Followers

Google+ Followers

onsdag 4 april 2012

03.04.2012

Sheldan Nidle

03.04.2012


12 Cauac, 13 Mac, 8 Manik


Dratzo! Vi är tillbaka! Er värld fortsätter sin övergång till en ny verklighet. Planeten har flyttat sig nästan 2,0 grader mot ekliptikan (Övers. anm: The ecliptic, ”storcirkel” på himmelssfären som solen rör sig utefter) som en följd av de ökande energier som passerar genom er Sol från den galaktiska kärnan. De här energierna sätter en allt större press på de planetariska nätverken, som också fortsätter att ändra sig. Samma galaktiska basenergier skapar förhållanden för de andra vattenvärldarna så att de flyttar sig närmare solsystemets heliga skiftespunkt. Detta infaller när ert solsystem riktar in sig i linje med resten av er galax, vilket tillåter galaxen att avsevärt förändra sin grundläggande spiralform och ge dess verklighetsnät (reality grids) möjlighet att komma i rytmisk samklang med de c:a 350 000 galaxer som utgör den här sektorn i det fysiska. Vi har fått i uppdrag av Himlen att öka vårt deltagande och tillsammans med den galaktiska Elohim se till att dessa justeringar utvecklas såsom de påbjudits av Skaparen och av de heliga Serafimerna från AEON. Detta projekt sammanfaller med det gudomliga ingripande som nu sker på er värld.Detta gudomliga ingripande närmar sig en magisk punkt! För närvarande åser vi de sista stegen där verkligheten i er värld omvandlas från mörker till Ljus. Himlens representanter, i samverkan med ett antal hemliga heliga sällskap och många av era Uppstigna Mästare, är redo att ”ösa” ut ett storslaget överflöd. Detta universella välstånd sparkar igång stora förändringar i det sätt som era globala ekonomiska och politiska system fungerar. Det blir sannerligen ett år präglat av aldrig tidigare skådade och unika förändringar! Den viktigaste aspekten för oss är naturligtvis att ett antal av de större regeringarna gör ett fullständigt avslöjande (Disclosure) av vår välvilliga närvaro och om vårt uppdrag här. Vi står helt redo att gå vidare med mängden aktiviteter i vår agenda, som avslutas med de åtgärder som för er tillbaka till ert naturliga tillstånd med fullt medvetande. Nu, medan vi pratar, genomförs vissa nödvändiga förberedande åtgärder av särskilt utsedda kontingenter inom världens militär och av polisgrupper anslutna till dem. De fullföljer de sista förberedelserna inför en global process med massarresteringar som för alltid kommer att förändra er värld. Dessa arresteringar förebådar ett nytt sätt att regera och en ny välfärd för alla!

Denna första ovanligt stora uppsjö av förändringar kommer att leda till en rad alltmer spännande händelser. Tillsammans med invånarna i Agartha arbetar vi för att för er arrangera en optimal väg till det galaktiska samhället. Denna väg börjar med många hemliga teknologier, vilka kommer att presenteras för er av era nya regeringar. Samma regeringar kommer även att friskriva er från era skulder och fördela ert nya överflöd. Sedan är det dags att globalt bemöta klimatförändringarna, vilka är ett påtagligt faktum. Detta kommer att kräva att ni helt förändrar er inställning till er dyrbara levande planet. Den fortsatta, massiva förstörelsen av er hemvärld måste stoppas. Nya teknologier kommer omedelbart att göras tillgängliga för att upprätthålla er planet och påbörja återställandet efter årtusenden av härjningar. I vår roll som mentor ingår att bidra med vår teknik och på olika sätt ge er råd om hur ni kan hantera era mest akuta globala behov. Allt detta har ni hört många gånger tidigare; nu är det dags att på allvar diskutera hur man ska genomföra det hela.

Invånarna i Agartha känner mycket väl till er. I själva verket har de i nästan tretton tusen år levt i hemlighet bland er, och därför är deras visdom mycket viktig för oss. De Uppstigna Mästarna har den heliga uppgiften att ställa tillrätta de många osanningar och antydningar som av de mörka vävts in i era religiösa filosofier. Sanningen behöver ärligt komma till uttryck, ändå på ett sådant sätt att ni kan uppfatta det raffinemang som använts av Anunnaki för att snedvrida era religiösa verk. Mästarna kan ”få ordning på torpet” och ge er grunden till en fullständig omarbetning av era gamla historier och era myter om människans ursprung. Av största vikt är även en massiv förändring av hur ni relaterar till det magnifika Väsen ni bor på. Ert fall ner i begränsat medvetande dolde många saker för er, och vägen tillbaka till fullt medvetande kan förändra dessa mysterier till begrepp som snabbt kommer att bli en del av er vardagskunskap om den här världen och om själva det fysiska. Allt detta börjar med avslöjandet (disclosure).

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Den här veckan har vi hjälpt många av våra medarbetare att förbereda flera specifika projekt för deras omedelbara aktivering. Vi har på alla sätt levt upp till Himlens heliga påbud, och det är nu accepterat att er verklighet är fullt beredd att skifta. Denna förändring börjar med en rad arresteringar och ”avgångar” av betydelsefulla personer i det mörkas tjänst inom regering, finans och internationell bankverksamhet. Denna aktion följs direkt av två andra: leveranserna av era välståndsfonder genom därtill utsedd personal, samtidigt med överföring av den politiska makten till nya tillfälliga caretaker-regeringar inom flera stora regeringar i världen. Dessa två åtgärder leder till den tredje: raden av officiella tillkännagivanden som förklarar de nya bank-och finanssystemen, full skuldeftergift, och återställandet av era suveräna rättigheter.

Dessa aktiviteter signalerar att Avslöjandet står näst i tur och är nära förestående. När det gäller den sistnämnda frågan finns det ytterligare en stor faktor som bör beaktas; att ta hänsyn till vår kära, välsignade värld kräver ett brådskande slut på de existerande krig som nu hotar hennes hälsa. Vi har bett våra familjer från Agartha och våra galaktiska familjer att ansluta sig till oss för att återställa Gaia till hälsan, men den här aktiviteten kräver en stor mängd direkta, öppna ingripanden från vår sida. Som tur är, ska denna synliga verksamhet godkännas av de nya caretaker-regeringarna, och därför har behovet att offentligt avslöja vår närvaro tidigarelagts på dagordningen, från en fråga som skulle hanteras under andra veckan efter de tillfälliga regeringarnas tillträde till en fråga som hanteras helt och fullt tillsammans med våra första tillkännagivanden. Det mörkas skurkstreck kan och kommer inte längre att tillåtas. En ny epok för mänskligheten är här!

Kärnpunkten i det här meddelandet är att försäkra er om att en stor mängd arbete har utförts av våra medarbetare för att ersätta det mörka styret och för att distribuera ett enormt globalt välståndsprogram. Detta är bara några av alla de aktiviteter som planerats för att förflytta er till fullt medvetande. De kommande inledande aktiviteterna kommer oåterkalleligen att förändra er värld och ge en startpunkt för den Galaktiska Federationens första-kontakt-uppdrag. Vi och våra systrar och bröder från Agartha har också för avsikt att presentera oss för er under denna inledning. Fastän det som ska ske kan bli chockartat för er, är det i själva verket en början som kommer att leda er till den välsignade glädjen av ett fullt medvetande. Här kommer ni sedan att hjälpa hela Himlen och oss med att utveckla den gudomliga planen för det fysiska. Det är verkligen spännande tider som ni nu bevittnar och lever i!

Idag fortsatte vi vårt samtal om det som sker på er värld. En ny gyllene tidsålder för mänskligheten har grytt. Offentliggörandena om Avslöjandet (disclosure) från era nya regeringar kommer att tillåta oss göra ett antal saker som är avgörande för att göra scenen klar inför våra masslandningar. Vi väntar med glädje på chansen att formellt få träffa var och en av er. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      Originals and translations of Galactic Messages available atInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure