Followers

Google+ Followers

onsdag 30 mars 2016

Svenska -- Sheldan Nidle: 29 mars 2016



Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
29 mars 2016
Originaltext: www.paoweb.com


12 Ix, 7 Mac, 12 Manik  
    
Dratzo! Den lindriga fördröjningen runt påsk är över och fonderna rör sig framåt igen. Denna katt-och-råtta-lek med stopp/start hänger ihop med de gamla familjernas och kungligheternas bekymmer med det underliga sätt som oligarkerna slår till på och hur de alltför ofta ignorerar vad man än har samtyckt till. Den här försiktigheten återspeglas i det underliga sätt som fonderna har förflyttats på under de senaste veckorna. Vi har uppriktigt ifrågasatt den här taktiken och föreslog alternativa metoder för att motverka den här fortsatta misstron mot hur den här processen ska avslutas. I vilket fall som helst kommer ni så småningom att få era första pengar och få se undergången av dem som styr och utgör deras många defacto regimer. Låt det bli känt att de farsartade falskflaggade händelserna (false flags) både i Paris och Bryssel bara är sätt som används av det mörka för att visa att dess förmåga att manipulera er inte är över. Så länge som deras marionettregeringar styr kan ni räkna med ännu fler försök att skrämma er. Lyckligtvis ligger den nya amerikanska republiken, föreslagen i NESARA, ganska nära sitt faktiska förverkligande. (Ö.a. National Economic Security And Reformation Act, Del i den amerikanska konstitutionen) Det finns fortfarande några få hakar kvar att gå igenom och ytterligare förstärkning av vissa överenskommelser skall komma på plats.

Den mörka kabalen är som ett djur inträngt i ett hörn. Den tillämpar ständigt överlevnadsstrategier som verkade fungera i det förflutna. Dessa ”false flags” är ännu ett exempel på detta. ISIS är ett verktyg i den här processen. Dess stöd kommer från den hemliga regeringens noggranna finansiering, och den använder specialutbildade legosoldater för att undervisa sina styrkor i den oregelbundna krigstaktik som den för närvarande använder. ISIS har etablerat "celler" som liknar dem som användes i tidigare krig mot fransmännen i Algeriet på 1950-talet, och som alltsedan dess använts i andra gerillakrig. De här strategierna används nu för att få det att se ut som om dessa militanta personer är något naturligt för Mellanöstern. Det de gör är att de rör om i den  frustrationsgryta som har funnits ända sedan Väst kvävde en pan-arabisk revolution mot det Osmanska riket i slutet av 1910-talet. Dessa tendenser till pågående irritationer, liksom ödet för miljontals muslimska invandrare till Europa, behöver man nu ägna sig åt på lämpligt sätt. Dessa frågor kräver sin lösning av Ljuset och dess nya regeringssätt.

De här problemen har ännu inte hotat fonderna, men de har gjort många människor trötta på det fortsatta ståhejet från det mörka och dess kumpaner. När det nya styret snart etableras, kommer alla dessa överträdelser att noga granskas av Ljusets många representanter. Dessa program, som är avsedda att lösa de här sakerna, ska godkännas och om nödvändigt, stödjas. De viktigaste delarna är fred och samarbete. NESARA handlar helt och hållet om att utforma en ny värld som bygger på fred, välstånd och förtroende. Vi är medvetna om det som hände när "post-Anchara"-eran började i den här galaxen för några årtionden sedan. Vi har för avsikt att fortsätta att ge er råd om hur man bäst förbereder den här världen inför första kontakt. Den mörka kabalen består av en rad organisationer och människor som alla djupt önskar behålla sina strategier att "söndra och härska". Så snart dessa besegrats av Ljuset, behöver de här avskyvärda individerna isoleras och de mörka organisationerna upplösas. Kom ihåg att ni alla är ett och att Himlen älskar er alla väldigt mycket!

Vi kommer för att genomföra era slutliga steg till fullt medvetande. Den här övergången kräver att ni använder er inneboende visdom för att förändra den här verkligheten till det bättre. Ni önskar innerligt att få njuta av ert globala välstånd och komma samman för att visa Gaia hur ert växande medvetande har förändrat det sätt ni ser på henne och alla hennes olika livsmiljöer. Använd denna förvärvade kunskap för att göra slut på hur Gaias klimat, hav, atmosfär och mark nu utnyttjas av det mörka. Använd era förmågor till att föra er värld till en balans som uppmuntrar mångfalden av liv. Använd er Kärlek till att göra den här världen på ytan redo inför Mästarnas underbara lärdomar och inför återkomsten av era kusiner, invånarna i Agartha. De önskar förklara att det finns botemedel för allt som nu inger er oro och missnöje. Slutligen kommer våra landningar att äga rum och särskilda mentorer kommer att göra er redo inför den stora övergång som fullt medvetande innebär. Ni är verkligen välsignade! Se den nuvarande tidpunkten som det slutliga kaoset innan den här nya världen slutligen manifesteras inför er!


Välsignelser och glädje! Vi är era Uppstigna Mästare! Det finns tillfällen i mänsklighetens långa historia, när vändpunkter av stor betydelse uppnåtts. Den här tidpunkten är verkligen en av dem! Det är inte ofta som de som så känslokallt driver på oxspannet drivs bort utan krusiduller. Nu är en sådan tidpunkt och den har låtit vänta på sig. Ni befinner er på själva randen av den här tiden och bekymrar er om hur lång tid det kommer att ta. Den inleddes med stopp och starter, allteftersom den oundvikligen flyttades mot sitt till synes ouppnåeliga mål. Detta kommer att ta slut! Ni förtjänar bättre! Vi kommer ihåg när vi befann oss i en dödlig mänsklig form och såg våra studerande plötsligt knuffas bort från oss av "dem som vet". Vi kan se hur det mörkas brist på omsorg har påverkat oss alla. Vi förstår de här avlägsna händelserna men också helhetsbilden. Vi Mästare gör det vi kan för att förändra bilden och ge er välstånd, fred och Kärlek. Vi ber er att vara positiva och hjälpa oss i denna högst heliga av uppgifter!

Att föreställa sig en ny värld innebär också att den gamla måste gå sin egen oundvikliga väg. Den här operationen kan ta tid eftersom uppfattningar behöver förändras. Vårt gemensamma projekt är att se till att detta görs. Låt oss därför tillsammans visualisera den här världen och tydligt manifestera den i våra hjärtan. Då kan den bli verklighet. Använd den här tiden, allteftersom fonderna börjar ta form, att agera i samklang (in consert) med oss ​​när ni gör dessa dagliga ceremonier. Låt vår gemensamma bön och våra meditationer skapa en ny värld. Ni Kära, som är de som fått betala, har lidit alltför länge. Det är dags att kliva fram och skapa ett andligt partnerskap som kan stödja den här visualiseringen. Många fantastiska saker håller på att ske. Tillsammans kan vi se till att dessa händelser är den sanna början på en Ljusets Tidsålder. Som en enhet av Kärlek och Ljus kan vi förändra den här världen! Använd era otroliga energier för att låta dessa underverk träda fram. Mycket är på väg att komma till er hjälp!

Den här världen har sett det mörka styra under nästan tretton tusen år. Det var vid den tidpunkten som Anunnaki började sin resa tillsammans med er. Dessa mörka tyranner har sedan dess omvandlats och nu är det deras hantlangare som kastar sina dystra skuggor över er. Nu blir det ombytta roller och ni ska visa dem hur Gudomlig nåd fungerar. Lär av detta och sök Den Gudomliga Enheten inom oss alla! Den här raden med lektioner kommer att visa på era inre styrkor och Den Endes stora Kärlek inom er! Denna väg som ges er är en väg som sällan väljs av Himlen. Allt som väcker er ilska och frustrerar er är era sista illusioner i den här underliga fysiska verkligheten. Tro inte att rikedom i sig kan förändra den här illusionen. Lär er visdom och använd den inom allt. Förstå hur universum och den här verkligheten fungerar. Denna enkla uppsättning lektioner kan ta er långt. Var alltid redo att lära er visdom och att bäst tillämpa den. Hosianna! Hosianna!

Som vanligt, fortsatte vi idag med våra veckorapporter. Som vi har konstaterat händer mycket! Tappa inte modet, händelser är på gång och många mirakulösa saker är redo att manifesteras. Detta är verkligen en underverkens tid! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


onsdag 23 mars 2016

Svenska -- Sheldan Nidle -- 22:03:2016



Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
22 mars 2016
Originaltext: www.paoweb.com

5 Manik, 0 Mac, 12 Manik
Dratzo! Processen för att förändra den här verkligheten fortsätter. Detta är för det mesta ett ojämnt kraftprov. På ena sidan har vi de Uppstigna Mästarna, många hemliga sällskap och deras nära allierade, de individer som är allvarligt hängivna ett snabbt och förståndigt slut på de många mörka hantlangarnas makt och rikedom. Dessa mörka oligarker var helt inriktade på ett omfattande avfolkningsprogram, vilket nyligen börjat få viss effekt inom världens många underutvecklade och fattiga länder. Denna uppsättning dödliga projekt har först nu delvist stoppats tack vare en grupp upplysta "visselblåsare". Dessa projekt ingår bland andra aktiviteter, vilka förgiftar världens luft, hav och mark med dödliga patogener (giftiga ämnen) och som ökar strålningsspridningen med dess onda biverkningar för mänskligheten. Vi övervakar noga de här sakerna och håller de avskyvärda effekterna på en lägre nivå. Först när världens större regeringar tillåter vår synliga närvaro under mer omfattande tidsperioder kan vi befria Gaia från de här sakerna. Här blir betydelsen av NESARA helt uppenbar. Vi ser fram emot att nya regeringar blir en manifesterad verklighet.

 Den pågående manifestationen av diverse fonder är ett fortsatt tecken på det ökat överdrivna försiktiga beteendet hos dem som ansvarar för den säkra förflyttningen av stora summor över nationsgränserna. Vi uppmuntrar återigen de här grupperna att i högre grad låta oss få ta hand om dessa mycket viktiga och högst känsliga operationer. Vi har teknologier som är fullt kapabla att lösa mycket av de svårigheter som för närvarande är en del i denna komplexa procedur. Trots dessa svårigheter håller de som för över på att uppnå den punkt, där dessa medel faktiskt kan distribueras på ett säkert sätt. När denna punkt kommer, är det vår avsikt att sätta definitiv punkt för dessa demoraliserade oligarkers makt och prestige. Det är dags att se över den här verkligheten och tillåta var och en av er att sola sig i ett slut på både skuldslaveri och de mörkas omoraliska tillvägagångssätt. Dessa mål är även en del i ett större program, vilket påbörjades för många år sedan genom en överenskommelse mellan Ljusets krafter och dem som ansvarar för att föra fram er till er sedan länge utlovade nya verklighet. Vi räknar med att detta äntligen sker mycket snabbt. Det är en gärning vars tidpunkt är inne!

Det nya finansiella systemet är som ni vet en kombination av en noggrann uppsättning nya bankregler (Basel III och IV) och stora förvaringsställen med guld, silver och dyrbara juveler vilka länge hållits gömda av de gamla familjerna, av upplysta kungligheter och genom Saint Germains och Quan Yins gudomliga arbete. Detta enorma välstånd är avsett för dem som ska flyga högt med hjälp av sin rikedom och skapa humanitära projekt, vilka tillåter alla att återgå till ypperlig hälsa, till att lära sig om sina ständigt föränderliga kroppar och till att föra fram nya och beslagtagna uppfinningar för att hjälpa mänskligheten. Detta kommer att låta Gaia och alla hennes ekosystem att blomstra. De här projekten kommer också att underlätta införandet av nya regeringar och styressätt och göra det möjligt att avsluta den decennier gamla UFO-mörkläggningen. De här händelserna kommer dessutom att informera mänskligheten om dess sanna ursprung och bidra till att ytterligare sprida  barmhärtighet, nåd och goda gärningar från de Uppstigna Mästarna och deras beskyddare, invånarna i Agartha. De här projekten kommer att distribuera hälsosam föda och vatten. Mänskligheten saknar tyvärr den näring och det rena vatten som globalt behövs för att göra mänskligheten redo inför fullt medvetande.

Vi gör vad vi kan för att hjälpa till att utöka de Uppstigna Mästarnas och våra kusiner i Agarthas goda gärningar. Vi inser hur ingrodda de flesta av er är i de sätt som inpräglades för tusentals år sedan av Anunnaki. Därför förbereder vi vår egen uppsättning mentorer som kommer att landa bland er och förklara hur detta först hände under Atlantis sista dagar. Himlen har utfärdat ett antal speciella dispenser, vilka utgör den sanna grunden för det som nu händer med var och en av er. Denna himlasända tillväxt av medvetandet väcker upp er och låter större och större antal av er acceptera undret som en helt ny och mera medveten verklighet innebär. De mörka oligarkerna tappar nu i allt snabbare takt greppet om ett flertal händelser, ett grepp med vilket de med hjälp av Anunnaki styrt den här världen under årtusenden. Den tiden håller för närvarande på att ta slut. Var och en av er ska avsluta er tid i mörkret och lära er om den stora potential ni besitter inom er. Detta stora mirakel kommer att göra den magnifika scenen klar inför er återgång till att återigen vara galaktiska människor (fysiska Änglar)!

   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Er värld går in i en slutgiltig övergångsperiod. De som härskat över era globala samhällen tvingas att ge upp den makt och prestige som de en gång trodde var obestridd. Den här förlusten av makt är bara början för dem. Ett stort antal samhällen, likt Island som trotsade deras styre, hyllas för närvarande såsom hjältar. Många mindre nationer följer Islands exempel och visar alla hur långt det här syndafallet har kommit. Många andra händelser visar också att det mörkas gamla sätt snabbt bleknar bort. Vi Mästare är stolta över de här nationerna och deras trots mot kraften från alla dessa oligarker. Den här processen växer allteftersom det mörka till fullo börjar inse att dess undergång är kommen. Detta är bara början på en global medvetanderevolution. En ny tid för var och en av er håller på att gry. Den här nya verkligheten utlovar ett slut på det onödiga följandet av svårbegripliga regler och innebär en stor befrielse av hur var och en av er ser på den här tiden.

   Ni går in i en medvetanderevolution och en gemensam koalition av frihet och av att uppnå era drömmar. De här möjligheterna hade länge förelegat er och ändå gled den här möjligheten på något sätt ur ert grepp. Himlen använde sitt stora inflytande för att se till att denna högst välbehövliga verklighet skulle bli er sanna framtid. För att säkra er framgång i dessa frågor utövades därför ett ständigt tryck på den mörka oligarkin. Invånarna i Agartha hjälpte oss genom att ytterligare förstärka dessa åtgärder. Således ligger er tid att lysa för handen. Det mörka kan inte längre skjuta upp det oundvikliga. Pengarna är på plats och det nya banksystemet är i drift. De gamla sätten är nu helt exponerade. De kommer inom kort att vara värdelösa föremål som fyller historiens stora soptunna till bristningsgränsen. Ni kan vara säkra på att er tid är här och en rad nya regeringar är redo att manifesteras inför er.

   Dessa underskattade fakta representerar den nya våg som börjar övervinna de tidigare oligarkernas draghästar. Oligarkernas ord är inte längre lag för denna grupp globala samhällen. Istället kommer deras ord att bevisa deras skuld och döma dem till en lång isolering från er. Det mörkas arrogans kommer att ta slut och en ny era av frihet börjar. Detta kommer på sikt att leda till ny kunskap och till mötet med alla våra grenar inom det här människosläktet. Ni har länge varit oförmögna att förstå hur ni blev så separerade från er familj och ska lära er en stor och komplex historia om ert ursprung. Detta arv kommer, när det blir känt, att bli ganska värdefullt för er. Vi Mästare önskar dessutom förklara detta i detalj för er. Det är svårt att ha amnesi, minnesförlust, vilket hindrar er från att fullt ut förstå vem ni egentligen är. Minnet kommer att återvända tillsammans med er länge glömda potential. Halleluja! Halleluja!

 Idag tillbringade vi en hel del tid med att göra er medvetna om vad som händer i den här världen. Många underbara händelser kommer nu att inträffa för att föra er in i den här nya verkligheten. Därför, var redo att acceptera den och inse hur komplex din resa var till denna högst magnifika punkt i er historia. Ett stort antal fantastiska stunder står nu redo att visa sig inför er! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


onsdag 16 mars 2016

Svenska -- Sheldan Nidle: 15 mars 2016



Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
15 mars 2016
Originaltext: www.paoweb.com



11 Ahau, 13 Ceh, 12 Manik    
         
Selamat Jalwa! De framsteg som görs pekar mot en massglobal succé! Trots en rad procedurmässiga justeringar i förra veckan, fortsatte de  nödvändiga förflyttningarna av fonderna. Även de speciella historiska reverserna har förflyttats och redovisats. Världen är redo för en ny valuta som är mycket mera rättvist värderad och sant återspeglar det verkliga värdet av varje nations ekonomi. Dessutom pågår den slutliga världsomfattande förflyttningen av guld till säkra förvaringsplatser, vilket gör det enkelt för varje nations valuta att bli guld-understödd. Den här operationen försenades något eftersom många säkerhetsprocedurer måste uppfyllas och guldet säkras ordentligt. De Gamla Familjerna och Kungligheterna krävde att de särskilda åtgärder som man tidigare kommit överens om följs till punkt och pricka. Allt detta pågår för närvarande och särskilda mått och steg vad gäller samordning är i kraft. Det innebär att leveranserna är på gång och snart kommer tillgångar att finnas på konton hos dem som tidigare är planerade att ta emot de här pengarna vid början på de olika humanitära projekten. När detta är genomfört kommer ytterligare ett antal resurser att fördelas ut. Dessa ekonomiska tillgångar blir ett förebud om ny regering och nytt regeringssätt och tillsammans med detta kommer slutet på den årtionden långa UFO-mörkläggningen.

   Allteftersom de här händelserna går framåt, kommer massarresteringar av bankirer och deras politiska kumpaner att accelerera kraftigt. Införandet av NESARA i Amerika kommer inom kort därefter att ge signal om införandet av liknande styre i Europa, Asien och övriga delar av Amerika. Detta kommer att bli det vi kallar "GESARA" (ö.a. Global Economic Security And Reformation Act). Med andra ord, nytt regeringssätt sprider sig över det här klotet. Således kommer G.C.R        (ö. a.Global Currency Recet, global valutaomställning) att bli världsomfattande och tillsammans med detta bli den radikala förändring inom bankväsendet som ska bilda ett nytt finansiellt system. Detta system kommer att främja ett slut på skuldslaveri och början på ett växande globalt välstånd. Härtill kommer de Uppstigna Mästarnas lektioner att äga rum och vår kontakt med mänskligheten  på ytan kommer att öka. Ni växer i medvetande och blir mer medvetna om hur den här nya världen formellt ska fungera. Ni har en mycket viktig roll att spela i dess framgång. Det är viktigt att ni använder er växande tid att bli en viktig ”vakthund” över det som händer runt omkring er. Det är ert världsomspännande samarbete som kommer att vara en väsentlig del i hur den här nya världen fungerar. Den här verkligheten är extremt interaktiv och exceptionellt bräcklig. Den här världen behöver ert fulla stöd.

   Denna medvetandeförändring är naturligtvis Himlens och era skyddsänglars verk. Mänskligheten kan inte existera i samma verklighet som den med lätthet levde i vid början av det tjugonde århundradet. Världen är inte längre en värld som så skickligt fungerade genom Anunnaki och dess storslagna samrådsgrupper. Även hantlangarna fann att de förlorade på att behålla sin makt och rikedom. AncharaFördraget hade på ett ögonblick förändrat landskapet inom er del av den här galaxen. Jorden och dess Sol gjordes nu klara inför ett nytt öde och de många, som haft stor makt skulle tas bort från det som de trodde var en oövervinnelig position. Det här senaste decenniet har sett framväxten av en rad olika upplysta grupper som befinner sig på gränsen till stor framgång. Den här framgången innebär att ställa var och en av er vid själva randen till en ny verklighet. Den här verkligheten kommer att låta er möta era utomjordiska förfäder och slutligen slutföra ett uppror som började för över tretton tusen år sedan under de sista dagarna på Atlantis. Detta uppror avser att återställa er till ert hedersamma tillstånd såsom fysiska Änglar.

   Vi har övervakat denna långa kamp såsom Himlens objektiva vittnen. Därför höll vi vår samverkan med er till ett föreskrivet minimum. Ni är mycket geniala och lärde er när och hur det var bäst att lyda och när ni skulle stå emot era påförda mästare. Slutligen dök en skara med visa upp ur detta kontrollerade motstånd, de ni kallar era "Uppståndna Mästare." Himlen stödde denna utvalda grupp med Själar till att ta hand om och ge råd till mänskligheten. Vi har lärt oss mycket om er av dem. Deras visdom är enorm och har blivit instruktionsboken (playbook) för våra handlingar för er räkning. Dessa heliga personer älskar er djupt. Deras nåd och barmhärtighet känner inga gränser. De har berättat för oss hur deras många Ljus-bemyndigade, heliga, hemliga grupper håller på att iordningställa den här världen inför dess nya verklighet. Dessa gudomliga strategier kommer att ta er till transformationens yttersta gräns. De sista stegen kommer att tas om hand av ett gemensamt partnerskap mellan invånarna i Agartha, de Uppstigna Mästarna och oss. För det här ändamålet har en stor uppsättning KristallLjusKammare byggts över hela Agartha. En rad mycket otroliga saker är nu på väg att ske med er!

   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! För länge sedan reducerades mänskligheten plötsligt till ett begränsat medvetande av en grupp lömska, mörka Atlantider. När Atlantis sjönk lämnades mänskligheten kvar i händerna på sina föregångare, Anunnaki. Genom att vara en ganska upprorisk grupp, har mänskligheten "förlorat" ett antal gyllene tidsåldrar och fått utstå en lång period av förföljelse. Vi Mästare anslöt oss till er som delaktiga i den här märkliga processen. Himlen, som älskar er djupt, skapade oss med tiden för att övervaka och skydda er under den här verkligt mörka perioden för mänskligheten. Således var våra främsta uppgifter från början att skydda er, ge barmhärtighet vid behov och noga följa de nådefyllda påbuden från Himlen. Denna gudomliga plikt leder oss nu till den heliga punkt, då Himlens storslagna dekret ska manifesteras. Dessa kommer att låta de välbehövliga förändringarna hos den här verkligheten att träda i kraft. Ja, en rad stora skiften hos medvetandet och verkligheten är på gång. Det är denna operation som förändrar den här världen till det bättre.

   Vår nuvarande uppgift är att förbereda er inför uppstigningsprocessens slutgiltiga aspekter. För närvarande har ni slutfört över hälften av det som behövs. På grund av flera accelerationer från Himlen under det senaste året, kan man de närmaste månaderna få se en stor ökning av "uppstigningssymptom" bland er. De flesta tecknen kan förväntas i huvudet, hals och övre bröstkorg. De här sakerna görs för att förflytta ert medvetande några bamse-steg uppåt. Hjärtats nervsystem behöver ordnas till inför sin förändring, vilken sker medan du befinner dig i din kristall-kammare. Hjärnan kräver en rad justeringar, inte bara för att föra in nya chakran utan också för att öka dess öppna kommunikationer med ert kraftigt modifierade hjärta. Dessa modifieringar kan ibland vara ganska smärtsamma. Vi alla är redo att hjälpa och ge er råd i dessa frågor. En tid med underbar förändring ligger framför er! Hosianna! Hosianna!

   Såsom nämnts, är dessa förändringar en del av de många händelser som krävs av Himlen. Ni återbördas till ett älskvärt tillstånd av att Vara. Varje mästare var tvungen att genomföra ett antal speciella anpassningar under många livstider innan Himlen försåg oss med vår Uppstignings- ceremoni. Det vi nu står inför är en mass-uppstigning, som är mycket sällsynt och kommer efter en lång period av missbruk och vedergällningar från det mörka och dess Anunnakiallierade. Dessa fasor omvänds för närvarande. Det som dessutom behövs är din egen medverkan i dessa handlingar av barmhärtighet och nåd. När detta är gjort, kommer du i glädje att stiga upp med hjälp av de speciella kristallkamrarna. När detta uppnåtts, kommer du att sola dig i ett Ljus som du knappt kan föreställa dig! Vår gudomliga uppgift är att noggrant vaka över er och speciellt välsigna var och en av er. Var inte tveksam! Himlen har iordningställt en ny verklighet för alla och era barns barn att vistas i. Detta, den nya Jordens rike (Stjärn- Nationen) är er belöning för det som dessa kommande krämpor och smärtor ger er. Halleluja! Halleluja!

   Idag är vi nära en speciell punkt i denna storslagna marsch från slaveri till frihet! Denna rörelse ger signal om att ni äntligen befinner er i en stor tid av meningsfull övergång. Var medvetna om detta och förbli positiva och ha förmågan att vidarebefordra denna växande inre glädje till andra som ni dagligen möter! Den här verkligheten förändras verkligen och den blir den lampa med gudomligt Ljus som den tidigare förkroppsligade! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga Levander

onsdag 9 mars 2016

Svenska -- Sheldan Nidle: 8 mars 2016



Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
8 mars 2016
Originaltext: www.paoweb.com



4 Ben, 6 Ceh, 12 Manik

Dratzo! Flera indikatorer visar att de första humanitära fonderna har delats ut till avsedda konton i Europa och Nordamerika. De här fonderna utgör inledningen på det som kommer att delas ut till oss. De påvisar att förmågan att förflytta stora mängder pengar via det nya överföringssättet faktiskt existerar. Vi förväntar oss helt och hållet att dessa fonder ska bevisa att den mörka kabalens järngrepp har brutits med framgång. Nästa sak som ska ske är den slutliga distributionen till ett antal individuella konton. Detta blir signalen till våra allierade att inleda den komplicerade processen att slutföra distributionen av välståndsfonderna. Detta kommer att initiera införandet av NESARA, först i USA, och så småningom införandet av GESARA globalt. I Asien och Afrika, kommer sedan ett antal viktiga infrastrukturprojekt att finansieras och påbörjas. Detta markerar starten på en stor mängd globala projekt för att få slut på bekymren runt rent vatten och ordentlig sanitet inom många områden på landsbygden. Er värld behöver dessutom få resurser för att övervaka dessa stora finansiella projekt. Ett nätverk med småskaliga, lokala operatörer (”community grown”) kommer att utnyttjas fullt ut.

   Det här tillvägagångssättet som visar att "small is beautiful" har visat sig effektivt under de senaste fem åren i Afrika och Asien, men även i Nord- och Sydamerika. Den här operationen kommer att utökas så snart det nya finansiella systemet är i full sving. Våra jordallierade har utvecklat en metod för att enkelt distribuera dessa viktiga projekt över hela den så kallade tredje världen. Det är det här området, vilket innehåller majoriteten av mänskligheten, som kräver den mesta uppmärksamheten. Således var det större dilemmat hur man med framgång skulle kunna börja omvandla det som är en mycket försummad del av världen. Dessutom har den här regionen traditionellt varit den plats där majoriteten av missbruken mot Gaia inträffar. Så snart vi är fria att resa i er himmel, avser vi att använda vår teknologi till att rätta till det här missbruket av naturresurser. Den här förenade regionen är det främsta området för naturkatastrofer, vilka dagligen inträffar runt er vackra levande värld. Så snart detta rättats till, kan den nuvarande utrotnings-cykeln formellt rättas till. Vid den tidpunkten kan de minskande energierna från ert electrogravitoriska fält (electrogravitic field) omdirigeras!

   Allteftersom ni bokstavligt talat börjar ta er ur tusentals år av skuldslaveri, kan också Gaia höja sig ur årtusenden av utnyttjande. Gaia har under en lång tid varit en glob uppdelad mellan sitt inre och yttre jag. Gaia vill påskynda en stor återföreningsprocess mellan dessa två halvor. Saint Germain och Quan Yin har med Himlens hjälp gjort medvetande-tillväxten möjlig. Denna inre tillväxt har kombinerats med en rad förändringar i era chakran och i alla era nervsystem. Detta har kombinerats med en rad förändringar i er verklighet. Dessa förändringar speglas i sin tur genom det som Gaia nu gör med den här världen på ytan. I själva verket expanderar Agarthas inre värld ut och bortom den här världen på ytan. Det som krävs är en stor uppgradering av er världs frekvenser. Så allteftersom ni växer i medvetande ökar Gaia samtidigt vibrationshastigheten i er verklighet. Detta har gjort det möjligt för er att växa och acceptera saker som tidigare kraftigt avfärdades av  befolkningen på ytan. Det har också fått er att acceptera att vi finns och att de Uppstigna Mästarna i högsta grad är verkliga.
                            
   Alla dessa faktorer är kärnan i den verklighetsförändring, som kommer att förändra er värld genom att ge er överflöd och nya allianser inom finans och regering. De här händelserna kommer att skapa den nya verklighet, som kommer att skapa ett nytt "Du" och kommer att placera er inom den här nya verkligheten. Era familjerepresentanter  från Agartha och våra samarbetsparter arbetar flitigt för att säkerställa att allt detta sker så snabbt som möjligt. Denna gemensamma insats ställs nu på sin spets, nu när de gamla familjerna och berörda kungligheterna arbetar i nära samarbete med sina rådgivare, de Uppstigna Mästarna. Denna heliga koalition måste bekämpa en mörk oligarki som inte riktigt kan visualisera en värld utan makt, rikedom eller prestige. Deras dilemma har endast saktat in det oundvikliga. Således förekom en rad inledande förseningar, vilka skapade en del bekymmer och ängslan hos de gamla familjerna eftersom man använde nya sätt för att säkerställa att den stora mängden tillgångar framgångsrikt förs ut. Nåväl, nu håller dessa delar i  en ny verklighet på att läggas på plats.


   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Många av er ser inte mycket bortom åldrande och död. Vi Mästare har under årtusenden levt bortom dessa faktorer. Vår främsta uppgift är helt enkelt att övervaka mänskligheten genom att använda barmhärtighet och nåd. Denna gudomliga rad med uppgifter gör att vi ständigt ger er råd om hur ert liv bäst ska levas. För närvarande medverkar även Himlen och alla era  skyddsänglar med att förändra er. Detta gör er iordning inför er levande uppstigning till att återigen bli fysiska Änglar. Således är vårt uppdrag att också övervaka de här förändringarna. Det går bra för er. Inte desto mindre ger de här händelserna er en del svåra stunder. Vi underlättar detta genom att vid behov ingripa med hjälp av gudomlig nåd. Var och en av er har ett antal olika sätt, genom vilka ert liv kan lösa sig på bästa sätt. Vi tar dessa föreskrivna alternativ och väver in dem i hjärtat hos det här livet. Genom att göra detta, går ni med ett minimum av svårighet fram mot gränsen för er utlovade återgång till fysiskt Änglaskap.

   Som ni vid det här laget vet, har varje Uppstigen Mästare gjort sin övergång genom att använda sig av en speciell ceremoni som leds av Himlen. Ni är faktiskt på väg mot densamma. Men i det här fallet kommer det att ske i en speciell Kristall-LjusKammare. Denna kommer slutligen att återställa det som atlantiderna gjorde med er för nästan tretton tusen år sedan när ni kastades ut ur laboratorierna efter att man manipulerat er. Denna abrupta handling lämnade er öppna för fortsatta allvarliga manipulationer av Anunnaki. Allt detta vansinne håller nu långsamt på att vändas. Vi Uppstigna Mästare övervakar de här förändringarna och säkerställer att dess rätta resultat framgångsrikt uppnås, när era livskontrakt medför detta. Ni ska lära er många fakta och utföra mirakler medan ni närmar er den heliga tidpunkten för denna storslagna förvandling. Våra Rymdfamiljer är redo att acceptera er fullständiga återgång till Ljuset och har nya uppgifter redo för er att utföra!

   Dessa heliga uppgifter som sammanställts av de här Rymdfamiljerna och av Himlen kommer först att föra er igenom en period då ni reder ut ert tilltrasslade penning och rikedomsparadigm och sedan se er återgå  till fulländade förvaltare av jordens fauna och flora. Denna gudomliga process kommer att äga rum i många steg eftersom den är långt ifrån det ni känner till. Syftet med detta och andra kommande steg är att förändra era innersta uppfattningar. Det som Himlen gör är att flytta er bort ifrån begränsat medvetande och att förbereda er inför att med glädje ta på er ett antal nya mantlar. Hittills är den här operationen framgångsrik och ni börjar ta på er ett antal nya medvetna ansvarsområden. Allteftersom ni växer in i dessa accepterar ni en ny verklighet. Detta är en del av er omvandlings-ceremoni. Varje år för er närmare de händelser som  avser att låta er bokstavligen få nya och magnifika mantlar. Ni utvecklas underbart! Mycket Kärlek och ett stort Hallelujah till er alla !!!

   Idag kan mycket berättas och jublas över. Som ett folk går ni storstilat mot er stora uppstigning. De saker som i sista-minuten har skapat en del förseningar är uppklarade och färdiga. Våra allierade i Inre Jorden, i rymden och Himlen är med oss. Detta är början på en mycket härlig tid för hela mänskligheten! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander





Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure