Followers

Google+ Followers

onsdag 27 april 2016

Svenska -- Sheldan Nidle, 26 april 2016


Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
26 april 2016
Originaltext: www.paoweb.com

1 Ik, 15 Kank'in, 12 Manik      

Dratzo! Stora framsteg görs för att få era välsignelser till de rätta bankkontona. Det mörka har fortsatt att försöka fördröja den här operationen och detta har till största delen misslyckats. Ett antal viktiga framsteg skedde i vilket fall som helst. Kina började processen med att gå över till en guldmyntfot genom tillkännagivandet av guld Yuan i Shanghai. De unga kungligheterna i Europa godkände skiftet av stora summor pengar och de gamla familjerna i Kina överförde de sista kvarvarande gulddepåerna till sina slutliga positioner. Som ni ser är de sista förberedande åtgärderna för att leverera era välsignelser slutförda, allt enligt en rad speciella överenskommelser som förra våren undertecknats av alla nationer som ingår i pakten. Allt följer för närvarande en gudomlig tidslinje och vår flotta övervakar noggrant denna komplicerade rad åtgärder. Vi förväntar oss att alla de procedurer som krävs kommer att slutföras i tid. Tills dess, ha tålamod och var medvetna om att många av dessa fonder fortfarande kräver ytterligare ett antal åtgärder för att slutlevereras. Det mörka befinner sig äntligen på fallrepet och deras långa regeringstid håller just på att avslutas. Er seger är i sikte!

   Medan vi övervakar allt det som nu sker, återvänder vi till dem som ofta glöms bort under den här långdragna utvecklingsprocessen. Vi tackar alla dem som under de senaste decennierna bildat ett litet, men ändå framgångsrikt samarbetande nätverk. Detta nätverk betjänar hela Afrika, Latinamerika och Asien och utgör kärnan för att kanalisera pengar och idéer till de mest avlägsna och ofta ignorerade delarna i världen. Ert mod glöms inte bort av våra jordiska motsvarigheter eller av oss. Vi tackar även alla dem som drev ett antal till synes omöjliga rättsfall som nu börjar bära frukt. Dessa grupper storslagna volontärer kommer av oss att till slut få betalt för sina tjänster och deras otroliga juridiska förmågor kommer att erkännas av det mörka. Dessa enorma ansträngningar genomfördes under en del mycket våldsamt hot och många, som vi ännu inte kan namnge, är offer för de sista resterna av en lång rad hänsynslöst våld. Detta är nu nära ett slut. Den nya Republiken Amerika ligger nära sitt införande och ett antal stora överraskningar är även redo att manifesteras.

   Det som nu sker är en gemensam aktion, som först kräver att vi utvecklar en känsla av förtroende för varandra. De gamla familjerna och speciellt de kungliga, har vant sig vid en slags konspiratorisk atmosfär som givit näring till en ganska lång period fylld med misstro. Det har tagit oss nästan två decennier att vinna deras förtroende. Vi gav oss även in i den mörka kabalens arrogans och dumhet. Denna grupp trodde faktiskt att deras diktatur skulle vara för evigt. Därför såg de oss bara som en ny grupp som så småningom skulle ge efter för deras direktiv. Denna övertygelse avbröts tvärt när vi stängde alla deras underjordiska baser och visade dem vilka vi verkligen är. Detta skrämde dem och var orsaken till att den mörka kabalen till en början var defensiv vad gäller våra första gudomliga budskap från Himlen. Som ni kan förstå var därför det första intrycket av oss, intrycket från dessa olika Ljusgrupper,  misstro och en känsla av total skräck. Dessa första intryck upphörde när vi vände oss till de Uppstigna Mästarna och till invånarna i Agartha för att få råd.

   Vår nästa uppsättning samverkan mottogs med helt andra  reaktioner. De individer som börjat få förtroende för oss skapade de hemliga heliga sällskapens modiga politik. Så sakteliga började dessa olika grupper av hängivna individer att lita på oss. Efter ett årtionde av nära samarbete med många av dem, hedras nu vårt råd, och de stora framsteg som gjorts under de senaste åren är ett direkt resultat av den här koalitionen. Vi byggde dessutom en enorm huvudbas bredvid huvudstaden i Agartha och började hålla detaljerade planeringsmöten där. Agarthas stora Råd och de Uppstigna Mästarna deltog tillsammans med många av ledarna för dessa heliga hemliga sällskap. Den här grupperingen utökades ytterligare på grund av de spännande resultat som skapades genom alla dessa möten. Vi är för närvarande säkra på att vårt gudomliga syfte med att komma hit hedras och att grupperingens framgång leder till er fulla befrielse från era tidigare mästare, den mörka kabalen. Vi förväntar oss helt och fullt att få se många mirakulösa saker sätta igång inom kort. Hosianna! Hosianna!


   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer denna glädjerika dag för att informera er om att olika välsignelser för närvarande befinner sig i den sista leveransfasen. Snart kommer dessa välsignelser att vara hos er. Hinder som det mörka har använt för att blockera dessa tillgångar är borta. Tacka Himlen och dess härlighet för detta! Vi kommer inom kort att gå in i en tidsålder där dessa mörka skurkar inte längre har någon påverkan. Just dessa skurkar kommer att arresteras och en ny republik utropas. Först sker detta i USA och sedan i resten av den här gudomliga världen. Dessa händelser har tagit längre tid än förväntat. Vi tackar alla för er fortsatta vision och ert djupa andliga stöd för våra gemensamma ansträngningar. Gaia är också mycket nöjd med hur ni har hållit den här storslagna visionen vid liv, trots alla de frustrationer som ni har stött på. Många underbara saker kommer nu i er väg. Var redo inför en uppsjö av fantastiska välsignelser från Himlen och hennes himmelska medhjälpare.

   Det är viktigt att ni inser hur kraftfulla ni verkligen är. En av de viktigaste aspekterna hos den här långa processen är att ni för er själva erkänner att er vision nu besannas. Det mörka tog denna vision ifrån er när era förfäder först godtyckligt fick falla in i begränsat medvetande. I början skapade detta en vägg mellan era två primära aspekter, det Andliga och det Materiella Jaget. Denna uppdelning skapade panik och i detta speciella ögonblick gav ni bort era otroliga förmågor till andra. Detta är nu den tidpunkt då ni får medel och finner ett sätt att börja ta tillbaka dessa personliga förmågor. Medan ni utövar er  dagliga visualisering börjar ni sakta manifestera dessa förlorade personliga förmågor. Allteftersom ni tar emot dessa välsignelser och de mörkas hantlangare försvinner från er omgivning, kan dessa förlorade förmågor börja dyka upp. Detta kommer att fortsätta när du inser din vision och inleder en dialog med din utvalda mentor.

   Vi kommer också att vara en del i den här mentala och andliga processen. Du kommer att få en bättre förståelse för detta när du utövar de olika ceremonier som du dagligen kommer att delta i. Dessa kommer att övervakas av din mentor och av oss. Vi förväntar oss att det här tar längre tid än tidigare beräknat. Du kommer så småningom att uppnå en punkt där du börjar se hur allt faller på plats. När du får dina första "ah ha" ögonblick, då behöver du oss (mentorer och Mästare) för att ge dig råd och förbereda dig inför de sista nödvändiga åtgärderna. När detta är gjort är ni redo för er tid i KristallLiusKamrarna. Vid den tidpunkten behöver vi ha full tillgång till den här världen och till de sista ceremonier som krävs för att förflytta den här världen till punkten för dess slutliga omvandling. En slutlig tidtabell kommer då att införas och strikt följas av alla. Halleluja! Halleluja!

   Idag fortsatte vi våra veckorapporter om det som händer. Dessa rapporter närmar sig ett underbart slut. En punkt kommer när de Heliga Nio från AEION kan tala till er och göra en rad mycket viktiga tillkännagivanden. Fram till dess kommer vi att fortsätta med dessa veckobrev! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga Levander

onsdag 20 april 2016

Svenska -- Sheldan Nidle, 19 april 2016


Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
19 april 2016

Originaltext: www.paoweb.com7 Men, 8 Kank'in, 12 Manik
         
Dratzo! Er värld rör sig långsamt mot den gudomliga lösningen med aktiebolaget USA:s oundvikliga konkurs. Den amerikanska regimen har lyckats förhindra det oundvikliga. Inte desto mindre är det dags att världens största regeringsförändring äger rum. Mängden med svek och rena lögner har äntligen nått vägs ände. Det envisa motståndet mot att förändra den amerikanska regimen kan inte längre vidmakthållas. Alltför många regeringar har lämnat dess sida. Alltför många stora ekonomier har övergett deras sak. Denna de facto regering står nu ensam och blir för varje dag alltmer isolerad från sina tidigare vänner och långvariga allierade. Världen har på allvar för avsikt att låta den behagfullt kollapsa och ersätts av ett styre som är mer samstämt med den föränderliga karaktären hos en ny, växande och mera välmående ekonomi. Detta är förhoppningen och avsikten med ett antal möjliga lösningar som frikostigt ges till denna plötsligt desperata regim. Amerika behöver nu en ordentlig storstädning. De gamla sätten är inte ens längre tänkbara. Endast ett helt nytt perspektiv duger. Den nuvarande amerikanska administrationen börjar inse denna sanning och söker ett sätt att uppnå detta ädla syfte.

Allteftersom Amerikas tidigare makt bleknar bort i en ny dags soluppgång, står för närvarande en helt ny värld full av spännande händelser och välstånd redo att manifesteras. Greve Saint Germain visste att en lång rad händelser behövdes för att etablera de nödvändiga grunderna för den här nya världen. Vid övergången till det här årtusendet, skulle Amerika utföra sin största skenoperation ”false flag operation” och kalla den ”9/11” (elfte september). För att skapa en falsk känsla av trygghet med sin regerande oligarki vände sig Amerika mot sitt eget folk och utplånade många fler liv än vad som rapporterats. Denna falska trygghet krossades genom uppkomsten av en obeveklig kraft i den här världen, och denna kraft vände USA: s "seger" till den sak som blev den främsta orsaken till dess slutgiltiga fall. Denna rad händelser leder till "RV" (revalvering) och till början på en global valutaomställning. Dessa saker är hjärtat i ett nytt ekonomiskt system. Bara detta ger signal om att USA: s dagar som gudalik supermakt är över. Den kommer att ersättas med ett nytt styre fött ur NESARA och ett obegränsat välstånd. De här beståndsdelarna förkroppsligar en ny värld fylld med utomjordingar, invånare från Agartha och en ny känsla av mening.

Denna medvetandetillväxt inspirerades av Himlens hemliga arbete. Alltsedan mitten av ert 1970-tal ägnade sig varje fysisk väktare åt den långsamma men stadiga tillväxten av medvetandet inom hjärtat och själen hos mänskligheten på ytan. Denna accelererande rörelse hade inspirerats genom solens nära kollaps under början av 1970-talet. Himlen såg denna astrologiska händelse som det nödvändiga förebudet inför uppdraget att vända sina begränsat medvetna noviser tillbaka till fysiska Änglar. Denna operation skulle starta när en fastställd nästan katastrofal händelse inträffade. Denna händelse förhindrades genom Federationens plötsliga och kraftfulla insatser. Himlen beordrade oss sedan att påbörja en intervention, vilket ledde till att en kraftfull flotta långsamt skulle byggas upp och var på plats vid början av 1990-talet. Det är denna flotta som kommer att framträda ”en masse” på Gaias yta vid ett bestämt datum inom en mycket snar framtid. Medan allt detta hände hade era Uppstigna Mästare gett en grupp hemliga heliga sällskap i uppdrag att slutföra en process som inletts under början av 1800-talet.

Dessa hemliga heliga sällskap tog emot oss när vi började utforska läget på marken under början av 1990-talet. Under detta årtionde utvecklade vi ett kamratskap med flera av de här grupperna och påbörjade en nära relation, som för närvarande har blommat ut i en nära vänskap. Genom dem kunde vi börja planera ett scenario, "en större bild" av det som skulle komma att införas under de kommande två decennierna (1990 fram till 2010). Vår plan var att med vår expertis helt enkelt stödja det som Mästarna och invånarna i Agartha planerade. Den här planen har nu lett oss till framgångens rand. Den mörka kabalen är i grund och botten besegrad och allt som återstår är att noggrant utarbeta de procedurer som kan säkerställa att allt genomförs på ett framgångsrikt sätt. Så snart detta är gjort och Mästarnas lektioner getts, kan vi bestämma ett datum för landningarna på era ”vackra stränder”. Vid den tidpunkten kan vi presentera er för våra mentorer och påbörja de sista stegen inför att följa er till era personliga KristallLjusKammare! Sedan kommer ni snabbt att utbildas till att framgångsrikt leva såsom fullt medvetna LjusVarelser! Halleluja! Halleluja!


 Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! En speciell tidpunkt har uppnåtts under vår långa och mödosamma resa genom den mörka perioden i våra liv. En ny gryning bryter fram, vilken förutsades av Himlen. Anunnaki är borta och deras omoraliska hantlangare är på gränsen till utrotning. Endast genom AEON:s nåd och barmhärtighet kommer det att bli en härlig Ljusets tidsålder. Temat för den här stunden är det gudomliga Ljusets utveckling, allteftersom det rör sig i den gudomliga rytmen hos en storslagen förvandling. Den här omvandlingen ger befrielse och ett välstånd som länge antytts av dem som känner det eviga flödet från dessa nya livsrytmer. Vi ber er att förbli positiva och använda de här gudomliga ögonblicken till att planera och göra er redo inför det som komma skall. Vi Mästare väntade under årtusenden på den här heliga tidpunkten. Våra planer håller nu på att genomföras av våra heliga LjusSällskap. Nu är tiden inne för er att träda fram ur mörkret och bli sedda. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Denna heliga tidpunkt är mycket speciell för er. Det viktiga är att förbli positiv och kraftfullt stödja sin vision. Den här världen håller nu på att förändras i sin egen gudomliga takt. Detta sker i dess ständigt växande naturliga rytm. Låt inte hastigheten i denna expansion frustrera er. Förändring äger faktiskt rum! Var medveten om detta och vet i ditt hjärta att en ny värld med frihet och välstånd håller på att öppnas för dig. Denna nya period tar nu form och får hjälp av dem som har tagit emot alla era positiva visioner och manifesterar dem. Därför är det viktigt att ni förstärker dessa visioner genom att fortsätta att stödja dem. Vi Mästare börjar varje dag med en rad böner som syftar till att stärka era ansträngningar. Vår kombinerade styrka gör skillnad. Låt oss tillsammans gå in i den här nya tiden och göra det genom att veta att vi hjälper till att förstärka rytmerna hos den här nya tiden!

Den här förändringsprocessen är verkligen en process med kraftfull transformation. Den här operationen är i själva verket en förändring i hur ni på allvar uppfattar den här världen. Det är av den här anledningen som man djupt påverkas av er vision. Vår del i denna kraftfulla operation är att skapa och hålla positiva visioner om den nya värld som vi tillsammans är på väg in i. Detta är verkligen en kollektiv insats. Var och en av oss ingår i detta magnifika kollektiv. Det är vårt sätt att positivt hålla denna stora vision. Våra heliga medarbetare tar denna andliga vision och skapar dess manifestation. Man kan säga att vi håller ihop den gudomliga planen inför detta mål. Bit för bit blir den här visionen verklighet. Inte desto mindre görs det med hjälp av de nya rytmer som vi har skapat och fortsätter att hålla samman. Därför kan vi bara tacka er för era underbara energier och be att ni fortsätter tills det här storslagna målet har uppnåtts. Namaste!

Idag fortsatte vi med att ge ut vår veckorapport om uppbyggandet av den nya verkligheten. Det har varit en lång och svår väg, men ni har alla framhärdat. Den här vägen är nu i stort sett asfalterad och vi räknar med att få höra några underbara nyheter inom kort. Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levanderonsdag 13 april 2016

Svenska -- Sheldan Nidle: 12 april 2016


Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
12 april 2016

Originaltext: www.paoweb.com


13 Muluc, 1 Kank'in, 12 Manik

Selamat Jalwa! Mycket fortsätter att ske runt er värld! Klotet är fångat i ett kinkigt problem. Å ena sidan kan man öppet säga att de pengar som behövs för att påbörja både mängden av humanitära program och slutstegen i välståndspaketen har godkänts för penningöverföringar. Ändå har det senaste kvartalets ”till och från” inom näringslivet skapat en situation som lett till ännu en veckas fördröjning i överförings-verksamheterna. De här omständigheterna är helt oacceptabla. Den här världsomspännande processen kan inte förhindras genom gamla tiders affärsmetoder inom bankerna och inom mängden av allierade finansiella institutionerna. Trots samma gamla förseningsformaliteter, kommer de nödvändiga pengarna till slut att överföras. Det finns nu en rad alternativ som man kan använda för att lösa eventuella framtida problem av det här slaget. Vi förlitar oss på att våra jordallierade använder det här nya systemet för att snabbt låta dessa stora summor framgångsrikt förflyttas från Asien till vilken kontinent som än avses. Därför kommer de hinder som hittills har förekommit att skjutas åt sidan och det välbehövliga välståndet att distribueras. Början på den här processen är nu igång!

   När Ni får era första tillgångar, var redo att träda till handling. Inom ert samhälle, finns det de som djupt önskar att ni ska lyckas. Kontakta dessa personer och se hur dina planer samverkar med deras. Syftet med dessa pengar är att hjälpa dig och ditt samhälle att uppnå mål. Glöm aldrig detta. Du arbetar tillsammans med andra för att skapa helande centra; för att skapa ömsesidigt godtagbara sätt att förflytta ert samhälle framåt och för att visa hur ni tillsammans skapar en ny verklighet. Medan allt detta sker, gör ni iordning infrastrukturen för att förbättra ert samhälle och indirekt förbereda det inför första kontakt med oss. Våra mentorer kommer att avsluta uppgiften genom att låta var och en av er få en bättre förståelse för er personliga väg till fullt medvetande. Den här proceduren ger, när man ser på den ur ett vidare perspektiv, en bild av hur ni görs redo inför era sista nödvändiga steg till fullt medvetande. Dessa saker hjälper oss att inse hur ni tack vare er uthållighet slutligen kommer att göra det som nu Himlen så nådigt gör möjligt!

   Denna himmelska rörelse har en så perfekt ”timing” att ni enkelt kan se hur var och en av er utvecklas framåt i en underbar rytm. Detta gäller inte bara er, utan samma sak gäller för varje ekosystem som så underbart försörjs av Gaia. Vi har dagligen observerat hur ni förändrar er och kan även se liknande mönster inom Moder Jords olika biosfärer. Den mörka kabalen har hittills bara undergrävt denna mångfald av ekosystem. Gaia har med vår hjälp hållit även de mest ödelagda systemen i funktion. Här kombineras er hjälp med vårt mera indirekta stöd för att få livet på er värld att gå framåt. Vad som krävs är att ni kraftigt utökar ert mer direkta stöd till dessa olika ekosystem. Det ni då gör är att hjälpa både alla dessa "livszoner" och era medmänniskor. Dessa projekt gör det möjligt för Gaia att arbeta i en takt som speglar er utveckling mot fullt medvetande. Således håller den här världen på att förändras i den takt som Himlen fastställt för att införa en ny värld. Den här nya världen kan vid lämplig tidpunkt smälta samman med den högre värld som finns i Inre Jorden.

   De här förändringarna har alltså en gudomlig tidtabell som dagligen anpassas av Himlen. Vi görs medvetna om dessa dagliga anpassningar och använder våra medicinska och geologiska team för att kontrollera det som faktiskt händer. Allteftersom det här Gregorianska året går framåt kontrollerar vi dess framsteg mot diagram som vi har sammanställt alltsedan vi först anlände en masse i början av 1990-talet. Himlen har fastställt en rad faser som fortfarande rytmiskt speglar varandra. Vi övervakar en av dessa, som vi först valde efter 11:e september-händelsen. Den har konsekvent gett oss insikter om hur man förflyttar den här världen på ytan mot den tid då den nödvändiga sammanslagningen mellan inre och yttre världar verkligen kan ske. Detta kommer att äga rum efter det att ni med vår hjälp har rest till Agartha och placerats i er personliga KristallLjusKammare. Den här tidpunkten kommer först att avslöjas för er när den är inne. Vi observerar ingående hur Himlen rytmiskt med en mycket behagfull hand förflyttar denna stora grupp mönster. Vår uppgift är helt enkelt att följa detta stora mönster och agera utifrån vissa saker som bestämts av Himlens alla Stora Rådsförsamlingar.

   Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Det som händer på er värld är ett stort skifte från kabalens mörka verklighet till Himlens nya värld av Ljus. Vi känner oss välsignade att, efter årtusenden, slutligen få delta i den stora omorganiseringen av ert medvetande. Atlantis hade en önskan att djupt omvända sina tidigare oliktänkande till den härskande oligarkins lydiga tjänare. Istället kastades dessa nyligen präglade människor in i en värld som till stor del saknade sina tidigare invånare. Under tretton tusen år led vi därför under Anunnakis och deras utvalda hantlangares hårda styre. Nu, i den här tiden, börjar ni fly från det öde som det mörka länge ansett oundvikligt. I stället håller ni på att befrias och kommer inom kort att föras tillbaka till fullt medvetande. Genom att undervisa och ge er lektioner om er sanna historia och ert utomjordiska ursprung är vi en del i den verksamhet som initialt ska förbereda er inför denna underbara resa. Dessa kommer att kombineras med en del djup handledning från era utomjordiska kusiner.

   Det finns dessutom ett behov av att lära sig om alla era ansvarsområden och skyldigheter mot Gaia och alla hennes livszoner. Här har vi som grupp för avsikt att lära er många saker. Ni behöver först förstå vad allt detta avser att betyda för era kamrater, och i synnerhet för er underbara Själ. Himlen förflyttar den här verkligheten mot ett tillstånd där den kan förändras mycket. Allteftersom ni förflyttas uppåt i medvetande börjar ni lägga märke till snabba plötsliga glimtar från er framtida värld. Detta är helt och hållet ett test som skapas för att långsamt göra er medvetna om hur snabbt ni förändras. Det måste göras i en takt så att dessa saker som händer dig inte genomförs alltför snabbt eller för långsamt. Var och en av er har en naturlig rytm som man måste ta hänsyn till. Vi Mästare spelar en roll genom att hjälpa var och en av er under den här övergångstiden. Detta kräver att den rätta mängden nåd tillämpas och att barmhärtighet läggs till det som med säkerhet kommer att hända.

   Denna djupa angelägenhet är en del av en helig process som innehåller inslag av bön och heliga riter. Den totala förändringsgraden är enorm. Vi har getts det heliga ansvaret att vägleda och hjälpa er "att klara av det" fram till det sista steget. Detta kräver att vi följer funktionsdugliga rutiner från våra heliga guider i Himlen och rådslår med våra barmhärtiga värdar, invånarna i Agartha. Tillsammans med böner och heliga ceremonier är detta något som vi gör dagligen. Vi Mästare är fast beslutna att se er alla fullfölja era livskontrakt och återigen bli fullt medvetna Varelser.  De stunder som för närvarande levs i den här nuvarande verkligheten är ett stort förfall, men den är också en stor undervisningslokal. Det är dags att låta en ny verklighet komma upp till ytan! Det är dags att se frukterna av er nya tillväxt och bevittna hur ni skapar vägen till denna nya verklighet! Halleluja! Halleluja!

   Idag rapporterade vi återigen om det som händer runtom i världen. De händelser som länge utlovats av Ljuset börjar slutligen visa sig runt omkring er. Se detta endast som den första bekräftelsen på en ny fantastisk, fri och välmående ny värld. Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga Levander

onsdag 6 april 2016

Svenska -- Sheldan Nidle -- 5 april 2016


Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
5 april 2016
Originaltext: www.paoweb.com
6 Imix, 14 Mac, 12 Manik
Dratzo! I vår senaste rapport berättade vi kortfattat om en av de åtta typer av elakartade ofog som den mörka kabalen använder för att upprätthålla ett visst kaos i er värld. Denna hemska rad med omständigheter har alla sina lösningar, vilka många idogt arbetar med för att uppnå på er värld. Det mörka kan bara titta på medan de som har för avsikt att föra över denna jord till en mycket säkrare och sundare verklighet uträttar sitt underverk på alla Gaias sex huvud-kontinenter. Dessa många "hjältar" banar väg för en hel rad politiska kursändringar, vilka så småningom kommer att föra samman människorna på er världs yta. Vid sidan om denna rad med framväxande program finns uppkomsten av ett nytt bank- och finanssystem. När så även det nya välståndet löper samman med detta, börjar en ljus framtid träda fram. Den mörka kabalen befinner sig i full panik över sitt snöpliga fiasko med sina väl förberedda planer. Det mörka hade önskat att en rad små våldsamma incidenter skulle utvecklas till i ett antal växande krig. Som ni vet har detta inte skett. Istället ser det mörka att deras fördröjningsåtgärder bara utgjort ett litet hinder för det som för närvarande händer. Inom kort står en ny verklighet redo att manifesteras, vilken utgör övergången för er återgång till fullt medvetande.

   Vi är mycket stolta över hur ni accepterar de stora förändringar, som för närvarande knappt är skönjbara omkring er. Snart kommer alla ekonomiska program, alla fonder som ska förändra er värld, att träda fram. Vid slutet av 1800-talet  och i början på 1900-talet började ett antal otroliga uppfinningar dyka upp och de förlöjligades i det mörkas tidningar och tidskrifter. Kort därefter försvann dessa inledande upptäckter. Under hela 1900-talet ”stals” den här sortens uppfinningar på samma sätt och togs i beslag av kabalen. Ett gradvis upphävande av den här processen är nu redo att sätta igång. Redan har ett antal personer trätt fram med "återupptäckter". Dessa uppfinningar är föregångare till det som ska komma. I er värld finns det många beaktansvärda individer som långsamt lägger grunden för en ny vetenskap, vilken bygger på det avancerade medvetande som för närvarande snabbt håller på att förändra er egen fysiologi. De här förändringarna och deras resulterande verkligheter gör det möjligt för er att bevittna denna nya renässans, och att inse hur mirakulös er framtid verkligen är!

   Den mörka kabalen var obeveklig i att fortsätta fördröja uppkomsten av NESARA. Men trots att skapandet av ett nytt finansiellt system och en global valutareform gick framåt, blev det tydligt att den nuvarande de facto regimen i USA förde en politik som öppet motsatte sig det som dessa olika reformer syftade till att uppnå. Dessutom finansierade denna kriminella organisation operationerna och beväpningen av terroristgäng såsom al-Qaida och ISIS och hjälpte olagligt ett antal narkotikasmugglande karteller. Dessa handlingar var en del i den korruption och i den bristande förmåga att göra sin plikt som denna "regering" i hemlighet har utfört. Det var därför viktigt att den här olagliga organisationen snabbt tas ur funktion. Under början av våren 2016 inleddes således en rad speciella diskussioner om organisationsförändring. Den hade som avsikt att ersätta den här olagliga regimen innan slutet av våren. Man kom överens om ett scenario för att uppnå detta välbehövliga resultat och en plan sattes i verket genom en speciell militär och civil gruppering.

   Vi är mycket tacksamma över Ljusets koalition och det som den hittills har åstadkommit. Det nya finansiella systemet befinner sig i slutfasen till att ersätta det mycket korrupta SWIFT-systemet och kan nu på ett säkert sätt låta stora mängder pengar överföras från en kontinent till en annan. Valutor har justerats så att nya pengar som stöds av ädelmetaller kan införas internationellt. Ett nytt finansiellt system håller på att löpa samman. För att slutföra den här processen krävs tydligt att NESARA genomförs i USA, och att den här strukturen utvidgas till ett antal lika korrupta regimer över den här världen. Inom en snar framtid, kommer ni med rätta att få bevittna uppkomsten av en hel mängd nya regeringar. Detta kan i hög grad hjälpa till att få slut på den världsomspännande UFO mörkläggningen. Den här operationen kan hjälpa oss att uppenbara oss för er på ett korrekt sätt. Vid den tidpunkten kan vi hjälpa dem som är involverade i att rensa er värld från strålning och olika typer av industriföroreningar. Detta kan låta Gaias många livsmiljöer återgå till ett nästan ursprungligt tillstånd. Ni kommer att bli fria, välmående och  övervakare av Gaia! Halleluja!


   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Det gångna året har gjort sig känt för sina stora förseningar och, Mina Kära, för det faktum att de tillgångar som varit avsedda för er har fortsatt att försenas. Denna fruktansvärda tid är nästan över! Det som återstår som nödvändigt är en positiv fokusering. Använd de här stunderna till att visualisera en plan för användningen av de här pengarna. Tillkännage djupt i era hjärtan att detta är exakt hur det hela kommer att inträffa. Var beredda på att arbeta tillsammans med andra för att skapa samhällen för att läka och tillämpa de visioner som ni ser för de här pengarna. Var redo att agera på ett snabbt men väl genomtänkt sätt. Det är viktigt att du ser dig själv såsom en vision och ett energicentrum. Var djupt i ditt Hjärta medveten om att din plan kommer att lyckas och att så snart finansieringen strömmar till kommer du att finna dem som ska hjälpa dig i den här stora ansträngningen. Tveka inte när all den här detaljplaneringen är på plats. Du kommer att visa alla effekten och syftet med det du ska göra. Hosianna! Hosianna!

   När vi nu rör oss mot slutliga avtal, är det viktigt att be er alla att förbli positiva och fokuserade på vår slutliga seger. En mycket komplex mängd förhandlingar pågår för närvarande mellan olika aspekter av våra globala Ljuskrafter. Dessa samtal skapar protokoll som är avgörande för det sätt på vilket det nya bank- och finanssystemet ska manifesteras. Den första delen i detta handlar om hur vi ska genomföra fondernas överföringsprocess och vad varje bank behöver göra för att enkelt tillåta detta nya system ersätta den USA-kontrollerade SWIFT-operationen. Sedan är det frågan om hur bankregler ska tillämpas internationellt. Detta är bara två av många saker som fortfarande behöver mer detaljerat förtydligande. Som ni kan se, mina Barn, behöver dessa saker snabbt avancemang med hjälp av er bön och era visualiseringar. Vi uppskattar all den hjälp som ni har gett. Stora Välsignelser Till Er Alla!

   En av de mest kraftfulla andliga egenskaper som du besitter är din förmåga till positiv visualisering. Som sagt, vi ber dig att fortsätta att använda denna för att göra den seger möjlig som äntligen nu ligger nära till hands. Låt oss tillsammans använda denna andliga kraft som ett moraliskt vapen för vår seger. När mänskligheten så våldsamt kastades ut på jorden genom den plötsliga sänkningen av Atlantis, kom mänskligheten i händerna på de mörkare elementen i den här världen på ytan. Ni manipulerades och man ljög för er under nästan tretton tusen år. Nu är det dags att vända på den här charaden och bara låta det storslagna Ljusets energi lysa klart på detta klot. Det är dags att erkänna och tillåta Himlens rening av det här mörkret. Vi Mästare anser oss mycket privilegierade som har en sådan fin grupp med själar att arbeta med. Vi välsignar er och vet att vi mycket snart ska träffas och fira denna stora seger! Halleluja! Halleluja!

   Idag har vi samtalat om det som är på gång över den här världen för att säkerställa er högst välförtjänta seger! Många saker är redo att inträffa, och dessa kommer att ge er glädje, välstånd och mycket Kärlek! Dessa tider ska ge er ett slut på en lång frustrationsperiod. Framtiden utlovar er framgång och underverk som aldrig upphör. Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure