Followers

Google+ Followers

torsdag 26 april 2012

24.04.2012

Sheldan Nidle

24.04.2012


8 Ahau, 13 Kank'in, 8 Manik


Dratzo! Vi är tillbaka! Vi har blivit informerade om att flera större banker världen över i det närmaste är färdiga att lämna över ägande och ledning. Detta är en del i det massiva skiftet av ekonomisk makt, från de mörkas händer över till de Ljusa, och är resultatet av de Uppstigna Mästarnas senaste manövrer. Dessutom har tiden kommit för att konsolidera de fonder som först skapades av Saint Germaine i början på 1700-talet, och av Quan Yin på 600-talet. Dessa stora reserver av guld och silver utgör grunden för att omfördela rikedomen på er värld från några få utvalda till dem som är fast beslutna att skapa ett allmänt välstånd för planeten. Denna överföring för med sig ett nytt banksystem som är helt transparent vad gäller dess olika transaktioner. Detta nya banksystem har sin grund i en förordning som aldrig tidigare förekommit, nämligen att bankerna är Ljusets gudomliga instrument. De ska användas för att hjälpa olika företag (särskilda kompanjonskap), vilka anförtrotts specifika och tillfälliga uppdrag: att fördela teknologier och närbesläktade tjänster till nytta för hälsa och välbefinnande hos er globala befolkning.

torsdag 19 april 2012

17.04.2012

Sheldan Nidle

17.04.2012


1 Ben, 6 Kank'in, 8 Manik


Dratzo! Vi är tillbaka! Den stora förändring som er värld genomgår förutspåddes först av det Forntida Folket för över 13 000 år sedan. Förändringen är en del av det man kallade "det stora galaktiska året." Himlen kommer att hedra den här tiden genom att skapa ett stort Ljus som tvättar bort det mörka och alla dess hantlangare. För över 20 år sedan blev vi ombedda att komma hit för att vid en bestämd tid vara redo att genomföra en masslandning med vår personal på era älskade stränder. Och vi kom, men insåg då att Himlens datum för det här företaget var något oklara. Så vi anpassade oss och använde tiden till att lära känna er bättre. Alltsedan ankomsten hit har vi blivit en del av en helig rörelse som förbereder människorna på Gaias yta inför de krav som de gudomliga påbuden ställer på den här planeten. Ett av kraven anger behovet att genom helig utrensning lösa frågan med de mörka hantlangarnas labyrint som kontrollerar er planet. I huvudsak kommer detta att börja med en formell, enorm förändring av det sätt som era samhällen fungerar på och det sätt på vilket ni uppfattar er verklighet.

onsdag 11 april 2012

10.04.2012

Sheldan Nidle

10.04.2012


7 Cimi, 19 Mac, 8 Manik


Dratzo! Vi är tillbaka! Skeenden fortsätter att röra sig framåt. Efter påsk är mycket i görningen i världen. I Asien har konferenser nyligen hållits för att fastställa de nödvändiga förutsättningarna för den nya verklighet som inom kort plötsligt kommer att ta form omkring er. Vid dessa möten enades man om, att ett antal välståndsfonder skulle användas för att skapa ett permanent välstånd i Asien. Liknande konferenser hölls i Europa och i Amerika. De stora tillgångar som insamlats av de Uppstigna Mästarna kommer att spridas runt er värld för att utrota fattigdom och främja hälsa och välbefinnande för alla. Fonder kommer även att anförtros till individer som valts ut i förväg i syfte att skapa nya vägar för att sprida dessa spektakulära summor med pengar. Dessa resurser ska användas för att introducera de nya teknologier som kommer att göras tillgängliga för er värld inom hälsa, jordbruk och transporter. Tillsammans kommer ni att bli kompanjoner vilket tillåter offentliggörandet av en hel del sedan länge tillbakahållen information. Denna nya information och den nya teknologin kommer att utgöra grunden för att flytta över era nuvarande samhällen till Ljuset.

onsdag 4 april 2012

03.04.2012

Sheldan Nidle

03.04.2012


12 Cauac, 13 Mac, 8 Manik


Dratzo! Vi är tillbaka! Er värld fortsätter sin övergång till en ny verklighet. Planeten har flyttat sig nästan 2,0 grader mot ekliptikan (Övers. anm: The ecliptic, ”storcirkel” på himmelssfären som solen rör sig utefter) som en följd av de ökande energier som passerar genom er Sol från den galaktiska kärnan. De här energierna sätter en allt större press på de planetariska nätverken, som också fortsätter att ändra sig. Samma galaktiska basenergier skapar förhållanden för de andra vattenvärldarna så att de flyttar sig närmare solsystemets heliga skiftespunkt. Detta infaller när ert solsystem riktar in sig i linje med resten av er galax, vilket tillåter galaxen att avsevärt förändra sin grundläggande spiralform och ge dess verklighetsnät (reality grids) möjlighet att komma i rytmisk samklang med de c:a 350 000 galaxer som utgör den här sektorn i det fysiska. Vi har fått i uppdrag av Himlen att öka vårt deltagande och tillsammans med den galaktiska Elohim se till att dessa justeringar utvecklas såsom de påbjudits av Skaparen och av de heliga Serafimerna från AEON. Detta projekt sammanfaller med det gudomliga ingripande som nu sker på er värld.

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure