Followers

Google+ Followers

onsdag 29 december 2010

28 December 2010

Sheldan Nidle

6 Caban, 15 Mol, 7 IkSelamat Ja! Vi kommer åter under denna festliga säsong med mycket att berätta för er. Er verklighet förändras runt omkring er! Gaia är upptagen med att preparera hennes värld på ytan för en stor transformering. Dessa förberedelser är fortfarande ganska subtila; ni går dock nu in i en tid då dessa förändringar kommer att bli mycket mer markanta för er. Områden som redan är kända för jordbävningar kommer att bli aktiva och små jordskalv har redan känts av. Vulkaner, både på land på havsbotten, börjar också sätta fart. Våra Jordliga vetenskapsmän har observerat denna ökning i seismisk aktivitet på alla kontinenter. Dessa utvecklingar utgör nästa omgång av varningar från Moder Jord och sammanfaller med er egen snabba mars mot fullt medvetande. Den gamla verkligheten vilken under årtusenden har varit den kokong ni har levt i har nu uttjänat sitt ändamål. Många slagrutemän har lagt märke till att de magnetiska linjerna som de använder sig av för att undersöka er värld förändras i styrka och position. Dessa fenomen är relaterade till Gaia’s skiftande graviditetsfält.


Dessa magnetiska förskjutningar rör om i Jordens elektriska fält. För att bli redo för fullt medvetande så anpassar sig Gaia medvetet till den enorma mängden av data som kommer från Solen, hennes kompanjonsplaneter, och den galaktiska kärnan. Det är viktigt att se allt detta som en levande organism i transformering. Alla 3D verkligheter fångar på en reguljär basis en viss mängd av detta dataflöde, och när en enhet expanderar sitt medvetande så ökar mängden infångat data exponentiellt. Dessutom behöver dataflödet bli processat på ett annat sätt. Er värld förändrar sina energilinjer av denna anledning för att bättre hantera det ökade inflödet och börjar bli en monopolär enhet. Sådana förändringar äger rum runt hela ert solsystem, vilket låter era vetenskapsmän att på närma håll observera hur nollpunktsenergi och materia fungerar i er galax. Dessa observationer är ytterst förvånande för dem och demonstrerar helt klart precis hur ur fas deras vetenskapliga paradigm är! Det har fått dem att söka mer ihärdigt efter en ny operationsmodell, vilken bättre kan innefatta dessa observerande fenomen.


Parallellt med de många ovanliga händelserna som äger rum i ert solsystem så genomgår också den galaktiska kärnan liknande förändringar. Hon ändrar sin grundfrekvens, vilket sätter igång en serie av stora energivågor, vilka flödar från kärnan till hennes yttre spiraler, och transformerar hur galaxen håller henne samman. Nya galaktiska energinätverk skapas, vilket indikerar att en ny typ av gravitet nu föds. Denna energi ger upphov till en ny typ av gravitetspartikel, vilken påverkar vårt grundläggande framdrivningssystem. Vi har därför blivit tvungna att justera våra skepps enheter för att ackumulera energi och har förändrat distributionen av vår enorma flotta runt ert solsystem. Vi har också förändrat densiteten av moderskeppen i den inre ringen runt er planet, vilket har krävt att vi skapar en speciell ”Möbius korridor” för att möjliggöra ett snabbt inträde av våra skepp in i Jordens atmosfär när ögonblicket för första kontakt infaller. Vi behöver justera denna resekorridor varje dag, vilket demonstrerar hur snabbt ert solsystem förändras.


Dessa betydande förändringar är i takt med de framsteg som var och en av er gör mot den punkt där första kontakt helt klart behövs. Det är därför som de första stegen för att förbereda er detta mål nu måste fullbordas. Vi har informerat våra Jordliga allierade om detta och har betonat att den nuvarande verkligheten inte längre speglar vilka ni utvecklas till. Den mörka kabalen vet också vad som händer och sysselsätter sig med att undra hur länge det nuvarande läget kan förlängas. Det finns i er verklighet en felsäker punkt bortom vilken en annan tidslinje kan införas. Denna punkt har nyligen nåtts, vilket betyder att bara ett scenario nu kan tillåtas, och det är första kontakt med allt vad det innebär. Vi har infört några bra arbetare som är bestlutsammade att driva saker och ting mot första kontakt betydligt snabbare. Dessa Varelser accelererar sina förmågor till det maximala och ämnar få till stånd de första stegen mycket snabbt. Under tiden så går era ekonomiska och regeringssystem mot en total kollaps.


Nyckeln till vad som händer är att förstå effekten av en överväldigande internationell skuld på ett nästa sönderbrutet ekonomiskt system. Detta är målet som den mörka kabalen satte upp för de första åren av det tjugoförsta århundradet. Olyckligtvis för dem så föll systemet ihop innan de kunde utvinna den kvantitet av pengar från systemet som de hade lovat medlemmarna av deras många olika arbetsstyrelser. Som ett resultat av detta så tillät olagliga handlingar från den amerikanska centralbanken och lagstiftarna i olika länder utvinnandet av huvuddelen av de återstående pengarna mellan sent 2008 och mitten av 2009. Våra Jordliga allierade varnade många regeringar om vad som pågick, men kunde inte förhindra att en serie av Europeiska och Asiatiska länder närmade sig en kollaps under 2009 och 2010. De kunde återvinna en del av dessa fonder och detta kan användas som bevis på de olagliga aktiviteterna, vilket ger oss ytterligare ammunition för att ta ned den mörka kabalen.


Olika länder i er värld har i hemlighet kommit samman för att motsätta sig den mörka kabalens hegemoni och att sätta ett stopp på dess tusenåriga strypgrepp på världen. Som förväntat så använde den dominerande gruppen i denna kabal, den amerikanska företagsstaten, sin armé av hemliga agenter för att sätta press på alla som var involverade i dessa aktiviteter, vilket skapade in svår miljö för de Jordliga allierade och deras nya vänner att operera i. Under tiden nådde ett flertal globala truster utdelningspunkten och ett antal parallella scenarion pågick också, och målsättningen vara att nå en punkt för vår direkta invention runt omkring slutet på det Gregorianska året 2010 eller tidigt 2011. Dessa scenarion börjar nu bli sammanbundna och vi har tagit fram överenskommelser med de större hemliga samfunden baserade i vitt Ljus på er jord om vad som skall göras härnäst.


Er värld behöver på ett djupgående sätt rensas från vad som har blivit de vanliga och vitt accepterade huvudsakliga uppfattningarna om er verklighet. Dessa felaktiga uppfattningar kommer sig ifrån fantasin att ni är ensamma och unika i detta universum. När väl er riktiga historia och sanningen om ert ursprung i andra världar avslöjas så kommer alla dessa idéer att gå upp i rök. De i ert samhälle som är villiga och har förmåga att göra så behöver ta sig an denna enorma kris i uppfattning och få folket på Gaia tillbaka på rätt spår. Då kan ni bli introducerade till oss. Vårt uppdrag är att fullborda vad många samfund av vitt Ljus planerar att göra. Våra rådgivare har väntat i nästan två decennier på att göra er fria och nådigt introducera er till den häpnadsvärda suveräna Varelse som var en av er har gömd inom er.


Den första frågan på agendan om detta förstakontaktuppdrag är att föra er mot en mer etisk form av regeringskick och kombinerat med en ekonomi baserad på överflöd. Målet är att fullt börja hedra er som suveräna Varelser, och det medför en komplett omvärdering av hur ni behandlar varandra. Var och en av er är en utsökt skapelse av Skaparen, begåvade med lika och oantastliga rättigheter och införda i detta liv med vissa livslånga mål. Ni är sedan utrustade med unika talanger som kan användas för att hjälpa andra, likväl som er själva, för att uppnå dessa livsmål. Galaktiska samhällen tar dessa talanger till sin fulla potential. Normalt så har samhällena nått denna punkt innan de kan kvalificera sig för första kontakt. Ni skall gå bortom denna punkt, hela vägen till fullt medvetande. Ni har underbar framtid framför er, som en nyckelmedlem i den Galaktiska Federationen!


Idag har vi fortsatt vår diskussion med er om första kontakt. Er verklighet faller nu samman och en ny tar dess plats. Då kan vi utan risk anlända och ganska snabbt föra er till fullt medvetande. Underverk som ni inte kan tänka er kan då öppnas upp för er! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)Sheldan Nidle – www.paoweb.com


Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.seGalactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above

onsdag 22 december 2010

22 December 2010


Sheldan Nidle

12 Oc, 8 Mol, 7 Ik


Selamat Balik! Vi kommer åter för att fortsätta vår diskussion med er när som världen ni lever i avslutar ännu ett Gregorianskt år. Vi kommer vid denna tid med mycket nyheter och för att proklamera manifestationen av en ny verklighet! De gamla sätten som har kontrollerat er värld under de sista 8 tusen åren har kommit till ett slut; det banala upprepandet från era auktoritetsfigurer är inte övertygande; och grunden för ekonomin, myndigheterna, och den sociala strukturen av er verklighet faller isär. Djupet och utsträckningen av detta systemfel är globalt, och det kan nu ses att vidsträckt panik sätter igång, vilket sprids från en kontinent till nästa. För närvarande finns det en falsk ”digital borg” som döljer kollapsen som är underliggande, men bedrägeriet kan inte fortgå mycket längre. Vad som sker är en serie av monumentala falsk representationer vilka mycket snart kommer att internt kollapsa. Behovet för förändringar växer för varje dag. Våra Jordliga allierade har börjat lyssna på vad vi har att säga i dessa frågor, och vi uppmuntrar dem att agera och att agera nu!


Bankbedrägeriet och den enorma skulden som nu sveper igenom systemet pekar på en global kollaps, vars like er värld aldrig tidigare har sett. På samma sätt så når olika regeringar slutet på sin saga, speciellt i Syd and Mellanamerika samt i olika Europeiska länder. Befolkningsupplopp och andra former av nationella oroligheter börjar dyka upp i många delar av er värld, och de mer totalitära regimerna är oroliga angående en grad av uppror bland civilbefolkningen som inte har setts sedan alla de kommunistiska regimerna i Östeuropa föll samman. Dessa förhållanden är inte ouppmärksammade av den mörka kabalen, och deras hantlangare flyger nu runt i världen för att försäkra många regimer om deras stöd och deras förmåga att sätta ett lock på de växande allmänna upproren. Deras försäkringar är ihåliga och görs för att behålla något som liknar kontroll och stabilitet, vilket i allt större utsträckning undermineras av våra Jordligt allierades fokuserade agerande. Utvecklingar kommer nu till ett avgörande och tiden närmar sig nu snabbt för oss att aktivt införa oss själva i era affärer för att snabbt vända vågen till fördel för våra Jordligt allierade.


Våra diplomater och förbindelselag observerar noga den globala situation och vid det rätta ögonblicket så behöver vi träda in på ett storskaligt sätt. Denna inblandning blir snabb och gör det möjligt för fördelningen att göras lätt och snabbt. Den mörka kabalen observerar hur denna första ”domino” närmar sig. Trots deras hårda arbete så är våra Jordligt allierade inte förmögna att driva igenom detta på egen hand så vi har bestämt oss för att göra det på vårt eget sätt. Vid rätt tidpunkt kommer denna speciella intervention att ske. Det kommer att signalera starten på en kedja av händelser, vilka kommer att byta ut regeringar och föra in ett nytt hårdvalutasystem. Vi har många gånger gått igenom processen för dessa förändringar med våra Jordligt allierade och våra kusiner i Agarta. Dessa händelser visar på slutet av er politik av hemlighet, och när vi väl formellt har blivit presenterade så har vi för avsikt att påbörja ett utbildningsprogram, vilket kommer att göra det mycket lättare att genomföra första kontakt. Just nu så är många av er förbryllade angående om vi är godhjärtade eller om vi verkligen existerar! Våra utsändningar och skeppsuppvisningar kommer formellt att lägga dessa frågor till ro.


En annan aspekt angående dessa utbildningsprogram är vårt enorma arv till er. Våra teknologier skall komplettera de teknologier som redan är bundna till de nya regimerna och skall frigöras till allmänheten. Ni kommer att teknologiskt volta framåt med flera decennier för att ta igen det senaste århundradet under vilket dessa upptäckter gjordes och sedan undanhölls från er. Ett mycket behövligt nytt vetenskapligt paradigm kommer att födas, vilket förbereder er för vad som komma skall. Vi ämnar assistera era olika vetenskaper att växa samman till ett nytt paradigm. Vi upptäckte för länge sedan att när en sanning väl börjar falla på plats i en given situation, blir det svårare och svårare för myndigheter att stoppa svallvågen mot fullt avslöjande. Vi ser enormt framemot denna teknologiska transferering och allt som kommer att medfölja då situationen i er värld kräver en brådskande och massiv uppjustering. Vår personal är redo att gå och utföra deras påtagna ansvar med ett ögonblicks förvarning.


Låt oss nu se på sekvensen av händelser som våra Jordliga allierade har satt upp. Vi har i princip tagit över ansvaret att se till att floden av globala leveranser utförs vid rätt ögonblick. Dessutom har vi använt vår väl placerade position för att se till att de nya regeringarna sitter vid makten när denna första uppgift väl är avslutad. De nya regeringarna, särskilt den amerikanska, har ett arbetet att genomföra med att sända ut de första dramatiska serierna av uttalanden, vilket kommer att lägga grunden för allt vi har talat om i detta meddelande. De har en hel rad av enorma ansvarsområden att ta hand om. När det gäller den nya amerikanska regimen så har vi den stora uppgiften att återetablera den amerikanska Konstitutionen som ett verkligt användbart dokument, och den första utsändningen kommer att ta upp hur detta skall ske. Den nästa serien av påbud kommer att etablera riktlinjer för skuld förlåtelser och en ny monetär och internationell politik.


Dessa proklamationer kommer att etablera en ny verklighet för Amerika. I denna nya atmosfär så kommer ett antal nya regeringar i Europa, Afrika, Asien, övriga Amerika och Oceanien att ha möjligheten att bidra med ytterligare globala riktlinjer. Dessa kommer att vara basen för ett globalt samarbete utan likstycke och kommer att förstärkas genom vår position och via våra egna utbildningsprogram. Ni skall sedan ingå in en ny era i vilken ni, som människor, kan nå ut och återupptäcka den sanna karaktären av Gaia och återförena er med era kusiner i den Inre Jorden, Agarterna, som har väntat i nästa 13 tusen år att ta kontakt med er utan inblandning utifrån. Sedan kommer det en kort mellanperiod innan er fulla återgång till fullt medvetande; en tid för att fira er återförening med och att lära känna er familj i Inre Jorden.


Vi ser denna kommande tid som en period då Himlen tillåter oss att vara den komponenten som gör en skillnad. Vi innehar medlen för att göra våra Jordliga allierade till en kraft som skall beaktas! Vi har varit i omlopp runt er värld under nästan två decennier och detta är en situation utan liknelse för vilken Vetenskap och Utforskningsflotta som helst. Under denna tid har vi ombetts att ingripa allt mer djupgående, och allt i enlighet med Himlens förordnande. En annan intressant aspekt av detta uppdrag är den höga takten av utbyte av moder skepp som kommer och lämnar flottan, vilket ger en komposition av medlemmar från nästan hela Vetenskaps och Utforskningsflotta i Federationen. I normala fall skulle inte Federationens huvudsakliga råd tillåta en sådan omfattande förflyttning av Moder skepp!


Vad som nu ligger inför er är Himlens stora drive att införa en ny fullt medveten verklighet för er. Vår del i detta förfarande är att se till att det äger rum! Vi tar denna roll mycket allvarligt då vi helt fullt vet vad Himlen har i avsikt för er. Lidandet som ni nu har utsatts för har nu kommit till ett slut. Ni är nu redo att omfamna en rikedom av fakta och ytterst överraskande sanningar som kommer att stå i motsats till vad ni under en lång tid låtits tro. Kabalen har kämpat med näbbar och klor för att vidmakthålla de lögner som håller dem vid makten, men det alternativet finns inte längre. Tiden har kommit för er att få veta att ni inte är ensamma, och för er att gå vidare mot er otroliga framtid som fullt medvetna Varelser av Ljuset! Celebrera, nu, de sammanfallande händelserna som ger er denna snart förestående och underbara seger?


Idag gick vi igenom vad som väntar er och ber att ni förbereder er för vad som nu skall hända. Var redo att hjälpa era medresenärer och att informera ert samhälle om vad som händer i deras värld. Vi kommer att göra en masslandning och sedan att leda er i nåd och glädje till er nya fullt medvetna värld! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)Sheldan Nidle – www.paoweb.com


Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
fredag 17 december 2010

14 December 20105 Akbal, 1 Mol, 7 Ik

Sheldan Nidle


14 december, 2010


Dratzo! Vi kommer åter med mycket att prata om! Er värld fortsätter att avancera till en punkt då det bara finns ett fungerande alternativ kvar: att utföra en tyst revolution med globala proportioner, vilket våra Jordligt allierade fortfarande är fast besluta att uppnå så snabbt som möjligt och på ett harmoniskt sätt. Frågan här är inte att förlänga den nuvarande globala systemet, även med nya regler; utan det involverar en dramatisk transformation av medvetande, vilket kommer att föda en ny uppsättning av regler likväl som en ny bas för er verklighet. Dessa nya regler kommer att vända er värld till något helt annorlunda! Den radikala omstöpningen av den amerikanska regeringen är en av de första i en serie av steg som på ett massivt sätt kommer att förändra er samhället i er värld. Andra steg kommer snabbt att följa, vilket inför en välkommet ny relation mellan pengar och välstånd i allmänhet samt att för alltid ändra på den ostämda sinnesstämning som för närvarande förgiftar dessa frågor. Vi kan försäkra er att denna transformering är ytterst närstående. Dessutom kommer ni att föra er bortom enbart rikedomar som en definition av välstånd, vilket kommer att kasta ljuset på en helt ny världslig vy för er.


Er verklighet har mycket sällan genomgått ett sådan enorm tillrättavisning som nu sker. Det transformerade synsättet som blir följden kommer att bli grunden för er återgång till fullt medvetande. Den stora betydelsen av en sådan händelse kräver ett mycket speciellt hanterade från Himlens sida, och vi har blivit den fysiska armen i detta enorma förnyande av er värld. De mest väsentliga av dessa förändringar, vilka kommer att göras samtidigt på många olika nivåer, är utrotandet av den djupa fruktan som ofta är en biprodukt av ett rike begränsat medvetande. Den första frågan på agendan är därför att lindra denna genomsyrade känsla av hot och vända på det till Kärlek och accepterande av de underbara händelser som kommer att äga rum. En stor mängd positiv information angående dessa händelser sprids vitt och brett på webben och från person till person, vilket ger antydningar om spörsmålen, vilka kommer att utvecklas mer i de sändningar som görs av era nya regeringar. En nyckelaspekt för att avföra den ovan nämnda grytan av rädsla är införandet av universell och vidmakthållet välstånd.


Våra Jordliga allierade och vi önskar att införa ett nytt globalt ekonomiskt system med permanent välstånd, vilket ganska snabbt kommer att övergå till förhållanden vilka kommer att göra det onödigt att ha någon sort av monetärt utbytessystem. Vi har till exempel inte använt oss av pengar som sådant under många millioner år. Med detta som målsättning kom vi fram till ett sätt att föra fram ert samhälle på samma väg. Det första kravet var en massiv, från botten upp omstrukturering av ert banksystem, ämnat att eliminera skulder och omfördela distributionen av rikedomar, vilket leder till en mer rättvis spelplan för alla. Det skulle kräva ett enorm ihopsamlande av ädla metaller och andra former av rikedomar. Våra Jordligt allierade gick med på vår plan och kunde snart föra samman en verklig enorm kvantitet av reella rikedomar, vilket krävde skapandet av ett nytt globalt finansiellt system, och våra Allierade har kommit fram med en prototyp som är mer än godkänd.


Denna prototyp är ett decentraliserat, regional bankstruktur, i motsats till den mörka kabalens, vilka införde ett högst centraliserat system styrt av ett nätverk av enorma företag. Denna ansiktslösa jätte införde ett labyrintiskt nätverk av datoriserade fiat pengar och allt detta behöver snabbt bli nedtaget och utbytt till strukturen som våra Jordliga allierade har preparerat. Detta för oss till frågan som förra veckan åstadkom en del förvirring bland en del av er. Det upptäcktes att dessa nätverk var skyddade av gömda ”minor” och andra typer av försvar, konstruerade för att sabotera alla försök om någon kunde ha fräckheten att ta sig an göra betydande omstrukturering. En närmare bekantskap med denna struktur avslöjande nyligen hur djupt gömda dessa fält av förstörelse går, och som ett resultat, så kunde en överenskommelse uppnås där ett nedtagande i två steg av det gamla system skulle vara på sin plats, då detta skulle lindra trycket på det inledande tidsschemat.


Var säker på att denna fyra månader långa förlängningen inte på något försenar vad som nu är på vippen att påbörjas, då det gäller arbete som skall utföras efter regimskiftet. Den mörka kabalen tror att en kamikaze liknande global nedsmältning som den som nästan hände i 2008 är den ända utvägen för deras dilemma, och en sådan katastrof finns i själva verket på er närliggande horisont. De gör också allt de kan för att störa er helgperiod med prat om globala krascher och genom att driva på olika globala uppflamningar. Vår plan är dock för att förändringar skall införas med föga mer omstörtning än vad som nu existerar. Och för närvarande har vi trappat upp våra preparationer i sista minuten så att vårt harmoniska scenario råder över kabalens. Vi finjusterar också detaljerna angående aspekter av vår plan för angående den serie av blodlösa kupper vilka skall bortföra de reella regimerna runt om i världen. Denna enorma sammankopplade plan står och väger mot manifestation!


Första kontakt skall hända efter de grundläggande och väsentliga första åtgärderna utförs av övergångsregeringarna. Vi ämnar skapa en miljö där uttalanden, händelser och integrationsperioder löper i serie för att göra det möjligt för er att mer lättvindigt adsorbera dem. Varje händelse är konstruerad för att flöda in i och komplettera nästa, vilket sedan utgör en högst transformatorisk helhet. När väl den första dominon faller så följer de nästkommande i en speciellt utarbetat sekvens, och i mitten av detta kommer det formella uttalandet av vår närvaro. Vi ser hur detta uttalande kommer att kasta nytt ljus på allt som föregick det. Skiljepunkten är när ert samhälle börjar att separerar den gamla världen från den nya. Det förändrar hela er uppfattning, både personligt och kollektivt, och det gör det möjligt för oss att börja visa er ert sanna ursprung och hur ni har nått denna punkt i er historia.


Detta är när vi kommer att påbörja ett brett frisläppande av teknologi. Detta kommer att vara fördelaktigt för oss därför att användandet av mer avancerade enheter driver er till att allt mer använda er av medfödda förmågor relaterade till medvetande, vilket i sin tur hjälper er att få en bättre förståelse av vad ni verkligen är kapabla till. Vi vill att er inledande inblandning med oss kommer att utlösa en allt mer djupgående förståelse av denna inneboende kapacitet. Kom ihåg att detta uppdrag är först och främst en fråga om att återföra er till ert naturliga tillstånd av fullt medvetande. Vi vill att ni lägger om era grundläggande koncept angående er själva och ifrågasätter vart ert globala samhälle är på väg. Detta kommer också i stor utsträckning att underlätta våra första möten. Vi vill göra sällskap med er i ert uppsökande av fullt medvetande och att celebrerar tillsammans med er återföreningen med era kusiner i Inre Jorden.


Till slut så kommer ni att skapa en ny stjärnnation och bli en viktig medlem av den Galaktiska Federationen. Er framtid är nära förbunden med vår, så vi väntar spänt på ett framgångsrikt avslut på detta första kontakt uppdrag. De faktorer som förefaller att hindra denna operation försvinner snabbt. Vi är redo att komma ut från bakom ridån som de mörka har satt framför oss och öppet introducera oss. Tiden har kommit för handlande, och för denna mardröm av begränsat medvetande att suddas ut från era sinnen. Era kusiner i Inre Jorden längtar också efter att visa er runt de delar av Gaia som hölls från er utav de mörka. Detta är nu ögonblicket för firandet, omfamnandet av nya sanningar, och välkomnandet av sedan länge förlorade familjemedlemmar och nya vänner.


I dag har lagt ut texten om hur er värld skall transformeras och angående i vilken sekvens som händelserna kommer att ta er tillbaka till fullt medvetande. Men er resa är först och främst om er framtid som medborgare i en ny stjärnnation och medlemmar av den Galaktiska Federationen av Ljus. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)Sheldan Nidle – www.paoweb.com


Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se
torsdag 9 december 2010

7 December 2010

Sheldan Nidle

11 Cib, 14 Yaxk’in, 7 IkSelamat Jarin! Vi kommer åter för att berätta om en del intressanta utvecklingar! Vi arbetar nu med våra Jordliga allierade för att lägga det formella frisläppandet av leveranserna på plats. Vi har också satt upp den slutliga proceduren för att skifta från den nuvarande i praktiken företagsstyrda Amerikanska regimen till den nya övergångsregeringen. Det senare scenariot har blivit reviderat för att tillgodo se många bland de jordligt allierade som anser att en något annorlunda regeringsskifte är viktigt, som ett resultat av de slutliga diskussionerna med den mörka kabalen. Vi beaktar dessa utvecklingar inom ramen för våra första globala uttalanden, då dessa ändringar i sista minuten kan vara mycket mer tidskrävande än förväntat. Målsättningen med dessa sista diplomatiska utbyten är att stärka överenskommelserna för att se till att regeringsskiftet går smidigt och utan hinder. Dessa överenskommelser inkluderar många separata finansiella paket som också får en slutgiltig justering. En inledande period på fyra månader läggs till i banköverenskommelserna, vilka leder till uppbrytandet av världens största bank institutioner.


Dessa tillägg förändrar inte på något sätt vad som kommer att hända. Vad de representerar är ett behov att detta finansiella paket blir en sann indikator av de Jordligt allierades beslutsamhet att etablera ett universellt slagkraftigt finansiellt system baserat på en hårdvaluta. Den exakta logistiken för detta är något som den nya Presidenten och hans kabinett utförligt skall diskutera med det amerikanska folket och hela folket i världen. Det kommer att bli ett decentraliserat och regionalt system och kommer att delvis förlita sig på spridandet av välståndsfonderna som kommer att sättas i verket samma dag som övergångsregeringen tar över maktens tyglar. Den kritiska naturen av tidpunkten för detta kräver att vi gör vad som är nödvändigt för att se till att leveranserna sker som planerat, så vi har inlett en serie åtgärder med hjälp av vår teknologi och expertis av vår tekniska personal. Dessa kritiska fördelningar kommer därför, när det slutgiltiga godkännandet kommer från våra Jordliga allierade, att ske snabbt och lättvindigt av vår utvalda personal. Uppgiften får sin slutgiltiga utformning i talande stund. Drivkraften bakom allt detta är att avsluta dessa huvudsakliga uppgifter så snabbt som möjligt.


Första kontakt uppdraget har sin fulla uppgift att sätta upp globala regeringar som är kvalificerade att ta emot vår kontakt, även om vi redan har haft mycket kontakt med ett flertal stora och mindre regeringar runt omkring i er värld. Dessa diplomatiska åtaganden har givigt oss en full förståelse av hur er globala maktstruktur fungerar. Denna konstruktion har avlat regimer som är djupt inblandade i processen för att generar tillgångar för denna globala struktur, och den ända lösningen till vårt dilemma är att få till stånd fundamentala förändringar i själva basen av denna konstruktion. Med detta som målsättning har vi rekryterat mäktiga grupper och individer vilka är uppriktigt beslutade att införa ett helt nytt sätt att förena makt och tillgångar. Vår växande och ömsesidiga vänskap med dessa människor har resulterat i vad som kommer att hända, vilket gör att den mörka kabalen och deras envisa motstånd oväsentliga. Första kontaktuppdraget handlar om att återföra er till fullt medvetande, inte att blidka ett fåtal högmodiga och bortskämda individer. Detta mål gjordes mer svåruppnåeligt av uppdykandet av medlemmar av Ankara Alliansen.


Medlemmar av Orion Alliansen lyckades att uppnå en serie av formella relationer för att arbeta tillsammans med ett antal av era regeringar. Detta ledde till utbyte av teknologi och möjligheten att återfå ett antal skepp, tillsammans med dess personal, vilka hade kraschat på er värld. Dessa överenskommelser innehöll också träningsprogram i vilka medlemmar av er militär reste till andra världar för att upptäcka hur teleportation och resande i tiden fungerar. Därefter antogs ett antal uppdrag för att ändra på er historik gentemot Atlantis. Dessa uppdrag slutade alla med misslyckanden. Tidslinjen som ni nu följer har ändrats av Himlen och den gudomliga planen, och den kommer mycket snart att föra er till de stora förändringar som vi länge har talat om med er. Mörkrets oförmåga att ändra på denna tidslinje från Himlen är vad som först startade deras panik. Vid det här laget är kabalen helt medveten om att en positiv första kontakt med den Galaktiska Federationen är oundviklig och på väg.


Som vi har uttalat tidigare så är detta de sista ögonblicken av denna verklighet. Den blir nu gudomligt transformerad, tillsammans med er planet, ert solsystem och ni. Många aspekter av denna realitet kan nu ses förändras. Tecken på detta inkluderar den ganska underligga positionen som månen nu har i natthimlen och de många underliga perturbationer hos många stjärnor och närliggande världar. Detta är förebud om de enorma förändringar som varje del av er verklighet nu undergår, och vår roll är att vara en katalys för dessa förändringar. De förre detta medlemmarna i Ankara Alliansen som tidigare hade en relation med den mörka kabalen assisterar nu oss med förberedelserna för att utföra en framgångsrik första kontakt med er. Vet att detta är tidpunkten för när allt detta skall manifestera. En serie av häpnadsvärda händelser utvecklar sig framför er!


Dessa händelser sätter scenen för vad vi ämnar uppnå nästa år. Era nuvarande samhällen är skyldiga inför enbart de i praktiken existerande regimerna, vilka dirigeras av nyckfullheten av den mörka eliten som önskar att kontrollera er såsom tidigare. Dessa intentioner går tvärtemot förordnandet från Ljuset! Ljuset har därför sänt oss att omorganisera er värld och föra er in i fullt medvetande, och vi kan rapportera att den första delen av detta ansvarsområde genomförs nu. De ekonomiska och regeringsstrukturer som sattes upp utav den mörka kabalen vid slutet av Romariket har nu kommit till slutet av sin användbarhet som verktyg för att uttrycka sin makt. Mörkret vet detta och försöker förgäves att skapa lämpliga substitut. Dessa intriger ligger bakom allt som har hänt från början av detta århundrade och framåt, och som alla kan se, dessa försök har alla misslyckats.


Kabalens prövningar kommer inte att upphöra förrän den släpper makten, vilken de nu så uppenbart har förlorat. Vi har arbetat hårt med våra Jordligt allierade för att se till att denna övergång fortsätter att manifestera som Himlen har förordnat. Herre Surea har uttalat att dessa skall hända nu! Vi, i vår tur, har trappat upp vår obevekliga beslutsamhet att på rätt sätt lösa frågan om de mörka och deras undersåtar. En hel del osynliga förändringar pågår, och skapar stora uppbrott och tvekan i kabalens led. Ni behöver få leveranserna och en sann förändring i regeringsskicket. Detta händer på många nivåer, och den slutliga och mest dramatiska delen av denna transformation är redo att komma ut! Våra diplomatiska och förbindelsegrupper lyckas med att förbereda vägen för att detta skall kunna hända. Deras handlande gör det möjligt att en första serie av verkligt underbara uttalanden.


När detta är gjort kan vi formellt avsluta mörkandet av UFO fenomenen och börja uttala vår närvaro till er alla. Detta startar rusningen mot första kontakt. Er värld behöver brådskande dessa förändringar, då Gaia inte längre kan hålla er nuvarande verklighet samman. Hennes ända utväg är en serie av tilltagande naturliga katastrofer som kan sätta er existens som de primära innevånarna på ytan i farozonen. Dessutom så är mångfalden av liv som gör livet på er ytvärld möjlig på väg att utrotas. Under tidigare åldrar så använde sig Gaia av att ommöblera ytan, som den ni nu står inför, för att sätta tillbaka klockan och återställa den livsviktiga mångfalden. Ni är kritiska för vad hon tänker sig. Detta växande dilemma behöver en gudomlig intervention, och det är vi! Vi kommer för att ställa om er medvetandeklocka och förbereda er för era välbehövliga nya ansvarsområden.


Idag har vi uppdaterat er om en del viktiga punkter angående första kontakt. De välbehövliga händelserna som vi diskuterade är nu på gång och vi väntar på deras omedelbara avslutning tillsammans med möjligheten att rulla ut välståndsleveranserna och regimskiftena. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)Sheldan Nidle – www.paoweb.com


Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE

www.galacticchannelings.com - All languages stated abovetorsdag 2 december 2010

30 November 2010

Sheldan Nidle


4 Muluc, 7 Yaxk’in, 7 Ik

Dratzo! Vi kommer åter med mer att säga om vad som händer i er värld. Vid denna stund har en skugga lagt sig över den mörka kabalen. Plötsligt börjar dessa självgoda och överlägsna Varelser att inse att deras långa styre över er kommer till ett slut. En atmosfär av melankoli genomtränger deras väsen, och våra diplomater finner det svårt att ha samtal med de individer som har blivigt tillsatta av kabalen för att arbeta med oss angående logistiken för transfereringen av makt till övergångsregeringarna. Detta visar klart hur dessa före detta översittare ha blivit resignerad till deras kommande öde. Våra Jordliga allierade å andra sidan känner att deras hårt vunna seger nu verkligen är här. Denna insikt har satt spänst i benen och förhöjt stämningen, vilket gör deras synsätt och attityd mycket mer lättgörlig att arbeta med. Vi ser med spänning fram emot en del rad av förvånande förändringar i fråga om hur er värld fungerar. Det första på listan är naturligtvis välståndsleveranserna, vilket snabbt följs av ett plötsligt regeringsskifte, där den huvudsakliga katalysatorn är en stor ommöblering av den Amerikanska regeringen i Washington.


Regimskifte är inte lätt. Historiskt sätt så har sådana händelser åtföljts av krig, revolutioner eller en ruinerad ekonomi Många av dessa förhållanden skjuter nu i själva verket i höjden runt omkring i världen, och ni ser nu de flesta av världens ekonomier rusa mot en global nedsmältning, vilken kommer att påverka nationella valutor, nationell stabilitet, och även hållbarheten av nationella tillgångar. Dessa katastrofala händelser är den kumulativa effekten av oförskämda ämbetsbrott på högsta nivå, och skräckinjagande för alla som ser det globala självmord som er värld står på gränsen till. Våra allierade är helt fokuserade på att avsluta det preliminära av det som kan förhindra detta bistra scenario, och dessa nödvändigheter är redo att manifestera. Vi förväntar oss därför att ni blir trakterade med ytterst förvånande nyheter vilket ögonblick som helst. Vår förbindelsegrupp arbetar på vad vår egen del i dessa spännande aktiviteter kommer att bli, och vi kan inte nog understryka behovet av att de bland er som är mer än redo att ge er assistans till dessa festligheter att vara beredda för er livsviktiga roll i detta kosmiska spel.


Vad vi nu behöver göra är att se nämare på de händelser som står för dörren till er värld. Till att börja med så har vi observerat er världs globala militärer, och det inkluderar nära inspektion av både öppna och hemliga aspekter. Vi håller deras hemliga operationer under kontroll medan vi ser till att kärnvapenarsenalen förblir på en strikt icke redo status. Ett antal länder har indikerat och till och med hotat med möjligheten av dess användande i deras konfrontationsretorik mot varandra. Denna bestående hot driver oss till att förhindra användandet av dessa vapen eller att helt enkelt neutralisera dem. Dessa tillfälliga åtgärder demonstrerar för kabalisterna att vi menar vad vi har försökt att säga till dem under det senast decenniet. Kärnvapen är inte längre ett militärt alternativ, då de är allt för farliga för Gaia och för stabiliteten av er realitet och för de som omger er värld. Dessutom har vi kraftigt ökat vår press på er kabal att stå tillbaka. Dessa krav understryks av en serie av incidenter som har lett till många arresteringar av våra Jordliga allierade.


Då dess utvecklingar går framåt så blir regimskifte det oundvikliga resultatet. Den nuvarande Amerikanska regimen är väl medveten om var de kom ifrån. Amerikas historia efter inbördeskriget är full av händelser som drev henne allt djupare i de planer och tokigheter som kom från detta nu helt olagliga regerandet. Dessa inte särskilt välsmakande händelser har idag nått ett klimax med vad som nu händer. Vi ser med ytterlig förvåning hur de fräcka och ytterst skamlösa planerna för den avsiktliga förstörelsen utförd av finansiella företag och regeringar, som sedan har mage att paradera deras svek som ”att vara i folkets bästa intresse”! Det hela betyder ett enormt globalt nätverk av korruption vars pågående, om ända haltande, agenda har skapat den sorgliga soppa som till stor utsträckning gör vad som nu händer möjligt: en klar möjlighet att införa en serie av regimskiften över hela spelplanen. Dessa nya regeringar kan, som ett resultat av sönderfallandet av konstruktionen av denna mörka kabal, ärva en våg av folkligt stöd vilket de kommer att behöva.


Dessa övergångsregeringar kommer att påbörja processen att omstrukturera myndigheter och återföra regerandet till de jure status. När de så gör kan de omistliga rättigheterna för människan bli regeringarnas existensberättigande. Den hop av illegala lagstiftningar som har samlats under många årtionden kan börjas rullas tillbaka. Den ursprungliga påtänkta sanna karaktären av era nationella republiker och konstitutionella monarkier kan då återuppstå. Varje övergångsregering är fast besluten att göra det omöjligt för alla former av illegala handlingar från speciella intressegrupper att inte bestraffas, och kandidater för alla regeringspositioner behöver möta hårda krav innan de kan påtänkas för att uppta ett ämbete. Vi har bett våra kusiner Agarterna att hjälpa med dessa väsentliga aktiviteter, för att säkerställa den sanna intentionen av vad era förfäder från början hade föreslagit.


Framfarten mot frihet, suveränitet, och välstånd är ytterligt viktigt för vad som komma skall. Galaktiska samhällen är normalt resultatet av en kollektiv önskan att stöpa en ärevördig tradition baserad på att uppnå den sanna glädjen för en individ och att vidmakthålla vitaliteten av ett globalt samhälle. Varje medlem av ett sådant samhälle behöver känna sig hedrad och kollektivet behöver se till att det effektivt kan lösa alla problem på ett tillfredställande sätt för alla. Att uppleva effekten av dessa axiom ligger i hjärtat av vad vi kallar galaktiskt mänskligt samhälle. De förändringar som skall införas i er värld leder till det första steget på stegen mot detta mål. Vi har sett er i aktion och kan känna att ni längtar efter ett sätt för detta att hända. Våra Jordliga allierade är också medvetna om att vad som är planerat går långt bortom att enbart korrigera de många svagheter som handikappar era globala samhällen.


Transformeringen, fysisk och spirituell, som nu griper tag i er värld är ett förspel till en helt ny verklighet för er planet. Händelserna under de senaste decennierna kan ses som de frön som nu kommer fram som era nya övergångsregeringar och det nödvändiga utrensandet, vilket är en föregångare till en global serie av avslöjanden av vår existens ovanför er och våra egna förklaringar av anledningarna till första kontakt. Denna process kan minimera er rädsla och stimulera ett positivt intresse för vår närvaro och första kontakt uppdraget. I ett ända slag så kommer ni att hoppa framåt decennier även århundraden för att nå en punkt där er xenofobi kan tas upp på ett riktigt sätt, först av era regeringar och sedan av oss. När detta väl är omhändertaget så kan gå vidare till mer personliga frågor vilka berör er återgång till fullt medvetande och formandet av er stjärnnation.


Dessa enorma utvecklingar kommer att äga rum strax efter första kontakt. Er snabba återgång till fullt medvetande stöper om er rädsla till Kärlek och era bekymmer till ett glädjefullt längtande. Ni börjar se den stora bilden av Skapelsen. Ni börjar förstå er roll i utvecklandet av den Gudomliga Skapelsen. Ni får förmåga att uppfatta den oändliga logiken i Skaparens gudomliga plan, och det ger en nivå av glädje och inre tillfredställelse som ni för närvarande nästan aldrig upplever. Händelserna som nu kommer med ljusets hastighet är helt otroliga! Ert öde är att återgå till ett tillstånd av fysiska Änglar, och i den kapaciteten är ni medlarna mellan fysikalitet och Himlen. Ni är speciella sändebud från Himlen i denna värld, förtroligt givna Skaparens gudomliga tankar. Ni är mycket speciella Varelser av Ljuset, och Kärleken och Himlens nåd är er!


Idag fortsatte vi vår diskussion om vad som utvecklar sig i er värld. Dessa förändringar är nu redo att manifestera, och ert bidrag är att använda er kunskap och förmåga att assistera Himlen och den Galaktiska Federationen med att utföra en fullskalig första kontakt med er värld. Tiden för att celebrera har nu nått oss! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)Sheldan Nidle – www.paoweb.com


Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE

www.galacticchannelings.com - All languages stated above
Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure