Followers

Google+ Followers

söndag 22 september 2013

17.09.2013


Sheldan Nidle

17.09.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/


11 Oc , 13 Zip , 10 Caban

Selamat Jarin ! Vi kommer i glädje vid den här tiden! Mycket sker över er planet som banar väg för en ny värld, en värld med frihet, fylld med välstånd. Vi kommer för att underrätta er om att den här utvecklingen är ett tecken på att en ny epok börjar för mänskligheten! Den nya eran med öppenhet kommer att börja med en rad speciella tillkännagivanden från regeringen, som markerar slutet på ert långa förbund med mörkrets krafter. Äntligen kan vi meddela att kabalen, som består av dem som så länge har kontrollerat er värld, ska ge upp och överlämna sin makt till nya grupper vilka står för universell frihet, suveränitet och välstånd. Dessa grupper förbereder sig för att i radio och TV sända ut en rad officiella meddelanden, som kommer att informera er om vad raden av nya regeringsmässiga förfaringssätt kommer att innebära. Ett resultat av dessa välgörande politiska åtgärder är att er tid och energi frigörs, så att ni kan ta itu med en akut prioritet: - att städa upp er planets luft-, vatten- och markföroreningar. På det sättet kommer ni att uppnå kunskap om och få en helt ny relation till er levande hemvärld, en värld som kommer att se er bli en kapabel och kärleksfull väktare, som övervakar det harmoniska mångfaldigandet av allt det som nu ska ske över hela ert klot. Här kommer det att bli ett stort nöje att hjälpa er i era många nya strävanden.

Allteftersom er värld flyttar sig ut ur galaktisk isolering kan ni etablera kontakter med era kusiner i Agartha. Under årtusenden blockerade den mörka kabalen er samverkan med dem genom att presentera geofysiska "fakta" för er som var helt felaktiga och som "bevisade" att en ihålig Jord var omöjlig. Denna slutsats kommer att visa sig vara falsk och ni kommer att bli fria att återförena er med dem som har hållit Lemuriens galaktiska samhälle intakt och blomstrande sedan dess undergång på Jordens yta. Tillsammans med medlemmar från det Lemuriska Rådet, kommer era Uppstigna Mästare att visa er hur den mörka kabalen använde de felaktiga uppfattningarna som ni matades med för att ingjuta rädsla, misstänksamhet, separation, och ett aldrig sinande kaos i era liv. Allteftersom harmoni och frid sprider sig över världen, kommer ert fokus naturligt att vändas mot att avhjälpa de skador som gjorts på Gaia och hennes ekosystem. Så snart ni äger teknologin som undanröjer behovet av att inkräkta på hennes mark, luft och vatten, kan ni i glädje tänka ut hur ni kan återskapa era samhällen på alla fronter. Ni kommer att inse att varje utvecklat samhälle hedrar sitt totala beroende av sin hemvärld, inklusive dess solsystems bredare sfär. Ni kommer att återupptäcka den levande Enheten hos allt liv.

För länge sedan nådde vi fram till en uppsättning allmänna principer, som vi tillämpat inom varje värld där vi av Anden tilläts bosätta oss. Dessa grundläggande premisser för att leva har om och om igen visat sitt värde, och därför vill vi introducera er för dessa kriterier så att ni kan använda dem som ni anser lämpligt. Invånarna i Agartha önskar även dela med sig av sin erfarenhet genom att visa er sitt samhälle som ett levande exempel på dessa principer. Inre Jorden är en förlängning av den värld på ytan som redan är er bekant, så invånarna i Agartha kommer logiskt att vara de första att visa er sin version av ett galaktiskt samhälle när de tar er med på en rundtur i de inre världarna. Dessa överväldigande inre domäner framkallar en djup känsla av vördnadsfull kärlek inför denna vackra blå-gröna glob. Här utstrålar landet hennes Kärlek och invånarna i Agartha återgäldar denna vördnad många gånger om. Så snart även ni upplever Gaias lysande närvaro, kommer allt som kabalen lärt er om henne och om "verkligheten" helt enkelt att gå upp i rök. Så dags kommer Ljusteknologier att ha avlägsnat varje behov av jordbruk, fiske eller all slags tillverkning, och er totalt blomstrande och uppgraderade livsmiljö kommer att ha lyft sig långt över er nuvarande praxis med slakt och föroreningar.

Som ni börjar inse handlar er förståelse för många saker om att göra en mycket välkommen kursförändring. Hittills har ert samhälle existerat på randen till potentiell katastrof: en enda felaktig bedömning inom jordbruk eller djurproduktion, eller ett avbrott i era energiresurser kan förorsaka världsomspännande prövningar. Detta kommer nu att förändras. Att nödtorftigt dra sig fram med ett levnadssätt på bekostnad av er planet kommer inte längre att vara nödvändigt. Nya teknologier kommer att avsluta ert behov av att utnyttja Gaias ekologiska system, vilket gör att ni kan uppleva äkta överflöd, suveränitet och frihet. Det här öppnar dörren på vid gavel för helt nya metoder och möjligheter, vilka ni för närvarande knappt kan föreställa er. När ni börjar känna behovet av att ta hand om Gaia, inte missbruka henne, kommer äntligen er snabba ökning i medvetandet att kunna brista ut i blom. Och den här omtänksamheten kommer att utvidgas till varje levande varelse på er planet. Invånarna i Agartha och era Uppstigna Mästare kommer att finnas vid er sida, och deras undervisning inriktas på att främja ert ständigt växande medvetande.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi återkommer i dag med fler goda nyheter! Händelser som ska befria er från träldomen är redo att manifesteras och våra välsignade medarbetare är beredda att sätta en rad processer i rörelse, varav den första är frisläppandet av de pengar som ska bringa välstånd till vårt klot. Tillsammans med distributionen världen över av våra olika välståndsfonder är en stor monetär omställning av världens valutor redo att börja. Sammanlagt kommer dessa två åtgärder att fullborda den lagliga verksamhet som snabbt avlägsnar det en gång så mäktiga greppet från era illegala regeringar, som så länge spelat översittare på er värld. Den här bedriften kommer att vara slutet på ett globalt skuldslaveri som understött ert finansiella system med fiat-valutor (konstgjord valuta). Den nya hårdvalutan, det välståndsbaserade systemet, kommer att säkra er frihet och garantera er personliga suveränitet. Nu blir den krokiga vägen mot fullt medvetande en tydlig och öppen motorväg! Vi säger, Halleluja!

Denna första febrila verksamhet med välsignad aktivitet skapar en förutsättning för vårt bidrag till global förändring, inklusive det formella erkännandet av vår familj inom den Galaktiska Federationen och av Agarthas heliga inre provins. Inre Jorden har faktiskt under årtusenden varit vår välsignade fristad. Nu ska ni själva få lära er om den och se dessa härliga länder. Ni kommer också att få lära er om de fullt medvetna invånarna i dessa länder, invånare som ni blev itutade var mörkrets instrument eller inte existerade alls. Tillsammans med så många andra lögner om er verklighet kommer även dessa osanningar att avslöjas. Vi kommer att ge er en rad mycket speciella lektioner om karaktären hos era mest heliga trosövertygelser och vi ber er bara lyssna med öppna öron och se med öppna ögon. De fakta och sanningar som vi kommer att placera framför er kan vara chockerande för en del, men om ni tillåter dem kommer de att tala för sig själva. Vi ber bara att ni inser vilka vi är och fundera på varför vi berättar dessa saker för er just nu.

För att bli fullt medvetna krävs det att ni släpper den illusoriska värld ni känner till och allt som finns i den, och detta inkluderar alla "trosövertygelser" som ni har lärt er som er sanning. Ni uppmanades att förkasta allt utom en mycket snäv syn på det som påstods vara äkta. Nu måste ni frigöra era sinnen! Sedan barndomen trugades ni med halvsanningar och rädsloförvridna föreställningar för att hålla er fientliga till varandra på en mängd olika sätt, och vi längtar efter att ta bort dessa fjärmande skygglappar! Vi har för avsikt att presentera er för idéer och principer som kanske slår er med häpnad. Många hemligheter ska exponeras och länge dold kunskap avslöjas. Detta kommer att handla om livets sanna natur, Himlens väg i det fysiska, och sanningen om dem som ursprungligen kom bland er för att hålla några grundläggande läror levande. Ni behöver lära känna Buddha. Ni behöver lära känna Yeshua. Ni behöver lära känna Mohammed. Och många, många andra. Exponerade för sådan visdom kommer ni verkligen att bli välsignade och redo inför ett fullt medvetande.

Idag talade vi om vad som står redo att ske och om en del saker som är på väg att bli en del av er historia. Ni lever i en värld som snabbt förändras. Alla känner den energi som ligger bakom detta! Var redo för att några häpnadsväckande händelser äger rum. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization 
Översättare: Inga och Cagga Levander Welcome to the PAO Light-CirclesDear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

10.09.2013


Sheldan Nidle

10.09.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/


4 Akbal, 6 Zip, 10 Caban

Dratzo! Vi kommer och har med oss goda nyheter! De som arbetar flitigt med att få fram en förändring hos den här verkligheten har avslutat sina speciella uppgifter, så nu står en ny epok redo att manifesteras. En strålande värld och en värld i överflöd håller på att skapas för hela mänskligheten! Det återstår bara en ytterst kort tid innan allt detta tar form inför er. När ni ser er omkring uppfattar ni en värld som verkar stå på gränsen till nya våldsnivåer. Ni ser ett penningsystem som fortsätter att hålla de flesta av er kvar i oförtrutet hårt arbete i ett försök att fly från alternativet: ett liv i hårt rotad fattigdom. Hela tiden lägger ni också märke till de fåtal arroganta som åtnjuter livsstilar med överflöd, glamour och makt. Den här uppdelningen ska nu upphöra. Genom ett nytt finansiellt system som kommer att göra slut på denna ojämlikhet kommer sfären som får njuta mänsklighetens grundläggande välbefinnande att utvidgas till att gälla alla. Genom era Uppstigna Mästares gudomliga arbeten och med hjälp av Agarthas (den Inre Jordens) ofantliga resurser samt Himlens magnifika teknologi och heliga mål, kommer ett tillstånd av världsomfattande välstånd att skapa grunden för en planet vars samhällen kommer att lappas ihop och ledas in i en ny riktning. Tiderna håller på att förändras!

Den kommande övergången till det nya systemet underlättades i stor utsträckning genom karaktären hos de självskapade grupper som styr er värld bakom scenen. Deras girighet, hybris, och tunnelseende blottställde dem inför situationer som till slut skulle ”fånga dem i sin egen fälla”. Genom att ta beslut som trotsar all logik framkallade de här grupperna till stor del själva de nuvarande obehagliga situationerna. Detta gav öppningar för våra allierade att göra intrång i deras enorma, mörka kontrollstruktur och sedan utnyttja det oundvikliga förfallet hos det som blivit ett korthus. Det är nu tydligt för alla att den värld som ni växte upp i inte fungerar, och noggranna iakttagare kan bara undra varför den här världen ännu inte har kollapsat. För vår del gör vi vad som är nödvändigt för att ge var och en av er möjligheten att förflytta sig in i det liv som ni verkligen förtjänar. Detta omfattar er återgång till fullt medvetande eftersom alla era livskontrakt har resurser inför denna magnifika möjlighet vilken kommer att erbjudas er under den framförliggande tiden. Det Gudomliga påbjöd er ett heligt öde, i vilket ni kommer att befästa galaktisk fred och omvandla tidigare mörka samhällen till samhällen av Ljus.

Vår flotta håller noga uppsikt över Gaia och rapporterar att hon är mycket angelägen om att börja sina förändringar av ytan. Likaledes är era Uppstigna Mästare mer än redo att börja med ett globalt program som kommer att undervisa er om Ljuset och allmänt förbereda er inför ett fullt medvetande. Vi önskar även innerligt att få slut på den dumma ”UFO-nertystningen” och starta en rad speciella utsändningar, som, det måste erkännas, kan bli chockerande för dem som håller fast vid de underliga uppfattningar som planterades in i ert samhälle för ett tag sen av Annunakis hantlangare. Allt är redo och den här mellanperioden kommer att bli kort. Medan den varar, var medveten om att någonting påtagligt stort ”ligger i luften”, allteftersom de under som närmar sig ger sig tillkänna i allt högre grad. Det är lätt att se att den ordning som nu är i sin slutfas snabbt glider ner i ”tidsåldrarnas soptunna” och att dess centrala del nätt och jämt håller ihop. Dessa fakta är överallt mer och mer uppenbara, trots de beslutsamma protesterna och påståendet om motsatsen från era kontrollerade nyhetsmedia. Ert klots skuldbaserade ekonomier dränks i ett gigantiskt hav av skuld, vilket skapats av de ständigt expanderande nätverken hos ett nu skränigt skurkaktigt finanssystem.

Ni ser dödskampen hos ett system som dukar under inför bördan av sin skyhöga skuld och där det lokala och nationella styret levt över sina tillgångar. Dessutom håller det lagrum som länge hållit samman den här konstruktionen på att nötas ut, vilket med vår hjälp låtit våra supportrar besegra systemet med deras egna vapen. Så steg efter steg, hårt vunna, har er värld förts till den rand som vi länge förutsagt. Nu har den här världens hemliga sällskap och alla de gamla familjerna med stor makt och rikedom till slut uppnått en position som ger dem en fullständig seger över kabalen. Detta har tagit årtionden att uppnå. Den mörka makten är som en gammal tandlös hund som vill skälla våldsamt för att bevaka sitt territorium, men som nu bara kan gnälla och hosta. På så sätt är nu slutet på den en gång så mäktiga varelsen garanterad. I och med det, är nu tiden inne för att rulla ut ett vidsträckt panorama av ny kunskap och sanning för er att ta till er. Värdera dessa sista stunder och inse att gudomlig nåd just står i begrepp att skölja över er med underbara transformerande gåvor. Ta emot dem och gläds! Miraklernas och de himmelska underverkens tidsålder har kommit!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer den här underbara dagen för att informera er om att en underbar serie händelser står i begrepp att ske. Våra bundsförvanter, med hjälp av våra Andliga familjer och Rymdfamiljer är redo att omvandla det sätt som er verklighet fungerar på. Fram till nyligen var den mörka kabalens makt nästan allsmäktig, men nu har den punkt uppnåtts då den inte längre kan förneka er ert heliga öde! Ett stort välstånd förenat med en global revalvering (omvärdering) av era olika nationella valutor är redo att äga rum. Denna stora händelse är den stridssignal som kommer att driva ut den gamla regeringen från makt och inflytande. Den kommer att befria er från alla era olagliga skuldförpliktelser genom att instifta en allmän global skuldförlåtelse och detta inbegriper er frigörelse från all skuld som ni ådragit er till den här gamla regeringen. Ni ska just ärva inte bara denna frihetens gudomliga gåva utan även ett oändligt välståndsförråd.

Detta är en helig process som grundar sig på Lord Sureas gudomliga dekret. Dessa tillkännager er frihet och er återvändo till er medfödda suveränitet och rätt till fullt medvetande. Det mörka placerade gång på gång olagliga blockeringar framför er och hittade till och med på direkta lögner för att fortsätta att förneka er dessa heliga rättigheter. Deras oheliga hinder har nu avlägsnats och ni befinner er återigen på en väg som innebär inte bara välstånd utan även en återgång till fullt medvetande. Ni kommer att få er minnesförlust avlägsnad och få ta del av de heliga sanningar som förbereder er inför det som ligger framför er. Vi har kommit för att undervisa er; ni kommer att erbjudas ett nytt lärjungeskap som kommer att tvätta bort alla de lögner och missuppfattningar som tilldelats er av det mörka för att kontrollera och manipulera er. Ni kommer även att få lära er om det här solsystemets sanna natur och den gudomliga karaktären hos er storslagna roll som beskyddare.

Vi, de Uppstigna Mästarna, känner oss hedrade av att osjälviskt få tjäna er och undervisa er om det här universats natur. Vi kommer kärleksfullt att vägleda er och övervaka er medan ni lär er och använder era nya universella Sanningar Var och en av er äger ett speciellt livskontrakt, vilket vid rätt tidpunkt behöver förklaras för er. Allteftersom ni får tillgång till er Akasherkrönika kommer ni dessutom att få lära er hur ni, som en fullt medveten Varelse, kan sätta den här kunskapen i bruk på ett klokt och konstruktivt sätt. Kort sagt, ni ska förberedas inför er förening med ett universellt samhälle, som omfattar varje människa som existerar utöver hela detta universum. Ni kommer även att upptäcka hur utbredda och varierade livsformerna är som skapats i det fysiska av Skaparen. Ni kommer att finna glädje i att vitt och brett samarbeta med den här vidsträckta och underbara paraden av medvetna Varelser. Börjar ni inse vilken otroligt imponerande samling av gudomliga upplevelser som väntar er?

Idag gav vi er ett nytt budskap. Den tid som vi väntat på så länge har kommit. Vi gläder oss i vår frihet och firar det välstånd som den här stunden innehåller. Ni ska inom kort möta era olika andliga familjer och rymdfamiljer och i Kärlek lära er att ni inte är ensamma! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization 
Översättare: Inga och Cagga Levander Welcome to the PAO Light-CirclesDear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

måndag 9 september 2013

03.09.2013


Sheldan Nidle

03.09.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/


10 Cib, 19 Uo, 10 Caban

Selamat Balik ! Vi kommer i dag med mycket att berätta för er. Som ni vet pågår olika skeenden som kommer att leda till er stora seger. Det nödvändiga pappersarbetet och påskrifterna som nämndes i förra veckan är ordnade. Våra allierade tar hand om ett antal situationer på den internationella arenan, och vi har bett vår observationsflotta att stoppa det mörkas försök att tvinga fram en storbrand. Det är en stor utmaning att uträtta något viktigt på er värld, på grund av de hinder som uppstår tack vare era kulturella trosföreställningar och andra seder, vilka placerats där av det mörka. Dessutom uppstår underliga komplikationer som skapas på grund av era olika globala samhällen. Inte desto mindre övervann man dessa potentiella hinder med hjälp av en mycket detaljerad plan som utarbetats mellan våra allierade och våra konsulat-förbindelser. Dessa kreativa lösningar genomförs nu och förväntas helt och fullt resultera i en total framgång. Under tiden genomgår ert nuvarande ekonomiska system ett övergångsstadium, som omfattar fullbordandet av den ekonomiska kollaps som sattes igång av den mörka kabalen för ett tiotal år sedan. Faktiskt kommer detta nu att mera få karaktären av en "kullerbytta" av era system och utgöra inledningen till en ny ekonomisk tidsålder för alla.

Denna nya ekonomiska tidsålder ska ses som slutet på ert ”eviga” skuldslaveri. I dess ställe kommer en global skuldavskrivning, som vissa i Väst kallar en ekonomisk fröjdetid. Pengar kommer då att baseras på en genuin värdeskala. Priset på varor och tjänster kommer att återställas till den nivå som rådde före hyperinflationen och bättre återspegla deras sanna värde i ert samhälle. Emellertid kommer dessa justerade värden bara att vara temporära, för när de nya teknologierna gör sitt intåg kommer de, tillsammans med det nya överflödet, så småningom att göra sådana värderingar meningslösa. Varje hushåll kommer att få ta emot en "Ljusprocessor” i hemmet som kommer att kunna skapa precis vad som helst som ni behöver, och gör ett abrupt slut på rättesnörena produktionskostnad och konsumentefterfrågan, vilka för närvarande ger stöd för ert globala ekonomiska system. Vid den här punkten blir era ekonomiska teorier och begrepp föråldrade. Den vanställande infrastrukturen i er industriella bas kan tas bort. Och, viktigast av allt, förödelsen på Gaias ekosystem, som åstadkommits genom en ekonomi baserad på fossila bränslen, kan upphöra.

Så snart ni inte längre behöver oroa er över viktiga varor och tjänster är ni fria att helt och fullt vända er uppmärksamhet mot att skapa och driva ert samhälle. Ni kommer att befrias från de stressande nödvändigheterna för att överleva, en situation som det mörka mjölkat till fullo för att kontrollera er och reducera er till slaveriets apati. Apati är en produkt av den gamla ordningen och kommer att försvinna från ert tänkesätt allteftersom den nya verkligheten tar över. Er nya verklighet, som visar sig runt omkring er, behöver ert entusiastiska engagemang och er input. Den ska vara den grogrund ur vilken ert galaktiska samhälle ska ta form, och där varje medlem kreativt bidrar till helheten. Detta är en naturlig process för vilken Himlen helt enkelt har levererat en gudomlig förlaga. Varje samhälle tar denna mall och modifierar den enligt sin egen håg. Som ett resultat får varje stjärnnation en anledning att fira, eftersom dess medlemmar använder sina gemensamma, kreativa talanger för att producera ett galaktiskt samhälle som fungerar. När ni uppnår den punkten kommer vi att presentera en uppsjö med möjliga versioner för er från vilka ni kan skapa er egen unika variant. Vi kan se att den här storslagna planen kommer att leverera något verkligt magnifikt!

Den här nya verkligheten är naturligtvis en fullt medveten verklighet. Den ska bestå av individer som accepterar det fulla medvetandets underverk och förstår den sociala etikett som obetingat följer ett så fantastiskt Vara-tillstånd. Ni går in i en verklighet som är så väldigt annorlunda den ni nu lever i. Överallt speglar den sin unika form av Enhet och sätter sin individuella prägel på hur den fungerar. Så snart som vi öppet kan ta kontakt med er, kan vi förbereda er inför det som ni ska få ta emot. Allting som ni nu känner till kommer att skifta uppåt och bli helt omgjort. I ett galaktiskt samhälle är var och en fullständigt känd och dess unika jag firas; hemligheter är omöjliga. Vi tycker om att vara öppna gentemot varandra och lär oss om livet av varandra, och vi jublar över underverken hos vårt storslagna kollektiv. Vi bejublar, sjunger och dansar för att uttrycka detta. Vi kan verkligen se hur vår Kärlek påverkar var och en av oss, och förstår hur detta påverkar hela det magnifika universum. Det är till denna obeskrivliga värld som ni inom kort kommer att examineras, med allt som detta så underbart innebär.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer och bär på goda nyheter. Den mörka värld som ni lever i håller på att förlora sin makt över er. Den största stödjande faktorn i dess kontrollstruktur utgörs av ett krympande, ständigt devalverande finansiellt system, vilket är fångat i en kris som det inte kan undfly. Ett nytt, kredit-baserat monetärt system börjar ersätta det nuvarande fiat debet - baserade, och detta senare har ingen chans att övervinna det ofantliga skuldberg som det åstadkommit. Himlen låter, i sin barmhärtighet, detta grymma, inflationsskapande system helt enkelt försvinna. Redan är flera nya bankregler på plats och dessa kommer att påskynda nedläggningen av det gamla systemet. Vi välkomnar de där händelserna, vilka kommer att tvinga detta onda från makten och från er nya värld. Vi prisar och höjer till skyarna de förändringar som är redo att manifesteras och som befriar er från ett förhatligt skuldslaveri, och som ger tillbaka er personliga suveränitet till er. Himlen iscensätter händelser som för alltid ska förändra er värld!

Dessa förändringar kräver att ni lär er om vissa sanningar som det mörka länge hemlighållit för er. Ännu viktigare är syftet med Mästarnas läror, vilket är att visa er den magnifika kraft som ni äger, vilken ger er ert gudomliga ansvar gentemot Gaia och gentemot alla aspekter av detta heliga levande universum. Våra lektioner kommer faktiskt att gräva mycket djupare i de "eviga mysterierna” än era filosofier. "Döden" har ingen innebörd för en Uppstigen LjusVarelse. Vid behov rör vi oss mellan de fysiska och de Andliga världarna. På dessa resor lär vi oss om själva kärnan i livet och dess förhållande till Skaparens outsägliga visdom. Precis som vi gjort kommer ni att upptäcka karaktären hos ert egna gudomliga tjänande till Skapelsen, och allteftersom er visdom växer kommer ni att använda den för att föra fram den gudomliga planen och hjälpa alla Varelser som utgör den underbara mångfald som Livet är.

För oss är det gudomliga tjänandet ett stort nöje och att dela med oss av vår kunskap är en stor glädje. Varje del i det vi gör har sin motsvarighet hos andra, och ur detta väver Skaparen ett extatiskt mönster. Baserat på vår förståelse av detta mönster delar vi med oss av vår visdom till er och vägleder er när ni utför ert bidrag till att flytta den här världen helt in i Ljuset. Vår visdom kommer från alla tings högsta Källa. När du uppnår detta tillstånd av enhet, kan du uppleva den glädje som kommer från att bidra med sin egen essens till det hela, och hela din Varelse översvämmas med en känsla av upprymdhet vid tanken på vad du ska genomföra. Detta är det tillstånd av lycksalighet som Skaparen så kärleksfullt har bestämt för er, och nästa period av era liv ska fokusera på att bli ett med detta obeskrivliga Vara-tillstånd! Detta kommer att kombineras med äventyret att möta era andliga familjer och rymdfamiljer.

Idag fortsatte vi med våra veckobudskap om det som sker runt omkring er. En stor förändring sker på er värld och över hela det här solsystemet. Det är en flerdimensionell "omskakning" som ska ta er tillbaka till ert naturliga tillstånd: en fullt medveten Varelse! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization 
Översättare: Inga och Cagga Levander 
Welcome to the PAO Light-CirclesDear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

söndag 1 september 2013

27.08.2013


Sheldan Nidle

27.08.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/


3 Muluc, 12 Uo, 10 Caban

Dratzo! Vi kommer i dag med mycket att berätta för er! Er värld fortsätter att vara ett hemligt slagfält, där den mörka kabalens hantlangare vildsint håller sig kvar, trots att Ljusets styrkor vinner mark varje dag. Denna utdragna operation är något nedslående för dem som förbundit sig till Ljuset och dess slutliga oundviklig seger. Det mörka behåller kontrollen över de flesta av de internationella monetära system som på något sätt har att göra med den amerikanska Federal Reserve och dess många allierade banker, även om detta grepp inte längre är vad det en gång var. Emellertid står Federal Reserve och dess kriminella, destruktiva metoder inför sin vedergällning: ett avgörande ögonblick närmar sig då denna illasinnade och konkursmässiga bankverksamhet kommer att krävas på en betalning i rena guldtackor som den inte har. Denna försummelse ger Ljusets krafter möjlighet att ta ifrån Federal Reserve dess maktbefogenheter och tvinga fram en offentlig konkurs och ett juridiskt övertagande av denna mycket olagliga enhet. Denna händelse kommer inom kort att manifesteras. Kollapsen av Federal Reserve är slutsignalen för den nuvarande amerikanska de facto regimen.

I överensstämmelse med detta inringar ett antal lagligt brottsbekämpande organ olika delar av den amerikanska regeringen och väntar ivrigt på den sista uppsättningen handlingar som tillåter avlägsnandet av det som en gång ansågs vara ett verkligt allsmäktig instrument för det mörka. De verkställande personerna inom ekonomin som länge skaffat fram resurser för att upprätthålla den nuvarande regeringen har antingen övergivit det uppenbarligen sjunkande skeppet eller förbereder sig för att göra detta, och kastar den mörka kabalen ner i en allt djupare avgrund av desperation. Problemet för det mörka är att hitta ett sätt att rädda sig från en hotande katastrof utan att sätta igång händelser som skulle rasera deras egennyttiga maktbas. Den verkliga svagheten hos USA: s regering är dold bakom en omsorgsfullt sammansatt väv av mörkerkontrollerad media, som visar upp en fasad av "business as usual" inom regeringens och finansens alla sektorer, men bakom den här fasaden utbreder sig en regim vars toppmedlemmar har internationella häktningsorder hängande över sina huvuden. Dessa order behöver nu bara en domares undertecknande för att verkställas. Så därför avvaktar vi lugnt, och vet att en process pågår som inom kort kommer att tillåta en helt ny verklighet att uppstå.

Som ni kan se, befinner sig er värld på omvandlingens rand, en omvandling som inte bara kommer att införa helt nya regeringsformer och återställa den globala maktbalansen, utan är utformad för att fullständigt förändra hur er verklighet fungerar. En vidsträckt välståndsmaskin är nu redo att manifesteras och utgör själva kärnan i en fullständig omändring av era globala banksystem och monetära system. Detta i sin tur förändrar själva grunden för det globala styret. Ni kommer att få bevittna de mörkas undergång och uppkomsten av ett lagligt styressätt som återställer era medfödda friheter och rättigheter. Dessa medborgerliga och andliga förutsättningar antar i själva verket det som avsågs med revolutionerna i slutet av sjuttonhundratalet. I själva verket, genomlever ni fullbordandet av den revolution som föddes i England och som växte fram på fälten och i städerna inom kolonial-Amerikas färgade stater. Dessa ädla idéer har sedan vandrat runt globen och utvecklas för närvarande i denna den mest välbehövliga "tysta revolution" i början av tjugonde århundradet. Men som det anstår detta rymdresande årtusende, kommer denna revolution att växa till att inkludera er examen till nästa technologiska och andliga nivå, som börjar med presentationen av era andliga familjer och era rymdfamiljer.

Detta innebär att den karantän som placerades runt er vid Atlantis undergång ska upphöra och ge signal om er återkomst till den visdomsnivå som era fullt medvetna förfäder hade. För länge sedan i Lemurien, förutsåg man att ni var den ras som skulle bli Gaias väktare. Men händelser samverkade till att arrangera en omväg för detta högt ställda mål, och Anunnaki tilläts under en förutbestämd tid att ersätta det här förvaltarskapet i och med kapningen av Gaias befolkning och den totala ödeläggelsen av er värld. Den här situationen ska nu återställas till sitt ursprungliga syfte. Vår uppgift är att återförena er med era bröder från Lemurien som flyttade till Inre Jorden, och tillsammans ska ni föda fram en ny värld! Detta kommer att återställa en hel del skador till sina nästan orörda nivåer och i det här tillståndet kan hon förbereda sig inför omvandlingen av sin tredimensionella yta. Det sker samtidigt med att hennes älskade mänsklighet på ytan går igenom sin egen DNA-återuppbyggnad som ni ska förändra tillsammans med henne. Detta sker när ni går till era bostäder i Inre Jorden, vilka inhyser era individuella Ljuskammare, och ni och Gaia kommer tillsammans att förvandla er tillbaka till era fullt medvetna Jag!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi har med oss några mycket intressanta nyheter. De preliminära förhandlingarna mellan Ljusets legala team och deras mörka motsvarigheter är avslutade, och denna pågående kamp har nu gått in i ett mycket kritiskt skede. De dokument som ger tillstånd till gripandet och avlägsnandet av regeringspersonal på toppnivå har sänts ut och behöver endast underskrifter. Detta ska ske inom kort. Kabalens sista desperata knep kommer att misslyckas och påskynda deras nederlag. De nya hårdvalutor som skall utfärdas befinner sig på sina platser för distribution, och därför kommer fiat-pengarnas tidsålder och det finanspolitiska övergrepp som det inspirerar till att läggas ner. Vi går in i en tid då välståndet för alla ska bli normen och de gamla tillvägagångssätten kommer att utgöra historiska skräckhistorier som ingen kommer att älska! Ni kommer att få se återfödelsen av alla era stulna rättigheter och undangömda medfödda friheter, vilka länge har grovt missbrukats eller förnekats er fullständigt! Låt oss i kärlek fira dessa välförtjänta, mirakulösa händelsers vändning!

Vår främsta uppgift är att vägleda mänskligheten och lära er den dolda kunskapen och visdomen som det mörka så länge hållit ifrån er. Steg ett är att börja en rad lektioner som visar hur var och en av oss presenterades inför Skapelsens främsta sanningar. Dessa lektioner kommer att radera ut de osanningar och tomrum som Anunnaki och deras globala hantlangare placerade i era stora filosofiska texter. Det här första steget kommer att åter bekanta er med begreppet att var och en av er är en varelse av Ljus. Varje levande Själ har en medfödd kunskap om de energier som ingår i er makeup. Under de mörka eonerna skrämdes du till den lära, som uppmanade dig att frivilligt ge upp din inneboende kraft till någon annan. Nu ska ni kasta bort denna profana trosbekännelse och lära er utveckla era gudagivna förmågor, och använda dem kooperativt för att kreativt lösa eventuella problem som kan uppstå, och hela tiden komma ihåg att ni alla är Ett, - att var och en är gudomliga aspekter av det eviga Livets levande gnista!

Förbered er, för mycket är redo att ske! Ett överflöd av händelser ska plötsligt poppa upp från alla håll, och dessa händelser kommer att förändra era liv på många olika sätt. Den del som vi, förståeligt nog, är mest intresserade av är den stora andliga utbildning som ni behöver. Detta kan bara ske i en atmosfär av frihet och lätthet, där vi lätt kan manifestera oss och ge fri och öppen undervisning och den handledning som ni önskar. Era Mentorer från den Galaktiska Federationen kommer även att visa sig vara till stor hjälp, men det finns vissa andliga frågor som faller in under våra särskilda kompetensområden. Det är vårt jobb att förflytta er bort från århundraden av dogmer till den gudomliga sanningens rena, andliga sällhet. Satta i säkerhet i detta himmelska Ljus blir ni redo för det fulla medvetandets vägar. Ni andas in Himlens rena luft och skådar skönheten hos Skaparens fantastiska Briljans!

Idag försökte vi att ge er en glimt av det som är svårt att sätta ord på. De sista fruktansvärda dagarna med mörka ofantliga svek är nästan över. Se er omkring och uppfatta sanningen om det som är på väg att ske. En ny gryning och en ny dag reser sig över horisonten. Framför allt, var stolta över vad ni, kollektivt, har åstadkommit. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization 
Översättare: Inga och Cagga Levander 
Welcome to the PAO Light-CirclesDear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

20.08.2013


Sheldan Nidle

20.08.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/


9 Ik, 5 Uo, 10 Caban

Selamat Balik! Vi är tillbaka! Er värld är helt upptagen av slutskedet i en konflikt som började när Anunnaki förenade sig med den stora massan av Ljus och lämnade sina mörka hantlangare på planeten för att klara sig själva. Denna abrupta omsvängning orsakade ett massivt kaos mellan maktelitens olika grupper på er värld under nästan ett halvt årtionde. Tillkomsten av den andra Bushadministrationen gav tillfälligt ett övertag för de pro-västliga grupperna av mörka hantlangare över sina asiatiska motsvarigheter, men nu har vinden vänt och de som hade makten långt före herraväldet i väst kräver nu tillbaka sina tidigare befogenheter. Men den här gången har deras fokus flyttats från inbördes hänsynstaganden till en bredare arena: inrättandet av ett nytt finansiellt och monetärt system för hela planeten, inklusive nytt globalt styre. Olika lagar såsom NESARA är prototyper för det som planeras. Avsikten bakom en sådan enorm förändring är att omvandla er värld inför vår ankomst, så att vi så snart vi är här kan skynda på er väg till fullt medvetande. Den första punkten på den här dagordningen är att befria er från alla sorters slaveri, och det finns många former som för närvarande belastar er.

Den mest uppenbara formen av slaveri är era juridiska och ekonomiska system, så dessa kommer att vara de första att råda bot för. Att återställa er inneboende suveränitet är ledstjärnan för våra handlingar. För att börja med de materiella aspekterna så kommer det att bli full skuldavskrivning, allmän välfärd, ett slut på olaglig beskattning och en formell regeringsdeklaration om ett nytt regeringssätt. Först då är ni fullständigt återförda till era naturliga, av Skaparen givna rättigheter. Så snart era liv är fyllda med välstånd och överlevnadsfrågorna jagade på flykten, kommer ni att kunna inse det djupa behovet inom er att få svar på många saker, inklusive det vi har att erbjuda er. Det finns så mycket att lära för er, och era individuella mentorer och vi förväntar oss med glädje en uppriktig och öppen diskussion mellan oss. Allteftersom vi svarar på era frågor kommer svaren att leda till nya frågor, och på det sättet kommer stora nya perspektiv att öppnas upp inför er. Liksom hungriga kunder som kommer in i en mycket välrenommerad delikatessaffär, kommer plötsligt så många olika sorters exotisk andlig "föda" att finnas tillgänglig för er! Och ni behöver sannerligen den här verkliga näringen så att ni till fullo kan förstå vad Himlen har planerat för er, inklusive det fulla medvetandets natur och ändlösa underverk.

Vi har blivit ombedda att förändra er omgivning och transformera er tillbaka till ert naturliga tillstånd. Det är er rättighet att vara omgivna av all den kunskap ni kan ta till er innan denna heliga operation sveper upp er i en högst gudomlig matris. Alltsedan er början på Vega för miljoner år sedan, var hela kosmos öppet för er i ert naturliga varatillstånd, och nu ska den här heliga gåvan återlämnas till er. Som suverän varelse kan ni börja få en skymt av det utsökta tillstånd som Himlen önskar er, och vi kommer inte bara för att omvandla er utan även för att ge er handledning. Tänk på att det som händer er är en unik händelse; normalt finns sådana undantag inte tillgängliga för dem som har trasslat in sig så djupt och så länge i det begränsade medvetandets förfärliga plågor. Men er unika plan och historia garanterar den här gåvan och även vårt engagemang. Det finns så mycket att samtala om under så kort tid, och vi är fullt beredda att ta itu med alla utmaningar som denna tidspress skapar. För detta ändamål är vi sysselsatta med att förbereda hjälpmedlen för att ge er den information ni behöver.

Den kommande tiden kommer att vara full av välförtjänta segerfiranden för den stora mängd allianser som arbetar med Ljuset. Framför allt ser vi mycket fram emot att äntligen få träffa er! Vi har etablerat kontakter inom Ljusets olika gudomliga familjeband och era personliga galaktiska mentorer har specialutbildats för att arbeta i nära samarbete med era Uppstigna Mästare. Era mentorer kommer snabbt att komma i förbindelse med de Uppstigna Mästarnas många Ordnar för att från dem få de svar som ni önskar. Den här tillgången på information är bara en av många förbindelser som era mentorer kommer att invigas i, allteftersom vi blir redo att förse er med en fullständig redovisning av allt ni behöver för att förbereda er inför fullt medvetande. En dialog med oss där alla frågeställningar är tillåtna ​​kommer helt logiskt att komma först, - därnäst, processen att omvandla er tillbaka till er ursprungliga gudomliga plan (blueprint), vilket kommer att äga rum i Agartha, följt av en grundlig utbildning i det fulla medvetandets etikett. Sedan kommer ni att vara redo inför upplevelsen att förflytta er till andra planeter inom solsystemet, om ni så önskar, och redo att upprätta er egna unika stjärnnation.

Välsignelser, kära Hjärtan! Vi är era Uppstigna Mästare och vi kommer för att ge er mycket goda nyheter! De som har arbetat hårt för att driva ut kabalens mörka anhängare från makten har vunnit en ny juridisk seger. Alla kabalens viktigaste gunstlingar hotas av ett nära förestående frihetsberövande. Dessutom är de centrala avtalen som gäller införandet av det nya monetära systemet färdiga, och dokument, som fastställer tillvägagångssättet att ersätta världens fiat-valutor med hårdvalutor kommer inom kort att undertecknas. Dessa avtal kommer att verkställas så snart nödvändiga underskrifter finns till hands. Varje nation ska ta emot en portion av de ädelmetaller som för närvarande förvaras i stora hemliga förråd, och detta kommer att garantera nationens nya behov av hårdvaluta. En annan fråga som behövde lösas var datumet för dessa underskrifter, och detta datum är nu bestämt. Tidpunkten kommer dock att förbli höljd i dunkel tills den här aktiviteten är färdig.

Just nu håller vi, de Uppstigna Mästarna, på att avsluta förberedelserna inför mänsklighetens undervisning om de sanningar som länge hållits hemliga bakom fasaden hos ett antal av era filosofier. Dessa tvivelaktiga tankesystem har varit de som gällt och utgjort grunden för olika aktiviteter och förfaringssätt som antagits av era större regeringar. De hemliga sanningarna är dock i själva verket nyckeln till hur er verklighet fungerar, och det är dags att ni återknyter bekantskapen med dem. Vårt uppdrag är att förbereda var och en av er inför den heliga resan till fullt medvetande, där första steget är bytet av regeringssätt, följt av disclosure (avslöjandet) och avslöjandet av en mängd hemliga teknologier. I den här atmosfären av avslöjanden och befrielser från slöjor, kan vi fritt börja vår globala undervisning, där en del kommer att blåsa sönder de centrala begrepp som era stora filosofier omfattar. I vår undervisning kommer man att finna de gudomliga sanningar som släpper er verklighet fri!

Vårt uppdrag är att återupprätta den heliga länken mellan den här verkligheten och Himlen. Var och en av oss har tagit den heliga Uppstigningens väg för att kunna undervisa och vägleda er vid den här tiden, och vi är redo att hjälpa er i er kraftfulla omvandling. Processen att vända er tillbaka till fullt medvetande är inte bara en helig Uppstigning (Ascension) i sig, utan utsätter er också för stora mängder information vad gäller Himlens vägar. Som en ny fullt medveten Varelse kommer ni inom er att kunna dra nytta av vidunderliga nivåer av hängivenhet och fokusering, och ni kommer att finna det lätt att uppnå detta med den specialistutbildning som ni kommer att få. Himlen har skapat en skola för det fulla medvetandets etikett, en skola som ni alla kommer att närvara i när ni lämnar era LjusKammare. Alla som uppnår fullt medvetande passerar genom skolans salar och fylls med förundran och glädje över det underbara som finns att upptäcka där. Allt detta väntar på er!

Idag fortsatte vi att uppdatera er om det som händer. Det mörka har drivits mot själva balustraden av den enorma fästning man byggt och varifrån man styr er. Detta är en del av den process som inom kort kommer att ge er frihet, välstånd, och de heliga rättigheter som ni alla så nådigt förtjänar. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization 
Översättare: Inga och Cagga Levander 

Welcome to the PAO Light-CirclesDear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure