Followers

Google+ Followers

onsdag 26 augusti 2015

Svenska -- Sheldan Nidle: 25 augusti 2015


Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
25 augusti 2015

3 Caban, 10 Uo, 12 Manik
Selamat Balik! Den nuvarande världen är en värld där de gamla tillvägagångssätten fortfarande är kraftfulla. Både finansiella och kulturella händelser står redo att ske. Det mörka styrde den här världen på ytan under nästan tretton årtusenden. En så långvarig kontroll har skapat ett antal kulturella prejudikat som nu behöver justeras. Ni ska befrias från ett till synes ändlöst skuldslaveri och ett konstant behov att överleva. Dessa två punkter kommer att avslutas med ett skuld-jubileum och ett växande välstånd. Den mörka kabalen inser att dess huvudsakliga maktbas ska omvandlas och att de kommer att isoleras från er. Detta är något som de avskyr. Även om deras attityd att kämpa ända in i döden kan ha försenat saker och ting, så är deras öde verkligen beseglat av Himlen. Det mörka har själva målat in sig i ett hörn. Det är i konkurs och sitter på värdelös fiat-valuta utan förmåga att hålla igång sina lögner och kraftfulla insinuationer. Kort sagt, de håller snabbt på att iscensätta sin egen död. Styrkor granskar för närvarande ett antal scenarier, genom vilka allt detta kommer att få ett slut. Detta kommer att medföra arresteringar, skandaler och en ombildad regering som kommer att låta er få veta sanningen om det som hände alltsedan andra världskrigets slut.

   Amerika blev en världsmakt och förändrade snabbt varje scenario som det följt alltsedan inbördeskrigets slut. Amerika underlät att ta till sig sina civila och isolationistiska tendenser och blev i stället snabbt det nya Brittiska Imperiet. Denna process förändrade allvarligt hur Amerika fungerar. Det blev ett land som strävar efter att etablera sig som det gamla imperiets stora försvarare, vilket det tidigare brukade göra motstånd mot. Vi såg på medan Amerika skapade en omgång lögner som ledde fram till den nuvarande UFO-mörkläggningen. Man utkämpade illegala krig och framhärdade i att behålla ett rekryteringssystem som fullständigt förändrat livet för många unga amerikaner. Amerika gav order såsom en envåldshärskare och spände sina muskler för att visa hur mäktigt det hade blivit. Amerika höll på att förlora sin själ och förändrades till något som Jefferson och hans många medarbetare varnat för. Amerika skapade ett imperium för att hjälpa de rika och mäktiga. De mäktiga hade vuxit till ett stort antal efter inbördeskrigets kulmen. I början av första världskriget hade den här nya klicken intagit sin formella maktposition.

   Resten av 1900-talet har varit en upprepning av det som England gjorde för att behålla sin status såsom stormakt. Den artificiellt skapade depressionen var i själva verket ett förspel till andra världskriget. Amerika lämnade kriget som dominerande makt och skapade ett kallt krig för att fortsätta sin dominans. Dess sätt att följa Anunnakis grymma ledning säkrade Anunnakis roll som den betydande nation, från vilken det mörka valde sina huvudsakliga hantlangare. Inte desto mindre skapade Anchara-proklamationen och Anunnakis avresa under mitten av 1990-talet ett misstag som slutligen kom till uttryck i 11:e september-händelsen och de resulterande krigen i Afghanistan och Irak. Dessa tillät dem att tillfälligt roffa åt sig ytterligare drygt tio år och ta oss till det nuvarande dilemmat. Nu står vi inför finalen då det oundvikliga verkligen inträffar. Den nuvarande världen står handfallen inför det som våra allierade och vi förbereder. Vi har lovat både Himlen och våra jordallierade att inte avslöja mycket mer. Det mörka vet att ett antal ärenden riktas mot dem och prövas inför domstol och att ett starkt juridiskt rättsfall iordningställs för att få dem på fall.

   Vi står för närvarande vid avgrundens rand. Ett antal händelser rullar på i sin egen takt. Vi tittar uppmärksamt på allteftersom det hela utspelar sig. Den här tiden kommer att göra slut på att ni dömer er själva mot bakgrunden av de uppfattningar ni haft sedan barndomen. I och med det mörkas fall kan ni äntligen få veta vad frihet verkligen handlar om. När Anunnaki lämnade för 20 år sedan, bad de uppriktigt kabalen om att ge upp sina tillvägagångssätt och i stället tillåta överflöd och en ny styrelseform att blomstra. Kabalen beslutade att gå emot detta och under det nästa årtiondet säkrade den amerikanska kabalen sin dominans. Den här dominansen har minskat allteftersom världen återhämtat sig från amerikanernas gärningar. Vi ber er att ha tålamod och inse vad som händer bakom stängda dörrar och hålls hemligt. Kabalen försöker att på något sätt upphäva detta. Det finns alltför många som nu känner till kabalens tillvägagångssätt för att låta dem vinna ännu en gång. Var därför djupt i ditt hjärta medveten om att ni har vunnit och att detta kommer att manifesteras inom kort. Då kommer ni att befrias och en ny värld manifesteras inför er!

   Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Den här världen befinner sig nu under stor omvandling. För över två decennier sedan förde Himlen in ett första-kontakt-team, vars storslagna handledare var de välsignade ordenssällskapen för systerskap och brödraskap, vilka utgör Gaias ordnar bestående av Uppstigna Mästare. I början krävdes av oss att formulera en plan för att ersätta det mörka med ett nytt Ljus för denna gudomliga verklighet. Efter ett decennium med felsteg, vände så strömmen långsamt under åren 2005 - 2010. Vi fick förmågan att skapa ett antal lämpliga strategier som var fullt kapabla att uppnå våra olika mål. Den viktigaste delen av detta var att förklara för de många gamla familjerna hur de stora resurser som samlats in under århundraden skulle användas för att förgöra den mörka kabalens makt och resurser. Detta är nu fullständigt förklarat för alla dessa grupper och en plan genomförs för närvarande. Tidpunkten för avslutningen på den här heliga planen är i sikte.

   Den här planen rullar på, även om det mörka hotar att dra världen på ytan tillbaka mot en ekonomisk katastrof. Här ber vi er att fokusera på framgång. Det mörka kommer inte att tillåtas att kasta den här världen in i någon form av kaos. Oavsett om det är ekonomiskt, filosofiskt eller en förevändning för att skapa ett nytt krig, Hittills har deras försök misslyckats. Det mörka kan inte undgå sitt valda öde. Den tid då Himlen tillät deras dumheter och de höll er i mörker är äntligen till ända. De fällor som gillrats i det mörkas planer håller på att avslöjas för dem alltmedan de ser på. Därför, mina kära välsignade, var starka och ha tillit till Skaparen och alla de som utsetts till att föra Himlens storslagna planer till förverkligande. Informationen måste förbli hemlig tills de icke upptäckta delarna i vår plan är helt manifesterad. Mina Kära, var tacksamma eftersom denna tidpunkt ligger nära till hands.

   Vi avslutar vårt budskap fyllda med glädje och av den överhängande framgången för alla. För länge sedan gav Himlen den här marken på ytan till det mörka under ett visst antal årtusenden. Detta "arrende" är nu redo att gå ut. Ljuset fick ett heligt uppdrag och gör sig nu redo för att störta det mörka och föra er in i ett nytt land där ni är fria och verkligt välmående. Ta den här tiden till att förbereda hur och var ni ska omsätta de gudomliga sätten i handling, hur ni ska uppnå ert hjärtas verkliga mål. Tillsammans kommer vi att göra om den här världen och förena oss med våra andliga familjer från Inre Jorden och rymden. Under denna tid i fullt medvetande skall ni lära er om era andliga och intuitiva förmågor. Lägg märke till hur dessa förmågor ökar och var medvetna om, Ni Kära, att ni görs klara inför en högst underbar tidsperiod! Vi ser hur Gaia förbereder sig inför detta och hur ni kommer att möta era bröder och systrar av Ljuset! Halleluja! Halleluja!

   Idag har ytterligare ett budskap gått ut. Skaparens dekret håller på att manifesteras. Gläds och var redo att ta emot många gåvor. Var väl förberedda att använda era förmågor att skapa en ny och storslagen verklighet! Goda saker händer dem som väntar! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Originaltext: www.paoweb.com

Översättare: Inga och Cagga Levander


onsdag 19 augusti 2015

Svenska -- Sheldan Nidle: 18 augusti 2015


Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
18 augusti 2015

9 Oc, 3 Uo, 12 Manik         
Selamat Matah! ("Frid Vare Med Er!") Det händer mycket på världens yta. Rörelse är nu på gång för att fullständigt förändra hur er verklighet fungerar. För närvarande är de som vill genomföra en sådan förändring i färd med ett antal slutförhandlingar för att besluta om tågordningen för hur dessa förändringar ska manifesteras. Allt detta beror på hur våra allierade tänker åstadkomma det som de hittills kommit överens om. Detta riskfyllda första steg kräver att vi avslutar våra möten med dem som utgör den här världens hemliga heliga sällskap. För närvarande är den första delen av dessa gemensamma planer nästan fullbordad. Nästa steg innebär att påbörja en omfattande ompositionering av deras enorma styrkor och av dem som kan starta den stora leveransoperationen. Således befinner sig dessa leveransoperationer i ett inledande skede. Kabalen befinner sig fortsatt i oordning och kan nätt och jämt motsätta sig dessa planer. De mörka inser att en kraftfull arresteringsprocedur ligger cirka 10 dagar bort. När dessa arresteringar tar fart på allvar är det dags att helt och fullt leverera den enorma mängd tillgångar som ni förtjänar. Invånarna i Agartha arbetar för närvarande tillsammans med de ansvariga för våra leveranssystem för att garantera att allt fungerar såsom planerat.

   I vår senaste rapport, förklarade vi en del av er forntida historia. Den viktigaste delen i den redogörelsen är den tid då Anunnaki klev fram. Ni fick då lära er osanningar, vilka deras gunstlingar senare använde sig av för att hålla er fogliga, under kontroll och i full tilltro till deras manipulerade ursprungliga berättelser. Dessa falsarier håller nu på att redas ut, nu när Anunnakis hantlangare börjar förlora full kontroll över den här verkligheten. Inte desto mindre krävs fortfarande en viss grad av sekretess för att säkerställa att dessa leveranser går som planerat. Så snart dessa operationer gått tillräckligt långt för att införa NESARA kommer dessa försiktighetsåtgärder att bli onödiga. Fram tills dess har kabalen en begränsad grad av makt, som i någon mån behöver beaktas. Det är denna begränsade makt och många därtill hörande tricks som i någon mån har försenat den nödvändiga åtgärden att arrestera dem och ge er möjlighet att ta emot era välsignelser. Vi måste be er om ursäkt för dessa förseningar, vilka i så hög omfattning har frustrerat och upprört var och en av er! Vi är i färd med att motverka dessa sista katastrofer och förse er med era välbehövliga välsignelser!

   Denna komplexa process kommer i inledningen att ta en något längre tid än ni kanske tror. Var inte desto mindre beredda på att se att det ni väntat på äntligen börjar. Det är inte lätt att förbereda den här världen för den stora omvandling som den behöver. Ni har tillbringat livstider med att anpassa er till en verklighet som i själva verket var en verklighet där era inre styrkor och förmågor förminskats av hantlangarna och deras herrar, Anunnaki. Nu är det viktigt att ni snabbt accepterar en verklighet där det som länge förminskats nu lätt accepteras genom en ny verklighet. Den här processen kommer att påskyndas genom de lektioner som erbjuds av de Uppstigna Mästarna. Ändå är detta bara en början på att se den här världen på ett helt nytt sätt. Den under det senaste decenniet snabbt växande elektronik-tidsåldern hjälper den här processen genom att öppna upp nya perspektiv för global kommunikation mellan människor. Detta snabbar kraftigt upp spridningen av nyheter. Tänk, hur snabbt detta kommer att gå när ni fritt kan använda era telepatiska förmågor för att sprida viktig information över den här världen.

   Föreställ er nu hur det kommer att bli när vi anländer. Vårt uppdrag är att snabbt förbereda er inför er återgång till fullt medvetande. Inuti ert stora mänskliga ”genom” (övers. anm.: den totala mängden arvsmassa, DNA, i en cell) finns en rad viktiga sekvenser som förändrades av atlantiderna för länge sedan. Dessa kommer att öppnas upp i din kristallkammare. Innan dess kommer en speciell mentor att ta itu med den epi-genetik (övers. anm.: de nedärvda egenskaperna) som införts hos var och en av er under årtusendena antingen genom förändring i grupp eller genom individuell förändring. Varje mentor kommer att ta itu med detta, som i själva verket är ett psykologiskt fenomen. Alltså kan du se på din förändring ur två vinklar. Först finns det en känslomässig rad händelser att titta på och sedan en rad förändringar som äger rum medan du befinner dig i kristallkammaren. Därför kommer din mentor och du att ta itu med huvudpunkterna bland dina erfarenheter under den här livstiden och en inblick i det som hände i din familjs tidigare liv. Även om detta kommer att bli något traumatiskt, kommer det att bli en bra första start på det, som din tid i begränsat medvetande egentligen handlar om. I och med detta kan du bättre börja förstå varför Himlen tillät Anunnaki att tillfälligt manipulera dig.

   Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Den här världen håller på att omvandlas! Himlens heliga och välsignade krafter förbereder detta vackra blåa klot inför ett högst magnifikt mirakel. De som under årtusenden har härskat över den här världen kan inte längre fortsätta som förut. Deras lättfärdiga handlingar och omoraliska planer leder nu till intet. Det mörka tror fortfarande på en ohelig plan att minska jordens befolkning. Allt detta misslyckas lyckligt nog allteftersom källan till denna makt snabbt tonar bort. In i detta växande tomrum har Ljusets krafter kommit för att kärleksfullt förändra den här världens förlopp och förse er med de händelser som behövs för att göra er fria. Ljuset kommer också att förse er med de ekonomiska resurserna för att omvandla Gaia och alla som bebor hennes världar på ytan. Denna mängd stora händelser börjar nu manifesteras, nu när en ny bankvärld och återställda valutor uppenbarar sig. Under de närmaste veckorna och månaderna kommer ni att förundras över det som Himlen har iordningställt för er. Tro på Ljuset och fokusera i glädje på det som nu är på väg att ske!

   För några hundra år sedan bestämde vi Mästare oss för att omvandla hur Anunnakis hantlangare samlade in och använde sin högst imponerande rikedom. Denna speciella reform skapade flera världsfonder och så småningom ett fraktalt banksystem. Detta var det knep som behövdes för att uppmuntra girigheten och leda dessa mörka till penning- frosseri. Under förra seklet ersattes guld och silver i stor skala av något som kallas fiat-valuta (konstgjord valuta). Det tanklösa svinet hade nu skickligt letts nerför vägen mot sin undergång. Välsignat nog fanns det vid den här tiden de som hade visdomen, kärleken och resurserna att skapa de delar som behövdes för denna högst läckra och gudomliga plan. Ljusets Tidsålder grydde och snart var det mörka utan sina herrar och till och med förmågan (the sancity) att inse vad som skulle hända med dem. Vi befinner oss alltså i detta nu vid vägs ände och en högst magnifik uppsättning realiteter sätts in mot dem som inte bryr sig om Himlens dekret och önskemål.

   Den nuvarande tidpunkten är när ni, mina högst underbara medmänniskor, äntligen kommer att få ta emot sötman från det mörkas falskhet. Var beredda på att flytta er från fullkomlig frustration till en mycket härlig glädje! Det är inte lätt att vänta när ni ser så litet förändras. Vi inser till fullo vad det mörka och dess herrar gjorde mot er. När vi var som ni, levde vi liv i tyst desperation! Dessa tider kommer att förändras och en högst underbar belöning kommer att ges till er. Just nu arbetar många i gudomlig glädje för att göra det möjligt att ge er de resurser, både finansiella och heliga, som låter er utföra de händelser som kommer att förse alla med en storslagen och rättfärdig värld. Ni är avsedda att leva i den här nya verkligheten och skapa en union mellan de två världar som Gaia är. Ni är tänkta att kunna uppfylla ert öde. Använd er Kärlek för att stödja den här överdådiga världen!

   Idag gav vi ytterligare ett nytt budskap för att informera er om det som nu händer utöver den här världen. Snart kommer ni att sola er i tillblivelsen av en ny och gudomlig värld. Använd denna återstående tid till att förbereda er för att välkomna denna nya tidsålder! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Originaltext: www.paoweb.com


Översättare: Inga och Cagga Levander

onsdag 12 augusti 2015

Svenska -- Sheldan Nidle: 11 augusti 2015

Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
11 augusti 2015 


2 Akbal, 16 Pop, 12 Manik         
Selamat Jaran! För mer än 900.000 år sedan anlände era förfäder till detta levande klot. Liksom alla nya kolonisatörer kom de först överens om en början. Denna blev den förlorade kontinenten Muror (Lemurien). Vid samma tid uppförde kolonisatörerna sina bosättningar i Agartha (den Inre Jorden). Dessa första steg var till minne av den förstörda första kolonin, som ni känner till som Hybornea (landet i det Norra Polar-området). Detta land koloniserades för ca 2 miljoner år sedan. För omkring en miljon år sedan reste dessa nybyggare så småningom till Mars och bosatte sig på dess inre markområden. Dessa kolonisatörer använde det här landområdet i Mars som en mellanstation för att framgångsrikt kunna evakuera och säkra Galaktiska Federationens solsystem inom Lyran och Centaurus. En liknande plan skulle kopieras av Atlantiderna och deras följeslagare när de flyttade från Gaia till Agena i Centaurus för ungefär 13 000 år sedan. Efter den här mass-emigrationen, överlät Himlen till oss att vaka över er men bara ingripa i nödfall. Er planet (Gaia) överlämnades tillfälligt till Anunnaki (den återstående regerande gruppen från Atlantis) att regera över den fram till ett bestämt datum då den skulle återlämnas. Himlen ville förbereda er inför er framtida roll i den här galaxen.

   Denna mycket kortfattade beskrivning om ordningsföljden i historien är nödvändig för att ni bättre ska förstå var ni nu befinner er på den tidslinje som så exakt fastställdes av Himlen. Inom den Galaktiska Federationen fastställs historiska datum i förhållande till ett långt år, bestående av 26.250 jordiska år på cirka 360 (+5 dagar). Den här kalendern gavs för nästan 8000 år sedan till ett antal forntida folk, såsom Maya-folket, Egyptierna och de Tibetanska civilisationerna, av den datumansvarige inom Anunnaki känd till exempel i Egypten såsom guden "Tahuti." Detta gjordes inom ramen för heliga påbud och resultatet av dessa åtgärder blev ett antal kalendrar. Vi övervakar ständigt detta och behöver rätta upp dessa kalendrar strax innan vi landar. Dessa dokument är faktiskt mycket exakta. De baseras på stjärnors förflyttning, såsom "Plejaderna", och på planeter som Venus och Mars. Vart och ett av dessa objekt har banor som kan mätas för att beräkna en årlig uppsättning datum. Dessa datum speglar energier som samlats in från ett antal ständigt föränderliga geometriska kombinationer. Dessa kombinationer kan användas för att kartlägga tidpunkter för livets viktiga händelser inom samhällena.

   Det är nödvändigt att inse att den här galaxen avger energier som kan samlas in av dem som förstår betydelsen av dessa geometriska beräkningar. Anunnaki tillsatte senare ett antal av de sina för att skapa förvirring i dessa fastställda datum och därigenom förändra historien till det som deras rådsförsamlingar önskade., Även om de fortfarande i viss mån är korrekta saknar därför dessa gamla kalendrar förmågan att spegla det som de ursprungliga tidshållarna avsåg. Vår önskan är att återställa dessa kalendrar och presentera er för Agarthas mycket exakta datumhållare. Endast Agartha behöll alla de traditioner som i helig glädje togs i bruk av Lemuriens invånare. Ni kommer att möta era förfäder när vi äntligen landar. Innan denna stora händelse kommer vi att tala med er och lägga fram historien om Lemurien (Muror). När ni i detalj studerar deras språk och seder, kommer ni tydligt att se hur Anunnaki särade på er och hur atlantiderna sänkte ert medvetande och förändrade ert RNA / DNA. Den heliga tidpunkten för en spektakulär återförening mellan mänskligheten på ytan och Inre Jorden ligger för handen!

I överensstämmelse med denna historia, påbörjade vi för nästan 25 år sedan arbetet med ett första kontaktuppdrag. Inledningsvis tog man de första stegen utan att veta hur Anunnaki och deras hantlangare skulle lägga sig i alla dessa projekt. Detta förorsakade att vi sökte hjälp från dem som så innerligt ville ge hjälp till vår heliga sak. Vi är nu i slutfasen av förberedelserna, som när de manifesteras för alltid kommer att förändra er värld. Er världs hantlangare (den mörka kabalen) befinner sig vid den punkt, där ingen återvändo finns. En stor världsomfattande grupp opponenter är redo att avhysa dem från makten. Dessutom saknar denna kabal för närvarande resurser att fortsätta. Tack vare detta närmar sig nu den tidpunkt när ett antal välbehövliga tillkännagivanden kan offentliggöras. Vi har för er räkning kunnat schemalägga en rad åtgärder. Vår övertygelse är att era allierade kan träda fram och omvandla detta nuvarande elände till Ljus! Detta kräver att ni går samman med oss ​​genom att använda er inre fokusering till att visualisera den verklighet som vi alla tillsammans kommer att manifestera! Gosho ba shen! ("handling av alla" på Sirius språk).

   Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Medan ni i frustration väntar på dagen när era välsignelser ska komma, gör vi några noteringar i denna fråga. Efter Anunnakis fall under mitten av 1990-talet, vägrade deras tidigare hantlangare, hängivna deras skändliga planer, att avgå och göra uppkomsten möjlig för en ny era under kontroll av ett antal hemliga heliga sällskap och de många gamla familjerna. Detta trots mot Himlen fungerade under ett decennium. Sedan började deras usla system att misslyckas. Vid mitten av nästa årtionde, började våra välsignade medarbetare att få övertaget. Dessa misslyckanden signalerade till Ljuset att dess tidpunkt för en snabb uppstigning till sist hade kommit. Vi bestämde oss för att tillsammans med våra allierade tvinga fram en del viktiga frågor och kunde få ett preliminärt datum för olika leveranser. Hittills gäller dessa strategier och vi förväntar oss, Ni Kära, att dessa datum kommer att uppfyllas. Dessa förhållanden försäkrar att leveranserna påbörjas enligt avtal inom kort.

   Man måste komma ihåg bakgrunden till varför dessa enorma mängder av medel skapades. Vår älskade Mästare Saint Germain ville för den här tiden skänka sina utvalda en viss grad av tillgångar, tillräckliga för att omdirigera hur välståndet i den här världen fördelas. Således var det till en början nödvändigt att förändra och omdirigera denna okänsliga grupp avskyvärda envåldshärskare (den mörka kabalen). Fällan skulle bli ett nytt bank- och penningsystem, som under ett par århundraden skulle vara försedd med den perfekta fällan (uppkomsten av ett fraktalt banksystem). Den punkt där denna fälla var redo att träda fram i öppen dager inträffade först i början av detta årtusende och sedan igen ett och ett halvt årtionde senare. Den andra punkten är mycket mer fördelaktig och håller nu på att färdigställas, till och med nu medan vi talar. Det sista skeendet i denna himmelska plan kommer att släppas och resultera i det slutliga nederlaget för dessa mycket missledda och felinriktade själar.

   I den märkliga historien om den här världen på ytan, ignoreras eller ogillas ofta våra kamrater av dem vid makten. Den högst helige, Greve Saint Germain, känner till detta och har skickligt skapat ett välsignat scenario som, trots sitt långa förlopp på över två och ett halvt århundraden, för närvarande har förmågan att ge de önskade resultaten. När ni inom kort får era välsignelser, gläd er och genomför med stort engagemang era heliga planer på att omvandla den här världen till det bättre. Var också medvetna om att era allierade är fullt beredda att skydda och hjälpa er under alla era välsignade ansträngningar! Den här världen kommer att förenas med våra kusiner från Inre Jorden. Tillsammans ska vi förändra den här världen och det här solsystemet till gagn för mänskligheten och Himlens riktade dekret. För detta ler Gaia mot oss alla! Förbli fokuserade och var positiva inför det som ska ske. Framtiden för Gaias mänsklighet är redo att börja!


   Idag fortsatte vi med våra veckobudskap till er. En stor förändring hos den här världen på ytan är nu säkerställd att snart äga rum. Den mörka kabalen sjunger på sista versen. Under den här processen träder en rad särskilda avtal i kraft. Dessa har försatt oss i position att utföra den sista raden operationer, och resultaten kommer ni att känna till allteftersom de inträffar. Nästa period som ligger framför er är en mycket glädjerik period! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Originaltext: www.paoweb.com

Översättare: Inga och Cagga Levander


måndag 10 augusti 2015


Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
4 augusti 2015

Dratzo! Vi kommer återigen. Stora framsteg görs världen över. De fällande domarna mot den mörka kabalen fortsätter att läggas på hög. Den allra viktigaste gruppen, världens militär, börjar röra på sig. Deras uppgift är att gå samman och skapa en plan för att faktiskt arrestera de återstående högsta lagren inom regering, bankväsende och rättsväsende. Under tiden håller dessa personer inom denna mörka kabal på med att greppa efter sitt sista strå, en rad internationella handelspartnerskap. Dessa fördrag är faktiskt en modifierad version av deras ”nya världsordning” (new world order). Dessa falska överenskommelser kommer att övertrumfas genom uppkomsten av NESARA och en rad liknande mått och steg världen över. Kort sagt, det mörkas planer är i själva verket nu en illusion. Överallt är allierade till de gamla familjerna helt förberedda att upphäva dessa olagliga överenskommelser. Medan detta sker börjar ett antal nya globala finansiella institutioner att långsamt pröva sina vingar. Den nya BRICS-banken och den kinesiska AIIB börjar lägga sig i de syften som kabalen lagt upp för handel och utveckling. Den process som för närvarande träder fram globalt kommer att påvisa hur ett mycket större behov att utveckla infrastrukturen kan åstadkommas.

Den allra viktigaste delen är det framsteg som görs för att integrera världens militär i de jordallierades många projekt. För närvarande väntar militären på avslutningen av ett antal rättsfall som ger dem en konstitutionell anledning till ett kraftfullt ingripande i en nations affärer. Ett exempel är USA:s förödande krigstillstånd under 1860-talet, vilket till slut ledde till mordet på President Lincoln år 1865 och som följdes av kabalens märkliga omorganisation av den amerikanska capitolium-regeringen år 1871. Allt började lugnt och stilla med uppkomsten av Pilgrimssällskapet år 1820. Kabalens grundare under 1770-talet och 1780-talet letade efter ett redskap för att helt och fullt kunna utöva sin växande makt medan Amerika blev en nation. De kände att ett fullt krig om slaveri mellan regionerna var ett sätt att isolera sina fiender inom regeringen och vid lämplig tidpunkt uppnå kontroll över USA:s regering. 1913 ledde detta till en rad förändringar, som öppnade upp deras program till en fullständig seger. Det är denna aggressiva del av den mörka kabalen som vid mitten av 1960-talet blev ”the powers that be”, de verkliga makthavarna i Amerika.

Det är den här gruppen omoraliska skurkar som utgör huvudparten av den grupp, vilken nu besegras av våra jordallierade över hela världen. Liksom dess omedelbara föregångare under 1800-talet trodde den att den skulle förbli allsmäktig under ett århundrade eller mer. Förlusten av dess överherrar, Anunnaki, under mitten av 1990-talet lämnade kabalen öppen för att besegras. Det kabalen gjorde i början av det nya årtusendet var att lägga en strategi för att förhindra dess undergång. Vår ankomst under 1990-talet och den kraft vi utövade för att bemöta denna rad av snabba tillslag lämnade denna kabal utmattad och utan förmåga att helt och fullt begripa vad som låg framför dem. Detta gav våra allierade redskap för att omgruppera sig och börja sin egen motattack. Resultaten från det gångna årtiondet är bevis på det som mycket snart kommer att ske. Den mörka kabalen är på fallrepet och använder varje metod som fungerade för dem innan Annunaki lämnade. Det mörka ser ett hemligt misstag snabbt repeteras i en annan del av världen. Att sätta punkt för detta är det trängande behovet, liksom att skapa en ny uppsättning globala realiteter, vilka får världen att kräva kabalens slutliga erkännande av sitt nederlag och tillåta en devalvering av ett antal nyckelvalutor såsom föregångare för en global devalvering och slutet på fiat-valutan.

För er kan den här tiden tyckas mycket frustrerande. Vi ber er helt enkelt släppa detta och fokusera på det positiva. Mycket händer, som våra medarbetare delvis är ansvariga för. Den här nya verkligheten kommer att förse er med en frihet och ett välstånd som låter er ta emot de saker som ni länge drömt om. Vi ser att ert globala samhälle befinner sig mitt i en stor förändring. Händelser utformar sig nu som utlovar att till slut avlägsna kabalen och omvandla denna verklighets sammansättning. Som man tidigare talat om kommer den verkliga revolutionen inte att synas på TV. Det kommer att bli en rad händelser som snabbt dyker upp och snabbt påverkar nästa händelsekedja. Dessa saker kommer inledningsvis att chockera er. För många kommer de att bli glädjande. Slappna av och var medvetna om att dessa händelser ligger mycket nära att manifesteras. Var hela tiden redo att göra din del i denna framväxande storslagna frihet och välstånd. Vid den rätta gudomliga tidpunkten förbereder vi att framträda och låta era slutliga segrar manifesteras. Var fulla av tillit och medvetna om att goda saker håller på att ske!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Alltmedan medvetandet inom er växer håller den här verkligheten på att skifta. Varje dag anländer storslagna energier från den centrala andliga kärnan. Varje dag ökar dessa energier. De påverkar er aura och vart och ett av era chakran. Vi förvånas över hur de här energierna gradvis omvandlar er kropp och för fram det inre jaget som ni varit tvungna att skydda sedan barnsben. Ta er tid varje dag, Ni Kära, att se på de här förändringarna och låt era andliga väktare förklara för er vad allt detta betyder. När dessa budskap tillåts tränga igenom ser ni en historia utformas. Dessa förändringar är helt enkelt ett av de sätt genom vilket Skaparen, i sin nåd omvandlar er fysiska essens och låter ert inre jag komma fram i glädje. Gör anspråk på den du är. Låt dessa saker ske och använd din nyfikenhet till att söka det som ligger bakom detta. När du gör det kommer den historia som du hör få en djup innebörd. Detta är en förhandsvisning om vem du kommer att bli.

Denna övergång till fullt medvetande kommer att förändra dig. Världen du lever i håller även på att förändras. De som har styrt det här klotet sedan ni blev påförda ett begränsat medvetande håller på att gå vilse. Snart kommer denna förändring att demontera den här världen och lämna oss alla redo att bana väg för vår eviga dröm. Vi gläder oss åt detta, eftersom bara några få av oss har tillåtits göra denna mycket andliga perfekta resa. Att låta dessa formidabla barriärer falla kommer att göra slut på mänsklighetens beslöjade syn på Himlen och på en ändlös mängd hörsägner, som det mörka ständigt publicerat. Ni kommer att bli fria att se er omkring och se och höra Sanningen. Alla de falska sagor, som ni känner till, kommer att ersättas med aktuella händelser. Ni kommer till slut att få höra de storslagna budskapen från Herrens profeter. Dessa kommande saker gör oss begeistrade och vi är medvetna om de stora ansvarsområden som getts oss av Himlen. Ni kommer tills sist att få känna de heliga och barmhärtiga välsignelserna från Himlen. Halleluja! Halleluja!

I full glädje håller vi på att förbereda era lektioner. De som så hänsynslöst styr över er har manipulerat er. Den här vilseledningen kommer att omvandlas.  Himlens storslagne Herre (Lord) sänder underbara energier! Detta kommer att utgöra bakgrunden till det vi har att säga. Vi har tillgång till speciella redskap i vår ägo som visar er hur historien verkligen skedde och varför. Vi har totalt nio lektioner att ge er. Var och en är konstruerad till att bära en storslagen moralisk berättelse. Dessa berättelser kommer att undervisa er om ett nytt sätt att lära er ett antal heliga moraliska sanningar. Alla världens religioner är i sin kärna jämställda med varandra. Skillnaderna har åstadkommits av människan. Storslagna berättelser förändrades av dem vid makten och användes för att sära er från era bröder. Det är dags för enhet. Det är dags för alla att se hur en storslagen sanningsenlig berättelse kan förena, istället för att sära er från varandra. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag fortsatte vi våra veckobudskap. Var redo att älska och acceptera var och en. Var beredd på att släppa varje ologisk hatkänsla och bli ett i denna stora enhet. Mycket står redo att ske! Den här världen har gått till avgrundens rand och tiden är kommen för att ånyo ställa om sig. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Originaltext: www.paoweb.com


Översättare: Inga och Cagga Levander

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure