Followers

Google+ Followers

måndag 24 juni 2013

18.06.2013


Sheldan Nidle

18.06.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/


7 Kayab, 11 Cauac, 9 Eb

Selamat Jarin! Vi återkommer med mycket att samtala om. Som ni kan se är er värld fortfarande föremål för den gamla verklighetens sista tynande krumsprång. Varje ögonblick som passerar leder den mörka kabalen allt närmare dess oundvikliga undergång. Med medkänsla ser vi på medan den kommer till insikt och ger sig i kast med resultatet av sina val: den totala kollapsen av allt det som man känt till. De av våra medarbetare som arbetar med den här aspekten håller på att avluta den process som kommer att göra dessa mörka maktlösa och bara ett skal av vad de en gång var. Den nya ledningen som efterträder den gamla ordningen kommer att förklara förändringens huvuddrag och dess ungefärliga tidsschema, och en del av det kommer sannolikt att förvåna även dem av er som är mest informerade. Dessa utsändningar kommer snabbt att leda till ett fullständigt avslöjande (disclosure) om vår välvilliga existens och om våra anledningar till att vara här. Så snart detta är gjort kan vi i samarbete med de Uppstigna Mästarna presentera en kronologisk översikt över ert ursprung och er historia, samt en introduktion till det fulla medvetandets underverk. Vår främsta uppgift är att ta dig tillbaka till ett tillstånd av enhet med dig Själv, och detta kommer att slutföras så snart vi har landat och ni har presenterats för er familj från Inre Jorden.

Det är viktigt för dig att förstå vad din förvandling till en fullt medveten varelse innebär. Den är, i sanning, en mycket komplicerad och ömtålig operation. Du förfogar över ett flertal miljarder uppsättningar RNA / DNA-övergångar som behöver kastas om. Du har också cirka en och en halv miljon kilometer unika fysiska strukturer som kräver speciella förändringar. Allt detta skall åstadkommas på ett sätt som Himlen har utarbetat och som även kommer att kontrolleras av din gudomliga Vilja. Hela den här processen ska utföras via en uppsättning heliga formler som vi fått av våra medicinska team och våra himmelska rådgivare, och med hjälp av teknologier som är tillåtna endast på grund av det särskilda mandat som hör ihop med ditt öde: att bli en fullt medveten LjusVarelse. Himlen övervakar allt detta mycket noga och försäkrar oss om att du ska skifta enligt det gudomliga schema som omvandlats till en specifik tidsram. Du står nu på randen till den här tiden eftersom ert gudomliga ögonblick är nära förestående. Medan du ser dig omkring tillkommer det dig att inse den enorma betydelsen av detta högst unika och värdefulla ögonblick.

Varje dag är vi i kontakt med er mörka kabal och förundras över dess ihärdiga och till synes omedvetna hållning inför tanken på någon eventuell framtida förändring. Uppriktigt sagt så gör den helt enkelt det som det Gudomliga önskar. Å ena sidan tror den djupt på sig själv och sin oövervinnerlighet, och å andra sidan ser den i panik när dess många planer omintetgörs genom de förändrade villkoren. Dessa villkor visar sig i kollisionen mellan deras önskningar och er inkommande gudomliga verklighet. De inser nu att den här motsättningen är ohållbar eftersom man inser hur nära kollaps deras värld är, och en känsla av undergång har kommit över det mörkas ledningsgrupper när de stirrar in i ansiktet på det okända. De börjar inse att den oövervinnerlighet och den makt de tog för given är illusioner, och att alla de planer som de gjort upp i slutändan är önskedrömmar. Därav deras orediga iscensättningar nu när deras förmåga att styra världens affärer vacklar och avtar. Allteftersom deras grepp försvagas plockar det inkommande Ljuset upp de lösa trådarna och ett stort skifte mot Ljuset är nu över oss! Er verklighet har kommit fram till det som kallas "punkten för det gudomliga skiftet."

Under nästa etapp av verksamheten kommer tillkännagivanden utan motstycke att sändas ut och de åtföljs av en stor utbetalning av tillgångar, ett nytt styressätt, och av disclosure. Ert nya regeringssätt kommer att bli helt transparent och ett äkta instrument för det Gudomliga. Mirakler och underverk kommer att bli ordningen för dagen! Ta er en stund för att inse den djupa betydelsen hos det som ligger framför er. Det är alltför lätt att underskatta effekten av de här händelserna på era känslor, era liv, er närmiljö och på mänskligheten i stort. Det till synes omöjliga kommer att rullas upp framför er och väcka upp en högst motiverad tacksamhet och ödmjukhet från ert inre djup. Men känn även en triumf, eftersom allt ni så tålmodigt har visualiserat under så lång tid äntligen blir sant! Detta är ingen tid att gå omkring och knorra, det är den tid som allt ert arbete och engagemang har fokuserat på. Och nu behövs fortfarande er styrka och medkänsla, medan de mörka i rättegångar får sina ansvar reglerade och sedan intar sina platser bland er. När ni återvänder till fullt medvetande kommer all smärta och ilska att försvinna liksom det förflutna!

Hosianna inför Ljuset! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer i en tid av glädje och stor förändring i er verklighet. Årtusenden har lett fram till denna stund! Ni bevittnar något mycket speciellt, som de flesta trott vara omöjligt: slutet på en påtvingad och förskansad verklighet, en verklighet som tvingat er att tänka, agera och tro på saker som det mörka ansett praktiska för sina syften. Varje dag vanhelgades det Heliga och det Goda tilläts litet spelrum. Detta förtryck av ert naturliga tillstånd håller nu på att ta slut och ni åser mörkrets ”fall from Grace” runt omkring er. Vi väntar i stark hänryckning och förbereder oss inför att avslöja den sanning, som så länge förnekats er. Utbetalningen av fonder och regeringsskiften är bara de första tecknen på det som komma skall! Er värld rusar raka spåret mot nya paradigm och ert växande medvetande kan inte längre tolerera den mörka kabalens dysfunktionella fräckhet.

Himlen har bemyndigat de förändringar som fört er värld in i detta övergångs- tillstånd, och ni vaknar kollektivt upp inför det globala dilemma som förorsakats av det mörkas girighet och totala förakt för naturen. Ni känner även av det omöjliga i den korta tid som återstår för att avhjälpa dessa enorma oegentligheter. För att göra detta krävs avancerad teknologisk hjälp och know-how, och därför har vi ordnat speciella dispenser som gör att er rymdfamilj snabbt kan återskapa det som kräver omedelbar hjälp. Denna gemensamma operation kommer att stärka er Vilja till det Goda och snabbt reparera Gaias värld på ytan. Denna verksamhet kommer även att förbereda er inför våra heliga läror och låta var och en av er personligen nå ut till Gaia, vilket i sin tur kommer att hjälpa er att ställa upp för henne och respektera och beundra hennes mängder med sammankopplade ekosystem.

Vi föreslår att den tid som återstår används till eftertanke. Det är viktigt att se vad som händer och förbereda er inför en helig resa i Sanning och Kärlek. Ni ska samverka med dem som sedan länge, endast haft indirekt kontakt med er eftersom ni föll ned i begränsat medvetande. Under de efterföljande årtusendena tilläts dessa familjemedlemmar endast en ringa mängd direkt samverkan med er. Detta ska nu förändras. Ni kommer att kunna se dem i media-utsändningar och ibland personligen. Ni kommer att lära er om Kärlek, och att alltings överflöd är universums natur. Ni kommer att få lära er att blomstra i en värld fri från nöd och stridigheter och tuffa ensidiga regler. Ni kommer att se hur förvandlad er värld på ytan blir! Sedan kan ni, djupt inom er heliga Moder, återgå till fullt medvetande och lära er mer om ert öde.

Idag fortsatte vi med våra budskap. Vi gläds över allt det som sker. Denna vackra, föränderliga planet börjar uttrycka en sprudlande vitalitet och glädje över att vara ett Väsen som förflyttar sina inre och yttre riken tillbaka till enhet. Även ni blir föremål för en underbar rad med gåvor från Himlen! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization 
Översättare: Inga och Cagga Levander 
Welcome to the PAO Light-CirclesDear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

fredag 14 juni 2013

11.06.2013


Sheldan Nidle

11.06.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/


0 Kayab, 3 Eb, 9 Eb

Dratzo! Vi är tillbaka! Just nu verkställer våra medarbetare justeringar och reglementen i en omfattning som är nödvändig för att säkerställa att era överflödsleveranser betalas ut som planerat. Även en rad slutgiltiga överenskommelser och kontraktsenliga beställningar färdigställs nu. Stunden är inne för att dessa leveranser framgångsrikt ska inledas, och därför övervakas den mörka kabalen noggrant av ett antal sambandsteam från den Galaktiska Federationen och Agartha, vars syfte är att se till att inget allvarligt intrång sker innan startorder ges, vilket så ofta hänt i det förflutna. Vid tiden för den här uppdateringen är förberedelser på gång, och vi förutser inga hinder som kan orsaka törnar eller avvikelser från den inslagna vägen. Alla de grupper som vi sammarbetar med har avslutat sina att-göra-listor och sätter nu den nödvändiga personalen på plats. Vi följer noggrant denna operation för att säkerställa en formell början vid en förutbestämd tidpunkt. Så snart det börjat kommer dessa åtgärder att bli de första penseldragen på en mycket bredare duk som är avsedd att förändra er verklighet till oigenkännlighet!

För tusentals år sedan uppstod en ondsint värld som alldeles för länge har varit er lott. Denna värld krossade er stora potential, försvagade er Ande, och tillät dem vid makten att topprida er. Denna värld håller nu på att avslutas. Var och en av er ska bli fria och uppmuntras att fritt fullfölja era livsvägar enligt livskontrakt. Detta mål kommer att lyckas så snart den mörka kabalens allestädes närvarande agenter avlägsnas från makten. Mycket snabbt kommer ni att befrias från massor av hinder och bördor som ni belastats med sedan födseln. För att hjälpa er att snabbt inse betydelsen av de möjligheter som omger er, har de Uppstigna Mästarna och invånarna i Agartha tagit fram en undervisningsplan. Denna plan avser att snabbt sätta er in i det som sker, i det ni behöver veta, och hur man bäst anpassar den nya kunskapen till era individuella omständigheter. Den här undervisningen är bara riktlinjer som ni kan använda för att få en bättre förståelse för hur er nya värld kan se ut. Rustade med dessa grunder kan du få en bredare förståelse för hur ditt medvetande förändras och en tydligare uppskattning av det arbete som du och din individuella mentor från Federationen kommer att göra tillsammans.

Föreställ dig för ett ögonblick vilken enorm inverkan det här mentor-programmet kommer att ha på dig! Var och en av er på den här planeten ska tilldelas en egen personlig mentor, som kommer att vara ansvarig för att försiktigt och kärleksfullt leda dig ut ur dimman och förvirringen i en mörk och döende värld, och in i en Upplyst värld vars allt växande briljans många inte ens i sina vildaste drömmar anser möjlig! Vilken enorm mängd att ta till sig på så kort tid! Det är därför ni behöver en personlig guide vid er sida 24 timmar om dygnet, en guide som kan informera er om väldigt många saker och som kommer att kunna svara på alla era frågor och funderingar allteftersom de dyker upp. Mycket mer fantastiska än förändringarna hos er planet och ert solsystem är de förändringar som sker inom er och vart dessa kommer att ta er. För att ge er en liten antydan: ni har ett uttryck, "rags to riches," (från yttersta fattigdom till största rikedom) och ni ska vara modern för alla ”rags to riches”- omvandlingar som sker på många nivåer, särskilt på den andliga. En sådan utsikt kan snabbt vara överväldigande för er, och det är därför ni behöver kloka och kärleksfulla mentorer som lugnar er och informerar er allteftersom er nya värld utvecklas.

Alltmedan er nya miljö blommar runt er, ska ni återupptäcka vem ni skapades till att vara, och varför ni inkarnerade inom den här speciella delen av det fysiska. Så snart ni med framgång övervunnit den massiva vattendelare som första kontakt innebär, kan ni vända er uppmärksamhet mot att förstå den "brygga" som ni representerar. Ni kommer att leva inom två världar: er nuvarande värld med ett begränsat medvetande och er fullt medvetna värld som ni snabbt är på väg in i. Här blir många nya begrepp vardagliga realiteter, som ert livskontrakt och vad detta innebär, och de Fyra Lagarna och deras roll och betydelse i ett galaktiskt samhälle. Med den här informationen kan ni börja en alltmer initierad utforskning om hur ni vill att ert egna galaktiska samhälle ska se ut. Er erfarenhet av att befinna er i två världar ger er en unik visdom, och det är detta som ska användas av Himlen för att sprida Ljuset. Många varelser inom det fysiska är i behov av att få en Ljuskropp och er unika erfarenhet inom det här området kommer att vara ovärderligt för dem och avsevärt förkorta deras väg till fullt medvetande.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Detta är ytterst gynnsamma dagar! Många saker sker som förebådar en stor förändring inom er högst begränsade verklighet. Förhållanden på er värld är redo att explodera (inte bokstavligen!). Ett nytt utbud av möjligheter har äntligen visat sig och de lovar att skapa möjligheter för oss alla. Er värld befinner sig mitt uppe i en kamp som innebär att kläcka fram ett nytt existensspektrum, kort sagt, en helt ny era och ett helt nytt sätt att skapa våra liv. Det innebär också att vi åter kan vistas bland er och lära ut det som vi vet utifrån våra erfarenheter av att bli odödliga. Att få ge er dessa sanningar är en mycket efterlängtat glädje för oss! Vad ni kanske inte inser är att ni inom er besitter en ovärderlig visdom som behöver tas fram, och det är där vi kommer in. Det är vår uppgift att avsluta det som de stora andliga lärarna gjorde för årtusenden sedan. Då kan dessa gudomliga sanningar till slut klart erkännas och ordentligt uppskattas av mänskligheten.

Dessa stora sanningar kommer att bilda ett levande hjärta i kärnan av ert galaktiska samhälle. Var och en av er är en storslagen och unik aspekt av Skaparen, och tillsammans bildar vi en vacker samling som är en del av den enhet som allt liv utgör. Vi har var och en arbetsuppgifter och aktiviteter som vi utför i samförstånd med den omedelbara helheten, och detta i sin tur korrelerar med den större helheten likt en stor symfoni. Denna magnifika harmoni ska skänka glädje till Himlen och alla som stannar upp och lyssnar och observerar dess heliga effekter. Anden öser ut sin Kärlek och omsorg om denna verklighet, och vi är fast beslutna att ge er en känsla av det som kommer och förbereda er inför denna verkligt andliga och fysiska första kontakt. Vi har lovat att skifta den här verkligheten och sedan noga och djupt tänka över vad det hela innebär. Vi står på själva randen till en våg av aktivitet som kommer att förändra vår värld för evigt!

Vi kommer därför fulla av glad förväntan och en kärlek som flödar över. Vi känner ett djupt ansvar att för er förklara något om det som ska manifesteras i era liv. Det här landet har inte på över tretton tusen år sett maken till det som kommer! Himlen har grundligt beslutat sig för att transformera er alla på ett sådant sätt att Gaia innesluts i en verklighet som innebär en sann Himmelsk rättvisa och följer ett storslaget dekret från AEON. Dessutom finns ingen antydan till slump i det här företaget. Avsikten med den gudomliga planen fyller våra hjärtan och ger information till allt som vi gör. Var därför öppna för att ta emot mirakler och iakttag hur er nuvarande mörka värld flyr inför den inkommande kärleksutstrålningen. Under åren har vi sett världen sakta vakna, och nu är det sammanlagda momentet sådant, att de sedan länge utlovade förändringarna kan börja visa sig och börja göra skillnad! Den stund som vi har längtat så efter är nu kommen! Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag fortsatte vi med våra budskap. Vi tackar er alla för er Kärlek och hängivenhet till medvetandets transformation, vilket är Andens gudomliga Vilja. Tiden för det stora skiftet inom mänskligheten är nästan här. Detta är den väg som leder oss alla till första kontakt och fullt medvetande! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization 
Översättare: Inga och Cagga Levander Welcome to the PAO Light-CirclesDear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

04.06.2013


Sheldan Nidle

04.06.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/


10 Chicchan, 13 Pax, 9 Eb

Selamat Jarin! Vi kommer tillbaka med viktiga saker att tala om. Det viktigaste gäller första kontakt. Tidigare beslöt vi oss för att starkt förlita oss på era nya regeringars formella tillkännagivande om avslöjande (disclosure). Nu har vi för avsikt att höja den nuvarande nivån på ”UFO-sightings” under dagtid för att stödja den allmänna avslöjandetaktiken hos den nya ledningen. Det är naturligtvis enkelt att luta sig tillbaka och låta det nuvarande scenariot rulla på. Vi avser dock att skapa en mer gynnsam miljö för dessa tillkännagivanden genom att mer aktivt förbereda vägen för dem. Vi avser att visa att vi är både välvilliga och hängivna ett fullständigt avslöjande. Vi är medvetna om att många av er inte förstår vad dessa överflygningar leder fram till, nämligen den globala masslandningen av vår flotta och den formella presentationen av er egen personliga mentor för var och en av er. Varje mentor önskar innerligt att träffa er och påbörja den undervisning som förbereder er inför er underbara övergång till fullt medvetande. Det finns mycket för er att lära er: en helt ny historia om er gren av mänskligheten, en ny förståelse för det fysiska och en fungerande kunskap om hur Himlen fungerar.

Ljuset fungerar efter vissa principer som ni behöver känna till eftersom det är dessa som våra galaktiska samhällen grundar sig på. Vart och ett av dessa förfaringssätt för er närmare en bättre förståelse för de Fyra Lagarna, och så snart vi anländer kommer vi alla att behöva tid för att ni ska få ett ordentligt grepp om och känna er bekväma med allt det som förändras i ert liv. Tristess kommer att bli ett minne blott! Så gott som allt du tror att du vet kommer att förändras. Kort sagt, den mängd förändringar som du ombeds att ta till dig är svindlande! Som ett exempel: ni alla ska komma till insikt om hur illa ni har behandlat er hemvärld. Gaia bekräftar villigt den nästan totala bristen på kunskap i dessa frågor hos de flesta av er, och därför blir detta det första på dagordningen för att justera ert samhälles grundläggande prioriteringar. Vi kommer sedan att förklara hur de nya principerna och deras medföljande teknologier fungerar i era dagliga liv. Detta är ett exempel på den centrala roll som ert nya välstånd kan spela vad gäller att främja allt det som måste göras för att lyfta upp era samhällen. Så mycket i era liv, och faktiskt allt levande på er värld på ytan, behöver läkas, bli ljusare och ombildas.

Denna omvandling är bara den första av många som ni kommer att gå igenom. Ni vistas på en mycket speciell värld, och hon är döende. Gaias mångfald är allvarligt hotad och ni närmar er snabbt början på ett dödligt syndrom som kan leda till en förintelsecykel. Vi väntar på att genomföra en operation som snabbt kan vända på allt detta, men ni bör veta att den mörka kabalen har skapat en mycket ondskefull komplott för att förinta livet på Jordens yta. För att stoppa detta behöver vi er hjälp, eftersom era energier hjälper oss att vända på denna mörka eventualitet. Allt som ska göras kommer vi att göra tillsammans. Under årtusenden har ni omedvetet gett bort era krafter till vilket projekt som kabalen än önskat. Nu kommer er möjlighet att träda fram och återta ansvaret för det ni vill se bli uträttat i er värld. Genom att visa att ni tar på er det här ansvaret och accepterar Ljusets vägar, flyttar ni er snabbt längs er väg mot fullt medvetande. Målet för vårt uppdrag är förvisso att hjälpa er att så snabbt och smidigt som möjligt återvända till fullt medvetande.

Detta förutsagda språng i det planetariska medvetandet är anledningen till att vi är här. Himlen har en gudomlig tidplan för allt detta och vårt uppdrag är därför knutet till samma tidtabell. Vi önskar innerligt att ni ska få tillgång till all den information som ni behöver för att i viss mån inse betydelsen av det som gudomligt har påbjudits er. Nyligen bemyndigade Himlen en senareläggning av planen, men tiden har nu kommit för att fortsätta enligt schemat igen, och därför har vi för avsikt att göra en del historiska insatser. Det viktigaste som behövs är att ni inser att vi är verkliga och har förbundit oss till er och er återgång till fullt medvetande. Vi har planerat en del händelser tillsammans med invånarna i Agartha för att försäkra er om att ni inte är ensamma. Vi kommer inte att tillkännage alla dessa händelser i förväg, men de kommer att göras på ett sådant sätt att de inte lämnar något tvivel hos er om att vi är här! Den mörka kabalen har styrt den här verkligheten alltför länge utan någon möjlighet för er att fly från dess tyranni. Det är vår avsikt att ge er förmågan att göra det!

Välsignelser, Kära Hjärtan! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med goda nyheter! Medlemmarna i vårt hemliga heliga sällskap befinner sig i de sista förberedande stadierna inför leveransen av era fonder. När detta är klart kommer aktiveringen av dessa medel att utlösa det nya sättet att regera, rader med formella meddelanden och en kraftig förändring i hur er värld fungerar. Allt detta kommer att ge er en gynnsam miljö inför disclosure och möjligheten för oss att i global skala påbörja vår mycket heliga undervisning. Vår manifestering bland er kommer att förändra er nuvarande föreställning om ert ursprung och om vad er framtid innebär. Ni är heliga Varelser som har tillbringat de senaste tretton årtusendena med att vandra runt i en tät dimma utan minne av eller förståelse för hur ni kommit dit. Vi har kommit för att sätta er in i bilden igen och överlämna en övertygande redogörelse om vad som sker i er värld. Ni kommer sedan att vara ordentligt förberedda på det som kommer att ske efter första kontakt.

Era nu undertryckta andliga förmågor kommer att starkt poängteras av era nya mentorer, som även kommer att fokusera på en massa ny historia, nya andliga filosofier, och till och med på karaktären hos era kommande uppdrag för Himlens räkning. Det ramverk som ni kommer att få står i skarp kontrast till de grymma och dystra lögner och den manipulation som ni tvångsmatats med sedan Atlantis undergång. Våra egna framgångsrika försök att återvända till odödlighet och till Tidsåldrarnas sanna Visdom var en bedrift med otrolig fokusering och ren viljekraft, och vi är så glada över att ni inte kommer att behöva genomgå sådana ansträngande rutiner. Denna degel kommer att ersättas med en levande och Kärleksfull Ljuskammare, individuellt anpassad efter var och ens specifika behov, vilket gör att ni blir helade och återställda till prakten hos er ursprungliga form! Denna underbara, återupprättade Varelse kan sedan förena sig med invånarna i Agartha och med oss, era Uppstigna Mästare, medan vi förbereder oss inför återföreningen med våra andliga familjer och rymdfamiljer!

Er förvandling till en fullt medveten Varelse av Ljus är något som det mörka och den sortens folk har fruktat under årtusenden och på er bekostnad gjort allt i sin makt för att förhindra. Nu har Himlen satt igång det optimala förloppet för att åstadkomma sitt heliga påbud - er återgång till fullt medvetande. Så snart du stiger upp ur din Ljuskammare, är du en förändrad individ, med få spår kvar av den du var. Du återvänder till din ursprungliga mall och kan uttrycka hela skalan hos din ursprungliga plan (blueprint). Vårt arbete med er kommer sedan att förändras när vi visar er och era personliga mentorer nyanserna inom ett galaktiskt samhälle. Vi kommer även att undersöka hur man kan maximera era nya möjligheter medan ni skapar ert egna, unika galaktiska samhälle, vilket ganska snabbt kommer att utgöra grunden för er nya stjärn-nation. Himlen har för avsikt att "le" mot oss och skänka oss många underbara andliga gåvor. Detta kommer ytterligare att garantera oss en speciell plats inom den Galaktiska LjusFederationen.

Idag fortsatte vi med vår serie uppdateringar. Ni underrättas om att tiden är inne för det som vi så länge har väntat på, nämligen de länge omtalade förändringarna som gör det möjligt för oss att träffa er och börja procedurerna för att ta er tillbaka till fullt medvetande. Detta är en mycket gynnsam tid i vår gemensamma historia! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization 
Översättare: Inga och Cagga Levander 
Welcome to the PAO Light-CirclesDear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

28.05.2013


Sheldan Nidle

28.05.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/


6 Etznab, 3 Pax, 9 Eb

Selamat Jarin! Vi kommer med många saker att berätta för er! Den mörka kabalen fortsätter att söka efter ett sätt att komma undan alla sina obehagliga situationer, men oavsett vilken väg de tar leder den in i en återvändsgränd. Det återstår inget sätt för dessa mörka att lösa deras allt djupare dilemma. Under tiden fortsätter den värld som deras förfäder byggt upp att rasa samman runt omkring dem. Vi drar ständigt deras uppmärksamhet till den nya ekonomiska och politiska verklighet som börjar manifesteras inför dem. I själva verket är deras enda hopp att kapitulera och placera sig i händerna på de Uppstigna Mästarnas heliga hemliga sällskap, i vars förvar de kan bekänna och söka den inre ånger som kan ge den lindring som var och en av dem så innerligt söker. Detta tillvägagångssätt är också fullständigt medkännande med tanke på de gärningar de begått mot mänskligheten. Om de spjärnar emot erbjudandet om kapitulation och väljer alternativet med en civil arrestering och ett sannolikt hämndlystet åtal, utser deras skadliga verksamhet dem till ett mörkt öde. Allteftersom deras makt minskar, behöver dessa grupper ta en ordentlig titt på var de står nu och tacka för den andliga hjälp som erbjuds. Men kabalen verkar som fastfrusen i sina spår och ovillig att kompromissa med det oundvikliga.

Ljuset använder sin heliga magi och ställer alla sina dominobrickor på plats. Snart, i samband med avslöjandet av en massa tidigare okända fakta som blir allmänt kända, överrumplas det mörka av en stor motgång och fall. Mänskligheten kommer oundvikligen att bli upprörd över en del av innehållet i denna plötsliga flod av häpnadsväckande information, där karaktären är så skrämmande att detta framgångsrikt förhindrar varje benägenhet att återgå till det mörkas gamla känslokalla sätt, och de nya verkligheterna tillåts att välkomnas in. En makt koncentrerad till de få kommer att få ett slut och ett välstånd för alla kommer att skölja över planeten. Dessutom kommer ett formellt avslöjande (disclosure) att låta oss samverka direkt med er. I en rad verkligt häpnadsväckande utsändningar kommer själva grunden för er verklighet att skakas om och sedan slås i spillror! Enbart vårt uppdykande krossar era innersta uppfattningar om er själva, det vill säga att ni är ensamma och unika i Universum. Alla era historier, era sagor om ert ursprung (religiösa och antropologiska) och er självuppfattning kommer att förändras för alltid. I ett enda storslaget svep slutar er långa romans med begränsat medvetande!

Det som väntar på er med öppna armar är det fulla medvetandets omfamning. Våra mentorer har för avsikt att ge er en grundlig förståelse för vad detta gudomliga tillstånd innebär. Deras undervisning är en del i resans sista del, som kulminerar i era individuella LjusKammare och den fulländande omvandlingen av ert Varande till en fullt medveten LjusVarelse. Den här processen kommer att avlägsna ert långa tillstånd med tusentals år av minnesförlust och återförena er med ert Himmelska Jag. Detta i sin tur gör er kapabla till att, först av allt, bli ansvariga för förvaltarskapet av Gaia och hennes magnifika mångfald av Liv. Detta ansvar kommer att utvidgas till att omfatta förmyndarskapet över hela det här solsystemet och det överflöd av livsformer som befolkar hennes världar. Er medvetandeökning kommer även att göra er berättigade att tillsammans med andra delta i skapandet av Ljuskroppar åt de Varelser som använts av Anchara för att sprida kaos och stridigheter över hela den här galaxen. Detta kommer att ge oss alla en sann och varaktig galaktisk fred. Samtidigt kommer detta att ge er den berömmelse och de lovord som ni verkligen förtjänar.

Allteftersom ni rör er framåt genom de kommande dagarna, var då medvetna om att ni upplever de sista stunderna av er tid med begränsat medvetande. Ta till vara dessa stunder genom att omvärdera vem du är, fundera på vad du har åstadkommit, och vad du känner att du är här för att göra. Ta den här personliga visionen och var beredd på att den kan förbättras genom den information som din mentor ger dig. Dessa två sammanflätade informationsflöden kommer att utgöra grunden för det du inom kort kommer att bli. Era mentorer förstår hur medvetandet fungerar och har helt och fullt avsikten att ge er de här förmågorna. Rustad med den här kunskapen kan du få en bättre förståelse för hur just ditt livskontrakt förhandlades fram mellan ditt himmelska råd av guider och dig själv. Detta himmelska dokument är ett levande kontrakt och som sådant förändras något allteftersom du förflyttar dig genom ditt liv på Jorden. Det är ett av de ämnen som du i detalj kommer att diskutera med din mentor, eftersom du behöver lära dig hur ditt kontrakt kan omvandlas så snart du blir fullt medveten. Om du verkligen kunde se alla de fascinerande perspektiv som öppnas upp för dig under din sista resa till fullt medvetande, skulle de ta andan ur dig!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi visar oss för er just nu genom våra budskap, som fortsätter i den välsignade anda som präglat våra senaste rapporter till er. Det Gudomliga fortsätter att se till att den mörka kabalen och dess hemliga anhängare nådigt får en knuff från makten genom Ljusets överväldigande omvandlande krafter. Samtidigt fokuserar vi på planerna att alla ska lyftas upp. Var och en av oss bevisade vid en eller annan tidpunkt att vi var kapabla till att kunna höja oss till vår fulla andliga och fysiska potential, och denna uppstigningsceremoni kommer att förmedlas till er när ni börjar er egen heliga ritual i er personliga Ljuskammare. Denna välsignade ceremoni ska ge er tillgång till underverk och förmågor som förnekats er alltsedan era förfäders fall på Atlantis för ungefär tretton tusen år sedan. Tänk på den här proceduren som en helig befrielse som Himlen beviljar er ”en masse”. Denna fantastiska teknologi, delvis utarbetad av Himlen, är helt enkelt det fordon som valts för att förverkliga det gudomliga löfte som gavs till er strax före ert fall.

Ljuskammaren överskuggar nödvändigheten av många generationers intensiv andlig fokusering, vilket alla vi Uppstigna Mästare var skyldiga att genomföra, och tillåts endast genom en högst speciell, gudomlig dispens. Under denna korta period av tre dagar tillåts ni hoppa över mängder av speciella böner och övningar vilka var våra högsta tuktomästare. Under denna korta period kommer ni att ingjutas med ett Ljus som öppnar upp blixtlåset till alla de biologiska faktorer som stängdes på era förfäder av det mörka. Detta innebär att era glömda minnen och stora kreativa förmågor kommer att "kopplas in igen." Ert ansvar är att använda den här potentialen till att åter aktivera er storslagna status som fullfjädrade fysiska Änglar. Ni kommer även att få hjälp av oss under er utbildning efter Ljuskammaren, och så snart den är klar kommer ni att behöva en hel del information vad gäller inrättandet av ert galaktiska samhälle. Här kommer ni i första hand att få hjälp av invånarna i Agartha och från var och en av oss.

Att etablera en nytt, fullt fungerande galaktiskt samhälle har konsekvenser utöver att bara skapa en ny stjärnnation. En av era första uppgifter blir att sätta samman en grupp hängivna för att använda deras unika förmågor för att hjälpa andra och därigenom få en högst behövlig galaktisk fred ordentligt på plats. Denna speciella stjärnnation, som bär en sådan kraftfull energi av "hemma", ska bli platsen för en rad konferenser som fokuserar på utbyggnaden av Ljusets rättsskipning till galaxer så långt borta att deras kända position från oss mäts i biljarder av parallaxsekunder. (Övers. anm: En parallaxsekund = sträckan ljuset tillryggalägger på 3,26 år). Vi kommer att välsignas med heliga plikter, som ska utveckla den gudomliga planen och låta oss genomföra våra många heliga uppdrag. Dessa aktiviteter kommer att tillåta oss kasta ut det mörka och föra in Ljuset i varje del av den här sektorn av det fysiska, precis som man profeterade för eoner sedan. Ni har kommit till slutet av er omskakande odyssé genom skuggländerna och ska nu blomma i Ljusets härlighet!

Idag fortsatte vi vårt samtal om det som utspelas runt omkring er. Er värld på ytan är på väg att omvandlas från en värld med allt tuffare levnadsvillkor och umbäranden till en plats som snart kan återförenas med Ljusets värld, det vill säga Inre Jorden! Den här återföreningen kommer att inleda en ny stjärnnation som kommer att bli ett mycket välkommet tillägg till den Galaktiska LjusFederationen! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization 
Översättare: Inga och Cagga Levander 

Welcome to the PAO Light-CirclesDear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

21.05.2013


Sheldan Nidle

21.05.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/


9 Batz, 19 Moan, 9 Eb

Dratzo! Vi kommer igen med mer att berätta för er. Er värld fortsätter att växla mellan försöken i Väst att utlösa en konflikt som kan minska de kommande globala förändringar som hotar den mörka kabalens maktbas, och Rysslands avsikt att tvinga på Väst en ny verklighet. Den här dynamiken har flödat fram och tillbaka under hela det sista årtiondet. Även om detta märkliga maktspel närmar sig en nivå som påminner om första världskrigets början, drar det sig sedan undan inför denna förfärliga möjlighet. Samarbetsgrupperna från Agartha har också varit mycket framgångsrika med att desarmera situationen i Mellanöstern. Inte desto mindre visar den här pågående politiska balansgången vikten av att föra den här instabila situationen till ett avslut. Himlen försäkrar oss att det här ständiga politiska käbblet helt enkelt är de sista våndorna från en typ av diplomati som länge använts av staterna i Väst och att ingen konflikt kommer att bli resultatet av den. Faktum är att det kommande gudomliga ingripandet kommer att förvandla hela denna sorgliga röra. Samtidigt fortsätter man inom Världens Domstolar att samla mer juridisk ammunition för att använda mot kabalen. Drivkraften "att stå till svars" blir starkare för varje dag och ökar antalet av dem som redan arresterats och av dem som precis ståt i begrepp att bli.

Er verklighet är döende eftersom det ekonomiska system som den bygger på sakta mals ner mot ett stopp. Den liknar en enorm vattenkvarn som är beroende av en flod som snabbt håller på att torka ut. Ägarna till kvarnen, den mörka kabalen, inser vad som sker och är inställda på att pressa ut det allra sista ur sin slappa utrustning. Kabalen jagar desperat efter en lösning för att återställa flodens fallande nivåer, men trots sina ansträngningar finner de ingen lösning. Vi har vid otaliga tillfällen informerat kabalen om vad de borde acceptera för att lösa sitt dilemma, men dess svar har varit att envist fortsätta på samma kurs. Vi har därför vidtagit de åtgärder som Himlen instruerat oss att göra. Kabalen är fullt medveten om att dess tid är ute, ändå ökar man sin beslutsamhet att försöka dra fram något orealiserbart mirakel ur luften. Vi ser på och förundras över deras idiotiska reaktion inför det oundvikliga som pressar ner dem. Det är dags för dessa mörkerstyrda regeringar att lägga av och avslöja sanningen för sina belägrade befolkningar.

Vår samarbetspersonal har precis avslutat en rad informationsutbyten med flera regeringar i Väst, där vi tydligt visat dem att deras dilemman är världsomfattande och påverkar hela den globala ekonomiska strukturen som nu faller samman runt dem. Den praktiska lösningen är att tillåta att nya regeringar (new governance) inför raden av nya ekonomiska program och överflödsprogram, inklusive det formella avslöjandet om vår existens. Vi avvaktar därför den tidpunkt som valts av Himlen för att agera och avslöja oss för er. Detta kommer också att vara tidpunkten för rader av tillkännagivanden från både invånarna i Agartha och de Uppstigna Mästarna, vilka kommer att avslöja det ni behöver veta för att få en rimlig uppfattning om det som verkligen sker i er värld. Dessa informationsstråk kommer att utlösa en snabb förändring inom ert medvetande och presentera nya sätt att förändra era samhällen som möjliggör ett kreativt samarbete mellan dem. Vi ser tydligt de labyrintliknande problem som skapats av era nuvarande regeringar, varför man har kommit överens om en helt ny struktur som man kan lita på för att främja ert nya välstånd och era nya verkligheter.

Vi står vid randen till det stora ingripande som påbjudits av Himlen. Detta kommer att öppna dörren för en första kontakt och en ny relation mellan er och Agartha. Omfattningen av den kommande teknologiöverföringen kommer att förvåna er! Er värld är berättigad till ett teknologiskt utvecklingssprång som är vida överlägset tillkomsten av den bärbara datorn med dess många förgreningar såsom plattor och smarta telefoner. Som en parentes kan nämnas att dessa medfört en del allvarliga hälsoproblem! Som motvikt till detta kan en del av den nya tekniken inte bara öka er allmänna hälsa och vitalitet, utan även era medvetandenivåer, samtidigt som den lättare och mer effektivt knyter samman er värld. Ni kommer att se på teknologi i allmänhet som "medvetandeverktyg" och börja använda er tid till att ta till er kunskap, till att meditera och fundera på det fulla medvetandets kommande mirakel. Som era mentorer kommer vi att visa på era förmågors enorma betydelse, vilka till stor del fortfarande finns vilande inom er, eftersom detta är väsentligt att förstå inför resans nästa fas mot ert gudomliga öde.

Blessings! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer denna lyckobringande dag för att göra några viktiga tillkännagivanden. Låt oss först välsigna våra rymdfamiljer och våra familjer i Inre Jorden. De kommer nu att göra scenen klar inför nästa steg på er resa mot fullt medvetande. Himlen påbjuder att var och en av er nu måste bli medveten om att ni inte är ensamma i detta magnifika, vidsträckta Universum. Det kommer inom kort att i dagsljus bli demonstrationer runtom på himlen från några av de enorma flottor som ska landa när det Gudomliga ger det heliga klartecknet. För det andra ska vi manifestera oss i stora skaror bland er för att börja med vårt undervisningsprogram. Denna undervisning kommer att visa er hur och varför Anunnaki avsiktligt rörde till den visdomsundervisning som gavs till er av några av våra mest respekterade stormästare. Dessa budskap kommer äntligen låta er upptäcka sanningen om ert ursprung och vad Himlen förväntar sig av er.

Vidare kommer vi att uppmana våra hemliga, heliga sällskap att släppa de välståndsmedel som Greve Saint Germain och Quan Yin så nådigt avsatt för er. Detta utgör början på det nya finansiella systemet, vilket kommer att införa skuldavskrivning som ett sätt att utjämna världens finansiella strukturer. Banker med nyligen beviljade rättigheter kommer tillfälligt att distribuera och i liten skala reglera dessa fonder. Så snart Federationens flotta landar kommer dessa banker och det åtföljande finansiella systemet och ert upplevda behov av "pengar" som sådana att inordnas under en slags föregångare till ert nya galaktiska samhälle. Avsikten är att Ni välsignade under en kort tid ska få använda fysiskt överflöd för att läka de mörka manipulationer som förvrängt er till att tro på nöd och begränsning hellre än att följa era gudomliga förpliktelser. Det kraftiga tillflödet i era liv från era individuella mentorer kommer att förändra allt detta omedelbart! Vi ska sedan introducera er inför de förpliktelser som följer med ett högre medvetande och hjälpa er att förstå deras betydelse.

Er huvudsakliga uppgift blir att effektivt övervaka er dyrbara hemvärld. Moder Jord ser glatt fram emot er underbara hjälp. Nya teknologier kommer att läka världen på ytan och förbereda henne inför hennes stora övergång till ett fullt förenat och fullt medvetet jordklot. Ni kommer att spela en viktig roll i dessa inledande procedurer, vartefter det är dags för kulmen på er glädjande återgång till fullt medvetande via användningen av era Ljuskammare. Sedan, så snart ni acklimatiserat er till det fulla medvetandets glädjeämnen och förmågor, kommer ni att vara redo för att arbeta tillsammans med oss. Vi har i glädje väntat på denna mycket speciella tid eftersom vi är avsedda att tillsammans skapa en högst himmelsk stjärnnation. Himlen informerar oss om att det som vi hört talas om då ska manifesteras, och vår långa vistelse på den här planeten börjar ta en ny och underbar väg. Halleluja! Halleluja!

Idag gav vi ett nytt meddelande om att omvandla det gamla och föra in det nya. Detta är den magiska tid då det mörka lämnar er värld och en ljus, fullt medveten värld börjar manifesteras. Detta är den tid när frihetens och välståndets underverk och hänförelse vänder tillbaka! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization 
Översättare: Inga och Cagga Levander 
Welcome to the PAO Light-CirclesDear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure