förblir arroganta till den grad att de kräver att bli undantagna från konsekvenserna av deras vidriga agerande. Fattigdom och sjukdomar sprider sig över hela planeten. Kampen för överlevnad för den stora majoriteten av er världs befolkning har hårdnat under det senaste årtiondet, trots att det finns tillgångar som lätt kunde lösa dessa problem. Och återigen, så sitter inte bara mörkret på detta enorma överflöd utan de förhindrar också distributionen av en annan enorm fond som tillhör de Jordliga allierade. Allt detta måste omedelbart rättas till, vilket är varför som vi initierade de nuvarande samtalen med mörkret. Vi vill inte ses av er som något annat än att utgöra en välgörande närvaro, vars målsättning är att se till att de nödvändiga förändringarna sker i era regeringar och i er globala ekonomi. Vårt bekymmer är att en minoritet av er befolkning tror starkt på ett koncept bestående av ”ondskefulla erövrare från yttre rymden”. Denna historia har trummats i er utav film och underhållningsindustrin sedan sent 1930 talet.

Det finns ett mer direkt sätt att se till att mörkret håller sig till Himlens och våra krav då vi har en teknologi med vilken vi lätt kan övervaka överenskommelser. Vi vill naturligtvis inte visa våra kort förrän det är nödvändigt. I dess hemliga inventarier har mörkret ett flertal olika typer av teknologier som medvetet hölls primitiva utav deras tidigare utomjordiska allierade. Vi fick del av denna information när dessa tidigare mörka allierade valde att förena sig med Ljuset 1995. Ärkeängel Mikael gav oss vid den tiden tillgång till ett antal heliga förordningar som sattes i effekt utöver hela galaxen 1995. Dessa respekterades sedan av utav den mörka galaktiska skaparen, Ankara, vilket ledde till det galaktiska avtalet mellan den tidigare Ankara Alliansen och den Galaktiska Federationen av Ljus. Från detta avtal kom det ut en enorm mängd information angående vad som hade getts ut av mörkret till era olika hemliga regeringar, och allt är mycket avancerat jämfört med vad som allmänt används hos er. Det är dock också mycket primitivt jämfört med vår, och det ger oss en fördel som vi önskar att använda, med Himlens tillåtelse.

Som det hela nu utvecklar sig når vi en punkt då vårt ingripande blir nödvändigt. Men först, lite bakgrund: personal från den Galaktiska Federationen har ingripit i era affärer under mer än 13 tusen år, vilket gör att betänkligheter i storts sett ej relevanta då det gäller ingripanden i ert samhälle. Vad som för oss att tveka är den propaganda som har nämnts ovan som har svalts helt och fullt av många av er. Som kontrast så beakta sammanhangen som spelas ut runt omkring er: en enorm transformering av vilka ni är är helt klart på väg och har initierats av Himlen för att återföra er till fullt medvetande. På hennes begäran har vi också kommit för att assistera med att utföra den Gudomliga Viljan. De som motsätter sig den Gudomliga Viljan är de mörka som kontrollerar många av era regeringar, er ekonomi, och era huvudsakliga filosofier. Mörkrets hemliga samfund använder sig av stora rikedomar och makt för att manipulera era uppfattningar och skapa samhällen av vilka det kräver lydnad. I opposition till detta finns de Ljus orienterade grupperna, vilka vi stödjer.

Det kritiska steget som nu ligger framför oss är att införa en framgångsrik transformering av makt. Anunnaki folket, rådgivare till oss sedan 1995 då det gäller den mörka kabalen, rekommenderar ett flertal åtgärder. Kabalisterna ignorerade Anunnaki folkets uppmaningar att förena sig med Ljuset, då denna vilda grupp inte tyckte att detta var i deras bästa intresse. (Himlen krävde av Anunnaki folket att det inte utrotade dem och förordade en mjukare transformering.) Sedan dess, under Himlens guidande, har vi använt olika sätt för att omvända dessa istadiga individer, men som ni ser, utan framgång. De hotar med att skapa panik bland er om vi avslöjar våra skepp, genom det gamla struntet pratet om ”inkräktare från rymden”! Efter att ha uttömt alla diplomatiska vägar har Himlen godkänt vårt användande av mer direkt kreativa lösningar, vilka vi ämnar använda så snart som de nuvarande ”samtalen” är avslutade.

Omständigheterna som omger denna första kontakt har varit unik och svår sedan dess början på tidigt 1990 tal. I normala fall tillåter vi en Vetenskap och Utforskningsflotta att ingå i en beredskap av första kontakt bara om ett antal villkor är uppnådda. När den Siriska Regionala Rådet inom den Galaktiska Federationen beslutade att genomföra en första kontakt med er så var inga av dessa krav uppnådda. I själva verket så motsatte sig majoriteten av stjärnnationerna en sådan operation, och det var Himlens önskan som upphävde Rådets beslut. Det resulterande första kontakt laget blev därför en blandning av de ursprungliga 50 mänskliga stjärnnationerna som koloniserade Lemuria för ca 900 tusen är sedan. Många av de stjärnnationerna som skall användas i detta uppdrag var inte ens dåvarande medlemmar av den gällande Galaktiska Federationens Regionala Råd.

Vi finner därför oss själva i en underlig ställning bestående av ett flertal motsatta punkter: å ena sidan så förordnar Himlen dagligen er frihet och suveränitet, medan de som sitter vid makten inte tvekar att döda var och en av er för att kunna sitta kvar vid makten. Å andra sidan har vi ett mandat att utföra Himlens förordnanden, och detta förefaller att göra det nödvändigt med ett påtvingat avsättande av de mörka Varelserna. Himlen försäkrar oss att göra detta är möjligt, nödvändigt och måste göras mycket, mycket snart. Och sedan finns det den djupa och väl utvecklade främlingsfientligheten inom er som behövs rensas upp. Våra egna enheter och våra kusiner i Agarta (Inre Jorden) säger till oss att så länge som processen görs som ett heligt befriande så kommer det att mottas väl av er. En ny plan för att avsätta de mörka behövs och vi har den perfekta lösningen!

Teknologier kan användas för att lura och kontrollera ett folk, eller så kan det användas för att kraftigt förstärka det allmänna välbefinnandet hos alla. Ert samhälle illustrerar klart denna motsats då det nu når en fundamental punkt av kollaps: ögonblicket har kommit då ni antingen ändrar riktning och överlever, eller börjar gå utför en snabb utlöpa mot utrotning. Ni har en hemlig teknologi som kan förändra er värld på en natt, men de som kontrollerar den tillåter inte att den används till goda ändamål. Himlen förordnar dock annorlunda. Det är därför vår sak att föra bort de som söker att förhindra er överlevnad och ett sätt att göra så står redo och väntar. Var beredda att vakna en morgon inom en snar framtid för att upptäcka att något underbart har hänt!

Idag gick vi igenom det närliggande förgångna och beaktade en del av komplikationerna av detta uppdrag. Detta uppdrag är unikt och utmanande, men med ett öde att bli en stor framgång! Ni går med fullt fart framåt mot fullt medvetande och en återförening med era kusiner i den Inre Jorden och era rymdfamiljer. En härlig framtid startar! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se
September 14, 2010

5 Eb, 10 Zip, 7 IkGalaktiska Federationen genom Sheldan Nidle

Selamat Balik! Vi kommer åter, Kära Hjärtan, med mer att berätta för er! Allt på er värld går nu mot en slutlig avslutning. Våra Jordliga allierade och våra diplomatiska och förbindelsegrupper ligger nu i allvarliga förhandlingar med den mörka kabalen. Dessa diskussioner involverar ett antal kritiska frågor, såsom nya regeringar; ett nytt finans och valutasystem; och utdelning av de globala överflödsprogrammen. Dessa frågor behöver bli avklarade på en formell basis och verkställighetsbestämmelserna behövs bli överenskomna. När detta ligger bakom oss kan vi helt fullt involvera personal från den Galaktiska Federationen för att se till att dessa bestämmelser blir snabbt och fullt införda. Med detta som mål har vi koncentrerat åt på verkställighetsbestämmelserna. Vi avser att använda vårt övertag för att föra fram de nya övergångsregeringarna och sätta våra Jordliga allierade på plats, vilka har som uppgift att utföra alla aspekter av de ovan nämnda förändringarna. Det monetära fiat systemet och det globala finansiella systemet som sattes upp utav Dumbarton Oaks kollapsar nu. Konkurser avslöjas i hemlighet av ett flertal centralbanker, och där leder den Amerikansk Centralbanken.

Dessa hemliga avslöjanden är ett tecken för många inom de övre nivåerna av bank och finansindustrin att en större ekonomisk kollaps nu hopar sig och att en väg att ta sig ut, såsom radikal reform, är i skriande behov. Dessa bekymmer har inneburit att våra Jordliga allierade har fått många nya anhängare, vilka har blivit fullt instruerade av våra Jordliga allierade om vad som kommer och hur de bäst kan hjälpa oss att uppnå våra mål. Antalet konverterade stiger, men tills att det nya monetära och finansiella förordningarna är på plats så håller vi de nyligen konverterade minimalt informerade om våra samtal med den mörka kabalen. Många detaljer återstår; vi är trots detta mycket nära den överenskommelse som vi ämnar utkräva från kabalisterna. Vissa aspekter av överenskommelsen, såsom ett nytt hårdvalutasystem, sätts på plats och när det väl fungerar kommer det att tillåta en hel rad förändringar att starta upp. Detta inkluderar övergångsregeringar och uttalanden från dessa nya regeringar angående hård valuta och skuldförlåtelser.

Dessa nya regeringar förstår att en enorm pris och monetär deflation följer efter dessa uttalanden. Förändringar kommer att balanseras av krympandet av skulder till praktiskt taget noll och de stora skatteåterbäringarna. Vi för ert globala samhälle från skuld till välstånd. De nya valutorna kommer inledningsvis att utbytas vid nominellt värde, och efter en kort period kommer de gamla valutorna att förlora sitt värde. Guld och silver kommer att regleras på ett sådant sätt att de nya valutorna kan ses som säkrade och accepterade av alla. Dessa nya komponenter av det nya finansiella systemet kommer att återföra bankövertagna hem till deras ursprungliga innehavare och införa ett nytt koncept av mark tillgång, eller ”fastigheter”. Som väktare för Gaia, så kommer ni att visas ett nytt system som faller något mitt emellan vad som är vanligt i den inre Jorden och nuvarande vanor på yt-världen. Fastigheter, eller mark tillgång är i högsta grad en felaktig term: allt är heligt för Moder Jord, och ni är bara tillfälliga skötare av hennes land. Gaia är helig, och hon behöver hedras medan ni bor på henne.

Varje liten bit av mark är relaterat till marken som omger den, så de som besitter marken behöver ta en kollektiv inriktning. Det är viktigt att vara involverad i politiken för omhändertagandet av mark och att veta vad som händer i er kommun. Försök att förstå varför denna holistiska inriktning är nödvändig. Var liten bit av land är ihop knuten med ekosystemet som helhet och detta har implikationer för er specifika miljö. Att hedra Gaia betyder att ni ser marken och landet runt omkring er på ett nytt sätt. Kom ihåg att hälsan av planeten påverkas av vad ni gör som ett kollektiv. Det är av den anledningen som enorma multinationella företagen, som är beroende av land som innehåller naturtillgångar som till exempel olja, gas, kol, osv, kommer att bli informerade att en ny form av ansvarsfullt skötande av mark och land som hedrar Moder Jord kommer att införas. Dessa regler för tillsyn kräver en hel del av gemensam förståelse och ömsesidigt accepterande, och för att göra detta är ett väl igenomtänkt allmänt utbildningsprogram väsentligt.

Det är en sak att ha en ny regering som inför en rad nya koncept, och en helt annan sak att få allmänheten att acceptera dem. Denna utmaning faller på en speciell kommitté av utvalda medlemmar av de nya regeringarna och oss. Innan landningarna och den officiella första kontakten så behöver ni få kännedom om ett antal nya koncept. Ni kanske kommer ihåg att vi har nämnt att ni kommer att få en hel rad nya ansvarsområden. Vi vet via våra nattliga möten med var och en av er var ni står angående ett uppbåd av olika frågor. Vårt mål är att vara vägledande; vilket betyder att visa er en väg för att anta vettiga alternativ och förbättringar i fråga om era nuvarande nyckelkoncept. För att åstadkomma detta har vi satt ihop ett program av upplysta lärdomar som kommer att ledas av kommittéer ansvarig för att transferera väsentlig information. Varje kommitté kan inkorporera förändringar som de anser bäst passa deras respektive nationella befolkning.

Målet med dessa förändringar är att förbereda er för första kontakt. Den mörka kabalen önskar innerligt att gör slut på er och ert snabba uppvaknande. Många av er har vaknat upp under det senaste året, och antalet ökar varje månad i allt högre takt. Vi ser att de mörka är extremt upprörda över vad Himlen lyckas att uppnå trots den skandalösa politiken med massaker ämnad att förhindra ert uppvaknande och att reducera antalet utav er. Men dessa mörka strategier fungerar ej! Himlen och Ljuset är bestämda med att införa den gudomliga planen, vilken mycket klart uttrycker att tiden för mörkret är över och att er återgång till fullt medvetande är avklarat! Heliga pakter med det fysiska och med den Galaktiska Federationen ser till att dessa gudomliga intentioner vederbörligen manifesteras. Vi har ett preliminärt tillstånd att landa vid en föreskriven tid inom er nära framtid!

Denna heliga tidtabell betyder att ni inte skall leva mycket längre i den moras som mörkret har gjort utav er 3D verklighet. Ett scenario är på plats och det kommer att sättas upp utav oss så det kan operera med Himlens välsignelse. Mörkret har full kunskap om detta, men insisterar på att försöka att åstadkomma ett annat slutresultat. Himlen och våra representanter har helt och fullt informerat era större regeringar, och enbart ett fåtal önskar att bortse från Himlens mandat. Deras förseningstaktik är talande då det gäller deras oförminskade högmod, och detta har lett till formande av de förhandlingsgrupper som vi nämnde i början av detta meddelande. Målsättningen är att helt enkelt att legalt byta ut era regeringar mot sådana som i sanning representerar era förändrade synsätt. Tiden har kommit för dessa förändringar att äga rum!

Framfarten utav förändringar växer. Siare, kanaliserare, och andra som ser och hör från Ljuset ger förutsägningar om denna stora period av förändringar. Var och en har ett något annorlunda scenario för vad som skall komma. Vår kommentar är att en koherent fysisk impuls eller manifesterande intention behövs. När det gäller intentionen för de mörka tjänarna så har de vid upprepade tillfällen blivit tillsagda att en atomvapenförstörelse inte är ett alternativ; och inte heller tricket utav en föreställning av falsk rymdinvasion, vilket de har försökt sig på vid upprepade tillfällen. Gång på gång har de försökt att attackera våra skepp och moderskepp, och de har till och med bett om hjälp från deras före detta allierade mörka rymdherravälde. Allt har misslyckats. Trots detta så fortsätter de och mycket snart kommer deras misslyckande att höras runt om planeten!

Idag har vi tillfogat till informationen som preparerar er för vad som ligger inför er, inkluderande våra senaste aktiviteter med den mörka kabalen. Våra Jordliga allierade är redo att visa framfötterna. Vår intention är att stödja detta, och vid rätt tid landa och celebrera den nya dagen i er värld. Var tålmodiga lite längre, med kunskap om att en stor mängd engagerade individer avslutar sina väsentliga uppgifter. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se
September 7, 2010

11 Chicchan, 7 Zip, 7 IkGalaktiska Federationen genom Sheldan Nidle


Selamat Jaran! Vi kommer åter med mer information om er värld, Moder Jord, och er upplyftning till fullt medvetande. I våra sista meddelanden har vi fokuserat på historien om UFO mörkandet och den angloamerikanska delen av den mörka kabalen. Vi pratade om hur denna grupp, vars slutmål var att bli favoriter för deras Anunnaki överherrar, följde en storplan som föddes för flera årtionden sedan. Denna plan skulle ha nått full mognad under mitten av 1990 talet, men Anunnaki folkets plötsliga byte av sida till Ljuset chockade och helt förvånade kabalisterna, vilket tvingade dem att komma fram med en helt ny plan för att säkra en global position av överhet. Efter en serie av motgångar mot slutet av 1990 talet så gav det amerikanska valet vid skiftet av årtusendet den överhet som de maktsugna sökte, och det stympade all kvarvarande opposition i USA och Storbritannien. En ny gemensam politik var nu möjlig. Den stora planen inkluderade också en stor drastisk inhemsk terror attack som ett första steg på vägen mot global dominans, så detta utfördes vederbörligen.

Under de senare decennierna blev en stor del av oljeindustrin nationaliserad och denna förändring i ägande oroade den angloamerikanska energikartellen djupt. Ett intrång i Mellanöstern behövdes för att återupprätta den nödvändiga starka arm dominansen som behövdes för framtida regionala förhandlingar. Samma sak var sant för Asien, Syd och Mellanamerika och Afrika. Olja var en passande global industri som kunde användas för att återskapa maktnätverken som hade övergivits av Anunnaki folket, och den mörka kabalen handlade raskt för att utföra strategin som hade satts på plats under de sista åren av det tjugonde århundradet. Samtidigt stärkte vi vår relation med grupperna och individerna som snabbt utvecklades till vår Jordliga allierade. Tillsammans samlade vi intelligens angående hur mörkrets stora plan skulle spelas ut. Vi var positionerade runt omkring New York City och såg de första hemska stegen av denna plan utspelas. Denna händelse involverade både känd och hemlig teknologi och var en övning för en händelse planerad för senare under samma årtionde: en holografisk föreställning av en rymdinvasion, med teknologi som kom ifrån deras mörka före detta utomjordiska allierade.

Teknologin som användes på World Trade Center var maskerat utav spektaklet av en mycket realistisk 3-D flygplans hologram (men utan de avslöjande ljuskällorna). Effekten, även om den var primitiv, var tillräcklig för att lura de som inte var bekanta med denna teknologi. Detta var kombinerat med en serie av fabricerade videos som konstant visades av de större TV kanalerna. Användandet av vapen med partikelstrålar och redan installerade explosionsladdningar avslutade den teatraliska showen, och allt gick fint med bara små fadäser. Vi kunde se att deras teknologi inte hade utvecklats mycket mer än vid de tillfällen på 1990 talet när de försökte iscensätta falska UFO invasioner. Vi informerade våra Jordliga allierade om detta och satte in medel för att förhindra dem från att använda denna teknologi i framtiden. Efter ett flertal misslyckade försök att använda holografisk teknologi, så vände sig kabalisterna till en kärnvapenskonflikt som ett sätt för att uppnå sina mål. De fokuserade sig på oroshärdarna i Asien och Mellanöstern, så vi sände våra förbindelsegrupper till dessa områden för att förhindra sådana vansinnigheter.

Helt uppenbart så fortsatte vi att upprepa, till de större atomvapen nationerna, att sådana farliga vapen inte är ett acceptabelt alternativ. Kärnvapen måste helt enkelt totalt avstås från! Ni går in i en era av fred och välstånd och det kräver ett globalt engagemang i form av avrustning. De som nu har makten representerar slutfasen på en mörk period av våld, rädsla och konstant svek och lögnaktighet! De vacklar och tror inte sina ögon eftersom deras förmodade oantastliga välde rasar samman och deras rikedomar, som länge slösades på deras olika nycker, försvinner. De nya regeringarna kommer att stämma dem och återföra bergen av tillgångar till folket. Den mörka kabalens dominans anstiftar en slutlig spasm av kaos runt omkring världen, precis som alla andra döende välden i det förgångna har gjort. Nya sätt och attityder blomstrar; möjligheter för en ny verklighet börjar framträda; och våra Jordligt allierade förbereder att sända en del häpnadsvärda avslöjanden.

Er värld står och balanserar på kanten av ett stup! Mörkret har för avsikt att ta er till randen av undergång. De är en mycket allvarligt elakartad bunt, och att ha att göra med dem är som att arbeta med ett gäng bortskämda och elakartade femåringar som har som avsikt att åsamka stor skada. Det kräver en process utav hot och lockelser, och en lämplig mängd av metoder liknade de som används för att fösa boskap för att få deras uppmärksamhet. De har blivit tillsagda åter och åter igen vad som förväntas av dem från Federationen och Himlen, men det mesta verkar gå in i ena örat och ut i det andra! Under dessa omständigheter har vi instruerat våra grupper att se till att dessa delar av deras atomvapen och andra hemliga vapen är funktionsodugliga, och dessa åtgärder förefaller att lyckas få dem att uppmärksamma vad det är vi säger under en kort tid. Sedan gör deras nationella grupper något mycket skandalöst igen och denna cykel upprepar sig självt. Ibland önskar vi innerligt att göra något för att skjuta balansen till fördel för våra Jordligt allierade!

Himlen har utfärdat en tidtabell och denna tidspress är nästan nu här. Vi betonar detta faktum varje dag till kabalen. Vi betonar också att en kärnvapenaktion från dem utlöser en omedelbar första kontakt, och denna vetskap har i själva verket fått dem att avhålla sig från många hemska planer. Var och en av era olika militärer i er värld har någon typ av vapen bärande farkoster i varierande utsträckning. Dessa mörka regeringar har använt dem mot oss, både bemannade och obemannade, utan framgång, och därmed betonas det än mer vad det är vi säger till dem. I själva verket förefaller det som att de tycker om detta katt och råtta spel, vilket är ytterligare en anledning till att avsätta dem från makten. De har i sanning ingen moral och vi har informerat våra Jordliga allierade om deras opålitlighet och betonar att de aldrig bör sättas i någon position av betydelse.

Den rådande tiden är full av förhandlingar och förberedelser. Vad som förefaller som oöverstigligt idag är borta i ett ögonblick i morgon. Ert globala samhälle står redo att falla samman; ekonomiska svårigheter går ej bort! I själva verket blir de djupare för var dag. De mörkas stulna rikedomar går upp i rök, och användandet av fiat valuta och deras elektroniska tillgångar upphör. En värde baserad hårdvaluta är en brygga till en tid av överflöd. Utsikterna för detta, tillsammans med det nya transparanta banksystemet, får de mörka att darra. När det gäller er så bör ni bara vara vid gott humör! Ljuset vet vad som skall göras, och allt ni behöver är att vara tålmodiga lite längre. En stor rörelse, med oss i ryggen, sveper över er värld och kommer att utplåna mörkrets grymma aktiviteter. En kollaps av denna värld är nära förestående; enbart ekonomin garanterar mörkrets waterloo!

Som ni vet, Moder Jord förbereder de inledande stegen för att låsa in hennes kontinentalplattor och detta orsakar ett antal stora jordbävningar. Denna ökande seismiska aktivitet resulterar också i mer vulkanutbrott, de flesta men inte alla äger rum på havsbotten. ”Eldringen” som omger Stilla Havet blir mer aktiv och antalet utbrott kommer att fördubblas inom de nästa månaderna. Dessa utbrott påverkar er atmosfär och er planets klimat. Vi har observerat att era väder system har blivit mer extrema, då låga och höga temperaturer och mängden av nederbörd tillökas. Det är ett annat tecken på att ni är i en tid av transformering från en verklighet till en annan.

Idag pratade vi om utvecklingar som för er närmare till en härlig tid med fred och välstånd. Ni står också vid dörren till en stor första kontakt med oss. Vi ser framemot vårt gemensamma firande och att handleda er genom er slutliga resa till fullt medvetande. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se
August 31, 2010

4 Etznab, 16 Uo, 7 Ik


Galaktiska Federationen genom Sheldan Nidle


Selamat Balik! Vi kommer åter mitt i stora förhandlingar som förbereder att föra er värld till punkten för transformation. Den mörka kabalen har skapat sin egen undergång med dess evinnerliga girighet och högmod. Nästa finansiella kollaps närmar sig oförminskad och det visar sig helt klart på de mörkas radarskärm. Alla de som har vetskap inom finans är djupt oroade över den globala ekonomin, men deras uttryck för betänkligheter skrapar bara ytan utav vad som ligger inför er. De mörka kabalisterna önskan att rädda sitt eget skin från deras avsaknad av fiskalt ansvar har gäckats utav det oundvikliga faktumet att deras finansiella konstruktioner är djupt felande. Det nuvarande monetära och ekonomiska systemet är fullt med sprickor som nu öppnar sig och radikala åtgärder är nu det ända som kan ge en väg framåt. Våra Jordliga allierade har satt sig själva i en sådan situation att det ända sättet för detta att åtgärdas är via förslag som de först introducerade för nästan ett årtionde sedan. En majoritet av dem i den finansiella världen förstår detta helt klart och vill mycket gärna sätta fart på det. En enorm kraft för förändringar byggs nu upp runt mörkrets undersåtar.

Växlingen till ett nytt system for finans kräver också och motsvarande förändring av vem som kontrollerar regeringen. Under årtusenden så har den mörka kabalens styre förblivit obestritt; hindren som nu uppstår runt omkring dem är utan motstycke. Att deras önskningar till sidosätts utav olika inflytelserika aktörer i den globala ekonomin är djupt chockerande för dem, och de är ytterst förvånade att deras sedan länge beprövade taktik för att krossa sådan oförskämdhet är oförmögen att förhindra ett växande uppror. Denna oförmåga att vidmakthålla ett hitintills odiskutabelt överläge ger upphov till panik inom kabalens led, när som de ser hur många länder i hemlighet gör planer för att avsätta från tronen de mörkas huvudsakliga instrument, FN och dess makt centra, och de blir nu i sanning desperata. Under 1940 talet satte denna mörka styrande elit upp ett världssystem som nu har kommit till en punkt av kollaps, men det vägrar envist att ge vika till nya sätt eller nya omständigheter. Det är denna oförsonlighet som har fått andra inom makteliten att sätta fart på den nuvarande serien av hemliga möten, och dessa möten producerar en koherent strategi för att drastiskt lossa på greppet som denna mäktiga elit fortfarande har.

De monetära problemen hos den Amerikanska ”företagsregeringen” är en stor faktor i denna strategi: under de senaste åren så har den otroliga finansiella politiken av denna regering och dess associerade fört dem till en återvändsgränd då en skuld av enorma proportioner nu skall betalas. Denna skuld saknar alla lagliga instrument för att förhindra det oundvikliga, vilket är varför som de senaste konstruktionerna från den Amerikanska Centralbanken har misslyckats med att producera effektiva resultat. En serie av skickliga legala åtgärder från våra Jordliga allierade har lätt till att ett antal mindre länder nu söker upprättelse för fiskala missnöjen över skulder som har samlats i händerna på denna inträngande företagsdynasti, och detta utökar de legala fallen som nu förbereds av våra Jordliga allierade. En stor konkurs och dess konsekvenser förväntas nu. Denna uppsättning av olika legala ageranden är för att tvinga den illegala Amerikanska regeringen bort från makten; världen i övrigt har inte längre råd att tolerera denna skurkaktiga regims skadliga politik. En helomvändning i den globala fiskala politiken är nu inne i den elfte timmen!

Denna helomvändning kommer att innefatta strukturer för att byta ut de många olika andra företagsdynastier som är allierade med den Amerikanska regimen. Mörkret och dess undersåtar har vävt ett komplext nät bestående av länder i Europa, Asien, Australien, Afrika och Sydamerika. I förväntan på detta ögonblick så har de Jordligt allierade tillbringat åratal för att sätta samman en serie av tillfälliga regeringar, vilka är redo att gå i funktion när den slutliga finansiella uppgörelsen sätter in. Detta ögonblick ligger nu nära i tiden. När väl det nya globala finansiella systemet rullas ut så kommer ett likaså ett nytt politiskt system att uppstå. Årtionden av helt diaboliska intentioner har ledd fram till detta ögonblick: i början så hade mörkret teknologier som lockade de naiva att förena sig med dem, och vid slutet av Andra Världskriget började en mörka master plan att ta form. I början på 1960 talet så fanns det på plats en förrädisk komplott för ett globalt förslavande och avfolkning, vilken skulle nå full mognad vid mitten av 1990 talet.

Denna plan träffade på ett farthinder i form den förra presidenten John F. Kennedy. Han motsatte sig rekommendationerna från sina rådgivare och sin familj runt omkring honom genom att sätta på plats en plan för världsfred och välstånd och det första steget var ett avtal om stop för kärnvapentester. Införandet av resten av hans vision hängde på hans omval vid valen 1964. Han informerade oss om hans intentioner att ge ett tal som skulle inkludera avslöjanden om inte bara de vänligt sinnade utomjordiska närvaron utan också av många utomjordiska teknologier som den hemliga amerikanska regeringen hade anskaffat sig. Tidigt under 1963 så var Kennedy och Krustjov i hemliga diskussioner om att forma en Amerikansk-Sovjetisk icke-anfallspakt, vilket skulle leda till massiva nedrustningar på båda sidor och avslöjanden om de hemliga teknologierna som båda sidor hade. Vi var redo att stiga in om så behövdes för att uppmuntra fred och en värld utan atomvapen för er. Kennedys mördande av den hemliga amerikanska regeringen satte ett abrupt stopp för det hela.

Vid tidpunkten för den amerikanska presidentens död så hade vi inte än ett påbud om första kontakt för er värld, och inte heller var vi i diskussioner med den Galaktiska Federationens Huvud Råd om detta spörsmål. Jordens samhälle ansågs omoget och i avsaknad av komponenter för överlevnad, och det var inte förrän på tidigt 1990 tal som Himlens instruktioner sände oss till era kuster. Innan dess så fanns det en serie av personliga uppdrag från olika stjärnnationer, som till exempel Pleiaderna och Sirius, vilka samtliga inte kunde rekommendera Jorden som varande redo för första kontakt. Istället så lutade de åt en fortsättning av begränsad intervenering. Det måste hållas i minnet att ni är kvarlevnaden av en före detta Galaktisk Federationskoloni, vilket betyder att övervaka er och ingripa då det är nödvändigt är en rättighet tilldelad oss av Himlen.

De nuvarande förhållandena är på många sätt härdade av vad President Kennedy försökte att införa. Han hade en djup önskan att föra fred till er värld och att transformera det överallt förekommande hatet och splittringen till Kärlek och globalt samarbete. Med det som målsättning gjorde han planer för ett nytt monetärt system och för att skapa en atmosfär lämpad för fred och välstånd. Som ni kan se så var de målen förenliga med våra Jordligt allierades mål. De Jordligt allierade kom ifrån urgamla och hemliga samfund, vilka var engagerade för Ljuset och de tog form genom den djupa längtan från många inflytelserika individer, som är barn till de större mörka familjerna av undersåtar. Samtliga är beslutsamma att ge er en ny verklighet. De har förbundit sig med oss för att främja dessa mål, vilket nu inkluderar återkomsten till fullt medvetande.

Denna blandade grupp står nu nära segern. Dessutom har vi informerat dem om den gällande tidtabellen från himlen, och under det nödläge som nu råder är den Galaktiska Federation förbunden att införa en full första kontakt innan ett visst datum. På det sättet är vi hedersbundna att observera våra Jordliga allierades handlingar och ingripa om nödvändigt. Tiden kommer för att föra er verklighet in till fullt medvetande. Allt har noga preparerats: kristallstäder i Agarta (Inre Jorden) står redo att ta emot er; handledare har tränats och stora filer om var och en av er; mekanismen för fullt medvetande är på plats. Det är enbart de mörka som står i er väg, och de är redo att falla! Ögonblicket för att visa vad ni är kapabla till har anlänt. Kom samman! Er seger väntar er!

Idag har vi diskuterat bakgrunden till era nuvarande svårigheter och händelserna som leder upp till första kontakt. Våra Jordliga allierade är fokuserade på att utföra vad som behövs göras innan vi anländer. Ha förtroende i er förmåga att göra vad som är nödvändigt för att förbereda era samhällen för dessa härliga händelser! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)

Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

August 24, 2010

10 Batz, 9 Uo, 7 Ik
Galaktiska Federationen genom Sheldan Nidle

Selamat Balik! Vi kommer åter med mer att diskutera med er. Moder Jord är just nu mitt i djupgående förändringar av hennes yta. Den nuvarande topologin är baserad på en serie av större och mindre kontinentalplattor vilka flyter på het magma som är hundra tals mil breda och har plastliknande uppförande, och vilka är i ett konstant tillstånd av flux. Stora strömmar av energier flyter från den gravitationsneutrala zonen till ett område många mil nedanför dessa flytande kontinentalplattor. Var och en av er bor på landmassor som vilar på en eller annan av dessa plattor. Dessa kontinentalplattor är för närvarande inne i en process för att läggas fast i ett visst läge, vilket har orsakat större jordbävningar och vanliga seismiska aktiviteter som era geologer inte än kan förklara. Detta är Moder Jords sätt att förbereda för hennes drastiska förändringar på ytan, men än så länge har dessa åtaganden uppgått till enbart 15%. Den återstående konfigureringen kommer att bli ganska så mycket mer turbulent i karaktär, och innan dess måste hon vänta på er evakuering från hennes yta. Detta kräver att vi först utför en massiv första kontakt med er och vi planerar att göra så efter att de nya regeringarna gör sina formella uttalanden.

Att upphöra med det globala UFO mörkandet är det central för att få dessa sändningar utförda. Ett nätverk av grupper som vi kallar den mörka kabalen har olagligt tagit över de flesta av världens regeringar, och det är djupt förankrade i att behålla mörkandet. Undanflykten började i själva verket redan långt innan Andra Världskriget. Så länge som vid mitten av 1880 talet och igen på 1920 talet försökte vi att initiera program för att göra oss själva allmänt kända och att informera nyckel regeringarna på er värld om vår välvilliga existens. Dessa två försök misslyckades. Allt vad dessa två försök uppnådde var att göra det militära medvetna om vår närvaro och genomsyra dem med en bestämdhet att skapa utrustning som ungefärligen motsvarade vår. Det gav också en öppning för de mörka och dess huvudsakliga sändebud, Anunnaki folket, vilka började föreslå till Jordens regeringar hur bäst anskaffa sig sådan teknologi. Resultatet blev en kampanj för att konfiskera eller stjäla lovande uppfinningar från prominenta forskare, som Tesla och Moray, samt att också underminera deras arbete. Guidade utav Anunnaki folket så började många regeringar ett hemlig sökande efter dessa enheter.

Det första stället de letade på var naturligtvis laboratorierna hos dessa kända uppfinnare, och många idéer blev beslagtagna och stulna under de nästa årtiondena. Vid starten av Andra Världskriget, så hade många nationer basen för att börja bygga olika prototyper, och Tyskland ledde vägen. Hon hade vetenskapsmän som öppet arbetade på forskning om rymdresande, nollpunkts energi enheter, och avancerade kommunikations teknologier. Vid en första blick så kunde man lätt tro att Tyskland hade en fördel över konkurrenterna, men inte långt bakom fanns de dubbla forsknings lagen från England och USA. Vid slutet av 1930 talet, så fanns det ett outtalat teknologikrig mellan dessa två grupper. Dessutom så ville den uppåt kommande företagsvärlden desperat använda denna teknologi för att uppnå dominans över världen. För att kontrollera denna tävlan om överläget så skapade mörkret rivaliteter mellan samtliga grupper för att se till att deras egna planer för att förslava Moder Jords barn skulle triumfera. Ljuset såg dessa bedrägerier och väntade för den rätta tiden att blanda sig i och sätta in en skiftnyckel i maskineriet.

Andra Världskriget gick såsom önskat för de mörka. Anunnaki folket och det mörka rymdherraväldet som de var associerade med gav alliansen bestående av England och USA segern. All den avancerade Tyska teknologin, antingen i prototyp form eller i produktion, beslagtogs. De huvudsakliga vetenskapsmännen som ledde dessa projekt togs till fånga och skickades till USA för att starta upp nya projekt. Målsättningen var att kombinera den tyska och amerikanska forskningen för att ta ett stort steg framåt med dessa projekt. På en annan front så hade Anunnaki folkets mörka associerade, Drakos, blivit oroade angående de teknologiska framstegen som gjordes av England och USA alliansen, speciellt de snabba framstegen inom atomforskningen. Detta utgjorde ett hot mot deras kontroll, så Drakos Väldet skickade in sina Zeta Reticulier (de Grå) kloner för att undersöka. Alla de kraschar av Reticuliska rymdskepps som följde alarmerade dem än mer. Dessa människor med begränsat medvetande gjorde ting som de inte skulle kunna göra! Ett Drako ingripande för att återupprätta kontrollen föreföll nära förestående.

Drakos, vilka ansåg ert solsystem som en del av deras välde, var oroliga att de Jordliga regeringarna hade börjat slinka ut ur Anunnaki kontrollen. Så, med intresse att bevara deras egen maktbas på Jorden sände Anunnaki sina diplomater för att försäkra Drakos att de hade situationen på Jorden under god kontroll och att en fullskalig invasion av Jorden var onödig. De var helt framgångsrika med detta. Under denna tid så introducerade vi oss till både de mörka Jordliga regeringarna och till öppet sinnade vetenskapsmän och politiska personer. De sist nämnda mötena blev våra första möten med vad som senare skulle bli våra Jordligt allierade, och vårt mål var att skapa basen för vad som skulle bli vårt uppdrag för första kontakt. Från vad vi presenterade till dem så började dessa kontaktpersoner och de olika Ljus orienterade hemliga organisationerna att se ett sätt att uppnå deras egna mål inom en avlägsen framtid. Då blev vi tvungna att dra oss tillbaka.

Under de många årtiondena som ledde upp till första kontakt så såg vi våra Jordliga allierade växa i styrka och förmåga. De mörka undersåtarna på planeten började under tiden att arbeta med Anunnaki folket och deras allierade. Denna relation producerade teknologi som Anunnaki och deras undersåtar behövde för att förslava mänskligheten. Således utspelades två vitt skilda initiativ på världen. Vi visste dock att mörkrets öde var att till slut förlora denna kamp med Ljuset. Himlen hade blivit tilldelade en tidtabell av det Gudomliga, och det var det som återigen förde in den Galaktiska Federationen i sammanhanget under tidigt 1990 tal. Vi var övertygade om väsentligheten av första kontakt och rollen som det skulle spela för att återföra er till fullt medvetande, och detta tänkande satte oss på samma åsiktslinje som Agarterna, så ett fullt samarbete med dem utvecklades.

Agarterna hade sedan länge observerat spelet som Anunnaki förde och deras försök med att få till en maktstruktur som sträckte sig runt hela planeten, tillsammans med deras undersåtar. För att behålla kontrollen så hade Anunnaki folket förminskat denna grupp under de tre Gyllene Åldrarna tidigt i er djupdykning in i begränsat medvetande. Dessa civilisationer gavs också vissa uppfinningar och kunskap så att de kunde behålla en del av banden till minnena av det forna Lemuria. Detta gjorde Anunnaki rasande och de slog till med stora utrotande bränder omkring 6-5000 BC, vilket gjorde att mänskligheten utav rädsla höll sig tätt fast till sina Anunnaki härskare, men också till det som fanns kvar av deras kollektiva minnen. Dessa fördes vidare genom muntliga traditioner från en generation till nästa. Helt klart så glödde Himlens antydningar starkt i varje klan, stam, stad, nation och välde!

Moderna tider har blivit vittne till enorma förändringar som leder er mot en massiv transformation av medvetande. Denna förskjutning från begränsat till fullt medvetande bygger på uppstigandet av en ny era av Ljus, vilket avsätter mörkret och tillåter den Galaktiska Federationen att på ett direkt sätt blanda sig i era affärer. Himlen har förordnat att denna transformation är oundviklig och planerad för detta ögonblick i er historia. Första kontakt med er behövs och det är vårt privilegium att hantera detaljerna. Vi har informerat era regeringar och deras mörka hanterare om detta faktum, och oberoende av hur detta exakt utspelar sig så är vi redo att utföra vårt uppdrag. Mörkrets övertagande av er värld har kommit till ett slut, och Ljuset är här för att ge er överflöd, Kärlek och Ljus!

Idag har vi fyllt in en del historiska detaljer för att ge er en bättre idé om hur Ljuset satte upp vad som nu är på väg att hända. Våra Jordliga allierade har arbetat med engagemang för att se till att denna värld av Ljus manifesteras. Vi har också lagt till vår röst, och detta kommer snart att inkludera vår teknologi, för att bereda vägen för världen som Himlen har utlyst! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

August 17, 2010

3 Kan, 2 Uo, 7 Ik


Galaktiska Federationen genom Sheldan NidleSelamat Jaram! Mycket har hänt sedan förra veckan! De mörka kabalisterna rusar runt och försöker att överleva och våra Jordliga allierade håller trycket på dem. För närvarande arbetar mörkret på en plan för att använda deras växande skulder som bas för att komma åt kapital som desperat behövs, och utan vilket de står inför en massiv konkurs som de aldrig kan komma tillbaka från. Med kunskap om detta så är våra allierade fokuserade på att förneka denna infusion av tillgångar till de mörka. Förutsättningar finns för att den mörka kabalens strategi att få ihop nya pengar kommer att misslyckas, och våra Jordliga allierade förväntar sig att denna situation kommer att sluta med de mörkas kapitulation. När detta inträffar har de mörka ingen annan utväg än att acceptera de villkor som har lagts ned av de Jordligt allierade. Det är då som triumfen som vi länge har diskuterat med er blir verklighet! Våra Jordliga allierade är då redo att formellt påbörja invigningen av en serie av övergångsregeringar, vilka skall sätta igång de olika processerna och programmen som vi har diskuterat med er.

Dessa förändringar i hur regeringar på er värld fungerar är nästa steg på er väg till fullt medvetande. Målet är att omforma regeringar så att de i själva verket speglar vad som ni, folket, verkligen vill, och som en konsekvens av detta behövs ett utbrett utbyte mellan regeringar och folket att påbörjas. Det är en sak att vara ansvarig och en helt annan att vara en sann representant för folkopinionen. Avsikten med det nya regeringsskicket är att ha många olika åsikter som skall komma samman och bli öppet uttalade. Denna nationella konversation behöver inte bli nedsmutsad av charmiga politiska manövrar; utan, objektivet här är att en hel rad av möjligheter blir helt och fullt diskuterade och att alla kommer överens om en rimlig handslingsplan. Ett sådant förslag kräver att folket blir medvetet, utbildat och redo att ingå i denna nationella dialog. Att skapa en sådan miljö är ett av de primära målen för dessa nya regeringar, vilket betyder att i den tidiga fasen så kommer regeringen att vara utan en funktionerande riksdag och att ha en illa sammansatt rättsväsende. Poängen är att omskapa dessa grenar så att de kan uppehålla Allmän Lag och hedra sina medborgare.

Ett annat huvudmål är att gå igenom allt som var infört av tidigare regeringar och snabbt arbeta för att korrigera vad som är ineffektivt och som bryter mot konstitutionen. Myndigheter måste helt klart ändra sina grundläggande principer och dessa övergångsregeringar kommer till makten med väl genomtänkta och många förändringspunkter. Detta involverar mer än att föra in välstånd och sunt förnuft till detta rike: det handlar om att tillåta att ett nytt medvetande uppstår och blir fullt antaget. Moder Jord har stått ut med mänskligheten och dessa mörka mästare under 13 tusen år, och det är nu dags att avancera till en uppfattning som för in Ljusets makt till fullo. Ni har sedan urminnes tider blivit marinerade i en häxas blandning av lögner, insinuationer, och manipulationer, vilket har fört ert samhälle till randen av undergång. Dessa tokigheter behöver bytas ut mot något helt annorlunda. Detta något måste vara rättfärdigt, vittgående, inspirerande och snabbt manifesterat av myndigheter och framförallt av var och en av er. Detta något har noggrant planlagts av våra Jordliga allierade och utav oss, och det är kapabelt att lägga grunden för första kontakt.

Vad vi pratar om är ett medvetet förhållande mellan mänskligheten och Moder Jord (Gaia). Gaia har länge accepterat ert begränsade tillstånd och försett er med en omgivning för era många olika lektioner och lärdomar för er spirituella tillväxt. Hon har utstått oändliga krig, och andra ytterligheter som har karakteriserat ert samhälle genom tiderna. Tiden kommer nu för att återgå till en annan nivå, bort från utnyttjandet av antingen utomjordiska härskare, såsom Anunnaki folket, eller utav deras jordliga undersåtar eller kabaler. Nästa steg är för er att ta ansvar för era handlingar. Ert nya regeringsskick behöver innefatta denna tillväxt i allmänt ansvar och de Jordligt allierade har sin agenda med detta i åtanke. En hel del djupgående förändringar kommer att äga rum, vilka kräver ert stöd och fulla deltagande. Reformer kommer att sättas på plats som har detta som mål. En serie av avslöjanden kommer också att uttalas. Vi kommer att ta del i denna operation efter en kort period, och då kan vi tillsammans förbereda för första kontakt.

När väl de mörka inte längre är styrande så kommer en hel uppsättning av ämnen att annonseras utav de nya regeringarna. Det blir ert första tillfälle att komma samman och interagera med ert nya regeringskick. Ett stort välstånd skall rullas ut. Enorma skuldförlåtelser kommer att äga rum, och många andra handlingar startar upp som frigör er ekonomiska potential. Detta ökar era möjligheter för att ge mer uppmärksamhet åt myndigheter och för att där skapa ett nytt förhållande. De pågående avslöjandena kommer att inkludera uttalanden om vår välvilliga närvaro och det faktum att vi har hjälpt till. Då många ny enastående och förtryckta teknologier görs allmänt kända så behöver ni sortera ut vad det hela betyder. Vi vill att ni diskuterar allt öppet med varandra och med era regeringar. Åldern av företag med speciella intressen är nu slut, vilket lämnar vägen öppen för er att ta på er ert ansvar och skapa ett regeringsskick som ni alla kan vara stolta över!

För att delta i en sådan värld krävs en viss arbetssamhet. Ert välstånd är ingen ursäkt för att inte ta del i vad som händer. Många förändringar kräver er respons och framförallt en viss uppföljning och observerande. Regeringsskicket skall uppstå inom ramen för Allmän Lag. Oöverlagda och irrationella regeringsreformer har kommit till sitt slut, och i dess ställe kommer ert aktiva respons. Var redo att bidra och göra er röst hörd! I ett galaktiskt samhälle deltar alla, och varje persons idéer och förslag anses som väsentliga för ett samhälles välmående. Ett samhälle bestående av självstartande individer fungerar bäst. Våra Jordliga allierade ser er som ärade deltagare i detta nya och öppna samhälle. Var och en av er är en suverän Varelse. Ni innehar talang och kreativitet som kan införa geniala och originella lösningar för vilket problem som helst som kollektivet står framför.

Att veta vem ni i sanningen är utgör en central komponent utav att vara fullt medveten. Denna period av invigningar av nya regeringar är då denna process att ta till sig en ny personlig identitet kan påbörjas. Ni behöver föra er bortom den mycket polariserade världen utav partier med speciella intressen och in på en transformerande plats fylld med häpnadsväckande teknologier som tillåter er att vara en del av många ihop knutna grupper. Dessa lokala, regionala och nationella grupper kräver en omdefinition. Ni har blivit fragmenterade, i själva verket ”atomiserade”, utav den mörka matrisen, och positiva förändringar på den skala som nu planeras betyder en helomvändning i era attityder och handlingar. Det som driver sådana förändringar blir de nya teknologiska enheterna vilka, när de väl är vittutbredda, kan producera en webb på flera nivåer, liknande hjärnans nätverk av nervceller. Dessa nätverk kommer att bli basen för vad vi försöker att beskriva för er.

Inom ramen som skapas av denna nya teknologi kan ni blomstra, höja ert medvetande, och få en bättre idé om vad som ligger framför er. Er framtid är inte bara en förbättrad version av nuläget; ert öde är att bli någon som kan hantera en helt ny värld, och denna nya värld kommer till er med full fart när första kontakt inträffar. Ljuset har satt en agenda och en tidsram för denna transformering, och händelser utvecklar sig i hemlighet, vilka kommer att göra möjligt de många häpnadsväckande förändringarna i er värld. Tillsammans med våra bröder och systrar från Agarta har vi satt på plats metoder för att påskynda vår ankomst till era stränder, och dessa planer kommer att introduceras till er inom kort!

Idag har vi uppdaterat er angående händelseutvecklingarna i er värld. Vi är redo att utföra första kontakt med er när som helst. Detta magiska ögonblick är för att återförena er planet, återföra er till fullt medvetande, och att sätta upp grunden för ett galaktiskt samhälle och er stjärnnation. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)

Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

August 10, 2010
3 Batz, 12 Pop, 7 Ik


Galaktiska Federationen genom Sheldan Nidle


Selamat Jarin! Vi kommer åter med mer att diskutera med er. Er värld transformeras nu utav ett antal stora solstormar vilka lägger till nya gränsskikt till den övre atmosfären. Dessa nya skikt används för att återställa exosfären till en grad av normalitet, och den lägre atmosfären också, vilken upplever ett ökande av ozonet. Kortfattat så pågår ett omfattande utbyte av gaser mellan gasblandningarna i gränsskikten mellan den över och undre atmosfären. Dessutom så görs reparationer i många områden där blandandet av syrerik luft och kväverik luft äger rum. Liknande förändringar äger rum inom Moder Jords mantel. Temperaturerna förhöjs här där kontinentalplattorna möts, och denna ökande temperatur hjälper till att minska incidenter av vulkanisk aktivitet. Då flera av dessa plattor låser in sig så kan sannolikheten för större jordbävningar gå upp. Vi arbetar med planetens Elohim för att förbereda Jordens yta för en stor transformation som nu är mycket nära i tid.

Eftersom tiden för dessa förändringar snabbt närmar sig, så har vi begärt att våra Jordliga allierade accelererar de återstående stegen innan manifestationen av deras övergripande agenda. Å ena sidan så slits ert nuvarande samhälle itu av bristerna i dess nuvarande struktur och undermineras av de brådskande sociala behoven som förstärks av de krympande ekonomierna; å andra sidan så väntar ett enormt hemligt överflöd på er, vilket hålls tillbaka av den oavslutade konflikten mellan den mörka kabalen och de Jordliga allierade. Regeringar runt om i världen är i fara och dess medborgare är i nöd och fruktan. Framtiden ser blek ut när i själva verket det omvända är sant! Vi har observerat när som denna långa tröttsamma kamp mattas av, och har noterat den enastående styvsintheten från de mörka. I det förgångna så har detta tjänat dem väl, men inte denna gång! Nu är deras överman på dem! Vad som är ytterst förvånande är hur svårt det har varit att få bort dem från makten. Som tur är så har våra Jordliga allierade visat sig tillräckligt kraftfulla för att motsätta sig denna vägran att avgå. De sista bitarna för att avlägsna de mörka via legala medel sätts nu samman i en serie av speciella förhandlingar.

Dessa förhandlingar producerar de formella dokumenten för att legalt och snabbt övergå till ett nytt regeringskick. En enorm mängd detaljer förses nu från många domstolar i Amerika och utav ett flertal internationella domstolar. Att överföra denna planet till Allmän Lag är väsentligt för att överbrygga avståndet mellan er nuvarande konstellation till ett prototypiskt galaktiskt samhälle. Vad detta medför är en garanterad personlig suveränitet för varje individ och skydd mot allt intrång på de oantastliga rättigheterna som ligger bakom detta axiom. Frigörelse och frihet utgör viktiga förhållanden för vad som ligger framför er. Välstånd är en annan aspekt av vad det nya regeringsskicket handlar om. Våra Jordliga allierade har försäkrat sig om allt guld som behövs för att teckna utskicket av globalt välstånd; dessutom så är dessa depositioner på platser där Moder Jord behöver dem för att säkerställa hennes eget välstånd. Denna tysta revolution handlar inte bara om att förändra typen av regeringsskicke, utan för att ge en stödjande miljö för ert expanderande medvetande.

Första kontakt handlar till slut om medvetande, vilket betyder fullt medvetande. Vår uppgift är att föra er från ert nuvarande tillstånd till där ni behöver vara, så vi har satt upp medlen för att göra detta. Agarterna från den inre Jorden är också redo att assistera oss med denna underbara transformation. Vad vi har att göra med är den mörka matrisen som styr er värld. Denna enhet förnekar ganska omärkligt och systematiskt vår existens och arbetar i hemlighet med att utveckla vapen för att förhindra att vi landar. Denna koordinerade politik är ansvarig för kabalisternas grepp om makten efter att Anunnaki folket plötsligt bytte sida. Det medför att avsätta dem från makten är väsentligt. Vi inser att nyhetsmediat som kontrolleras av de mörka har spenderat årtionden med att pådyvla er konceptet av ”utomjordisk invadering”. Vi är vänligt inställda, och det är lätt att förstå varför vi inte vill att ni skall se oss på annat sätt. Vi ber våra Jordliga allierade att avsluta sina mål och avsätta mörkret från deras dominans över er. Därefter kan vi lätt fortskrida med masslandningarna.

För närvarande ökar vi vår nivå av assistans till våra Jordliga allierade genom att göra vad inte tidigare var tillåtet. Vi vill betona att vi bryter normala utvärderingsprotokoll för att utföra Himlens förordnande. Hon har godkänt vårt användande av nödvändiga nya åtgärder, medan vi håller oss inom gränserna för hennes tidigare förordnande så att ni kan göra framsteg mot första kontakt. Våra förbindelsegrupper är formellt integrerade inom grupper både på och inne i Jorden, vilka har för avsikt att frigöra ert samhälle från de restriktioner som har satts utav mörkrets representanter på Moder Jord. Denna period av mörker har genomlöpt sin gudomligt uppsatta tidsram, och alla dispensioner som tidigare har gjorts är härmed återkallade. De mörka tjänarna tror dock inte på detta och förblir i motsatsställning. Det är därför som en komplicerad snara nu dras hårdare runt deras nacke. En fallucka skapas nu under dem och öppnas när det så bestäms av Himlen.

Denna snara består av det ekonomiska och monetära systemen som faller ihop runt omkring dem. De olika huvudfigurerna och företagen som de äger blir snabbt reducerade till intet. Denna process har nu pågått under ett år och har bara nyligen börjat ge utdelning. Många tidigare extremt rika individer upptäcker att deras hemliga tillgångar snabbt försvinner och en sådan förlust av tillgångar skrämmer de som inte tidigare har vetat vad rädsla är. När som deras hemliga skulder börjar påverka deras kända tillgångar så ser många en möjlig återgång till de mörka dagarna under september 2008. Vi erbjuder en utväg: avgå. Och tillåt våra Jordliga allierade att införa nya regeringsskick och globalt välstånd. Ett annat bekymmer för de mörka kabalisterna är de många legala stämningarna som med säkerhet kommer att följa deras avgång i stor skala.

Denna kommande legala process är något som våra Jordliga allierade har haft på gång under de senaste fem åren. Dessa domstolar etablerar legaliteten för de nya regimerna och den flagranta icke legala statusen för regimerna som nu har makten. Dessutom så är de mörka tjänarna oroliga angående till vilken utsträckning som deras återstående tillgångar kommer att tas ifrån dem och deras familjer. Det nya regeringsskicket handlar dock om att ge välstånd till alla och bannlysa den nuvarande bristen. Med detta tankesätt så kommer eventuella bestraffningar inte att vara länge, och våra förbindelsegrupper fortsätter att beivra denna punkt vid alla möten och betonar att fysisk bestraffning inte är påtänkt överhuvudtaget. Vad som har planerats är i det bästa intresset för alla involverade: att få alla in i sina Ljuskamrar så snart som möjligt för att återgå till fullt medvetande! Ju längre tid detta tar desto mer troligt blir det att det kan leda till en annan himmelsk lösning.

Den Galaktiska Federationen är fokuserad på att utföra en masslandning inom den tidtabell som ges av Himlen. Denna tidtabell är orubblig och har satts genom gudomligt förordnande. Vi kommer därför att utföra första kontakt med er under de mest älskvärda förhållandena som är möjliga. Vi har upprepat till alla regeringar som har atomvapen att nedrustning är fundamentalt. En atomvapen lösning finns inte när det gäller första kontakt, och detta är lika sant när det gäller ett eventuellt försök till atomvapen attack. Ett speciellt förordnande som tillåter ej tidigare genomförda förändringar till kropp, sinne och själ har gjorts för att förbereda er inför er återgång till fullt medvetande. Detta tillåts bara för att det är ert sanna öde!

Idag diskuterade vi utvecklingar i och runt omkring er värld. Händelseutvecklingar kommer till en spets och de medför att första kontakt står nära. Era preparationer för fullt medvetande går framåt såsom planerat, och ögonblicket för stora händelser är nära. Låt oss glädjas och lyckligt förvänta oss dess omedelbara ankomst! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

måndag 13 september 2010

söndag 12 september 2010

ST GERMAIN Hälsar Frihetskrigarna Kanaliserat av Zilanthrath, 2010-09-11

Och det är vår tid. Det är tid för trosbröder från andra riken att komma och vara med er; tid för varelser från andra platser, platser långt borta, att skaka era händer, och omfamnas i enhet; ni som har banat vägen för dem.ST GERMAIN Hälsar Frihetskrigarna
Kanaliserat av Zilanthrath, 2010-09-11Hälsade är ni mina Älskade Frihetskrigare! Jag hälsar er med underbara nyheter. Tidernas skifte går framåt och ni är på fronten, mina kära ledare för Ljuset! Våra nyheter är att vi följer tidtabellen och att allt går väl. Jag önskar att ni förblir stadigt marscherande. Framåt och uppåt! Se inte tillbaka. Vad som ligger framför er är det mest brillianta Ljuset, det mest brillianta av förändringar som kan åstadkommas. Och de mest brillianta av belöningar; belöningen att veta vad ni har uppnått. Allt som ni har kämpat för äger nu rum. De som skulle ha dragit er ned drar inte längre ned någon. Förändringar som infördes för år sedan är nu på plats och det är dags för er att se mer härliga förändringar! Tänk er era vildaste fantasier. Gör vad ni måste göra, men framförallt, dröm era drömmar! Och håll ert svärd högt. Vi saluterar er från vår sida, och vi önskar att ni saluterar oss tillbaka; i frihet, i brödraskap och i kunskap att det är gjort! Vi marscherar för alltid framåt och vi uppmanar er att göra detsamma. Håll era huvuden höga, för ni har gjort allt ni kan göra. Vi föreslår att ni drömmer era drömmar i levande, magnifika och sprakande färger, manifestera så mycket ni vill, med glädje och njutning! Ni har på ett magnifikt sätt lett vägen för andra; och de följer i era fotsteg. Det finns många, många grenar och grupper som kommer att följa er. De kommer alla att också hålla sitt svärd högt. En stor mängd nya personer kommer att komma fram med nya idéer. När detta inträffar, så blir det med lätthet, för de har letts utav de bästa av de bästa. Ni har inte bara berett vägen för dem, men ni har gjort det på ett sätt så att de redan har inom sig vad ni har lärt er och energetiskt förtjänat. De kommer inte att behöva genomleva vad ni har gjort, för vad ni vet finns nu inom dem. De kommer att kunna rusta på nytt, utan att ta sig igenom vallgravarna som ni har gjort. Vi tackar er för detta. De kommer att ge er erkännande och tack när tiden är rätt. Det kommer att finnas både gamla och unga som tar initiativ med nya idéer. De kommer att stå i kö, med önskan om att göra sin del och de kommer att göra det med stor glädje och med den djupaste inspiration och motivation. Detta är en del av vad ni har skapat för de andra som kommer efter i era fotsteg. Ni är som professorer på den högsta nivån. Och de är som studenter som kommer att stiga fram in i deras talanger och färdigheter med den största av lätthet; och med ödmjukhet och tacksamhet för att ni har berett vägen av frihet för dem. Ni har gett dem friheten att vara! Vi saluterar er. Och vi prisar er med de högsta och största av tacksamhet. Det finns nu en enorm förändring i energi. Denna nya energi har rensat upp och bytt ut energin av det gamla; energin av brist, av förvirring, och de fängslade människorna på knä. Det finns ingen anledning för någon att falla på knä vid denna tidpunkt. Det är nu dags att stå rakt och att inom er veta vad ni har uppnått. Luta er tillbaka och njut utav vad som skall komma. Behåll er energi av uppnåddhet. Under ytterligare en viss tid kommer det att förefalla att allt är det samma, men det kommer en händelse som kommer att förändra allt. Ni kommer att se att det blir den krönande manifestationen av de nya vägarna. Ni kan vara förvissade om att det snart kommer. Ni kan vara förvissade om att fred och stillhet snart blir normen. Stressa inte mer. Slappna av och låt era bekymmer falla åt sidan, var utan oro, för det finns stor frihet i detta. När ni doppar tårna i den nya varma energin av fred och överflöd så kommer det att kännas som ni är hemma. Ni kan vada fritt hela vägen in nu, utan att oroa er för att starka strömmar skall föra bort er. För detta är nu er tid. Och det är vår tid. Det är tid för trosbröder från andra riken att komma och vara med er; tid för varelser från andra platser, platser långt borta, att skaka era händer, och omfamnas i enhet; ni som har banat vägen för dem. Freden kommer. För alla. Frihet i alla aspekter av jordligt liv kommer. Det är gjort; det är manifesterat. Slappna av, luta er tillbaka och njut. Njut av era många välsignelser. Njut av att veta vad ni har uppnått. Och celebrera storheten som ni har infört. Allt ni har gått igenom och försakat; allt lidande, alla tunga bördor försvinner in i det förgångna. Det är nu passerat och det är dags för insikten om vad som har hänt; dags att förstå att ni har gjort det, mina älskade av Ljuset. Tillsammans har vi vänt på utvecklingen. Tillsammans har vi uppnått att vända en planet i nöd, i lidande och ytterlig disillusion av den värsta sorten till en planet som är redo att stå i skönhet och härlighet av Kärlek och i Sanning som är hennes födelserätt. Er födelserätt in i det Mästarskap som ni är och som ni har arbetat så hårt för ligger nu för handen. Dröm era ljusaste drömmar. Jag är er broder, Jag är Frihetens Son, St. Germain. Och jag saluterar var och en av mina kära, pålitliga krigare av omätlig och orubblig styrka, integritet och Kärlek. In i drömmen om frihet går vi nu tillsammans. Zilanthrath - www.starportearth.org Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure