Followers

Google+ Followers

onsdag 27 oktober 2010

October 27, 2010

8 Ix, 12 Tzec, 7 Ik

Sheldan 26 oktober, 2010

Selamat Jarin! Vi återkommer med mer att berätta för er! Under de senaste veckorna har den sista mörka kabalen tvingats att göra ett antal eftergifter. Dessa eftergifter öppnar vägen till en ny monetär politik, ett nytt finansiellt system och välbehövliga regim förändringar. För närvarande arbetar vi i takt med våra Jordliga allierade för att manifestera vad som har blivit överenskommet med de mörka kabalisterna, som fortsätter att gräla inbördes, vilket ytterligare splittrar den lilla enhet som fortfarande finns kvar inom deras led. Som ett resultat kan vi rapportera att processen för transformering av er värld är återigen på rätt spår, och vi förväntar oss att de händelseutvecklingar som har tagit så lång tid att inträffa nu äger rum. Våra Jordliga allierade går nu igenom processen för att samla ihop de olika individerna som skall leda de olika departementen av den nya Amerikanska regeringen och utarbetar de sista detaljerna för de sedan länge förväntade uttalandena. Om det inte blir några plötsliga förseningar förväntar vi oss att förändringarna skall börja när som helst och som en konsekvens har vi ökat antalet av våra skepp som för närvarande flyger över många huvudstäder.

Anledningen till detta är att säkra dessa områden från falska skepp som tillhör den hemliga regeringen. Vi är på full alert basis och har satt täckta försvarsskepp på kontinuerlig patrull över deras baser. Hit in tills så har våra enheters patrullschema varit ostört. Det sista vi vill är att någon incident förhindrar en smidig procession för uttalanden som skall göras av de nya övergångsregeringarna. Dessa nya regimer har tillräckligt att göra utan att brottas med en för tidig uppvisning av de nya teknologierna som bara är veckor ifrån att formellt bli introducerade till världen. Vår roll är att sätt stopp på allt förhindrande användande av esoteriska enheter innan de avslöjas. Dessa formella avslöjanden kommer att inkludera en rad teknologier som vi önskar att förse er med. Till dess kommer våra Jordliga allierade att koncentrera sig på de mer omedelbara globala frågorna: införa de nya hårdvalutorna; skuldförlåtelse, avfärdandet av inkomstskatten och utdelande av skatteåterbäring; reformerandet av bankindustrin och närliggande finansiella tjänster; och omstruktureringen av alla företag.

Sedan har vi införandet av Allmän Lag och, i de flesta fall, återetablerandet av en sann rättslig konstitutionell regering. Dessa olika operationer förväntas att vara de första frågorna som skall hanteras av de nya regeringarna. Högt upp på agendan står också upphörandet av konflikterna i Irak och Afganistan och signerandet av överenskommelser som möjliggör hemsändandet av arméerna till sina respektive länder. Återställandet av många baser utomlands till sina ursprungliga ägare ingår också här. Detta är en tid för att betona global fred och samarbete, och med det i sikte så förväntas en fullständig nedrustning av kärnvapen i alla länder. När detta väl är på plats ämnar vi att neutralisera alla kärnvapen och reaktorer. Detta kommer att gå hand i hand med införandet av aktiveringen av nollpunkts energigeneratorer, vilka kommer att byta ut alla kärnreaktorer som idag försörjer det elektriska nätet. Inom ett par månader kommer ni att föras fram längs er väg mot fullt medvetande i en serie av stora steg!

Att snabbt föra er värld från dess nuvarande tillstånd till något mer civiliserat är i sanning ett gigantisk uppdrag. Ert samhälle kan beskrivas som analfabetiskt, dogmatiskt och xenofobiskt och med en allmän ovilja att acceptera nya koncept. När vi ser detta ser vi också hur utmanande vår uppgift egentligen är. Vi har skickat observationsgrupper in i myriader av kulturer och är väl medvetna om skillnaderna och de inrotade fientligheterna som vi kommer att behöva övervinna. Våra medicinska grupper har observerat skadan och våldet som har åsamkats var och en av er, och dessa trauma används för att skapa en hel rad av uppfattningar som era tidigare härskare har använt för att kontrollera och manipulera er. Ett av våra arbeten är att hjälpa er att läka dessa olika sår då ni förbereder er för de slutliga stadierna för fullt medvetande. Jordens Spirituella Hierarki omsluter er också med meddelanden om Kärlek och Nåd för att påskynda transformeringsprocessen. Vi ser mycket fram emot potentialen av världen efter masslandningen.

Efter masslandningarna kan vi lätt arbeta med er individuellt och få er att fokusera på de områden som behöver det. Våra rådgivare är väl utbildade i de speciella kraven som för er till fullt medvetande snabbt. Procedurerna är komplexa och ämnade att öppna era intryck till nya verkligheter. Nu visar bara mycket få av er en del av dessa drag som ligger i dvala hos de flesta av er. Vi ämnar att helt fullt förklara dessa färdigheter för er och sedan hjälpa er att föra fram liknande kapaciteter som ni sedan länge har förtryckt. Målsättningen med allt detta är att börja ett uppvaknande som kommer att tillåta er att åtminstone få en titt på vad ni är kapabla till. Vi önskar att skala bort de lager av förtryck som ni utsattes för under er barndom, vilket förhoppningsvis kan sätta er på en nivå där vi kan börja en dialog som avslutas med er återgång till fullt medvetande och de förmågor som ni övergav för länge sedan.

Att återgå till fullt medvetande är naturligtvis den primära anledningen till första kontakt. Allt annat vi gör är helt enkelt för att hjälpa och påskynda denna transformation. I samma anda önskar Moder Jord att gå framåt och bortom den verklighet som hon nu upptar, och denna önskan gjordes klart för oss innan vi skapade detta första kontakt uppdrag. Andligheten önskar också innerligt att manifestera stipulationerna av den Gudomliga Planen. För att allt detta skall hända så behövs två komponenter, av vilka vi är den fysiska grenen. Vår uppgift är att använda alla resurserna som står oss till förfogande för att få detta uppdrag framgångsrikt avslutat inom tidsramen som vi har blivit givna. Än så länge har vi uppnått de flesta av protokollen som behövs. Allt är på plats och vi har noggrant hållit oss jämsides med de förändringar som var och en av er genomgår. Vad som nu återstår är en officiell kontakt med er.

Vi väntar på nästa steg som planeras av vår Jordliga allierade. Som vi sa i förra veckans meddelande så har vi informerat dem att vi är redo att för deras räkning avsluta vad som är nödvändigt för att föra in de nya regimerna och för att leverera välståndsprogrammen till var och en av er. Åtgärder utförs med denna målsättning i enlighet med vad som har stipulerats av våra Jordliga allierade och oss. Vi ämnar helt och fast att utföra vad som bäst kan accelerera de nödvändiga förändringarna. Många av regimerna som kontrolleras av de mörka samarbetar fortfarande med den mörka kabalen, och vi förväntar oss en viss grad av ofog från dem då vår plan börjar manifestera. Det är därför som vi så noga observerar deras hemliga underjordiska baser och sammankopplade installationer på ytan. Dessa mörka tjänare fortsätter med sin motspänstighet, men alla typer av taktikförseningar från dem kommer att förhindras av oss.

Kabalisterna vet vad konsekvenserna blir av deras mörka gärningar och tycker inte om vad som nu skall hända med dem. Vi har sett tecken på deras oro när vi har diskuterat vissa frågor med dem. Vi läser konstant deras inre tankar och preferenser och förstår precis hur uppsplittrad deras tidigare solida framfart har blivit. De sista återstående hindrena faller nu snabbt samman och allt är mer eller mindre på plats. Våra Jordliga allierade och deras vänner har gjort ett stort arbete med att sätta upp strukturen som behövs för att införa Himlens förordningar. Nu är står vi bokstavligen på randen till införandet av något underbart för er, och inom detta sammanhang hoppas vi att vår närvaro kommer att ses av er som något mycket godartat. Denna nästa period i er historia kommer att se avslöjandet av vilka och vad ni verkligen är!

Idag talade vi om hur nära ni är att uppnå ert sanna öde. Först kontakt är bara ett av medlen för att få er dit. Vi har mycket stolta över er och ser framemot att fira denna magnifika framtid med er. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Sheldan Nidle – www.paoweb.com

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above


torsdag 21 oktober 2010

19 October 2010


1 Manik, 5 Tzec, 7 Ik


Sheldan 19 oktober, 2010


Selamat Balik! Vi kommer åter med mer att diskutera med er! För närvarande är vi engagerade i samtal med våra Jordliga allierade angående hur bäst genomföra deras olika målsättningar. Vi har föreslagit för dem att alla återstående hinder eller komplikationer lämnas till oss för att ta hand om. Vi ämnar få dessa sista svårigheter ur vägen genom att använda oss av riktlinjer som lades ut för sex år sedan. Dessutom har Himlen gett oss en specifik tidtabell. Moder Jord är nu mitt i förändringar som kräver att vi gör ett mer öppet framträdande under de kommande månaderna, och för att göra detta behöver vi Jordens regeringar att vara mer samarbetsvilliga än de är för tillfället. Det ända sättet att uppnå den nivå av samarbete som krävs är genom ett regimskifte och vi ämnar snabbt avlägsna alla återstående hinder. Vi har inte längre tid att massera egos eller att nära någons känsla av egenvärde. Vår förebindelsepersonal upplyser våra Jordliga allierade att detta skifte närmar sig och förväntar oss helt fullt positiva svar. Vi har också instruerat våra ambassadörer att levererar en serie av specifika meddelanden till ett flertal av era regeringar.


Dessa meddelanden tar upp behovet av att genomdriva ett legalt regimskifte. Det är sedan länge dags att införa de förhållandena som är en förutsättning för första kontakt. Vi har föga tålamod kvar för fortsatta förseningar och önskar innerligt att gå vidare med schemat som vi lovade Himlen skulle ha varit utfört vid det här laget. Sorgligt nog så känner era regeringar att oresonlig trots är ett berättigat existenstillstånd och fortsätter oförminskat längs med vägen mot global destruktion. Vi motsätter oss starkt deras målsättning och har uttryckt vårt missnöje med deras omedgörlighet. Vi har därför satt i spel de medlen som behövs för att uppnå ett legalt regimskifte i många större regeringar. Detta ses med gillande av våra Agarta kusiner, och våra Jordliga allierade förefaller också redo att följa vår ledning. En serie av åtgärder är nu på väg, vilka kommer att manifestera välståndsleveranserna och tillåta de regimskiften som skulle ha genomförts för länge sedan. Våra avancerade teknologier är på plats och vi är i en position att hjälpa våra Jordliga allierade klippa klorna på de sista regerande kadrerna av den mörka kabalen. När detta väl är gjort, kan vi lugna Moder Jord, och på så sätt förhindra en serie av naturliga katastrofer.


Moder Jord går in i en ny fas av hennes transformation från en begränsad till en fullt medveten värld. Denna förändring kräver ett kraftigt försvagande av hennes geomagnetiska och gravitationsfält. När en viss punkt är uppnådd kan hon kalibrera hennes nästa steg med Solens. Denna tilldelade tid för gemensam kalibrering genomförs för närvarande, vilket förklarar det extra ljus som kommer från Solen. Detta ljus är fullt av information som Moder Jord behöver för att sätta upp skiftet från ett tillstånd av två poler till ett med en monopol. Era vetenskapsmän missförstår helt vad som händer, men har rätt när det gäller effekterna av skiftet. Som en konsekvens av detta ser vi ett brådskande behov av att träda in på en mycket större skala än för närvarande. Våra vetenskapsmän ber oss att göra så och vi har informerat alla de som bryr sig om er säkerhet att vara medvetna om vad som är nära förestående. Denna hotande potential på många platser på planeten, tillsammans med överenskommelser som har uppnåtts mellan den mörka kabalen och våra Jordliga allierade, kräver nu ett bestämt handlande.


Vår flotta sätter dagligen scenen för dessa dramatiska händelser. Vi har berättat för många på er värld varför det nu krävs ett direkt handlande från vår sida. Det finns också påtvingandet av den gudomliga tidsramen. Den gudomliga planen uttrycker klart att vi vid denna tidpunkt behöver visa upp våra skepp för er i stort antal, och vi ämnar göra detta inom en snar framtid. Ett sådant avslöjande behöver utföras med en grad av diskretion och dekorum så vi skapar medlen för att säkert göra så. Vårt mål är att komma in i ljuset av vår godhet, vilket kan tillåta er att se oss som de omtänksamma och empatiska prototyper som ni skall bli. Vi vill inte skrämma er eller bli sedda som någon slag himmelsk spöke. Vi är er rymdfamilj och vi är här för att transformera ert lidande till glädje och era svårigheter till komfort och lätthet. De slutliga stadierna av första kontakt kommer att uppnå detta, och förändra er värld helt till det bättre, där ni kan uppnå era sanna och i hjärtat kända mål med munterhet. Vi välkomnar er till er nya verklighet!


Den snabbt kommande världen är en som ni knappt kan tänka er då fullt medvetande måste upplevas för att kunnas tro på. I detta tillstånd så sker interaktion med er omgivning på många olika nivåer samtidigt. Mängden information som ni kan processa varje sekund är enorm. En annan uppenbarelse är det enormt förbättrade sättet på vilket ni interagerar med era kamrater; och återigen så sker detta på många nivåer. Ni blir helt bombarderade med data från både olika fysiska verkligheter och de oräkneliga spirituella domäner som ni ockuperar. Ni är både fysiska och spirituella Varelser med enorma talanger och förmåga; i ett speciellt liv väljer ni dock en av dessa verkligheter som er huvudsakliga fokus. Ni föds därför i en specifik klan, efter att noggrant ha valt era föräldrar och den närgrupp som de bor i.


Denna fullt medvetna värld ser om er redan innan födelsen. Som en nyfödd har ni möjligheten att telepatiskt bli förbundna till hela ert samhälle och, i jämförelse med era nuvarande förmågor, så är er inlärningskapacitet ofantlig. Ni upptäcker hur ert segment av galatiskt samhälle opererar och vad ni kan förvänta er då ni går igenom en förlängd inlärningsprocess som tar er igenom de första 70 åren av ert liv. Ni lär er om era valda talanger och hur ni skall arbeta med andra för att förfina era färdigheter. Ni lär er hur ni ger era egna unika tillskott till att lösa utmaningarna för att förbättra ert samhälle och expandera er potential. Ni är i ett konstant tillstånd av glädje, vilket ni graciöst kan uttrycka tillsammans med alla runt omkring er. Denna aptit på livet motiverar er att utforska vem ni är och att bidra med ert bästa till er närgrupp.


Då ni närmar er vuxen ålder blir ni alltmer kulturellt integrerade i ert samhälle. Ni börjar resa till både andra delar av er hem värld och till andra delar som utgör er stjärnnation. Ni deltar i ritualerna som är en helig aspekt av ert dagliga liv. Ni lär er att interagera med de olika ekologierna som utgör de inre och yttre domänerna av er hem värld, och dessa utflykter sätter er i kontakt med de många klanerna som utgör ert galaktiska samhälle. Detta hjälper er att fullt uppskatta den enorma mångfald som återförenas för att forma det organiska hela som är er hem världs galaktiska samhälle. Detta nära och skyddande nätverk kan sedan utvidgas för att inkludera hela stjärnnationen. Det formar en meningsfull holistisk bubbla runt omkring er, och visar på ett graciöst sätt levnadssättet i ett fullt medvetet liv.


När ni frivilligt anmäler er för tjänstgöring med en flotta för Vetenskap & Utforskning så gör ni det för att utvidga er kunskap av denna galax och för att handleda andra på deras resa till fullt medvetande. Många stjärnnationer som accepteras inom G.F. är antingen på randen till fullt medvetande eller har just blivit så. Dessa ögonblick är speciella och mycket uppskattade tillfälligheter för flottan att uppleva glädjen som är fullt medvetande med dessa nyligen accepterade medlemmar. I ert fall så har vi kommit under totalt annorlunda förhållanden. I vilket fall som helst så kommer vi som alltid för att handleda er och ta del i och berika er väg mot fullt medvetande. Detta uppdrag har tagit längre än vad som var förväntat, men tiden kommer nu för oss att avsluta våra uppgifter och att leda er alla in i er nya helt medvetna domän.


Idag pratade vi om vad vi nu gör för att manifestera er nya verklighet. Denna V&U flotta är mer än redo för att föra er in i en magnifik värld av fullt medvetande. Tiden stundar för oss alla att celebrera våra många framgångar tillsammans! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)Sheldan Nidle – www.paoweb.com


Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se
onsdag 13 oktober 2010

12 October , 2010
7 Ahau, 18 Tzotz, 7 Ik

Sheldan 12 oktober, 2010

Selamat Jarin! Vi kommer åter med mer att diskutera med er! För närvarande intensifieras schismen mellan olika delar av den mörka anglosaxiska kabalen. Ett flertal sektioner av denna kabal är extremt oroade över hur deras kommande kollaps skall spela ut sig. Då olika delar av det nya finansiella och monetära systemet visas dem i hemlighet utvecklas panik inom dessa grupper. Deras största oro för tillfället är exponeringen av det stora antalet illegala, för att inte nämna omoraliska, aktiviteter vilka utgör basen för deras dagliga sätt att operera. Ett exempel på detta är uttalandena om betalningssvårigheter som gjordes de senaste veckorna utav ett antal större amerikanska banker, i förhoppning att en sådan handling kan utgöra en förmildrande faktor inför deras nya Jordliga allierade handledare. En allmän förtäckning utförs nu för att avgöra inte bara karaktären och utsträckningen av dessa brott, utan också för att avgöra vilka de huvudsakliga förbrytarna är. Naturligtvis så har denna aktivitet fått de många medlemmarna av den finansiella världen att sätta hjärtat i halsgropen, då våra Jordliga allierade har vid upprepade tillfällen sagt att de som är skyldiga till sådan kriminalitet kommer absolut att hållas ansvariga.

Kabalen är nu febrilt engagerad med att förhandla om en reduktion i de bestraffningar som kommer att åläggas dem. Denna oro kan bevittnas i de handlingar som nyligen beslutades av ett antal banker och deras associerade då det gäller övertagandet av hus vars lån ej är betalda. Deras stress ökar också på grund av de senaste misslyckade försöken av den amerikanska centralbanken att hålla sig flytande då det amerikanska finansiella systemet står på kanten till att falla ihop. Detta kan observeras i den enorma mängd av ädelmetaller som har handlats under de senaste månaderna, men dessa panikdrivna köp är alltför lite alltför sent. Den allra största delen av sådana råvaror hålls i hemlighet utav våra Jordliga allierade, och vid en lämplig tid kommer det nya finansiella systemet, ämnat att sammanfalla med en mångfald av regeringsbyten, att avslöjas för allmänheten. Trots deras nyliga uppköp av ädelmetaller kommer den sanna mängden av skulder som dessa finansiella institutioner håller att ta ner hela systemet. De många aspekterna av detta nya system är på plats och de nya övergångsregeringarna har blivit legalt godkända. Allt som nu behövs är att dessa förändringar genomförs vid den rätta gudomliga tiden!

Dessa utvecklingar är ett tecken på att Ljuset tar befäl i er verklighet. Framför er ligger en värld som är mycket annorlunda från den ni känner till. Målet är att förbereda er för alla sätt på vilket som detta kommer att genomföras. De multinationella bankerna vet att de är förgjorda. De kommer att brytas upp och deras många tillhörande institutioner kommer likaledes att upphöra. Mindre och lokala banker kommer att ta över från dem, och var och en av dessa regionala banker kommer att bli strikt reglerade utav råd som ingår som en del av det nya människovänliga finansiella systemet. Varje bank kommer att begränsas då det gäller var de kan operera och vilka tjänster som de kan erbjuda. Kom ihåg att detta nya system bara är temporärt; det är bara en länk mellan det nuvarande systemet och ett baserat på ett fullt utvecklat globalt välstånd. Detta globala överflöd är ämnat att göra det möjligt för er att lätta på er koncentration att samla på er pengar och tillhörigheter och istället bli involverade i vad som får ert hjärta att sjunga. Sökandet efter lycka och glädje är huvudmålet för den nya realiteten!

De Uppstigna Mästarna förstod för länge sedan att mänskligheten behövde vända sin uppmärksamhet bort från en värld som styrdes av pengar, vilken hade påtvingats dem utav Anunnaki folket och istället fokusera sig på att nära sin inre glädje. Saint Germain gjorde en tydlig antydan i den amerikanska frihetsdeklarationen av detta när Lockes ”Liv, Frihet och Egendomar” byttes ut mot ”Liv, Frihet och Sökande efter Lycka”. Den amerikanska konstitutionens rättigheter och den franska deklarationen av människans rättigheter förklarade ytterligare behovet hos människan att fritt uttrycka vad det är som ger dem glädje. Den förestående nya verkligheten innefattar detta koncept i sina grundsatser. Ni kommer att gå framåt från ert nuvarande slit för överlevnad till en existens där ert sanna kall lätt kan manifesteras. Detta är principen som först inspirerade Saint Germain att sätta ihop Världsfonden vid mitten på 1700-talet. Denna fond skulle tjäna som stommen för en värld av överflöd, vilket skulle nå alla och distribueras utan Ljusarbetarna i världen.

Anunnaki folket observerade denna fond och drag snart slutsatsen, i början på 1800-talet, att den skulle urvattnas och den sista biten angående fördelningen av tillgångarna skulle förhindras från att äga rum. Detta ledde till en större plan för att stoppa Ljuset helt och hållet, genom att införa deras egen plan för att på en permanent basis förslava deras begränsat medvetna belastningar innan slutet av 1900-talet. Vad de inte kunde förutse var Ankaraavtalet och hur denna händelse skulle sätta krogben för deras lömska förslavningsplaner. En gång i tiden gjorde Ljusets and mörkrets härskare (Ankara) i galaxen en gudomlig profetia: vid rätt tid skulle en speciell Deklaration från Ankara transformera denna galax enormt. Denna deklaration var att upphöra med de galaktiska krigen som hade rasat från en sida till den andra av galaxen under millioner år. Denna proklamation hade en annan fördel: den hade makten att föra samman tidigare fiender. Detta avtal var menat att flöda galaxen med ett nytt Ljus: ett Ljus av Enhet och fullt medvetande.

Efter avtalet så blev de Jordliga undersåtarna till Anunnaki folket helt ställda. Då de stoppades i allt vad de företogs sig så protesterade de och började slåss inbördes för äran att leda mörkret till seger. Men den patrull som de stötte på var alliansen mellan Gaia’s många krafter utav Ljuset och den Galaktiska Federationens uppdrag för första kontakt. Denna koalition fick snart överhanden och började en process som nu står på tröskeln till framgång. Dess huvudsakliga uppgift är att frigöra er från slaveri och införa det överflöd som de Uppstigna Mästarna sedan länge har satt på plats för er. Detta mål inkluderar återgången till fullt medvetande. Dessutom blir det en stor återförening med folket från Agarta och era förfäder genom hela denna enorma och magnifika galax. Tiden för allt detta har kommit, och vi står nära att avslöja oss för er.

Detta uppdrags många betydande punkter för er är lika väsentliga för oss. Vårt arbete här är en del av ett större avslöjande. Det sista femton åren har infört en hel del förändringar i er värld, inklusive en hel serie av händelser som är på vippen att resultera i en stor transformation. Denna förändring kommer att införa under, vilka kommer att skriva om er historia, er kultur och era filosofier. För närvarande så är er världssyn i analogi med Kopernikus: ni ser er själva i centrum av livets existens. Detta kommer naturligt att förändras när vi dyker upp. Helt plötsligt kommer Liv att ses som utbrett över hela galaxen! Ni kommer först att sakna kunskap och ha mycket litet information om hur universum verkligen fungerar, men det kommer snabbt att förändras. Då er utbildning går framåt så blir ni mer komfortabla med er nya verklighet.

Er nya värld kommer att blomma ut framför er som en helig lotus blomma. Dess kronblad kommer att visa er ett nytt gudomligt sätt att leva. Ett galaktiskt samhälle kommer att ta form och ni kommer att expandera in i varje hörn av den Inre Jorden; länken mellan den inre världen och världen på ytan av Jorden kommer att vara färdigställd och skönheten av totaliteten av Jorden och dess mångfald kommer att överväldiga er; helt nya ekosystem kommer att födas. Ni skall bli vårdare och övervakare av detta återförenade land och av de många världar som omger er. Solsystem skall återfå sin ursprungliga skönhet. Ni kommer att med rätta bli stolta över ert arbete och det ni gör för att sprida Ljuset till alla närliggande galaxer. Ceremonierna i er värld på ytan kommer att omsluta er med förtjusning, och detta reflekteras i myriader av era lysande städer.

Idag har vi gått igenom vad som händer på er värld. Vi tittade som hastigast på hur ni kom till denna punkt i er historia, på första kontakt, och dess signifikans för ert öde. Tiden kommer för oss att träffas och för att utföra den slutliga delen av er resa till fullt medvetande! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Sheldan Nidle – www.paoweb.com

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se


onsdag 6 oktober 2010

6 October 201013 Ben, 11 Tzotz, 7 Ik

Sheldan 5 oktober, 2010

Hälsningar! Vi kommer åter med mer att förklara! Just nu utförs en strategisk distribution av nya pengar, samt kritiska samtal äger rum. De mörka har försenat ert överflöd och er frihet tillräckligt länge! Våra Jordliga allierade inför nu runt hela världen de överenskommelser som så motsträvigt uppnåddes med den mörka kabalen. Då dessa involverar många detaljerade steg för att se till att dessa avslöjanden görs tidsenligt till allmänheten så är vi också engagerade för att hjälpa dem med denna process. Er värld är en verklig moras av sneda finansiella konstruktioner, vilka behöver tas ned och bli utbytta mot nya system, och det görs helt utan att stoppa flödet av pengar mellan länder. De nya procedurerna sätts nu i talande stund på plats, och många med kunskap är högst förvånade hur fort det nya systemet tar över från det gamla, vilket har varit på plats sedan slutet av Andra Världskriget. Det nya systemet är mycket mer komplext och involverar ett antal nya guldbaserade valutor.

Det nya finansiella nätverket är decentraliserat och regionalt baserat, med varje region användande sig av en specifik valuta. Kom ihåg att denna monetära nystart är en nödlösning: då välståndet sprider sig så minskar behovet sådana former av välstånd. Målet för de nya valutasystemen är att vidmakthålla stark global ekonomisk tillväxt under ca ett år, tills att det alltmer spridande av välståndet får ett ordentligt fäste. Tillsammans med detta har vi de många avancerade teknologierna som kommer att införas utav övergångsregeringarna och utav oss. Dessa två faktorer kommer att skapa en bro till en värld där pengar i sig självt har en liten del att spela. Det är ett axiom i alla spirituellt baserade samhällen att mat, kläder och bostad är tillgångliga till alla som en absolut rättighet, så ert nuvarande standardiserade mekanismer för handel kommer snabbt att formas till ett kostnadsfritt utbyte av varor och tjänster. Bortom detta kommer en ”marknad” baserad på konceptet av ägda idéer och uppfinningar, där idéer och tjänster utbytes med målet att lösa problem, lokalt och globalt.

Detta är en föregångare till vad vi kallar flexibel grupp dynamik. I denna organisationsmodell så blir de med talanger i vissa områden centra för kreativt tankeutveckling. Dessa utvecklar sig till separata system, bestående av suveräna individer, vilka snabbt kan komma fram med flexibla lösningar. Vi använder denna metod för att lösa och färdigställa alla aspekter av ett projekt eller uppdrag. Ta till exempel detta specifika första kontakt uppdrag; som ni vet så har det krävt konstant hittande av nya vägar och omvägar från vad som är normen. En av dessa är den konstanta och noggranna observerandet av er. Detta ger oss den nödvändiga databasen, vilket tillsammans med vår flexibla metodik gör det möjligt för oss att komma fram med effektiva sätt övervinna de myriader av farthinder för detta uppdrag. Det huvudsakliga scenariot som vi har beskrivit för er är en lös och mycket flexibel adaptering av normalt protokoll för första kontakt, vilket justeras nästan på en daglig basis, till de bräckliga förhållandena av ert transformerande samhälle.

Galaktiskt samhälle är helt baserat på flexibel grupp dynamik. I ert fall så kommer de specifika behoven av era många olika samhällen att avgöra hur detta tillvägagångssätt blir adopterat. Var och en av er för med er unika uppfattningar till ekvationen för att magiskt utforma en ny enhet. Vår roll här är att ta er till en punkt då era nya fullt medvetna själva kan komma samman för att stöpa er egen stjärnnation. För länge sedan kom ni från stjärnorna för att kolonisera detta nya rike. Ni glömde snart bort ert ursprung, och idag har ni ingen aning om era sanna identiteter. Detta dilemma kommer att lösas när ni väl avslutar er återgång till fullt medvetande. Till dess så kanske ni får korta glimtar eller aningar om denna andra värld eller sätt att vara medan ni drömmer eller mediterar. När ni vaknar så försvinner dessa förnimmelser snabbt. Ert ökande medvetande hjälper dock att genomsyra dessa glimtar med en viss validitet, vilket gör dem mer verkliga för er, i alla fall tills att era tvivel kommer strömmande tillbaka.

Detta specifika steg av uppdraget ställer frågan som är högst på listan av alla frågor: varför tar regeringsöverförandet en sådan lång tid? Den mörka kabalen räknar med att er frustration uppmuntrar deras anhängare att fortsätta att vägra att förändringar sker. Dessa politiker, vilka de mörka valde att inneha regeringsposter i er myndighetsstruktur, är extremt oroade över vad de Jordliga allierade har som väntar på dem. Denna oro gör att de följer instruktioner. Vår förhandling med kabalen har gjort dem medvetna om den stundande tidsfristen och detta skrämmer dem. Som ett resultat av detta så gör dessa regeringar planer för en serie av händelser ämnade att förhindra en lättsam övergång av makt och att skrämma allmänheten till underdånighet. Men låt oss vara helt klara; vad som är överenskommet kommer att infalla, oberoende av vad dessa skurkar i regeringarna sätter igång! Mycket är på gång som kommer att försäkra våra många mål.

I vår flotta finns det många expert rådgivare från Anunnai och från våra kusiner Agarterna. Det har noga observerat och har hållit våra Jordliga allierade och Himlen fullt upplysta om utvecklingar på ytan av planeten. De rekommenderar starkt att om vissa resultat inte uppnås inom en viss tidsram, då skall tidigare utlysta konsekvenser få ta ut sin rätt mot kabalen och dess regeringsallierade. Vi har informerat kabalisterna om dessa konsekvenser under nyliga förhandlingar. Att frysa deras tillgångar är bara början på en hel uppsättning av åtgärder som vi kan genomföra mot dem. De flesta av dessa åtgärder införs i själva verket nu och vi förväntar oss fullt samarbete. Vi förväntar oss helt och hållet deras uppgivande och utan en massa trams om villkor! Var försäkrade på att handlingar sker för att skapa förhållandena som resulterar i en betryggande seger för Ljuset.

Planen vi föredrar är att utföra första kontakt med en serie av nya övergångsregeringar på plats. De illegala aspekterna av kabalens myndigheter är iögonfallande och utbredda. Dessa regeringar hotar den fortsatta livskraften av Moder Jords ekosystem, och ett stort utdöende syns på horisonten liknande det som hände vid sena Permiska eran. Dessutom har era samhällen tagit så mycket som går av de resurser som håller dem flytande. De kommande händelserna finner vi oacceptabla för oss. Vi har sett er under den regerande tummen av de mörka decimera Moder Jord, förstöra hennes vattentäkter, mark och luft. De ständigt stigande föroreningarna driver henne till någon slags reaktion som förhoppningsvis kan visa dessa skamlösa att ytterligare oförhindrad plundring inte är accepterbart. Denna reaktion från Jorden behöver träffa de mörka på något dödligt sätt.

Processen av förändring från en realitet till en annan utförs så försiktigt som möjligt. En uppfattning som de mörka håller fast vid är att de på något sätt är speciella och privilegierade, men så är inte fallet! Var och en av dem kan dö och uppleva sorger. De har spritt ut sin värld av makt och rikedomar långt bortom den överenskomna tidsramen, och detta skall ändras. Majoriteten av er har lidit alltför länge från deras illegala handlingar och tiden har kommit för att avsluta denna sorgliga episod i er historia. Vi har varit tålmodiga och lytt Himlens önskningar, och nu är vi redo att använda vår teknologi för att med stil införa upplösningen av detta mycket utdragna drama. Det är nu dags att se hur första kontakt rullas ut framför oss alla!

Idag fortsatte vi vår diskussion med er. Alla våra meddelanden är en slags ”sändning”, som tar upp vad som händer runt omkring er. Det enorma arbetet och förberedelserna från så många håll är nu på väg att ge resultat och falla på plats! Låt oss komma samman för att celebrera med glädje början av en ny verklighet för var och en av er. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Sheldan Nidle – www.paoweb.com

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se


fredag 1 oktober 2010

28 September 2010

6 Cimi, 4 Tzotz, 7 Eb

Sheldan 28 september, 2010

Dratzo! (Siriska för Älskade Själar!) Vi kommer åter med mycket att diskutera med er. Den gångna månaden har varit fylld med eftergifter och tillrättavisningar från den mörka kabalen! Vi samlas varje dag som en kommitté med våra Jordliga allierade och högsta ledarna av denna kabal någonstans på klotet. Dessa möten är del av ett protokoll som har satts upp utav Himlen. De mörka Tjänarna vet vid det här laget oundvikligheten av deras undergång, men de fortsätter ändå med sina förfalskningar och att söka att ytterligare fördröja vad som behövs göras. Vi har därför gett oss in på en serie av projekt ämnade att transformera dessa dödlägen till det önskade resultatet. Hitintills har vi lyckats få överenskommelser angående den större delen av vad som behövs. Resten kommer att göras när vi hjälpt till med att driva bort dessa mörka från makten. Nyckeln är alltjämnt de mörka undersåtarnas rikedomar och makt. Vi håller för tillfället på att avsluta en operation som förnekar dem möjligheten att säkra deras rikedomar. Det skapar stora problem för dem och tillåter oss att driva igenom ett antal eftergifter från dem. Detta leder till ett sätt att avsätta dem från makten.

Vår orubbliga uthållighet i dessa frågor fragmenterar kabalen i många mindre grupper, och var och en drar i hemlighet upp planer mot de andra. Många individer försvinner helt plötsligt, vilket lämnar ett maktvakuum kvar i huvudgruppen. Stridigheter, krigslister och förrädiska planer finns i överflöd! Vad som en gång var ett enat block faller nu samman i allt mindre grupper. Fienden för dem alla är bristen på pengar. Dessa grupper är nu konkursmässiga och oförmögna att förhindra att detta blir allmänt känt. Vi förväntar oss uttalanden i detta avseende att börja sila in till nyhetsmedierna när som helst, och många på webben som har kunskap om detta har förutsett detta under de senaste månaderna. När dessa fakta blir allmänt kända och erkänns av era regeringar, så kommer den globala företagsstaten att snabbt disintegrera. Då detta händer så kan de redan signerade överenskommelserna att ta effekt då dessa dokument utgör basen för de nya övergångsregeringarna. Det är dessa regimer som skall återföra er värld till Allmän Lag och globalt välstånd.

Dessa agenda är ämnade att föra dessa gällande företagsregimer på knä genom användandet av konkurs och förnekande av fonder. Dessa regimer har i det förgångna bokstavligen stulit biljoner av dollar från sina medborgare! Den mörka kabalen arbetade mot att först göra er till personliga egendomar och sedan till veritabla slavar till företagsstaten. Anunnakiplanen var att gå från subtila former av kontroll till en full förintelse med befolkningsminskning, då alltför många människor skapar en förorening som de inte kan acceptera. Deras lösning var att förneka er tillgång till hälsosam mat och vitaminer och byta ut dessa mot en rent ut giftig matkedja. De förväntade sig att detta skulle åstadkomma massiva pandemier som skulle döda miljarder. Dessa personer har ingen användning för den genomsnittliga medborgaren på Moder Jord; för dem är ni ett slöseri med utrymme och resurser, och är bättre döda. Denna uppfattning är vanlig bland dem som utgör denna globala kabal, men det går stick i stäv med en enkel gudomlig sanning: allt liv är ovärderligt! Vi har sett med bävan från ovan då deras hemliga råd diskuterar sådana frågor.

Då mörkret närmar sig sitt nederlag, så måste vi diskutera med er vad som kommer att hända. När de väl är vid makten kommer dessa nya regimer att ta de tidigare medlemmarna av den mörka kabalen i förvar. Detta kommer att frigöra ”etern”, och tillåta ett sant och öppet utskick av information då det gäller alla aspekter av den inkommande nya verkligheten: allmän skuldförlåtelse; utdelning av skatteåterbäring; levererande av välståndsfonder; ett nytt monetärt system, skapande av global fred och kärnvapennedrustning. Efter att dessa noggrant har förklarats för er så måste frågan om oss, den Galaktiska Federationen, diskuteras. Upphörandet med UFO mörkandet är i själva verket en stor fråga i sig självt. Vi kommer att introduceras tillsammans med avslöjandena av en hel hop av hemliga teknologier. Som ni kan se, så kommer en hel del information att släppas ut till er inom en relativt kort tid. De flesta av dem som sitter i fängelse för icke våldsbrott kommer också att släppas fria efter att deras fall har setts över. Advokater kommer att läras om och hela rättsystemet göras om.

De nya institutionerna blir folkorienterade. För närvarande så är banker, myndigheter, arbetsplatser o.s.v. riktade mot att tjäna de rika och mäktiga, som de har under århundraden. Våra jordligt allierade stora uppgift är att vända detta tvärtom och att transformera den avvisande likgiltigheten bland sociala institutioner. Vi har pratat länge och mycket med våra Jordliga allierade om bara denna fråga. Speciella transitoriska organisationer behövs för att gå från auktoritära och hierarkiska institutioner till decentraliserade och människovänliga sådana. En del av era mer framsynta företag har adopterat denna metod, och det är en bra början. Vi förordar dock en fullständig reorganisation av ledningen längs med dessa linjer. Den genomsnittliga medborgaren måste också kunna ge bidrag och, då det är lämpligt, kunna övervaka och observera förändringarna som är överenskomna. Detta kan bli en början till att använda Rörlig Grupp Dynamik.

Interaktion mellan myndigheter, institutioner, och medborgare behöver förflyttas till en decentraliserad bas. Kommunikation personer emellan kommer i allmänhet att förändras enormt. Inte bara så beror er miljö mycket starkt på elektronik och webben, men när väl välståndet har satt in, så kommer detta också att förändra det sätt som ni relaterar till varandra. Dessutom är ni mitt i en enorm förskjutning i medvetande. Mitt i detta kommer vi också att läggas till i blandningen, och detta kommer att skapa något unikt. Denna kommande miljö är ytterst annorlunda från er nuvarande. Den är dessutom baserad på ett enkelt faktum: personlig suveränitet med fulla omistliga rättigheter. Dessa olika rättigheter kan inte förminskas! Vad vi ber era Jordliga allierade om att göra är helt enkelt att göra era organisationer användningsvänliga och miljömässigt ansvariga. Kortfattat så skall de nya regimerna förändra hur myndigheter, banker och företag agerar mot er.

Målet är att skapa en välmående, informerad och involverad civilbefolkning. Denna blandade uppsättning kan lösa alla typer av problem som kan framstå. Ni kommer att få stora tillgångar, häpnadsvärd teknologi, och ett stort överflöd av information. Dessutom så närmar ni er tiden då ni blir fullt medvetna! Vi är här för att övervaka detta och handleda er när det så behövs; huvuddelen av ansvaret förblir dock ert. Var och en av er innehar inneboende vishet och Himlens välsignelse. Er framtid är ljus och stjärnorna är bokstavligen talat er begränsning! Ni har enorma resurser och en levande planet att skydda. Innefattat i detta är det stora riket som är den Inre Jorden. Agarterna är en del av er värld, och liksom ni, så har de en enorm reservoar av vishet. Kom samman för att skapa en underbar ny verklighet!

Vad som ligger framför er är de första utmaningarna för er nya stjärnnation! Vi vet att ert öde är att lyckas med allt som ni gör. Ni är ett storartat folk! För 900,000 år sedan skickade Himlen de bästa och smartaste människorna från femtio stjärnnationer till Gaia. Era förfäder blev sedan övertagna av den Atlantiska eliten och föll ner till begränsat medvetande. Under tretton tusen år så led ni, lärde ni er, och överlevde. Nu har tiden kommit för er att ta upp den mentala bräschen för era frustrationer och transformera dem till en härlig och nådig Kärlek som blir grundstenen för er transformering till fullt medvetande. Tillsammans med Agarterna väntar vi på ögonblicket för att göra oss kända för er. Det magiska ögonblicket blir när ni släpper det förgångna och tar på er manteln av vilka ni verkligen är!

Idag står ni vid dörren till en ny verklighet! Denna nya värld kommer att bli en fullt medveten verklighet, fylld med en pågående serie av underverk som ni för tillfället knappt kan tänka er. Det finns ett helt solsystem som skall göras redo för ert förvaltande och ert entusiasmerande öde! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Sheldan Nidle – www.paoweb.com

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure