Followers

Google+ Followers

onsdag 22 januari 2014

14.01.2014


Sheldan Nidle

14.01.2014Originaltext: http://www.paoweb.com/


13 Muluc, 12 Chen, 10 Caban

Dratzo! Vi återkommer med goda nyheter! Våra medarbetare på Jorden är upptagna med att se till att det som ges till er manifesteras såsom vi önskar. Det är viktigt att ni är välmående, fria och att det band av skuld som är fäst vid er försvinner. Detta välstånd är egentligen inte en gåva, snarare handlar det om hur vi vill uttrycka vår tacksamhet till er för att ni har förmågan att förbli redo och villiga att föra in en ny verklighet till mänskligheten. Var och en av er hade modet att hjälpa oss genom att visa er avsikt när ni köpte RV- valuta eller på annat sätt deltar i de olika välståndsprogrammen.(Övers. anm: RV står för Real Value, verkligt värde, baserat på guld.) Det ni nu får är en bekräftelse från oss alla för ert gudomliga samarbete inom en rad viktiga projekt. Mer kommer. Dessa snabba steg gör det möjligt för en ny regering och en ny regeringsform att träda fram. Dessutom tillåter er avsikt att vi lagligen arresterar och sedan rannsakar en hel mängd "skurkar" från den mörka kabalen Den här operationen är återigen beroende av ert mest välvilliga samarbete. Dessa händelser kommer inom kort att leda till avslöjandet (disclosure). Därefter kan vi mer direkt vända oss till er och göra allt klart inför våra masslandningar. Mycket måste meddelas er under en mycket kort tid.

07.01.2014


Sheldan Nidle

07.01.2014Originaltext: http://www.paoweb.com/


6 Ik, 5 Chen, 9 Caban

Dratzo! Vi kommer tillbaka med mycket att säga till er. De många åtgärdspunkter som krävs för tillrättaläggningen av den globala valutan har slutförts. Nästa punkt innebär att manifestera början på ett nytt globalt valutasystem. I anslutning till dessa förändringar finns de som handlar om ett nytt banksystem. De nuvarande förändringarna är dock bara början på en ny verklighet för mänskligheten. Denna inledande serie med förändringar kommer att leda till en ny regering som kommer att sätta stopp för UFO-mörkläggningen. Denna mörkläggning började på allvar under andra världskriget och fortsatte med den ökända incidenten i Roswell sommaren 1947. Så snart denna mörkläggning lyfts bort kan vi äntligen kommunicera med er direkt. Då, vid den tidpunkten, kan vi förklara de saker som ni behöver veta innan vår första kontakt sker. Var och en av er behöver förstå ett antal saker om de förberedelser som görs av våra mentorer för att hjälpa er bli fullt medvetna. Detta kommer att åtföljas av en utbildning som förbereder er inför att bli fullvärdiga deltagare i ert nya galaktiska samhälle.

31.12.2013


Sheldan Nidle

31.12.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/


12 Men, 18 Mol, 10 Caban

Selamat Balik! Vi kommer tillbaka med mer information om den pågående omvandlingen av er värld. Den här nuvarande situationen utspelar sig när det här gregorianska året 2013 AD går till ända. Den mörka kabalen är förvirrad eftersom den tvingas ge upp område efter område av sina tidigare vitt omfattande maktområden. Denna dynamiskt kraftfulla process pågår och ska inom kort vara avslutad. Ljusets skilda grupperingar har avslutat ett antal viktiga avtal som verkligen "förseglar dealen”. Den mörka kabalen inser detta och förstår att deras långa regeringstid i den här världen går mot sitt slut. Inte bara ska de få smaka på en lagligt noga utdömd fångenskap, de kommer även att få bevittna hur mycket av deras rikedom och deras tidigare speciella privilegier tynar bort. Detta är bara början på det som komma skall. Den nya regeringen kommer, som vi konstaterat tidigare, att förändra den nuvarande vägran att avslöja någonting om vår existens till en formell erkännandeförklaring. En ny guldbaserad valuta och nya globala banklagar kommer att leda till upplösningen av de flesta superstora bankerna. Den här verklighetens närmaste framtid är sannerligen ljus!

Alla de viktiga fullmakter som behövs för att arrestera och/eller bura in de mer betydelsefulla medlemmarna av den mörka kabalen är i ordning. Det som återstår är att genomföra dessa i rätt ordning. Dessutom håller man på att avsluta de olika aktiviteter som krävs för att föra in den globala valutan. Detsamma gäller alla de mötesbeslut som krävs för att föra tillbaka er värld till en guldbaserad standard. Detta kommer att vara en tillfällig lösning medan en världsomspännande välfärd läggs på plats. Pengar är ett hjälpmedel som går mot sitt slut. En tid med välstånd kommer att få ordning på detta och omvandla syftet med den maktställning som pengar nu har. Kort sagt, era värderingar ska dirigeras till att förändra era föreställningar om ändligt slut, och ändra dem till det som ert Högre Jag verkligen önskar. Dessa saker kommer att spegla era sanna högre värderingar och uppmuntra er enhet med andra och den personliga suveräniteten som finns inom er. Denna nästa period kommer att vara en snabb övergång från det träsk som ni för närvarande lever i till något som förbereder er för kontakt och ett nytt högre medvetande.

Denna övergång till fullt medvetande kommer att få er att bättre förstå den gudomliga planens komplicerade karaktär och välvilligt acceptera Skaparens heliga dekret. Medan ni lever i en ny helig värld börjar ni acceptera de ansvarsområden som ert gudomliga tjänande omfattar. Vi är djupt involverade i de speciella påbud som styr den här galaxen och det fysiska. Våra galaktiska samhällsmodeller bygger på realiteter som bäst återspeglar var och en av våra många stjärnnationer. Vi ser oss själva som färger i en stor mångfaldig regnbåge. Var och en av oss äger dessa sammanlänkande faktorer för att skapa den mest välgörande helheten. Vår galax, i sin tur, länkas på samma sätt samman med andra för att skapa en storslagen helhet som låter det heliga manifesteras bland oss ​​. Det är den här Andens manifestation som både driver och stimulerar oss. Den här Galaktiska Federationen finns för att tjäna Himlen och för att utveckla den stora gudomliga planen över hela det fysiska. Detta arbete är något som ni kommer att ta till er när ni som fullt medvetna LjusVarelser har tagit på er nya arbetsuppgifter!

Den mängd integrering och omvandling som Gaia och hennes syster- världar ska göra är ganska häpnadsväckande. Solen har även många plikter som hon behöver genomföra för att få den här verkligheten till sin fulla potential. Varje dag övervakar vi det här solsystemet och hjälper henne i förvandlingens stora bedrift. Tänk på det! Ni bevittnar inte bara en betydelsefull uppsättning förändringar på den här världen, utan även en rad unika förändringar som sker med varje planet. När dessa många förändringar är klara kommer ni att vara en del i ett system som innehåller fem beboeliga vattenvärldar, vilka vimlar av olika ekosystem som breder ut sig både i de yttre och inre världarna. Era skyldigheter som förvaltare av alla dessa världar är verkligen enorma. Dessa kraftprov ska samordnas av era styrande råd med stöd och råd från era Uppstigna Mästare. Var och en av er kommer att äga talanger som gör att allt detta sker enkelt och naturligt. Detta gudomliga flöde kommer från den gudomliga planen och från de kvaliteter som gudomligen läggs i er!

Hosianna! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer här med en del goda nyheter till er. För närvarande arbetar våra medarbetare hårt för att förbereda de sista delarna för att rulla ut er nya verklighet. Den första av dessa omfattar en global tillrättaläggning av valutan, blandad med nya strängare bankregler och början på ett världsomfattande "guldbaserat" finansiellt system. Den här omställningen kommer att tvinga fram en omorganisation av jordens största banker. Den kommer även att begränsa valutaflödet inom olika större marknadsprogram mellan banker i många europeiska och amerikanska "penningmarknader". Poängen är helt enkelt att ett nytt system ersätter det nuvarande och möjliggör ett välståndsflöde till alla. Detta avslutar det mörkas många finansiella intriger, vilka hållit de flesta av er fattiga och därmed lättmanipulerade. Pengar kommer snabbt att falla i glömska allteftersom ett nytt medvetande stiger överallt.

Dessa välsignade förändringar kommer att förändra hur ni lever era dagliga liv. Dessutom kommer ni att se framväxten av ett nytt sätt att regera och framväxten av en massa nu undertryckt teknologi. Detta, tillsammans med en kommande första kontakt, kommer att tillåta oss starta en rad lektioner i gudomligt medvetande. Dessa lektioner låter er noga titta på det som utgör den här verkligheten och vad en fullt medveten verklighet innebär. Mycket behöver förklaras och mycket måste ni lära er. Varje lektion i denna speciella kursplan kommer att bestå av exempel, berättelser och enkla övningar. Vi avser vidare att demonstrera ett antal saker som ni kommer att stöta på när ni återgår till fullt medvetande. Var och en av er har många tidigare liv som ni behöver undersöka och bearbeta. Ni kommer även att behöva en muntlig handbok om det som kommer att ske med er.

Himlen har metodiskt iscensatt de sätt och metoder, med vilka den här omvandlingen ska genomföras. Vår del i detta heliga tidsschema är att undervisa och handleda. Vi har under årtusenden övervakat er och gett er råd. Ett mer omfattande läge kommer nu att krävas. Detta gör vi i Glädje! Ni finns här för att förändra själva karaktären hos den här verkligheten och för att hjälpa Gaia i hennes övergång till fullt medvetande. Dessutom kommer Himlen att tilldela oss alla uppdrag med det här solsystemets fruktbara övergång till dess tidigare härligheter. Den resulterande nya stjärnnationen kommer att bli mycket eftertraktad av många i den här galaxen. Var och en av er kom hit först efter att ni passerat speciella andliga tester som Himlen utsatte er för. Detta gör våra heliga plikter oerhört viktiga för utvecklingen av den gudomliga planen. Vi accepterar välvilligt våra ansvarstaganden och förbereder oss inför vår gemensamma framgång! Halleluja! Halleluja!

Idag, fortsatte vi med våra budskap. Vi förklarade kortfattat det som nu sker runtom på den här globen. Dessa underbara händelser kommer att klargöra scenen inför ert nya välstånd och er nya styrelseform. Med detta kommer nya apparater och nya ansvarsområden. Vi befinner oss verkligen i "Miraklens och underverkens" tid! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization 
Översättare: Inga och Cagga Levander Welcome to the PAO Light-CirclesDear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

24.12.2013


Sheldan Nidle

24.12.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/


5 Lamat, 11 Mol, 10 Caban

Dratzo! Vi kommer tillbaka igen med fler nyheter medan ni riktar in er på julhelgen och början på ert gregorianska Nya År. Den nuvarande tiden kännetecknas av mången början och många slut, och de som har styrt er värld under årtusenden förbereder sig för att göra sin sorti och acceptera sitt öde. Detta sker naturligtvis mycket motvilligt. Det mörka är vana vid att göra som de själva vill, men deras tid är nu förbi. De hemliga heliga sällskapen och deras medhjälpare förbereder destinationerna för dem som är nära att arresteras. De planerar även de tillvägagångssätt som kommer att ge nya regeringssätt till er alla. Dessutom är de nya monetära och finansiella systemen redo att manifesteras och kommer då att ge ett stort välstånd till den här världen. Våra samarbetskontakter håller på att avsluta överenskommelser, vilka resulterar i ett antal tillkännagivanden som förvandlar nationell och personlig skuld till välstånd och lägger den skuld åt sidan som har bekymrat nationer och individer alldeles för länge. Denna kommer att ersättas med en skuldeftergift som utgör förebudet om en ny epok för mänskligheten.

Denna nya epok kommer att förändra er syn på det fysiska. Ni kommer äntligen att återförenas med oss och inse vem ni egentligen är. Er nya regerings tillkännagivande om vår existens skapar ett slut på er känsla av att ni på något sätt är både ensamma och unika. Skaparen har spridit liv av alla de slag och sorter över hela den här galaxen och faktiskt över hela det fysiska. När er isolering avbryts kommer ni att inse att den här sektorn av verkligheten innehåller många som har kommit för att fira detta, och för att hjälpa er att slutföra er resa tillbaka till fullt medvetande. Denna märkliga väg som ni fick vandra satte er i händerna på det mörka under mer än femton årtusenden. Er långa och mödosamma vandring började med prästernas och prästinnornas bedrägerier på Atlantis. Vi såg er nästan förgås när Atlantis gick under, och till slut försatte er i rollen som förvirrade människor med minnesförlust. Men trots allt detta överlevde ni och nu ska ni återvända till ett tillstånd där ni till sist kan komma ihåg det som hände er. Detta är verkligen en tid då ni kan glädja er.

Den här operationen inför en första kontakt med er har varit unik och dess parametrar ganska märkliga. Gaia är en mycket speciell och oerhört hedrad Varelse. Hon hedrar nu det här solsystemet och genom detta gör hon det möjligt för det här systemet att få genomgå en exceptionell omvandling (makeover). Gaia önskar att hennes styvsystrar ska få återgå till sina forna orörda tillstånd. Hon ber Elohim och deras olika bröder att hjälpa till med denna heliga uppgift. Detta kommer de att göra. Först behöver den här gudomliga världen återställas och bli det förenade hemmet för mänskligheten. Därefter kan restaurerings-operationen formellt börja. De återstående tre vattenvärldarna ska återigen få oceaner både över och under ytan, och livet kommer ännu en gång att myllra i en mängd olika former. Den otroliga skönheten hos det här planetsystemet kommer att manifesteras. De storslagna energierna hos denna mäktiga stjärna ni kallar er Sol kommer att lysa i all sin prakt, allteftersom ni i glädje kallar denna samling av underverk ert hem. Denna nya stjärnnation har ett mycket unikt öde.

Er första uppgift är att säkra den galaktiska freden. Er nästa omgång uppgifter kommer att bli som en högst älskvärd och uppskattad värd för många intergalaktiska konferenser. Dessa uppgifter låter er möta en stor del av de livsformer som befolkar det fysiska. Just nu är ni främlingsfientliga och till synes en högst okvalificerad värd för dessa konferenser. Inte desto mindre kommer ni att omvandlas och i fullt medvetande utvecklas till den storslagna värd som vi har anspelat på. Gaia lämnade sitt kringflackande liv för cirka sex miljarder år sedan och förenade sig med det här planetsystemet av en anledning. Hon kände till profetiorna och valde den här platsen i vår galax inför det som skulle ske. Himlen hade bett henne förena sig med det här solsystemet och här utföra sin ödesbestämda uppgift. Detta sker nu såsom förutsagts. Mänskligheten på ytan har gjort sitt vederbörliga arbete och ska av det Gudomliga begåvas med det fulla medvetande som för så länge sedan togs ifrån dem. I sitt nya medvetande kommer mänskligheten på ytan att återförenas med sitt förflutna i Agartha. En ny gemensam historia kommer då att födas i glädje.

Namaste, kära hjärtan! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer nu med en del information om det som händer med er och med den här föränderliga verkligheten. De som kontrollerar denna har under de senaste veckorna märkt att deras giriga system börjar implodera. De inser också att deras många lurendrejerier som hittills hållit dem i verksamhet håller på att misslyckas. Ljuset vinner helt enkelt tack vare det faktum att den här verkligheten inte "fungerar" på samma sätt som tidigare. Massiva reformer krävs. Dessa reformer spelar Himlen i händerna för Ljusets seger. Denna ständigt växande situation gör det ännu mer oundvikligt att den gudomliga segern, som är vårt mål, är en verklighet som ligger nära. De lagliga och ekonomiska anledningarna till dessa enorma förändringar är de som våra speciella kamrater har fått på plats. Åtgärder på fältet och vissa lagliga åtgärder är redo att förinta det mörka och tillåta en ny verklighet att manifesteras!

Denna nya verklighet kan sedan göra sig kvitt den här världens mörker med dess många tentakler inom finans och regering. Dessutom tillåter den våra heliga medarbetare att tvinga fram "införandet" av olika lagar, såsom N.E.S.A.R.A. (Övers. anm. National Economic Security And Reformation Act) Detta kommer att leda till ett nytt välstånd och en massiv omvandling av inte bara regering, utan även hur den globala ekonomin fungerar. Detta kommer att ge er en möjlighet att uppleva ett formellt avslöjande om våra bröder och systrar i Rymden och i Inre Jorden. Med detta på gång, slutar verkligen det mörkas styre. En ny värld kommer att födas som för er till välstånd och fullt medvetande. Den kommande Ascension (Uppstigningen) av världen på ytan kommer att förvandla Gaia och låta var och en av er att lyckligt återupptäcka vem ni egentligen är. Under denna operation kommer vi att träda fram och instruera er om dessa ämnen, vilket är avgörande för det som alla behöver veta!

Som en fullt medveten Varelse måste du förstå ett antal grundläggande principer. När vi uppnådde odödlighet instruerades var och en av oss om detta av en särskild grupp Uppstigna Mästare. Vårt uppdrag är att kopiera denna aspekt av vår utbildning. Vår avsikt är att ni ska bli en fullvärdig deltagare i Ljuset så snart denna övergång är klar. När detta är gjort behöver vi förbereda er om hur vi ska arbeta tillsammans med de många heliga uppgifter som Himlen ger oss. Vi kommer alla att befinna oss i ett gudomligt tjänande till Ljuset. Detta kommer att uppnås på ett antal speciella sätt, och tillsammans kommer vi att uppnå detta snabbt. Ni är alla speciella Själar som kommit hit av en mycket speciell uppsättning gudomliga orsaker. Dessa välsignade orsaker är de som gör det möjligt för denna grupp att lära sig, följa och sedan utföra de olika uppdrag som tilldelats oss av Skaparen. Allt kommer att fullbordas!

Idag fortsatte vi våra budskap om vad som händer här. Vi önskar också ge er alla en helig välsignelse. Må detta års avslutande högtider bli början på en rad små och stora mirakler som snabbt manifesterar den här nya epoken för alla! Vi är nära Disclosure (avslöjandet) och den stora återföreningen av hela mänskligheten! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization 
Översättare: Inga och Cagga Levander Welcome to the PAO Light-CirclesDear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure