Followers

Google+ Followers

tisdag 29 juni 2010

The Day Before Disclosure – Full Version

The Day Before Disclosure – Full Version
onsdag 23 juni 2010

Sheldan 22 juni, 2010


Selamat Jarin! Vi kommer åter för att prata om förändringarna som pågår i er värld. För tillfället så genomlider er planet en ekologisk kris som har skapats av ett obegränsat beroende av fossila bränslen. Detta beroende måste stoppas, särskilt eftersom ni redan har i er egendom teknologin för att transformera detta antika system. För länge sedan fick ert samhälle ett antal kritiska uppfinningar baserad på noll-punkt energi. De skapade basen för ett elektriskt system som kan försörja era hem, kontor, fabriker och motorfordon, vilka inte konstant behöver fyllas på. Dessa uppfinningar togs över och gömdes av era myndigheter och de utvecklades bara i hemliga projekt av myndigheterna. Dessa teknologier behöver bli allmänt kända eftersom de innehåller lösningarna till era nuvarande svårigheter. Därför säger vi till er att ni kräver av era större regeringar att dessa redan existerande teknologiska lösningar släpps fram. De kan lösa ert ekonomiska och finansiella lidande, återuppliva er döende tillverkningsindustri, och ge ett stort lyft mot att avsluta den nuvarande globala finansiella stiltjen.

Vad vi föreslår är självklart, men ändå så är den mörka kabalen formerad för att förhindra sådana konstruktiva utvecklingar. Helt klart så är denna kabal den ledande orsaken till ert globala dilemma. När Anunnaki folket bytte sida började deras jordliga undersåtar en intern kamp som bara nyligen tog slut. Den vinnande och omformerade mörka gruppen är nu engagerad med en ny fiende: våra Jordliga allierade. Till skillnad mot den tidigare kampen så fördjupas bara denna konfrontation av mörker mot Ljus mer och mer med tiden; oberoende av hur mycket denna kabal slåss vilt som ger våra Jordliga allierade inte upp. Tvärtom! I själva verket så finner sig mörkret belägrat på alla sidor, antingen orsakade av dem själva eller av förhållanden som skapats genom idogt arbete av våra Jordliga allierade. Högmodet hos de mörka gör dem oförmögna att inse vad som händer med dem och det blir till slut deras fall. Tiden för deras nederlag är inte långt borta eftersom mörkrets herravälde hänger i en lös tråd. Den Amerikanska Centralbanken är konkursmässig och de Europeiska bundsförvanterna till detta formidabla vidunder ligger inte långt efter. System kollapsar internt och snart så kommer detta att bli uppenbart och allmänt känt.

Kollapsen av det mörka imperiet speglas av den ökande disintegrationen av Moder Jords ekosystem. Hastigheten av utrotningen är så allvarlig att det hotar den biologiska mångfalden på planeten, vilket indikerar att verkligheten som omger är redo för en enorm förskjutning. Ert nuvarande system är vid en punkt då dess undergång är säkrad. Det är kritiskt att ni inser detta och preparerar er själva för de kommande förändringarna. Himlen har valt ut denna värld för att göra en monumental storstädning. Vi är en del av denna operation och ni kan se precis hur nära som ni är till denna dramatiska transformering i era affärer. Notera vad som vi säger till er. Er verklighet har nått punkten för förändring, och därefter kommer era nya regeringar att öppet välkomna oss. Vi ämnar vid den tiden göra oss allmänt kända till er. Mycket kommer omedelbart att utföras av oss eftersom er planet har allvarliga behov av en serie speciella förstärkningar. Detta kommer att hålla henne gående och ge ert samhälle tid att transformera till ett galaktiskt, er lysande nya soluppgång!

För närvarande är ett antal nya händelseutvecklingar på väg. För det första så har kabalen sammankallat ett flertal internationella finansiella konferenser för att diskutera vad som kan göras åt den enorma omfattningen av den globala finansiella krisen. Dessa konferenser har antingen misslyckats eller kommer att göra så. För det andra har de fått sin nyhetsmedia att övertyga många att de ekonomiska problemen är enbart en djup konjunktursvacka och att ni är nära att igen vända på utvecklingen. Inget kan vara längre från sanningen, och mörkret har ingen aning om hur det ålar sig ut ur detta. När det gäller våra Jordliga allierade så är de helt nära att störta monstret i kärnan av denna katastrof: den Amerikanska Centralbanken. Denna olagliga jätte är bankrutt och dess manövreringsutrymme för att hålla sig flytande är mycket begränsat; därför är deras totala kollaps närstående. Den engelska centralbanken och dess kompanjoner i ”the City” är likaså på väg att gå under. På samma sätt så är många andra allierade banker redo att genomgå en massiv utrotning.

Denna krasch är precis vad som våra Jordliga allierade siktar på. När den finansiella nedsmältningen gått som lägst kommer de stora förändringarna att rullas ut. För att motverka utfallet så har våra Jordliga allierade satt upp ett antal beredskapsplaner vilkas syfte är att ta sig igenom disintegrationsfasen så snabbt som möjligt. Kom ihåg att den Amerikanska ”företags-regerigen” är starkt förbunden med ödet för detta döende ekonomiska system. När som detta går under så gör också den Amerikanska regimen. Våra Jordliga allierade står redo med ett utbyte för denna regeringen och för det felande ekonomiska systemet. Den nya lagliga Amerikanska regimen kommer att bli temporär, och kommer att efter sex till åtta månader att dra sig tillbaka för att gladeligen ge plats för en återskapad och konstitutionellt sund regering baserad på ”allmän lag” och den verkliga Amerikanska Konstitutionen. I enlighet med detta kommer det sanna 13:e Tillägget att införas, och de illegala 14:e och 16:e Tilläggen kommer att tas bort.

Denna skala av förändringar skulle normalt ha tagit runt omkring ett århundrade för att nå en kritisk punkt. Det är intressant att notera hur era globala kommunikationer så snabbt kan alterera en sådan etablerade tidsperiod, och att göra nuet annorlunda från alla tidigare tider i er närliggande historia. Det finns två faktorer som i kombination genererar den icke tidigare sedda potential som inte var möjlig förrän nu: webben och mobiltelefonerna. Tillsammans så formar dessa ett enormt nätverk som omedelbart sänder idéer och information runt klotet. Antalet mobiltelefoner är nu rekordhögt och det växer, och vad som behövs är för er att sätta samman enkla men kraftfulla meddelanden och att elektroniskt marschera fram mot den gamla politiska ordningen. Använd dessa kommunikationsdomäner för att starta en elektronisk rusning för att sätta era krav i ansiktena på era valda tjänstemän. Öka antalet av era meddelande tio gånger om! Fortsätt med trycket.

Medan detta pågår kan våra Jordliga allierade avsluta ett stort antal förändringar inom det finansiella områdena och inom myndigheter. En ny era kan då födas. Som en del av denna enorma operation, kommer vi att utlysas av dessa övergångsregeringar som en välgörande och kritisk komponent av vad som behövs göras. Vi har tidigare nämnt för er hur detta kommer att rullas ut. För det första så vet våra Jordliga allierade att detta kommer att komma som en chock för de flesta av er. De olika förmånerna såsom skuldförlåtelse, skatteåterbäring, och ett system för stora monetära gåvor kan skingra de flestas oro. För det andra så kommer kommandet av fred, ökad globalt samarbete och hemkomsten av trupperna till sina älskade att övertyga många, många fler. Dessa inledande steg är för att demonstrera att det inte finns någon anledning att oroa sig för vad som händer. Nästa steg är det nya finansiella systemet.

Förändringen till valutor som är baserade på ädelmetaller är hjärtat av det nya systemet, vilket reflekterar den nya verkligheten för perioden efter kalla kriget. Länder har återförenats, handeln har ökat och välstånd expanderat i olika riktningar. Dessa förändringar skulle inte fullt kunna göras kända tills att den Amerikanska Centralbanken kollapsar, då detta i princip medför slutet på Dumbarton Oaks avtalet. Ett nytt system kan då införas och de nya regeringarna kommer att genomföra processen med högsta fart. I Amerika kommer detta att genomföras samtidigt som allmän och Konstitutionell Lag införs. För närvarande så har Amerika ett juridiskt system som är mer fokuserat på att låsa in människor än att ge den anklagade en rättvis chans. Det nya juridiska systemet kommer att göra slut på allt detta.

Idag har vi gett er mer detaljer om kommande händelseutvecklingar. Vi bad er också att bli mer aktiva för att lösa problemen för dagen. Er värld behöver individer som är reda ge sig själva egenkraft och assistera med att påskynda förändringarna som är så nödvändiga för er värld. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Sheldan Nidle – www.paoweb.com

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.selördag 19 juni 2010

Sheldan 15 juni, 2010Selamat Jarin! Vi kommer inför er återigen! Mycket har hänt, och tiden för nystartande har kommit. Våra Jordliga allierade har arbetat idogt för att förändra er realitet från en som opererar med kaos och förvirring till en som är baserad på gudomlig ordning. Detta stora arbete ger nu resultat. Den sista kabalen ser med skräck hur deras sista plojer blir avförda till historiens skräphög. Ert arbete att förändra er verklighet stöds av Himlen och en mycket djupa önskan från Moder Jord. Er hemvärld är under stor press när det gäller er miljö, vilket dessutom späds på utav det enorma oljeutsläppet i den Mexikanska Bukten, vilket nu hotar att utplåna större delen av floran och faunan i det området. Våra marina ekologer observerar vad som händer och önskar innerligt att direkt ingripa; Himlen har dock beslutat annorlunda. Det är därför dags för er som individer och grupper att arbeta för Himlen. Ni har hitintills gjort en hel del: era allmänna protester och de inledande försöken att introducera några ekologiska enheter är välkomna.

Vad som nu behövs är för er alla att öka era öppna protester. Moder Jord behöver att ni använder teknologier som tidigare visat sig effektiva för att säkert och noggrant rena kusterna runt Mexikanska Bukten som nu förstörs av oljan och giftiga kemikalier som används för att skingra den. Detta är ett projekt som kräver en hel del av er tid och förmåga; det är en sak att få lära sig vad som kan göras; det är en helt annan sak att få en motstridig myndighet att driva igen användandet av dessa teknologier vid de många platserna som behöver det för att snabbt återhämta sig från en sådan decimering. Använd er skicklighet att organisera och informera. Men sätt tryck på dem som har något att säga såvida dessa teknologier används eller inte. Och när väl beslutet att göra så har gjorts så får ni forma nätverk för att observera varje steg av dess snabba införande och för att fortsätta att övervaka operationen. När de nya regeringarna väl är på plats så ämnar vi att helt och fullt assistera er genom att introducera vår teknologi för att sätta igen de olika läckorna på havsbotten som har uppstått.

Vår teknologi behövs för att plugga igen hålen i Bukten och återföra havsbotten till ett mer normalt tillstånd. Det vore klokt att inte tillåta mer borrande på botten av Mexikanska Bukten, då den innefattar ett antal farliga zoner med förkastningar som inte behövs störas mer genom att borra. Dessa zoner är kapabla att skapa jordbävningar som kan påverka större städer längst med kusten från östra Mexiko till södra Florida. Det finns också ett flertal vulkan formationer på havsbotten som lätt kunde förvärra skadan som redan har gjorts av oljeutsläppet. Huvudfokusering måste vara att innesluta oljan. Det finns nu aktiviteter på denna havsbotten och på närliggande bottnar i Atlanten, vilka sätts i rörelse på grund av att kvarlevorna av Atlantis finns där. Den sorten av lyftande som nu händer Korall havet nära Australien kommer också att uppstå i denna del av Atlanten. I allmänhet så är det så att havsbottnarna i värdens oceaner börjar bli instabila, och en ny serie av landmassor förbereds för att komma upp till ytan. Liknande aktiviteter pågår i er lägre atmosfär där ökad giftighet hotar allt liv.

Er atmosfär är under attack då er hemliga regering sprejar mer och mer giftiga metaller runt om i världen. Elektronisk jonisering påverkar likaså den själva livs givande blandningen av vanliga och ovanliga gaser. Vi har neutraliserat tillräckligt av detta för att irritera den mörka kabalen och förhindrat mer än bara tillfälliga dödsfall orsakade av dessa skadliga föreningar. Vi vill mycket gärna göra mer. Detta har vid tillfälle lätt till en del atmosfäriska sammandrabbningar med deras skepp, och vår seger är sorgliga tillfällen för oss. Mörkret är obevekligt och helt omoraliskt. Om de brydde sig om er över huvudtaget skulle de ha avgått för länge sedan. Istället så vidhåller dessa en envis och aldrig tvekande arrogans som inte kan acceptera det oundvikliga. Ert sammankommande i trots av mörkret är en mycket modig och behövlig handling och vi applåderar de bland er som har gjort detta åtagande! Då ni förflyttar er framåt, så vet att ni inte är ensamma. Våra Jordliga allierade och ett växande lag av grupper och individer är beslutsamma att frigöra er från era mörka förtryckare.

En plötslig utveckling av ert globala samhälle är vanligtvis föregånget av ett inspirerat ögonblick, och den nuvarande serien av händelseutvecklingar är ett sådant ögonblick. Mänskligheten har spirituellt beslutat sig för en transformation, och detta är för att ändra er realitet från en begränsad mörk ton till en fylld med Ljus och fullt medvetande. I denna nya realitet skall vi bli förenade, och kunskap som ni nu inte har tillgång till kommer att bli känd för alla. Och så, när ni arbetar för att befria er värld från fjättringarna som de mörka har satt på plats, var medvetna om att en plan för att transformera er värld är nu vid en vändpunkt. Våra Jordliga allierade har satt på plats överenskommelser och åtaganden som kan fria er från mörkret. Dessa abrupta vändpunkter ligger mycket nära i tiden. Mörkret faller nu ihop; deras ekonomiska och politiska charader går under, och en desperation sätter sig nu på plats.

Denna desperation är intensifierad av övertagandet av de mörkas tillgångar från våra Jordliga allierade. Det är nu klart för dem att de inte kan stoppa er gudomliga transformering till fullt medvetande. De vet också att tidsramen som har satts upp för dem att ta kontroll över världen är nu nästan till ända. De har använt sig av teknologi för att resa i tiden för att förvränga er tids linje, och detta projekt som inte är helt utan framgång har trots detta gått om intet. De är ändå evigt förhoppningsfulla att upptäcka sätt att hålla er i schack. Var och en av dessa överväganden har än så länge inte kommit upp med ett svar till deras problem. Vi har den perfekta lösningen: avgå! Detta är naturligtvis vägen som de vill undvika framför alla andra. Trots detta har våra förbindelsegrupper som arbetar med våra Jordliga allierade satt på plats ett antal överenskommelser med dem för att göra precis detta.

Dessa överenskommelser kan enbart sättas på plats när de mörka Tjänarna ser att allt hopp är ute. Bara då kommer dessa skurkar att ge upp. Till dess kommer de att agera såsom att dessa överenskommelser inte existerar. För vår del ser vi att våra Jordliga allierade ser till att tokerierna utförda av dessa vildingar inte skapar alltför mycket otyg. Trots detta så är olyckan i Mexikanska Bukten en baddare! Vi har arbetat med Moder Jords Hierarki för att se till att denna enorma ekologiska katastrof har gränser, och vi ämnar helt och hållet återställa situationen när väl en ny regim är installerad i USA. Den nuvarande regimen är allvarligt begränsad utav de i regeringen som är i djup skuld till deras brottskompanjoner inom företagen, och dessa skurkar kan inte ens komma i närheten av att lösa dessa enorma ekologiska problem. Den ända utvägen är att via legala medel sätta en ny regim till makten.

Vår uppgift är att arbeta bakom kulisserna och manifestera en ny regim och global förändring. Denna nya realitet kan snabbt sätta stopp på skuldkrisen och föra in en ny regering engagerad i att sätta ett stopp på hemlighetsmakeriet runt UFO och tillåta oss att bli allmänt avslöjade. Då kan vi öppet använda våra skepp och tillsammans med er assistens kan vi lösa ett antal problem, inklusive det enorma spillet i Mexikanska Bukten. Detta oljeutsläpp och andra ekologiska katastrofer är en biprodukt av en mörka kabal som har blivit helt tokig! Det finns ingen chans i världen att dessa händelser inte är en del ett enormt program ämnat att tvinga er och detta heliga klot att ge sig till deras vildaste visioner av makt och kontroll. Men Himlen har andra planer! Ert öde ligger med Ljuset, och tiden för att införa detta har nu till slut kommit!

Idag diskuterade vi pågående och nära förestående händelseutvecklingar, medan vi hela tiden betonade vikten av och brådskan för första kontakt. Vi beklagar hur tokig er värld har blivit under dessa sista dagar av begränsat medvetande, och vi kan bara citera denna passande och välformulerade fras: ”Och dessa dagar skall också komma till ett slut”. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)

Sheldan Nidle – www.paoweb.com

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

Översättare: Per
Email: perbaverstam@yahoo.com

0

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE

http://www.paoweb.com - ENGLISH
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbysheldannidle.blogspot.com - DUTCH
http://spirit-messages.blogspot.com – CASTELLANO/ESPAÑOL
http://sheldaninswedish.blogspot.com – SWEDISH – NEW
http://www.oneness-web.jp/pao/index.htm - JAPANESE
http://www.paoweb.org/de/pages/index.html - GERMAN
http://www.costanza2003.org – ITALIANO
http://www.unitynet.nl/ ~NEDERLANDS
http://paorg.sweb.cz/ - CZECH
http://sheldannidlefg.blogspot.com/ BRASIL

0

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure