Followers

Google+ Followers

onsdag 30 april 2014

29:04:2014Sheldan Nidle
29 april 2014
Originaltext: www.paoweb.com

1 Ix, 17 Kank'in, 10 Caban

Dratzo! Händelser fortsätter att ske bakom kulisserna! Ett antal viktiga påbud undertecknades och ignorerades sedan utan vidare av det mörka. Detta kommer till slut att vara ett stort felsteg av det mörka. Detta intensifierar behovet att juridiskt eller på annat sätt driva den här mörka kabalen från makten inom ett antal större nationer. Att genomföra N.E.S.A.R.A. (Övers: National Economic Security and Reformation Act) är nu en viktig prioritet för de olika koalitioner som är i rörelse för att befria mänskligheten ur dess grepp. Detta sker medan det mörka fortfarande har möjlighet att erbjuda sina viktigare hantlangare tillgångar av en till synes oändlig storlek. Denna rikedom är insvept i smärta och lidande från de flesta av era folk. Vi känner ständigt avsky mot det som sker. Men denna nya inriktning kan nu med vår hjälp leda er till en snabb seger. Många åtgärder är på gång, och vi förväntar oss att synliga resultat snabbt ska manifesteras. Genom ett antal möten, som vi haft med våra jordallierade utvecklas nu tidsbestämda händelser. Det mörkas arrogans kommer att stå dem dyrt och förorsaka deras nederlag. Deras frånfälle kommer att leda till nytt styre och ett nytt finansiellt system länkat till ett stort välstånd för alla.

onsdag 23 april 2014

22:04:2014


Sheldan Nidle
22 april 2014

7 Manik, 10 Kank'in, 10 Caban 
   
Selamat Balik! Skeenden fortsätter att röra sig framåt! Det mörka fortsätter att vackla medan det stöter på det ena potentiella bakslaget efter det andra. Ett scenario håller på att att bildas som lovar oss möjligheter att få fram den första fasen av ekonomiska reformer, vilka snabbt kommer att leda fram till ert överflöd. Valutareformerna och de nya bankreglerna är bara början på en reform som kommer att frambringa ett guldbaserat penningsystem. Dessa saker leder till nya förhållanden som kommer att övervakas av en rad NESARA-liknande regeringar utöver den här världen. Det är detta nya nätverk av regeringar som kommer att föra fram disclosure (avslöjandet) och bereda väg för formella tillkännagivanden om första kontakt och er återgång till fullt medvetande. Den här processen kommer även att göra det möjligt för era bröder från inre Jorden att visa sig för er. Tillsammans med era Uppstigna Mästare kommer vi att göra scenen klar för denna storslagna resa. Allteftersom ni utvecklas kommer Moder Jord att gå vidare med förändringar av sin värld på ytan. Dessa förändringar kommer att vända tillbaka hennes yta till den storlek och det tillstånd som rådde under gamla Lemuriens sista dagar. I detta läge kan en permanent Gyllene Tidsålderålder träda fram!

onsdag 16 april 2014

15:04:2014
 Sheldan Nidle
15 april 2014


Originaltext: www.paoweb.com13 Ben, 3 Kank'in, 10 Caban

Dratzo! Er värld är fångad i en enorm dold kamp mellan den mörka kabalen och Ljuset. Ljuset har vunnit många juridiska tvister och samlat in många mäktiga allierade. Dessa allierade slutför nu ivrigt en strategi som kommer att manifestera ert överflöd. Välståndsfonderna signalerar början på ett nytt sätt att regera. Vi ber att de som ska fördela detta välstånd lär sig bli goda "vakthundar". Inse hur makt och rikedom fungerar tillsammans och var beredda att hjälpa till i genomförandet av de olika delar som ingår i NESARA. NESARA (Övers: Nationa Economic Security and Reformation Act) kommer att utvecklas till ett program som äger en verklig global kapacitet. Som första mottagare behöver ni förstå omfattningen av de åtgärder som krävs för att göra NESARA till en stor framgång. Efter att de nya regeringarna formellt informerar om oss behöver vi börja med en rad speciella tillkänna-givanden för att förbereda er inför vår ankomst och förklara ert gamla ursprung från stjärnorna. Dessutom behöver ni veta mer om fullt medvetande och hur ni ska få tillbaka era speciella andliga och fysiska förmågor.

onsdag 9 april 2014

08:04:2014 


Sheldan Nidle
8 april 2014
Originaltext: www.paoweb.com

6 Ben, 16 Mac, 10 Caban            
Dratzo! Saker och ting surrar runt ert klot! Ett flertal incidenter har inträffat som skrämmer den mörka kabalens ledare. Händelserna tvingar nu dessa arroganta personer att ge efter och tillåta uppkomsten av ett nytt globalt monetärt system. Tillsammans med den här utvecklingen går etableringen av ett nytt internationellt finanssystem. Denna serie av sammanhängande händelser skapar chockvågor, som hotar själva existensen hos många korrupta och tidigare allsmäktiga regeringar. En ständigt växande kil visar sig nu, vilken inom kort kommer att få dem att låta en ny ledning träda fram. Detta fenomen som håller på att manifesteras gör på sikt möjligt att ett fullständigt avslöjande sker om vår existens. Det mörka inser lätt att dess regeringstid under många årtusenden snabbt håller på att närma sig sitt slut. Det kommer att ersättas av ett styre baserat på moral, er suveränitet och ett ständigt ökande välstånd. I denna nya värld kommer ni att lära er många saker som dolts för er; däribland er utomjordiska härkomst och den tidigare existensen av de fallna kontinenterna Atlantis och Mu.

onsdag 2 april 2014

01:04:2014
Sheldan Nidle
1 april 2014


2 Cimi, 9 Mac, 10 Caban

Dratzo! Er värld håller på att förändras. Händelser materialiseras som kommer att förändra själva kärnan i det som er värld handlar om. För närvarande befinner ni er på en skuldfylld glob, som styrs av ett mycket mörkt och girigt gäng med hantlangare. Var och en av dem känner djupt att alla deras erövringar kräver erkännande. Dessa mörka individer njuter verkligen av det som deras nuvarande position i samhället har gett dem. Tanken på att behöva ge upp detta ger dem en inre känsla av djup vrede. Våra olika bundsförvanter har fått in dem i ett hörn och ger dem bara ett alternativ, nämligen att kapitulera. Den här verkligheten kan inte längre få vara en verklighet där ett fåtal privilegierade spelar herrar över de många. Ljuset kommer och för med sig en ny dag! Denna nya dag kommer att innehålla en global fröjdetid tillsammans med ett allmänt välstånd. Regeringsmakten kommer att styras under folkets översyn. De stora illegala affärsföretagen och bankerna kommer att upplösas och deras ersättare begränsas enligt allmänhetens önskemål. De gamla tillvägagångssätten kommer snabbt att blekna bort. En ny verklighet kommer att få fäste.

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure