Followers

Google+ Followers

onsdag 29 februari 2012

28.02.2012

Sheldan Nidle

28.02.2012


4 Kan, 17 Zac, 8 Manik


Dratzo! Vi är tillbaka. De ultimatum och de påtryckningar som dessa utgör har tvingat fram att många inom den mörka kabalens lägre nivåer har avgått. Det här markerar början på den upplösning som kommer att föra ut allt det vi arbetat för och berättat om i de här uppdateringarna i offentlighetens ljus. Kabalens maktområden rämnar! Denna inledande framstöt störtar bankirer och kommer inom kort att fortsätta med de större regeringarnas avgångar. De hemliga heliga sällskapens stora resurser, såväl andliga och fysiska, släpps nu loss, och vi förväntar oss att den nuvarande uppsjön med avgångar på lägre nivå ska eskalera, eftersom nedmonteringens dominoeffekt rör sig allt högre upp i kabalens stora hierarkiska nät. Vi avser att övervaka den här spännande fasen i verksamheten och hjälpa våra allierade på det sätt de anser bäst gynna deras sak. Vi har som hjälp för dem tillsatt kontaktgrupper och dessa kommer att försäkra de mörka att det inte finns någon annan väg ut än genom massavgång.

onsdag 22 februari 2012

21.02.2012Sheldan Nidle

21.02.2012


4 Kan, 17 Zac, 8 Manik


Selamat Jarin! Vi är tillbaka! Mycket fortsätter att ske. Vi övervakar de slutliga förhandlingarna mellan de hemliga, heliga sällskapen och världens militär. En allians håller på att bildas som är en föregångare till en rad arresteringar, vilka kommer att få en mängd stora mörker-kontrollerade regeringar på fall. Den här operationen planeras starta så snart grundläggande avtal är på plats och självfallet arbetar den mörka kabalen hårt för att förhindra att det här sker. Våra kontaktpersoner har gått in och uppmuntrar de valda militärerna och deras ledare att slutföra dessa viktiga samtal så snabbt och smidigt som möjligt. Vi har också satt in den här flottans militära rådgivare för att förklara fler alternativa scenarier, vilka vi helst inte vill tvingas använda. De militära ledarnas första reaktion till våra förslag är att de här alternativen låter "intressanta" och därmed har en god chans att väljas för att störta de kabal-ledda regeringarna från makten. Således undersöker vi nu tillsammans med dessa militära ledare det bästa sättet att använda ett av alla våra alternativ.

onsdag 15 februari 2012

14.02.2012

Sheldan Nidle

14.02.2012


3 Oc, 3 Zac, 8 Manik


Dratzo! Vi är tillbaka! Idag, då ni i er värld ägnar er åt kärlek och romantik, (alla hjärtans dag) fortsätter mycket att ske bakom kulisserna. De hemliga heliga sällskapen i Öst och Väst har gått samman för att upprätta en plan för att ersätta de större regeringarna på er planet. Som ni vet är den viktigaste förändringen de facto den amerikanska regimen. Detta olagliga företag har styrt Amerika officiellt sedan slutet av det amerikanska inbördeskriget och dess främsta syfte har varit att installera de större bankkoncernernas familjer och deras nära allierade i positioner med oantastlig makt. Varje president alltsedan Lincoln har fått böja sig inför dessa lagbrytare och deras ensidiga agenda och underordna amerikansk inrikes-och utrikespolitik efter varje nyck från dem. Den här kapningen av amerikansk demokrati backades upp av massiv korruption, mutor, och ett och annat mord när det var lämpligt. Denna skamlösa kriminalitet håller nu på att komma till vägs ände och är den främsta orsaken till (raison d'être) caretaker-regeringarnas radikala förändringar. De skugglika ”marionett-mästarna” ska arresteras och offentligt släpas till fängelse och efterföljande rättegångar kommer att avslöja den verkliga omfattningen av deras svekfulla agenda mot mänskligheten.

onsdag 8 februari 2012

07.02.2012

Sheldan Nidle

07.02.2012


9 Akbal, 16 Yax, 8 Manik

Dratzo! Vi är tillbaka! Vi kommer för att berätta för er att jordens hemliga, heliga sällskap är mycket nära att lyckas. Både den Östra och Västra förgreningen av de här sällskapen skrev nyligen på ett antal dokument, som bekräftar att det mörka inte längre kan påverka världsekonomin. En del mindre detaljer är olösta men håller för närvarande på att lösas. Detta innebär att det mörka inte längre är något oövervinneligt hinder mot förändringar, och att Ljuset, på fullt uppåtgående, nu bestämmer vad som ska ske i er värld. Vi övervakar när de olika hemliga heliga sällskapen samråder med de Uppstigna Mästarna om lämpliga tidpunkter för era nästa steg mot fullt medvetande. I enlighet med de gudomliga dekret som utfärdats av Himlen ska er nuvarande verklighet svepas bort, och detta har oundvikligen till slut tvingat det mörka att inse att dess motstånd är meningslöst. Inte desto mindre genomsyras varje enskild individ fortfarande av en slags galenskap och längtar efter ett påtvingat yttre objekt att vörda. Det är dags för alla att förstå att det behövs ett nytt sätt att förhålla sig och fungera i den här verkligheten.

onsdag 1 februari 2012

31.01.2012

Sheldan Nidle

31.01.2012


2 Cib, 9 Yax, 8 Manik

Dratzo! Vi är tillbaka! Våra allianser med Gaias hemliga heliga samhällen och våra Jordallierade fortsätter att skörda resultat. Tiden är inne för våra Jordallierade att pressa de stora bankkartellerna med en juridiskt laglig begäran. Detta gäller kartellernas praxis att dölja stora mängder av utestående skulder som är dolda från allmänheten i hemliga redovisningsböcker. Dessa enorma summor måste nu avslöjas. Denna åtgärd kan tvinga dessa otympliga institutioner i konkurs och göra slut på det nuvarande dödläget vad beträffar införandet av ert nya globala banksystem. De heliga hemliga sällskapen har resurser för att täcka de belopp som behövs för att snabbt föra över er värld till ett finansiellt system med ädla metaller som värdegrund. Dessa heliga resurser ligger säkert förvarade i depåer runtom på planeten. De Uppstigna Mästarna anser att detta är den tid, då den mörka kabalen övertrumfas och en ny verklighet drivs fram ur spillrorna från den gamla. De mörka förstår helt och fullt att deras tid vid makten är över och att de måste kapitulera inför Ljuset. Vi är bara här för att assistera i detta gudomliga åtagande.


Vår flotta och vår personal ser hur det mörka i panik klafsar runt i dyn när vi nu närmar oss den aktuella tidpunkten för avslöjandet av det oändliga skuldberg de är ansvariga för. Det system som byggts upp av det mörka under århundradena har till slut kommit till vägs ände. De "hemliga böckerna i det bakre rummet" kan inte längre avskärmas från det starka skenet från sanningens Ljus, och det är hög tid att plocka fram dem och erkänna att de gigantiska beloppen inte bara är sanna utan fullständigt ohållbara. Denna skuld är ett bevis på det mörkas omättliga girighet, men lyckligtvis kan den upphävas med ett penndrag! Att göra detta frigör er värld från de osynliga bojor, som det mörka så sinnrikt skapat under de senaste två århundradena. De Uppstigna Mästarna och deras medarbetare har ett sätt att omvandla den kommande katastrofala kollapsen av den gamla ordningen till en obegränsad universell välfärd! Ett speciellt knep kommer inom kort att genomföras, vilket åstadkommer denna snabba omvandling. Det mörka kan inte längre ignorera det oundvikliga och inte heller undgå vad som kommer fram.
Himlen berättade för de mörka om det här maktskiftet redan när hon gav dem tillåtelse att skapa er nuvarande verklighet. Det gudomliga syftet var att låta var och en av er samla på er en extraordinär visdom under er odyssé genom de mörka världarna, en visdom som ni sedan kunde ta i bruk när ni återvände till fullt medvetande. Knepet innebar aldrig att låta de mörka modifiera ert medvetande till den punkt, där ni inte längre kunde föras tillbaka till ert ursprungliga fullt medvetna tillstånd. Anunnaki samtyckte till att följa Himlens dekret. Dessutom skulle Himlens heliga uppdrag övervakas av invånarna i Agartha och av Gaias Uppstigna Mästare. Dessa avtal hölls till en början och Anunnaki tillät Ljuset ett visst spelrum. Men efter det revolutionsförsök som abrupt avslutade den första guldåldern, ändrade Anunnaki sin inställning och förbjöd Ljusets ombud tillgången till sina mänskliga skyddslingar. De ville nu skapa den förslavade ras som deras kusiner på Atlantis hade strävat efter, vilket var i direkt strid med de överenskommelser som uppnåtts efter Atlantis förstörelse.


Det mörkas nya plan resulterade i stängningen av en mängd ingångar till den Inre Jorden och lämnade bara ett fåtal som var tillgängliga endast för dem som var fullt medvetna. Detta innebar att mänskligheten på ytan från början blev avskurna från sina Ljusa väktare. Ljuset åtgärdade dock snabbt situationen och arbetade fram en ny relation, som möjliggjorde för den här okonventionella uppsättningen att fortsätta under en viss bestämd tid. Ljuset informerade också det mörkas jordiska sändebud att ytterligare överträdelser av det ursprungliga avtalet skulle bemötas med ödesdigra konsekvenser. Invånarna i Agartha ombads skicka speciella förbindelseteam till den Galaktiska Federationen med uppgift att rapportera alla handlingar som var i strid med överenskommelserna. Sådana handlingar skulle omgående ha resulterat i ett snabbt genomförande av första kontakt, skapad för att stoppa det mörkas skadliga verksamhet. Den brinnande avslutningen av den andra guldåldern liksom de översvämningar som avslutade den tredje guldåldern tidigarelade nästan en sådan första kontakt, och den Galaktiska Federationen uppmanades att permanent ha en flotta till Himlens förfogande. Tärningen inför första kontakt med er värld hade kastats.

Namaste! Vi är Jordens Uppstigna Mästare! Vi kommer med nyheter om er marsch mot frihet. Er värld översvämmas för närvarande av banditer och tjuvar som använder sitt inflytande och sina maktpositioner för att samla in ännu mer rikedomar. Denna beklagansvärda charad har pågått under århundraden! Men även vi har, trots det mörkas ständigt vakande öga, kunnat gömma undan våra egna berg av guld. Gud välsigne deras mörka själar! Även de som till synes är oberörda av varje spår av moral kan mjukas upp. Vi ska bli det heliga instrumentet som kan lära dem, och även mänskligheten, viktiga läxor för sin själsliga tillväxt. Det är dags att avsluta den här skenande lagvrängningen och få er tillbaka till förnuft och högt medvetande. I denna transformerade värld kan ni äntligen återförenas med era andliga och era rymdfamiljer och i glädje återvända till fullt medvetande.


För närvarande har vi lyckats inrätta en struktur för det nya ekonomiska systemet. Vidare har vi antagit den stora internationella ”kleptokratin” och lämnat dem i rädsla och skräck inför vårt nästa drag! Vi har sammanfört många från nationer över hela världen och förberett dem på att ta sig an den massiva uppgiften att återställa världens sjaskiga regeringar till det normala. Det som kommer är en aldrig tidigare skådad revolution av enorma proportioner. Moralen, vänligheten och ärligheten har alltför länge trampats på i den här världen. Det är dags att äkta rättvisa skipas och att den får väga tungt inför orättvisa och omoral, och att de som har använt er för att få egna fördelar får ta emot lämpliga konsekvenser för sina usla handlingar. Vi avser att få dessa lagbrytare på fall och justera eventuella avvikelser från er heliga väg mot fullt medvetande.


Det måste verka för er som om ni i urminnes tider i förfäran har lyssnat på ändlösa löften som inte hållits. Vi önskar bara framhålla att det som påbjudits av Himlen nu är redo att manifesteras. Vi står enade när vi framhåller att rättvisans vind har börjat blåsa och formats till en mäktig orkan som inriktar sig på att avsätta dem som har utnyttjat er och ljugit för er för att få global kontroll. Denna enorma struktur av mörk makt kommer inom kort att ta slut. En rad åtgärder befinner sig i sina slutstadier och kommer att leverera allt det som vi har förklarat för er. Var beredda på stora sanningar och ett oändligt välstånd, som föregås av en rad offentliga meddelanden som kan vara chockerande för många av er. Sanningen är aldrig lätt att höra när lögnen har blivit den accepterade normen. Så var redo att bli litet överraskade, men känn även frihetens lycksaliga lindring!


Idag fortsatte vi med vårt budskap till er. Vi ber att ni använder era magnifika energier till att fokusera på det vi just talat om. Hjälp oss att manifestera de energier, som äntligen kan befria er från mörkrets bojor, så att vi kan komma samman för att fira den seger som Himlen har bestämt! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander
Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      Originals and translations of Galactic Messages available atSheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure