Followers

Google+ Followers

onsdag 19 oktober 2011

Oktober 18, 2011


Sheldan Nidle
Oktober 18, 20111 Batz, 4 Tzec, 8 Manik

Selamat Balik! Vi kommer tillbaka i ett tillstånd av glädje! Framsteg görs på många fronter nu när vi sätter igång med de sista direktiven, som inom kort kommer att påbörja fördelningen av de fonderade tillgångarna. Samtidigt har en rad möten klarat upp vissa missförstånd mellan våra Jordallierade och oss. Dessa samtal tog upp ett antal frågor som oroat ett flertal grupper om hur proceduren med tillkännagivandet skall genomföras. Detta ledde till en del justeringar i vår dagordning vad gäller våra utsändningar via radio och TV. Dessa små problem är nu lösta och vi är redo att använda vår teknologi för att påskynda nästa fas i att frambringa er nya verklighet. En annan fråga som bromsade saker och ting var diverse käbbel om exakt hur själva inledningen av Disclosure (Avslöjandet) skulle genomföras. I huvudsak handlade det om prioriteringar och om hur man bäst ska slutföra avlägsnandet av den mörka kabalen. Något som också var under debatt var olika moraliska och juridiska synpunkter på kabalens slutliga kapitulationsdokument, och även detta har avgjorts på ett klokt sätt. Så nu är scenen klar för det mörka att avlägsna sina hantlangare från deras ämbeten.

Det här dagsläget har förvandlats till en möjlighet för oss att granska allt som har att göra med Disclosure och Första Kontakt. Det politiska system som styr er värld är naturligtvis en konstruktion av den mörka kabalen. Ett antal hemliga, heliga grupper håller på att sätta ihop de handlingsprogram med vars hjälp många nationer i Asien, Afrika och Europa lagligen kommer att ersättas med ”caretaker”- regeringar (tillfälliga övergångsregeringar). Syftet med detta är att avlägsna varje spår efter den mörka kontrollen, och att få de individer och grupper till makten som är hängivna uppgiften att skapa er nya verklighet. Avslöjandet (Disclosure) kommer att gå smidigt, så snart den nya ledningen och de grupper finns vid rodret som länge varit hängivna uppkomsten av ett andligt orienterat medvetande på er värld. Era Uppstigna Mästare har arbetat fram ett globalt nätverk som omfattar era kusiner från Agartha och oss. Redan håller sig flera banker runtom i världen flitigt till de nya internationella finansiella protokollen och dessa regler kommer allmänt att träda i kraft så snart det mörka har förts bort från makten.

FörstaKontakt- flottan fortsätter att lägga till nya medlemmar från mänskliga stjärn-nationer till sina listor. Vi utökar antalet specialutbildade mentorer och väljer din personliga mentor från den plats varifrån du härstammar, eftersom vi har upptäckt att ni har en tendens att vara mera bekväma med en mentor från den stjärn-nation, vars fäderneärvda gener löper starkast inom er. Detta verkade vettigt trots det faktum att de flesta av er är en blandning av många olika stjärn-nationer. Vi har för avsikt att göra denna sista medvetandeförändring så lätt och behaglig som möjligt, och när ni ikläder er er nya fullt medvetna identitet kan ni börja återkalla minnet av era gamla förfäder. Det mörka var också medvetet om och använde sig av betydelsen av fäderneärvd släktforskning. De använde den för att kontrollera er genom att skapa begreppet hierarki och genom att få er att tro att de, de mörka, var "bättre och finare" än deras ofrälse undersåtar. Under den första tidsåldern som grundades av Anunnaki efter Atlantis´ undergång, blev ni alla alltså betraktade som en typ ”bastarder”, vilket är ganska skrattretande!

Varje stjärn-nation har utvecklat sin unika kultur, vilken de är stolta över. Vi har kulturfestivaler över hela galaxen som visar upp de olika danser, sånger och ritualer som är unika för varje stjärn-nation. Vid vissa tider under det galaktiska året, kommer vi samman för att läka och stödja den här galaxen, och vi välkomnar tillskottet av er stjärn-nation till denna fantastiska blandning. Vi vet att ni kommer att gå samman med invånarna i Agartha för att bilda språngbrädan till det ni vill skapa. Ni bebor ett av de mest fantastiska planetsystemen i galaxen, och när ni börjar ta de inre världarna hos era fyra vattenvärldar i besittning, kommer ni att gå samman med energierna på respektive planet. Ur detta kommer det att uppstå en mängd möjligheter som kommer att forma grunden för kulturen inom er stjärn-nation, och vi ser fram emot ert deltagande i våra kulturella utbyten och festivaler. Era planeter kommer att stå som värd för galaktiska och intergalaktiska konferenser, som kommer att forma historien hos den här sektorn av den fysiska verkligheten. Som ni ser så finns det mycket för er att se fram emot.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Tiden är nära för de förändringar vi har utlovat er! Våra många medarbetare, både i Inre Jorden och inom era globala samhällen, färdigställer nu de arbetsuppgifter som speciellt avlägsnar hindren för överflödsleveranserna och tillsättningen av nytt styrelsesätt. De mörka fortsätter med att leta efter sätt att stjäla vilka tillgångar som helst för att kunna genomföra sina planer att hålla sig själva kvar vid makten. Tidigare förlitade vi oss på att den Galaktiska Federationen skulle hitta och ta tillbaka dessa stulna tillgångar. Nu har samverkande team från Agartha tagit på sig det ansvaret. Tills vidare och tills "kusten är klar" och det mörka säkert avlägsnats från era samhällen kommer vi att hålla kvar dessa tillgångar. De mörka som var inblandade i genomförandet av stölderna har tagits i fängslit förvar och isoleras i en speciell holografisk miljö som upprätthålls av våra medarbetare från Agartha.

Det finns för närvarande ett antal fonder som mörkret nekar till att distribuera. Denna envisa hållning som olika mörker-orienterade regeringar håller fast vid visar entydigt på behovet att avlägsna dessa regeringar från makten. Som en följd av detta har vi nu fått i uppdrag att fokusera vår uppmärksamhet på denna fråga, och därför pågår en rad samordnade åtgärder som på ett lagligt och etiskt sätt kommer att uppnå denna av Himlen påbjudna aktivitet. Vi håller också på att avsluta ett projekt, som gör det mycket klart för det mörka att alla dess ambitiösa strategier för att motverka Ljuset misslyckas! Så snart detta är klart kan vi äntligen genomföra de globala leveranserna och använda våra rättsliga och "övriga" hjälpmedel för att oskadliggöra den gamla ordningen och avlägsna det mörkas kvarvarande kumpaner. Omedelbart i hälarna på detta kommer tillkännagivandena och det nya caretaker-styret!

Som ni kan se har, för sista gången, en mäktig kamp rasat i hela er värld! Det mörka är mycket halt och motståndskraftigt. Det har många allierade och förfogar även över återstoden av ett tidigare vidsträckt gytter av finansiella medel. Men det mörka finner att dessa fonder snabbt krymper utan alternativ till att ersätta dem. Vår relativt enkla uppgift är nu att på bäst möjliga effektiva sätt använda de lagliga, administrativa och militära resurser som ges oss. Vi tackar Skaparen för de många välsignelser och den gudomliga nåd som har skänkts oss under detta uppdrag. Nu närmar sig tiden för oss att genomföra de löften som Himlen gett till er. Ert kommande välstånd och nya styressätt utgör bara ett uns av det som väntar er. Var redo och kloka nog att ta dessa kommande möjligheter som en gåva att användas vist till att sprida Ljuset in i varje enskilt öde och in i varje fattigt hörn av er älskade planet!

Idag fortsatte vi våra pågående budskap om den senaste utvecklingen på ert jordklot. En världsomfattande rörelse för jämlikhet och ekonomisk frihet för alla växer snabbt, och detta är bara en gnutta av det som ”ligger i stöpsleven”! Det är dags för ett stort språng i medvetandet! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Website: Planetary Activation Organization


 


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above

onsdag 12 oktober 2011

Oktober 11, 2011


Sheldan Nidle
Oktober 11,20117 Kan, 17 Tzotz, 8 Manik

Dratzo! Vi är tillbaka! Er värld rör sig snabbt mot en lösning på kampen mellan våra Jordallierade och den mörka kabalen. För närvarande hjälper invånarna i Agartha några av era nationers militära divisioner att montera ner det stora globala nätverk med underjordiska tunnlar och baser som ockuperats av den mörka kabalen sedan början av 1950-talet. Det är från de här baserna som det mörka hade för avsikt att sätta igång de sista angreppen, som skulle förvandla ert dyrbara hem till en fruktansvärd fängelseplanet där de högre kabalerna skulle presidera. Vi är glada över att kunna rapportera, att genom de här förenade insatserna har detta avskyvärda mål torpederats. Det som återstår är att slutföra ett fåtal fler militära uppdrag och ett stort antal arresteringar, och sedan lämna själva finalen i detta triumfartade företag till de hemliga, heliga sällskapen, som verkar under överinseende av era Uppstigna Mästare, och till de nationer och andra grupper som genom formella avtal har anslutit sig till våra Jordallierade. Denna final, dessa sista aktioner innebär lagliga tillsättningar av många nya caretaker-regeringar såväl som utbetalningen av välståndsprogrammen.

Det nya finansiella systemet är på plats och väntar på den här kabalens formella kapitulation. Detta kommer att ske så snart våra Jordallierades militära och diplomatiska manövrer är klara. Hela tiden fortsätter det mörka med att frenetiskt leta efter sätt att snabbt fly ifrån den undergång som tränger sig allt närmare. Den främsta basen för dess verksamhet är fortfarande ”USA-koncernen”, med huvudkontoret i Washington DC. Vi förhandlar nu med flera grupper som vill ansluta sig till oss för att störta denna illegala regim. Strategier sätts i verket nu medan detta skrivs. Samtidigt fortsätter det gamla finansiella systemet att rasa ihop över hela världen. Våra himmelska rådgivare granskar för närvarande en rad alternativ som ger oss möjlighet att öka graden på vårt ingripande i världsangelägenheterna, vilket möjliggör en snabbare lösning mot de mål som beskrivs ovan. Med den mörka kabalen fortfarande på fri fot är vi ständigt medvetna om risken att ni kan utsättas för skada. Var och en av er är värdefull och kan inte hindras med mindre än att era himmelska beskyddare godkänner en sådan förändring i era livskontrakt.

Medan vi väntar på våra nya instruktioner, ser vi våra kusiner från Agartha göra iordning inför Disclosure (Avslöjandet). Varje dag förenar sig nya grupper med nationer till rörelsen för att besegra US Federal Reserve (USA:s privatägda riksbank) och dess allierade, den mörka hemliga regeringen. Tillsammans har dessa två organisationer toppridit er värld under de senaste decennierna. Detta ska nu upphöra och nedläggningen av Federal Reserve är nära förestående (is imminent). Den senaste tidens försämring av den globala ekonomin beror till stor del på åtgärderna från Federal Reserve och dess myriader med finansiellt allierade. En revolt, både offentlig och privat, pressar nu ut de sista tillgängliga resurserna ur den. Allteftersom den här institutionens inflytande avtar, börjar ett nytt finansiellt system att fasas in. Detta nya system har redan fått de flesta banker att anta de så kallade Basel III-reglerna om insyn och transparens och de börjar nu ändra på sättet hur medlen överförs från bank till bank. Nästa steg är att ta bort Federal Reserve-dollarn från dess dominerande position.

På en annan front sätter man tryck på USA och dess närmast allierade att avgå från makten. Nya regeringar som bygger på sunda konstitutionella och allmänna civilrättsliga principer är redo att ta över. Detta är en pågående process, som kommer att säkerställa en långtgående serie av regimskiften genom att tvinga fram massavskedanden av alla dem som varit långvarigt delaktiga i många illegala regeringar i er värld. Som en del i detta befinner sig regimen i Amerika under en enorm press att avgå och lämna över tyglarna till en ny grupp som åtagit sig att återställa alla de konstitutionella rättigheter som den här regeringen och dess föregångare så förrädiskt "tapetserat över." Det är även dags att få Amerika att gå tillbaka till sina civilrättsliga och folkorienterade rötter och avsluta epoken med olagliga militära och diplomatiska äventyrligheter. Det nya styret är förberett för att återställa ett diplomatiskt och internationellt samarbete och för att göra det möjligt för en allmän välfärd att sprida sig runt er jord.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Den värld ni vistas i är byggd på ett träsk av rädsla! Er nya grundar sig på Gudomlig Kärlek! Se in i era hjärtan, Ni kära, och känn den växande Kärlek som sänds till er genom Himlens fortlöpande dekret. Det mörka ser de ökande Kärleksnivåerna och reagerar genom att underblåsa hat och konflikt och separation, vilket tills nyligen har styrt denna verklighet. Vi uppmanar er alla att använda er Kärlek och er växande intuitiva urskillningsförmåga till att genomskåda det mörkas senaste hyss och ge kraft till den gudomliga kärlek som håller på att förvandla er värld. Tillsammans kan vi använda denna heliga energi för att hjälpa Himlen att skapa er nya verklighet. Glöm aldrig, Ni kära, att ni är den här nya verklighetens medskapare. Ge er själva kraft och manifestera tillsammans med Himlen den härliga, nya värld som nu tar form. Ni är stora magiker och era förenade förmågor kan utforma en högst himmelsk värld!

Invånarna i Agartha och våra hemliga, heliga sällskap har ökat takten med att förstöra det labyrintartade underjordiska nätverket med tunnlar och baser. Det mörka avsåg att använda detta nätverk för att utföra en rad massiva angrepp på era samhällen i syfte att skapa en värld utformad som ett fängelse som de kunde styra med järnhand. Detta projekt är nu historia. I dess ställe finns en snabbt växande rörelse som sveper bort det mörka och dess förvridna tänkesätt. Trots att det mörkas grepp släpper, fortsätter den dominerande delen av media att vara kontrollerad och förringar folkets uppror. Mycket kommer att hända inom kort och vi är upptagna med att klara av mängder av små detaljer innan vår välförtjänta seger. Trots det ökande antalet arresteringar envisas det mörka med sitt fruktlösa intrigspel som till slut bara motarbetar dem själva. Det är bäst att ta dessa huggormsgiftiga personer ur aktiv tjänst innan de sista stegen tas.

Våra medarbetare förbereder sig nu inför lanseringen av det nya styrelsesättet. Det första steget är de globala massleveranserna av Saint Germain´s välståndsfonder. Innehållet i de första tillkännagivandena är färdigt och vi förbereder oss för att tillkännage och införa det nya finansiella systemet. Allt är klart att sätta igång. Det som återstår är den sista utrensande verksamheten för att säkerställa den mörka kabalens undergång. Disclosure (Avslöjandet) kommer att bli en viktig punkt på dessa nya regeringars fullspäckade scheman, men kom ihåg att allt detta enbart är ett steg, - om än stort, på den breda vägen mot Ascension (Uppstigning). Himlen är djupt engagerad i er framgång och i Gaias återgång till sitt tidigare jungfruliga tillstånd. Gaias återgång kommer att ske snabbt så snart ni flyttats till säker plats, antingen ombord på skepp eller i den Inre Jordens kristallstäder. Allt är inriktat mot er Uppstigning!

Idag talade vi om hur er värld håller på att förberedas inför Uppstigningen. Alltsedan er vandring in i begränsat medvetande har era Uppstigna Mästare tryggt vallat er mot dessa nuvarande tider. Nu ska ni få lära er att ni inte är ensamma och att en stor och kärleksfull andlig familj och rymdfamilj är här för att vara era mentorer och vägleda er tillbaka till fullt medvetande. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Website: Planetary Activation Organization


 


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above

Oktober 4, 2011


Sheldan Nidle
dia Oktober 4, 201113 Caban, 10 Tzotz, 8Manik

Dratzo! Vi är tillbaka! Er värld rör sig snabbt till den magiska punkt, där de som har makten verkligen upptäcker att "Centrum bär inte längre" (för att citera en av era poeter) och deras obevekliga motstånd mot de Jordallierade har nått sin mycket efterlängtade bristningsgräns. Deras nästa steg måste bli hur de bäst kan förhandla fram en kapitulation. Under de senaste veckorna har man sett den mörka kabalens medarbetare plocka fram pengar till synes ur tomma intet. Nu är dessa otroliga teatraliska trix på väg att krascha, eftersom det praktiskt taget inte finns någon plats kvar för dem att slingra sig på. De regimer som antingen öppet eller i smyg gett dem stöd krymper, och flera av deras nyckelpersoner fiskar i hemlighet efter ett sätt att ge upp, och man har visat dem hur de ska göra detta. Vårt mål är att ta hand om de individer som utgör den centrala styrelsen för denna globalt regerande organisation som vi kallar den mörka kabalen. Att få dem i fängsligt förvar, vilket gör det möjligt att inrätta nya styrelseformer, är också ett huvudmål för våra Jordallierade. Lyckligtvis står vi nu inför att detta blir en välsignad verklighet! Bara några få steg återstår innan vi äntligen kan lägga hela den här frågan åt sidan.

Allteftersom våra styrkor knappar in på den mörka kabalen, kokar som alltid denna hala organisation ihop en del rackartyg i sista minuten. Deras syfte är att underblåsa en allvarlig internationell incident som avser att orsaka en ytterligare försening för det oundvikliga. Att krångla sig ut ur sitt nuvarande dilemma vet de mörka innerst inne inte längre är något alternativ. Allt de nu kan göra är att försöka hålla sina massiva satsningar från att helt rinna ut i sanden. Konsten att pressa sin motståndare till randen av krig (brinkmanship) är en politisk balansgång som är deras sista desperata knep, och denna realpolitik är deras starka sida. Vi övervakar dem när de hittar på alla typer av intermezzon och oenigheter för att orsaka ett bråk i Mellanöstern, i Europa och Latinamerika. Hela det här förhållningssättet är i slutändan dödsdömt. Inte desto mindre gör de allt för att skapa något sätt att skjuta upp det oundvikliga. Trots alla deras krumbukter och finter är räkenskapens ögonblick över dem. "Spelet" är slut, och det är dags för det mörka att ge upp och låta våra allierade på Jorden ta maktens tyglar.

Den här nermonteringen av den mörka kabalen är för närvarande vårt huvudsakliga mål. Det mörka och dess många medarbetare har alltför länge stått i vägen för såväl fördelningen av välståndsmedlen som för regeringsövergångarna. Våra samarbetsteam, tillsammans med utvald personal från Agartha, leder uppdraget att få detta gjort, - och det snabbt. De flesta av det mörkas viktiga nordamerikanska underjordiska baser med tillhörande tunnelsystem har vi skadat så pass att de inte går att reparera. Vi har saboterat ett antal planer som gått ut på att ödelägga Nordamerika och därmed förhindra ert lagliga makttillträde. Nästa steg är inte bara att isolera dem och neka dem använda sina exotiska vapen, utan att arrestera tillräckligt många av deras underordnade för att inte lämna någon tvekan hos dem att slutet har kommit. Allt hänger nu på deras kapitulation, liksom på de leveranser som leder till uppkomsten av ett nytt styrelsesätt. Tillkännagivanden kommer sedan att signalera en ny början för er värld!

Denna nya verklighet tillåter Disclosure (Avslöjandet) och ert återvändande till fullt medvetande. Ni befinner er mitt i en andlig revolution som inte går att stoppa, vilken ger upphov till nya styrelseformer, ett nytt finansiellt system, och ett gränslöst välstånd. Den avslutar i själva verket er tusen år gamla globala främlingsfientlighet och tillåter Disclosure. Förmågan hos de krafter, som dikterar hur er värld fungerar har effektivt fallit samman. Ett nytt sätt att göra saker och ting kommer att införas, ett sätt som speglar er växande beslutsamhet om enighet och att fritt och öppet utbyta nya idéer och begrepp. Detta blir era första stapplande steg mot ett galaktiskt samhälles underverk och suveränitet. I harmoniskt samarbete med era himmelska andliga beskyddare kommer era mentorer att hjälpa er. Ni ska med hjälp av en återfödelse till fullt medvetande återgå till ett varande som ni tvingades överge under gamla tider på Atlantis. Det är dags att välkomna dig hem till den du egentligen är och till den värld, där du verkligen hör hemma. Balik Kasi da! (På Sirius språk: Välkommen hem, Resenär!)

Välsignelser, vi är era Uppstigna Mästare! För närvarande förbereder sig er värld för en verkligt stor händelse! Det mänskliga samhället har under årtusenden stått under antingen Anunnakis eller deras jordiska underhuggares skoningslösa kontroll. Mänskligheten har aldrig fått smaka på den personliga suveränitet och inre frihet som man åtnjöt på Atlantis. Detta är nu under förändring! I många delar av världen har händelser inträffat som gör scenen klar inför ett stort steg för mänskligheten. Inom kort kommer händelser att inträffa som äntligen löser upp den årtusende-långa mörka dominansen. Denna utveckling är en direkt följd av särskilda överenskommelser som först undertecknades i Europa i våras och därefter godkänts av över 180 nationer. I somras följde sedan en uppsjö av djärva manövrer som avslutade existensen av många mörkerstyrda underjordiska anläggningar med tillhörande tunnlar. Dessa åtgärder ledde till arresteringen av tiotusentals mörka underordnade.

Arresteringarna stiger nu snabbt i befälskedjan mot dem som länge har lett den mörka kabalen med strama tyglar. Deras kommande internering blir starten på en ny era för mänskligheten, där legioner av Ljus leder er och er värld tillbaka till fullt medvetande. Det primära uppdraget för de Uppstigna Mästarnas gudomliga orden och deras mänskliga medhjälpare har varit att vägleda en massuppstigning (Ascension). Med andra ord, ett triumfartat återtåg för er alla till det ni verkligen är avsedda att vara: fysiska Änglar, som genomför Skaparens gudomliga plan inom det fysiska (in physicality). Vi har övervakat och arbetat flitigt för att nå vårt heliga syfte, och tiden för att detta ska ske är nu inne. I en rad stora språng, uttänkta av Himlen och assisterade av våra himmelska familjer och våra rymdfamiljer, ska ni återigen bli de magnifika Väsen som ni verkligen är!

Himlen har under väl så lång tid planerat denna underbara metamorfos. Er djupdykning ner i den mörka världen var meningen att ske, men med ett specifikt mål i sikte som nu har uppnåtts. Under er skumma odyssé har ni lärt er mycket och denna visdom ska användas för att slutföra omvandlingen av den här galaxen från mörker till Ljus! På många sätt har vårt gemensamma arbete precis börjat. För eoner sedan började vi, de Uppstigna Mästarna, en resa för att leda mänskligheten tillbaka till Ljuset och till ett Kärleksuppdrag för hela den här galaxen. Till en början gick utvecklingen långsamt. Hindren var många och vägen till ljuset verkade nästan omöjlig. Inte desto mindre har Kärleken och dess naturliga följd, Gudomlig Nåd, gjort det möjligt för oss att uppnå en verkligt magnifik triumf! Det som nu återstår är helt enkelt att sätta Första Kontakt i verket och genomföra de sista nödvändiga stegen innan fullt medvetande blir vår gemensamma verklighet.

Idag förklarade vi mer om det som sker på er värld. Ni är nu mycket nära att få se en ny verklighet uppenbara sig. Den innebär inte bara nytt styrelsesätt, nya finansiella, monetära och ekonomiska system, utan även ett frikostigt välstånd för alla. Och detta är bara början! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Website: Planetary Activation Organization


 


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above

September 27, 2011


Sheldan Nidle
September 27, 20116 Oc, 3 Tzotz, 8 Manik

Dratzo! Mycket har hänt i er värld. Många mindre frågor fördröjer tillfälligt distributionen av era välståndsfonder och de mycket efterlängtade utsändningarna via media. Dessa förseningar är de sista i en lång rad hinder vilka dikterat förändringstakten i er värld. De avgjorde att det som kunde gått snabbt och lätt till slut sträcktes ut mot den tidsgräns som Himlen satt. Vad som är viktigt att komma ihåg är att de kommande händelserna är oundvikliga. Förvaringsställen för de ädla metallerna finns utspridda över hela världen och de huvudsakliga delarna i det nya finansiella systemet är på plats. Det sista krafttaget, som vi nämnde för några veckor sedan, har förvandlats till en stor hemlig konflikt mellan den mörka kabalen med dess starkaste anhängare på ena sidan, och en beslutsam grupp väpnade styrkor som håller på att flytta bort dessa blockerande personer så att förändringarna kan ske smidigt. Denna kamp har nått en punkt där vi nu är redo att ingripa och avsluta kabalens sista ”skyttegravstaktik”. Våra kusiner från Agartha bistår nu de reformerande krafterna under denna inledande fas, för att säkerställa att det inte blir någon plötslig vändning till mörkrets fördel. Vi säger till dem: Mot seger!

Våra styrkor fortsätter att strikt följa de riktlinjer som utfärdats för oss av Himlen, men vi ser även fram emot den tid då vi kan göra mer än att bara hjälpa våra Jordallierade att sätta samman en ny verklighet. Detta är ingen enkel uppgift. Man står inför uppgiften att helt reformera en värld som har funnits under årtusenden, vilket i praktiken innebär att införa en enorm rad förändringar, som ni i stort sett inte hört talas om i er nuvarande verklighet. Denna mängd förändringar är dock något som våra kusiner från Agartha är beredda inför, eftersom de helt och fullt utgått ifrån att mörkret inte skulle tillåtas slutföra sina olagliga intriger för att förhindra er återgång till fullt medvetande. Himlen hade en gudomlig tidplan som förkunnade att tiden för Ljusets återkomst var kommen, och att den skulle inledas med ett fyrverkeri, - en massiv första kontakt med den Galaktiska Federationen. Det som nu försiggår är helt enkelt en del av upptakten till Avslöjandet (Disclosure).

Fantastiska och förvånande saker kommer att förknippas med Avslöjandet och vi ser fram emot att delta i dessa händelser tillsammans med er.

Vägen till Disclosure har tagit många underliga vändningar. Nyligen samtyckte flera större regeringar till att ställa upp bakom Disclosure men drog sig sedan plötsligt ur den överenskommelsen. Detta lärde oss att endast caretaker- regeringarna (de tillfälliga övergångsregeringarna) kunde garantera Disclosure. Därför har vi under de senaste månaderna utökat vår hjälp både till våra allierade på Jorden och till dem som är villiga att aktivt fortsätta använda tvång för att driva bort den mörka kabalen från deras underjordiska baser, och detta har lyckats. Dessutom har våra försvarsstyrkor skapat oreda i de "avancerade" teknologier som är knutna till dessa baser, vilket man gjort för att förhindra det mörka att ställa till förtret i sista minuten, - något de fortfarande envisas att konspirera med. Ledningen för det mörka behöver acceptera att deras tid ”in the catbird seat”, i förarsätet, är över och att stunden är kommen för alla mörka att ta konsekvensen och formellt lämna över till de olika krafter, som väntar på att skapa de nya tillfälliga regeringarna. Dessa är de lagliga instrumenten för att åstadkomma Avslöjandet, Disclosure. De sista stegen i denna sista akt av det mörkas utmaning av massorna pågår nu. Deras handlingsalternativ krymper nu för varje minut och tiden är nu inne för deras ledarskap att vika sig inför det oundvikliga. En kapitulation kan förhindra en massa onödig smärta och sorg för deras familjer och speciellt för dem själva. Ni står på själva randen till en gyllene tidsålder för mänskligheten, och er återgång till fullt medvetande fullbordar de profetior som Ljuset påbjöd vid Atlantis undergång. Den här tiden är menad att vara en tid i stor glädje, och det mörka förlänger i onödan tiden i kaos. Himlen ger oss nu rådet att ingripa på sätt som vi tidigare varit ovilliga att göra, och vi har hjälpt dem som "rensade ut" ett antal större mörka underjordiska baser. Vi har även stängt ner eller förstört ett flertal apparater, som använts av det mörka som en del i deras komplicerade operationer för att förhindra er höjning till fullt medvetande. Tiden för vår ankomst till era stränder är nära!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer idag för att ge er en bättre förståelse för det som sker runtom. Just nu slutförs aktiviteter i ett antal länder för att åstadkomma flera tyrann-regimers fall. Dessutom summerar nu våra medarbetare en rad samtal om de nya förfaringssätt, som skall förklaras för de banker som har för avsikt att arbeta internationellt. Det viktigaste är att den nuvarande muren mellan inhemsk och internationell bankverksamhet i USA äntligen bryts. Därför är det viktigt att de nya transparenta arbetssätten blir kända både inom stora och små banker. En rad nya internationella övervakningsmyndigheter kommer att vara mycket noggranna i sin granskning av all daglig bankutövning. Det är viktigt att dessa nya organ både noggrant och effektivt reglerar den globala bankverksamheten.

Den allra viktigaste aspekten är förstås de nya valutorna och hur de styrs och regleras. Dessa områden har fortfarande en del problem. Vi fortsätter att bana väg för de inledande meddelandena från de nya tillfälliga regeringarna, och varje nations nya valutor har överförts till lokala distributionscentraler. Tjänstemän från de banker som betjänas av dessa centraler har utbildats i att byta till de nya valutorna och är förtrogna med de nya förfaringssätt som kassaflödet ska följa. Specifika nya regler kommer att förmedlas till varje grupp av banktjänstemän. De medel som länge blockerats av de gamla regimerna kommer att släppas efter att nödvändiga papper formellt godkänts av dem som ursprungligen erhöll medlen. Sedan kommer en stor fördelning av pengar från Saint Germain´s World Trust att börja.

Fördelningen av dessa fonder är knuten till de många statliga reformgrupper som tillfälligt tar kontroll över ett antal större regeringar. En internationell domstol har formellt gett våra styrkor befogenhet att arrestera och avlägsna dessa regeringar. Flera militära förband och juridiska grupper inom dessa nationer hjälper oss att slutföra dessa arresteringar. Hittills har tusentals av den mörka kabalens personal satts i förvar i speciella säkra anläggningar som ligger nära den Inre Jordens gränser. Vår avsikt är att inom kort avsluta denna operation och installera nya styrelseformer, och sedan börja med den första raden av tillkännagivanden. Vi önskar innerligt att få påbörja ett mer personligt förhållningssätt till er och att få göra våra utsändningar tillsammans med den Galaktiska LjusFederationen. Det kommer att bli en mycket glädjefull tid. Namaste!

Idag talade vi om de många verksamheter,som kommer att öppna en väg till frihet för er och för er värld. Dessa åtgärder behöver vara färdiga innan Avslöjandet rullas ut och är tecken på era stormsteg mot en ny verklighet. Det är denna nya verklighet som gör att ni kan slutföra er omvandling till fullt medvetande. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Website: Planetary Activation Organization


 


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above

September 20, 2011


Sheldan Nidle
September 20, 201112 Akbal, 16 Zip, 8 Manik

Dratzo! Vi är tillbaka! Er värld fortsätter sin övergång. Vi observerar hur alla grundläggande konstruktioner i er mångfald av samhällen håller på att kollapsa. Era ekonomiska och regeringsmässiga strukturer, såväl som era filosofiska och er grundläggande moralkodex håller på att sluta fungera. Dessa olika plattformar i era samhällen håller antingen på att komma till ”vägs ände” efter en lång nedgång eller har faktiskt redan "gått i kras." Emellertid ser vi också, att under alla vrakspillrorna håller någonting helt nytt och annorlunda på att växa fram. Ni tar aktivt till er nya övertygelser, vilka precis har börjat ersätta de gamla. I hjärtat på denna dramatiska övergång ligger våra Jordallierades ambitiösa program, vilka står på tröskeln till att uppenbara en ny ekonomisk och politisk värld för samtliga era globala samhällen. Vi är mycket tillfreds med att detta sker i så stor skala, men vi önskar innerligt, att de sätts i verket i en mycket snabbare takt! Vi har bett folk från Agartha att sätta press på sina kollegor, jordemänniskorna, för att öka takten i de många förändringarna inom samhällena hos ytans folk.

Som svar har folket från Agartha beslutat att be de Uppstigna Mästarna ingripa och begära att de heliga, hemliga sällskapen i er värld träder fram och lägger sin tyngd bakom de Jordallierades många globala överenskommelser. Tiden har på allvar kommit för att driva på nya regeringar och ett nytt ekonomiskt system. Dessa åtgärder är nödvändiga för att vi, under Avslöjandets (Disclosure) paroll ska kunna avslöja våra teknologier och oss själva för er. Himlen har satt upp en rad dekret som ger oss i uppdrag att genomföra en fullständig första kontakt med er, och den här händelsen behöver allt stöd från våra allierade på Jorden och speciellt från de magnifika energierna från era Uppstigna Mästare. Det mörka vacklar och dess en gång så mäktiga strypgrepp på er värld håller på att släppa. Det som återstår är den slutliga knuffen där Ljusets krafter nu avlägsnar resterna av det mörka. Vi inväntar denna åtgärd som är så avgörande för den efterföljande ökningen av ert utlovade globala välstånd och för era nya regeringar hängivna Ljuset.

Denna framväxande verklighet stöds av Himlens stora dekret och vi uppmuntras av allt det som görs för att få detta till stånd. Inte desto mindre finns det, som vi ständigt förklarar, mycket mer att göra. Er värld styrs av en enormt kraftfull kabal, vars medlemmar återfinns överallt där pengar och makt härskar. Dessa mörka personer sträcker sig alltifrån dem, som djupt önskar öka sin makt på alla sätt, till dem som är villiga att slugt lätta på sitt grepp precis tillräckligt för att få andra att tro att deras makt minskar. Vi har bett att dessa mörka helt och omedelbart avspärras från alla slags samtal mellan våra Jordallierade och deras närstående vad gäller det nya finansiella systemet men även då de nya regeringarna sätts samman, eftersom de bara förvanskar och fördröjer genomförandet av dessa planer. Våra kusiner från Agartha har full förståelse för detta och driver undan de mörka pro-kabal-krafterna från de koalitioner som bildats av våra Jordallierade.

Det är nödvändigt att de grupper som ägnar sig åt Ljuset inte undermineras genom det mörkas ändlösa knep. Vår noggranna övervakning har avslöjat hur dessa mörka medarbetare konstfullt undergräver och förhindrar den inre gruppdynamiken hos dem som arbetar fram de nya finansiella och statliga systemen, och vi har därför begärt att en grundlig och noggrann gallring av dessa grupper omedelbart vidtas på global basis. Vi upprepar denna begäran i det här meddelandet, eftersom det är viktigt att dessa åtgärder slutförs så snart som möjligt. Ert världssamhälle är mitt uppe i en stor revolt. Överallt söker de förslavade sin frihet från de hårda härskare som använder det mörkas olika metoder för att upprätthålla sina illvilliga former av tyranni. En uppvällande strävan efter frihet och grundläggande mänsklig värdighet eskalerar runtom på planeten, och det är inte mer än rätt och riktigt, att det som länge utlovats nu blommar ut och att det slutförs som dessa modiga personer så ivrigt har påbörjat!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Många av er vet inte vilka vi är. Vi är medmänniskor som har levt många liv på Jorden innan vi var och en upptäckte odödlighetens hemligheter (Uppstigningen, Ascension). Vi beslutade sedan var och en, att det var viktigare att stanna kvar här för att vägleda mänskligheten till denna underbara händelse än att höja sig och bli en behagfull del av Andevärldarna. Vi finns här för att flytta var och en av er till ert Sanna Jag; - till en uppstigen, fullt medveten Varelse av Ljus. Vi har arbetat med våra olika andliga sällskap under generationer för att åstadkomma en ny verklighet fylld av Ljus, Kärlek och välstånd, vilket nu står på tröskeln till ett förverkligande. De mörka kabalerna har stängts in i ett hörn som de inte kan fly ifrån, och er värld väntar nu på sin omvandling till den Ljusfyllda, självständiga enhet som vi så länge föreställt oss. Vi vet mycket väl hur frustrerande detta sista "språng" in i den nya verkligheten ibland kan vara. Håll Ljuset starkt och högt, Ni Kära, och se mirakler utveckla sig!

Gryningen till denna nya era bryter ut runt omkring er. Ni ser hur den dramatiskt förändrar utseendet i Mellanöstern och hur den börjar förändra inställningen till Moder Jord inom många Latinamerikanska nationer. Likaså håller en revolt mot status quo just på att få upp ångan inom många delar av Asien och Afrika. Dessa tidiga tecken är en antydan om vad som är på väg att blotta sig i Stilla havet, i Europa och i Nordamerika. Saint Germain och hans stiftelse har gett grönt ljus till att börja distribuera den enorma rikedom som skapats efter nästan fyra århundraden i hans World Trust. Dessa belopp är verkligen häpnadsväckande! Sammanvävd med denna utbetalning kommer nödvändiga regeringsförändringar att genomföras på ett förnuftigt och lagligt sätt. Dessa båda element hör samman och kommer permanent att förändra själva karaktären i er verklighet.

För närvarande sitter vi på randen till denna nya era. Himlen har framlagt högtidliga dekret, vilka skickat en enorm flotta med skepp från den Galaktiska Federationen till det här solsystemet, med uppdrag att genomföra första kontakt med oss. Vi välkomnar detta gudomliga ingripande och ser fram emot återföreningen med våra kusiner från Inre Jorden som så länge har hyst och skyddat oss och våra olika hemliga och heliga samhällen. Det är dessa samhällen som utgör den solida grunden för det nya Ljusorienterade samhälle, som är på väg att skapas på vår värld. Snart kommer Agarthas värld och världen på ytan att gå samman, vilket resulterar i det unika galaktiska samhälle som även kommer att migrera till Venus och Mars. Och det är denna nya stjärn-nation som inom kort ska välkomna Universum till våra välsignade stränder!

Idag fortsatte vi vår resa genom de förändringar som leder till första kontakt och till er återgång till fullt medvetande. Vi gläder oss över att tiden för dessa fantastiska händelser närmar sig. Vår flotta och era Uppstigna Mästare är redo att förändra er verklighet "på ett ögonblick!" Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Website: Planetary Activation Organization


 


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above

September 13, 2011


 
Sheldan Nidle
September 13, 20115 Cib, 9 Zip, 8 Manik

Dratzo! Vi är tillbaka! Er värld fortsätter i övergångsstadiet mellan det gamla och de första antydningarna om det nya. Många på er värld som arbetar med att genomföra dessa förändringar önskar starkt att varje liten sak ska bli rätt. I våra ögon är det dock viktigare att bara gå framåt och göra nödvändiga justeringar längs vägen. Våra Jordallierade får goda råd i denna fråga av våra kusiner från Agartha, och vi ser till att det inledande genomförandet sker snabbt och framgångsrikt. Det som görs är verkligen unikt i er nuvarande historia, men det som är viktigt är att veta när man ska agera och när man ska släppa taget om det man så idogt skapat. Våra samarbetsteam är övertygade om att stunden har kommit för detta djärva agerande, och vi är helt förberedda och klara för att sätta i gång de åtgärder som kommer att manifestera det nya finansiella systemet och de många nya tillfälliga regeringarna. De här nya regeringarna är en förutsättning för Avslöjandet (Disclosure), och Avslöjandet är så viktigt för fullbordandet av det här första kontakt-uppdraget. Avslöjandet är ett formellt tillkännagivande, som sker med pompa och ståt så snart som förfaringssätten för de finansiella, monetära och statliga omstruktureringarna tillkännagetts och förklarats av de tillfälliga regimerna. Vi föreställer oss att den här fasen tar cirka 10 till 14 dagar. Så snart dessa ämnen förklarats fullständigt och genomförts kan de här regimerna gå vidare till frågan om avslöjandet (disclosure). Avslöjandet kräver ungefär två till tre dagar med offentliga meddelanden och öppna presskonferenser, vilka ges av flera ministrar inom de nya regeringarna. Dessa samtal kommer att inbegripa avslöjandet om Agartas existens. Er familj från Inre Jorden kan sedan bli en del i de globala utsändningar, som vi har för avsikt att genomföra efter att den formella avslöjandefasen (Disclosure) är avslutad. Dessa utsändningar kommer att presentera oss för er, och sedan grena ut sig till att omfatta alla aspekter av första kontakt-scenariot. Detta kommer att stödjas och förstärkas genom öppna överflygningar av vår flotta och genom flera gemensamma utsändningar från de nya regeringarna och oss.

Efter Avslöjandet och de åtföljande utsändningarna har vi för avsikt att påskynda era regeringars arbete med att föra fram våra olika teknologier. Vår plan är att förse er alla med en replikator (en kopierande apparat, replicating device) och slutföra distributions- och utbildningsfasen inom en månad från det här projektets början. Vår utbildningsfas kommer att omfatta speciella videofilmer som följer med apparaterna. Med undantag för dessa filmer kommer inga andra utbildningsprogram att visas på era tv-apparater förrän våra tekniker bekräftar att ni är fullt förtrogna med att handha en replikator. Vi måste vara mycket säkra på att dessa apparater inte behandlas felaktigt. Ett misslyckande med att förstå handhavandet kommer att resultera i att vi tar tillbaka utrustningen eftersom Ljus-teknologin inte får missbrukas. Det är viktigt att allt går rätt i det här första steget i spridningen av teknologin, eftersom detta snabbt följs av ännu fler avancerade begrepp och apparater, så snart det medföljande ansvaret för användningen av Ljusteknologin helt integrerats i ert kollektiva tänkande.

Perioden omedelbart efter första kontakt handlar om att lära känna oss och om att vi får lära känna er. Er värld förbereds för att acceptera en ny verklighet, och vår roll i detta är att visa er att denna nya verklighet inte längre utesluter rymden, den Inre Jorden, eller era himmelska familjer. Ni kommer att ges möjlighet att förbereda er för en medvetandenivå som ni för närvarande knappt kan föreställa er, och här har vi en stor och svår uppgift framför oss. Detta är anledningen till att det är lämpligt att komma igång med den här processen hellre än att fortsätta fördröja det oundvikliga. Våra samarbetsteam är fast beslutna om att göra denna övergångsperiod så smidig som möjligt, och våra allierade på Jorden har en betydande resurs hos våra kusiner från Agartha mitt ibland sig. Vi önskar alla innerligt att ni kan förlåta och glömma era meningslösa bekymmer, och djärvt och tillitsfullt kasta er in i denna spännande nya tid i er historia! Här kommer ni att upptäcka att de sista stegen mot fullt medvetande har tagits, och att allt som återstår är att använda er nya syn på världen för att arbeta fram ett underbart nytt liv för Jordens mänsklighet!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer idag med goda nyheter! Tiden för att manifestera er nya verklighet är inne! Våra medarbetare har börjat den avslutande proceduren, som leder till välståndsfondens leveranser. Den här operationen leder även fram till nya regeringar och till speciella utsändningar från den nye amerikanske presidenten, som kommer att sätta igång ett nytt globalt monetärt och finansiellt system. Nyheten om valutor baserade på ädla metaller signalerar början på en monetär stabilitet för den amerikanska dollarn och för den valutakorg med jämförbara valutor som är under införande och tongivande för ett globalt välstånd. Tillsammans med detta kommer naturligtvis det globala programmet för skuldavskrivning. Dessa program är bara början på många andra, vilka skapar det nya välstånd som utlovats av Himlen. Er roll i detta är att stödja spridningen av överflöd med hjälp av det övermått på pengar som kommer att delas ut till er.

Denna kaskad av pengar ges till er för att beså er värld med ett överflöd, vilket bidrar till att bannlysa en av de största källorna till brist och begränsning i er nuvarande verklighet. Vi uppmuntrar er att till punkt och pricka följa vår avsikt och föra ut välståndet till alla! Detta kommer att bli en mycket snabb process, vilken ytterligare kommer att påskyndas genom avslöjandet av våra rymdfamiljer och våra familjer i Inre Jorden. Tillsammans med Himlen och dess vidsträckta riken, kommer den Galaktiska Federationen att bli ett viktigt instrument för medvetandets förändring. Så snart ert materiella umbärande är löst, blir ert nästa steg att tillsammans med era medmänniskor skapa en inre medvetandelänk, som stöttar Gaia och hennes olika ekosystem. Genom att göra detta höjer ni er från ett begränsat medvetande och börjar acceptera er uppstigning (ascension) till fullt medvetande. Vid det här laget, har ni nått ögonblicket för er metamorfos.

Era metamorfoser är en mycket speciell Himlasänd händelse. För länge sedan, under de sista dagarna på Atlantis, utfördes experiment som sänkte mänskligheten till dess nuvarande begränsade medvetandenivå. Detta resulterade så småningom i att en grupp på 15.000 människor utbildades för att bli "husdjur" hos utvalda medlemmar av de härskande klanerna på Atlantis. Det här projektet överraskades av en katastrof som skickade resterna av Atlantis till havets botten. Era förfäder hölls inom ett speciellt laboratorium som kunde fungera som ett stort skepp, om det behövdes. Därför överlevde de och fördelades av Anunnaki så småningom runt planeten. Nu, efter tretton tusen år och åtskilliga globala katastrofer senare, har ni förökat er till nästan 7 miljarder, och är fast beslutna att i triumf återgå till era gamla jag och återförena er med era sedan länge förlorade galaktiska släktingar. Idag fortsatte vi våra meddelanden, vilka förbereder er för de händelser som leder till första kontakt. Här ingår upptakten till Avslöjandet och våra serier med utsändningar, vilka berättar om första kontakt. Efter att vi landat kommer händelsekedjan som föregår era metamorfoser att påskyndas kraftigt. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Website: Planetary Activation Organization


 


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above

September 6, 2011


Sheldan Nidle
September 6, 201111 Muluc, 2 Zip, 8 Manik

Dratzo! Vi är tillbaka! Er värld fortsätter att uppleva en ny frihet! De olika regeringar som arbetat hårt för att skapa ett nytt globalt finansiellt system jublar. Den amerikanska centralbanken (Federal Reserve) har effektivt inlemmats i det nya amerikanska finansiella banksystemet (American Treasury Bank) och allt som nu krävs är en rad tillkännagivanden från den nya amerikanska "caretaker"- regeringen (en tillfällig övergångsregering). En viktig del i den här nya bankorganisationen är ett världsomspännande hårdvalutasystem, som kommer att konvertera det olagliga och mycket manipulerade fiat-systemet till ett system som speglar "sanna" värden och fungera som en "äkta" valuta. Kom ihåg att er värld endast under ytterligare en kort tid ska ha ett system som baseras på ett fysiskt valutasystem, och som speglar det stora överflöd som nu är redo att översvämma er i en våg av frihet och lyx. Denna välfärd kommer i praktiken att skapa en bro över till ett samhälle fritt från pengar. Detta sker genom en snabb spridning av den teknologi som ersätter behovet av pengar och förbereder er för den fullt medvetna värld som ni inom kort kommer att ärva. Detta är den värld som vi bor i.

Ert överflöd kommer att underlätta en snabb spridning av nya teknologier över hela er planet, av vilka en del ersätter butiker och stormarknader som de främsta källorna för mat och kläder. Dessutom kommer dessa teknologier att drastiskt komma tillrätta med hur er ekonomi fungerar, genom att göra de nuvarande tur och retur-transporterna av varor och tjänster över stora avstånd överflödiga. Så snart vi landar har vi för avsikt att påbörja er utbildning inom allt som har med fullt medvetande att göra och tänker börja med hur man relaterar till andra levande varelser i er omgivning. Detta ger er en direkt erfarenhet av er framtida roll som Gaias väktare. Gaia behöver mycket hjälp med att bevara många aspekter och områden av sina globala ekosystem, och det anstår er både som individer och kollektivt att lära er hur man bäst kan hjälpa henne med detta. Vi kommer att vara era handledare och introducera er i det ni behöver veta och sedan låta er genomföra det. Allt detta är bara ett första steg innan ni går över i fullt medvetande.

Avslöjandet (Disclosure) utgör nästa stora steg så snart det nya finansiella systemet är igång och är fullt förklarat inför världen. En viktig funktion inom det nya finansiella systemet är att i de nya bankreglerna och förordningarna inkludera en allmän skuldavskrivning. Tillsammans utgör dessa, det nya finansiella systemet och Avslöjandet, grunden för frisläppandet av välståndsfonderna. Öppenheten inom det nya banksystemet i kombination med den nya valutan skapar rätt ram för ert nya välstånd, och gör det möjligt att lägga Avslöjandet till det totala paketet. Det är denna utveckling som kommer att utvidga förmågan hos ert samhälle. För detta ändamål avser vi att presentera vår teknologi och slå samman den med de uppfinningar som under årtionden beslagtagits av era regeringar. Dessa olika apparater ger er personligen erfarenhet i att se "verkligheten" på ett helt annat sätt och introducera er i begrepp som tryggt kommer att föra er till fullt medvetande. Det är med hjälp av den här praktiska metoden som vi avser att bekanta er med Himlens och stjärnornas visdom.

Som alltid är vårt huvudfokus er utveckling till enastående galaktiska medborgare. I linje med detta har era kusiner från Agartha sammanställt en kursplan, som de önskar att vi inkluderar i vår undervisning av er. De önskar att ni förvärvar vissa insikter, vilka kommer att demonstreras via en rad goda exempel precis efter masslandningarna. De begärde att vi instruerade era blivande personliga mentorer om följderna av detta komplexa program. Vi samtyckte och efter att era mentorer tillbringat tid med sina motsvarigheter från Agartha, var man allmänt eniga om att dessa övningar verkligen är viktiga för hela ert utbildningsprogram. De medför att ni blir mer aktivt medvetna om ert subtila samband med Gaia. Dessa dagliga energiutbyten kan användas för att förklara den sanna naturen och funktionen hos era levande energifält och kan förklara verkligheten i er ständiga roll som förvaltare av Gaia. Det här programmet kan även hjälpa till att förklara åtskilliga saker om er omvandling till fullt medvetna varelser.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! En stor revolution inom det andliga, inom medvetandet, och inom er frihet sker runtom på jordklotet. Det här behovet av förändring har lett till regeringars fall i Mellanöstern, till kravet på ett nytt ekonomiskt system i Latinamerika och till ropet på rättvisa och frihet för alla i Afrika. Detta stridsrop är ett bevis på att förändringens vindar sveper över hela er värld likt en sandstorm i öknen som inte går att stoppa. Detta behov av förändring är nu redo att manifesteras och det börjar med en uppsjö leveranser sponsrade av Saint Germain´s Fond (Trust). Dessa medel kommer att åtföljas av utbyte av regeringarna i flera stora nationer och en rad tillkännagivanden som leder till en global skuldavskrivning. Dessa utsändningar via media kommer även att förklara de nya valutorna, värdesäkrade med ädelmetall, och det nya, mer öppna globala finans-och banksystemet.

Vår avsikt är att använda det nya finansiella systemet för att stödja Saint Germain´s välståndsprogram. Det är viktigt att de pengar, som ges till Ljuset fördelas inom ett system som uppmuntrar uppfinningsrikedom och tänkande "utanför boxen". Gaia ber er att utforska era andliga resurser och ert medvetandes resurser. När ni börjar dela med er av detta till andra, kommer ni att behöva stöd i det här arbetet. Inom kort kommer en stor omfördelning av rikedomar att se till att ni och de som är allierade med er kommer att ha tillgång till just en sådan resurs. Dessa enorma summor pengar är till för att finansiera centra, bota era medmänniskor och föra ut och sprida allehanda fantastiska uppfinningar och idéer. De kan även finansiera dem som vill stödja det Gudomliga och hjälpa de program som inletts av hängivna supportrar till den Galaktiska Ljusfederationen.

Vi ser dessa strålande Ljuscentra sprida sig, för att kopplas samman och täcka hela klotet, vilket skapar grunden för att bygga ert globala galaktiska samhälle, och så småningom slå ihop det med det galaktiska samhälle som redan finns i Inre Jorden. Invånarna i Agartha har väntat i årtusenden för att tillsammans med er hjälpa till att skapa det här solsystemets nya stjärnnation, och den kommer att bli mycket hedrad när den formellt ansluter sig till den Galaktiska Federationen som fullvärdig medlem. Ert öde är att bli mentorer för nästan hälften av den här galaxen, allteftersom den rör sig mot den stund då den tar emot fullt medvetande. För länge sedan berättade Himlen för oss att den här världen hade en mycket speciell plats inom Vintergatans medvetandeutveckling. En del av vår andliga uppgift har varit att ledsaga mänskligheten mot denna helt magnifika framtid. Det är nu dags att utveckla och gemensamt uppleva manifesteringen av den här profetian.

Idag talade vi om det som händer med er och er verklighet. Överallt tränger en ljus framtid fram mellan de brännässlor som planterats av er mörka kabal. Den mörka världens sorgsna dysterhet är på väg att trängas undan av Ljusets briljans och upprymdhet! Tillsammans är vi Verkliga Segrare! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Website: Planetary Activation Organization


 


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure