Followers

Google+ Followers

onsdag 25 december 2013

17.12.2013


Sheldan Nidle

17.12.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/


11 Imix, 4 Mol, 10 Caban

Selamat Jarin! Vi kommer nu för att tala om några viktiga saker, så att ni kan förbereda er inför det som ligger framför er. En rörelse har börjat som kommer att leda er till välstånd och nya regeringsformer. Var medvetna om att den värld som ni lärt känna alltsedan ni föddes bleknar bort med stormsteg. Den mörka kabalen som har styrt er värld under årtusenden håller på att förlora sitt grepp. Den första delen av en global återställning (reset) av er valuta är på gång. Detta kommer att förändra hur världens valutor ska användas. Nästa steg i denna monetära process för in den första stora vågen av välståndsfonder. Dessa fonder kommer som förebud om en ny regeringsform, och den nya regeringen kommer att tillkännage en stor "fröjdetid" då man upphäver alla skulder. Dessutom kommer en stor omvandling inom bank-och finansbranscherna att ske, som för alltid förändrar hur de olika finansiella institutionerna fungerar. Dessa nya regler kommer att genomdriva förfaringssätt som får slut på det tyranni som dessa finansiella institutioner spridit över den här världen. I dess ställe kommer frihet och personlig suveränitet att åter blomstra.

Den främsta anledningen till allt detta är medvetande och avslöjande. De flesta som följt vetenskapens utveckling på er värld vet intuitivt att medvetandet är på uppgång. Himlen har bestämt detta och de Änglar som vakar över era andliga och fysiska jag har skapat en administration med avsikten att uppnå dessa mål. Höjningen av era kroppars basfrekvens och uppkomsten av nya chakran i era fysiska jag är bara en del i denna heliga procedur. Ytterligare en sak är den djupare integreringen mellan era känslomässiga, mentala och andliga kroppar och ert fysiska jag. Den här operationen förändrar också ert RNA / DNA. Även er tallkottkörtel håller på att mutera. Allt detta gör er mer medvetna om det medvetandeskifte som pågår. Ni tittar mot himlen och ser oss. Ni lär er genom er stigande nyfikenhet att många gamla mysterier pekar mot en annorlunda historia och en annorlunda förklaring till det som sker med ert land, hav och er luft. Detta är en del i en större plan för att göra avslöjandet (disclosure) både sannolikt och påtagligt för er!

Dessa heliga och procedurmässigt skilda verksamheter leder er bort från det mörkas förfärliga grepp till Ljusets underverk, där ni är mer bekväma och inser vad som krävs av er. Ni inser att det som gjorts för er räkning är ganska anmärkningsvärt. Vi finns här för att ge er en hjälpande hand och för att vid rätt tidpunkt ingripa direkt i era angelägenheter. Vi har naturligtvis hjälp av både invånarna i Agartha och era Uppstigna Mästare. De första viktiga sakerna sker nu. Vi är stolta över vad våra medarbetare hittills har åstadkommit. Resten kommer snabbt att följa och signalerar att tidpunkten att visa sig ligger nära. Vi håller noga kontroll på det mörkas försök att på något sätt fördröja det oundvikliga. Deras system fungerar inte som de gjorde i det förflutna. Njut av det som börjar dyka upp. Inse att det som ska manifesteras härnäst är en del i ett större scenario som leder till vår gemensamma stora triumf! Snart kan avslöjande utsändningar offentliggöras och marschen mot er magnifika epok påskyndas.

För länge sedan ”såddes” era förfäder på denna mycket speciella glob. Mycket har hänt sedan dess, både ont och gott. Vi kommer för att förnya era gamla rötter och ta er tillbaka till just dessa ursprungliga förfäders fulla medvetande. Vi kom hit för att förvalta Gaia och förbereda henne inför att åter introduceras i den här galaxens höjder. Gaia är en levande varelse som dagligen förhöjer detta solsystem. Hon har för avsikt att ta er speciella familj till den position som hon skulle ha uppnått i slutet av tiden för Lemurien. Nu ska detta heliga löfte uppfyllas, och därmed sker uppstigningen för hela den här Vintergatan. Vi inom den Galaktiska Federationen inser att vi alla närmar oss en verkligt speciell tid. Vi har sänt er en väldigt unik Vetenskaps-och Ingenjörsflotta, och denna flotta är kraftigt förstärkt med bidrag från var och en av de stjärnnationer som utgör våra medlemmar. Ni kommer snart att förflyttas in i fullt medvetande och sedan får ni möta den stora variation av liv som för närvarande kallar den här märkliga galaxen för sitt hem.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer nu med lite fler intressanta nyheter! De som är strängt upptagna med att förändra er nuvarande verklighet arbetar med att avsluta ett antal viktiga projekt för att uppfylla Himlens heliga påbud. Dagligen välsignar Himlen oss. Dagligen fortsätter det mörka att visa sin respektlöshet för allt liv på Gaia. Föroreningen av luft, vatten och mark, liksom den ständiga utvinningen av "naturresurser" är en skymf mot Gaia och hennes mångfaldiga ekosystem. Teknologier som lätt kan återställa Gaia och avsluta grävandet och sprängningarna som ödelägger Gaia måste avslöjas för alla. Vi lever på en plats där upprätthållandet är vårt främsta ansvar. Den gudomliga tiden är inne för att förändra helvetiska tillvägagångssätt och erkänna det gudomliga inom allt och alla i Skaparens flora och fauna. Vi håller flitigt på med att placera intentioner för att förändra denna heliga värld och föra fram Ljuset!

Allt liv är heligt. Det ständiga slöseriet med detta liv är ett helgerån. Himlen har länge instruerat oss om de olika och varierande uppdragen. Vi insåg att var och en av oss behövde specialistutbildning för att uppnå förmågan att fullfölja våra gudomliga uppdrag. På samma sätt behöver var och en av er en ordentlig undervisning som går utöver rena plattityder och avser att hantera ett stort antal speciella frågor som behandlas under er träning. Var och en av oss har en roll att spela i detta ämne. Ni började det här livet som barn och kunde ännu inte använda några större fysiska förmågor, men inte desto mindre bar ni på ett livskontrakt. Allteftersom tiden gick fick ni herravälde över era fysiska förmågor, men förlorade känslan för ert livskontrakt. Himlen kommer att ge er lektioner så att ni kan minnas och framgångsrikt leva upp till det här livskontraktet. Det är här vi kommer in.

Vi är era gudomliga handledare. Våra uppgifter är att förse er med material, fysisk och andlig kunskap, som gör er redo inför den sista resan mot fullt medvetande. Därför behöver vi ställa de monetära och statliga strukturerna till förfogande som på ett effektivt sätt kan hjälpa er att fullfölja denna heliga uppgift. Dessutom behöver vi ge er ett sätt att fritt samverka med det andliga, med rymdfamiljer och familjer från Inre Jorden. Er nuvarande isolering ska omvandlas till ett nytt mänskligt samhälle, som ni enkelt kan dra nytta av när det behövs. För närvarande har vi gjort många saker för att göra detta möjligt. Den första av dessa är klar att manifesteras. Vi har noga övervakat och sett vad som görs. Det är dags att förändra den här verkligheten och föra in ett välstånd som förbättrar era liv och förbereder den här världen för en snabb positiv förändring. Vi kräver nu detta! Ske Din Vilja!

I dag ges ännu ett meddelande och ytterligare en mängd information tillkännages om det som händer på, ovanför och under verkligheten på ytan. Ögonblicket är inne för en storslagen omvandling, som börjar med en mindre händelse, men ändå en händelse som hör till saken! Låt oss tillsammans med det gudomliga föra in detta! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization 
Översättare: Inga och Cagga Levander Welcome to the PAO Light-CirclesDear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

10.12.2013


Sheldan Nidle

10.12.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/


4 Ix, 17 Yaxk'in, 10 Caban

Selamat Jalwa! Vi återvänder med mycket att förklara! Under de senaste veckorna gjorde man lagligen stora framsteg för att tvinga fram att ett antal viktiga saker ska äga rum. De stora monetära organisationerna som övervakar världens valutor blev tillsagda att förbereda sig inför en enorm omställning, som ska ansluta till nya bankregler och slutligen till en rad ädelmetallvalutor. Den här stora förändringen kommer att bli upptakten till leveransen av välstånds-fonderna och införandet av nya regeringsformer. Den här processen fortsätter. De olika grupperna som utgör våra allierade på Jorden har tvingat fram undertecknandet av ett antal i grunden omvälvande avtal och flera viktiga meddelanden som ska sändas ut. Dessa saker är nu anledningen till att den önskade förändringen sker i rätt tid och på ett gudomligt sätt. Vi förväntar oss helt och fullt att dessa saker ska manifesteras inom kort. Det mest betydelsefulla framsteget gjordes på den amerikanska Thanksgiving Day, när Europa i grunden anslöt sig till en global valuta-omställning. Detta fastlägger datumen för ett frisläppande av nyligen omvärderade valutor. De nästa stegen är på gång!

Avtal har tecknats för att säkerställa att de grundläggande principerna bakom ett globalt välstånd införs så snart som möjligt. Ett flertal regeringar har mött våra allierade och i detalj sett över det som kommer härnäst. En stor mängd bevakade guldtackor och sterlingsilver finns nu i position för att tvinga världen till en mer stabil valuta. De föreslagna omvärderingarna kommer att innebära ett valutasystem som avslutar Nordamerikas och Västeuropas dominans. Man har samtyckt till en ny verklighet baserad på en icke konfliktorienterad diplomati. Inkluderad i dessa avtal finns en väg till disclosure (avslöjandet) och frisläppandet av en uppsjö nya teknologier, vilka för närvarande hålls tillbaka och är hemliga. Dessa teknologier är ett sätt att hjälpa hela disclosure-scenariot. Det är viktigt att undanröja alla nuvarande hinder för disclosure och fullt medvetande. Det mörka och dess olika grupper av underhuggare har nu kniven på strupen. Icke desto mindre förstår vi att ni behöver tid för att helt och fullt ta till er det som allt detta nu innebär.

Våra kontaktpersoner arbetar tillsammans med dem från Agartha. Vårt gudomliga syfte är att föra allt detta framåt så snabbt som möjligt. De Uppstigna Mästarna informerar sina kära anhängare om vad som nu krävs. Vi behöver utnyttja alla möjligheter inom internationell lag för att hålla ihop detta och hela tiden föra det framåt. Skilda valutainstitutioner har verkat till vår favör och förberett några viktiga tidplaner. Dessa framskrider planenligt tack vare våra jordiska bundsförvanters arbete och de får hjälp i sitt arbete av våra gemensamma förbindelser. Vårt åtagande, att reda ut det nuvarande mörkerdominerade virrvarr som styr ert jordklot, återstår. Denna verksamhet fortsätter att gå framåt i sin egen gudomliga takt. Ett flertal större regeringar som sitter i spetsen av detta kaos känner till vår flit och vet precis hur bräckliga deras positioner har blivit. Detta leder till en viss panik, och det man kokar ihop i Asien och i Europa är dödfött och blir ingenting av. Därför är nu många andra regeringar antingen öppet eller i hemlighet emot dessa olika planer.

Vår position och deras i Agartha är ganska lika i tillvägagångssättet. Tiden är inne att sätta punkt för detta träsk, och låta det, liksom det gregorianska året gå mot sitt slut. Det är dags att avsluta dessa saker och gå vidare till nästa steg som omfattar ett fullständigt globalt avslöjande. Disclosure sätter ett slutligt stopp för dessa komiska busstreck och tillåter ett fullständigt avslöjande av det som pågått under detta senaste ett och ett halvt decennium. Dessa förflutna år såg gigantiska försök att krossa er återgång till fullt medvetande. Detta misslyckades till stor del. Det som finns kvar kommer att upphöra i och med disclosure. Det ofog som det mörka ägnar sig åt känner man till och det är för närvarande begränsat. Några illdåd kommer fortfarande att ske, men de är bara tillfälliga. Medlen för att omintetgöra dessa hinder är på gång. Det som för närvarande sker görs för att snabba upp det som de mörka försenar. Vi går framåt med stora steg och har för avsikt att inom kort ge er goda nyheter. Det mörka sjunger på sista versen och inser att slutet verkligen är mycket nära!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer i dag med en del välsignade nyheter! Er värld håller på att gå in i början på en ny verklighet. Många valutaförändringar poppar upp runtom i er värld. Dessa förändringar kommer att följas av andra händelser som frambringar ett nytt välstånd, och dramatiska förändringar kommer att främja uppkomsten av nya regeringsformer och mycket strängare bankregler. Våra många följeslagare är engagerade i verksamheter som syftar till att föra in en välsignad verklighet till denna gudomliga glob. Er värld befinner sig för närvarande mitt uppe i en rad mycket viktiga hemliga förhandlingar för att ge er välstånd och frihet. Samtidigt förändrar nya sakrala energier själva uppbyggnaden av era fysiska jag. Dessa förändringar hos era kroppar introducerar nya chakran, och i samband med deras tillblivelse uppstår en del värk, smärta och andra obehag. Dessa förändringar är bara till för att bana väg för fullt medvetande.

Dessa andliga och fysiska förändringar är en del i en större plan för att förflytta den här heliga verkligheten in i Ljuset. Himlen förordade för en tid sedan att det mörkas regeringstid var slut. Den här tiden är den övergång, då det mörkas styre avtar och Ljuset startar sin förnyade dominans. Vårt gudomliga uppdrag är att påskynda dessa förändringar och informera er om vad allt det här betyder för era heliga trosuppfattningar och för era många omhuldade synsätt på den här verkligheten. Vi har full förståelse för er förvirring eftersom ni lyssnar på alla dessa manipulerade historier, som era media förser er med. Det mörkas många hantlangare inser inte helt och fullt vad som är lämpligt att förmedla. Det är bäst att Ljuset träder fram och i rätt ögonblick förklarar vad som verkligen sker runt omkring er. Vi har fått denna högst välsignade uppgift!

Er värld befinner sig i omvälvning. Gaia kastar av sig all misshandel och tortyr som hon dagligen fått ta emot från det mörkas många representanter. Den här processen ger en myriad kraftiga jordbävningar, vulkanutbrott och konstigt väder som nu breder ut sig över hela den här världen. Detta kommer att bli mycket värre fram tills det mörkas främsta instrument för detta plågsamma övergrepp stoppas helt. Pengar är verkligen något som har en hel del makt över er. Detta behöver sättas i sitt rätta perspektiv. Valutaomvandlingen, en global guldstandard, skuldavskrivning, nytt välstånd och nya stränga bankregler kommer att bidra till att uppnå detta mål. Pengar, kära Hjärtan, är inte viktiga. Er medvetandetillväxt och en stor omsorg om varandra är däremot helt säkert det! Härtill kommer ett stort behov av Kärlek, Liv och Gudomlig visdom. Detta är den väg som ni har försatts på! Hosianna! Hosianna! Hosianna!

I dag gav vi er ytterligare ett budskap i vår serie av meddelanden om den här verklighetens omvandling. Himlen och Himlens många gudomliga medhjälpare på den här heliga globen löser i snabb takt upp de många påverkningar som det mörka riktat mot er. Ögonblicket kommer då allt som har torterat er är borta. En ny dag närmar sig för alla som bor på den här Jordens yta! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization 
Översättare: Inga och Cagga Levander Welcome to the PAO Light-CirclesDear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

söndag 8 december 2013

03.12.2013


Sheldan Nidle

03.12.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/


10 Manik, 10 Yaxk'in, 10 Caban

Selamat Jalwa! Vi kommer nu inför er för att samtala om ett antal ämnen. För närvarande har det mörka sett hur en rad händelser manifesterats som kommer att förändra er värld. Dessa händelser kommer att omvandla ert globala banksystem och påbörja en tillrättaläggning av er världs valutasystem. Dessa förändringar kommer bara att utgöra de första större stegen i de förändringar som vi tidigare talat med er om, mot en ny regeringsform och er frigörelse från årtusenden av slaveri. Det kan gälla en situation som bundit er till en egendom av något slag eller en fråga om de senaste århundradenas skuldslaveri, båda situationerna har hållit er lagligen fjättrade till en överklass som systematiskt och regelbundet misshandlat er och era barn. Dessa slaveriets instrument kommer att tas bort så att ni blir verkligt fria. I det ögonblicket kommer rikedomens makt äntligen att upphöra, så att ni återigen kan bli suveräna individer, välmående till kropp och Själ. Dessa händelser kommer att förbereda er inför ett firande som kommer att besökas av era andliga familjer och era rymdfamiljer!

I och med tillkomsten av er frihet och er personliga suveränitet kan vi träda fram öppet. Sedan Atlantis undergång har vi övervakat er och ibland även väglett er direkt. Vi förstod vad Himlen höll på att göra, men ville inte desto mindre vägleda er. Därför sände vi er ett antal Avatarer, "Änglar" och till och med profeter för att hjälpa er att gå vidare på den väg som Himlen fastställt för er. Det mörkas jordiska hantlangare föraktade oss och gjorde vad de kunde för att avskräcka oss. Dessa stränga censorer var bara delvis framgångsrika eftersom vi uppmuntrade många framstående män och kvinnor att träda fram och förklara våra budskap. Allteftersom dessa modiga personer visade sig bildades många heliga, hemliga sällskap för att hjälpa oss i våra olika gudomliga uppdrag att upplysa en förtryckt mänsklighet. Dessa uppdrag har funnits under tusentals år och leder för närvarande till den nya epok som ni är nära att ta till er. Nu är den tid, då många gudomliga mirakler kommer att ske!

Även om ni bara ser glimtar av det som händer, förbli starka i er tro. Omständigheter går samman för att skapa en gudomlig symfoni som kommer att förändra den här verkligheten. Var redo att acceptera det som först kan verka underligt för er. Det mörka tror att ni ännu inte är redo att förändra era seder och bruk. Detta är något som dessa mörka hantlangare inte kan förstå. Ljuset har skapat ett speciellt scenario som nu utspelas och den här processen förvirrar den mörka kabalen. Till och med deras många försök att skapa krig misslyckas. Deras gamla tillvägagångssätt fungerar inte längre. Militärerna i er värld önskar att freden ska sänka sig över den här världen. Detta ska inte vara en förvirringens tid utan snarare en stund när fullständig klarhet sveper över den här världen. Det är en tid då överenskommelser som befriar er från dessa mörka personer kommer att tillåta er att glädjas över Ljusets kraft. Det kommer även att vara en tid när ni öppet återförenar er med era bröder från stjärnorna och er familj från inre Jorden - en stund fylld med hopp och mirakler!

Denna stora stund av återförening är något som vi har väntat på under många livstider. Ni kom ursprungligen hit för nästan en miljon år sedan för att bilda ett magnifikt förvaltarskap tillsammans med Gaia. Detta förmyndarskap upplevde djupa samvetskval på grund av det som hände när det mörka allvarligt hade ödelagt planeterna i ert solsystem. Jorden fanns kvar som den enda värld som fortfarande tillät människor att med framgång bosätta sig på dess yta. De stora oceanerna på Venus, Mars och till och med den tidigare världen Pax (Maldek) var borta. De hade för en tid förvisats till de inre världarna. Den tiden ska snart komma när dessa vattenvärldar kommer att återvända till sina forna ursprungliga tillstånd. Då kommer ni att fördela och återuppta ert förvaltarskap av dessa andra världar. Ni kommer att glädja er åt Himlens stora mirakler och åt den fullkomliga skönheten hos dessa renoverade världar. Ni kommer att skapa en underbar ny stjärnnation, forma den och, längs vägen, blåsa nytt liv i en mängd ny flora och fauna.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer denna dag med nyheter och en del välsignad information. Händelserna går snabbt framåt och några större sådana berör den här världens monetära och finansiella system. Vi välsignar dem som frambringar en ny penningvaluta, nya fasta växelkurser. Detta arbete befinner sig alldeles i början på den första domino som ska falla. Det ger signal om att våra hemliga, heliga sällskap är redo att föra in de nästkommande stora transformationerna. Sammanlagt är förändringarna i den här världen ett tecken på det som inom kort kommer att följa. År 1776 lade greve Saint Germain fram en plan för det som nu sker. Inspirerad av honom skrev Jefferson: "Vi ser dessa sanningar som självklara, att alla människor är skapade likvärdiga, att de av sin Skapare begåvats med vissa ofrånkomliga Rättigheter och bland dessa finns Livet, Friheten och strävan efter Lycka”. För att säkra dessa Rättigheter har Mänskligheten inrättat Regeringar, som tilldelas sina rättmätiga maktbefogenheter genom koncensus bland folket"

Dessa härliga ord lade grunden till en förändring som så småningom ledde till ett nytt begrepp inom regeringen. Lincoln beskrev senare detta koncept briljant. "... Att denna folkets regering, av folket, för folket, inte får förgås från Jorden." Denna heliga trosuppfattning att suveränitet kommer från folket, och att denna suveränitet delas lika av alla, är själva hjärtat hos det som det Gudomliga för närvarande åstadkommer för er. Varje form av slaveri är i grunden olaglig och innebär övergrepp på oss av det mörka. Under våra många livstider, som så småningom leder till ömsesidig upplysning, har vi stött på många former av detta helgerån. Vi är alla dedikerade till att ta bort den här ondskan från den här världen. Våra anhängare är fast beslutna att ge er en verklighet som är helt fri från dessa hemska styggelser mot Ljuset!

Hängivenheten för Ljuset kommer att låta en ny verklighet födas. Genom att göra detta försätts ni till själva randen av en omvandling till fullt medvetande. Vi har länge strävat efter att framkalla detta på vårt vackra klot. Det mörkas styre med subtil terror är nära sitt slut. Detta kommer att ge er en möjlighet att till fullo förstå vem och vad ni är. Därför har vi för avsikt att vid rätt gudomlig tidpunkt träda fram och i detalj undervisa er om det som många heliga texter nu utelämnar. Dessa lärdomar gör er redo för ett nytt medvetandetillstånd och ni kommer bokstavligen att kunna manifestera era Ängla-”vingar." Vår uppgift är att gudomligen vägleda och kärleksfullt övervaka den här omvandlingen. Många heliga Mirakler ansvarar för detta. Alla våra böner har besvarats. Vi har nu andliga och galaktiska allierade som leder er mot en högst förunderlig triumf! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

I dag har vi ytterligare förtydligat det som sker runt den här världen. Stora förändringar är på gång. Den här omvandlingen ger er avslöjandet om en stor återförening med era andliga familjer och rymdfamiljer. Denna underbara återförening kommer snabbt att leda till en återgång till fullt medvetande. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization 
Översättare: Inga och Cagga Levander Welcome to the PAO Light-CirclesDear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

26.11.2013


Sheldan Nidle

26.11.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/


3 Ahau 3 Yaxk'in, 10 Caban

Selamat Balik! Vi kommer tillbaka med flera goda nyheter! De grupper som förbereder de slutgiltiga formerna för det nya finansiella systemet riktar sitt fokus på det förhatliga mörka systemets sista dagar. En stor global valutaomställning är redo att manifesteras. Det första steget i denna komplexa procedur är på gång. Resten av det nya systemet kommer att framgå när den nya regeringen träder i tjänst. Vi har noga observerat hur alla grupper inom våra Jordallierade flitigt arbetar för att förflytta er värld mot ett nytt och bestående välstånd. Samtidigt tillämpas juridiska bromsar för att stoppa det mörka styret. Många regeringar runtom i er värld känner trycket mot att fortsatta med sin korruption och att fullständigt favorisera de mer förmögna delarna inom era respektive samhällen. Denna typ av regerande fungerar inte längre. Alltför länge har den skapat en icke - lyhörd regering som inte längre kan tolereras. Därför växer dagligen rörelser för en global revolution. Det nya sättet att regera och de nya finansiella systemen kommer kreativt att lösa dessa problem.

Denna omvandling i medvetande gör att de olika sociala och politiska strukturer, som nu är verksamma inom många av era samhällen, är helt otillräckliga. När till exempel er förmåga att samverka och/eller genomföra förändringar förbättras får ni möjligheter att lättare känna av felaktigheter och kan lättare analysera och diagnostisera dessa samhällen. Det som ni en gång tog för givet fungerar inte längre. Ni börjar förstå att det krävs en annan strategi. Den dagliga verksamheten inom dessa samhällssystem börjar verka futtiga för er. Ni letar noga efter ett livsdugligt alternativ, men inget verkar tillgängligt. Era inre tankar uttrycker er avsmak för det som omger er. Er frustration växer. Den här processen genomsyrar för närvarande världen. Det våra Jordallierade nu gör är därför viktigt för det som följer: nya politiska och sociala system som bygger på överflöd, och ett fritt flöde av information och en ny teknologi som tidigare hållits tillbaka av det mörkas hantlangare. Detta förändrade samhälle kommer också att öppna dörren för en stor mängd avslöjanden.

Avslöjandet om vår närvaro och om Agartha, som genomförs av de Uppstigna Mästarna, och den nya regeringen, är avgörande för utvecklingen till fullt medvetande. Varje steg behöver tid för att ni till fullo ska hinna absorbera den otroliga mängd data och nya visdom som ni behöver. De traditionella grunderna för ert samhälle kommer först "att explodera" och sedan ersättas med något helt nytt. Dessa förändringar kommer att göra er alldeles "snurriga”. Bildligt talat kommer ni att bli helt yra i huvudet av detta, och kommer att behöva tid för att ställa om och försona er med dessa nya sanningar. När denna fas är över kan ni förbereda er inför det som följer. Vi förstår att den stora mängd kunskap som presenteras kommer att orsaka en hel del obehag för många. De traditionella rättesnörena i ert samhälle kommer inledningsvis att utmanas och därefter kastas åt sidan. De nya sanningarna kommer att backas upp av bevis som bättre låter er förstå hur det mörka använde sin magiska brygd av lögner, svek och mästerliga manipulationer. Dessa sanningar kommer att förbereda er inför de sista stegen mot fullt medvetande.

Just nu befinner ni er i en övergångstid. Er nuvarande verklighet bleknar bort och är i trängande behov av förändring. De i Himlen som övervakar den här verkligheten vet om detta och för den mot en verklighet där ert medvetande expanderar och där ni möter era grannar från Inre Jorden och oss. Denna serie större förändringar i er verklighetsuppfattning kommer att skynda på er utveckling mot fullt medvetande. Den nuvarande bristen på avslöjanden kan inte fortsätta mycket längre. I själva verket har Himlen fastställt en tidsplan för hur dessa ska ske. Det är därför vi vet att er närmaste framtid kommer att föra med sig de förändringar som vi talar om, liksom även första kontakt. Er nuvarande värld lever på lånad tid. Ögonblicket för vårt officiella inträde i den här verkligheten är mycket nära. Era Uppstigna Mästare och deras medarbetare är redo att avslöja nya finansiella system och sätt att regera. Vi lämnar er med dessa goda nyheter. Var i glädje och känn bara hur nära att manifesteras den här nya verkligheten är. Er framtid kommer att fyllas med frihet, underbara skeenden och en storslagen återförening med oss alla!

Välsignelser! Vi kommer för att tala med er om många saker! Just nu befinner ni er mitt i de förändringar som är föregångarna till fullt medvetande. Dessa subtila förändringar åstadkommer det som det tog oss många livstider att uppnå. Ni är tryggt på väg mot en ny verklighet som kräver ert fulla deltagande. Därför har Himlen skapat ett speciellt partnerskap mellan invånarna i Agartha, den Galaktiska Federationen och oss. Detta partnerskap kommer att förändra er verklighet på ett mycket exakt sätt. De nuvarande aspekter som till synes kontrollerar er verklighet håller på att blekna bort. Deras makt över er kommer att ersättas av dem som endast avser det välsignat bästa för er. För närvarande verkar er verklighet ha gått i stå, allt medan löften om välstånd presenteras framför er och aldrig förverkligas. Rykten flyger runt som en svärm hungriga myggor. Förvirrande information bombarderar er ständigt. Denna oheliga situation är nu redo att klaras upp. En underbar händelse är redo att ske!

De individer och deras respektive grupper som dagligen i hemlighet arbetar med oss är nu redo att släppa lös en Thanksgiving-överraskning! (Övers. anm: Thanksgiving Day är torsdagen, den 28 nov.) Under de senaste decennierna har vi samlat in medel för att sörja för det första stora steget i en marsch mot er monetära frihet. Detta steg innebär inte bara livskraftiga tillgångar, utan även ett sätt att skydda dem från det mörkas oheliga system. Det vi här kan konstatera är bara att dessa saker nu är redo att manifesteras. Det mörkas många illegala regimer känner sig falskeligen säkra på att de missdåd de håller på att begå på något sätt kan fungera. Detta är i själva verket helt omöjligt. Våra välsignade medarbetare kommer att genomföra något speciellt för att hjälpa er att hålla ert storslagna fokus. Var inte missmodiga. Förbli positiva. Goda saker är på väg att ske. En ny verklighet, mina Kära, kommer att födas!

De mörka och dess hantlangare inom bank och regering inser graden av avsky som de har skapat hos er. Ändå bryr de sig inte. Varenda en av deras senaste satsningar är på väg mot sin undergång. Framtiden för deras mörka företag är nära sitt misslyckande. Alla våra lagliga och andliga strävanden står på gränsen till total framgång. Ändå fortsätter de att ljuga och intrigera och till synes förbli lika kraftfulla som någonsin. Den kommande "överraskningen" kommer att visa vad som är verkligt. Vi ber er bara att hålla kvar hoppets energi och den energi som skapar en ny välmående verklighet. Dessa fantastiska saker håller på att bli verkliga. Våra många supportrar följer den handlingsplan som inom kort kommer att blomstra och ger er en rad framgångar vilka ger oss möjlighet att undervisa er och tillåta avslöjandet av det som verkligen ligger ovanför och under er. Era andliga familjer och rymdfamiljer är här!

Idag fortsatte vi med våra korta budskap om det som händer. Ögonblicket då ni kan fira är på ingång. Det är dags att befria den här världen från dess elakartade förtryckare. Dessa underbara händelser kommer att föra med sig att ridån faller för det som den mörka kabalen har hållit på med under årtusenden. Gläd er! Tiden för er seger är nära! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization 
Översättare: Inga och Cagga Levander Welcome to the PAO Light-CirclesDear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure