Followers

Google+ Followers

onsdag 8 februari 2017

Svenska -- Seldan Nidle, 7 februari 2017


Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
7 februari 2017
Originaltext: www.paoweb.com

1 Ben, 16 Yax, 13 Caban

Selamat Jalwa! Mycket har förändrats sedan vi senast talade med er. Vid slutet av det förra gregorianska året beslöts om en förändring i hur den nya maktstrukturen skulle utformas. Som ni kommer ihåg var den mörka kabalen på fallrepet. Det såg ut som om man just skulle samtycka till ett nytt finansiellt system och att en kraftfull global valutaomställning låg för handen. Detta har sedan skjutits litet på framtiden. Detta innebär helt enkelt att en allmänt utbredd "omskakning" nu är på gång. Den viktigaste faktorn finns fortfarande på plats. Vi syftar naturligtvis på medvetandet. En stor mängd nya teknologier är nära att avslöjas. Av största vikt är framåtskridandet av ett vetenskapligt paradigmskifte. För över 300 år sedan fastnade er vetenskap i att enbart forska i och använda energier som var fysiskt uppenbara. Den här uppfattningen bromsade det naturliga flödet hos den här världen på ytan. Inom kort kommer en rad insikter om verkligheten att utmynna i en verklig förståelse för hur man kan integrera detta växande nya medvetande.

       Behovet att skapa ett nytt och mera rimligt paradigm är oerhört viktigt för mänsklighetens historiska spridning. Mänskligheten behöver känna att den snabbt går mot en ökad acceptans av sitt expanderande medvetande. Den här processen tog ett antal århundraden för att uppnå den punkt där den för närvarande befinner sig. Den bygger på en önskan att återvända till de förmågor som mänskligheten hade för länge sedan. Dessa olika utvecklingsstadier var ursprungligen en del av en process som sträckte sig över perioden från Atlantis fall till för några hundra år sedan. Till en början fortskred den långsamt. Först när Anunnaki började ägna mindre uppmärksamhet åt oss blev den en snabb evolutionär operation. Under de senaste två årtiondena började denna evolutionära process att växa generation efter generation. Vi såg hur våra framsteg ökade och utvecklades. Mänskligheten började snabbt röra sig mot skapandet av en ny ras. Den här medvetandeomvandlingen sammanfattar verkligen hur ni befinner er på randen till ett massmöte med oss.

      Det här mötet är uppbyggt kring ett accepterande av att ni håller på att uppnå den tidpunkt då er verklighetsuppfattning förändras. Ni närmar er den galaktiska människans utkanter. Den här processen är en process som era förfäder förnekades. När Anunnaki bytte sida öppnade de upp möjligheten för er att snabbt utvecklas till något som liknar den som ni var vid tidpunkten då Atlantis föll. Inom er har ni alla de grundläggande verktyg som ni ägde när ni föll in i begränsat medvetande. De senaste tre århundradena sågs Himlen påskynda en tidigare långsam process. Den här nya tidslinjen underlättas av det faktum att Federationen är här för att hjälpa mänskligheten. Detta har gjort att uppsnabbningen blivit tydligare. Ni håller på att gå förbi det förvrängda genetiska paket som ni alla har. I själva verket har de senaste veckorna börjat lägga grunden för de förändringar som Himlen har gett till var och en av er. Vi är stolta över hur de Uppstigna Mästarna har hjälpt till med de här förändringarna och låtit oss komma allt närmare disclosure (avslöjandet). En del fantastiska händelser kommer allt närmare!

        Denna otroliga process pågår för närvarande över hela denna vackra värld. Vi inser att det finns en viss fördröjning med att slutföra dessa mycket komplicerade procedurer. Vi förstår hur engagerade alla av oss är inför dessa viktiga förändringar. Den här världen rör sig mycket slumpmässigt, men konsekvent, mot en ny verklighet. Er värld kan inte längre existera på samma sätt som den gjorde under början av förra seklet. En mängd uppfinningar och nya teknologier måste nu komma fram och förverkligas. Vi är i färd med att hjälpa våra vänner att manifestera de här sakerna. I själva verket är vi ivrigt sysselsatta med att skapa scenarier som kan skapa helt nya möjligheter. Den här undertryckta verkligheten behöver nu manifestera på ett verkligt obehindrat sätt. Vi arbetar och håller de här sakerna hemliga tills det rätta ögonblicket. Vår flotta är således redo inför ett plötsligt avslöjande och en rad speciella tecken som kan leda oss mot de välbehövliga masslandningarna. Följaktligen förväntar vi oss se en del överraskande upptäckter för att omforma den här verkligheten!


Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Er värld befinner sig nu mitt i turbulensen, men vi iordningställer lyckligtvis den här verkligheten inför en högst anmärkningsvärd förändring. Himlen håller på att återfå sitt fotfäste och vi kommer att få se en storslagen spridning av den här verkligheten. Anunnaki utförde länge det mörkas order och ser för närvarande till att alla de nya förändringarna i den här välsignade världen manifesteras. Himlen inser fullt ut betydelsen av det som inom kort ska äga rum. Den här verkligheten behöver få sin frihet och sitt välstånd. Mänskligheten har väntat alltför länge på sin välförtjänta belöning. Hammaren är redo att falla. Ett storslaget firande kommer inom kort. Era magnifika visioner och ert underbara fokus gör den här tiden så välsignad för Himlen och oss. Den här tiden kommer att se slutet på en lång fördröjning och den ska behagligfullt leda till denna högst himmelska händelse. Den här tiden är den heligaste av tider!

         Låt alla befinna sig i välvilja och fyllas med himmelsk nåd. Vi har i sorg sett hur makthavarna har försenat era välsignelser. Vi gläds över och firar dessa underbara gåvor. En rad speciella tillkännagivanden kommer snabbt att ”sätta P” för alla som felaktigt trott att något fantastiskt sätt att komma undan har åstadkommits. Så är inte fallet. Det som hittills har hänt är bara en kort fördröjning. Alla de som ska arresteras och isoleras från mänskligheten väntar fortfarande på sin välförtjänta ”lön”. Vi gläds över det faktum att de som rättmätigt utsetts för detta straff snart kommer att ta emot det. Detta är inte bara att straffa de skyldiga, utan också att låta alla verkligen känna att den här utlovade nya världen håller på att manifesteras på ett okränkbart sätt. Låt alla känna i sina hjärtan att en stor börda kommer att lyftas från dem och tillåta de mest fantastiska himmelska gåvor att manifesteras.

         För länge sedan angav Himlen en agenda vars syfte var att så småningom låta hela mänskligheten återförenas med våra rymd- och himmelska familjer. Detta heliga löfte närmar sig sitt förverkligande. Det enda syftet med vår galaktiska familj är att hjälpa till med det som har gjorts av våra hemliga heliga medarbetare, och att i strålande glädje hjälpa till att förvandla era till synes oändliga generationer i skuldslaveri och meningslösa ständigt växande skulder. Tidvattnet vänder nu. En ny värld föds. Många dokument kommer att bli lag och tillåta nytt styre. Dessa kommer att bli medlen för ert välstånd och er suveränitet. Genom att ta hand om detta kommer det gamla tyranniet att avskaffas och ett nytt sätt att ordna upp den här verkligheten kommer till stånd. Så vi kommer att leva på ett nytt sätt och lära oss mycket om oss själva!


          Idag har vi fortsatt vår veckorapport. Låt denna visa att en ny verklighet börjar. Ni kommer att ta del av enorm rikedom och ett sätt att uppnå era drömmar och visioner. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander

onsdag 1 februari 2017

Det kommer ingen uppdatering från Sheldan Nidle den här veckan. Nästa uppdatering kommer den 7:e februari.Det kommer ingen uppdatering från Sheldan Nidle den här veckan.  Nästa uppdatering kommer den 7:e februari. Allt är väl, Sheldan har helt enkelt tagit en vecka ledigt. 

fredag 27 januari 2017

Svenska -- Sheldan Nidle, 24 januari 2017Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
24 januari 2017
Originaltext: www.paoweb.com

13 Cauac, 2 Yax, 13 Caban

Dratzo! Vi kommer denna dag för att fortsätta vår redogörelse. Allting går stadigt framåt. Motståndet mot distributionen har noggrant avbrutits. Under de kommande månaderna räknar vi med att slutföra det som ligger överst i denna mycket komplicerade procedur. Republiken är äntligen redo inför full ”disclosure” (avslöjande). Det har tagit lång tid, eftersom dess formella tillkännagivande fortfarande är något kontroversiellt. Vi förväntar oss att resten av hela paketet ska genomföras mycket snart. Denna de facto regim har suttit vid makten så länge så dess förmodade legitimitet har verkat oklanderlig. Vårt uppdrag är därför knutet till att förklara för alla berörda precis hur denna nya regering formellt ska tillkännages. Denna procedur är nästan klar att offentliggöra och måste förklaras innan denna de facto och olagliga regim helt får lämna in. Det är viktigt att denna rad med avslöjanden redogörs i detalj för den amerikanska allmänheten. I detta avseende är  vi förpliktigade att förändra det sätt som den här regeringen kommer att tillkännages och korrekt installeras. Om det görs utan noggrann planering kan det orsaka en del inledande skada. Därför behöver en noggrann ordningsföljd följas.

    Vi har rekommenderat att dessa viktiga steg påbörjas omedelbart och inleds med en mängd formella uttalanden om detta mycket känsliga ämne. NESARA och dess speciella historia kräver en formell omgång officiella tillkännagivanden. Så snart detta är genomfört behöver målen för de nästa 120 dagarna anges. Under de senaste två årtiondena inträffade ett antal lönnliga händelser, och dessa behöver avslöjas. De ska användas för att offentliggöra ett nytt globalt finansiellt system. Detta behövs liksom även en allmän översikt över det som väntar Amerika och hela världen. Denna översikt kräver en så stor detaljrikedom som möjligt. För närvarande befinner sig den här världen i ett kritiskt skede. Behovet att ordna en ny global stabilitet är av största vikt. Den Amerikanska Konstitutionens roll i den här processen måste förklaras fullt ut. En ny global agenda tar form. De flesta amerikaner förstår inte vad som behöver göras. En formell och spännande historiebeskrivning behöver beskrivas i detalj för dem. Mot denna bakgrund kan en välmående och fredlig verklighet fortgå med framgång!

      Vår främsta uppgift är att bereda väg för ert välstånd, för er frihet från fortsatt skuldslaveri och inför införandet av er personliga suveränitet. Pågående projekt ska ta fram en ny verklighet som formar ett Nytt Du och en ny Gaia. Dessa femdimensionella verkligheter är i första hand anledningen till att vi kommer till era stränder. För länge sedan bestämde Himlen att er omfattande resa i begränsat medvetande skulle vara slut i och med att ni gick in i 2000-talet. Vid den tidpunkten skulle ni återuppta er verksamhet såsom Gaias primära Väktare. Våra verksamheter var särskilt utformade för att hjälpa er att som en stjärnnation inta er plats inom den Galaktiska Federationens huvudsakliga kolonisation av det här solsystemet med planeter och månar. Det här projektet togs temporärt över av en mörk kraft under befäl av ett speciellt attack-team från Anchara Continuum. Deras uppdrag förhindrades framgångsrikt strax efter att 2ooo-talet börjat. Det är nu dags för uppkomsten av en ny Republik och en ny, fri och välmående verklighet. Ni står nu också på gränsen till första kontakt med den Galaktiska Federationen.

     Denna rad viktiga operationer närmar sig sitt framgångsrika slutförande. Vår uppgift är fortfarande att i hemlighet observera och att noga följa Himlens gudomliga påbud. Detta har pågått sedan vår ankomst i slutet av 1900-talet. Vårt mål var att slutföra dessa olika mål strax efter inledningen till ert tjugonde århundrade. För närvarande befinner vi oss mitt uppe i en administrativ förändring som ska föra in ett antal modifieringar för att tillåta oss att tillkännage vår närvaro på era vackra stränder. Formella radio-och TVutsändningar kan låta oss börja ett antal tillkännagivanden som ska göra er redo inför våra masslandningar och första kontakt. Vi har också för avsikt att integrera ett antal av våra mentorer med er. Denna samverkan kommer att hjälpa er att förstå det fulla medvetandets gudomliga skönhet. Himlen har tillbringat de senaste årtiondena med att höja era kroppars grund-läggande vibrationer. Återigen är detta ett tecken på Himlens heliga förberedelser för att göra er redo inför er återgång till fullt medvetande.

Namaste, vi är era Uppstigna Masters! Denna välsignade tid är en tid när ni äntligen ska få ta emot frukterna av ett nytt monetärt system och nytt banksystem. Nyförvärvad rikedom är en symbol för det som i slutändan kommer att bli ert, fullt medvetande! Ända sedan ni först begränsades av atlantidernas och Anunnakis onda tillvägagångssätt har den här världen varit redskapet för dem som stal era förmågor och sedan tvingade er in i årtusenden av brutalt tvångsarbete och slaveri. Den långa tiden i skuggorna berövade er på den inre tillit som var er arvedel. Nu ska dessa fruktansvärda tider få sitt slut och en ny, mer välsignad tid börja. Inom er finns en vilande tro på att ni har stor potential. Dessa inre uppfattningar är i själva verket visioner från era tidigare jag. Vi Mästare finns här för att gudomligen inpränta i er hur storslagna ni verkligen är. Vårt uppdrag är att visa er hur dessa storslagna visioner skall genomföras.  Den innevarande tiden är den tid när sådana underverk blir möjliga!

 Era underbara visioner banade väg för den tid då stort förtryck upphör och ersätts av en ny tidsålder. En tidsålder där ni blir välmående, utför humanitära projekt så att ni kan skapa oändlig rikedom och tillverka fortskaffningsmedel för en ny era i Fred och Kärlek. Dessa storslagna energier är gudomliga och tillåter er att omforma den här tiden och skapa permanent hälsa, rikedom och suveränitet. Nya organisationer kommer att bildas enligt himmelska förebilder. Allteftersom de växer fram i era hjärtan kommer de att skapa nya regeringsmodeller. Kort sagt, ni kommer att träffa en stor mängd nya guider som kommer att förändra den här verkligheten och så småningom låta våra rymdfamiljer besöka oss och ytterligare vägleda oss. Dessa underbara tider är bara ett förspel till det som komma skall. En ny gudomlig tidsålder vars grunder Himlen lade för länge sedan!

       Dessa gudomliga förändringar pågår för närvarande. Ett antal speciella operationer sätts samman av Himlen och av våra rymdfamiljer. Speciella instruktioner är nästan klara. Himlen har bett sina Administratörer att vaka över dessa tider och vara redo att agera vid de avsatta, rätta tidpunkterna. Tillsammans med våra medarbetare förbereder vi för att förändra den här världen och att sätta på plats det som Himlen avser. Det är under denna tid som ett antal stora mirakler kan ske. Dessa mirakler kommer bara att vara början på många andra händelser som kommer att omvandla den här nuvarande verkligheten. Många fantastiska händelser kommer att ske. Vi ber att ni håller dessa positiva visioner och låter "De Visa" i Himlen genomföra ett mycket storslaget experiment till förmån för den Mänskliga Själens sanna prakt. Den här processen blir en process som förändrar allt!

   Idag fortsatte vi med vår veckorapport om det som händer runtom i den här världen. Allt befinner sig i väntan på att något riktigt speciellt äntligen ska ske. Låt oss börja den här tidpunkten med en global mängd böner om framväxten av en stor händelse som förändrar allt! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


onsdag 18 januari 2017

Svenska -- Sheldan Nidle, 17 Januari 2017Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
17 januari 2017
Originaltext: www.paoweb.com

6 Eb, 15 Chen, 13 Caban

Dratzo! De procedurer som man kommit överens om fortsätter att gå framåt i sin egen långsamma takt. Tyngdpunkten förblir som alltid säkerheten och att upprätthålla ett jämnt flöde. Den här operationen har därmed reducerats till att gå vidare med större sekvenser och hålla allmänheten i mörker tills vissa primära säkerhetspunkter har uppnåtts. Detta har blivit av största vikt för den här processens framgång. De inledande delarna förblir det globala införandet av USA:s Finans-departements nya pengar från den nya Republiken, den komplexa Revalveringsoperationen i Amerika och utbrottet av GCR (ö.a. global valutarevalvering). De här nya pengarna kommer att åtföljas av den officiella lanseringen av det nya internationella finanssystemet. Vid den tidpunkten kan den nyutsedde presidenten förklara NESARA och jubileet inför alla. Den här omgången med speciella tillkännagivanden kommer så småningom att medge ett officiellt uttalande om att disclosure (avslöjandet) kommer att äga rum, och slutligen låta oss börja med våra utsändningar till er. Detta gör scenen klar inför andra händelser, vilka tvingar fram en världsfred och ett sätt att skapa den miljö ni drömde om när NESARA för första gången föreslogs under slutet av 1990-talet. Detta globala tillstånd leder till ett antal andra händelser.

   En av de viktigaste händelserna som kommer att följa uppkomsten av NESARA och den nya NESARA-Republiken är den formella tillämpningen av det nya finansiella systemet. Redan kan vi se hur det nya internationella banksystemet kommer att införas över hela världen. Detta rullas först ut i Kina, därefter i resten av Asien. Sedan kommer det att göras dominerande i Europa, Nord- och Sydamerika och Afrika. Oceanien blir det sista stoppet för den nya bankverkligheten. Nya globala valutor kommer att uppmuntra ett nytt välstånd för alla och bli det formella slutet på skuldslaveriet. Den här världen behöver visa Gaia att man menar allvar med en kampanj för att rengöra luft, vatten och mark. Tillsammans med detta är det nödvändigt att återställa oceanernas sammankopplade havsströmmar, vilka tempererar och ger näring åt omgivande mark och fauna runtom i världen. Denna dagliga process reglerar världens vädersystem och hjälper havsströmmarna att förmedla de beståndsdelar som bidrar till att upprätthålla klotets ekosystem.

   Detta naturliga mönster avbröts genom agerandet hos en hemlig regerings-myndighet. Dess hemliga operation var världsomfattande, och lyckades avbryta den regelbundna havsuppvärmningen och nedkylningen. Den började även påverka de stora lufthaven ovanför haven. Detta regeringsförfarande inleddes i början av 2010-talet. Det förorsakade ovanligt intensiva våröversvämningar i Europa, en allvarlig avsmältning av Arktiska och Antarktiska isar, och en märklig vinterkyla och stormar i Europa och norra Nordamerika. Detta hemliga väderexperiment orsakade även en svår torka i Kalifornien och stora väderavvikelser i Asien och Nordafrika. Viktigast av allt, det stängde av Nordatlantens transportör (Golfströmmen). Ett större väderskifte höll på att vända en naturlig förändring i globala förhållanden till en stor klimatkatastrof.

   Denna serie artificiella väderförändringar skapade otillbörligt tryck på det naturliga utrotningsmönster som under de senaste decennierna hade utrotat 40% av världens flora och fauna. Denna naturliga utrotning berodde på den stora förändring som inletts för att göra Gaias yta redo inför återföreningen mellan hennes nu uppdelade Inre och Yttre världar. Dessutom hade en uppsättning himmelska dekret gett uppdraget att avsluta Anunnakis hantlangares korrupta och ohållbara värld. Den operationen befinner sig nu i sitt framgångsrika slutskede. Gaia önskar låta er återvända till ert naturliga femdimensionella tillstånd och avsluta den här proceduren med att själv återgå till sitt eget förenade femdimensionella tillstånd. Ett liknande öde är på gång med resten av planeterna i det här solsystemet. Vi observerar just nu hur den här nödvändiga processen fortgår på varje planet och på dess unika system med månar. De omvandlingar av vattenplaneterna som krävs och den tidiga återuppbyggnaden av den stora Marsvärlden (trans-Martian world) är ett mycket intressant fenomen att observera. Den visar tydligt på Himlens magnifika mäktiga vägar!


Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Den nuvarande situationen förbättras snabbt. Våra medarbetare är upptagna med att försäkra att utbetalningarna fortsätter inom kort. De som har väntat så länge på ett tecken kan vara säkra på att väntetiden nästan är över. Vi vill också tacka dem som har hållit de positiva energierna i sina visioner. Vi uppskattar och välsignar er för era dagliga affirmationer. Hela den här operationen är en operation som tydligt visar hur positivt tålamod betalar sig i slutändan. Den här världen befinner sig i en storslagen övergång, som kommer att präglas av vårt framträdande och av en del visdom som vi önskar dela med oss till er. När allt detta slutligen har uppnåtts kommer ni att äga en verklighet som kännetecknas av frihet, suveränitet och dess enorma gemensamma välstånd. Ni kommer att bo i denna miljö och upptäcka dess många välsignelser. Den här världen kommer att avslöja hur länderna i Inre och Yttre Gaia troget hör samman med varandra. Var visa! Var öppna och redo att upptäcka hur det här nya landet fungerar!

   Allteftersom ni börjar ta in allt det här, kan ni utöka era föreställningar och släppa er rädsla och oro. Länderna på Jordens yta har tillbringat de senaste tretton tusen åren vind för våg i en rädsla som skapats och upprätthållits genom hantlangarnas grymma uttalanden. Se på den här nya tiden som den tid då den här fruktansvärda mardrömmen slutligen lämnar er. Den här heliga platsen kommer äntligen att dagligen upprätthålla Himlens flammande Ljus. Dessutom kommer ni att få möta era kusiner från Inre Jorden och lära er många saker om er övergång från det förflutna till nuets "uppvaknande”. I detta nya landskap kommer ni med glädje att ta emot era rymdfamiljer och lära er om alla era andliga familjer. Kom ihåg djupt i era hjärtan att ni aldrig är riktigt ensamma. Era nya kompanjoner kommer att leda er in i en lysande framtid och dela med sig om exakt hur detta kommer att uppnås. Var välkomna och känn er framför allt verkligen Älskade!

   Det som händer runtom på det här gudomliga klotet är en storslagen lärdom. Den här lärdomen har potentialen att läka allt. För länge sedan kom era förfäder hit och gav sig ut på en resa i många steg som kom att leda er långt ifrån det som de ursprungligen kom hit för. För närvarande tar ni in allt detta och lär er hur ni bäst ska förbereda er inför det som väntar. Detta är en tid inte bara för övergång, utan den är även fylld med en mängd noga utvalda lektioner. Var alltid redo att ta in dessa och välsigna dem för det de berättar för er. Snart kommer ni att möta era mentorer. Tillsammans med oss utgör de en särskild grupp som lugnt kommer att vägleda er till en ny och mycket mer medveten tillvaro. Det kan ibland vara svårt för er att ta in allt detta. Använd bara er mäktiga vision för att bära er igenom även de mest krävande stunderna. Vi är tillsammans under denna mycket heliga resa. Var öppen och använd din kärlek för att leda dig till seger!


   Idag fortsatte vi våra veckorapporter om detta mycket komplexa landskap. Förbli positiva och öppna för allt som inom kort korsar er väg! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure