Followers

Google+ Followers

fredag 18 mars 2011

15 March 2011

March 15, 2011 

5 Ix, 12 Ceh, 7 Ik

Selamat Gajun! Vi kommer igen för att tala med er om ett antal saker som sker i er värld och i er verklighet. För närvarande går er värld igenom en period med allt snabbare förändringar. Denna operation för att förändra er verklighet håller på att nå en nivå, där Gaia kräver ett erkännande av det faktum att era dagar som de primära invånarna på hennes yta är noga räknade. Vi ser hur Moder Jord börjar öka den kraft hon kanaliserar genom sina olika seismiska och vulkaniska händelser. Vi uppmärksammas på att det är absolut nödvändigt för oss att börja inse, att de många olika händelser som äger rum är relaterade till varandra. Kollapsen av Moder Jords ekosystem, liksom de plötsliga förändringarna i klimatet speglar ert behov av att förändra er, till exempel genom att upphöra med UFO mörkläggningen och genom att samarbeta med alla de enheter som vi placerar både runt er värld och under ytan på er värld. När det är dags är vi redo att använda dessa enheter för att föra er till Inre Jorden och för att bistå er i er förändring från begränsat till fullt medvetande.

Första Kontakt har blivit mer än bara en återförening mellan er och er rymdfamilj: Himlen har utvecklat det här uppdraget till att omfatta den faktiska övergången av ert nuvarande samhälle till ett galaktiskt samhälle. Detta har försatt oss i en roll som vi sällan skulle utfört på egen hand; nämligen att säkerställa den stora omvandlingen av er nuvarande verklighet till någonting helt annat. Vi är glada över att Himlen har valt oss för en så betydande uppgift. Men den mängd strategier på många nivåer som behövs för att fixa detta är inte så lätta att få grepp om. Till en början tvekade vi när vi insåg hur man bäst skulle arbeta inom de märkliga omständigheter som presenterades för oss. Er verklighet styrs av sammankopplade direktorat, som till en viss grad föraktar varandra. De verkar inom en miljö som styrs med kaos, vilket ofta hjälptes på traven av deras tidigare herrar, Anunnaki, även om den aspekten i deras sätt att verka upphört sedan mitten av 1990-talet. Detta resulterade i att ”ledningarna” bröts på halva vägen, vilket ledde till bildandet av ett nytt huvuddirektorat. Det är denna grupp som vi nu bearbetar för att få en total kursändring till stånd bort från deras avskyvärda planer.

Denna av skilda element sammansatta mörka kabal arbetar hårt för att besegra våra Jordallierade och oss. Vi har genom omfattande erfarenheter lärt oss, att det enda sättet att närma sig dessa är från en styrkeposition. Vi har gjort deras hemliga baser delvis oanvändbara och avbrutit deras olika operationer, men ändå fortsätter dessa blockerande handlingar med oförminskad styrka. Vi uppmuntrar våra Jordallierade till att förneka dem tillgången till de finansiella resurser de behöver för att behålla sitt inflytande över flera av era större regeringar. Dessutom har vi gett våra förbundna och våra diplomater befogenheten att häkta vissa individer inom denna kabal, först och främst för att återigen betona våra mål för dem och för att återigen upplysa dem om vad vi kräver av dem. Denna taktik har äntligen börjat få dem att inse att vi inte tänker backa från något av våra krav. Dessa krav omfattar undertecknandet av ett grundläggande avtal, som gör det möjligt för de nya övergångsregeringarna att komma till makten. Vi har ökat antalet överflygningar över dessa hemliga regeringars många viktiga baser för att visa att vi är redo att släppa loss vår teknologi, och det mörka, som inte vill ytterligare förstöra sin infrastruktur, verkar äntligen vara mer redo att ansluta sig till våra krav.

En aspekt av den här operationen är att sikta in sig på vissa individer. Varje medlem i det centrala direktoratet har särskilda favoritprojekt och där använder vi vår teknologi för att skapa oreda. Vi sätter en ära i "att förflytta" dessa individer just då de känner sig som mest säkra för att visa att de inte har något försvar mot vår tekniska överlägsenhet. Sedan går vi vidare och påminner dem om att deras tidigare mästare, Anunnaki, i mitten av 1990-talet gav dem rådet att byta fot och samarbeta med Ljuset. Vår avsikt är dessutom att visa på fördelarna med detta drag för dem; Himlen har en gudomlig plan, där det yttersta målet inte bara omfattar fullt medvetande, utan också det mer omedelbara återställandet av varje persons omistliga suveränitet, frihet och välstånd. Första Kontakt blir en Helig Graal, och att genomföra den blir en högst gudomlig uppgift! Vår beslutsamhet får oss, i Ljuset av Himlens dekret, att utföra första kontakt och befria er från den mörka kabalens klor. Våra allierade på Jorden har också helt och fullt engagerat sig i denna ädla sak.

Vi har sagt allt detta tidigare, på ett eller annat sätt. Skillnaden den här gången ligger i hur vi nu kan gå vidare. Himlen ger oss nu fria tyglar att genomföra ett antal saker som vi har kämpat för under de senaste 11 månaderna. Vi behöver använda mer kraftfullt tvång för att göra klart för det mörka att det ska ge sig av - och det nu. Detta viktiga tillstånd innefattar att svälta dem på tillgångar, och att stänga de juridiska luckor som gör det möjligt för det mörka att osynligt smyga runt på ert klot. Våra allierade på Jorden utför detta, och på så sätt blir det mörka mer begränsat i sin förmåga att fördela sin mörka magi. Berövade på tillgångar och fortfarande desperat letande efter sätt att underminera oss, upptäcker det mörka att dess taktik att hålla fast vid det gamla agerandet snabbt blir mer och mer meningslöst. Deras kapitulation är inte längre bara oundviklig; det är nu en fråga om när. Våra kontaktpersoner förhandlar dagligen med delar av den här kabalen om villkoren för denna kapitulation.

Denna process att bana väg för våra Jordallierade är en förutsättning för UFO-avslöjandet. Vi vet att de nuvarande större regeringarna inte inom det snaraste kommer att sätta avslöjandet högst upp på sin lista. Vi fortsätter att vara en olägenhet som de inte har för avsikt att offentliggöra, eftersom detta i ett enda svep avslutar den verklighet som de dagligen kämpar för att upprätthålla. Vi ser med tvivel hur dessa regimer envisas med att ljuga om det som sker runt omkring dem och hur de avser att rätta till dessa ständigt växande problem. Detta bedrägeri beror till stor del på det faktum att kabalen talar om för dessa regimer vad de ska säga och lämnar mycket litet handlingsutrymme till den politiska och ekonomiska ledningen. Varje sådan person tvingas genom en maktstruktur som ligger utanför hans eller hennes kontroll att agera såsom deras ”handler”, som de hemliga ordervägarna påbjuder. Naturligtvis tänker våra Jordallierade sätta stopp för detta trista scenario vid första bästa tillfälle.

Första kontakt förblir den avgörande slutgiltiga handling, som vänder er tillbaka till fullt medvetande. Vi har noggrant sett hur Gaia sänder ut sina varningar. Det större området för dessa varningar är naturligtvis Eldens Ring i Stilla Oceanen (the Pacific Ring of Fire). Här är två saker på gång: havsbotten i allmänhet höjer sig, och detta påverkas i sin tur av den gradvisa sammanlåsningen av Stilla Oceanens och de angränsande kontinentalplattorna. Denna ständiga "drift och låsnings"- rörelse förorsakar de stora jordbävningar som har skakat öarna i den här regionen under det senaste halva decenniet. Våra forskare tror att dessa pågående serier av tektoniska korrigeringar kommer att orsaka ännu större jordbävningar. På samma sätt är vulkanisk aktivitet i själva verket en typ av jordisk lindring av stress, och detta bådar inte gott för de många vulkaner som omger denna region. Vi övervakar dem alla.  

Moder Jord vill se den nuvarande verkligheten omvandlas. Vi arbetar hårt för att få de nya regeringarna till makten och vi förväntar oss att dessa nya regeringar officiellt ska avslöja vår närvaro och vårt uppdrag för er mycket snart efter att de fått kontroll. Vi vill påskynda första kontakt och arbetar på nya scenarier för att möjliggöra detta. Den tidsram som lämnats till dessa regeringar för att sätta sina program i funktion krymper allteftersom Gaia ökar sina förändringar. Vi avser att rapportera om detta mera grundligt i en kommande uppdatering. Ni behöver veta exakt hur mycket det mörkas aggressiva förseningsåtgärder minskar förberedelsetiden för er återgång till fullt medvetande. Vi anpassar vår planering, och förväntar oss att vårt nya scenario ska gå i lås utan några som helst bekymmer!  

Idag gick vi igenom det som händer. Moder Jord går kraftfullt framåt med sina varningar till Jordens mänsklighet. Denna varning är enkel: Jordens yta ska inte längre vara ert hem! Acceptera er arvedel med fullt medvetande och återvänd med er rymdfamilj till det underverk som är Agartha (Inre Jorden)! Ni Kära, var i era Hjärtans Hjärta medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization

Svensk översättning: Inga och Cagga Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above

måndag 14 mars 2011

8 March 2011


March 8, 2011 11 Manik, 5 Ceh, 7 Ik

Selamat Balik! Vi kommer till er med mycket att prata om. För närvarande befinner sig våra Jordallierade i djupa diskussioner med den sista mörka kabalen beträffande deras formella abdikation. Detta enda beslut skapar förutsättningar för den officiella installationen av en rad övergångsregeringar. Dessa regeringars första åtgärd är att häva varje pågående nationellt nödläge och annullera alla kvarvarande statsskulder. Dessutom kommer personliga skulder i form av kreditkortskulder, inteckningar och banklån att avskrivas. Inkomstskatter kommer att upphöra och gjorda inbetalningar återbetalas till landets skattebetalare. Fred kommer att utropas och alla krig upphöra. En rad särskilda överenskommelser som berör dessa frågor kommer att undertecknas av alla nationer. Vidare kommer ett nytt hårdvalutasystem, som backas upp av guld och silver att införas, och detta kommer att kopplas samman med leveranserna av överflödsprogrammet till alla mottagare. Dessa handlingar kommer att ändra er värld för evigt! Så snart de regeringar som godkänner omstruktureringen av era nya bank- och finansiella system är installerade, och så snart världens enorma rikedom omfördelats, gryr en ny epok för er planet.

Denna nya period i er historia utgör den sista etappen innan våra formella masslandningar. Vi är fullt medvetna om varför detta inledande skede är så viktigt för att lyckas med allt det som kommer efteråt, speciellt ert återvändande till fullt medvetande. Er värld kräver en kortare tid för att ta till sig det som händer och för att vänja sig vid de många nya verkligheterna. Moder Jord behöver likaså en viss tid då hennes egna åtgärder på ytan kan uppskattas till fullo av er. Denna period är till för att era samhällen och Gaia verkligen ska börja uttrycka sin Kärlek för varandra. Avslöjandeprocessen omfattar inte bara ett erkännande av vår närvaro, utan också avslöjandet av en stor mängd teknologi som kan lösa era många miljöproblem. Vi ser också detta som en period då vi kan bearbeta många av de rädslor som ni fortfarande har om vilka vi är och i detalj informera om hur ni skall vända tillbaka till fullt medvetande. Vi vill att ni ska få alla era frågor besvarade och att alla era betänkligheter lägger sig till ro. Det är viktigt att ni känner er bekväma och förberedda för det som den gudomliga planen påbjuder er.

Den Galaktiska Federationen har tagit på sig den unika uppgiften att forma er lysande framtid enligt den gudomliga planens önskemål. De som nu står inför slutet på sitt trettontusenåriga styre över er hade helt andra avsikter med er: de tänkte åsidosätta Himlens planer och placera er i ett högst helvetiskt rike. Denna möjlighet var inte vad Skaparen tänkt sig för er, och därför har vi tillbringat de senaste två årtiondena med att förneka det mörka deras mål. Nu är vi vid den punkt, där ni håller på att återgå till löftenas och glädjens värld, - den värld som Himlens gudomliga nåd avsett för er alla. De sista stegen för att få er tillbaka i rätt spår har säkerställts av såväl invånarna i Agartha som av oss. När ni ser er om på er planet, ser ni sanningen i att detta precis har börjat manifesteras. En våg av förändring och frihet sveper genom varje nation, tillsammans med en djup övertygelse om att ni inte är ensamma. Våra allierade på Jorden marscherar ivrigt mot en välförtjänt seger, och den pågående kollapsen av det mörkas makt visar hur nära UFO-avslöjandet vi verkligen är!

Dessa fakta ger oss stor glädje! Det är av största vikt att de hemliga mötena säkrar att den nya verkligheten fortsätter att utvecklas. Av den anledningen går vi aktivt in och blockerar för att förhindra användningen av en viss utrustning som skapats av det mörka, vilken är konstruerad för att krossa era nyfunna känslor av tilltro till att manifestera en ny verklighet. Dessa nya idéer skrämmer vettet ur de gamla mörka ordenssällskapen! Förr i tiden skulle de uppror som ni ser omkring er helt enkelt krossats på en enda dag. Nu växer sig denna nya energi, som i särskilt hög grad skyddas av oss, starkare för varje dag. Vi träffar dagligen våra Jordallierade för att se till att de inser skönheten i vad ni, var och en åstadkommer; men vi kan bara hjälpa till en viss grad. Det är viktigt att ni håller drivkraften igång och tar den till nästa nivå och till nästa fokuspunkt. Som vi sagt tidigare, att välja det galaktiska alternativet är knutet till en bestämd tidsplan. Det mörka gör kraftiga försök att stjälpa denna vagn och finner att de är helt oförmögna till att göra detta!

En mängd positiva faktorer håller på att stråla samman. Dessa gudomliga energier fullbordar det sista i de nya nätverk som krävs för att manifestera en ny verklighet. Vi är mycket nöjda med det sätt ni har hjälpt oss med dessa tillvägagångssätt. Våra gemensamma ansträngningar har skapat en stark ram för kommande steg, och olika regeringar gör stora insatser för att bana väg för det som krävs. Vi har sett hur kraftfulla ni alla håller på att bli. Himlen och hennes Änglar arbetar dagligen för att förändra ert fysiska, känslomässiga, mentala och andliga jag, och ni integrerar dessa nya uppgraderingar snabbt och bra. Tack vare detta enorma projekt vaknar allt fler av er och antalet som behövs för seger har inte bara uppnåtts utan även överskridits. Våra kontakter och diplomater är snabba med att informera de mörka om dessa fakta och betonar det fåfänga i deras pågående försök att motverka denna våg av uppvaknande.

Trots att det mörka förstår att det inte kan besegra ljuset så länge vi finns här, vägrar de mörka rådsförsamlingar som vi har dagligkontakt med, att öppet erkänna detta. Vi förstår deras motvilja, men inser också behovet av att snabba på med att öppet gå ut med sin teknologi. Det mörkas många typer av misslyckade farkoster och deras fåfänga försök med en anti-farkostsköld har inte avskräckt dem från sitt program att bevara status quo. Detta urholkas ytterligare och till och med försenas från tid till annan genom att flera av deras viktigaste vetenskapsmän och ingenjörer hoppar av. Den mörka kabalen är helt klart i ett tillstånd av panik och förvirring och vet inte vad man ska hitta på härnäst. Vi har för avsikt att tvinga fram dess kapitulation när Himlen så instämmer. Kabalens undanflykter och pågående förhalningstaktik ökar. Det är dags för dessa kabaler att ge upp och låta ert öde manifesteras!

De program som inrättats av våra Jordallierade är mestadels redo att aktiveras. Dessutom kräver era frustrationer ett mycket mer direkt handlande än vad som hittills varit tillåtet. Våra kusiner i Agartha är beredda att göra en del bakom kulisserna, som kan få oss till den punkt där kabalen skriver på flera viktiga avtal vilka upprättats av våra allierade på Jorden. En sista avgörande stund närmar sig. Er värld har hamnat i ett dödläge: hur röja undan det mörka och låta de olika välståndsfonderna fördelas globalt. Vår roll i detta är att använda våra goda kontakter och vår teknologi för att erbjuda en lösning på dessa nuvarande hinder för seger. Vi förstår att vi bara kan gå fram så snabbt som era ogrundade rädslor för oss tillåter. Samtidigt använder det mörka sitt propagandaprogram för att stimulera er främlingsfientlighet och er inneboende misstro mot allt som är annorlunda.

Era Uppstigna Mästare rådde oss att förvänta oss dessa reaktioner från det mörka. Detta dilemma kommer att lösas av omständigheterna kring era ekonomiska kriser och av det faktum att det mörka har ont om tid. Himlen förbereder sig för att påbjuda de instruktioner som ger oss fria tyglar att tillsätta de tillfälliga ”caretaker”-regimerna och sprida er planets stora rikedomar till er alla. Vi avser att se till att dessa nya regeringar blir både framgångsrika och helt skyddade från allt fortsatt spektakel från resterna av den mörka eliten. Anunnaki har lovat oss att de återstående mörka tricken som planeras av deras tidigare hantlangare på planeten kommer att motarbetas och att er seger ligger nära! Vi kommer att använda den tid som återstår till att förbereda oss för första kontakt.

Idag pratade vi om vad som sker och vad som är på väg att ske på er värld. Tillsammans ska vi marschera framåt och använda vår teknologi och våra förmågor för att förbereda er för återresan till fullt medvetande. Denna väg återförenar er med er Inre Jord, er andliga familj och era familjer i rymden! Ni Kära, var i era Hjärtans Hjärta medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization

Svensk översättning: Inga och Cagga Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above

1 March 2011

March 1, 2011 4 Ahau, 18 Zac, 7 Ik

Selamat Jarin! Vi återkommer för att fortsätta vårt samtal med er. Gaia utökar nu sina varningstecken inför mänskligheten, som härigenom uppmärksammas på att tiden är kommen för den stora omvandling, vilken bemyndigats genom Himlens talrika dekret. De som fortsätter att använda knep för att förlänga sin tid vid makten varnas även för att Himlen vill att dessa stora förändringar ska ske omedelbart! Följaktligen har vi instruerat vår förbindelsepersonal och vår diplomatiska personal att göra klart för dem att några ytterligare förseningar inte längre är tillrådliga. Under tiden jobbar våra jordallierade som galningar för att göra färdigt sina återstående uppgifter, och för vår del har vi bemyndigat en rad händelser som hjälp till att färdigställa återstående uppgifter. Dessa operationer ska stråla samman vid en punkt på vår tidslinje som utpekats av Himlen och hennes många hierarkier. Vi har anförtrotts de här förändringarna och har varnat olika regeringar om att vi inte kommer att tolerera status quo så snart tidsfristen för att uppnå detta datum har gått ut. Vårt teknologiska försprång har demonstrerats tillräckligt för dessa regimer för att bevisa att vi menar allvar.

Varningarna till de motsträviga regimerna åtföljs av fler bevis på våra förmågor, i form av att vi lamslår en stor del av deras hemliga teknologi. Vi har för avsikt att vidga omfattningen av de här aktiviteterna ju närmare detta speciella datum vi kommer. Vi betonar ytterligare vårt beslut genom att ”gripa” många av ledarna för era större regeringar. Vår avsikt är här att i första hand inpränta i dem att vissa krav som ställts av oss behöver omedelbar uppmärksamhet. Vi använder oss av mycket elementära mått och steg för att ge eftertryck åt dessa punkter, men vi måste få den mörka kabalen att förstå det faktum, att det är fråga om förmågor som ligger långt ovanför deras. Dessutom har denna styrka en gudomlig avsikt och kan inte stoppas förrän huvudmålet med första-kontakt-uppdraget är fullt genomfört. Därför har vi ökat antalet ingripanden och fokuserar på att avsätta det mörka med dess klick av gunstlingar från makten. Inledningen till er övergångsperiod närmar sig i full fart och vi är säkra på att den mörka kabalen nu har insett det faktum att tidpunkten för deras ovillkorliga abdikation är överhängande.

Denna mörka kabal har i en eller annan form styrt er värld under nästan tolv och ett halvt årtusende. Det är ingen liten sak för denna samling att erkänna att deras styre verkligen är över, vilket är orsaken till att vi till en början ansåg det lämpligt att använda silkesvantarna när vi hade med dem att göra. Naturligtvis tog oss detta inte särskilt långt, så vi tog nästa steg och avlägsnade en del av deras högt värderade tillgångar. Den handlingen fick dem att vakna och ta notis om oss. Ändå misslyckades även denna taktik att rubba dem. Detta ledde till de bortföranden som nämns ovan och detta ökade faktiskt deras villighet att ta sig i akt! Dessa ledare blev helt paffa vid åsynen av att deras noggranna säkerhetsåtgärder inte hade förmågan att stoppa våra handlingar. Vi har utlovat mer av samma medicin och betonat för alla och en var att vår kapacitet går långt bortom detta. Dessa ökade bevis på vår beslutsamhet satte igång ett antal krismöten hos de mörkas styrande rådsförsamlingar, men trots detta blev resultatet bara mindre eftergifter. Detta är orsaken till att vi tvingats arrangera flera ingripanden för att ta en stor räcka teknologi, som er hemliga regering har, ur funktion. Detta fångade verkligen till slut deras fulla uppmärksamhet!

Vårt mål är att låta våra Jordallierade driva bort dessa tyranner från makten och låta er få smaka på den frihet, den suveränitet och det överflöd, som ni så rättmätigt förtjänar. Förberedelserna på er värld har nått det stadium, där dessa villkor lätt kan manifesteras och faktiskt visar er globala befolkning tydligt att er längtan efter dessa Gudagivna rättigheter glöder inom er alla. Himlen stödjer helt och fullt era från hjärtat kommande önskningar och i enlighet med detta stipulerar vårt uppdrag att de här villkoren manifesteras innan första kontakt. Sålunda har vi lotsat våra Jordallierade längs en väg som kan få detta att hända för alla. Vi är medvetna om den enorma frustration och de till synes oändliga senareläggningar som ni fått utstå. Vi respekterar även de modiga själar som kommit samman för att demonstrera den inneboende kraft som dessa önskemål kan framkalla. Ert globala samhälle befinner sig vid en korsväg och det finns en uppenbar känsla där ute att ögonblicket för fundamental förändring har kommit. Och faktiskt, det manifesteras nu!

Allteftersom ni rör er in i den här övergångsperioden är det första ni lägger märke till det växande kaoset över planeten och detta förorsakar naturligtvis motsvarande ökning av er frustration. Men den här passionen för faktiskt med sig mycket aktioner på gatorna, vilket stjälper ett antal regeringar. Fastän det mörka kan vända detta till sin fördel, öppnar det också upp flera möjligheter för Ljuset! Den senaste tidens skiftande händelser runtom på jorden förebådar de många förändringar som är redo att dyka upp vid horisonten. Våra allierade på Jorden är fast beslutna om att säkerställa att de större regeringarna på er värld har en kort framtid, och detta är nödvändigt att försäkra oss om. Vi har gett de här mörka kabal-anslutna regeringarna många tvingande motiveringar till att lämna scenen, och vi förväntar oss fullt tillmötesgående från deras sida även vad gäller tiden. För att hjälpa dem i väg har vi tillsatt vår personal för att övervaka de här regimernas aktiviteter allteftersom de ägnar sig åt sin uppgift och rättar sig efter denna gudomligt påbjudna händelseutveckling.

De förändringar som planerats av Moder Jord på ytan är inne i sitt förberedande skede. En viktig fokuspunkt är ”the ring of fire”, förkastningssprickan i Stilla Oceanen. Där är avsikten att börja höja Stilla Oceanens havsbotten för att åter bygga upp Lemurien. Detta innebär att flera landmassor nära dessa större tektoniska plattor nu befinner sig i riskzonen, och jordskalv, likt dem på Nya Zeeland och nära de små ökedjorna Julöarna och Fidjiöarna, kommer att bli mer vanliga. Hela Stilla Ocean- bassängen är nu i rörelse. Den här rörelsen är unik eftersom den ger en föraning om höjningen av landområden som till sist ska förenas med Australiens kust, med Indonesien och med ett flertal andra länder. Dessa nya landområden kommer att rita om kartan för Stilla Oceanen. Det som kommer att framträda är en ocean som åter en gång innehåller den sedan länge förlorade kontinenten och medför en jämnare fördelning mellan land och hav. Verkligen ett globalt fenomen!

Atlantis´ återkomst är ytterligare en stridsfråga för anhängarna till kabalen eftersom varje ocean innehåller hemligheter, som de jobbat hårt och länge för att hemlighålla. Atlanten innehåller många entydiga bevis på Atlantis´ existens: människotillverkade rutsystem, stora pyramider, och närvaron av märkliga energifenomen. Det mörka har varit tvungna att jobba hårt för att hålla den här informationen hemlig. Man har varit tvungen att lägga sig i många forskningsexpeditioner eller fått avbryta dem genom hot från de ”rätta” auktoriteterna. Nu har vi för avsikt att göra det lättare för forskare att avslöja sanningen. De sagoomspunna landområdena på Atlantis existerar verkligen och en bra plats att börja den här upptäckten på är nära den sydvästra spetsen på Cuba och i havet mellan Yucatan och Cuba. Vi ber dem som är intresserade att börja söka där och följa våra skepp till ytterligare platser för undersökningar.

Vår resa till er värld är bara den senaste av många. Vi har övervakat er under årtusenden, och våra studier gjordes tillsammans med invånarna i Agartha. Nu har tiden kommit för första kontakt och detta nödvändiggör det gudomligt påbjudna avlägsnandet av er mörka styrande kabal. Var och en av dess styrande kroppar kräver en ordentlig spark i baken för att få dem att resignera. Vi är beslutna om att hjälpa er med att göra anspråk på era rättigheter och med att uppnå det välstånd som ni är berättigade till som suveräna och högt medvetna medborgare av Gaia! Ni har ett gudomligt öde och Gaia känner till den innebörd som detta har för henne och hennes mycket dyrbara ekosystem. Vi kommer för att underlätta allt det här och för att försäkra oss om att detta nästa steg sker vid den tidpunkt som Lord Surea och Himlens heliga påbjuder.

Idag talade vi om det som görs för att få händelser att ske och komma närmare första kontakt. Vi är redo att göra ett mycket viktigt tillkännagivande som förbereder grunden för vår officiella första kontakt med er. Tiden har kommit för att en del verkligt viktiga händelser ska äga rum på er värld. Ni Kära, var i era Hjärtans Hjärta medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization

Svensk översättning: Inga och Cagga


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure