Followers

Google+ Followers

onsdag 12 oktober 2011

Augusti 16, 2011


Sheldan Nidle
 Augusti 16, 20113 Lamat, 1 Uo, 8 Manik

Selamat Jarin! Vi återkommer med en ny rapport om er värld! För närvarande kan vi spåra ett antal chefer inom det militära som utan vidare trotsar raden av nyligen ingångna avtal, vilka undertecknats av de flesta av jordens nationer, inklusive ett speciellt korrigerat juridiskt tillägg som bekräftades av den amerikanska regeringen så sent som i förra veckan! Dessa militära grupper är på väg att neutraliseras av vår speciella försvarsstyrka. Freden i er värld är tillfälligt hotad. Vi har skickat varningar till de här skurkaktiga grupperna och gett dem ett datum då de ska ha avslutat sin aktivitet. Vi förväntar oss fullt tillmötesgående och en snabb återgång till det tidigare tillståndet. Flera stora regeringar sände liknande varningar till de här grupperna så snart den här situationen blev känd för dem. När de här sakernas tillstånd är lösta har vi för avsikt att i stor skala påbörja den snabba distributionen av era välståndsfonder och de formella tillkännagivandena av era nya regeringar. Vägen till Avslöjandet (Disclosure) har bara drabbats av en liten vägbula. Införandet av ert välstånd och ert nya ekonomiska system följer fortfarande den gudomliga plan som påbjudits av Himlen och Lord Surea.

Vi håller ett öga på våra Jordallierade och ser till att de som är utvalda till högre befattningar i den nya "caretaker”-regeringen är redo och helt underrättade om vad som förväntas av dem. Ett antal särskilda envoyéer från Agartha utvärderar nu hur dessa nya regeringar ska fungera under första veckan efter sitt tillträde. Varje utvald förvaltning har en rad uppgifter att slutföra. Dessa består av: tillkännagivanden, speciella beslut (regler) och en rad tillvägagångs-sätt som innebär att snabbt pumpa in pengar i de "utsvultna" ekonomierna på ert jordklot. De första auktoriserade åtgärderna av de här nya regeringarna är avsedda att lindra det enorma skuldtrycket i er värld och få den "casino-liknande" atmosfären under kontroll, vilken har skapat en exponentiell ökning av det globala skuldberget. Skulden behöver förklaras ogiltig och mera sunda budgetregler behöver införas, som verkligen ger underlag till att värdera hur väl varje aspekt av era olika nationella regeringar fungerar. Den avgörande punkten är att skifta från en vinstdriven ekonomi till en mer mänsklig "andligt inriktad" ekonomi.

Just nu är förhållandena på er värld positivt inställda till förändringar. Trots att den mörka kabalen har haft kontroll över er begränsat medvetna värld under nästan 13 tusen år, har deras obevekliga järngrepp kraftigt minskat. Vi ser hur väl våra allierade på Jorden och deras kusiner från Inre Jorden arbetar tillsammans för att skapa den värld som det nya växande medvetandet förtjänar. När det varit nödvändigt har vi naturligtvis använt vår omfattande tekniska överlägsenhet för att få det här att gå framåt. Det är viktigt att det mesta av det här speciella "arbetet" görs av dem som är födda på er planet och känner till den sanna och viktiga beskaffenheten hos det man åstadkommer. Att avlägsna den ofantliga mängden negativitet från er verklighet görs bäst av dem som har upplevt den på ett eller annat sätt. En annan sak som behöver åtgärdas är att det varit alldeles för länge sedan som folket i Inre Jorden och på Jordens yta samarbetade som en. Vi övervakar den här processen och den ger våra hjärtan stor glädje. Himlens glädjerika profetior besannas verkligen. Tiden för offentliggörandet (Disclosure) närmar sig snabbt!

Disclosure är den huvudhändelse, som formellt kommer att förändra er värld. När vi dyker upp på era skärmar och hörs över hela er planet kommer den verklighet som ni levat i sedan barndomen att oåterkalleligen bli annorlunda. De många myterna om vem ni är, tillsammans med de kvasi-vetenskapliga föreställningarna om ert ursprung, kommer hastigt att somna in. Ni kommer sedan att upptäcka ert sanna andliga ursprung och er magnifika plats i kosmos. Första kontakt handlar om en massiv omvandling av er verklighet, och av er. Den här proceduren kommer att ske i en serie snabba chocker, som vi och invånarna i Agartha har diskuterat länge och kraftfullt med era Uppstigna Mästare. Dessa samtal ledde oss till att planera en rad speciella utsändningar som vi avser att påbörja så snart avslöjandet är allmän kunskap. Dessa budskap måste ges på ett sätt så att denna chockerande information förs ut lugnt och tydligt till er. Ni kommer att uppleva ett tillstånd av glädje och en del förvirring när den stora överordnade agendan avslöjas. Vi måste vara försiktiga och använda de här stunderna till att förbereda er för första kontakt.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! För närvarande har vi tvingat en rad oseriösa militära grupper att avgå, vilket beordrats av statscheferna i ett antal drabbade nationer. Dessa militära enheter hotade inte bara med att trotsa de olika avtal som gjorts klara inför de nya styrelseformerna, utan även med att fördröja och tvinga fram en omgående förändring i sättet hur denna nya styrelseform skulle genomföras. Våra bröder och systrar från Agartha lyckades få dem att kapitulera och få slut på alla möjligheter, som skulle kunna bli följden av denna händelse. Vi är nu redo att snabbt börja leverera och att fastställa ett datum för den första nya regeringens tillkännagivanden, som kommer att sätta stopp för den nuvarande globala skuldkrisen och införa det nya monetära systemet i er värld. Så snart dessa ekonomiska och monetära reformer är på gång, har dessa regeringar för avsikt att påbörja den formella avslöjande-processen. Detta kommer att börja med en speciell presskonferens som ges av den nye amerikanske presidenten.

Den här presskonferensen är extremt viktig. Den kommer att introducera den Galaktiska Federationen och Inre Jorden för människorna i er värld. Bevis och topphemliga filer kommer att avslöjas i början av den här presskonferensen. Det här öppnandet kommer att bädda för liknande nyhetsprogram som ska hållas i andra delar av er värld. Avslöjandet (Disclosure) kommer att offentliggöras tillsammans med en allmän uppmaning om globalt samarbete och det kommande införandet av en stor mängd avancerade teknologier. Världen kommer att utvecklas bortom konflikter och förbereda sig för att välkomna sina familjer från Inre Jorden och rymden. Bland dessa evenemang i media kommer det att finnas olika andliga fenomen som vi, era Uppstigna Mästare, till fullo avser att manifestera på er värld. Den här nya verkligheten är en upplevelse av medvetande och av ande: båda bör diskuteras lika mycket. Dessa pedagogiska program kommer bara att vara början på händelser som leder fram till första kontakt!

Första kontakt är nästa större vattendelare för er verklighet. Den öppnar upp vägar som leder till fullt medvetande och till fullständig information om ert ursprung och ert gudomliga öde. Vår heliga uppgift som era Uppstigna Mästare är att vara både en leverantör och en prototyp för er. Himlen har satt igång en process som ska föra er tillbaka till ert fullt potentiella jag. Den här processen är i stort uppdelad i två faser: före första kontakt och efter första kontakt. Dessa faser innebär även att mörkret kommer att börja avta och inte längre är livskraftigt i er verklighet. Den stunden i er historia är nu här, då de gamla uppfattningarna förlorar sin makt över er, och då våra råd och vår visdom till slut blivit en stark och livskraftig del av hur ni ser på er värld. Tidsåldern med Ljus och upplysning har kommit!

Idag har vi fortsatt vår dialog med er angående medvetandet och första kontakt. Er värld är i färd med att skifta. Borttoningen av det mörka har börjat på allvar. Ni välkomnas tillbaka in i den galaktiska mänsklighetens fålla. Äntligen är det dags för det stora firandet! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Website: Planetary Activation Organization


 


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure