Followers

Google+ Followers

onsdag 22 augusti 2012

21.08.2012

Sheldan Nidle

21.08.2012


9 Etznab, 6 Uo, 9 Eb

Dratzo! Vi kommer för att ge er ytterligare en rapport om vad som försiggår runt om i er värld. I Asien och Europa fortsätter ett allmänt uppror mot dollarn och dess skuldbaserade fiatsystem. Faktiskt börjar de nya guldbaserade valutorna att träda fram. Det trängande behovet av skuldavskrivning påvisas dessutom genom det som pågår på Island, där folkets revolution illustrerar hur enkelt det är att motverka det kaos som är det mörkas agenda. Den gigantiska globala skulden med dess resulterande sociala problem måste lösas snabbt. Den röra som nu faktiskt sprider sig i Grekland och den största delen av södra Europa är ett exempel på denna kärnfråga. Det är av den anledningen som det nya systemet bygger på två centrala faktorer: global skuldavskrivning och återgången till ett penningsystem som baseras på ädla metaller. Det som hindrat dess snabba införande är närvaron av mörk kontroll som, även om den fortfarande är stark, är i avtagande. För att undvika en global ekonomisk härdsmälta förbereder Jordens hemliga heliga sällskap ett sätt att isolera den sista mörka kabalen. Vi utgör en del i denna komplexa operation och har för avsikt att använda vår teknologi för att hjälpa till med dess avlägsnande.

Denna förändringsprocess är knuten till den pågående medvetandeförändringen. Som ni vet är vårt uppdrag en integrerad del i ett gudomligt löfte att föra er tillbaka till fullt medvetande, och därför kan den mörka agendan inte längre hållas kvar. Vi väntar på de sista avtalen som ger oss tillåtelse att avsluta det mörkas maktkomplex på ett lagligt sätt. En aspekt i denna komplicerade sak, vilken är nyckeln till att bryta deras grepp över er, är ett kulturellt och socialt mönster som de präglat in i er och som binder er utan att ni ifrågasätter dem. Genom vår nästa rad med åtgärder kommer dessa mentala "fängelsegaller" att visa sig för vad de är. Det oroar oss att så många har accepterat denna mycket illa vävda gobeläng av lögner! Ni är heliga själar som har försatts i en viss tanklöshet som kan acceptera en del riktigt ovärdiga åsikter om Himlen och om ert ursprung i den här världen. Dessa falsarier blandas och förstärks dagligen genom en maktstruktur som bemannats av personer som är omsorgsfullt utvalda av era tidigare mästare, Anunnaki. Denna grupp med utomjordingar inrättade det system som fortfarande ger de utvalda jordiska hantlangarna kontroll över varje aspekt av era liv. Detta system ska vi nu helt och hållet montera ner.

Dessa medlemmar av den mörka kabalen tror inte att ni kommer att kunna genomföra dessa förändringar globalt. Vi är redo att bevisa att de har fel. Vi har tillbringat de senaste tio åren med att låta olika grupper av "allierade" använda sina förmågor och resurser till att avhysa denna omfattande, mörka konspiration från makten. Alla har i grund och botten misslyckats i dessa försök, trots att våra medarbetare pekat ut rätt riktning för dem. Orsaken till de här misslyckandena är de underliggande felaktiga uppfattningarna som utgör er kollektiva världsbild. För att nu få jobbet gjort kommer vi att använda olika metoder och teknologier. Vi hjälper även till med att bilda nya regeringsgrupper, vilka, liksom vi, helt och hållet är hängivna principerna för den gryende nya eran. Dessa grupper finns över hela er värld, och vi ska hjälpa dem att föra över det rådande kaoset till en ny himmelsk ordning. Denna nya ordnade och stödjande verklighet kan bli den bro som leder er till randen för fullt medvetande. Dessa nya regeringar välkomnar oss och hjälper oss att flytta er till kristallstäderna i Inre Jorden, där ni kan slutföra er heliga förvandling.

Den här transformationen är orsaken till att vi är här. Den gudomliga planen påbjuder bestämt att ni inom kort ska återgå till fullt medvetande. Era nuvarande politiska, ekonomiska och sociala system kommer att upplösas så snart den grundläggande karaktären hos ert globala samhälle är på plats. Här kommer ni in i ett globalt välstånd, en allmän suveränitet, och en fullständig kunskap om vilka ni och Gaia verkligen är. Den här kunskapen kommer att presentera er för era Uppstigna Mästare och era kusiner i Inre Jorden, och ni kommer även att börja ta till er information om den här världens och Vintergatans sanna historia. Som vi ofta sagt, det finns mycket för er att lära. Dessa sanningar kommer att förbereda er för att förstå det galaktiska samhällets natur och den enorma potential ni besitter, och gör att ni slår ut i full blom som fysiska Änglar, vilka arbetar tillsammans med oss och Änglahierarkierna och hjälper till att utveckla ”grace and glory” enligt Skaparens Plan. Ni kommer att bli sanna medskapare med det Gudomliga och återförenas med den glatt väntande fullt medvetna mänskliga familjen!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer idag för att tala om era växande välsignelser. Det Gudomliga har gett er alla en högst underbar gåva: ni har fått gudomlig nåd. Detta ger oss, som ska handleda er under er återgång till fullt medvetande, en dispens att omvandla den här världen till dess högsta vibrationer på en ännu kortare tid än vad som var tänkt inom den gudomliga planen. Detta dekret har skickats ut till våra heliga medarbetare, och vi samordnar gemensamt de legaliteter som radikalt kommer att förändra ert globala banksystem. Detta skapar förutsättningarna för distribution av era välståndsfonder, vilka kommer att åtföljas av nya regeringsformer i många länder runtom i världen. Den här utvecklingen kommer snabbt att leda till Disclosure (Avslöjandet), inte bara av den Galaktiska LjusFederationen, utan även av era kusiner i Inre Jorden.

I överensstämmelse med dessa planer har vi sammanställt material med vilket våra heliga medarbetare kan börja presentera vår undervisning i er värld. Vi har för avsikt att ge er en hel del information som kommer att göra slut på alla dessa lögner och den desinformation ni matats med vad gäller undervisningen om de stora själar som ni dagligen ärar med era böner och välsignelser. Det är viktigt att ni börjar förstå sanningen om vad vi lärt er för länge sedan. Den här kunskapen, som vi nu kommer att kunna ge er personligen, förbereder er inför de sista stegen till fullt medvetande och gör att ni ser era andliga familjer och rymdfamiljer i ett nytt ljus. Ni kommer att bli sanna lärjungar till de stora budskap som ges till oss av AEON och från Skaparens gudomliga tron!

Denna kommande undervisning kommer att rätta till de felaktigheter som nedtecknats om många av våra inflytelserika liv, där vi fick möjlighet att förklara Skapelsens enkla sanningar och lagar. Vi har för avsikt att använda den här perioden för att begrava de missuppfattningar som byggts upp sedan den tid då många av oss gjorde den heliga resan för att lära er och guida er längs en helig väg. Vi kommer för att omvandla många schismer och onödigt hat som slitit isär dessa stora budskap. Det mörka har gjort sitt arbete väl! Men nu kommer vi för att återföra Kärleken och lägga tillrätta det som förmedlades till er alla för årtusenden sedan. Detta görs i glädje och i gudomligt Ljus. Vi välkomnar den här möjligheten och ser fram emot att undervisa er och förbereda er för er egen väg till Kärlek, Ljus, och till de högsta tillstånden av glädje!

Idag kom vi tillbaka för att ge er ytterligare ett budskap. Vi ber er ha urskillningsförmåga och vara tålmodiga. Mycket förbereds för att manifesteras. Det är bara början på de löften som Himlen gav er när er nuvarande era av mörker började. Detta mörker ska lyfta och en ny epok av Ljus börjar. Var i glädje och redo att ta emot Himlens gåvor! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

måndag 20 augusti 2012

14.08.2012

Sheldan Nidle

14.08.2012


2 Batz, 19 Pop, 9 Eb

Dratzo! Vi kommer tillbaka med en del intressanta nyheter. För närvarande håller våra allierade från Inre Jorden på att avsluta den mångskiftande verksamhet som förbereder er värld för dess nya verklighet. Den mörka kabalen ägnar sig åt en bred och krånglig förhalningstaktik, men som vi talar om för dem hela tiden, den planen kommer att misslyckas. Dessa anhängare till kabalen måste acceptera det faktum att Anunnakis rike, som skapades åt dem för nästan 13 tusen år sedan, snabbt håller på att kollapsa eftersom Ljuset genomsyrar varje hörn av det. Detta genomsyrande har preparerat er värld inför en helt ny verklighet som nu kraftfullt håller på att manifesteras! Det är nu dags för nya regeringsformer, ett nytt välstånd och för rader av formella meddelanden som informerar er om allt som sker. Ett fullständigt avslöjande om vilka vi är och varför vi har kommit till er värld kommer att ingå i utsändningarna. Er övergång till fullt medvetande är en viktig del i utvecklingen av den gudomliga planen, vilket innebär att vi har ett tydligt ansvar att använda våra gudomliga tjänster för att säkerställa er fullkomliga frigörelse från den mörka kabalens klor. Vi är aktivt engagerade i detta. I det här avseendet är det viktigt att de nuvarande överenskommelserna, vilka godkänts av det mörka, hedersamt beaktas av dem.

Er värld genomgår en sista kort fördröjning innan igångsättningen av de mått och steg, som för in det nya styrelsesättet och det nya ekonomiska och finansiella systemet. Under denna korta fas kommer våra allierade på Jorden att kontrollera och säkra samtliga åtgärder som säkerställer att dessa djupgående förändringar sker så smidigt och snabbt som möjligt. För det här ändamålet instruerar vi nu dem inom er polis och militär som är positiva till förändringarna, om vad som behöver göras för att slutföra de nödvändiga arresteringarna på ett sådant sätt så att allmänhetens grundläggande tjänster inte störs. Dessutom kommer vi att skicka vår personal för att upprätthålla viktiga poster och tjänster. Naturligtvis leder vårt uppdrag längre än att bara skydda er kommunala infrastruktur. Vi har för avsikt att använda den här möjligheten till att förbättra er el och gas och annan allmännyttig försörjning. Vi kommer att genomföra en del "första steget"- förbättringar hos er något primitiva teknologi inom det här området för att förbereda er inför de mycket mer avancerade saker som kommer att följa. Dessa kommer att införas så snart de inledande tillkännagivandena från regeringarna är genomförda.

Naturligtvis innebär höjandet av ert medvetande mer än att uppdatera er teknologi. Er värld har hållits i ett skruvstäd av den mörka kabalen och hindrats från att uppnå mer än en bråkdel av sin potential. När er datorålder föddes och World Wide Web kom till, trodde kabalen faktiskt att den kunde kontrollera detta betydande framsteg inom kommunikationen. Men tillkomsten av silikonchippet började snabbt decentralisera tillgången på kunskap och utgjorde på så sätt ett oavsiktligt hot mot kabalens järngrepp över informationsflödet till er. Anden var släppt ut ur flaskan, som ert talesätt lyder, och kabalen hölls därefter sysselsatt med att begränsa ytterligare framsteg inom det här området. Trots denna strypning av en naturlig teknologisk expansion, knuffade ni det mörka fram till den punkt, där det inte kunde kontrollera er ens så mycket som det gjorde för tio år sedan. Vi blev mycket uppmuntrade av det sätt ni tog till vara den här möjligheten för tillväxt. På en annan front vakar vi över alla de frivilliga som lever bland er, de som kommer från andra världar och dimensioner och är medvetna om att de finns här för att hjälpa den här världen igenom förändringarna. De vet också att i själva verket är allting ”klappat och klart"!

Drivkraften och hastigheten mot den stora förändringen av er verklighet ökar för varje dag som går. Vår stora mängd allierade har skapat en union som förbereder sig för att avlägsna kabalen från makten. Denna förändring bistås av en växande människorörelse, en rörelse som förändrat Islands regering, utlöst stora dagliga demonstrationer i Mexiko och tvingat regeringarna i Kina och Japan att ompröva sina allianser med den mörka kabalen. Den här utvecklingen förebådar de stora förändringar som är redo att dyka upp över hela Jorden. Som kollektiv begär ni därmed andligen ett slut på det onda, vilket hållit er förtryckta och i ett tillstånd som rena ägodelar. Som ett svar på detta kollektiva rop har vi fått tillstånd att verkställa detta. Ett resultat ser ni redan nu i att kabalen är mer och mer begränsad i vad den kan göra. Nästa stora steg är att arrestera och isolera dessa kabaler, och de förstår nu äntligen hur nära vi är att uppnå detta mål.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer idag för att tala om händelserna som är på god väg och som inom kort kommer att leda till de arresteringar som isolerar kabalen från sina maktkällor; nämligen de regeringar och de finansiella serviceföretag som dagligen övervakar det sammanhängande, globala kontrollnätet. Våra heliga medarbetare arbetar tillsammans med de förändringsvilliga inom det militära och polisen för att förbereda övergången av era nuvarande styrelseformer till former som stöder det nya finansiella systemet och säkerställer distributionen av era välståndsmedel. Detta kommer att göra er fria och även tillåta att Disclosure blir en verklighet. Vi, de Uppstigna Mästarna, har för avsikt att vända den här planeten och dess folk tillbaka till fullt medvetande och därigenom fullgöra ett grundläggande påbud från Himlen. De välsignade Varelser som ständigt utfärdar dekret om er frigörelse kommer inom kort att se hur underbart ni kommer att tacka dem och Gaia för deras insatser.

De som befinner sig i ett gudomligt tjänande på den här världen kommer snart att göra de tillkännagivanden som informerar er om de överraskande händelser som äger rum. Våra medarbetare önskar djupt att även ni börjar lära er om er sanna historia och om de heliga universella principer som Anunnaki och deras mörka hantlangare har fifflat med eller uteslutit från era större religioner. Denna information kan ge er en förståelse för vikten av Disclosure och för Ljusets vägar. Faktiskt är det mer korrekt att se det som en process där ni ”kommer ihåg” och börjar personifiera sedan länge bortglömda heliga riktlinjer. Vi önskar vandra bland er och ta de visdomens fragment ni nu har och kraftigt utöka deras mening och betydelse för era samhällen och för er. I och med detta kan ni börja förstå det sanna undret i den resa ni har genomfört, och konsekvenserna för var och en av er.

En stor transformation ligger framför er, där ni kommer att presenteras för verkligt stora mängder häpnadsväckande och även helig kunskap. Men viktigast av allt, ni kommer att återgå till er tidigare storhet, vilket innebär att ni fullt ut kan delta i Himlens välsignade verksamhet. En ny rytm ska införas. En ny harmonisk och ny andlig vision kommer att påverka hur ni uppfattar ert gudomliga tjänande till det fysiska och till Himlen. Dessa riktlinjer kommer att bli er ledstjärna när ni använder er sanna suveränitet för att samarbeta med den magnifika enhet som är allt liv i universum! Ni kommer på ett fantastiskt sätt att riktas in för att unikt kunna bidra till den magnifika utvecklingen av Skaparens vision, och därigenom även lägga till er egen expansion av energi och visdom allteftersom ni deltar i att utforska de oändliga underverken av liv utöver hela det fysiska.

Idag talade vi om det som är redo att ske i den här fysiska världen. Himlen har kommit för att välsigna dessa stora förändringar och för att se till att de äger rum i gudomligt rätt tid. Det är verkligen en magisk tid! Det är också de sista stunderna före första kontakt! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

torsdag 9 augusti 2012

07.08.2012

Sheldan Nidle

07.08.2012


8 Kan, 12 Pop, 9 Eb

Dratzo! Vi är tillbaka! Mycket har att göra med de sista aspekterna på den stora gallringen, som innebär att få bort den mörka maktstrukturen. För närvarande bevittnar ni de sista dagarna av den maktkamp som nu nått sin definitiva upplösning. Kabalen använder sin förmåga för att underblåsa kaos i ett försök att undkomma den snara vi kastat runt dem, men deras invecklade planer kommer inte att lyckas den här gången. Vi är förberedda inför deras sista försök till utväg och förutser allt de kan komma fram med. Under tidsåldrarna har krig varit det instrument som kabalen valt för att manipulera er och för att slingra sig ur obekväma situationer och även idag använder de detta väl beprövade och trogna knep i Mellanöstern och i södra Asien. Fastän det är dödligt effektivt kommer inte detta "verktyg" att resultera i att de kommer undan eftersom vår kontroll över händelserna på Jorden är alltför stark för att kunna motarbetas av sådana spektakel på låg nivå. Bekymra er inte över vad kabalens medlemmar planerar. Deras ”kosta vad det kosta vill”-försök att lämna med en smäll kommer att slå tillbaka på dem själva och ge möjlighet till att befria det här viktiga området av världen. Den kommande transformationen är helt under ledning av det gudomliga ödet!

Vi bevakar dem och förbereder oss för att sätta igång våra planer. Vi önskar innerligt få igång denna gudomliga Ljusshow. Allteftersom de bojor som länge bundit er till det mörka faller bort, föds en ny energi fram som ska ge er fred, välstånd och global harmoni. De mörka och deras eldfängda anhängare tror helt och fullt att det de konspirerar om kommer att leda till en ny situation, som kommer att förhindra deras undergång. Det kommer inte bara att bli ett komplett misslyckande, utan det kommer även att visa på djupet och bredden i de falskspel som subtilt styr er värld. Dessa sammanlänkade koncernstyrelser kommer tydligt att peka på den kallblodiga oligarki, det kallblodiga fåmansvälde som det verkligen är. Det kommer att bli en nyttig insikt för er alla, och kommer att tjäna er väl under de händelser som inom kort leder till deras arrestering och isolering. En dödlig fälla har gillrats, i syfte att en gång för alla separera vän från fiende. Det är viktigt att genomskåda vem som verkligen har för avsikt att vara en del av lösningen, och vem som är fast besluten att förbli en del av problemet. Det här tillvägagångssättet förorsakar oss stor sorg. Med tanke på den större bilden är det inte desto mindre nödvändigt och kommer inom kort att vara genomfört.

Vårt arbete här är konsekvent inriktat mot en första kontakt med er, och vi har aldrig vacklat från denna kurs. Syftet att förflytta er till fullt medvetande ligger bakom allt det som vi är inblandade i, och med det syftet övervakar och besöker våra många team er varje dag. Den mörka kabalen inser vårt totala engagemang i detta heliga uppdrag och är medveten om att vi håller på att flytta vår flotta allt närmare er. Vi har även ökat vår personal som bor på planeten och arbetar bland er. I detta avseende har vi varnat det mörka att all manipulering med vår Jord-baserade personal kommer att få ödesdigra konsekvenser. Redan har flera försök mot våra delegater resulterat i ”händelser” som avskräckt dessa vanärans agenter! Vi arbetar ständigt med att se till att vårt uppdrag på ytan fortsätter som det ska, och de på senare tid defensiva motåtgärderna har lärt oss mycket om hur dessa agenter arbetar. Just nu är det mörka noga med att undvika oss. För närvarande utvidgar vi vårt nätverk, vår närvaro på er planets yta.

Disclosure (Avslöjandet) går framåt. Våra Jordallierade är sysselsatta med att förbereda avlägsnandet av Jordens många de facto-regeringar. En tjock väv av vanära omsluter ert klot, och den förskräckliga politik som utförs varje dag av dessa ”legitima” regeringar ropar efter att få ett slut. Denna "legitimitet" vilar på kontroll införd via olika former av kaos och genom att underblåsa nivåerna inom sociala och religiösa schismer. Detta beklagliga nonsens kommer att ta till flykten så snart Ljuset rättmätigt gjort sig av med dessa nätt och jämt lagliga regeringar. Vår roll i dessa händelser är att stödja och förstärka varje åtgärd som formellt utfärdas. Vår markpersonal har försett oss med detaljerad information om hur olika regioner reagerar på det som det mörka gör. Det mörka tar till olika sätt för att avskräcka från civilt motstånd och våra Jordallierade är sysselsatta med att motverka detta. Frihet och rättighet har länge fått betala sitt pris hos er och nu är det dags att sopa bort dessa kringskurna villkor och föra in glädje, tillväxt och överflöd.

Namaste! Kära Ni välsignade, vi kommer! Er övergångsvärld verkar vara i stiltje och för er verkar det som om ingenting händer. Men ingenting kunde vara längre från sanningen. Överallt brakar de gamla konstruktionerna till marken, med den ena finansiella krisen efter den andra. Som vi nämnde, har vi satt igång det nya finansiella systemet och det väntar lugnt i kulisserna, oberört av den sönderfallande byggnad som är på väg att braka samman med ett allsmäktigt rytande. De de-facto-regeringar som utsetts av denna döende koloss är medvetna om att deras slut har kommit och väntar på sitt fall från maktens tinnar. Det nya kommer inom kort att formellt träda fram och föra med sig välstånd, frihet och det för oss allra viktigaste, Disclosure (Avslöjandet). Dessutom behöver Moder Jord rejält tas om hand, och detta kräver att våra familjer från Inre Jorden och rymden tillsammans med oss ​ tillkännager en ny verklighet, och förkunnar den restriktiva, gamla verklighetens död för alla på Jordens yta.

Den mörka kabalens dödskamp kommer att målas i dystra färger, vilka symboliserar en värld med begränsning, krig, och finansiell tyranni, vilket har format er existens under de senaste tretton årtusendena. Dessa mörka begrepp ödelade er hemvärld, separerade er från den Inre Jorden, och prackade på er påhittet att ni är ensamma i en tom rymd. Dessa påhitt kommer att ta slut, och en ny värld med gudomlig briljans ska ersätta nuets dysterhet och stress. Vi känner verkligen glädje, för snart kommer vi att kunna berätta för er om de stora sanningarna och nysta upp alla lögner som under årtusenden berättats för er. Detta kommer att göra er fria och förbereda er för övergången till fullt medvetande. Ni kommer kanske att uppleva en viss grad av bestörtning, eller känna misstro mot dessa mörka som så okänsligt vilselett er. Ändå ber vi er att förlåta, att släppa det förflutna och tillsammans gå vidare. Med fullt medvetande kommer en visdom som ersätter de fasor som ni har vetskap om.

Er nya värld kommer att bli underbart härlig. De fantastiska relationerna mellan Himmel och Jord kommer att avslöjas för er, och den här kunskapen ger er en visdom som ni nu knappt kan föreställa er. På er nya Jord kan ni uppleva denna visdom helt och fullt och känna en euforisk enhet med allt liv. Ni är vid början på en resa som låter er uppnå er fulla potential och upptäcka er gränslösa kreativitet, allt medan ni söker efter att maximera utvecklingen av Skaparens gudomliga plan. Tillsammans kommer vi att gå framåt, med oss ​​som era ständigt Kärleksfulla mentorer och lärare i det gudomligas vägar. Vi är verkligen upprymda över att detta ögonblick äntligen är kommet: den tidpunkt som Himlen valt är här! De sista detaljerna görs inför den heliga ceremoni som öppnar upp allt detta och för in de stora förändringarna i den enda värld ni tills nu har känt till. Den här omvandlingen har redan börjat manifesteras. Var i ditt centrum och i din sanning, och var redo. Och ha inga tvivel om allt som Skaparen är på väg att uppenbara!

Idag fortsatte vi med våra budskap till er. Ett enastående skifte i den här verkligheten är här! Med detta kommer Disclosure och tidpunkten för att äntligen få träffa oss alla, vi som så hängivet kämpar för er återgång till fullt medvetande. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

torsdag 2 augusti 2012

31.07.2012

Sheldan Nidle

31.07.2012


12 Manik, 5 Pop, 9 Ik

Dratzo! Vi är tillbaka! Er övergångsvärld flyttar sig från den gamla mörka bekanta verkligheten till en ny fylld med Ljus, Kärlek och välstånd. Under senare år har den mörka kabalen gjort allt den kan för att hejda strömningarna från det här skiftet och behålla den kontroll man utan motstånd haft så länge. Detta är dock inte längre möjligt. Enligt gudomliga dekret har de Uppstigna Mästarna agerat globalt för att förflytta er värld in i Ljuset. Dessa åtgärder utövar påtryckningar på kabalen, vilka tvingar den till att avslöja en del av sina bedrägliga affärsmetoder och visar på det sättet sitt vanliga, arroganta modus operandi. Dessa avslöjanden utgör grunden för de slutliga åtalen mot dem. Vissa länder, som Island, har redan börjat den juridiska processen med att bryta upp den maktstruktur som under decennier byggts av denna kabal. Många andra länder kommer snart att följa efter. Vi övervakar detta och våra kontaktpersoner förser oss med mängder av komprometterande uppgifter för att användas av dem som är ansvariga för undersökningen av denna stora, oregerliga kabal.

Paniken fortsätter att stiga inom leden för det mörka och vi förväntar oss att flera viktiga arresteringar snart blir följden. Som väntat förlitar man sig fortfarande på en del enorma, framkallade kriser eller på någon händelse som kan låta dem komma undan. Som vi sagt, detta kommer vi inte att tillåta. Det finns för närvarande flera allvarliga "incidenter” som drar ihop sig i Mellanöstern och i södra Asien, och våra observationsteam håller noga ögonen på dem. Den här gången kommer inte någon incident att kunna användas som ett medel för att förhindra eller ens fördröja det Himlen påbjuder! Kabalen kommer inte längre att tillåtas använda sin gamla påse med tricks för att få sin vilja igenom eller för att rädda sitt skinn. Vi stoppar till och med kabalens mest desperata komplotter från att manifesteras, vilket innebär att det korrupta och sorgliga gamla systemet nått sitt slut. Det gudomliga ögonblicket kommer när man skiljer ut dessa skojare och isolerar dem från flocken, så att djupa förändringar kan äga rum globalt. Frihet, välstånd och glädje kommer att utmärka den verklighet som ska hjälpa er igenom er uppstigning till fullt medvetande. Tiden är så gott som inne för att ett antal underbara händelser ska manifesteras inför er.

De upplysta världarna förbereder en mycket beaktansvärd värld för er. Er till synes ändlösa resa genom denna skuggornas dal med dess svåra bördor och prövningar är slut, och en ny värld med överflöd och tröst och glädje kallar på er. Vi, tillsammans med Himlen, välkomnar er med öppna armar och fulla hjärtan. Det är dags att säga adjö till en värld som nu nått sitt tidsmässiga slut, en värld som begravde er i missmod och hjärtesorg. Från och med nu kan den inte längre ses som allsmäktig eller oföränderlig. Istället tar en ny och mycket vänligare värld sin form. Lägg undan alla betänkligheter ni kan ha om vad som ligger framför er, eller vilka tvivel ni än kan ha om den nya världen. Ni sitter på första raden och bevittnar födelsen av en högst fantastisk ny värld. Känn dess glädje omge er, och frossa i den energi som bara önskar att stå till tjänst för era sanna behov och önskemål. Frid, kärlek, enhet och oändlig glädje är dess kännetecken. I varje hörn av jordklotet kommer detta nya samhälle att omfamna och ära var och en av er!

Galaktiska samhällen, som det ni nu ger er in i, kännetecknas av harmoni och utmärker sig genom varje medlems entusiasm inför att tjäna den större helheten. Här omges ni av dem som vill er väl och som inbjuder er att lägga era unika gåvor till ett kollektiv, som ser till att ert liv hela tiden flyter framåt in i allt större och större glädje och fulländning. Innan ni återvänder till fullt medvetande vill vi att ni upplever den enorma glädje och den djupa inre lycka som välsignar vår dagliga tillvaro. Våra skepp kommer att vara tillgängliga för era besök, och där kommer ni personligen att kunna njuta av och känna tillfredsställelsen av det som kännetecknar livet inom galaktiska samhällen. Våra moderskepp utstrålar en känsla av djupt välbefinnande och glädje, vilket kan ge er en försmak av det ni kommer att vara nedsänkta i under er återgång till fullt medvetande i ljuskamrarna. I våra samhällen går vi samman i rituell och andlig ”själsdans" för att fira våra liv och vi solar oss i den upplivande samhörighet, som fogar samman individen med samtliga själar i samhället.Välsignelser, Kära Hjärtan! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer idag med mycket att prata om. För närvarande håller vi på att avsluta samtal, de sista i en serie, med våra medarbetare där den viktigaste delen innebär att avsluta de procedurer som fördröjer starten av tillkännagivandena. Dessa kommer att levereras av våra medarbetare, som kommer att kungöra det nya finansiella systemet och alla nya övergångsregeringar runtom i världen. Dessa utsändningar kommer ganska snabbt att leda till ett världsomspännande avslöjande (disclosure) om vår existens och vår välvilja. Vid denna avgörande tidpunkt är det viktigt, att vi även kallar in vår Inre Jord och våra rymdfamiljer, eftersom vi tillsammans formgivit det detaljerade scenario, som kommer att ge er alla full insyn i det som så idogt hänt runt omkring er. Snart kommer ni att ges full insyn även inom frågor om det förflutna, nuet och om framtiden. En av de första frågor som kräver öppenhet är de många sätt som ni kan delta i vid saneringen av Gaias land, vatten och luft.

Att återställa Gaia är en del i en kollektiv rörelse som får människorna på ytan, liksom vi, att återvända till det gudomliga tillstånd som ursprungligen även innefattade Jordens Lemuriska koloni för nästan 900 000 år sedan. Allteftersom förvrängda ”fakta” om vår historia läggs tillrätta, kan ni börja frossa i det som framtiden har i beredskap för oss och börja med att låta detta fantastiska hemland återvända till sin rättmätiga plats i våra hjärtan. Sedan kan vi ta emot det stora välstånd som snart kommer att ges till oss för att återbekanta oss med det vi verkligen är: en stor enhet med själar som delar denna heliga plats med varandra. Samhällen i det förflutna har vanärat våra löften, och därför kommer vi att använda den här tiden till att etablera ett mycket mer omfattande löfte, som kommer att utgöra grunden för en ny stjärnnation.

Detta är ett helgat ögonblick. Det är en gudomlig upptakt till en ny era som kommer att se vårt heliga tjänande utvidgas inte bara till den här nya stjärn-nationen, utan i samma utsträckning till all fysikalitet. Den här övergångsperioden är klar att avslutas och en tid med stor aktivitet är redo att omsluta er. Vi, de Uppstigna Mästarna, har för avsikt att genomföra denna kavalkad med förändringar på ett milt och mjukt sätt, och därför lägger vi stor press på kabalen att ge upp, annars möts deras motspänstighet av för dem olyckliga konsekvenser. Vi övervakar på nära håll eldhärdarna runtom i världen allteftersom de når sin kokpunkt, och vi är fullt medvetna om att kabalen avser att trappa upp dem tills att någon form av initiativ från vår sida bli nödvändig. Det är oklokt av det mörka att tro att dess gamla knep fortfarande kan ge vinst för dagen. Detta beror bokstavligen på att en ny dag har grytt för alla!

Idag kom vi återigen med ett meddelande till er om det som sker. Ett nytt initiativ är på gång som kommer att föra in fred och Ljus till den här världen. Vår flotta trappar upp sin direkta interaktion med det mörka, och den här perioden med långvarig passivitet är så i det närmaste över! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure