Followers

Google+ Followers

onsdag 28 maj 2014

27:05:2014Sheldan Nidle
27 maj 2014
Originaltext: www.paoweb.com

3 Ix, 5 Pax, 10 Caban

Selamat Jalwa! ( Var i evig glädje! ) En storslagen rad händelser sker nu runt om i er värld! Dessa händelser markerar början på en serie avgörande projekt som kommer att ge er frihet, suveränitet, välstånd och nya regeringsformer. Våra kontakter rapporterar att flera grupper, som utgör våra Jordallierade, nu har satt igång att driva bort den mörka kabalen och dess hantlangare från makten. Inom dessa projekt finns medel för att, nation för nation, i allt snabbare takt utveckla ett nätverk med likartade rättssystem och projekt vilka i detta nätverk skapar nya regeringsformer runtom på jorden. Även välståndsprojekten iordning-ställer de leveranssystem som ligger till grund för att tillkännage att NESARA träder i kraft. Alltmedan dessa händelser kommer till ytan, förbereder vi ett formellt stopp för en internationell konspiration som har gjort besprutningen av "chemtrails" till en nästan daglig företeelse. Kontaktpersonerna från Agartha är även sysselsatta med att informera de skilda mörka kaballedningarna om att deras vidriga mål och förehavanden slutar i en hop massarresteringar.

onsdag 21 maj 2014

20:05:2014Sheldan Nidle
20 maj 2014
Originaltext: www.paoweb.com

9 Man, 18 Moan, 10 Caban

Selamat Jarin! Vi kommer inför er med mycket goda nyheter! Den mörka kabalens sista ansträngningar misslyckades. Händelser äger nu rum som kommer att bli början på en ny verklighet för mänskligheten på ytan. Det mörka inser att det finns krafter i arbete som inte kan besegras. Individer och grupper samlades i slutet av det här senaste decenniet, och bestämde sig för att bilda en allians för att driva det mörka och dess avskyvärda agendor ner i historiens ökända soptunna. Den här processen tog drygt ett halvt årtionde att fullborda. Det som nu sker är manifestationen av ett antal förfaringssätt som dramatiskt kommer att förändra hur den här verkligheten fungerar. I det här paketet ingår ett globalt jubileum och ett återställande av jordens finansiella system och sättet att regera. Dessa nya förfaringssätt kommer att uppmuntra överflöd, förhindra utbredd korruption och tillåta varje individ att återfå sin personliga suveränitet. Den nya regeringen kommer att tillåta er att fritt samarbeta med den och verkligen bli dess naturliga välgörare. Slutligen har vi frågan om avslöjandet (disclosure). Denna enda åtgärd kommer att göra slut på nästan tretton tusen år av lögner, svek och tarvlig manipulation.

onsdag 14 maj 2014

13:05:2014Sheldan Nidle
13 maj 2014
Originaltext: www.paoweb.com

2 Lamat, 11 Moan, 10 Caban

Selamat Jalwa! ( Var i Evig Glädje! ) Vi kommer till er med fler goda nyheter! De som gång på gång försenat det oundvikliga håller på att uppnå den punkt där ingen återvändo finns. Deras nederlag sker därför att en särskild grupp av våra jordiska bundsförvanter vägrade att låta detta avskyvärda nonsens fortsätta. Åtgärder är nu igång för att låta er få er frihet, och smaka på underverken hos ett välstånd som kommer att öppna nya dörrar för kunskap, visdom och teknologi. Dessa händelser är bara den allra första början för er alla. Var och en av er äger energier och talanger som kommer att skjuta i höjden allteftersom den här verkligheten manifesteras. Den kommande nya regeringen och det pågående nya finansiella systemet är här för att ge er en grund inför den ständigt accelererande tillväxten hos ert medvetande. För länge sedan, när Atlantis sjönk under vågorna, fick ni en tillfällig uppsättning mästare. Dessa var Anunnaki. De skapade medel för en liten grupp människor att skapa en överklass ovanför er, men detta håller nu på att avslutas. En ny verklighet bildas. Den gör slut på makten hos dessa jordiska hantlangare och ger er den gudomliga suveränitet som är förbehållen alla.

onsdag 7 maj 2014

06:05:2014Sheldan Nidle
6 maj 2014
Originaltext: www.paoweb.com


8 Imix, 4 Moan, 10 Caban  

Dratzo! Vi kommer igen med fler goda nyheter! Överallt på er planet, manifesteras skeenden som kommer att ge er frihet, välstånd och nytt styressätt. När denna förunderliga cykel är avslutad, kommer disclosure (avslöjandet). Vi välkomnar det som sker på er värld och hur detta så lysande passar in i den gudomliga planen för det här solsystemet. Förändringar pågår överallt. Merkurius bokstavligen exploderar genom att aktivitet i en vulkan skapar nästa. Venus, Gaia och Mars befinner sig nu mitt uppe i ett spektakulärt antal klimatförändringar, vilka kommer att leda till att dessa klot återvänder till sina ursprungliga verkligheter. Vår del i detta är att handleda er stora omvandling till fullt medvetna LjusVarelser. Dessa uppgifter pågår alltmedan Himlen förbereder er för att ta emot detta nya medvetande. Samtidigt vacklar det mörka och deras hantlangare, nu när den ena planen efter den andra misslyckas med  att stoppa den här oundvikliga omvandlingen. Det är meningen att ni ska förändra er och bli galaktiskt medvetna och snabbt sprida er över det här solsystemet och skapa en ny och magnifik stjärnnation.

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure