Followers

Google+ Followers

onsdag 25 mars 2015

Svenska -- Sheldan Nidle, 24 mars 2015Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
24 mars 2015


5 Akbal, 1 Mac, 11 Ik
Selamat Jarin! Vi kommer alltmedan er dyrbara Moder Jord virvlar runt i den stora mängd energi som sänds hit från Himlen. Den här energin är en symbol, uttryckt av Himlen, för behovet att Gaia löser de problem som Ljuset nu möter. För närvarande befinner ni er fortfarande på gränsen till stora förändringar. Ärligt talat, dessa förändringar är föregångare till ett antal händelser, som är redo att ske. Dessa energier är tänkta att vara de blixtar som inleder en stor omgång viktiga förändringar. Ert finanssystem kommer att bli den inledande punkten för dessa förändringar. Redan är instrumenten för ett nytt och mera rättvist banksystem på plats. Dessa förändringar håller för närvarande på att testas. Hittills verkar framgången garanterad. Samtidigt tvingas alla de banker som håller fast vid det gamla systemet att acceptera det nya. Många nationer i Europa, Afrika, Asien och Amerika har anammat det nya. Även flera institutioner runtom på jorden har accepterat. Vi förväntar oss att ännu fler banker skapar ett helt underbart nätverk, som kommer att göra bankväsendet mer effektivt och rättvist över hela världen. I slutändan kräver dessa förändringar att NESARA deklareras i Nordamerika. Krafter arbetar nu mot detta mål.

onsdag 18 mars 2015

Svenska -- Sheldan Nidle: 17 mars 2015Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
17 mars 2015


11 Cib, 14 Ceh, 11 Ik

Selamat Jarin! Vi är tillbaka i Glädje! De jordallierade som ansvarar för att den internationella valutaöverföringen görs korrekt och utan partiskhet är redo att inom kort påbörja en process som leder till den globala distributionen av era välsignelser. De genomför nu sluttestet av det nya systemet. Det här systemet är kopplat till den globala valutaomställningen. Dessutom kommer den här processen att framkalla de villkor, varigenom NESARA- lagstiftningen till slut kan antas i USA och globalt. Det viktigaste målet för oss är en ny regering. Vi har iakttagit den gamla kabalvänliga regimens mörkläggning och globala desinformationskampanj om oss. Den nya regeringen kommer att ändra detta underliga förfaringssätt och genomföra ett fullt avslöjande. Denna åtgärd tillåter oss att helt öppet genomföra våra aktiviteter. Vi vill visa er att vi vill väl. Vi kan sedan slutföra de projekt som krävs av oss för att avlägsna de dolda farorna från Fukushimastrålning i era hav, i luft och vatten. Dessutom önskar vi tillfälligt landa och kontrollera ett antal av Gaias speciella nätverksnoder. Vi behöver utföra tester med våra forskare placerade på ett antal platser runt ert klot.

torsdag 12 mars 2015

Svenska -- Sheldan Nidle, 10 mars 2015


Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
10 mars 2015


4 Muluc, 7 Ceh, 11 Ik      

Selamat Balik! Vi kommer och har med oss goda nyheter till er! Det nya banksystemet, som vi då och då har talat om, har snabbt blivit en internationell verklighet. Samtidigt fortsätter nedbrytningen av den bakomliggande ”koncern” som styr USA. Världens nationer inser nu bättre vad den här kommande kollapsen verkligen innebär. Ett nytt ekonomiskt och finansiellt system håller på att växa fram, som ställer USA på nivå med ett antal nationer i Europa, Asien och på det västra halvklotet. Den här nya raden realiteter får äntligen slut på de mycket förvrängda realiteter som styrt er värld under de första sex decennierna efter andra världskriget. En ny era håller på att bildas, vilken präglas av införandet av NESARA-regeringen i USA och en hel rad nya regeringar i Europa, Asien, Afrika och på det västra halvklotet. Höjdpunkten i detta är, enligt vår mening, disclosure (avslöjandet). Då kan vi lätt tala till er och äntligen låta er se våra skepp i dagsljus på er himmel. Vi har för avsikt att helt stödja era Uppstigna Mästares globala anföranden och den öppna samverkan som blir möjlig med era släktingar från Agartha. Ni kan då lära er mycket om er själva och er sanna historia och om ert ursprung.

onsdag 4 mars 2015

Svenska -- Sheldan Nidle -- 3 mars 2015Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
3 mars 2015


10 Ik, 0 Ceh, 11 Ik
Dratzo! Vi kommer fram med nyheter som vi länge väntat på att få berätta för er! Energierna för början på leveransplanen är äntligen på plats. Denna process tog en del gudomlig tid att uppnå. Våra jordallierade känner sig fulla av tillförsikt inför att en omstart av alla leveransprogram kan sättas på plats. De olika system som krävs för detta fungerar nu och ett nytt internationellt banksystem är redo att ombesörja genomförandet av leveranserna. Således är det första nödvändiga steget för att sätta den gamla ordningen åt sidan klart. De efterföljande stegen som hänger samman med denna leveranslinje är likaså redo att utföra sina olika uppgifter. Er värld står vid början av en omfattande förvandling. Ert välstånd kommer därför inom kort att ligga i era händer. Dessa utbyten av fonder kommer snabbt att skapa de förutsättningar som krävs för att frambringa nytt styre. Detta i sin tur kommer slutligen att tillåta ett formellt erkännande av vår existens. Alla dessa olika åtgärder kommer äntligen att sätta er på ett mycket snabbare spår mot fullt medvetande. Den mörka kabalens många förhalningstaktiker är stoppade och vi är mycket glada över att se avslutningen på deras vidriga system. Ni närmar er en ny vattendelare i er frigörelse från årtusenden av slaveri!

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure