Followers

Google+ Followers

lördag 30 januari 2010

Januari 26, 2010Selamat Jarin! Vi återvänder med mer att säga om er värld och er resa mot fullt medvetande. I detta ögonblick är vi fullt engagerade med våra Jordliga allierade med att avsluta de vägar som för in en ny verklighet. Svårigheterna för närvarande involverar en slutgiltig signerad order för avskedandet av två större regeringar och en överenskommelse om vem som skall övervaka deras avskedande. Dessa frågor förhandlas av våra förbindelser. Leveranserna skall utföras när väl dessa få återstående hindren är lösta på ett riktigt sätt. Dessutom arbetar vi med andra regeringar och våra Jordliga allierade för att slutföra det globala programmet om förlåtelse av skulder. Intentionen här är att skapa en ren finansiell situation för att se till att de omedelbart berörda institutionerna är redo för inför det nya finansiella systemet. Detta betyder att en hel bunt av nationella valutor måste insamlas och myntas på nytt av respektive nations riksbank. De komplexa detaljerna för varje steg tas hänsyn till och det hela inväntar den aktiverande faktorn - de globala leveranserna av era många välståndsprogram.

Medan vi arbetar hårt för att skapa en fredlig och samarbetande situation för er värld fortsätter Moder Jord att förbereda för massiva förändringar som krävs för att bli en fungerande och fullt medvetande planet. Många av hennes tektoniska plattor måste låsas fast i sitt läge och en stor del av havsbotten måste höjas. Detta är orsaken till stora skalv i den Indiska Oceanen, Still Havet och Atlanten och under det senaste årtiondet har dessa naturliga omskakningar höjt havsbotten i områdena runt de sjunkna kontinenterna som nu ligger på botten av dessa oceaner. Denna process kommer att accelereras vilket föranleder oss att råda varje berörd regering om farorna med att ytterligare försena regimbytena som så brådskande behövs för folket runt om er värld. Er försämrade miljö har både naturliga och konstgjorda orsaker vilket sätter er i en mycket prekär situation. De flesta av de multinationella företagen och internationella finansiella institutioner ligger bakom dessa ogenomtänkta förseningar.

De nuvarande svåra globala omständigheterna är i själva verket vad dessa företag vill. Den mörka kabalen är beslutsam att via dessa företag stärka sin makt, sin förmögenhet, och mest av allt sitt inflytande över världens regeringar. Den kan finansiera och utföra mörka projekt som hotar er planet och dess folk. Dessa projekt är ansvariga för flottor av exotiska rymdskepp och avancerade rymd och jordbaserade vapen, och hemlighetsmakeriet runt dem förstärker behovet att dölja vår existens och transformationen av medvetande som ni genomgår. En special gren av denna kabal är engagerade att fösa undan oss vilket gör det än svårare att få någon slags form av första kontakt med er. Mörkret är avundsjukt över sin kontroll över er och vill inte att någon befriar er från era bojor. Snikenheten och arrogansen av denna kabal demonstreras utav det nonchalanta sätt som den behandlar den nuvarande globala ekonomiska krisen. Ni sitter i ögat på en enorm ekonomisk storm som tilltar för var dag, och snart kommer nästa serie av kriser att slå er med full kraft när världen förflyttar sig in i denna fruktansvärda malström.

Era ledande ekonomer och futurister förstår att stora förändringar behövs i världssystemet. Även om vad som nu i hemlighet prepareras inte fanns på plats skulle något liknande det våra Jordliga allierade planerar krävas. Värdet i de planerade förändringarna ligger inte bara i tidpunkten; de finns en annan anledning till deras existens: Denna verklighet förändrar sitt medvetande. De antika folken av er värld som studerade skyn och ibland blev rådda av Anunnaki rebeller som Tahuti (Egyptisk gud av tid) eller i hans Grekiska form som Thoth, visste att en tid av stora förändringar närmade sig, då förflyttningen av den galaktiska kärnan skulle sammanfalla med tiden när den nuvarande fulla precessionella cykeln av nästan 26000 är var fullbordad. Denna cykel började då moder kontinenten av Lemuria sjönk under havets vågor, och den stundande fullbordan av denna cykel innebär att Lemuria och andra förlorade kontinenter kommer att återuppstå.

Uppresandet av många landmassor i era oceaner indikerar att er planets resa genom de mörka regionerna kommer att ta slut. Det kan sägas på ett annat sätt: Perioden av begränsat medvetande kommer att bli transformerat till en period av fullt medvetande. Överallt på er planet kan denna accelererande rörelse mot förändring observeras: Den levande atmosfären, de heliga landen, och de evigt föränderliga haven transformeras; den största utrotningen sedan den Permiska tiden ungefär för 250 miljoner år sedan har kommit en bit på vägen; atmosfären förändras; de olika ”rullande bälten av temperaturer” i oceanerna håller på att förskjutas. Alla dessa förändringar gör er värld mycket fragil. Moder Jord påverkas också mycket av er pågående materiella och framför allt elektroniska föroreningar. Det är väsentligt att ni ser er teknologi som i behov av en stor fix – en som ger er en ny källa av elektricitet och till och med en ny sorts elektricitet.

Er värld är oundvikligt vid ett vägskäl. Sättet på vilket era samhällen styrs är mycket viktigt. Ett annan bry är sorten av kraftkällor och den typ av elektricitet som ni använder i era enheter. Vi tar upp dessa punkter av en anledning. Som vi just nämnde, Moder Jord har inträtt ett mycket fragilt tillstånd som indikeras av stora jordskalv, vulkaniska utbrott, och förändrade väder system. Det betyder att en serie av storskaliga förändringar nu också krävs från er sida, vilket börjar med hur ny styrs. Regeringar behöver reflektera folkets vilja, och för att detta skall hända, behöver de nuvarande makthavarna att flyttas från centrum. Det är vad som våra Jordliga allierade arbetar på för att åstadkomma. Tiden har kommit för en rörelse mot en dynamisk och effektivt fungerande modell för folkets makt, vilken går mycket längre än att ha mobben som regerar.

Grundstenen för denna reform är ordentligt fungerande utbildningssystem för massorna. En annan komponent är en tillgänglig och berörd befolkning. Vad vi menar med ”tillgänglig” är individer som har tid, intresse och kapacitet att erbjuda informerad och trovärdiga lösningar till dagens större problem. Tiden behöver vara tillgänglig för dem att personligen införa motioner i riksdagen och för att få upp det populära trycket för att få de motioner ni önskar införda som lagar. Med tiden kan dessa former av myndigheter bli förändrade av den fullt medvetna ”kropps politiken” till ett format som är mer liknande ett galaktiskt samhälles. Allt detta ligger inom en närma framtid. Vad som behövs till dess är att återskapa förbindelser med er regering och göra den mer känslig inför era behov. Kraften av den mörka kabalen måste brytas, och till detta ändamål finns den tysta revolutionen tillgänglig och redo att manifestera.

Så, som sammanfattning: Er mörka kabal ligger för döden och många modiga individer och grupper sätter ihop de sista bitarna på en plan för att transformera er värld. Kabalen är under tiden sysselsatt med att gruppera en del av dess exotiska arsenal som den har och detta observerar vi mycket noggrant. Jorden är fragil och behöver en rad teknologier som är inter-dimensionella i omfång för att assistera henne att transformera till fullt medvetande. Dessa teknologier kommer att vända upp och ned på er nuvarande vetenskap; i själva verket så har ni redan en del av dessa men de är gömda för er av er kabal. Dessutom pågår en försenad paradigm förskjutning under mörkrets radar och det är på väg att sammanfalla med ert välstånd, och på så sätt kan en fruktansvärd global ekonomisk kollaps undvikas.

Idag har vi sammanfattat vad som händer på er värld och med Moder Jord. Denna tid av ökande kaos är en förlöpare till en underbar värld med mirakel, vilket inkluderar de förändringarna som planeras utav våra Jordliga allierade och de som anländer som en biprodukt av första kontakt. Låt oss glädjas i vetskap om att Himlens grandiosa plan utvecklar sig inför oss! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)


Translator: Per
Email: perbaverstam@yahoo.com
Original and translations of all channeled messages

http://peacelovelove.blogspot.com/

torsdag 28 januari 2010

MEDITATION WITH JIMENA

Tools for conscious living,
on-line classes
ABOUT JIMENA YANTORNO:


Born in Colombia, and immigrated to the US in the year 2000. She is a Spiritual Healer who's mission at this moment is to help others to re-connect with the Source "All That Is", by teaching tools and techniques for conscious living, creating Sacred Space, Self-knowledge and honoring all the Divine Manifestations and relationships.

In the last 20 years she has been studying different Spiritual philosophies and healing techniques, and has had the influence of many Spiritual Guides,Masters and teachers.


-FREE CLASSES/ CLASES GRATIS with Jimena Yantorno
every Thursday of the month at 1:00 p.m EASTERN TIME US (English) and 3:00 pm EASTERN TIME US (Spanish).


Please send an email to jimena.yantorno@gmail.com with your choice to be able to receive an invitation to participate in the on-line class thru wiziq.com.


To receive the class # II it is necessary to take the # I.


Schedule of classes for the month of February, 2010

- Feb 4,10 Meditation with Jimena I
- Feb 4,10 Meditación con Jimena I

- Feb 11,10 Meditation with Jimena II
Feb 11,10 Meditación con Jimena II

- Feb 18,10 Balance your life empowering the feminine aspect within I
Feb 18,10 Balancea tu vida fortaleciendo el aspecto femenino interno I

- Feb 25,10 Balance your life empowering the feminine aspect within II
Feb 25,10 Balancea tu vida fortaleciendo el aspecto femenino interno II

måndag 25 januari 2010

Januari 19, 2010

Selamat Balik!Selamat Balik! Vi kommer åter med mer att diskutera med er. Er värld fortsätter att vackla i kaoset som startades av den mörka kabalen, men denna mörka skugga bleknar med varje dag som går. Ett antal stora regeringar är på branten av kollaps och den nästa kollapsen som spås närmar sig, och den lovar att bli mer dödlig och mer vittomfattande än den tidigare. Vi noterar också att kapaciteten för kabalen att kontrollera sina återstående resurser förminskas. Våra Jordliga allierade är idogt fokuserade på deras huvuduppgift, och våra förbindelser och ambassadörer säger att ett stort sönderfall av mörkret är närstående. Denna uppfattning stöds av den spridande paniken som alla olika delar av kabalen visar när som de tar alla möjliga chanser till fördröjningar. Trots all denna visade oordning hänger en del mörka regeringar kvar vid makten, men det är bara fråga om ett par gudliga ögonblick innan desintegrationen tar över. Till dess fortsätter våra Jodliga allierade hårdnackat att ta kål på dem och byta ut dem mot nya övergångsregeringar.

Moder Jord har tillbringat det senaste året med att accelerera hennes framsteg mot fullt medvetande – det första steget är då en allmän återintegrering av hennes skiftande tektoniska plattor. Detta har resulterat i större jordskalv i Stilla Havet, Indiska Oceanen, och Atlanten, likväl som på de sju kontinenterna, och det åtföljs av ordentliga vulkaniska utbrott. Fogning av de tektoniska plattorna kommer att starta utmed de följande latitudparalleller: 19.5 och 70,5 grader på det norra halvklotet och 19.5 och 70.5 grader på den södra. Denna stabilisering tillåter Moder Jord att ta emot vital information från Solen och det galaktiska centrat, som gör det möjligt för henne att sätta upp nästa etapp av förändringar, vilket involverar renandet och uppgradering av hennes atmosfär. För närvarande så är många ekologer övertygande om att Jordens klimatförändringar och hennes sviktande fysiska kondition är varningssignaler om ett accelererande utrotningsmönster förebådande någon slags annalkande kataklysm. I själva verket så är det de första antydningarna om en ny global ekologi och en fullt medveten Jord.

Er planet är absolut i ett mycket fragilt tillstånd, vilket kan liknas med en kritisk hjärtoperation. Tänk er att er kropp är under fullt konstgjort livsuppehållande för att stödja operationen och att det mest kritiska organet är under reparation. Detta är ungefär vad som hände med Moder Jord. Hon är faktiskt på väg att dö ifrån den begränsade medvetande nivån av henne själv och behöver desperat förflyttas upp till nästa högre medvetande nivå. Himlen förser henne med livsuppehållande och en gudomlig operation. Som med alla operationer, oberoende av längden på operationen, så blir dags att avsluta den och gå vidare med läkningsfasen. Tiden för läkning är nu nära. De kraftiga jordbävningarna som nu sveper runt globen är ett säkert tecken på detta, vilket är varför vi konstant refererar till behovet och stundandet av enorma förändringar av hur ert samhälle opererar. För tillfället är ni en stor börda för Moder Jord. Den mörka kabalen förblir hård och skamlös i detta och fortsätter med dess massiva dagliga våldförande av henne, och även er. Det är vår djupa önskan att lösa detta dödläge så snart som det är gudomligt möjligt.

Mörkret håller sig kvar med en tunn tråd. Framför er ligger ett val mellan en bistert och ganska förskräckligt framtid, som kabalen erbjuder, eller den strålande versionen som föredras av Himlen och som är förordad av den gudomliga planen. När som vi ser hur saker utvecklar sig preparerar vi planer för att snabbt åtgärda de hemska förhållandena som mörkret planerar. Den slutliga lättnaden blir naturligtvis första kontakt. Vi frågar Himlen kontinuerligt om tidpunkten för denna efterlängtade händelse, och hon fortsätter att råda oss att vara redo och lyssna noggrant på rapporterna från våra diplomater och förbindelser. Vi har dagliga möten med våra rådgivande styrelser och för en konstant kommunikation mellan dem och den beslutande styrelsen. Allt detta är riktat mot att sätta samman en väl koordinerad första kontakt scenario. Vi har planerat denna operation på ett miljon olika sätt, var och en tar hänsyn till myriaden av kulturella, religiösa och språkliga skillnader. Den primära planen är mer än färdig att gå framåt och vi önskar införa den i det ögonblicket som Himlen ger sitt godkännande.

Som ni vet, första kontakt är vändpunkten för ert globala samhälle. Vi ser de storskaliga naturliga kalamiteterna som ni nyligen har genomlevt och vad som kunde hända om era nuvarande regimer inte snabbt byts ut. Er planet är i farozonen och magnituden av möjliga framtida kataklysmer skulle chockera er. Införandet av mer avancerad teknologi kan förändra detta hotande scenario och byta ut det mot ett ljust scenario. Dessutom så kräver ni som ett folk medlen för att förflytta er säkert in i fullt medvetande. För att göra detta behöver ni handledning och de resurser vi kan förse er med. Vi är här för att vara era gudomliga handledare, och vi har förberetts för detta av Himlen och placerad i en position att göra så när Himlen så säger. Vi längtar efter att fira vår återförening med er och sedan genomföra ert snabba återvändande till fullt medvetande. Det är dags att avsluta det nuvarande dödläget och helt enkelt gå vidare med vårt uppdrag.

Er värld är för tillfället en underlig blandning av vetenskap, diplomati, och ett listigt användande av finansiella resurser. Guldet som behövs för att backa er nya valuta finns på plats. De nya bankprocedurerna som djupt gående förändrar hur pengar byter hand runt om er planet är likaså på plats. Vad som återstår är den formella implementeringen av en mer skälig finansiell uppsättning, och detta var generellt överenskommet för ett par månader sedan. Denna huvudöverenskommelse ligger i hjärtat av vad som nu utspelar sig. För tillfället dominerar Dumbarton Oaks fördraget i er värld, och dess många efterföljande revisioner, som signerades vid slutet av Andra Världskriget. Ett nytt fördrag baserat på en korg av sex huvudsakliga global valutor och bundet till en global skuldförlåtelse slår sig nu fram. Våra Jordliga allierade bekräftar att en bunt av regeringar har gått med på detta förslag.

Hitintills har denna operation allvarligt försvagat den Amerikanska Centralbanken och framtvingat en omprövning av vad USA har blivit. Europa och Östern har kunna framtvinga koncessioner som hotar att ta ner USA Korporationen, och detta tvingar den mörka kabalen att till sist erkänna att deras uppgivande stundar. Våra Jordliga allierade arbetar nära med vissa uråldriga hemliga samfund och utvalda individer med djupa band till ett antal Uppstigna Mästare. Målsättningen här är att förneka mörkrets tillgång till dess magiska förbindelser och hjälpa dessa mörka mästare att se att de har kommit till resans slut. Ljust skiner briljerande på er värld och på det ena eller andra sättet måste mörkrets rygg brytas. Himlen har utsett ett antal av våra egna Uppstigna Mästare att använda deras gudomliga inflytande för att påskynda er befrielse.

Första kontakt är en process av upptäckt för oss; varje dag frambringar nya lektioner och vishet. Vi observerar er och er planet och undrar om Universum. Ni har blivit mer än en högst ovanlig första kontakt uppdrag; denna operation involverar oss i integrationen av den gamla Ankara Alliansens flottor, vilket innebär inkorporeringen av tiotusentals av solsystem inom en enormt transformerad Galaktisk Federation av Ljus. Ni är det heliga instrumentet som infriar många gamla profetior och demonstrerar det oslagbara väsendet av gudomlig Kärlek och Ljus. Mörkret på er värld har knappts smakat på frukterna av sina missdåd, men detta förändras nu snabbt. Ni skall nu erfara makten av Ljuset när som det väver transformationen i era liv och er värld.

Idag gick vi igenom vad som händer med er och er planet. De dagliga kamperna som definierar era liv dör ner och ni är mycket nära ett dramatiskt skifte med en hög punkt involverande första kontakt. Under 13 tusen år har ni utstått mycket och nästan helt glömt vilka ni är. Ögonblicket för Himlen att transformera denna realitet är nära! Låt oss glädjas i vetskap om att Himlens grandiosa plan utvecklar sig inför oss! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)


Translator: Per

Email: perbaverstam@yahoo.com


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey

http://salusamq.blogspot.com/ - All translations available

The Galactic Federation Messages by Sheldan Nidle

http://sheldannidle.blogspot.com/- All translations available

www.galacticchannelings.com – All original + translated messages of our channellers

söndag 17 januari 2010

JANUARI 12 , 2010


Våra planer är att initiera en mer robust första kontakt om mörkret på något sätt lyckas att försena saker och ting bortom den gudomliga tidsbegränsningen.
Selamat Balik! Vi kommer åter med mer att säga om första kontakt och er värld. Den fortfarande dolda slutspelskonflikten har nått en ny nivå av intensitet. Er sista mörka kabal har satt sig självt i en position i vilken den antingen dör eller ger upp. Ett stort antal av synergistiska händelser cirkulerar runt det, var och en mer hotande mot medlemmarna i denna kabal än den andra. Deras nivå av arrogans förhindrar trots detta att tillåta dem att ge in till det helt uppenbara. Vi tittar och förbereder alternativa scenarion med våra Jordliga allierade riktat mot perioden omedelbart efter mörkrets kommande fall. En ny planetarisk politik inväntas medan olika övergångsregeringar tar form och nya överenskommelser mellan dem uttalas. Den nya miljön är redo för första kontakt och en serie av häpnadsväckande sändningar, vilka kommer att inkludera introduktionen av teknologi som länge har hållits hemlig eller förtryckts av tidigare regeringar. Dessa händelser kommer att leda till en myriad av frågor som kommer att besvarar innan vi anländer på era underbara stränder och våra Jordliga allierade är utrustade för detta ändamål med en lång lista av koncisa och fängslande svar.

Denna slutliga period innan leveranserna påminner om en av era spionfilmer! Runt om världen arbetar många själv tjänande individer med mörkret för att sabotera våra ansträngningar och stoppa förändringar, men detta kortsynta agerande når nu sin uppenbara slutsats. Alltför många grupper och regeringar är tröttade av detta till slut meningslösa spionspel när som de börjar klart se att de gamla sätten helt enkelt inte längre är hållbara. Olika monetära intressen och deras motsvarande regeringar har till sist vaknat upp till faktumet att ett nytt och mycket annorlunda system är livsviktigt och att försök att laga det gamla får i själva verket motsatt resultat och följaktligen ett slöseri med tid. Trots detta så vägrar en hel bunt av underrättelse byråer, bundna till det gamla nätet, att låta det gå bort. Denna attityd blir svårare och svårare att validera eftersom under var dag kommer det fram nya avslöjanden om ämbetsbrott, vilket förskräcker tidigare hjälpsamma regimer, och på så sätt öppnar dem till de Jordligt allierades sak. Dessa skiftande allianser inom den politiska arenan påskyndar de Jordligt allierades seger, och en internationell legal maskin maler för tillfället sönder och sätter stopp på mörkrets felande ansträngningar.

Mörkret står nu inför en rad alternative, den ena grymmare än den andra. De är helt medvetna om konsekvenserna av fortsatt motstånd. Trots detta fortsätter mörkrets koalition dess dömda försök att förhindra sitt eget fall. Den legala maskinen som nu är förenad emot dem utökar för varje dag bestraffningarna som kommer att utmätas mot dem. Många högre medlemmar av denna kabal har tagits till fånga och underkastats en legal process, men de som fortfarande är på fri fot och i en maktposition är än mer beslutade att det inte är något alternativ för dem att ge sig. Deras opåverkbarhet lämnar rum för enbart ett alternativ: deras fulltständiga och kompletta besegrande. Detta arrangeras nu. Den ekonomiska instabiliteten i er värld lämnar kabalmedlemmarna balanserande i en verklighet som de inte är vana vid; nämligen att möta kollapsen av de få resurser de har kvar. Också, de regimer som fortfarande stödjer dem är desillusionerade om de tror att de kan undvika samma öde. Många ekonomer varnar dessa mörka regimer att drastiska finansiella reformer är livsviktiga.

Vi observerar noggrant och preparerar för första kontakt. Dramat nedanför oss når nu en resolution, och flera internationella juridiska institutioner är redo att arrestera och ta ned dessa illegala enheter. Kabalen förstår vad som händer och reagerar som förutsett genom att trappa upp nivån av fruktan och hotet om terrorism. Att starta krig har varit ett av deras mest effektiva redskap genom tiderna, men nu misslyckas bevisligt detta då nationer runt planeten är tröttade av dessa ökande transparenta lurendrejerier. Många världsliga ledare uttrycker officiellt sitt ogillande och säger i hemlighet till sina kollegor att sätta fart med vad som behövs göras för att ta ned regimerna som stöds av mörkret. Vi har rapporter från våra förbindelsegrupper som ger detaljer om det växande förakt som finns för de förseningar som försinkar denna process. Dessa frågor är politiskt den stora uppmärksamheten bland många nationer och våra Jordliga allierade. Många strategier diskuteras och införs även nu när som vi diskuterar detta med er.

Erkännande från många av stort inflytande på er värld om behovet för fundamental och brådskande förändring är nu en huvudfaktor i detta slutspel. Ert globala samhälle når en punkt då en andra ekonomisk kollaps är att förvänta, och denna gång är det sannolikt att det blir mycket värre än första gången. Trots detta har inte djupet av reformer som behövs för att förhindra eller mildra denna kommande katastrof erkänts och än mindre har åtgärder vidtagits av den mörka kabalen och dess allierade regeringar i vissa större västerländska regeringar. Denna försummelse har skapat en hemlig arbetsgrupp i denna region och den använder sina resurser för att liera sig med andra regionala grupper och nationer för att reversera vad som kommer. Juridiska delar av dessa grupper träffas hemligt för att planera en sätt för att avlägsna klorna från dessa mörka enheter som utgör de större hindren mot förändringar. Det resulterande välståndet av de Jordligt allierades reformer kan snabbt tillfredställa de trötta och likgiltiga förespråkarna för de återstående motståndiga regimerna.

Vi använder den tid som finns kvar till första kontakt. Vi observerar hur var sida anpassar sig till de skiftande strategierna från motparten. Mörkret skall skämmas om de tror att vad de har att erbjuda världen fortfarande är trovärdigt, och som vi just nämnde, ser vi deras främsta supportrar avlägsna sig och deras position försvagas med tiden. Det finns lite de kan göra annat än att något försena det oundvikliga. Då och då under en civilisations flöde genom tiden kommer det en tidpunkt vid vilken en stor förändring av riktning är nödvändigt för att överleva. Detta är ett av dessa ögonblick. I ert fall har Himlen också förordnat en första kontakt. Ni behöver ta fram styrkan för att förstå detta och utföra dessa förändringar under er resa. Vi är här för att ge er råd, när så är föreskrivet av Himlen, för att utföra första kontakt. Det är lite tid kvar för mörkret att fredligt ge upp.

Våra planer är att initiera en mer robust första kontakt om mörkret på något sätt lyckas att försena saker och ting bortom den gudomliga tidsbegränsningen. Med detta i tankarna har vi noga noterat vad det är som mörkret har i sin arsenal. Vi har lämpliga motåtgärder för att förhindra något slags stridande med deras ”högteknologiska” hemliga arméer och rymdbaserade trupper. Denna kabal förstår inte fullt deras motståndares kapaciteter. Om den mer robusta första kontakten påbörjas ämnar vi att neutralisera deras vapen och tillåta de nya övergångsregeringarna att ta makten. Våra landningar kommer då att bli utlysta av både den nya regimen och oss, och det följande händelserna kommer att bli ganska liknande de vi har beskrivit. Ni behöver dock förstå att detta slutspel är mycket mer komplext än vad vi har gått igenom med er. Komma vad som skall, alla vägar leder till vår vänskapliga återförening med er.

Som vi kontinuerligt har sagt Himlen förordar denna första kontakt och det Gudomliga har beordrat ert omedelbara återvändande till fullt medvetande. Det betyder att de mörka rebellerna och deras lakejer inte längre har befäl över denna realitet. Himlen informerar oss att ert rike skall återkomma till den femte dimensionen med alla ombord! Ingen separation tillåts: Alla på denna värld, oberoende av vilken roll de för tillfället spelar har kontrakt på att bli återförda till detta underbara himmelska tillstånd. Er värld är ett speciellt rike, vilket tilläts att bli fast i mörkret av er nuvarande verklighet under en viss tid. Denna resa har nu tagit slut. Det är nu rätt ögonblick att vara full av glädje och återförenas med era rymd och himmelska familjer. En ny värld av överflöd, otroliga förmågor, och gudomligt ansvar väntar er!


Idag har vi fortsatt vårt meddelande om nyliga utvecklingar. Er värld och i själva verket hela solsystemet förbereds för en ny verklighet och den enorma skönhet som är fullt medvetande. Detta är det exakta ögonblicket då vad som har utlovats av Skaparen kommer att infalla! Låt oss glädjas i vetskap om att Himlens grandiosa plan utvecklar sig inför oss! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)

Translator: Per
Email: perbaverstam@yahoo.comGalactic Federation by SHELDAN NIDLE


http://www.paoweb.com
- ENGLISH
www.galacticchannelings.com
- All languages stated above
http://gfbysheldannidle.blogspot.com
- DUTCH
http://spirit-messages.blogspot.com – CASTELLANO/ESPAÑOL
http://sheldaninswedish.blogspot.com
– SWEDISH – NEW
http://www.oneness-web.jp/pao/index.htm
- JAPANESE
http://www.paoweb.org/de/pages/index.html
- GERMAN
http://www.costanza2003.org
– ITALIANO
http://www.unitynet.nl/
~NEDERLANDS

lördag 9 januari 2010

05-JANUARY-2010
Selamat Jarin! Vi kommer i detta nya Gregorianska år med mycket intressanta saker att framföra till er. Detta är vårt år för kontakt! Vi gör allt som är nödvändigt för att föra första kontakt konferensen till existens och vår förbindelse lag arbetar flitigt för att göra detta till en framgångsrik strävan. Hittills har vi rekryterat tre större regeringar att gå vidare med dessa uttalanden. Det är väsentligt att vår godhjärtade närvaro officiellt blir känt bland er. Under tiden så avslutar våra Jordliga allierade de sista delarna av ett enormt komplicerat pussel. Leveranserna och de juridiska förändringarna inom era regeringar är mycket nära att äga rum; guld depositionerna är på plats på ett antal mycket säkra depåer; och våra ansträngningar har assisterat våra Jordliga allierade i deras preparationer för de många uttalandena som kommer att följa. I stort så ser vi till att alla vägar mot första kontakt är utlagda för det agerande som vår gudomliga tids planering föreskriver. Himlen fortsätter att göra er redo att acceptera vår roll i denna gudomliga operation. Agartherna likväl förbereder att ta emot er och utföra er metamorfosis till fullt medvetande.


Scenariona som nu cirkulerar växer i omfång för var dag. Våra medicinska lag noterar att de flesta av er har nått nivåer där ett snabbt steg till fullt medvetande lätt kan göras. De som inte befinner sig inom dessa parametrar har fått nya medicinska lag vars mål är att föra upp denna grupp till samma standard som majoriteten har. Vår intention är att ha er alla redo att transformeras inom tidsramen stipulerad enligt Himlens påbud. Under tiden håller Moder Jord på att allt snabbare alterera de delar på hennes yta vilka kommer att utlösa hennes stora opertation av ommöblering på ytan och våra vetenskapsmän angående planeter tittar också på vad som händer inom ert solsystem. Deras rapporter betonar att alla era forna vatten planeter speglar vad som händer på Jorden. Till och med Asteroid bältet framvisar förändringar som är föregångare till återskapandet av denna före detta gigantiska vatten värld som vi nu kallar Pax. Som ni ser så råder förändring överallt, och tiden kommer för oss att mötas formellt i en första kontakt.


Er mörka kabal har naturligtvis andra planer. Deras maniska övermod bestående av deras utmanande av Ljuset är en löjlig och tragisk komedi. Er värld håller nu i realiteten på att smyga iväg från denna begränsade 3-D realitet och bli något mycket mer kompatibelt med fullt medvetande, och det finns inget sätt i universum att stoppa dessa transformationer! Detta har nu varit självklart under en tid, men de mörka tjänarna fortsätter ändå med sitt envisa motstånd och förefaller att sakna en fundamental ”compos mentis” att lämna slagfältet. Er värld är vid den punkten då den nuvarande realiteten tyst blir utrotad tillsammans med en mängd hemska kalamiteter. Denna framtid är inte vad det Gudomliga har tänkt sig för er! Det har varit vår praxis i dessa meddelanden att förklara den klart optimistiska karaktären av den gudomliga planen för planeten Jorden, men det finns hos en del av er ett perverst förnekande att tänka sig möjligheten av en alternativ och livsbejakande framtid för er. Våra meddelanden och de framförda utav likasinnade är ämnade att beskriva hemskheterna som mörkret planerar för er jämfört med den nya gudomliga realiteten som i själva verket väntar er. Stunden har nu kommit för att förändra ”utseendet” och ”känslan” av den nya realiteten. Vi observerar när som Himlen levererar de slutgiltiga komponenterna som skall släppa lös den nya realiteten, och i sin tur, trappar mörkret upp kaoset och initierar sina sista desperata utfall. Denna konfrontation ”under radarn” kommer nu att komma till ytan då mörkret finner det svårare och svårare att kamouflera sina aktiviteter. UFO observationerna ökar överallt. Den hemliga kampen mellan oss, som avslöjades utav vad som hände vid slutet av 2009 i Norge, Ryssland och Kina, når nu första sidorna i många delar av världen. Tiden för uppenbarelser kommer när Avslöjandena släpps lösa. Vi välkomnar detta och allt vad det innebär! Kom ihåg att första kontakt förblir den slutgiltiga faktorn som ger nya spelregler.


Vi är här för att fullborda en gudomlig mission. Ert nuvarande och begränsade självbild har spelat ut sin roll, och en enorm förändring i er identitet kommer snarast att överta er. Ni kommer att förflyttas in i en värld som liknar vad era förfäder kallar ”drömtid”. Detta är en värld i vilken ni existerar parallellt både andligt och fysiskt. Det förenar er med Himlen medan det rotar er i den fysiska världen, vilken ni nu är bekanta med. Det öppnar nya vistas och förser er med nya förmågor, vilka ni nu anser vara overkliga. Det är den verklighet som vi lever i och vi vet hur lätt det är att slinka in i denna värld. De traumas och smärtsamma förhållanden som nu överväldigar er kommer att försvinna på ett ögonblick! Just nu stirrar de er i ansiktet, och det är vårt arbete att hjälpa er att göra denna övergång till fullt medvetande så snart som gudligt möjligt.


Moder Jord fullföljer likväl hennes väg av transformation. Många delar av er planet genomgår klimatiska förändringar som är resultatet av en hyperaktiv Sol: ert samhälles okontrollerade föroreningar av luft, vatten och land; och uppvärmandet av ytan av Moder Jord. Allt detta är del av de förutsättningarna för förändringar. Ert samhälle övergav sitt ansvar gentemot Moder Jord för länge sedan. Denna värdefulla Varelse var bokstavligen våldtagen av er när som ni sprang omkring för att finna resurserna för att vidmakthålla och avancera er globala ”civilisation”. Ni närmar er nu en punkt då det är dags att ge tillbaka den energi som ni så vårdslöst tog utan att göra de nödvändiga erkännandena till er älskvärda värd. Att göra detta är del av den heliga uppväxten som ni skall demonstrera för er värld, Skaparen, och oss. Det är väsentligt för er att erkänna ert förgångna lättsinne och börja att göra vad som krävs för försoning.


Den kommande tiden är på väg att sammanföra de delar som skall bli komponenterna till ert nya globala samhälle. Detta inkluderar avslöjandet av sammansättandet av användning för en mängd hemliga teknologier. Ni har blivit instängda i en fängelsehåla av lögner och manipulerade av mörkret att tro på vetenskap och filosofier som kraftigt begränsar er förståelse av er själva och er värld. Varje Uppstigen Mästare har konfronterat denna uppsättning och sätt hur falskt det i sanningens namn är! Ni är en ande i materiell existens med ett enormt odödligt Ljus. Ni är obegränsade! Att få er att förstå och acceptera detta är ett grundläggande steg i er tillväxt av medvetandet. Många samhällen innan ert gjorde ett val att anta denna sanning, eller att helt enkelt gå försvinna! Denna gång har Himlen framfört oss att ge handledning till er och assistera er göra detta fundamentala steg i er utveckling möjligt.


De faktiska stegen mot aspekter av medvetandet är, naturligtvis, er ensak och ensidiga beslut. Himlens gudomliga plan tillsammans med de magnifika påbuden från Lord Surea visar oss otvetydigt att ert öde är att lyckas med allt detta! Vår närvaro är bara ”glasyren på tårtan”. Den omedelbara framtiden berör er förflyttning mot högre medvetande, vår ankomst, och en massiv välförtjänt besegrande av de mörka. Er verklighet är nu redo att förskjutas och en möjlighet att låta detta börja nu har uppkommit. Våra Jordliga allierade är redo och vrida om nyckeln till förändringarna, vilket kommet att låta allt detta börja. När som det gör så är vår intention att öppna dörrarna för kontakt genom att låta en del större regeringar berätta för er om våra nobla och godhjärtade intentioner. Tiden närmar sig för vår formella introduktion till er och för början till er slutliga steg mot fullt medvetande. Ja, några i sanningen underbara ting kommer snart att utspelas!


Idag har vi uppdaterat er om vad som händer runt omkring er. Första kontakt är nära! Enorma förändringar av er globala verklighet är också förestående. Ert kommande välstånd är bara början på ett stort äventyr som ni nu är redo att gå till mötes. Inom en kort tid kommer vi att bli återförenade och ni kommer att fullt medvetna! Låt oss glädjas i vetskap om att Himlens grandiosa plan utvecklar sig inför oss! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)

Translator: Per
Email: perbaverstam@yahoo.com
Galactic Federation by SHELDAN NIDLE


http://www.paoweb.com - ENGLISH
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbysheldannidle.blogspot.com - DUTCH
http://spirit-messages.blogspot.com – CASTELLANO/ESPAÑOL
http://sheldaninswedish.blogspot.com – SWEDISH – NEW
http://www.oneness-web.jp/pao/index.htm - JAPANESE
http://www.paoweb.org/de/pages/index.html - GERMAN
http://www.costanza2003.org – ITALIANO
http://www.unitynet.nl/ ~NEDERLANDS
http://paorg.sweb.cz/ - CZECH
http://sheldannidlefg.blogspot.com/ BRASIL

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure