Followers

Google+ Followers

onsdag 31 december 2014

Svenska -- Sheldan Nidle 30 december 2014Sheldan Nidle
30 december 2014

12 Cauac, 17 Mol, 11 lk

Dratzo! Vi kommer denna dag med mera att tala med er om. De olika koalitioner som skapats av Ljuset är i färd med att avsluta sina operationer för att avlägsna den mörka kabalen från makten. Dessa grupper ligger något före våra gemensamt överenskomna scheman. Vi är mycket nöjda med de här resultaten. Det nya gregorianska året utlovar mycket när det nu förbereder sin slutliga nedräkning inför sin manifestation för er. Det här året gör det äntligen möjligt att bli kvitt kabalen och dess många hantlangare. Denna kommande seger ger er den frihet och det välstånd som vi så länge har lovat er. Med den här tiden kommer också växande ansvarsområden. Gaia förväntar sig att ni kommer att hedra henne. Under de senaste 500 åren har den västerländska civilisationen spridit sig som en cancersvulst över er glob. Denna civilisation är helt övertygad om att det är den som har befälet och inte Gaia. Denna upp-och-ner-vända syn behöver utplånas och ersättas med en som inser vikten av att skapa ett samhälle som ser sig själv som en del av er världs naturliga processer. Vad gäller att bevara och upprätthålla allt liv på Gaia behöver ni visualisera hur ni faktiskt är kompanjoner med den här världens essens.

onsdag 24 december 2014

Svenksa -- Sheldan Nidle 23 december 2014


Sheldan Nidle
23 december 2014

5 Eb, 10 Mol, 11 Ik
Selamat Balik! Denna dag kommer vi med goda nyheter! Era välsignelser fortsätter att röra sig framåt. De personer som länge försenat distributionen av medlen är antingen arresterade eller under hot om arrestering. Ett unikt distributionssystem har testats och visat sig vara framgångsrikt. Innan detta gregorianska år är till ända kommer många av er att få ta emot dessa välsignelser. Vi vill tacka våra allierade på Jorden för deras hängivna samarbete med oss. Det är viktigt att äntligen få ge ett bevis på något positivt. Just nu är tidpunkten så god som någon för att göra detta. Under det senaste året har vi upptäckt hur falska personerna vid makten faktiskt är. I enlighet med detta faktum kommer ett antal saker att göras. Vi har instruerat våra jordallierade hur de ska föra in en rad program som befriar era välsignelser från de här skurkarna. En rad viktiga möten mellan våra ambassadörer och dessa de facto regeringar har skapat en atmosfär där våra allierade kan sätta igång att arrestera, och att förändra förfaringssätten inom vissa större banker. Dessa nya riktlinjer håller just nu på att genomföras, nu medan vi berättar detta. Inom kort förväntar vi oss helt och fullt betydelsefulla arresteringar och införandet av NESARA. (Övers. tillägg: National Economic Security And Reformation Act. Del av USA:s lag)

onsdag 17 december 2014

Svenska -- Sheldan Nidle 16 december 2014


Sheldan Nidle
16 december 2014

11 Chicchan, 4 Mol, 11 Ik

Dratzo!
Vi kommer med fler nyheter till er. Nu har mekanismen för att ge er era välsignelser aktiverats. Våra medarbetare rapporterar att de första aktiviteterna i den här processen är på gång och att man inte har stött på några problem. Våra Jordallierade använder tillitsfullt ett leveranssystem, som är väl testat genom åren. Det är vår önskan att ha ett antal viktiga element på plats gott och väl före jul. Vi har kontaktat dem som är ansvariga för dessa olika projekt och fått höra att ett antal speciella åtgärder vidtas för att säkerställa framgången för dessa olika leveranser. Vi vet, eftersom de juridiska befogenheterna för dessa leveranser ligger hos dem som gör färdigt de justeringar som behövs för att skapa ett nytt och mycket mer rättvist banksystem. Det är detta nya system som kommer att ha hand om de massleveranser som kommer att ge er era välsignelser. Således kommer den första delen av dessa leveranser slutgiltigt bevisa att alla dessa välstånds- och humanitära projekt faktiskt inte går att stoppa. Vi önskar använda dessa första leveranser till att bevisa för alla att det mörkas makt verkligen är över.

onsdag 10 december 2014

Svenska -- Sheldan Nidle 9 december 2014


Sheldan Nidle
9 december 2014

4 Etznab, 16 Yaxk'in, 11 Ik   

Dratzo! Vi kommer för att förklara vad som för närvarande sker runt er glob. De mörka hantlangare som kontrollerar er värld befinner sig i ett stort dilemma. De strategier som alltid har fungerat för att förvirra Ljuset funkar inte längre. En speciell motstrategi leder nu till kabalens nederlag. Därför svävar de i okunnighet och är oförmögna att gå vidare med en vinnande plan. Detta dilemma har skapat panik inom deras globala ledarskap. De stora internationella finansgrupperna och deras allierade runtom i världen inser att deras nederlag och arrestering faktiskt är omedelbart förestående. Ett flertal personer inom dessa vittomfattande sammanflätade bankbolag föreslår en del radikala åtgärder som möjliga utvägar. Vi har försäkrat de tongivande arbetsgrupperna inom denna enorma bläckfiskliknande organisation att varje försök att fördröja den här processen är dömd att misslyckas. Vi har föreslagit våra allierade en rad drag som kan föra detta invecklade schackspel till en snabb upplösning. Detta innebär en rad ensidiga åtgärder som tillåter den globala valutaomställningen att äga rum. Denna omgång med åtgärder löser upp dödläget genom att snabbt avlägsna alla de centrala regimer som under åratal försinkat denna omvandling.

onsdag 3 december 2014

Svenska - Sheldan Nidle 2 december 2014Sheldan Nidle
2 december 2014

10 Batz, 9 Yaxk'in, 11 Ik

Selamat Balik! Vi kommer till er med mer att tala om. De som föser bort de mörka hantlangarna från deras kraftfulla maktpositioner är nu redo att avsluta den här processen. Vi är informerade om att en rad betydelsefulla åtgärder är på gång, vilka kommer att leda till arresteringen av nyckelpersoner och omvandlingen av ett antal större regeringar. För närvarande blockerar den amerikanska de facto regimen lanseringen av en ny amerikansk dollar (the new Treasury note). Denna sedel, med guld som värdegrund, innebär slutet för Federal Reserve-sedeln och följaktligen undergången för denna helt olagliga regering. De mörka hantlangare som kontrollerar den här regimen kommer att arresteras och totalt separeras från allmänheten. Allt detta är redo att ske. De individer som kommer att ingå i den tillfälliga interimsregeringen befinner sig på säker plats och är fullt redo att ta över. Efter att den tillfälliga regeringens fyra månader har gått ut kommer ett stort antal specifika rekommendationer att ges till den nya kongressen i samband med att den svärs in. Dessa rekommendationer kommer att förändra kongressen och dess två andra grenar till att bli folkets verkliga tjänare.

onsdag 26 november 2014

Svenska -- Sheldan Nidle 25 november 2014Sheldan Nidle
25 november 2014


2 Kan, 3 Yaxk'in, 11 Ik   
  
Dratzo! Vi kommer med en del nyheter om det som sker på er värld. För närvarande använder den mörka kabalen den kommande ledigheten (i USA), Bank Holidays, till att skapa en tillfällig försening i genomförandet av er globs nya finansiella system. För oss är den här fördröjningen helt onödig. Snarare är det mycket viktigt att dessa skurkar föses åt sidan och att den första delen i det nya systemet avslöjas för alla. Vi har lämnat in vår protest till dem som nu deltar i dessa högst allvarliga förhandlingar. Det är viktigt att människorna i den här världen åtminstone får se ett litet tecken på att stora förändringar verkligen sker. Våra kontaktpersoner ber våra jordiska representanter att stå starka och vända på det nuvarande debaclet. Det är viktigt att varje aspekt i den här processen görs på rätt sätt: - iallafall är det mycket viktigt att ett litet första steg ändå inträffar. Många på er värld inser inte helt vidden av det som behöver göras. Icke desto mindre, en viss grad av rörelse krävs verkligen. Därför har vi för avsikt att ihärdigt fortsätta med det vi djupt känner är ytterst nödvändigt. Man kan nu se vissa framsteg och vi avser att vara säkra på att något mycket positivt händer.

onsdag 19 november 2014

Svenska -- Sheldan Nidle 18 november 2014


Sheldan Nidle
18 november 20149 Caban, 15 Xul, 11 Ik

Selamat Jalwa! Vi går in i en period där de gamla familjerna har ökad betydelse bland de Jordallierade. De är för närvarande ansvariga för ett antal mycket känsliga förhandlingar. Syftet med dessa samtal är att ordentligt förankra förutsättningarna för den mörka kabalens slutliga kapitulation. Så snart dessa överenskommelser är på plats kommer arresteringar på högsta nivå att börja, och den mörka kabalens villkor är att de bugande lämnar scenen i en slags ceremoni. Denna process är något som våra förhandlare väl känner till. Denna kapitulation handlar inte om rikedom; den handlar om att avstå från den makt som de haft under årtusenden. För länge sedan valde Anunnaki ut dem till speciella hantlangare. I den ställningen fungerade dessa grupper av individer som kanalen för en enorm mängd makt. Den här kabalen ser nu felaktigt den här makten som en rättighet. I själva verket var den ett privilegium som Anunnaki gav dem. De borde ha gett upp för länge sedan. Dessa samtal ska säkerställa att det sker så snabbt och enkelt som möjligt. Denna formella kapitulation kommer att tillåta en global valutarevalvering, valutor med guld som värdegrund och nya regeringsformer.

onsdag 12 november 2014

Svenska -- Sheldan Nidle 11 november 2014Sheldan Nidle
11 november 2014


2 Oc, 8 Xul, 11 Ik 

Dratzo! Många saker på er värld håller nu på att manifesteras. Möten pågår globalt för att utforma ett nytt, mycket transparent finansiellt system. En mycket viktig del i dessa förhandlingar är behovet av att omvärdera och revalvera den globala valutan. Tillsammans med detta finns behovet av att i stor skala återgå till guldmyntfoten. Vi ser på och övervakar dessa samtal. De gamla familjerna äger en enorm mängd tidigare icke redovisade fyndigheter med guldtackor. En stor del av dessa kommer att skänkas för att stödja den här valutan och ligga till grund för de globala välståndsfonderna. Dessa är till sin natur i första hand humanitära. Fonderna ska möjliggöra en explosion av projekt som är till stor nytta för det globala samhället. De ska även göra det möjligt för er att lära er om det som för närvarande är hemlig kunskap, och förbereda er inför att bättre förstå Himlens pågående handlingslinje. Fonderna kommer också att vara till hjälp vid det globala avslöjandet (disclosure). Detta välstånd kommer alltså att bana väg för en ny verklighet och en medvetenhet om det som kommer att ske inom en mycket snar framtid.

onsdag 5 november 2014

Svenska -- Sheldan Nidle 4 november 2014Sheldan Nidle
4 november 2014


8 Akbal, 1 Xul, 11 Ik    
Dratzo! Vi kommer! Er värld på ytan befinner sig nu mitt uppe i en slutlig kamp mellan den mörka kabalen och Ljusets krafter. Denna till synes oändliga kamp har pågått under årtionden och århundraden. Redan under Romartidens sista dagar, gjorde Anunnaki snabbt en smidig övergång från kejsare till kungar. Man använde sin förmåga till att styra och påverka dessa nya härskare och till att upprätthålla en viss grad uppviglande stridigheter över hela Europa. Samma sak gjordes i Asien, Amerika och Afrika. Det här kaoset visar hur det mörka fungerar. Det avskyr fred och föraktar alla som vill ändra på detta fasansfulla spel. Våra allierade på Jorden inser att de mörka överherrarna är borta. Det som återstår är en grupp dåraktiga hantlangare, arroganta och envisa, som fortsätter med sina barnsliga manövrer som sitt enda schackdrag. Det mörka känner till många sätt för att engagera våra jordallierade. Inte desto mindre är denna strategi inte längre gångbar. Allt den gör är att tränga in det mörka i ett hörn varifrån man inte kan fly. Detta nuvarande dilemma är något som dömer det mörka till dess oundvikliga nederlag.

onsdag 29 oktober 2014

Sheldan Nidle 28 oktober 2014Sheldan Nidle
28 oktober 2014

Originaltext: www.paoweb.com

1 Cib, 14 Tzec, 11 Ik

Selamat Jalwa! (Var i Evig Glädje!) Vi kommer till er och känner oss glada! Händelser fortsätter att röra sig framåt. Det är nu dags att göra tillkännagivanden i samband med början på ett globalt välstånd. Flera nationer som engagerar sig i att ge er ett nytt finansiellt system är redo att göra en rad viktiga tillkännagivanden, vilka för alltid kommer att förändra hur er värld använder alla sina valutor. Dessutom är ett antal till idag hemliga guld -och silverdepåer redo att föra er globala ekonomi tillbaka till en världsomspännande ädelmetallstandard. När de nya valutorna är på plats kommer dessa händelser att orsaka en tillfällig deflation. Global ärlig handel kan börja på allvar. Dessa förändringar kommer att bereda väg för nya regeringsformer. Regeringars korrupta och ensidiga politik kommer att upphöra i takt med att världen återvänder till en allmän standard för samarbete och fred i världen. Det är dags att förändra hur er värld styrs och förbereda var och en av er för att delta i hur regerandet fungerar. Detta är bara det första steget mot era många nya ansvarsområden.

onsdag 22 oktober 2014

Sheldan Nidle 21 oktober 2014


Sheldan Nidle
21 oktober 2014


7 Muluc, 7 Tzec, 11 Ik 

Selamat Balik! Vi kommer med mycket goda nyheter! De lagliga aspekterna inom våra Jordallierades program för att besegra den mörka kabalen gör framgångsrika inbrytningar. Både de vanliga domstolarna och författningsdomstolarna är överens om att den nuvarande amerikanska de facto regeringen befinner sig djupt i skuld och kan inte utropa en konkurs för att rädda sina återstående tillgångar. Istället måste ”affärs- företaget" USA och dess främste allierade, Federal Reserve Bank, överlåta alla tillgångar till sina största fordringsägare och gå in i ett speciellt ackordsförfarande. Denna åtgärd kommer inom kort att få slut på de båda enheterna, vilka länge har utgett sig för att vara legitima federala institutioner. Slutet på den här skurkaktiga inriktningen kommer slutligen att låta våra allierade ta över den allmänna kontrollen av båda institutionerna. Som ett resultat av den här utvecklingen räknar vi med att tillföra kapital till ett antal välståndsprogram, och att en revalvering och omställning av de globala valutorna sker. Vid rätt tidpunkt kan NESARA deklareras, tillsammans med ett totalt betalningsanstånd för regeringen i USA. Vi har kommit överens med våra allierade om vem som ska leda den amerikanska interim-regeringen och om den politik de behöver driva igenom.

onsdag 15 oktober 2014

Sheldan Nidle 14 oktober 2014Sheldan Nidle
14 oktober 2014
Originaltext: www.paoweb.com

13 Ik, 0 Tzec, 11 Ik   
 
Dratzo! Vi kommer med mycket att berätta för er! Utdelningen av de ekonomiska fonderna fortsätter att göra framsteg, processen flyter på från en grupp till nästa. Medan detta äger rum, övervakar vi säkerhetsstyrkorna för att säkerställa att inga skojare dyker upp medan pengarna förs över från plats till plats. De som deltar i arresteringarna och i övergången till nytt regeringssätt gör på motsvarande sätt färdigt de bevis som ska användas för att isolera dessa skurkar från allmänheten. Den här proceduren är nästan klar att ge resultat. Det mörka har inte längre förmågan att använda sina olika hemliga operationer för att starta ett större krig. Det mörka inser hur svagt det har blivit. Inte desto mindre gör man små irriterande saker för att förlänga själva fondprocessen med dess revalveringsoperation för att förhindra starten på den globala valutaomställningen. Vi önskar ingripa i en mycket större skala, men de störningar som finns inbyggda i det finansiella systemet fortsätter att bromsa fondernas spridning. Dessa oförutsedda förseningar kommer snart att flyttas åt sidan så att det nya finanssystemet kan bli klart.

onsdag 8 oktober 2014

Swedish -- Sheldan Nidle 7 oktober 2014Sheldan Nidle
7 oktober 20146 Men, 13 Tzotz, 11 Ik      
Selamat Balik! Vi anländer! Våra jordiska medarbetare fortsätter att göra framsteg med att förbereda fondernas spridning. Dessa tillgångar kommer att delas ut bara för att uppmuntra ett globalt välstånd, men också för att få slut på fattigdom och alla behov i den här verkligheten. Vi och våra olika medarbetare har kommit överens om att det gamla sättet att hamstra pengar och förneka massorna sina grundläggande behov inte längre kan tolereras. Samtliga delar inom den mörka kabalen kommer att berövas sin orättmätigt erhållna rikedom. Dessutom behöver ledningen inom den här världen av skurkar en fullständig storstädning. De i regeringsställning har länge stått i tacksamhetsskuld till dessa finansskurkar. En bred koalition mellan dem, bankerna och investmentbolagen gjorde därför denna grupp i stort sett undantagen från den grad av bestraffning som de verkligen förtjänade. När nu nya regler för ekonomiskt förhållningssätt införs kommer detta att förändras och göra slut på detta olagliga beteende. Arresteringar kommer att sätta punkt för det och lägga grunden till ett nytt sätt att bedriva dessa frågor. Detta kommer att inleda en ny era med öppenhet, rättvisa och globalt välstånd. Detta är bara början på det som är planerat!

onsdag 1 oktober 2014

Swedish -- 30:09:2014


Sheldan Nidle

30 september 2014


12 Lamat, 6 Tzotz, 11 Ik 

Dratzo! Vi kommer i Glädje! Mer och mer manifesteras bevisen uppkomsten av en ny verklighet. Ett antal speciella avtal håller på att undertecknas, vilka ger formen för ett nytt finansiellt system. Dessa överenskommelser för in nya bank-och handelsregler, vilka strider mot den mörka kabalens önskemål. En väg håller på att etableras till en mera rättvis och välmående värld. Växelkurserna på gamla pengar ger möjlighet för många nationer att revalvera sina valutor. Dessutom är den process på plats som får en ny global valuta att fungera. Allt detta är en inledning inför nästa stora steg, som innefattar pengar med sin värdebas i ädelmetaller och uppkomsten av nya regeringsformer. Hela den här utvecklingen är en föregångare inför avslöjandet (disclosure). Disclosure är faktiskt en mycket stor vattendelare. Inom er till största delen glömda globala historia finns minnena av dessa gamla gärningar fortfarande vagt kvar. Anunnaki gjorde sitt bästa för att få er att glömma era utomjordiska och Lemuriska anor. Disclosure kommer att få er att återigen minnas dessa anor och låta er möta era kusiner från Inre Jorden.

onsdag 24 september 2014

Swedish -- 23:09:2014Sheldan Nidle
23 september 2014
Originaltext: www.paoweb.com


5 Imix, 19 Zip, 11 Ik       

Dratzo! Vi kommer denna dag med goda nyheter! De olika programmen för att förändra ert liv och för att ställa om världens valutor fortsätter att visa framsteg. Vi är glada över att de slutgiltiga försöken från den mörka kabalen har misslyckats. Slutet på september kommer att bli ihågkommet som en tid, kännetecknad av välstånd, frihet och uppkomsten av en framgångsrik världsomfattande fredsrörelse. Många regeringar i er värld närmar sig en punkt där en plötslig förändring är oundviklig. Dessa förändringar orsakas av det ökande tryck som läggs på den mörka kabalen för att erkänna sitt nederlag och börja samarbeta med våra jordallierade. Vi ser resultatet av bokstavligt talat två decenniers påtryckningar. Det nya penningsystemet är en del i ett nytt ekonomiskt system som länkas ihop med distributionen av er världs välståndsfonder. Tillsammans förändrar dessa två rörelser det sätt som er värld fungerar på. Denna rad med förändringar är bara början; NESARA (övers. anm. National Economic Security and Refomation Act) i Amerika och en global rörelse knuten till den kommer att förändra er verklighet för alltid.

lördag 20 september 2014

16:09:2014Sheldan Nidle
16 september 2014
Originaltext: www.paoweb.com


11 Ix, 12 Zip, 11 Ik
Selamat Jalwa! Vi kommer tillbaka med mycket att tala om. Det går fortsatt framåt för våra jordallierade med arbetet att först förändra jordens valutor och därefter skapa en ny regeringsform. Detta tvåstegs-angrepp står nu på gränsen till en global valutaomställning, vilken banar vägen för en återgång till ett äkta värdesystem. Fiat-pengarnas upphörande ger möjligheten att driva bort den mörka kabalen från makten och tillåta leveransen av ett välståndsprogram, som för med sig ny regeringsform och återkomsten av er personliga suveränitet. Detta är ytterligare ett steg för att befria er från årtusenden av skuldslaveri och från det regerings-system som favoriserade de få med makt framför de mångas rättigheter. Den här processen måste föregå våra masslandningar på era mycket vackra stränder. De efterföljande stegen omfattar en fullständig ombearbetning av er valuta för att uppmuntra spridningen av ett globalt välstånd. Dessa mått och steg leder till avslöjandet (disclosure) och de välbehövliga lektionerna från era Uppstigna Mästare. Detta i sin tur kommer att skapa de villkor som kommer att göra er redo inför oss.

onsdag 10 september 2014

09:09:2014


Sheldan Nidle

9 september 2014

4 Manik, 5 Zip, 11 Ik   
   
Selamat Jalwa! Vi kommer tillbaka med mycket att tala om! Era olika program för att ge er välstånd finns här! Nu behöver ni bättre förstå vad som sker med var och en av er. Era kroppar håller på att omvandlas från grunden och göras redo för era slutgiltiga förändringar som ska förvandla er till fullt medvetna LjusVarelser. Denna omvandling sker i etapper och på ett sätt som gör det möjligt för din kropp att anpassa sig. Ibland är dessa justeringar svåra för er. Dessa så kallade uppstignings- symtom är något som ni alla känner. Du kan uppleva en konstig hjärtrytm eller att du blir mer trött än vanligt efter en ansträngande träning. Svårighetsgraden hos det du möter är förutbestämd av Himlen genom de agendor som gavs till din kropps många väktare. Du gick med på dessa agendor innan du förkroppsligades på det här jordiska planet. Noggranna instruktioner gavs till våra medicinska team om hur man rapporterar varje individs livsviktiga andliga, mentala, emotionella och fysiska tecken. Dessa mätningar hjälper oss att dagligen omforma din personliga kristall-ljus-kammare.

onsdag 3 september 2014

02:09:2014Sheldan Nidle
2 september 2014
Originaltext: www.paoweb.com


10 Ahau, 18 Uo, 11 Ik
Selamat Jalwa! (Var i evig glädje!) Vi kommer tillbaka med en del underbara nyheter! NESARA är nära att tillkännages. Processen som gäller revalvering av valuta är i själva verket färdig! Den globala valuta-omställningen ligger nära till hands. Den här utvecklingen är bara början på en process som inleddes för decennier sedan av våra Jordallierade. Förutom förändringar inom regering och finans, är det även dags för var och en av er att bli fri från det stora träsk som globalt skuldslaveri innebär. En rad viktiga händelser med tillhörande tillkännagivanden är bara början på de processer som kommer att sänka den mörka kabalen och dess många hantlangare. Bli inte chockerad över det som kommer att ske. Gläd dig och var i ditt hjärta medveten om att en process börjar som äntligen kommer att göra dig fri och återupprätta din individuella suveränitet. Ny regering kommer att bjuda in dig och fråga dig om råd. Var beredd på att acceptera allt detta med behag och med en stark tro på Ljuset. Vi kommer att invänta tidpunkten då det är lämpligt för er att avsluta mörkläggningen och avslöja vår existens och vår välvilja. Vi är i det ögonblicket redo att vända oss till er och i detalj förklara om första kontakt. Våra landningar kommer att bli början på en tid som gör er redo inför det fulla medvetandets glädje.

onsdag 27 augusti 2014

26:08:2014Sheldan Nidle
26 augusti 2014
Originaltext: www.paoweb.com

3 Ben, 11 Uo, 11 Ik
Dratzo! Vi kommer tillbaka med många bra saker att tala om! Det viktigaste är det stigande flödet av tillgångar runt hela ert klot. De gamla familjerna har börjat med utbetalningar, som kommer att leda till den globala revalveringen och en stor valutaomställning. Utöver dessa händelser finns utbetalningen av pengar från välståndsprogrammen och från världens humanitära projekt. Dessa saker backar upp två andra händelser. Den första är tillkännagivandet av ett globalt jubileum eller skuldavskrivning, och de andra innebär uppkomsten av ett flertal GESARA-regeringar med början i USA. Dessa nya regeringar kommer att bana väg inte bara för välstånd, utan även för tidpunkten för avslöjandet (disclosure). Så snart ni upptäckt att vi existerar är ni redo för tillkännagivanden från era kusiner i Inre Jorden och från oss. Er levande planet är ihålig och har en mycket speciell kärna eller centralsol. Denna inre sol ansvarar för det norrsken ni ser nattetid på den övre norra och nedre södra delen av er värld på ytan. Detta fenomen är en del i de många mysterier, som finns över hela er värld. Vi finns här för att förklara dem för er.

onsdag 20 augusti 2014

19:08:2014Sheldan Nidle
19 augusti 2014
Originaltext: www.paoweb.com
9 Cimi, 4 Uo, 11 Ik     
Selamat Jarin! Vi kommer med mer att berätta för er! Er planet har varit platsen för en oerhört stor sista kamp mellan det mörka och Ljuset. De gamla familjerna står enade i sitt beslut att få ett slut på den mörka kabalens långa styre. Den nuvarande fasen hos det här styret började med eld och is, vilket markerade slutet på den sista gyllene tidsåldern och början på den nuvarande eran i er registrerade historia. Det bestämdes att Anunnaki äntligen skulle få full kontroll över sina mänskliga undersåtar. Således ställdes de som blev deras hantlangare inför behovet av att grymt kontrollera er. Det här behovet framkallade de märkliga historier, som detta styre åstadkommit under de senaste sex tusen åren. Det mörka har inte fullständigt kunnat uppfylla sina egna krav. Dessa krav innebar att formellt få ett slut på era rättigheter och att olagligt införa ett sätt att förhindra er framtida återgång till fullt medvetande. Det är denna brist på respekt för Himlens påbud som har utlöst den nuvarande tysta revolution som nu är redo att tryggt förlösa er från det mörka. De som så innerligt tror på Ljusets sak kan vara säkra på en oundviklig framgång! De sista stegen i denna revolution pågår nu.

onsdag 13 augusti 2014

12:08:2014Sheldan Nidle
12 augusti 2014
Originaltext: www.paoweb.com


2 Cauac, 17 Pop, 11 Ik  
       
Selamat Balik! Vi är tillbaka! Er värld befinner sig nu mitt uppe i en process som kommer att släppa de fonder som har att göra med det som kallas valutarevalvering. Denna process berör ett antal valutor som behöver kräva tillbaka diverse pengar som var inblandade i valutaväxlingar utomlands. Tillsammans med dessa nödvändiga utväxlingar finns starten på de aktuella leveranserna av ett flertal "välstånds-programm." De här fonderna är föregångare i en operation som leder till tillkännagivandet av NESARA i Förenta Staterna. Orsaken till denna plötsliga rörelse inom fonderna beror på våra jordallierades speciella åtgärder. De har lyckats få kabalens "generaler" tillräckligt in i ett hörn för att låta detta agerande äntligen börja. Uppkomsten av en ny regering sammanfaller med en rad åtgärder som besegrar den mörka kabalens olika penningstrategier. Under de senaste månaderna har dessa modiga gossar tvingat fram det mörkas nederlag och låtit en ny penningpolitik sprida sin magi. Fiat-pengar, som det mörka byggt sin styrka på, börjar blekna och har snabbt passerats av nya valutor, vilka bygger på den framväxande guldstandarden.

onsdag 6 augusti 2014

05:08:2014Sheldan Nidle
5 augusti 2014
Originaltext: www.paoweb.com


8 Eb, 10 Pop, 11 Ik

Dratzo! Vi kommer till er! Er värld fortsätter att förflytta sig mot sitt mål, som består av en massiv omvandling av er verklighet. Våra kårer inom förbindelse och diplomati rapporterar att ett antal viktiga beslut fattats och snabbt följts av en del påfallande åtgärder. Vi är tacksamma mot våra Jordallierade för det som de för närvarande åstadkommer. Grunden är lagd för en ny värld, som kommer att befolkas av välstånd och ett slut på er långa period med slaveri under era mörka herrar. Denna storslagna öppning för Ljuset kommer att ge er en bred tillväxt av ert medvetande, nytt regeringssätt, och slutligen ett fullt avslöjande om vår existens. Vi välkomnar dessa pågående förändringar och förbereder seriöst vår ankomst. Vi inser den fulla betydelsen av det som ska föregå vår ankomst till era mycket vackra stränder. Detta kräver ett slut på den mörka kabalens högdragna likgiltighet. Ni behöver därefter tid att vänja er vid ert nyfunna välstånd och era återvunna friheter och personliga rättigheter. Sedan är ni redo att ta emot undervisning från era Uppstigna Mästare. Slutligen är ni verkligen redo för att vi genomför en speciell global masslandning. Denna kommer att förse er med era välbehövliga individuella mentorer!

onsdag 30 juli 2014

29:07:2014Sheldan Nidle
29 juli 2014
Originaltext: www.paoweb.com

1 Chicchan, 3 Pop, 11 Ik 
  
Selamat Jalwa! (Var i evig glädje!) Vi kommer till er med ett försenat Gott Nytt Galaktiskt År! Det rör på sig en hel del runtom i världen. Dessa processer bygger upp de händelser som kommer att förändra er värld för alltid. Vi förväntar oss att dessa händelser ska manifesteras inom kort. Den mörka kabalen styrde er verklighet på egen hand under de senaste två årtiondena. Denna samverkande grupp med mäktiga män och kvinnor bestämmer över nationers öde, och kan styra vissa ekonomiska villkor och kan nästan förstöra det ena stora företaget eller det andra. Deras dagliga politiska positioner tillför dem stor rikedom och till synes stor respekt. Inte desto mindre ger dessa beslut dem även stor respektlöshet! Under de senaste två årtiondena har vi flitigt arbetat tillsammans med en grupp geniala advokater, investerare och forskare för att skapa ett sätt för att få ner denna stora mur av makt. Det började ursprungligen som ett förbund mellan olika individer som ville använda sin rikedom, sitt skarpsinne och sina övertygelser för att skapa ett nätverk för en global gemensam lag och människorättsorganisation. Via bloggar på Internet började man samarbeta, dela information och läcka ut exempel på det man upptäckte.

onsdag 23 juli 2014

22:07:2014Sheldan Nidle
22 juli 2014
Originaltext: www.paoweb.com

7 Etznab, 1 Vayeb, 10 Caban

Selamat Balik! Vi kommer med många underbara saker att tala om. För närvarande håller skeenden på att färdigställas, som kommer att föra den här världen till frihet, fred och välstånd. Våra galaktiska och jordiska medarbetare arbetar tillsammans för att få ett slut på den långa, mörka natt, som ni alla har färdats igenom. Det är verkligen fantastiskt att se hur Himlens gudomliga klocka har fört er till framgångens yttersta rand. Saker och ting sker för att befria er från ett styre som arbetar för att förtrycka er frihet, och för att befria er från lögnerna om vad den sysslar med. Detta tyranni ska nu omvandlas. När Amerika först tillkännagav sin självständighet, gjorde man detta på ett sätt som tillät dess heliga deklaration att förkunna varför detta land skulle vara en speciell ledstjärna för frihet. Denna proklamation tystades gradvis ner av dem som delade sin lojalitet med personer i Storbritannien, vilka hyllade tyranni framför frihet och välstånd som varje amerikans gudomliga rättigheter. Detta onda skeende kommer nu att omvandlas och ny regering tillkännages, för att upphäva den senaste tidens synder mot detta storslagna land. Detta kommer att skapa fred, välstånd och samarbete för Gaia och hennes mänsklighet på ytan!

onsdag 16 juli 2014

15:07:2014Sheldan Nidle
15 juli 2014
Originaltext: www.paoweb.com


13 Batz, 14 Kumku, 10 Caban

Dratzo! Vi kommer och har med oss fler goda nyheter! De som arbetar med att föra era underbara välsignelser till er är nästan redo att leverera dem. Ha fortsatt tillit och var positiva till ert välstånd. Det kommer i samband med ett nytt finansiellt system och en ny regeringsform. Låt oss rikta vår uppmärksamhet i det här meddelandet på någonting som löper parallellt med ert välstånd, den himmelska förberedelsen av ert fysiska jag inför fullt medvetande. Den här processen innebär en fullständig genomgång av era fysiska, mentala och emotionella kroppar. Den sista återintegreringen kommer att ske medan du tryggt befinner dig inuti en kristall-liknande Ljuskammare. Detta speciella levande hålrum av Ljus kommer att skapa ett komplett återställande av ditt cellulära RNA / DNA. Detta hålrum, denna kammare fungerar som ett levande Ljus-instrument. Den iscensätter nya sekvenskoder, som direkt förflyttar dig till att uppnå din fulla fysiska potential. Den här processen, som konstruerats av Himlen, tar cirka tre jordiska dagar för att uppnå sitt gudomliga mål. Dina egna kropps- väktare och dina andra himmelska guider styr den. Dessutom kommer du att få dig tilldelad en särskild mentor, som är speciellt utbildad av oss. När du stiger upp ur denna levande ljuskristall kommer du att vara tillbaka i fullt medvetande.

onsdag 9 juli 2014

01:07:2014Sheldan Nidle
1 juli 2014
Originaltext: www.paoweb.com

6 Kan, 7 Kumku, 10 Caban     
Selamat Jalwa! (Var i evig glädje!) Vi återvänder med mycket att berätta om i ett antal ämnen. För närvarande befinner ni er på gränsen till en ny verklighet. Den mörka kabalen minskar snabbt. Ett antal nationer bildar för närvarande koalitioner, vars syfte är att kringgå den gamla mörka ordningens många fiat-baserade organisationer. Dessa finansiella organisationer föddes vid undertecknandet av Dumbarton-Oaks-avtalen i slutet av 1944. De gamla övervakande institutionerna, såsom Internationella valutafonden (IMF), kommer att ställas åt sidan medan nya globala valutor med "ett äkta värde" av ädelmetall manifesteras. Tillsammans med dessa nya valutor kommer nya bankregler i enlighet med ett antal "Basel III”-överenskommelser. Våra Jordallierade och deras medarbetare från många nationer gör detta för att omfördela planetens välstånd och skapa ett sätt att driva det mörka från dess nuvarande position med finansiell och regeringsmässig överlägsenhet. Allt detta är bara början på en process som befriar er från ett sekellångt skuldslaveri och korrupta regeringar, vilka svurit att stödja varje nyck från kabalen och dess många medarbetare.

onsdag 25 juni 2014

24:06:2014Sheldan Nidle
24 juni 2014
Originaltext: www.paoweb.com

5 Oc, 13 Kayab, 10 Caban 
 
Selamat Balik! Vi kommer till er på det här datumet med goda nyheter! Det mörkas nätverk av hantlangare står inför sitt nederlag. Ljuset har kommit till den slutsatsen att det är oklokt att tillåta dessa skurkar att fortsätta. De regeringar som de här hantlangarna har grepp om ägnar sig helt åt att förhindra att det mörkas skändliga ekonomiska mellanhavanden någonsin misslyckas. Därför är det klokaste att driva bort dessa drönare från makten. Nyckeln till detta är det nya finansiella system, som endast delvis har avslöjats. Detta nya ekonomiska program kommer att utgöra slutet för fiat-pengar och utplåna de centralbanker som starkt stöder detta värdelösa system. Dessutom kommer de nya pengarna, som backas upp av ädelmetaller, att utgöra anledningen till att införa NESARA i Nordamerika och GESARA (Global Economic Security And Reformation Act) över hela den här världen. De nya regeringarna kommer att vara tillfälliga. Deras syfte är att göra scenen klar inför en glob fylld med många lagliga (de jure) regeringar, vars främsta uppgift blir att tjäna sitt folk och bana väg för ett globalt välstånd. Dessa regeringar kommer även att släppa teknologier som renar ert vatten, er luft och mark från den farsot som åstadkommits av det mörkas destruktiva industrier.

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure