Followers

Google+ Followers

fredag 16 augusti 2013

13.08.2013


Sheldan Nidle

13.08.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/


2 Men, 18 Pop, 10 Caban

Dratzo! Vi kommer! Mycket går framåt runtom i er värld. För det första har de som är sysselsatta med att utrota det mörka framgångsrikt skapat möjligheter för att åtala ledarna för er världs större regeringar, och detta passar väl ihop med de olika lagliga förseelser (som ger rätten att kräva skadestånd) vilka startar upp ett nytt finansiellt system och sätter fiatsystemet, det skuldbaserade systemet, i konkurs. Trots mycket mörkt motstånd inom domstolarna, har dessa lagliga instrument vunnit alla rättstvister, som ställts i deras väg inom det mörkerkontrollerade domstolsystemet. Denna betydelsefulla prestation, uppbackad av flera nya organisationer som har skapats för att underlätta ett nytt monetärt och regeringsmässigt system gör det möjligt för er nya verklighet att börja ta form, De ansvariga för dessa juridiska och ekonomiska manövrer är förmögna, har de logistiska resurserna, och framför allt, är beväpnade med en enastående genomtänkt och omfattande plan. De som har haft möjlighet att gå igenom delar av den är grundligt imponerade av deras vision och dess uttömmande detaljrika genomförandeplan. Emellertid har utmaningen hela tiden varit hur man ska övervinna de enorma, förskansade, kontroll-mekanismerna med vilka de mörka styr er planet, och som inte kan rivas ner utan stöd av Ljusets krafter. Detta stöd är nu i funktion.

De jordallierades plan att fördriva det mörka och dess hantlangare från makten har tagit tid för att komma till sin nu praktiskt pågående verksamhet. De jordallierade står i tacksamhetsskuld till alla modiga personer som var villiga att åtaga sig de då till synes oövervinnerliga mörkerstyrda regimerna runtom i världen. Det tog tre större lagliga kraftprov innan det nuvarande mötte framgång. De första skadeståndskraven slängdes ut av de mörker-kontrollerade författningsdomstolarna (som ursprungligen inrättades enbart för krigstida nödlägen men aldrig upphävdes). Den andra rättegången, som omfattade minutiöst utforskat material, fick återigen en känga för bristande uppfyllelse av vissa hopkokade formella krav. Det var först nyligen som Himlen lät oss använda vår makt och vårt inflytande för att "skapa likvärdiga spelregler" inom domstolarna och ge våra allierade en chans att lyckas i sin ansträngning. Den här omgången uppnådde sitt syfte och ett generellt lagligt förfarande infördes till slut. Efter år av felaktiga domar för att skydda de rika och mäktiga, började framsteg göras, och efter flera år med vår hjälp, har de nuvarande framgångsrika avsluten uppnåtts.

Dessa juridiska framgångar stärker framstegen som görs med de nya hård- valutorna och med de nya reglerna för det globala finanssystemet. Återigen tillät vårt stöd att de som innehar den juridiska rätten över stora fyndigheter med ädla metaller och stenar, att i strängaste sekretess komma fram och upprätta en plan för att omvandla ert skuld-baserade finansiella system. Dessa fyndigheter krävs för att stödja det nya systemet Den här planeringen är nu färdig. Dessutom tillkommer ständigt nya, kreativa sätt att introducera hårdvalutorna, och genomförandet av det nya systemet börjar redan nu bli lag runtom på er planet. Den skenbara avmattningen orsakas av den kolossala komplexiteten i att överföra driften av en hel planet till en ny mekanism med minimala störningar i försörjningslinjer och infrastruktur. Så mycket ska ske nästan samtidigt! Trots detta kommer ändå alla de grupper som ansvarar för att genomföra de här förändringarna överens om tidplanerna och är nu beväpnade med den dokumentation som fordras för att i en följd åstadkomma en snabb ekonomisk och regeringsmässig övergång. Med vår uppbackning börjar en ny värld ta form runt om på denna högst värdefulla glob!

De här olika processerna ser ut att bli den avgörande första dominobrickan som inom kort kommer att leda till första kontakt och allt vad detta innebär. Våra bröder på planeten och från inre Jorden befinner sig i slutskedet av att slutföra det som bara kan beskrivas som ett välbehövligt mirakel. Tänk på att den kontrollerande mörka eliten under eoner har trott att det som är på väg att ske var omöjligt, eftersom man kontrollerade domstolarna, regeringarna och hela världsekonomin. Först nyligen gav Himlen oss tillåtelse att i högre grad engagera oss i det mörka etablissemanget för att vända på Jordens utveckling. Som ett resultat har vi tagit ifrån det mörka deras stora resurser och deras möjligheter att på ett okänsligt sätt förgöra all opposition. Dessa inbrytningar i deras omfattande försvar har även tvingat dem till att stå ansikte mot ansikte mot det faktum att deras immunitet från ansvar inte längre är i funktion och deras gamla metod att låta sina handlingar styra lagen inte fungerar längre. Även deras nya metoder misslyckas med att uppnå förväntade resultat. Misslyckandets spöke tornar alltmer upp sig över deras panikslagna huvuden allteftersom Ljuset allt mera rättframt fortsätter att hävda sitt rättmätiga herravälde!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare och vi kommer med goda nyheter! De sista faserna i att manifestera ert nya monetära system är inom synhåll. Samtidigt som era ekonomiska strukturer ses falla sönder inser man att även legitimiteten hos världens regeringar är bristfälliga och behöver ses över. Under eoner skapade det mörka "särskilda omständigheter" för att lagstadga skapandet av de facto regeringar som var öppna för att manipuleras av särintressen, såsom stora banker, förmögna privatpersoner och internationella företag. Detta de facto styre var sålunda djupt bristfälligt både i tanke och avsikt, och saknade moralisk och andliga substans för att tjäna sina landsmän. Dess enda syfte med sin strävan var att främja de rikas och mäktigas egenintressen. Denna parodi på regering behöver ersättas med en som stödjer det växande medvetandet och tidsandan, och som stöder och gynnar den inkommande Ljusets Tidsålder och människorna i den här verkligheten.

Vår nuvarande roll är att ge den moraliska och andliga vägledningen inför er uppstigningsprocess. Tyvärr är de som för närvarande styr er värld engagerade i att till varje pris förhindra detta och har många resurser för att genomföra denna högst felaktiga agenda. Emellertid har även vi en högst välsignad resurs: vår rymdfamilj. Himlen förde dem hit för att ge det kraftfulla stöd som behövs för att neutralisera denna svårbehandlade mörka kraft. Den här hjälpen ger oss möjlighet att lansera vårt program att fördriva de mörka hantlangarna och skapa en ny värld för hela mänskligheten. Detta galaktiska inslag låter oss få våra nya finansiella och regeringsmässiga system i drift, vilket omedelbart förändrar det politiska, finansiella och ekonomiska landskapet på hela er planet, och låter den tyranni som har strypt mänskligheten under tretton årtusenden blekna som en mardröm. Den nya värld som kommer att framträda är föregångaren till er magnifika, fullt medvetna värld.

I den här världen efter mardrömmen kan vi komma fram och börja lägga tillrätta alla dessa osanningar som det mörka tvångsmatat er med, och förklara de många dolda fakta och sanningar om vem ni egentligen är och vart ni är på väg. Den väg till fullt medvetande som ni för närvarande färdas på tar er i själva verket endast tillbaka till er ursprungliga gudomliga plan. Allteftersom ni går samman mer fullständigt med Ljuset kommer ni att finna att många förlorade minnen från tidigare liv återvänder till er. Förmågor och naturliga talanger som ni inte visste att ni hade kommer även dessa att sättas i förgrunden, och det är här som vi också kan vara till hjälp medan vi tryggt och lätt vägleder er genom dessa överraskningar. Under den här tiden kommer vi att ta bort de andliga och materiella "vägspärrarna" för den här gudomliga förändringsprocessen och du kommer att möta dina andliga familjer och dina familjer från Inre Jorden och Rymden. Du kommer att lära dig en historiskt storslagen bild, som kommer att "få dig att tappa hakan”, som ni säger. Alla dessa saker kommer att ge dig stor glädje och en känsla av djupt välbefinnande.

Idag gav vi er en rapport från rådet för vår första kontakt om den senaste utvecklingen på er värld samt ett samtal från era Uppstigna Mästare. Var redo för ett antal händelser som syftar till att förändra er globala verklighet för evigt och göra scenen klar inför något som är mycket annorlunda! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization 
Översättare: Inga och Cagga Levander 
Welcome to the PAO Light-CirclesDear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

torsdag 8 augusti 2013

06.08.2013


Sheldan Nidle

06.08.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/


8 Lamat, 11 Pop, 10 Caban 

Dratzo! Vi återkommer med mer att samtala med er om! Under slutet av ert gregorianska år 2012 sköljde en stor mängd himmelskt Ljus ner över er värld, och nu, den 29 juli i år, tillfördes er värld den tredubbla mängden med hjälp av den speciella astrologiska konstellationen vid detta datum. Detta sätter igång energierna för det som är på väg att ske. Det mörkas långa järngrepp om er älskade planet är till ända, och det är dags för er att glädjas och dags för de förändringar som officiellt flyttar över er verklighet till Ljuset. Den första handlingen i denna kavalkad av händelser är, naturligtvis, frisläppandet av de olika fonder som markerar övergången av er jords monetära system från oärliga fiat-valutor, som så lätt faller offer för ohämmad spekulation, till dem som stöds av ädla metaller. Dessa nya värdesäkrade valutor kommer att utlösa en global revalvering, och den första av dessa valutor är faktiskt färdig att distribueras. Dessutom, är även de inledande omgångarna av välståndsutbetalningarna redo att lanseras. Dessa finansiella förändringar kommer effektivt att driva bort de gamla intressena från makten och tillåta installationen av ett lagligt grundat styre. Som ni vet är detta bara de inledande åtgärderna inför det som komma skall.

Uppkomsten av ert nya finans-och banksystem kommer att föra med sig allmän skuldavskrivning och kort därefter, avslöjandet om vår välvilliga närvaro. Er nya regering kommer att göra det möjligt för oss att bli formellt kända för er. Vi har då för avsikt att göra en rad tillkännagivanden och informera er alla om de kommande masslandningarna och presenterar er för era Uppstigna Mästare, vilka är redo att påbörja sin heliga undervisning över hela världen. Den här utvecklingen kommer att innebära en massiv förändring av synen på ert globala samhälle, och omvandla den nuvarande aggressiva konkurrensen mellan era nationer till ett vänskapligt samarbete. Oundvikligen kommer det som de Uppstigna Mästarna och vi har att berätta för er att vända er verklighet upp och ner! De lögner och manipulationer som ni under eoner har matats med av det mörka kommer helt att exponeras och omvandlas allteftersom de Uppstigna Mästarna placerar sanningen framför er. Medan den här nya Sanningens värld tar form, kommer de gamla förvridna levnadssätten och uppfattningarna att rätas ut till en hälsosam och kärleksfull förståelse och acceptans inför resans nästa fas: att möta era individuella galaktiska mentorer.

Så snart masslandningarna sker kommer era mentorer att presenteras för er. I detta ögonblick, kan en fullständig och öppen dialog mellan oss äntligen ta sin början. Som ni kan föreställa er kommer vi att ha mycket att säga till varandra. Det dominerande ämnet kommer snabbt att bli er återgång till fullt medvetande, eftersom detta är den främsta anledningen till vår närvaro här. Det kommer att bli så mycket för er att ta till er och ni kommer att behöva tid för att smälta all den nya informationen. Ni kommer att behöva lära er att inte tänka med ert sinne, utan med ert hjärta, den plats där sanningen kan kännas. Den här sista fasen av er resa till fullt medvetande kräver att ni helt förändrar det sätt som ni tänker och känner på, och återigen helt anammar hur ni ser på er själva, både andligt och känslomässigt. Det kommer att bli en stor utmaning som vi vet att ni kan klara av medan ni gräver djupt inom er för att plocka fram Kärleken som är ert innersta väsen. Så snart ni utnyttjar den här Kärlekens Källa inom er kommer den att kollektivt driva er mot era många kommande triumfer, och när den stunden kommer, kommer ni att vara mer än redo och villiga att omfamna er metamorfos till fullt medvetande medan ni kliver in i er individuella Levande LjusKammare. Som Ljusvarelser kommer ni sedan att ansluta er till oss för att i glädje ta på er ert gudomliga tjänande gentemot det fysiska och, mest av allt, tjänandet till Skaparen.

Så snart det börjar kommer saker och ting att röra sig snabbt. Er påtvingade karantän från fullt medvetande kommer att få ett slut och en välkommen-hem ceremoni kommer att äga rum, där ni återigen allierar er med era andliga familjer och rymdfamiljer. Medan ni återförenar er med dem som troget representerar era förfäder kommer denna storslagna återförening att öppna upp er för tillgången till Inre Jorden. Deras historia kommer inte längre att förvrängas till "myter", utan kommer att bli en levande saga som skildrar ert ursprung och varför ni finns här. När ni har tagit till er allt detta kommer ni att bli hela igen och kan effektivt utföra era livskontrakt. Genom att ni bygger er stjärnnation kommer dörrarna att slås upp, inte bara till de andra vattenvärldarna i det här solsystemet, utan även till avlägsna delar av den här galaxen, och utgöra en del i ert gudomliga tjänande till det fysiska. Ni kommer att välkomnas av andra förnimmande varelser och hjälpa dem med att uppnå fullt medvetande, precis som ni gjort. Ni kommer faktiskt vara mycket avgörande i er hjälp att skapa en ny hemgalax för oss alla! Detta är den bästa av tider! En tid för storslagna äventyr och för utforskning medan vi tillsammans manifesterar Skaparens gudomliga plan.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer till er med färska nyheter! De energier som sänts till denna välsignade Ljussfär närmar sig sin topp, och de talrika effekterna av den här stora Ljusökningen håller på att bli tydliga. Det mörka har förlorat kampen för sin överlevnad och vi förbereder den omfattande undervisningen som vi kommer att ge er. Var och en av oss kommer att visa er den visdom som ni kommer att behöva för att fortsätta att höja era medvetandenivåer. Dessa moraliska kompasser kommer att vägleda er medan ni kommer allt närmare den dag då ni äntligen är redo för er individuella Levande Ljuskammare. Vi kommer att finnas vid er sida varje steg på vägen medan ni gör denna mirakulösa omvandling, och efter er utbildning i det fulla medvetandets etikett kommer det att bli vårt pågående uppdrag att övervaka och vägleda er om karaktären i ert gudomliga tjänande till Himlen. I själva verket är dessa aspekter som vi beskriver bara en del av vårt tjänande till Gaia och till var och en av er medan en helt ny epok för mänskligheten kommer till stånd. Halleluja! Halleluja!

Vår roll i det här uppdraget är att vaka över mänskligheten och ge moralisk vägledning. Vi svarar på de rop på hjälp som ges ut från det mänskliga kollektivet. Vi lindrar era svåra sår och sänder ut budskap för mänsklighetens frälsning. Nu ingår det i våra uppgifter att framgångsrikt förflytta er alla till en värld med stigande medvetande, där ni kan bli medvetna om ert andliga hjärtcentrum. Vi ser med glädje hur nyttan av att dessa aktiviteter slår rot, och när Himlen nu använder sina enorma energier till att omvandla er verklighet till Ljus, ger detta våra budskap och vår hjälp till er mer trovärdighet. Nu är en tid med stigande andlighet och den tid vi länge väntat på. Just nu är vi sysselsatta med att avsluta det mörkas långa tyranni så att det nya finansiella systemet och det nya regeringssättet fullständigt kan inledas och vi kan i glädje genomföra våra välståndsplaner tillsammans och skapa en allmän världsomspännande fröjdetid. En ny epok har anlänt!

Den nya epoken för mänskligheten kommer att omfatta en återförening med era bröder i rymden, med Inre Jorden, och en återförening i Anden. Det blir väldigt tydligt att ni aldrig varit ensamma! Ni är en del i en av de stora mänskliga livskedjorna genom vilka Skaparen sprider ut liv över denna nästan oändliga rymd som kallas det fysiska. Här finns även miljarder icke-fysiska varelser. Inom denna väldighet bestående av högt förnimmande liv lever vi och vistas i Kärlek och i Ljus. Nu kommer vi såsom fullt medvetna Varelser för att i glädje genomföra den gudomliga planen för det fysiska. Vi åtog oss frivilligt att utföra dessa uppgifter, vilka ger oss stor glädje eftersom de uppfyller vårt hjärtas djupa längtan. Alla känner vår stora kärlek medan vi välvilligt samverkar med varandra. Våra liv är fyllda med himmelsk salighet, och varje dag får vi hedersutmärkelser för det vi åstadkommer. Detta är verkligen ett högst underbart sätt att leva, och ett liv som vi längtar efter att dela med er!

Idag gick vi igenom en del av den senaste utvecklingen och vad vår framtid innehåller. Vi kommer till er värld för att ge er det fulla medvetandets stora gåva och den glädje som detta ger hela det fysiska. Ni kommer att välkomnas in i detta tillstånd av lycksalighet, inte bara av oss utan av hela Skapelsen! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Website: Planetary Activation Organization 
Översättare: Inga och Cagga Levander 
Welcome to the PAO Light-CirclesDear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

30.07.2013


Sheldan Nidle

30.07.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/


1 Imix, 4 Pop, 10 Caban 

Selamat Balik! Vi återkommer med fler nyheter! Först, ett sent kommet Gott Nytt Galaktiskt År till er alla! Detta är året 10 Caban, ett galaktiskt år som mestadels ägnas åt inre och yttre upptäckter. Det uppmanar dig till att lära dig mer om vem du egentligen är och till att i ett nytt ljus titta på dina inneboende förmågor. Det är dessa energier som nu håller på att bli mycket allmänt förekommande inom er verklighet. Ni ger er in i en period med manifestation och upptäckten av det ni tror Livet handlar om och, i och med detta, vilken slags värld ni vill leva i. Det kommande välståndet och det nya regeringssättet sätter igång den här självutforskande processen. Det ni till en början upptäcker om er själva kommer dock bara att ge er glimtar av den magnifika sanningen om ert verkliga inre Jag. Allteftersom Anden påbörjar det här avslöjandet med er, kommer ni att lära er hur er yttre värld speglar och stimulerar den växande expansionen hos er inre erfarenhet. Det nya året 10 Caban är verkligen laddat med alla sorters nya och stimulerande äventyr. Som en inledning, kommer personlig skuld att upphöra och ni kastas in i en värld med välstånd. Ni kommer att kunna samverka på ett meningsfullt sätt med er nya regering, som ärligt kommer att söka ert bidrag och verkligen önskar tjäna er. Detta i sig kommer att bli en stor omställning!

Över hela er värld håller mycket på att manifesteras. De som i hemlighet har arbetat för att åstadkomma nya regeringar och sätt att regera har vunnit en rad juridiska sammandrabbningar, vilket öppnar vägen för att ersätta era korrupta regimer med nya styrelseformer, avsedda att återupprätta en politik som är anpassad till folket. Borta är den makthungriga elitens överhöghet och de oåtkomliga bolagsstyrelserna med avsikten att driva ert jordklot i ruiner. Som ni vet av egen erfarenhet införde dessa mörka koalitioner illegala skattebelopp och skulder för att kontrollera och försvaga er. Syftet med det nya styret är att rätta till de här olagligheterna och befria er från årtionden med skuldslaveri. Det kommer att införas ett nytt hård-valuta-system som gör slut på manipulationen och förtrycket hos ett konstgjort (fiat)-valutasystem. Den nu härskande finansiella "rötan" kommer snabbt att övergå till globala valutor som backas upp av ädla metaller, och er nya regering kommer att stödja och främja inte bara hård-valutasystemet utan också de positiva sociala program som följer med det. Allteftersom de praktiska följderna kommer på plats, kommer er snabba inre tillväxt att göra att ni på ett meningsfullt sätt kan bli partners med regeringen, för att formulera och övervaka de förändringar ni vill se i er värld, som snabbt befinner sig i en övergångsperiod.

Ni går in i en period då ni får lära er mycket. Inom galaktiska samhällen är varje individ en hedrad och värdefull individ. Var och en är en unik och oersättlig del av det hela, och detta är en identitet som ni kommer att behöva anpassa er till. Regeringen står inte över folket, utan snarare är den ett instrument som ska användas för att upprätthålla och främja välfärden för varje person. Admiralty Law (Erövrarens lag), som råder för närvarande, kommer att ge vika för Common Law (Allmänhetens lag), vilken har sitt ursprung hos folket. Common Law består av de seder och traditioner som genom tiderna visat sig fungera bra bland människor, och detta ger de personer som utsetts att verkställa en moralisk kompass för att vägleda sina överväganden och handlingar. Allteftersom denna grundläggande övergång sker, blir er roll att följa er nya administrations sätt att handla och sedan se till att den håller den inriktning ni ger den. Du äger en gudomlig ställning som inflytelserik person. Du är en suverän varelse som är en del i ett mycket motiverat kollektiv och som sådan har du ett ansvar för att se till att de beslut som fattas är förenliga med alla. Ert ordstäv som säger, "Att regera är inte någon publiksport" är här högst passande.

Ditt engagemang i dessa förändringar kommer att förse ditt växande medvetande med praktisk utbildning inom många områden. Du kommer att upptäcka en sann, medkännande moral som kommer att vara helt utan åtskillnad. Du kommer att finna hur viktigt det är att behålla glädje och förundran inför ditt egna unikt föränderliga samhälle. Dessutom är styrandet av er själva ett verkligt gudomligt arbete med stor komplexitet, som kräver ett kunnigt deltagande och en uppsikt hos varje medlem. Bevarandet av era suveräna rättigheter och att se till att allmän lag (Common Law) administreras på ett riktigt sätt är en högst helig uppgift, som ni kommer att ge mycket mer tid så snart välståndet ger era liv stabilitet och frigör er potential. Tänk på att era medvetandenivåer kommer att stiga snabbt och att era synsätt och uppfattningar kommer att förändras kraftigt. Ni kommer även att få tillgång till Varelser med olika härkomster som kommer för att hjälpa er under den här kraftfulla övergången, eftersom många av er kan bli litet förvirrade eller upprörda av hur mycket det är som förändras. Det är därför ni kommer att få individuella mentorer vid er sida med uppgift att förklara och uppmuntra.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer för att förmedla vår syn på det som händer över er glob, eftersom dessa händelser påverkar er uppstigningsprocess på ett djupt sätt. Och naturligtvis är detta vårt expertområde. Ett nytt sätt att regera blir resultatet av ett nytt monetärt system, ett system som kommer att ställas om av sig självt genom att växla över till hårdvaluta. Den här operationen kommer även att leda fram till en global valuta- revalvering. Dessa två utvecklingssteg kommer snabbt att sänka det nuvarande skuldbaserade valutasystemet vilket har sitt stöd i de nuvarande regeringarna. Vår stora mängd medarbetare är redo att införa det nya finansiella systemet, Basel III, vilket i sin tur initierar ett nytt regeringssätt. Dessa nya regeringar kommer att få slut på skuldslaveriet, och den ekonomiska ojämlikheten, och de kommer att upprätta den ekonomiska politik som understöder det stora välstånd som förbereder Gaias befolkning inför första kontakt och Andens önskan att vända er tillbaka till fullt medvetande. Det gör det även möjligt för oss att öppet komma till er och fritt tala om de universella sanningarna som länge dolts på detta heliga klot genom de större filosofier som ligger som grund för era religioner.

Vår uppgift är att informera er om de andliga förändringarna som ert globala samhälle går igenom. Som de flesta av er delvis känner till, är er värld på väg bort från de synsätt och begrepp som ni är vana vid, och går mot attityder och kunskap som till en början kan synas ganska främmande. Det här öppnandet av er världsbild är det som Anden avser. Vi ska hjälpa er att tänka om, vad gäller de trosföreställningar som man undervisade er om när ni växte upp, vilket innebär att förändra begrepp som ni har accepterat som "fakta". Detta innebär att presentera en ny andlig terminologi för er, som kommer att avbörda er lager med förvirrat tänkande och som gavs till oss av Himlen för länge sedan. Vi har bara nämnt era samhällens grundläggande myter om döden. Det är nu dags att skildra dessa sagor på ett sanningsenligt sätt, så att ni kan förstå deras innebörd utan oklarheternas dimma. För länge sedan tog era mörka överherrar dessa berättelser och förändrade dem för att styra era känslor i vissa "användbara" riktningar, och vi har för avsikt att föra er kompass tillbaka till er verklighets sanna norr, vilket gör att ni kan anpassa er till sanningen om vem ni verkligen är.

Vi, de Uppstigna Mästarna ska bli er ledstjärna, som tydligt visar vägen ut ur er nuvarande röra mot en underbar ny värld, - en värld som ni redan kan förnimma väntar på er därute. Såsom Varelser som bokstavligen rusar mot fullt medvetande behöver ni en detaljerad information om vad fullt medvetande innebär. Vi har många visdomsgåvor att ge er, som kommer att ge er kriterierna för att uppskatta det som sker. Himlen använder sina gudomliga förmågor för att återskapa er och hela världen omkring er, och vi har kommit för att vara era andliga guider och för att försäkra er om det som kan tyckas vara en mycket märklig räcka händelser. Just nu införs nya monetära system och med dem kommer påbud som tillkännages av nya regeringar, inklusive avslöjanden om en nertystning av helt svindlande proportioner. Som ni kan föreställa er kommer dessa tillkännagivanden i högsta grad att förändra er verklighet, och vi finns här för att vara era kärleksfulla guider under denna högst fantastiska övergång.

Idag talade vi om det som är på väg att ske. Nästa period kommer att bli en period med plötslig, enorm förändring. Vi har för avsikt att inom kort kunna tillkännage för er vad första kontakt handlar om. Era andliga familjer, era rymdfamiljer, och familjer från Inre Jorden är redo att visa sig bland er och för evigt förvandla er verklighet! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Website: Planetary Activation Organization 
Översättare: Inga och Cagga Levander 

Welcome to the PAO Light-CirclesDear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure