Followers

Google+ Followers

onsdag 24 september 2014

Swedish -- 23:09:2014Sheldan Nidle
23 september 2014
Originaltext: www.paoweb.com


5 Imix, 19 Zip, 11 Ik       

Dratzo! Vi kommer denna dag med goda nyheter! De olika programmen för att förändra ert liv och för att ställa om världens valutor fortsätter att visa framsteg. Vi är glada över att de slutgiltiga försöken från den mörka kabalen har misslyckats. Slutet på september kommer att bli ihågkommet som en tid, kännetecknad av välstånd, frihet och uppkomsten av en framgångsrik världsomfattande fredsrörelse. Många regeringar i er värld närmar sig en punkt där en plötslig förändring är oundviklig. Dessa förändringar orsakas av det ökande tryck som läggs på den mörka kabalen för att erkänna sitt nederlag och börja samarbeta med våra jordallierade. Vi ser resultatet av bokstavligt talat två decenniers påtryckningar. Det nya penningsystemet är en del i ett nytt ekonomiskt system som länkas ihop med distributionen av er världs välståndsfonder. Tillsammans förändrar dessa två rörelser det sätt som er värld fungerar på. Denna rad med förändringar är bara början; NESARA (övers. anm. National Economic Security and Refomation Act) i Amerika och en global rörelse knuten till den kommer att förändra er verklighet för alltid.

lördag 20 september 2014

16:09:2014Sheldan Nidle
16 september 2014
Originaltext: www.paoweb.com


11 Ix, 12 Zip, 11 Ik
Selamat Jalwa! Vi kommer tillbaka med mycket att tala om. Det går fortsatt framåt för våra jordallierade med arbetet att först förändra jordens valutor och därefter skapa en ny regeringsform. Detta tvåstegs-angrepp står nu på gränsen till en global valutaomställning, vilken banar vägen för en återgång till ett äkta värdesystem. Fiat-pengarnas upphörande ger möjligheten att driva bort den mörka kabalen från makten och tillåta leveransen av ett välståndsprogram, som för med sig ny regeringsform och återkomsten av er personliga suveränitet. Detta är ytterligare ett steg för att befria er från årtusenden av skuldslaveri och från det regerings-system som favoriserade de få med makt framför de mångas rättigheter. Den här processen måste föregå våra masslandningar på era mycket vackra stränder. De efterföljande stegen omfattar en fullständig ombearbetning av er valuta för att uppmuntra spridningen av ett globalt välstånd. Dessa mått och steg leder till avslöjandet (disclosure) och de välbehövliga lektionerna från era Uppstigna Mästare. Detta i sin tur kommer att skapa de villkor som kommer att göra er redo inför oss.

onsdag 10 september 2014

09:09:2014


Sheldan Nidle

9 september 2014

4 Manik, 5 Zip, 11 Ik   
   
Selamat Jalwa! Vi kommer tillbaka med mycket att tala om! Era olika program för att ge er välstånd finns här! Nu behöver ni bättre förstå vad som sker med var och en av er. Era kroppar håller på att omvandlas från grunden och göras redo för era slutgiltiga förändringar som ska förvandla er till fullt medvetna LjusVarelser. Denna omvandling sker i etapper och på ett sätt som gör det möjligt för din kropp att anpassa sig. Ibland är dessa justeringar svåra för er. Dessa så kallade uppstignings- symtom är något som ni alla känner. Du kan uppleva en konstig hjärtrytm eller att du blir mer trött än vanligt efter en ansträngande träning. Svårighetsgraden hos det du möter är förutbestämd av Himlen genom de agendor som gavs till din kropps många väktare. Du gick med på dessa agendor innan du förkroppsligades på det här jordiska planet. Noggranna instruktioner gavs till våra medicinska team om hur man rapporterar varje individs livsviktiga andliga, mentala, emotionella och fysiska tecken. Dessa mätningar hjälper oss att dagligen omforma din personliga kristall-ljus-kammare.

onsdag 3 september 2014

02:09:2014Sheldan Nidle
2 september 2014
Originaltext: www.paoweb.com


10 Ahau, 18 Uo, 11 Ik
Selamat Jalwa! (Var i evig glädje!) Vi kommer tillbaka med en del underbara nyheter! NESARA är nära att tillkännages. Processen som gäller revalvering av valuta är i själva verket färdig! Den globala valuta-omställningen ligger nära till hands. Den här utvecklingen är bara början på en process som inleddes för decennier sedan av våra Jordallierade. Förutom förändringar inom regering och finans, är det även dags för var och en av er att bli fri från det stora träsk som globalt skuldslaveri innebär. En rad viktiga händelser med tillhörande tillkännagivanden är bara början på de processer som kommer att sänka den mörka kabalen och dess många hantlangare. Bli inte chockerad över det som kommer att ske. Gläd dig och var i ditt hjärta medveten om att en process börjar som äntligen kommer att göra dig fri och återupprätta din individuella suveränitet. Ny regering kommer att bjuda in dig och fråga dig om råd. Var beredd på att acceptera allt detta med behag och med en stark tro på Ljuset. Vi kommer att invänta tidpunkten då det är lämpligt för er att avsluta mörkläggningen och avslöja vår existens och vår välvilja. Vi är i det ögonblicket redo att vända oss till er och i detalj förklara om första kontakt. Våra landningar kommer att bli början på en tid som gör er redo inför det fulla medvetandets glädje.

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure