Followers

Google+ Followers

onsdag 28 september 2016

Svenska -- Sheldan Nidle: 27 september 2016Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
27 september 2016
Originaltext: www.paoweb.com

11 Ahau, 3 Tzotz, 13 Caban        
Selamat Jalwa! Den här veckorapporten, liksom den tidigare, vilar på det enkla faktum att vi har uppnått en punkt där en tidplan finns på plats. Vi känner starkt för detta och välkomnar äntligen chansen att få se att den första etappen av ett efterlängtat program äntligen har börjat. De som är ansvariga för den här stora globala förändringen gör det som nu är nödvändigt för att genomföra den och ser till att den här nya verkligheten kommer till stånd. I vilken ordning som utbetalningarna genomförs är inte längre viktigt. Domstolarna har fastställt att varken RV (revalveringen) eller Välståndsprogrammets utbetalningar är någon tvistefråga. Det är viktigt att de här programmen med penningöverflöd betalas ut. Dessa utbetalningar leder enligt planeringen till den amerikanska NESARA- republiken och snabbt därefter till en global regeringsreform, den så kallade GESARA (National respektive Global Economic Security and Refomation Act). De som har ansvar för dessa nya regeringar förbereder nu ivrigt deras lagenliga införande. Tidsramen förväntas bli ganska kort, och vi använder våra förbindelser för att noga säkra att allt detta sker såsom planerat. Allt förväntas för närvarande manifesteras utan problem.
    Den aktuella versionen av det som nu utvecklas har tagit lång tid att sätta på plats. Först behövde kabalen avsättas utan någon chans att komma tillbaka. Denna mörka grupp befinner sig för närvarande under full och ständig kontroll. De vet om att de vid rätt tidpunkt kommer att arresteras och isoleras från er alla. Var och en av dem inser helt och fullt att något utrymme för rackartyg inte längre finns tillgängligt. Den nya NESARA-regeringen har ungefär 129 dagar, eller fyra månader på sig för att helt återföra nationen till sina konstitutionella rötter (gäller främst USA). Dessutom kommer det att bli en återgång till den allmänna civilrätten (Common Law) och genomföras nödvändiga kompletteringar och strykningar i Den Amerikanska Konstitutionen. Till exempel behöver det 16:e Tillägget strykas. NESARA ersätter den progressiva inkomstskatten med en speciell punktskatt eller ”moms”. Den gör sig även av med den illusoriska statsskulden och återbetalar alla eventuella olagliga skatter man tvingats betala (även detta gäller främst USA). Denna glädjens tid nollställer även alla banklån. Detta är en tid som kommer med frihet och för att sprida ett globalt välstånd.
     Denna tid med frihet och välstånd är avgörande för medvetandehöjningens process och i sin tur, för att förändra era grunduppfattningar. En del av problemet med att förbereda er inför att acceptera er nya verklighet är att försiktigt rensa bort de uppfattningar som ni fått av det mörka Anunnaki. Under århundraden och årtionden fördes de här uppfattningarna vidare av föräldrar och kamrater. De här begränsningarna skapades av Anunnaki för att hålla er borta från större uppror. De talade om för er hur meningslöst det är att inte lyda makten, "the powers that be." De här uppfattningarna behöver trummas ur er. Den centrala punkten i er nuvarande medvetandetillväxt är att lära er att ignorera de här gamla lärorna om den här verkligheten. Var istället redo att ta till er nya. Var snälla mot varandra. Lär er om ert inre värde. Inse kraften i vem du egentligen är. Var och en av er är en kraftfull Ljusvarelse. För länge sedan trotsade era förfäder de styrande på Atlantis och hamnade plötsligt i ett tillstånd med begränsat medvetande. Nu förbereds ni inför att återvända till ert naturliga tillstånd som en galaktisk mänsklighet.
      De kommande händelserna kommer att göra slut på Anunnakis hantlangares långa och mörka era. Den tid som nu tar vid kommer att tillåta er att avlägsna de själens och kroppens bojor som ni och era förfäder  burit på under tretton tusen år. Den här frigörelsen är en verklig guldålder för mänskligheten på ytan. De länge fruktade liemännen i era gamla drömmar avlägsnas för närvarande. Som vi ständigt har sagt, använd den här dyrbara tiden till att ta till er en ny uppsättning grundläggande föreställningar, som baseras på er inre kraft och er växande samhörighet med allt och alla. När våra mentorer kommer, använd då tiden till att avsluta den här gudomliga processen och acceptera er djupa relation med Himlen, liksom er nära relation med de  galaktiska människor som lever i rymden och frodas i Agartha. Det är i slutändan ert gemensamma gudomliga tjänande som knyter er samman med varandra och med oss! Vi finns här för att understryka den här heliga förbindelsen och för att föra er tillbaka till fysiskt Änglaskap. Ni kommer att få förmågan att komma ihåg er ädla historia och  framgångsrikt lära er vad det mörka gjorde mot er. Välkomna hem, alla våra kära bröder och systrar från Stjärnorna!

   Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer nu med ett mycket underbart budskap. Just nu går de sista stadierna mot sin fullbordan, de sista stegen i en process som verkar ha pågått för alltid. Dessa kommande mängder med händelser kommer att ge er de välsignelser och det nya styre som våra meddelanden länge har antytt. De här förändringarna kommer att göra slut på de olagliga regimer som har plågat mänskligheten under århundraden och som fört med sig krig, rasism och korruption. I religionens namn kämpade de för splittring och med stöd av de rika ingavs varje människa på detta barmhärtiga klot  rädsla, oro och fick smaka på fattigdom. Dessa fruktansvärda tider går nu mot sitt slut. Vi går in i en tidsålder med enighet och samarbete som för med sig fred och en chans att till fullo utforska vad var och en av er verkligen är. Vi välsignar denna storslagna nya verklighet och önskar att era käraste drömmar går i uppfyllelse. Låt oss tillsammans förbereda den här ytan inför dess mest storslagna dagar. Låt oss tillsammans välkomna alla som verkligen vill göra detta till ett andligt bättre land!
    Allteftersom era underbara visioner besannas, kom ihåg vad det har krävts för att uppnå denna punkt. Välsigna alla dem som riskerade liv och lem för att göra detta möjligt. När ni tar emot era välsignelser, inse vad dessa medel representerar. Var tacksamma och kom alltid ihåg dem som använde Skaparens stora barmhärtighet för att uppnå den här världens frihet och välstånd. Se er manifesterade vision såsom ett monument över dessa underbara Själar. Det är Himlens dekret att allt som är möjligt ska ske vid den här tidpunkten. Använd de här händelserna för att säkerställa en högst magnifik period för hela mänskligheten. Vi föreslår att mänskligheten avsätter en speciell tid för att be för och tacka alla som får detta att ske! I våra egna liv på det här klotet har vi Mästare sett både den här världens grymhet och skönhet. Vi har länge gett oss hän till Anden. Låt alla här på Gaia nu också göra det. Detta är en helig tid för Gaia och hennes folk.
    Ta till er varje händelse och se vad den verkligen står för. Mänskligheten var mycket nära ett mycket fruktansvärt slut tills Himlen ingrep och bit för bit gjorde en annan lösning möjlig. Ni kommer att njuta av den här nyrenoverade världen. Du är fri och kan följa din verkliga passion. I dessa handlingar av glädje gör du en exakt kopia av dina förfäders önskemål. Frihet är ett högt andligt tillstånd. Denna frihet kombineras med det sista monetära välståndet på den här världen. Du går in i en tid där du kan förbereda dig inför din återgång till att bli en andlig varelse, vars Kärlek kan användas för att förändra denna eller någon annan värld. De här lärdomarna kommer att granskas av oss och av era mentorer. Gör det som är rätt och det som uppmuntrar livets mångfald. För ut den Kärlek och omsorg som förhindrades av era tidigare uppfattningar om den här världen. Den här tiden kommer att bli en stor inlärningsövning. Den kommer också att bli en tid när vi kan träffas och på djupet beröra varandra!

     Idag använde vi den här rapporten för att visa er vilka mirakler som är redo att manifesteras. Var i Glädje och helt redo att möta människor från Inre Jorden och människor från den Galaktiska Federationen. Er själs långa natt närmar sig äntligen sitt slut! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander

onsdag 21 september 2016

Svenska -- Sheldan Nidle: 20 september 2016Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
20 september 2016
Originaltext: www.paoweb.com4 Ben, 16 Zip, 13 Caban
                  
Dratzo! Sedan vi först anlände  i större omfattning vid slutet av ert 1900-tal, har vi lärt oss i detalj hur er värld fungerar. Vi har allierat oss med era Uppstigna Mästare och deras talrika Jordallierade. Dessutom har vi haft omfattande planeringsmöten med våra kusiner i Agartha. Alla våra möten, tillsammans med våra långvariga vetenskapliga flygturer i studiesyfte och den efterföljande dokumentationen har förberett oss inför det som pågår på er planets yta. Mänskligheten på ytan befinner sig nu vid ett vägskäl. De som söker Ljuset har uppnått mycket och är äntligen redo att börja tillkännage villkoren för sin otroliga triumf. Ett nytt globalt finanssystem, världsomspännande frihet och nytt sätt att regera symboliserar den här segern. För två årtionden sedan beslöt de mörka hantlangarna att frångå den kapitulation som deras forna herrar, Anunnaki erbjöd dem. Denna vägran ledde er in i två årtionden med onödiga krig, regerings-planerad terrorism och en lång räcka med fortsatt korruption och missriktat våld. Denna förlängda tidsperiod med missgärningar går nu mot sitt slut. Den mycket eftersträvade tiden med fred, frihet och välstånd står i begrepp att börja.

    Medan den här nya tiden börjar, vill vi berätta litet mera om oss själva. Vår primära avsikt är ett fullständigt avslöjande (disclosure). Detta tillåter oss att vara mer öppna om hur vi förhåller oss till er. Vid den tidpunkten önskar vi innerligt att öppna upp en bred kommunikation med er. Många tror fortfarande att tanken på att den här världen ständigt besöks av utomjordingar är nonsens. Vi har för avsikt att inom kort skingra detta begrepp. När vi för årtionden sedan blev uppmanade av Himlen att ställa samman detta speciella första kontakt-uppdrag, var vi litet skeptiska. Våra Vetenskapliga och Teknologiska flottor hade enhälligt stämplat er civilisation såsom ännu inte redo för kontakt. Vårt plötsliga ingripande för att rädda er Sol, kombinerat med ett antal dekret från Federationens Andliga Råd, var en föregångare till det som senare hände. Därför stödde vi entusiastiskt det här enorma åtagandet för er planet och dess folk. Vi skickade ut en ganska stor flotta och började samarbeta med alla som var hängivna Ljuset, bland andra dess många aktiva förespråkare. Det har tagit oss nästan två årtionden att uppnå otaliga uppställda mål.

      Resultatet från dessa år då vi lärt känna varandra är att de på jorden födda som ingår i det här projektet nu accepterar oss fullt ut såsom en del av detta mycket mångsidiga team. Våra medarbetare planerar regelbundet och rådgör med andra delar av den här gruppen. Vi förstår deras planer och har bidragit med det som idag är det slutgiltiga schemat för denna oerhört komplicerade operation. Vi är djupt engagerade i det här projektet och vet när vi, inom en snar framtid, kan landa och samverka med er personligen. Sålunda kan våra mentorer göra sina dagliga förberedelser och veta när allt detta faktiskt ska hända. Denna er värld på ytan kommer att bli förvånad när det som vi har samtalat om träder fram. Det nya banksystemet, välståndet och den frihet som kommer med nytt regeringssätt kräver ivrig medverkan från er. Den värld som ni har vuxit upp med kommer plötsligt att "explodera" rakt framför er. Detta innebär att ni omedelbart måste acceptera ett antal omvälvande händelser. Det åligger var och en av er att lyssna, noggrant granska dem och agera.

   Denna snabbt föränderliga verklighet håller på att införas så att ni kan upptäcka hur underbar er omgivning har blivit. Detta är en ny värld där ni kommer att få ta emot en hel del viktig information. Ni behöver ta emot allt och ta er tid till att granska den. Regeringar kommer att vara dedikerade och repetera allt detta ett antal gånger. Det är viktigt att ni förstår vad som kan förväntas av er. Förutom allt detta, kommer en del av er att vara de första som, i en enorm inlärningstakt, får arbeta inom det nya välståndet och dess samband med det nya och vänligare finansiella systemet. Dessa erfarenheter kommer att hjälpa er att uppnå era drömmar och att sprida ett ständigt växande globalt välstånd. I samband med dessa speciella händelser kommer ett regeringssätt att införas som verkligen kräver er aktiva medverkan. Samhällsgrupper behövs på lokala och regionala nivåer för att samverka med detta styre. Vi har också för avsikt att ge er en viss vägledning och ger er möjlighet att fullt ut delta i vår kontaktverksamhet. Er tid som en sorts "dökött" är verkligen redo att komma till ett snabbt slut.


   Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Den här tiden är oss särskilt kär! Våra medarbetares stora arbete håller äntligen på att bära frukt. För länge sedan berättade Himlen för oss att en tid skulle komma när Anunnaki och deras hantlangare inte längre skulle styra den här världen. Denna efterlängtade tidpunkt träder nu fram. De som kom till oss för århundraden sedan och bildade andliga hemliga ordenssällskap tillägnade Ljuset och dess goda gärningar står på randen till en storslagen framgång. Ljuset har tvingat det sista av det mörka att begrunda sin kapitulation och planera inför den. Alla de större hantlangarna har informellt kapitulerat och speciella datum har godkänts. Det mörkas sista handlingar genomförs för närvarande. Vi kan förbereda oss för att inom  kort få glädja oss. Ära vare Himlen för alla dessa fantastiska välsignelser! De transformationer som krävs står redo att inträffa. Dessa stordåd beror till stor del på ert fortsatta fokus och stöd. Ta den tid som återstår och använd den för att komma samman och tacka alla i Himlen för dessa verkligt storslagna händelser.

  Det som nu sker ingår i en lång och mycket händelserikt strategi, som ursprungligen började vid slutet av andra världskriget. De amerikanska hantlangarna och deras anhängare hade äntligen uppnått sitt sekelgamla mål. De hade blivit en viktig del i Anunnakis efterkrigsplaner. Amerika grundades, inte såsom en potentiell världsmakt, utan som ett alternativ. Vi Mästare ville skapa ett gott exempel och ge världen ett välsignat alternativ till de globala hantlangare som styrde den här världen. Vi visste att Anunnaki en dag skulle vända sig mot Ljuset, och den här världen behövde ett annat exempel på hur man leder en stor nation. Men Amerika slets i själva verket sönder genom två väldigt olika sätt att styra det. Dessa skillnader kom till sin spets under de senaste fem åren. I nuläget håller de "krafter som styr" (”powers that be”) och deras onda agenda på att avskaffas. En ny tid kommer för alla folk.

    För närvarande kommer Amerika att leda den här världen in i en ny period där frihet, välstånd och jämlikhet är gränslöst. De som har hållit den här nationen och världen i allmänhet i träldom kommer inte längre att befinna sig i en sådan position att de kan motsätta sig det här nya sättet. De gamla uppfattningarna som ni länge fått er ”itutade” kommer att försvinna. Er vision och er fokusering på ett nytt tillstånd kommer att segra! Amerikas historia kommer att avslöjas och diskuteras öppet. Använd den här häpnadsväckande historien som utgångspunkt för att undvika även det allra minsta onda i denna underbart föränderliga värld. Förbli starka och var villiga att lyssna och lär er allt om Amerika och dess fantastiska profetia! Vi har även många andra saker att berätta. Det mörkas gärningar och lögner behöver komma fram för att göras kända och energin i dessa handlingar omvandlas till Ljus och ren salighet. Ni befinner er i en övergång till ett nytt medvetande och kommer att behandlas med sann och på nytt växande, visdom. Halleluja! Halleluja!

   Idag fortsatte vi med vår veckorapport. Som ni kan se är många spännande händelser redo att äga rum! En del av dessa kan till att börja med förvåna er. Förbli tålmodiga och fokusera på det goda som kommer att visa sig! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


onsdag 14 september 2016

Svenska -- Sheldan Nidle: 13 september 2016


Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
13 september 2016
Originaltext: www.paoweb.com

10 Cimi, 9 Zip, 13 Caban

Selamat Jalwa! Er verklighet är på väg att genomgå en kraftfull förändring i hur man ser på den här ständigt föränderliga världen. För länge sedan, när Anunnaki tog över den här planeten, fann de en liten grupp speciella människor som förändrats av Atlantiderna för Atlantidernas egna själviska syften. Under de senaste nästan tretton tusen åren, har de här människorna formats för att behaga Anunnakis många mörka önskemål. Den här processen hade nästan nått den punkt där det inte finns någon återvändo (”a point of no return”) när Himlen formellt ingrep för omkring fyra årtionden sedan. Himlen bestämde att vi skulle bege oss till det här solsystemet och omedelbart påbörja ett uppdrag, som till slut innebar att vända er tillbaka till ert tillstånd som Galaktiska Människor. Vi kontaktade då först Agarthas invånare i Inre Jorden och deras bundsförvanter, de Uppstigna Mästarna. Dessa inledande utflykter gav endast en mycket allmän skiss över hur det stod till med den här verkligheten. Vi talade sedan med de Uppstigna Mästarnas främsta medarbetare, de speciellt andliga Äldre och Kungliga som våra ursprungliga kontakter anvisat. Det tog oss över ett decennium med ständiga överläggningar för att uppnå ett antal överenskommelser. Dessa samtal gjorde det möjligt för oss att inleda genomförandet av en rad planer som först nu bär frukt.

    Dessa planer innebär att er nuvarande verklighet förändras på ett betydelsefullt sätt . De största förändringarna beror på er medvetandetillväxt, vilken låter er acceptera två viktiga saker. Den första är att ni inte är ensamma och den andra är att ert ursprung inte är av den här världen. Ni kom hit såsom Galaktiska Mänskliga kolonisatörer i gudomligt tjänande till Gaia för att i välsignelse hjälpa Gaias underbart mångfasetterade ekosystem. Ni avleddes från denna ädla väg av Atlantiderna och sedan av deras försåtliga efterföljare, Anunnaki. Den här processen kastade er in i begränsat medvetande vilket har tillåtit Anunnaki att "leka" med er sedan dess. Vår första uppgift var att se hur Himlen och era andliga vägledare arbetade för att förändra den här avskyvärda situationen. Hitintills har flera planer presenterats för oss, händelser som kommer att föregå våra landningar. Dessa nödvändiga förändringar kommer snabbt att omvandla de system som för närvarande håller er i en sorts otäckt slaveri. De här förändringarna kommer inom kort att vara i funktion. Då kan ett flertal nya regeringar förbereda den här världen inför vår välbehövliga ankomst.

   De som transformerar det här klotet önskar djupt få slut på tyranniets regeringstid, vilken har funnits kvar under de två årtiondena sedan Anunnaki lämnade i mitten av 1990-talet. Anunnakis hantlangare stannade kvar vi makten och vägrade på fullt allvar tillåta förändringarna. Istället kokade de ihop system för att förlänga sin position i ”förarsätet” i den här världen på ytan. Denna arrogans besegrades inte förrän under den allra sista delen av ert år 2015. För närvarande genomförs en plan som man först kom överens om i början på innevarande år. Allteftersom den här planen går framåt observerar vi hur de som representerar Ljuset fungerar i den här världen. De mörka hantlangarnas grad av arrogans kan inte överskattas. Trots sitt nederlag tvingar de Ljuset att behålla den här verkligheten som om den aldrig förändrats. Ändå är i själva verket det mörkas grepp om den här världen lagligt sett över. Avtal som tecknas med många av deras regimer påpekar att en rad nya regler sätter Ljuset och dess nya bank- och penningreformer som ansvariga för den här världen på ytan.

     Denna häpnadsväckande rad omständigheter förbluffar oss. Detta sätt att bemöta den initiala omvandlingen motsäger hur snabbt händelser nu flyter på för att vitt och brett förändra den här världen. Ett nytt system finns på plats och är redo att förändra funktionerna hos den här världen. Enligt vår åsikt skulle detta ha gjorts för åratal sedan. De som har gett upp måste avgå och vara beredda att ta sitt ansvar för det de har gjort. Den nuvarande globala skammen bör upphöra och det nya regeringssättet ta över fullt ansvar. De mörka hantlangarna spelade hårt och oanständigt för att behålla makten och de förlorade klart och tydligt. Detta gigantiska spel med väntan på att det oundvikliga plötsligt träder fram ha tagit alldeles för lång tid för vår smak. Trots detta, de som känner er svär på att den här pågående charaden är lämplig, eftersom ett antal viktiga beslut måste göras under vissa förutsättningar. Vi har därför gått med på dessa krav. Vi förväntar oss att de här händelserna och fonderna nu är på gång att manifesteras vid avsedd tidpunkt. Vi förväntar oss också att dessa fastställda tidpunkter ska uppfyllas, så att ni alla får njuta ordentligt av denna efterlängtade triumf!


   Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Under de senaste decennierna har ni sett era liv hållas till synes i ovisshet, medan de som arbetar för Ljuset sökt efter hur man bäst ska återställa den naturliga ordningen i den här världen. För århundraden sedan upptäckte det mörka hur man använder sitt sökande efter olja och andra naturresurser såsom ett sätt att förvränga hur detta klot tar hand om sina uppdrag. Detta plötsliga behov av att bedriva gruvdrift, tillverka och destillera, förändrade kraftigt hur allting fungerar. Gaia såg plötsligt hur stor oreda börja uppstå, allteftersom vädret och tidvattnet inriktade sig mot en ny rytm. Vi Mästare såg i bestörtning hur Gaias väder och vattenmönster, långsamt i början, började följa nya banor. Detta var bara början på ett sekellångt försök att ta över den här världen och låta varje aspekt av den gå i en riktning på sätt som Anunnaki och dess hantlangare önskade. Tack och lov misslyckas nu denna galna ordning och den gamla ordningen kommer inom kort att återställas. Detta är ytterligare ett tecken på det mörkas misslyckande.

    Kära Hjärtan, den nuvarande tiden handlar om att genomföra er fantastiska vision enligt era sanna känslor. Ett stort överflöd av pengar kommer att fördelas under de kommande månaderna och ge er möjligheten. Se inåt och besluta om vilket projekt som på djupet driver din inre Själ och följ sedan det. När dessa efterlängtade medel anländer, sätt igång, börja med glatt humör manifestera denna heliga dröm. Gå samman med andra och gör det till en sann gemensam strävan. Ur allt detta kommer en ny uppfattning om den här världen. Det blir en värld i vilken alla går samman i en större gemenskap av Kärlek, Ljus och ömsesidig omsorg! Ni befinner er då närmare att förstå er sanna och djupa önskan att hjälpa andra och glädjen av inre prestationer. För detta ändamål kommer ni att växa i medvetande och i nåd (grace).

    Den här nya världen kommer att påbörja en procedur att vända mänskligheten tillbaka till Himlen och stjärnorna. Den största glädjen kommer av att hjälpa varandra i Kärlek och att visa varandra nådens underverk. Denna glädje är något som ni alla behöver uppleva. Vi Mästare njuter mest av den när även de som ogillar varandra lär sig hur mycket bättre det är att älska och förlåta varandra. Var därför alltid redo inför det mirakel som förlåtelse är. Varje liv här är bara en språngbräda till att bättre förstå kraften hos gudomlig nåd och de mirakler som följer av att tillämpa gudomlig barmhärtighet. Det sägs ofta att nåd och barmhärtighet är visdomens tvillingpelare. Använd dina passioner för att få fram detta inom dig själv och framför allt i andra. Det som utspelas här  manifesterar både en handling fylld av nåd och barmhärtighet och glädjen i sann förlåtelse. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

      Idag fortsatte vi våra rapporter. Överallt förbereder Gaia den här världen på ytan för en verkligt glad överraskning. Tänk på att Himlen idogt förflyttar er mot en härlig återgång till fullt medvetande! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


torsdag 8 september 2016

Svenska -- Sheldan Nidle: 6 september 2016

Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
6 september 2016
Originaltext: www.paoweb.com


Många intressanta händelser sker nu. Den viktigaste är att de som har hand om leveransen av stora mängder humanitära fonder förbereder sig för att leverera dem. Denna omfattande globala överföring av fonder utlovar att skapa medel för att förändra hur den här världen fungerar. Många delar av det här klotet har undanhållits erforderliga möjligheter för att bygga upp välbehövliga vatten-och avloppssystem och moderna transportsystem. Med finansiell hjälp kan de nationer som det gamla finanssystemet antingen misskötte eller förnekade hjälp nu påbörja den komplicerade konstruktions-och utförandeprocessen. Dessa olika projekt kan snabbt ge även den mest primitiva regionen det nödvändiga vattnet, god sanitet och elektricitet, så att de kan bli moderna självförsörjande enheter i den här världen. Sedan kan man också föra in ett mera tidsenligt utbildningssystem. De här projekten ska garantera att varje del av den här världen är sammankopplad med det världsomspännande nätet, liksom även att alla kan få tillgång till de saker som anses vara en del av den här moderna världens självklarheter. Sålunda kommer dessa fonder, dessa pengar att få slut på nackdelarna med den tidigare finansiella verkligheten!

Allteftersom denna nya verklighet moderniserar den här världen utvidgas den också och bevarar mångfalden inom de ekologiska systemen. Under de sista två århundradena har en omfattande samling inhemsk flora och fauna skadats genom mänskligheten. Denna massförstörelse genomfördes tidigare antingen för att ta över regionens naturresurser eller i ”utvecklingens namn”.  Det primära syftet för närvarande är att skifta och tillgodose sätt som ökar mänsklighetens levnadsstandard och bevara de ekosystem som är viktiga för att bevara djur och växtliv, träd och land som vi alla behöver för att växa och trivas. Dessa nyligen planerade återställande åtgärder ska få livets naturliga ordning att växa och frodas igen. Vi uppmuntras av det sätt, på vilket ni börjar överge gamla uppfattningar som fördömde existensen av så ädla verkligheter. De gamla ekonomiska tillvägagångssätten kommer att begravas i Ljuset av ett nytt växande välstånd. En annan faktor i allt detta är ert stadigt växande nya medvetande.

Ni börjar utveckla nya uppfattningar och avsikter vilka bokstavligen kommer att förändra ytan på det här underbara klotet. Gaia ser på det ni gör och ler. Ni för in ett härligt Ljus till varje del av den här globen. De som tidigare använde sina teknologier för att fylla denna glob med dödens innersta väsen ser nya teknologier föra tillbaka en Livgivande essens som verkligen är förvånande. Tills nyligen skrev grupper av era biologer ett flertal rapporter som vitt och brett pekade mot en global förintelse. Det finns nu en antydan om det motsatta,  ett blomstrande Liv på den här världen. Detta beror till stor del på de uppfattningar ni tillägnat er om hur ni kan förändra det sätt som det globala samhället ser på sig själv. Ni ser hur lätt ni kan återställa den här världen när ni förändrar det sätt på vilket ni behandlar platser där era naturresurser finns. Därför håller ni på att upptäcka vitaliteten hos återhämtningen inom hela er världs olika ekosystem.

    Medan ni fortsätter att titta på det som i första hand är nödvändigt för den här nya världen går ni på nytt igenom de där projekten som ni måste göra först. Ni sätter sålunda samman allt det som ni behöver för att bidra. Alla  större projekt kommer att behandlas enligt varje regerings önskningar och fonderna kommer att tilldelas dem genom de Kungliga och Äldre i Öst och Väst. Ni kommer att inrikta er på de projekt som bygger upp alla era healingcentra och på de ansträngningar som era företag och visioner kräver. De här åtgärderna har godkänts i förväg och många av er kan förvänta er att få ta emot era första små biståndsfonder. Efter det kommer ni att få ta emot summor veckovis eller månadsvis, på det sätt ni så planerat till alla era  underbara idéer. Alla dessa fonder kommer även att ge signal om att de länge efterlängtade välståndsfonderna kommer att ges ut. Dessa häpnadsväckande händelser kommer dessutom att tillåta att den nya NESARA-republiken deklareras av den nyutnämnde tillfällige presidenten. (ö.a. gäller USA)


Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Under de gångna veckorna har frågorna kring fonddistributionsprogrammet lösts, det program som vi alla i välsignelse har arbetat fram. Praktiskt taget har alla dessa avbrott nu uppnått de utlovade fondfördelningarna och leveransstadierna. Detta betyder att vår gemensanna vision är framgångsrik. Det mörka har neutraliserats. Ljuset har äntligen triumferat. Uppgiften att nysta upp den här långa fördröjningsprocessen är avklarad.  Vår avsikt är att använda våra förmågor till att garantera att en värld i välstånd etableras. Den första nyckeln till detta är de vitt utbredda välståndsprogrammen. Deras slutliga leverans ger tilltro till att ersätta ”företaget USA” (USA Inc) med det nya NESARA-styret. För att stödja genomförandet av detta kommer ett antal mycket viktiga allmänna tillkännagivanden. Den nya regeringen kommer att återställa Konstitutionen och vända tillbaka USA till en äkta civilrätt. Dessutom kommer den att göra styret mera livsdugligt genom att göra Kongressens verksamhet synlig för folket.

Er kollektiva visualisering och ert växande medvetande har gjort allt detta möjligt. Amerika kommer att återställas till det vi avsåg när det föddes. Den här proceduren kräver att ni ser på regerandet i ett annorlunda ljus. Ni behöver dagligen  deltaga inom någon regeringsaspekt. Det mörka ville länge skapa en verklighet där den här möjligheten var omöjlig. NESARA tar bort denna från dem och ger den tillbaka till er. Använd den här tiden till att göra regerandet till en sann del av dig. Välsigna dagligen detta styrande och försäkra dig om att det är till gagn för var och en på sätt som möter ditt gillande. Detta innebär inte på något sätt någon form av dominans. Regerandet är meningen att vara ett redskap att ta till som sista utväg, och vars handlingar möter allas gillande! Kärnpunkten i detta är att upprätthålla friheten och samhällsnyttan i ens handling.

Under den här kommande tiden kommer ni att få ett välstånd som låter er uppnå era drömmar och ett styre som speglar er nya verklighet. Var hela tiden medveten om vad som sker runt omkring dig. Nyckeln till allt detta är fokusering och att förverkliga en vision som du har haft under lång tid. Himlen har alltid belönat dem som planerar att uppnå gott arbete och använder sin flit till att uppnå välsignelser från Himlen och från oss. Vi är evigt tacksamma för att ni växer i andlig potential och hjälper alla att uppnå sina mål. Vi tackar nådigt alla som förstår skönheten i det som Himlen lägger fram inför er. Denna nya gudomliga tid kommer att ge er välstånd, frihet och en förnyad känsla av ansvar. Med höjningen till fullt medvetande återförenar sig mänskligheten i glädje med sin vitt spridda familj från Ljuset! Hosianna! Hosianna! Hosianna!


Idag fortsätter de rapporter som vi sänder ut veckovis. Äntligen befinner vi oss på själva randen till det som man i decennier har berättat för er. Använd den här stunden till att glädjas, fira och välkomna in denna nya tidsålder med frihet och överväldigande välstånd! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure