Followers

Google+ Followers

torsdag 19 april 2012

17.04.2012

Sheldan Nidle

17.04.2012


1 Ben, 6 Kank'in, 8 Manik


Dratzo! Vi är tillbaka! Den stora förändring som er värld genomgår förutspåddes först av det Forntida Folket för över 13 000 år sedan. Förändringen är en del av det man kallade "det stora galaktiska året." Himlen kommer att hedra den här tiden genom att skapa ett stort Ljus som tvättar bort det mörka och alla dess hantlangare. För över 20 år sedan blev vi ombedda att komma hit för att vid en bestämd tid vara redo att genomföra en masslandning med vår personal på era älskade stränder. Och vi kom, men insåg då att Himlens datum för det här företaget var något oklara. Så vi anpassade oss och använde tiden till att lära känna er bättre. Alltsedan ankomsten hit har vi blivit en del av en helig rörelse som förbereder människorna på Gaias yta inför de krav som de gudomliga påbuden ställer på den här planeten. Ett av kraven anger behovet att genom helig utrensning lösa frågan med de mörka hantlangarnas labyrint som kontrollerar er planet. I huvudsak kommer detta att börja med en formell, enorm förändring av det sätt som era samhällen fungerar på och det sätt på vilket ni uppfattar er verklighet.Denna stora transformation av er verklighet har i själva verket redan fullbordats i Himlen, och allt som återstår är att manifestera detta i det fysiska. Fundamentala delar av era större regeringar har gått samman och bildat allians med många hemliga heliga sällskap. Denna allians omfattar ett stort antal nationalstater, och alliansen har uppnått de lagliga och moraliska avtal som är grunden för en större aktion som ska genomföras i vår. Vi ligger bakom den här koalitionen och har sammanfört dess avsikter med motsvarande hos Inre Jorden. Vi är alla hängivna uppgiften att till punkt och pricka genomföra vårt uppdrag och att vid rätt tidpunkt avlägsna det mörka och dess agenter från sina maktpositioner i er värld. Den här aktionen banar väg för en uppsjö aktiviteter som kulminerar i våra masslandningar på er planet. Sedan kan vi snabbt förbereda er för er återgång till fullt medvetande och för er återförening med er Inre Jord, med era andliga familjer och med era rymdfamiljer. Allt detta utgör en del av en mycket större och mer betydelsefull plan: att vända den här galaxen mot Ljuset.

Alltsedan fredens återkomst i vår galax har Himlen kunnat sammanföra vår Federation med den tidigare Ankara Alliansen. Denna utökade Galaktiska LjusFederation fokuserar nu på att föra er till fullt medvetande. I många avseenden är ni en betydelsefull symbol för de före detta medlemmarna i den mörka Ankara Alliansen, vilka nu dagligen ber oss om detaljer om det som sker på er värld. De är mycket angelägna om att ni ska komma och hjälpa dem i deras egen unika uppstigningsprocess och det är orsaken till att nästan hälften av vår flotta i ert solsystem består av skepp från dessa nyligen anslutna stjärnnationer. Våra kontaktpersoner har haft ett kontinuerligt utbyte av data och möten med dem för att diskutera utvecklingen på er planet. Just nu håller vi på att samla in information om det som kommer att hända inom kort. Olika militära och polisiära styrkor gör sig iordning för massarresteringarna av nyckelpersoner inom era regeringar och inom era globala finansiella nätverk och större banker runtom i er värld. Dessa arresteringar utgör den inledande åtgärden i ett stort åtagande för att göra om er verklighet.

Omvandlingen av er verklighet ger oss möjlighet att komma och arbeta öppet i er värld. För decennier sedan tillät ni den nukleära "anden" (genie) att växa till ett nät av kärnkraftverk som för närvarande tjänar som elektricitetens främsta källor. Tyvärr byggdes dessa efter dåliga konstruktioner, vilka dagligen läcker ut osäkra mängder strålning i er luft, i ert vatten och er mark. Det är nödvändigt att de stängs ner och att alla lager för nytt och utbränt kärnbränsle neutraliseras. För närvarande sprider flera kärnkraftverk i Japan stora mängder strålning i Stilla havet och runtom i er värld. En stor del av detta radioaktiva gift extraheras i hemlighet varje dag från era hav och er luft av vår personal, men en sådan potentiell hälsorisk behöver en mycket mer praktisk samverkan genom nätverk av våra skepp. Detta är en av de större anledningarna till att era nya regeringar redan inom några dagar efter sitt makttillträde gör avslöjandet om oss (disclosure), och inte väntar ett antal veckor som man tidigare planerat. Vi har mycket att tala om i dessa utsändningar, inte minst om hur man ska neutralisera dessa allvarliga hälsorisker och hur man ska rensa upp er luft, ert vatten och er jord.Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med nyheter om våra medarbetares framsteg med att manifestera ert välstånd och er nya styrelseform. Massarresteringarna ligger mycket nära. Många ledande personer inom banker och finans över hela världen har redan sagt upp sig, och nu inkluderar dessa sparsamt rapporterade händelser den högsta ledningen hos vissa stora internationella företag. Våra medarbetare begränsar rörelsefriheten hos många tjänstemän på hög nivå såsom en förberedelse för det som ska ske. Regeringsförändringarna kommer till allmän kännedom först efter att vi har säkrat kontrollen över ett antal större bankföretag och intagit en övervakande roll av driften av flera viktiga centralbanker.

Vår avsikt är att sänka det nuvarande korrupta finansiella systemet och städa upp inom tradingmarknaderna i ert globala samhälle. Företagen och deras många aktiemanipulationer och orättfärdiga råvaruspekulationer måste drastiskt förändras. För att få er ut ur nöd och fattigdom till en värld med obegränsat välstånd, kräver er ekonomi både en djup utrensning och en total omkonstruktion. Slutet på olagliga skatter och införandet av olika nya imponerande teknologier kommer att bli en bra början. Funktionerna hos era större finansiella institutioner kommer snabbt att förändras till oigenkännlighet. De ska bli de instrument som gör det möjligt att manifestera och hantera era innerligaste drömmar, vilket leder till en optimal miljö för er egen omvandling till fullt medvetna LjusVarelser.

När det gäller ert styrelsesätt, är det i desperat behov av en fullständig översyn! Politiker och deras partier har sedan urminnes tider behövt samla in pengar för att bli valda eller för att behålla ett offentligt ämbete. Detta krav är en öppen inbjudan till en moralisk kompromiss, till myndighetsmissbruk inom höga ämbeten, eller till och med ett helt övertagande av ”särintressen”. Er nya styrelseform kommer snabbt att gå förbi sådana överväganden och inrätta en miljö som motverkar sådan verksamhet. Detta kommer att göras genom att inrätta ett stort offentligt ”vakthundsnätverk”, inspirerat av en ny inställning till att styra och regera och genom att i högsta grad underlätta kontakten med regeringen och samverkan mellan tjänstemännen och folket. En fullt informerad och utbildad befolkning och en snabbt växande öppenhet inom regeringen kommer att omvandla det nuvarande träsket. Vi avser att noga övervaka hur saker och ting utvecklas och informera er om hur bra ni ordnar det för att få regeringen att uppfylla era behov.

Idag talade vi om några av de faktorer, som leder fram till de händelser som kommer att förändra er värld till det bättre. Vi talade även om vissa delar av det vi behöver göra för att rensa upp Gaias ekosystem. Tiden närmar sig för att vissa välbehövliga händelser ska manifesteras! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      Originals and translations of Galactic Messages available atInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure