Followers

Google+ Followers

onsdag 26 april 2017

Svenska Sheldan Nidle: 25 april 2017


Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
25 april 2017

Originaltext: www.paoweb.com


13 Oc, 13 Kank'in, 13 Caban      
Selamat Jalwa! Er värld fortsätter långsamt att redas upp. Vi finner dagligen hur det mörka och alla deras hantlangare genomför stora mängder med försenande åtgärder. Denna märkliga procedur verkar förringa orsakerna bakom det nya säkerhetssystem som nu införts inom hela leveranssystemet. Våra samarbetsparter ägnar sig nu helhjärtat åt att få en lyckad avslutning på den här mycket komplicerade situationen. Vi förväntar oss att ett antal unika procedurer ska klaras upp. Detta tillåter att alla överordnade nivåer inom utbetalningssystemet snabbt och effektivt kommer i funktion
    Dessa olika scenarier är saker som dyker upp varje dag. Vi har bestämt oss för ett smidigt avslut på alla dessa förvärvade svårigheter och att göra en omorganisation inom Ljuset. Vi kan då äntligen övervinna den tydliga ljumheten bland våra kollegor. Dessa tendenser löser sig långsamt och gör det möjligt att gå vidare med de allmänna utbetalningarna. Dessutom inser nu det mörka fullt ut att deras ständiga förseningar nu har nått vägs ände. Alla tror att en del intressanta motverkande effekter är nära att manifesteras. Vi känner att dessa händelser kommer att förändra den nuvarande, obekväma situationen vad gäller de allmänna utbetalningarna. Vi tror också att den nuvarande situationen har kommit till ett vägskäl.
    Allt detta är anledningen till att det nuvarande uppehållet närmar sig sitt slut. Vi förväntar oss helt och hållet att den slutliga spridningen närmar sig. Den mörka kabalen inser uppenbarligen inte hur desperat deras nuvarande situation verkligen är. De känner på något sätt att en räddning är möjlig. De lurar helt enkelt sig själva. Den nuvarande situationen är ett knep som förbereds att slå ner mycket hårt mot dem. Vi ser fram emot det oundvikliga i deras tragiska öde. Vi förbereder oss för att ta emot dem och sätta dem i lagligt förvar och sedan befria Ljuset till att inrätta den nya NESARA-republiken.
     Allt detta ligger naturligtvis vid horisonten. Det mörka förstår på något sätt att deras list har upptäckts. Man vet på allvar att deras nuvarande olagliga USA, Inc (affärsföretaget USA) är nära sitt slut. De vet också att den gamla verkligheten inte håller längre! De vet djupt inom sig hur nära det är till att alla dessa ”hemska resultat” börjar träda i kraft. Vanvettigt fortsätter de att stärka anklagelserna mot dem. Därför förväntar vi oss nu att den här världen förändras väldigt snabbt så snart den nuvarande mängden med komplikationer kan läggas åt sidan. Var medvetna om att allting verkligen löser sig!

   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer idag för att tacka er alla för att ni behåller er kollektiva vision i en tid då era utbetalningar återigen antingen saktas ner eller allvarligt försenas genom de komplikationer som instiftats av den nuvarande processens regissörer. Vi välsignar er för er storslagna fokusering. Vi är glada över det faktum att Himlen försäkrar oss om att ni inte kommer att ignoreras. Förbli tålmodiga och var medvetna om att er underbara tid kommer att utvecklas på ett välsignat sätt. Det utlovade välståndet kommer verkligen att ske, liksom att tiden för er frihet från skuldslaveri närmar sig. Var glada och medvetna om att er tid kommer!
     Den här nuvarande tiden präglas av subtila förändringar som de flesta av er ännu har att uppleva. Himlen ser till, att allt det som utlovades verkligen händer. För närvarande har vi lagt märke till att "välstånds-paketen” närmar sig den tid då de är behöriga att levereras. Det hjälper att veta att Himlen färdigställer en rad överraskningar som ska göra slut på den nuvarande amerikanska de facto regeringen. Bara detta faktum inger oss mycket glädje. Er tid av glädje är också nästan redo för er.
    Vi avslutar vår lilla ”uppenbarelse” med ett enkelt men kortfattat budskap. Vi ber er hålla er magnifika vision och samtidigt behålla ert inre fokus. Allt kommer att ges till er som två stora gåvor, gudomlig utdelning, och med den följer gudomlig barmhärtighet. Ni, mina barn, är de personer på den här världens yta, som kommer att få ett antal dispenser vilka i hög grad förbättrar upplevelsen av er uppstigning! Denna heliga process leder er till många fantastiska bonusar! Halleluja! Halleluja!
    Idag fortsatte vi att rapportera om det som händer runt omkring er. Det mörka och dess många obehagliga komplikationer håller på att försvinna. Deras eviga ursäkter och allmänna inblandning kan inte längre accepteras. Låt det bli känt att en ny och glädjefull verklighet ligger precis framför oss! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


onsdag 19 april 2017

Svenska Sheldan Nidle 18 april 2017 Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
18 april 2017
Originaltext: www.paoweb.com


 6 Akbal. 6 Kank'in, 13 Caban 
   
Selamat Jalwa! De få avslutande uppgifterna är nästan genomförda. I takt med att leveranserna går framåt utförs kontroll på varje nivå, och med stor tillfredsställelse fortsätter leveranserna till nästa säkerhetspunkt. Denna noggranna operation kommer att fortsätta tills alla de som förtjänar det har fått sina utbetalningar. När man ser på de här händelserna, inser man snabbt hur de för oss allt närmare en ny regering, nya friheter och ett överväldigande välstånd. Det låter också det mörka att få agera som den huvudsakliga skiljedomaren i denna rädslofyllda verklighet under ytterligare några sista dagar.

   Ljuset välkomnar glatt de mörka hantlangarnas kommande död. För länge sedan, när Anunnaki först tog över kontrollen, tycktes det mörkas förändringar avlägsna. Mitt i denna mörka mellanakt, började Himlen långsamt plantera fröna för en ny värld. Trots detta kunde de kvarvarande tretton årtusendena allvarligt påverka er. De lämnade er med en stickande känsla av att allt inte stod rätt till och att någonting underbart krävdes för att återställa balansen. En sådan sak är nu i färd att ske.

   En stor koalition från Ljuset har brutit igenom och en helt ny verklighet håller för närvarandepå att bildas omkring er. Den här nya världen kommer att förvisa det mörka och dess onda förehavanden. Den gamla miljön kommer att omvandlas och era inre passioner kommer till sist att bli en gemensam verklighet. Vi ber om ert fortsatta tålamod. Tiden för Himmelsk glädje håller nu på att iordningställas för att bli er mest underbara uppsättning glädjeämnen! Nyckeln är att hålla ert fokus och inom er veta att underverk verkligen är på gång. Hosianna! Hosianna!

   Vi kom hit för nästan två decennier sedan, i vetskap om att det här uppdraget skulle bli en mycket svår uppgift. Det har visat sig bli så, men var säkra på att Himlens förändringar för den här världen verkligen ligger för handen. Låt inte det pågående kaoset besvära er. Det är i själva verket den turbulens som dessa stora omvandlingar ibland kan kräva. Var övertygade om och vet på det inre planet att triumfens tid är nära. Dessutom är vi alla här för att hjälpa er att uppnå er predestinerade framgång. De här tiderna är verkligen förändringens tider!


   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Era storslagna visioner hjälper oss att föra in en ny värld som kommer att fyllas med fred, välstånd och Kärlek. Det här landet kommer att tillåta er att släppa loss de fantastiska passioner som ligger till grund för era kollektiva visioner. Var redo inför det som ligger mycket nära att uppenbaras. Som tidigare nämnts, tillät Himlen det mörka att tro att det snabbt kunde skapa en betungande katastrof. Så är naturligtvis inte fallet. Välsignade omständigheter har lett till deras undergång, och en underbar värld manifesterar sig runt omkring er.

   Tillsammans måste vi hålla den här underbara visionen av en ny, välmående och suverän värld. Vi vet precis hur frustrerande den här komplicerade operationen har varit. Inte desto mindre är den något, som ni alla så fantastiskt har bidragit till. Vi berömmer er för det som ni har hjälpt oss att skapa. Detta är verkligen en gemensam händelse som ni och de i Himlen har skapat. Vi välsignar er för denna länge försenade framgång. Ni har verkligen gjort att hela Himlen och Jorden rodnar över det fantastiska sätt som ni har genomfört era åtaganden. Ett jättelikt Halleluja för era fantastiska insatser!

   Det som är redo att inträffa är den sista uppsättningen rättfärdiga tillslag som hedrande kan tillskrivas de av Ljuset som modigt gjorde allt detta gudomligt möjligt. Vi vill tacka dem som avslutade alla de här sakerna som inom kort kommer att göra NESARA republiken möjlig med allt som den innebär för mänskligheten och denna ärorika Glob, Gaia, och hennes himmelska Andliga Hierarki. Låt oss avsluta med ett erkännande och mycket tack till alla för era goda gärningar!

   Idag fortsatte vi med en förkortad version. Vi har för avsikt att fortsätta tills allt ligger tillrätta och ni fritt kan sola er i Kärlek och Ljus vilket ni gudomligen förtjänar. Många välförtjänta händelser ligger nära. Var redo att acceptera allt som är på gång att manifesteras! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander

onsdag 12 april 2017

Svenska -- Sheldan Nidle, 11 april 2017
Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
11 april 2017

Originaltext: www.paoweb.com

11 Men, 18 Mac, 13 Caban         
Dratzo! Galenskapen i denna udda verklighet fortsätter att ständigt föra fram nya tolkningar om hur den här världen fungerar. Vi sitter i dilemmat att räkna ut allt. På grund av detta är vi kvar i ”vänteläge”, men befinner oss trots detta i den slutliga processen som möjliggör den förväntade lanseringen av RV (revalveringen) och slutet på det gamla USA, INC. Det här området är fyllt med ständiga fallgropar som på något sätt förvandlas till välsignelser och flyttar allting framåt. Vi räknar med att inom kort få höra att de första efterlängtade utbetalningarna äntligen har börjat. De som ansvarar för den här uppgiften vidhåller att det nuvarande missriktade tillståndet i den här världen inte förskjuter detta mycket utdragna moment. Vi räknar med att höra goda nyheter om detta och vet att något stort är på väg att hända. Denna er resa befläckas ständigt av lömska skurkstreck utförda av den förmodligen hjälplösa mörka kabalen. Vi tenderar till att skratta åt deras antaganden. Vår övertygelse är att en stor uppsättning mirakler är på väg och förändrar allt.
   Vi har observerat denna kollektiva galenskap under de senaste decennierna, och det är svårt att formellt engagera sig. Den här verkligheten verkar vara som en modern verklighet ur "Alice i Underlandet", där det som verkar verkligt inte är det, och det som är löjligt plötsligt verkar vara den enda sanna verkligheten. Ni ser hur de ansvariga agerar på ett surrealistiskt sätt. Samtidigt blir det som verkar omöjligt den enda verkliga vägen. Trots detta händer verkligen saker i denna sammanblandade, upp och ner-vända verklighet. Det är inte konstigt att vi i det förflutna undvek sådana omogna världar. Trots detta har vi inte desto mindre åtagit oss att göra det som är rätt för att tillåta den här världen att växa i medvetande och lösa dess nuvarande svårigheter. Vi ser att de som har befogenhet att skapa denna nya värld är nära att sätta igång sin mycket nödvändiga åtgärd. Det är detta som ger oss en känsla av att något underbart är på väg att hända!
   De vars liv är tätt sammanflätade med en helig process inser hur djupt skapandet av den här nya verkligheten trots allt har åstadkommit även om det verkar litet långsökt. Något helt underbart håller på att födas. Det mörka börjar begripa att den här gamla verkligheten är färdig, och i dess ställe finns en ny, som inom en snar framtid kommer att skänka den här världen två saker. Den första är det nya välståndet och dess gudomliga resultat, uppkomsten av en mera medveten mänsklighet. Den andra finns i den växande kraften i den här världen som slutligen kommer att förföra och sedan verkligen förstöra det mörka och dess avskyvärda tillvägagångssätt. I dess kölvatten kommer den energi att uppstå som skapar Ljuset och dess sanna Kärlek, Rättfärdighetens väg! Var ständigt medveten om detta och vet djupt i ditt hjärta att det här nonsens-fyllda träsket innehåller fröna till denna nya underbara verklighet. Ni har vandrat under till synes en evighet för att uppnå denna punkt. Var alltid medvetna om att den här nya heliga kraften håller på att bildas och den kommer att bära den jordiska mänskligheten till sin förutbestämda punkt med himmelsk härlighet.
   Omvandlingen av den här verkligheten kommer att avsluta den nuvarande smittan av hopplöshet, och ersätta den med frihet som innehåller Suveränitet och ett sätt att uppnå era inre känslor för Kärlek, Ljus och Glädje. Det är denna storslagenhet som kommer att bli den nya republiken och dess speciella stämpel av himmelskt styre. Den heliga kraften bakom allt detta växer och är på väg att omvandla ert nuvarande onödiga lidande. Tro därför inte att de nuvarande ohälsosamma förhållandena är permanenta. Det mörka och dess många grupperingar kommer att sopas bort. Vi välkomnar början på vår tid tillsammans med er! Detta kommer att tillåta er att delta tillsammans med alla. Ni kommer att börja er tid med Himmelriket på Jorden. Alla underverk kommer att bli normala. Halleluja! Halleluja!

Hurra! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer fyllda med en Glädje som bara känner hur underbart ni växer och förbereder er inför en ny verklighet. Detta land som för närvarande bildas kommer snart att Välsignas av Himlen och kan därför, vid rätt tidpunkt, visa sig på ett magiskt sätt. Vår verksamhet inriktar sig på att göra dessa saker redo och förbereda oss inför manifestationen av den här inre prakten! Oroa er inte, Ni välsignade! Den här nya världen kommer att uppstå ur den nuvarande oreda som för närvarande täcker detta de felplacerade drömmarnas land. Ni är förutbestämda att snart få se dessa underverk, och en ny verklighet kommer att visa sig! Vi inser precis hur lätt ni ofta förväxlar det kommande Goda med dåligt. Vi förstår varför Himlen har förklätt allt detta, och att det lämnar er förvirrade mitt i denna speciellt planerade gåta. Den här processen börjar nu lösas upp och bli något som ni kommer att se klarare.
   Den här processen är ett sätt att låta er se saker på ett mycket tydligare sätt. Det är något som kommer att förändras allteftersom ert medvetande växer. I denna nya medvetenhet kommer ni att kunna se oss klarare och bättre förstå hur allt detta behöver ske. Det är ofta inte lätt att se gamla uppfattningar på nya sätt. Vi mötte detta när vi började vår egen utbildning för att bli bra och pålitliga Uppstigna Mästare. Det är genom att svälja dessa nya uppfattningar som ni lär er att ordna upp era gamla verkligheter. Det är genom att göra detta regelbundet som ni lär er att se saker på ett annat sätt. Ni har alla snabbt lärt er om den stora kraften i er kollektiva vision. Nu ska ni visa er själva nästa steg genom att återigen hävda nya föreställningar med dessa mest fantastiska visioner. Den här omorganisationen av era gamla uppfattningar till nya är avgörande för det ni ska göra härnäst.
   Tänk på den här tillväxten som en ny väg mot att förverkliga vem du egentligen är och varför du nu är här. Det kan bli svårt, och som vi tidigare nämnt, något förvirrande. Låt dessa kommande tider vara ett slags mått på det som ligger framför oss. Använd de här lektionerna till att hjälpa dig att bättre förstå det som Himlen verkligen står i begrepp att göra. Så snart du förstår inom dig, kommer den märkliga oreda som omger dig plötsligt bli vettig. Därför är det viktigt att behålla lugnet och inte försöka alltför hårt att förstå saker. Vid rätt tidpunkt, kommer de dolda sanningarna att plötsligt bli helt klara. Allt kommer att avslöja sig självt och låta de nuvarande stresspunkterna försvinna. I detta ögonblick av klarhet, kan du äntligen förstå varför allt detta hände på sitt eget gudomliga sätt. Himlens metoder kan ibland verka förvirrande. Dock kommer klarheten att bli uppenbar vid rätt tidpunkt.
    Idag fortsatte vi våra veckorapporter. Det är vår avsikt att fortsätta med dessa tills Anden och den Galaktiska Federationen öppet träder fram på scenen. Denna gynnsamma tid närmar sig för varje dag! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander

onsdag 5 april 2017

Svenska -- Sheldan Nidle: 4 april 2017Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
4 april 2017

Originaltext: www.paoweb.com13 Kan, 7 Mac, 13 Caban

Selamat Jalwa! På grund av behovet att manifestera en ny laglig regering, som fullt ut är i överensstämmelse med NESARA, är det en enorm mängd amerikanska pengar involverade i de första större utbetalningarna. Därför beslutade man att flytta NESARA- republikens ekonomi (Treasury) i västvärlden. Den här processen tillåter ett antal framtida utbetalningar att ske mera effektivt än vad som ursprungligen förväntades. Den enorma storleken på dessa inledande utbetalningar indikerar att det här formellt kommer att implodera det gamla, olagliga USA, Inc. (affärsföretaget USA).  Man tror att den här operationen också kommer att innebära att regeringen i Washington slutligen kommer att upphöra att existera, och kommer även att signalera slutet för alla de vanliga rackartyg som för närvarande utgör den dagliga normen. De som ska bilda den nya NESARA-regeringen inför nu ivrigt en rad procedurer som kommer att markera Republikens första officiella dagar. Den här händelsen är planerad att väcka andra som ska omvandla den här världen från krigets rand till en lång tidsålder med fred och välstånd. Den ger även officiellt signal om att det globala skuldslaveriet är över.

      Den här speciella processen är utformad för att omvandla alla människor till suveräna och välmående medlemmar i detta nya globala arrangemang. Den nya lagenliga USA-regeringen och dess många systernationer kommer att återinträda som den rättsliga och välkomnade ledaren i en ny verklighet. Den här verkligheten kommer att bana väg för frisläppandet av en rad fantastiska uppfinningar som formellt hållits hemliga av den gamla regimen med motivering nationell säkerhet. De här uppfinningarna är öronmärkta för att bota massor med krämpor som har plågat mänskligheten sedan Atlantis undergång. Dessutom ska en mängd nu glömd historia avslöjas och diskuteras av våra Uppstigna Mästare. Mänskligheten kommer att kunna ta till sig tidigare förnekad visdom. Med hjälp av den här kunskapen och tidigare dolda teknologier kommer ni att uppleva mirakler - att befrias från sjukdomars gissel och upptäcka hur en underbar föryngringsprocess kan tillämpas på var och en av er. Det kommer verkligen att bli en mirakulös tid för alla!

      Den här kommande tiden utlovar att låta er gå in i en tidsålder där kontakt blir möjlig med oss inom Federationen och med världen i Inre Jorden, Agartha. Den här första kontakt-operationen är något som vi har arbetat fram emot sedan vi först anlände i början av 1990-talet. Den mörka Anchara-Alliansen hade som avsikt att sabotera våra ansträngningar genom att skapa förutsättningar i er Sol som gjorde ett Nova-fenomen möjligt. Himlen informerade oss om deras handlingar och vi korrigerade detta snabbt. Det gjorde oss starkt medvetna om hur viktigt det här olagliga förfarandet var för dem. Vi omorganiserade snabbt våra uppdrag inom vetenskap och forskning och skickade en mindre styrka för att noga övervaka er Sol. Det här tillfälliga uppdraget hade utvecklats under det sena 1980-talet till ett försvarsuppdrag som omintetgjorde ett antal av deras uppdrag för att hjälpa Jordens mörka kabal att organisera ett antal olycksaliga ”invasioner”. Den här stora ansträngningen från det mörka ledde, på uppdrag från Himlen, snabbt till vårt första kontaktuppdrag. Det här uppdraget har under de senaste decennierna utvecklats till den nuvarande situationen. Vi observerar nu er övergång till Ljuset och till fullt medvetande.

       Det här nuvarande uppdraget har skapat ett behov för våra mentorer att tillsammans med invånarna i Agartha, skapa levande KristallLjus-Kammare som kommer att omvandla er till Galaktiska människor. Vi har funnit att den här processen kräver en stadig och bestämd takt för att säkerställa dess framgång. Genom våra medarbetare har vi även upptäckt mycket om era olika kulturer och trosuppfattningar. Vi tycker att det är intressant hur det mörka kunde förvanska er verklighet efter sina behov. Vi är glada över att de som arbetar för att förändra den här världen så fullständigt har accepterat oss. Vi förstår hur svårt det var till en början att släppa in oss i era skiftande miljöer. Vi är också glada över att er långa kamp mot det mörka fick stor hjälp genom våra ansträngningar. Ni är i allt väsentligt ganska nära en fullständig seger över den mörka kabalen och dess många usla planer på att permanent förslava er. Vi är redo att vid rätt tidpunkt till fullo acceptera er som en ny stjärnnation inom den Galaktiska Federationen. Denna händelse kommer att följa efter er omvandling till Galaktiska människor och omformningen av alla vatten-planeter inom er nya stjärnnation till jordliknande planeter.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare. Den här dagen är vi fyllda med glädje över hur våra heliga hemliga sällskap snabbt låter Ljuset uppnå sin största seger. Den nuvarande mängden underverk beror på den speciella fälla som lades ut för att få den mörka kabalen att tro att man höll på att vinna. I själva verket blev det för oss en fortlöpande svidande operation för att avslöja den avskyvärda regeringen och deras fullkomliga fixering på överlevnaden av USA, Inc. Denna pågående smärtfyllda operation kommer att förse oss med de bevis som krävs för att gripa och isolera hela kabalen och dess mångfald nivåer av hantlangare. Vi är fortfarande tacksamma för att ni upprätthåller era visioner och tillåter Himlen att avsluta detta i korrekt rätt gudomlig tid. Trots den extra stora men nödvändiga fördröjningen, har ni välvilligt behållit era kollektiva visioner. Detta tillåter nu Himlen att leverera en stor gåva bestående av en ny och välmående värld. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

   Vi är tacksamma över era visioner och ert fantastiska stöd. Vi började alla den här mycket svåra resan tillsammans. Detta underbara kollektiv som vi gemensamt skapat kan vara helt säkert på att dess djupaste önskningar om fred, välstånd, frihet och suveränitet är på väg att beviljas. Det här manifesterandet av NESARA, och allt det som följer med det, är ert. Vi ser fram emot att få se er var och en uppnå era mest passionerade drömmar. Vi noterar också att den här himmelska gåvan kommer såsom ett framgångsrikt slutfört projekt. Himlen förstod precis hur svårt det varit att omvandla den här globala verkligheten. Himlen uppmärksammade också det sätt på vilket den här magnifika uppgiften skulle klaras av. Vi tackar er för ert gemensamma fokus och er förmåga att övervinna alla frustrationer. Vi ber er helt enkelt att ni använder den resulterande kunskapen till att hjälpa er att få en ännu gladare fest! Halleluja! Halleluja!

   Vi vill avsluta med att tacka det globala kollektivet för era visioner som ni kämpat för att förverkliga. Denna mängd med ädla handlingar gjorde det möjligt, vilket nu håller på att hända. Låt denna stora överraskning fungera som ett riktmärke för er växande potential. Allteftersom vi ser era stora handlingar av vänlighet och barmhärtighet utvecklas, kommer vi ihåg hur högdragna de tidigare mörka härskarna var över den här verkligheten. Nu måste de se hur de som man så kraftigt underskattade omintetgöra deras storslagna planer. Vi är evigt tacksamma för er motståndskraft och för er underbara förmåga att växa! Vi startade en farlig resa tillsammans. Den hade en till synes oändlig rad med knutar och vändningar. Himlen var tvungen att hjälpa oss flera gånger under loppet av den här resan. Ändå överlevde vi och har levt för att berätta en högst magnifik berättelse. Vi sänder er en hel del gratulationer för ett väl utfört arbete. I det här avseendet ett mycket välförtjänt budskap om glädje och om er eleganta seger!

   I dag har vi återigen fokuserat på det som sker runt detta vackra blågröna klot. Mycket är redo att avtäckas. Ta er den här tiden för att förbereda er inför en mycket glad och otrolig färd. Som det gamla ordspråket säger ”det bästa ligger framför oss”. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure