Followers

Google+ Followers

onsdag 19 april 2017

Svenska Sheldan Nidle 18 april 2017 Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
18 april 2017
Originaltext: www.paoweb.com


 6 Akbal. 6 Kank'in, 13 Caban 
   
Selamat Jalwa! De få avslutande uppgifterna är nästan genomförda. I takt med att leveranserna går framåt utförs kontroll på varje nivå, och med stor tillfredsställelse fortsätter leveranserna till nästa säkerhetspunkt. Denna noggranna operation kommer att fortsätta tills alla de som förtjänar det har fått sina utbetalningar. När man ser på de här händelserna, inser man snabbt hur de för oss allt närmare en ny regering, nya friheter och ett överväldigande välstånd. Det låter också det mörka att få agera som den huvudsakliga skiljedomaren i denna rädslofyllda verklighet under ytterligare några sista dagar.

   Ljuset välkomnar glatt de mörka hantlangarnas kommande död. För länge sedan, när Anunnaki först tog över kontrollen, tycktes det mörkas förändringar avlägsna. Mitt i denna mörka mellanakt, började Himlen långsamt plantera fröna för en ny värld. Trots detta kunde de kvarvarande tretton årtusendena allvarligt påverka er. De lämnade er med en stickande känsla av att allt inte stod rätt till och att någonting underbart krävdes för att återställa balansen. En sådan sak är nu i färd att ske.

   En stor koalition från Ljuset har brutit igenom och en helt ny verklighet håller för närvarandepå att bildas omkring er. Den här nya världen kommer att förvisa det mörka och dess onda förehavanden. Den gamla miljön kommer att omvandlas och era inre passioner kommer till sist att bli en gemensam verklighet. Vi ber om ert fortsatta tålamod. Tiden för Himmelsk glädje håller nu på att iordningställas för att bli er mest underbara uppsättning glädjeämnen! Nyckeln är att hålla ert fokus och inom er veta att underverk verkligen är på gång. Hosianna! Hosianna!

   Vi kom hit för nästan två decennier sedan, i vetskap om att det här uppdraget skulle bli en mycket svår uppgift. Det har visat sig bli så, men var säkra på att Himlens förändringar för den här världen verkligen ligger för handen. Låt inte det pågående kaoset besvära er. Det är i själva verket den turbulens som dessa stora omvandlingar ibland kan kräva. Var övertygade om och vet på det inre planet att triumfens tid är nära. Dessutom är vi alla här för att hjälpa er att uppnå er predestinerade framgång. De här tiderna är verkligen förändringens tider!


   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Era storslagna visioner hjälper oss att föra in en ny värld som kommer att fyllas med fred, välstånd och Kärlek. Det här landet kommer att tillåta er att släppa loss de fantastiska passioner som ligger till grund för era kollektiva visioner. Var redo inför det som ligger mycket nära att uppenbaras. Som tidigare nämnts, tillät Himlen det mörka att tro att det snabbt kunde skapa en betungande katastrof. Så är naturligtvis inte fallet. Välsignade omständigheter har lett till deras undergång, och en underbar värld manifesterar sig runt omkring er.

   Tillsammans måste vi hålla den här underbara visionen av en ny, välmående och suverän värld. Vi vet precis hur frustrerande den här komplicerade operationen har varit. Inte desto mindre är den något, som ni alla så fantastiskt har bidragit till. Vi berömmer er för det som ni har hjälpt oss att skapa. Detta är verkligen en gemensam händelse som ni och de i Himlen har skapat. Vi välsignar er för denna länge försenade framgång. Ni har verkligen gjort att hela Himlen och Jorden rodnar över det fantastiska sätt som ni har genomfört era åtaganden. Ett jättelikt Halleluja för era fantastiska insatser!

   Det som är redo att inträffa är den sista uppsättningen rättfärdiga tillslag som hedrande kan tillskrivas de av Ljuset som modigt gjorde allt detta gudomligt möjligt. Vi vill tacka dem som avslutade alla de här sakerna som inom kort kommer att göra NESARA republiken möjlig med allt som den innebär för mänskligheten och denna ärorika Glob, Gaia, och hennes himmelska Andliga Hierarki. Låt oss avsluta med ett erkännande och mycket tack till alla för era goda gärningar!

   Idag fortsatte vi med en förkortad version. Vi har för avsikt att fortsätta tills allt ligger tillrätta och ni fritt kan sola er i Kärlek och Ljus vilket ni gudomligen förtjänar. Många välförtjänta händelser ligger nära. Var redo att acceptera allt som är på gång att manifesteras! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander

onsdag 12 april 2017

Svenska -- Sheldan Nidle, 11 april 2017
Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
11 april 2017

Originaltext: www.paoweb.com

11 Men, 18 Mac, 13 Caban         
Dratzo! Galenskapen i denna udda verklighet fortsätter att ständigt föra fram nya tolkningar om hur den här världen fungerar. Vi sitter i dilemmat att räkna ut allt. På grund av detta är vi kvar i ”vänteläge”, men befinner oss trots detta i den slutliga processen som möjliggör den förväntade lanseringen av RV (revalveringen) och slutet på det gamla USA, INC. Det här området är fyllt med ständiga fallgropar som på något sätt förvandlas till välsignelser och flyttar allting framåt. Vi räknar med att inom kort få höra att de första efterlängtade utbetalningarna äntligen har börjat. De som ansvarar för den här uppgiften vidhåller att det nuvarande missriktade tillståndet i den här världen inte förskjuter detta mycket utdragna moment. Vi räknar med att höra goda nyheter om detta och vet att något stort är på väg att hända. Denna er resa befläckas ständigt av lömska skurkstreck utförda av den förmodligen hjälplösa mörka kabalen. Vi tenderar till att skratta åt deras antaganden. Vår övertygelse är att en stor uppsättning mirakler är på väg och förändrar allt.
   Vi har observerat denna kollektiva galenskap under de senaste decennierna, och det är svårt att formellt engagera sig. Den här verkligheten verkar vara som en modern verklighet ur "Alice i Underlandet", där det som verkar verkligt inte är det, och det som är löjligt plötsligt verkar vara den enda sanna verkligheten. Ni ser hur de ansvariga agerar på ett surrealistiskt sätt. Samtidigt blir det som verkar omöjligt den enda verkliga vägen. Trots detta händer verkligen saker i denna sammanblandade, upp och ner-vända verklighet. Det är inte konstigt att vi i det förflutna undvek sådana omogna världar. Trots detta har vi inte desto mindre åtagit oss att göra det som är rätt för att tillåta den här världen att växa i medvetande och lösa dess nuvarande svårigheter. Vi ser att de som har befogenhet att skapa denna nya värld är nära att sätta igång sin mycket nödvändiga åtgärd. Det är detta som ger oss en känsla av att något underbart är på väg att hända!
   De vars liv är tätt sammanflätade med en helig process inser hur djupt skapandet av den här nya verkligheten trots allt har åstadkommit även om det verkar litet långsökt. Något helt underbart håller på att födas. Det mörka börjar begripa att den här gamla verkligheten är färdig, och i dess ställe finns en ny, som inom en snar framtid kommer att skänka den här världen två saker. Den första är det nya välståndet och dess gudomliga resultat, uppkomsten av en mera medveten mänsklighet. Den andra finns i den växande kraften i den här världen som slutligen kommer att förföra och sedan verkligen förstöra det mörka och dess avskyvärda tillvägagångssätt. I dess kölvatten kommer den energi att uppstå som skapar Ljuset och dess sanna Kärlek, Rättfärdighetens väg! Var ständigt medveten om detta och vet djupt i ditt hjärta att det här nonsens-fyllda träsket innehåller fröna till denna nya underbara verklighet. Ni har vandrat under till synes en evighet för att uppnå denna punkt. Var alltid medvetna om att den här nya heliga kraften håller på att bildas och den kommer att bära den jordiska mänskligheten till sin förutbestämda punkt med himmelsk härlighet.
   Omvandlingen av den här verkligheten kommer att avsluta den nuvarande smittan av hopplöshet, och ersätta den med frihet som innehåller Suveränitet och ett sätt att uppnå era inre känslor för Kärlek, Ljus och Glädje. Det är denna storslagenhet som kommer att bli den nya republiken och dess speciella stämpel av himmelskt styre. Den heliga kraften bakom allt detta växer och är på väg att omvandla ert nuvarande onödiga lidande. Tro därför inte att de nuvarande ohälsosamma förhållandena är permanenta. Det mörka och dess många grupperingar kommer att sopas bort. Vi välkomnar början på vår tid tillsammans med er! Detta kommer att tillåta er att delta tillsammans med alla. Ni kommer att börja er tid med Himmelriket på Jorden. Alla underverk kommer att bli normala. Halleluja! Halleluja!

Hurra! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer fyllda med en Glädje som bara känner hur underbart ni växer och förbereder er inför en ny verklighet. Detta land som för närvarande bildas kommer snart att Välsignas av Himlen och kan därför, vid rätt tidpunkt, visa sig på ett magiskt sätt. Vår verksamhet inriktar sig på att göra dessa saker redo och förbereda oss inför manifestationen av den här inre prakten! Oroa er inte, Ni välsignade! Den här nya världen kommer att uppstå ur den nuvarande oreda som för närvarande täcker detta de felplacerade drömmarnas land. Ni är förutbestämda att snart få se dessa underverk, och en ny verklighet kommer att visa sig! Vi inser precis hur lätt ni ofta förväxlar det kommande Goda med dåligt. Vi förstår varför Himlen har förklätt allt detta, och att det lämnar er förvirrade mitt i denna speciellt planerade gåta. Den här processen börjar nu lösas upp och bli något som ni kommer att se klarare.
   Den här processen är ett sätt att låta er se saker på ett mycket tydligare sätt. Det är något som kommer att förändras allteftersom ert medvetande växer. I denna nya medvetenhet kommer ni att kunna se oss klarare och bättre förstå hur allt detta behöver ske. Det är ofta inte lätt att se gamla uppfattningar på nya sätt. Vi mötte detta när vi började vår egen utbildning för att bli bra och pålitliga Uppstigna Mästare. Det är genom att svälja dessa nya uppfattningar som ni lär er att ordna upp era gamla verkligheter. Det är genom att göra detta regelbundet som ni lär er att se saker på ett annat sätt. Ni har alla snabbt lärt er om den stora kraften i er kollektiva vision. Nu ska ni visa er själva nästa steg genom att återigen hävda nya föreställningar med dessa mest fantastiska visioner. Den här omorganisationen av era gamla uppfattningar till nya är avgörande för det ni ska göra härnäst.
   Tänk på den här tillväxten som en ny väg mot att förverkliga vem du egentligen är och varför du nu är här. Det kan bli svårt, och som vi tidigare nämnt, något förvirrande. Låt dessa kommande tider vara ett slags mått på det som ligger framför oss. Använd de här lektionerna till att hjälpa dig att bättre förstå det som Himlen verkligen står i begrepp att göra. Så snart du förstår inom dig, kommer den märkliga oreda som omger dig plötsligt bli vettig. Därför är det viktigt att behålla lugnet och inte försöka alltför hårt att förstå saker. Vid rätt tidpunkt, kommer de dolda sanningarna att plötsligt bli helt klara. Allt kommer att avslöja sig självt och låta de nuvarande stresspunkterna försvinna. I detta ögonblick av klarhet, kan du äntligen förstå varför allt detta hände på sitt eget gudomliga sätt. Himlens metoder kan ibland verka förvirrande. Dock kommer klarheten att bli uppenbar vid rätt tidpunkt.
    Idag fortsatte vi våra veckorapporter. Det är vår avsikt att fortsätta med dessa tills Anden och den Galaktiska Federationen öppet träder fram på scenen. Denna gynnsamma tid närmar sig för varje dag! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander

onsdag 5 april 2017

Svenska -- Sheldan Nidle: 4 april 2017Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
4 april 2017

Originaltext: www.paoweb.com13 Kan, 7 Mac, 13 Caban

Selamat Jalwa! På grund av behovet att manifestera en ny laglig regering, som fullt ut är i överensstämmelse med NESARA, är det en enorm mängd amerikanska pengar involverade i de första större utbetalningarna. Därför beslutade man att flytta NESARA- republikens ekonomi (Treasury) i västvärlden. Den här processen tillåter ett antal framtida utbetalningar att ske mera effektivt än vad som ursprungligen förväntades. Den enorma storleken på dessa inledande utbetalningar indikerar att det här formellt kommer att implodera det gamla, olagliga USA, Inc. (affärsföretaget USA).  Man tror att den här operationen också kommer att innebära att regeringen i Washington slutligen kommer att upphöra att existera, och kommer även att signalera slutet för alla de vanliga rackartyg som för närvarande utgör den dagliga normen. De som ska bilda den nya NESARA-regeringen inför nu ivrigt en rad procedurer som kommer att markera Republikens första officiella dagar. Den här händelsen är planerad att väcka andra som ska omvandla den här världen från krigets rand till en lång tidsålder med fred och välstånd. Den ger även officiellt signal om att det globala skuldslaveriet är över.

      Den här speciella processen är utformad för att omvandla alla människor till suveräna och välmående medlemmar i detta nya globala arrangemang. Den nya lagenliga USA-regeringen och dess många systernationer kommer att återinträda som den rättsliga och välkomnade ledaren i en ny verklighet. Den här verkligheten kommer att bana väg för frisläppandet av en rad fantastiska uppfinningar som formellt hållits hemliga av den gamla regimen med motivering nationell säkerhet. De här uppfinningarna är öronmärkta för att bota massor med krämpor som har plågat mänskligheten sedan Atlantis undergång. Dessutom ska en mängd nu glömd historia avslöjas och diskuteras av våra Uppstigna Mästare. Mänskligheten kommer att kunna ta till sig tidigare förnekad visdom. Med hjälp av den här kunskapen och tidigare dolda teknologier kommer ni att uppleva mirakler - att befrias från sjukdomars gissel och upptäcka hur en underbar föryngringsprocess kan tillämpas på var och en av er. Det kommer verkligen att bli en mirakulös tid för alla!

      Den här kommande tiden utlovar att låta er gå in i en tidsålder där kontakt blir möjlig med oss inom Federationen och med världen i Inre Jorden, Agartha. Den här första kontakt-operationen är något som vi har arbetat fram emot sedan vi först anlände i början av 1990-talet. Den mörka Anchara-Alliansen hade som avsikt att sabotera våra ansträngningar genom att skapa förutsättningar i er Sol som gjorde ett Nova-fenomen möjligt. Himlen informerade oss om deras handlingar och vi korrigerade detta snabbt. Det gjorde oss starkt medvetna om hur viktigt det här olagliga förfarandet var för dem. Vi omorganiserade snabbt våra uppdrag inom vetenskap och forskning och skickade en mindre styrka för att noga övervaka er Sol. Det här tillfälliga uppdraget hade utvecklats under det sena 1980-talet till ett försvarsuppdrag som omintetgjorde ett antal av deras uppdrag för att hjälpa Jordens mörka kabal att organisera ett antal olycksaliga ”invasioner”. Den här stora ansträngningen från det mörka ledde, på uppdrag från Himlen, snabbt till vårt första kontaktuppdrag. Det här uppdraget har under de senaste decennierna utvecklats till den nuvarande situationen. Vi observerar nu er övergång till Ljuset och till fullt medvetande.

       Det här nuvarande uppdraget har skapat ett behov för våra mentorer att tillsammans med invånarna i Agartha, skapa levande KristallLjus-Kammare som kommer att omvandla er till Galaktiska människor. Vi har funnit att den här processen kräver en stadig och bestämd takt för att säkerställa dess framgång. Genom våra medarbetare har vi även upptäckt mycket om era olika kulturer och trosuppfattningar. Vi tycker att det är intressant hur det mörka kunde förvanska er verklighet efter sina behov. Vi är glada över att de som arbetar för att förändra den här världen så fullständigt har accepterat oss. Vi förstår hur svårt det var till en början att släppa in oss i era skiftande miljöer. Vi är också glada över att er långa kamp mot det mörka fick stor hjälp genom våra ansträngningar. Ni är i allt väsentligt ganska nära en fullständig seger över den mörka kabalen och dess många usla planer på att permanent förslava er. Vi är redo att vid rätt tidpunkt till fullo acceptera er som en ny stjärnnation inom den Galaktiska Federationen. Denna händelse kommer att följa efter er omvandling till Galaktiska människor och omformningen av alla vatten-planeter inom er nya stjärnnation till jordliknande planeter.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare. Den här dagen är vi fyllda med glädje över hur våra heliga hemliga sällskap snabbt låter Ljuset uppnå sin största seger. Den nuvarande mängden underverk beror på den speciella fälla som lades ut för att få den mörka kabalen att tro att man höll på att vinna. I själva verket blev det för oss en fortlöpande svidande operation för att avslöja den avskyvärda regeringen och deras fullkomliga fixering på överlevnaden av USA, Inc. Denna pågående smärtfyllda operation kommer att förse oss med de bevis som krävs för att gripa och isolera hela kabalen och dess mångfald nivåer av hantlangare. Vi är fortfarande tacksamma för att ni upprätthåller era visioner och tillåter Himlen att avsluta detta i korrekt rätt gudomlig tid. Trots den extra stora men nödvändiga fördröjningen, har ni välvilligt behållit era kollektiva visioner. Detta tillåter nu Himlen att leverera en stor gåva bestående av en ny och välmående värld. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

   Vi är tacksamma över era visioner och ert fantastiska stöd. Vi började alla den här mycket svåra resan tillsammans. Detta underbara kollektiv som vi gemensamt skapat kan vara helt säkert på att dess djupaste önskningar om fred, välstånd, frihet och suveränitet är på väg att beviljas. Det här manifesterandet av NESARA, och allt det som följer med det, är ert. Vi ser fram emot att få se er var och en uppnå era mest passionerade drömmar. Vi noterar också att den här himmelska gåvan kommer såsom ett framgångsrikt slutfört projekt. Himlen förstod precis hur svårt det varit att omvandla den här globala verkligheten. Himlen uppmärksammade också det sätt på vilket den här magnifika uppgiften skulle klaras av. Vi tackar er för ert gemensamma fokus och er förmåga att övervinna alla frustrationer. Vi ber er helt enkelt att ni använder den resulterande kunskapen till att hjälpa er att få en ännu gladare fest! Halleluja! Halleluja!

   Vi vill avsluta med att tacka det globala kollektivet för era visioner som ni kämpat för att förverkliga. Denna mängd med ädla handlingar gjorde det möjligt, vilket nu håller på att hända. Låt denna stora överraskning fungera som ett riktmärke för er växande potential. Allteftersom vi ser era stora handlingar av vänlighet och barmhärtighet utvecklas, kommer vi ihåg hur högdragna de tidigare mörka härskarna var över den här verkligheten. Nu måste de se hur de som man så kraftigt underskattade omintetgöra deras storslagna planer. Vi är evigt tacksamma för er motståndskraft och för er underbara förmåga att växa! Vi startade en farlig resa tillsammans. Den hade en till synes oändlig rad med knutar och vändningar. Himlen var tvungen att hjälpa oss flera gånger under loppet av den här resan. Ändå överlevde vi och har levt för att berätta en högst magnifik berättelse. Vi sänder er en hel del gratulationer för ett väl utfört arbete. I det här avseendet ett mycket välförtjänt budskap om glädje och om er eleganta seger!

   I dag har vi återigen fokuserat på det som sker runt detta vackra blågröna klot. Mycket är redo att avtäckas. Ta er den här tiden för att förbereda er inför en mycket glad och otrolig färd. Som det gamla ordspråket säger ”det bästa ligger framför oss”. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander

onsdag 29 mars 2017

Svenska -- Sheldan Nidle Update: Mars 28, 2017”Den här veckan har Den Galactisca Federationen informerat Sheldan att det inte finns något nytt att rapportera. Inrikta er i stället på nästa veckas Update som sänds ut den 4:e april”
           Colleen
(Sheldans livspartner)

onsdag 22 mars 2017

Svenska -- Sheldan Nidle, 21 mars, 2017Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
21 mars 2017
Originaltextwww.paoweb.com


4 Men, 18 Ceh, 3 Caban 
Dratzo! En märklig tystnad genomsyrar allt. Nattens lymlar, kabalen, inser att den nuvarande perioden med ”stiltje” uttrycker hur kabalen i viss mån fortfarande kan kontrollera det som händer. Följaktligen övervakar de Äldre noggrant förändringstakten. Våra förbindelser rapporterar fortfarande att processen att påbörja en omfattande arrestering nästan är klar. Den nuvarande amerikanska de facto -regimen är fullt medveten om sina brister. Slutet kommer allt närmare och den nuvarande regimen visar den tomhet som i hög grad har präglat dess officiella fram-trädanden. Ljuset gör sig iordning. Som tidigare nämnts förbereder sig Ljuset för ett genombrott vid rätt tidpunkt. Som vanligt puttrar saker strax under ytan. Skeendena i denna underliga verklighet är mer virriga än någonsin. En underlig sjukdomskänsla är den här tidens dominerande tillstånd. Men allt detta är inte avsett att pågå så mycket längre. Det mörka börjar lägga märke till den ovanliga rytm som vi har installerat precis under deras fötter. Allt sker i gudomlig timing och är något som kabalen inte längre kan ignorera.

   Ni befinner er i en tid som fortfarande inte är i fas med verkligheten. Bli inte förvirrade av det. De underliggande basrytmerna uppnår välbehövlig styrka i en takt som fastställts av det Gudomliga. Detta underjordiska inslag är utformat för att försvaga och störa den här världens verksamhet. Över detta relativa lugn ligger den mörka kabalens galna uppförande. Dessa kaotiska toner kommer inom kort att grusa det mörkas förmodade segrar. Denna underliga konsert gör det omöjligt för det mörka att utföra det som man nu föreslår. Ljusets styrkor väntar därför på rätt tillfälle att komma fram och snabbt lösa upp den nuvarande situationen vilken fortfarande har grepp om den gamla verklighetens sista timmar. Tänk därför på, att det ni ser framför er inte kan pågå mycket längre. Som tidigare noterats inser den mörka kabalen sitt oförstånd. Det är inte desto mindre olyckligt att det mörkas underliga utdragna beteende har försenat Ljusets utveckling. Ljuset korrigerar långsamt allt detta. Fantastiska saker ligger precis framför oss.

   Det som händer globalt är ett tecken på det som komma skall. Ljuset fick ursprungligen rådet av Himlen att vänta på rätt gudomlig tidpunkt för att agera. Denna speciella tidpunkt ligger nu nära. Det mörka såg presidentens seger som ett omen på att det förmodade snabba slutet inte skulle ske. Kabalen trodde, såsom tidigare nämnts, att Ljuset skulle bli tvunget att acceptera den fantastiska existensen av USA, Inc (affärsföretaget USA). De såg presidentsegern som ett sant tecken på att den illegala överenskommelse som påtvingades Amerika år 1871 skulle tillåtas att bli kvar. Det som det mörka inte visste är att den här verkligheten bara är ett tillfälligt tillstånd. Som vi sagt i tidigare rapporter, gjordes detta för att invagga det mörka i en falsk tillförsikt. Det har fungerat, och i det långa loppet gjort våra uppgifter mycket lättare. Den mörka kabalen har nu i själva verket lagt en snara runt egen hals. Det här projektet har nu gått alltför långt för det mörkas smak. Frosten har verkligen angripit pumpan! Vi räknar med att kunna tillkännage en del goda nyheter inom kort.

   Som ni kan se fungerar systemen att fånga det mörka bra. Det svåra är att den här utvecklingen har försenat den oundvikliga segern. Det mörka är äntligen färdigt och deras omfattande onda nätverk helt exponerade. Ljuset kan inom kort avsluta sitt plikttrogna arbete, och avslöja den nya regeringen (NESARA- Republiken).  Det speciella jubileet kan formellt börja. Hela det här förfarandet kommer att gå försiktigt fram. De Äldre har gjort helt klart, hur långsamt allt detta kommer att ske. Som vanligt måste vi formellt protestera. Vi vet att de här händelserna verkligen hade möjligheten att gå framåt i en mycket snabbare och lika säker takt. Den här försiktiga framfarten visar för oss tydligt på den stora grad oro som uttrycks av de olika grupper Äldre och kungligheter. Denna tvehågsenhet försvinner snabbt allteftersom en större enighet uppnås inom var och en av de olika grupperna. De nuvarande resultaten är ytterligare tecken på den här övergripande upptiningen. Halleluja! Halleluja!


   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med många bra saker att tala med er om. Era underbara visioner handlar fortfarande om att hålla en positiv konsensus och om att förflytta den här verkligheten framåt. Trots de nuvarande svårigheterna, kan det inte stoppas. Därför ber vi er innerligt att ni tar in Himlens alla positiva dekret och använder dem för att förflytta er allt närmare den här världens verkliga innersta väsen bestående av Kärlek och Ljus - och sprida det över hela det här heliga klotet. Vi förblir välsignade och hedrade av er underbara reaktion på det som hände för några månader sedan. Inse att ett visst resultat var nödvändigt för att hålla den här magnifika energi stadig, och var redo att acceptera det som dyker upp härnäst. Det är verkligen dags för Ljuset att börja manifestera en ny agenda för den här världen. Att avsluta de föreskrivna åtgärderna har tagit längre tid än man först planerade. Detta förorsakade en del nödvändiga förseningar som nästan är avslutade.

Det vi står inför är en rad situationer som snart är slutförda. Tillsammans med Himlen har vi skapat ett antal speciella scenarier som dramatiskt kommer att förändra det globala kaoset. En ny ordning inom det här samhället på ytan är på gång. Vi välsignar och omorganiserar allt. Det är dags för en förändring på hur Jordens regeringar fungerar. För länge sedan var den här världen förutbestämd att möta en del tuffa förhållanden. Den här perioden, som varade under många årtusenden, närmar sig nu sitt högst efterlängtade slut. De som fortfarande tror på de gamla alternativen kommer att få en stor överraskning. Det kommer nya personer som stoppar det terrorstyre, vilket fortfarande verkar finnas kvar. Men faktiskt, de som nu tillfälligt leder showen kommer att bli överraskade. En helt ny verklighet kommer att manifesteras och kraftigt störa den nuvarande surkarten. Låt oss välsigna och hylla denna nya verklighet.

   Det är en sällsynt tidpunkt då det mörka motarbetas och alla som terroriserats frigörs och på ett underbart och öppet sätt stöds av Himlens stora tjänare. Detta, mina kära, kommer att bli en sådan tid. Var bara tålmodiga och redo att göra det som Himlen befaller. Särskilda uppsättningar med välsignade uppmaningar är redo att verkställas. Det mörkas nuvarande position kommer att vändas upp och ner och en ny, mer korrekt ordning kommer att träda i kraft. Vi mästare är glada över det som är på väg att hända. Det har inte varit lätt att se på när det mörka lekt med er. Alla de mörka tjänarna kommer att få vad de förtjänar. Att veta detta kan hjälpa er att bättre hantera den frustration som många av er känner. Vi ber er återigen att ha tålamod med den här tiden och inser att även detta har ett slut. Som vi har lovat avser Himlen att fullt ut ha den här världen förändrad. Med detta i åtanke, var glada och planera att njuta av det som kommer att hända! Hosianna! Hosianna!


   Idag fortsatte vi med vår veckorapport. Kom ihåg att mycket ställs iordning för att manifesteras. De här hårda tiderna är nästan över. Vi ser fram emot att se er alla fira den här nya tidsåldern. Det kommer att bli en stor, magnifik tid! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! SelamatGajunSelamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander
Attachments area

onsdag 15 mars 2017

Svenska -- Sheldan Nidle Mini-update on 14 mars 2017Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
14 mars 2017
Originaltext: www.paoweb.com


10 Lamat, 11 Ceh, 13 Caban               
Dratzo! Händelserna rör sig inte framåt så snabbt som planerat. Vi ber er använda ert yttersta tålamod för att minimera frustrationsnivåer. Den Galaktiska Federationens kontakter arbetar dagligen för att säkerställa att allt utvecklas så nära det rätta datumet som gudomligt är möjligt. Himlen försäkrar oss att alla åtgärder tas som är nödvändiga för att få RV (ö.a. Revalveringen) och NESARA-republiken till stånd. Vi får ständigt höra att ett särskilt skadestånd träder i kraft som mycket snart kommer att tillåta gripandet och isoleringen av den mörka kabalens hantlangare. Vi närmar oss också en punkt där Himlen kan godkänna en förtida Landning för att säkerställa att alla Himlens dekret genomförs trovärdigt. Den fördröjning som nu uppstår på er värld på ytan är helt onödig. Hela den infrastruktur som krävs för att utföra ett antal gudomliga påbud är ovanligt komplicerad. Ni kan behöva något slags gudomligt ingripande för att se till att ett antal viktiga uttalanden verkligen genomförs. Vi är beredda att göra det när Himlen så bestämmer. Vi kommer att prata med er nästa vecka när vi anser att några underbara framsteg faktiskt är möjliga. Loggar ut tills dess.


Översättare: Inga och Cagga Levander

onsdag 8 mars 2017

Svenska -- Sheldan Nidle, 7 mars 2017Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
7 mars 2017
Originaltext: www.paoweb.com

3 Imix, 4 Ceh, 13 Caban  
Selamat Jalwa! Allt går utomordentligt bra. Det mörka är på väg att bli totalt chockade, eftersom det är ganska uppenbart att dess förmodade seger snabbt bleknar bort. Den mörka kabalen rusar nu förgäves omkring för att på något sätt bevara det lilla som fortfarande är ekonomiskt starkt. Det är som om en sprayning med syra plötsligt och oväntat tillförs mixen. ”Affärsföretaget USA” (USA Inc.) är på väg att lösas upp alltmedan det nu är kristallklart att den nya NESARA-Republiken återigen ligger vid världens horisont. Den mörka kabalen kan nu se det oundvikliga skrivet på väggen. Dess gamla tillvägagångssätt fungerar inte längre och det gamla gardet väntar nu på sitt långa försenade straff. Den sanna Konstitutionen med många välbehövliga revisioner kommer inom kort att visa sig och Kongressen och resten av den mörka regimen kommer att gå i stå (ö.a. Gäller USA). Den lagliga regimens nya politik kommer snart att bli det normala för dagen. Det här klotet har länge väntat på det som nu snabbt är på väg att ske. Det här projektet är ett projekt som Ljuset länge har väntat på. Ni är på väg att få ta del av er frihet och början på ert välstånd.
       Den här processen kräver en noggrann och försiktig ansats. Det mörka hade invaggats i en tro att på något sätt skulle dess galenskap hitta ett sätt att leva vidare. Våra styrkor leddes av en grupp underbara och engagerade individer vars magi inom kort kommer att applåderas av den här världen. Det de gjorde var verkligen mirakulöst. Det är inte lätt att störta ett finansiellt och politiskt system som varit befäst i över två årtusenden. Det här systemet befinner sig nu i den slutliga processen att ersättas. Ljusets soldater genomförde en verkligt fantastisk händelse. Vi måste berömma deras insatser liksom även deras magnifika tålamod. Vi står i begrepp att få se er göra ett helt underbart medvetandesprång. Det gör det möjligt för er att förflytta er ett stort steg närmare kontakt. Det är detta faktum som gör att vi gläds över era ansträngningar. Ni har lyckats skapa ett scenario som inte bara medger att en ny verklighet bildas, utan beskriver dessutom hur man ska skapa denna er nya värld. Den här världen kommer att äga de ekonomiska resurserna för att förbereda en ny och himmelsk epok.
           Förändringsarbetet har varit långvarigt. Nyckelfrågan var den slutliga proklamation som behövdes för att kunna fånga in hantlangarna och deras vänner. Det var fortgåendet av den gamla verkligheten som till en början förvirrade Ljusets krigare. Bekymret var att vår strategi byggde på tron ​​att det mörka hade vunnit sin lilla men ändå viktiga seger. Det mörka svalde detta såsom ett faktum och började använda principerna inom ”USA, Inc.” som en grund för att bygga upp sin besegrade grupp igen. I själva verket var den sanna innebörden i allt detta att ”USA, Inc” var ett icke-faktum. Det var dött och vid rätt tidpunkt skulle det placeras i historiens stora soptunna. Den här sanningen håller nu på att bli ett faktum, nu när finansdepartementets nya valuta (ö.anm. gäller USA) och revalveringen är i färd med att rullas ut. Som man hoppats leder den här processen till massarresteringar och till den nya NESARA- regering som nu ska födas. Amerika var redo att leda världen fram till en tyst revolution. Detta möjliggör manifestationen av den värld som länge utlovats av Himlen. Detta mirakel är nu i full gång och kommer att leda till er frihet och ert välstånd.
         Allteftersom detta går framåt kommer ni att se många nödvändiga förändringar. De här förändringarna låter ert medvetande fortsätta att växa och röra sig mot fullt medvetande. Det är den här processen som blir nyckeln till uppkomsten av er nya verklighet. Vi är fullt medvetna om hur allt detta utspelar sig. Vi inser att ”disclosure” (avslöjandet) är något som måste genomföras. De gamla regeringarna försvarade starkt den konstiga uppfattningen ​​att UFO inte existerade. Detta kommer nu att kullkastas och sanningen att ni inte är ensamma behöver uppenbaras för er. Dessutom måste det göras en rad tillkännagivanden som tillåter oss att direkt vända oss till er. I den här kommunikationen har vi för avsikt att förklara vilka vi verkligen är och varför vi blev ombedda av Himlen att skapa ett övervakningssystem för att bättre förbereda er inför fullt medvetande. Ni behöver ett antal olika sätt för att lösa upp de tidigare liv som ni upplevt i begränsat medvetande. Den här processen är nödvändig för att hjälpa er att anpassa er till de fysiska förändringar som ni inom kort kommer att möta.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer i dag för att hjälpa er att bättre förstå det som nu händer med er. Under de senaste femton åren har ni utsatts för ett antal subtila förändringar som vi i allmänhet kallar Uppstignings-Symptom (Ascension Symptoms). De här av Himlen genomförda förändringarna är ett av många sätt som din kropp, själ och Ande förbereds inför en stor medvetandeförändring. De här förändringarna kommer inom kort att nå en punkt där djupare förklaringar är på sin plats. Vår uppsättning viktiga lektioner behövs då. Införandet av nytt regeringssätt kommer att tillgodose detta. Vi förväntar oss att när ni beväpnats med sanningarna bakom er tidigare historia, är ni bättre förberedda att acceptera varför det är dags med enorma förändringar av den här verkligheten. Ni kommer plötsligt att få lära er om Agartha och varför ni kom hit för ungefär 900.000 år sedan. Förlorade minnen kommer att återvinnas och förklaras.
       Kära hjärtan, vi vet att den här visdomen bara är början till att lära er om er själva såsom ett folk och såsom Gaias mänskliga väktare. Den här processen behöver diskuteras med era mentorer eftersom ni behöver kunskap om hur det här först inträffade. Det som ligger framför er är en storslagen period som kan hjälpa er att visa ert verkliga förhållande till Gaia och hennes anmärkningsvärda ekosystem. Era positiva avsikter och ert djupa stöd i denna gudomliga process gör allt detta möjligt. Ni har på ett underbart sätt förändrat hur ni reagerar på den mörka kabalens manipulationer. Dessa förändringar har gjort det möjligt för oss att ta många nödvändiga steg framåt. Vi tackar alla för det ni uppnår. Den här tillväxten är ännu ett tecken på varför Himlen beslutat att en gudomlig process nu var möjlig. Detta leder oss till idag. Det här är verkligen en tid för att låta välsignade händelser hända!
               Detta är den tid när mänskligheten återigen förenar sig med det Gudomliga för att återupprätta sitt heliga och magnifika syfte. När ni återigen blir fullt medvetna kan ni ta in allt detta, i en underbar gudomlig rörelse. Ni kommer då att få se varför Himlen försiktigt förde fram oss och skapade en speciell kärna av Varelser för att älska och hjälpa er. I det här nya medvetandet kommer vårt uppdrag att bli gudomligt genomfört. Vi kommer att övervaka de uppdrag som påbjuds av Himlen. Den här processen är något som ni kommer att bli intensivt medvetna om. Den här processen kommer i samband med att vårt nya galaktiska samhälle bildas och används. Hur allt detta ska fungera är något som vi, tillsammans med era mentorer kommer att delge er. Dessa kommande stunder kommer att bli till stor glädje för oss. Det betyder att vi fullt ut kan anpassa oss till en serie nya ändamål. Det innebär att vi helt kan anpassa oss till en rad nya syften, att reformera inte bara er utan hela Himlen och Gaia! Halleluja! Halleluja!

   Idag fortsatte vi våra veckorapporter. Vi befinner oss på randen till en förändring som kommer att påverka inte bara de här rapporterna, utan även hur ni relaterar till ett antal nya utvecklingar. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


onsdag 8 februari 2017

Svenska -- Seldan Nidle, 7 februari 2017


Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
7 februari 2017
Originaltext: www.paoweb.com

1 Ben, 16 Yax, 13 Caban

Selamat Jalwa! Mycket har förändrats sedan vi senast talade med er. Vid slutet av det förra gregorianska året beslöts om en förändring i hur den nya maktstrukturen skulle utformas. Som ni kommer ihåg var den mörka kabalen på fallrepet. Det såg ut som om man just skulle samtycka till ett nytt finansiellt system och att en kraftfull global valutaomställning låg för handen. Detta har sedan skjutits litet på framtiden. Detta innebär helt enkelt att en allmänt utbredd "omskakning" nu är på gång. Den viktigaste faktorn finns fortfarande på plats. Vi syftar naturligtvis på medvetandet. En stor mängd nya teknologier är nära att avslöjas. Av största vikt är framåtskridandet av ett vetenskapligt paradigmskifte. För över 300 år sedan fastnade er vetenskap i att enbart forska i och använda energier som var fysiskt uppenbara. Den här uppfattningen bromsade det naturliga flödet hos den här världen på ytan. Inom kort kommer en rad insikter om verkligheten att utmynna i en verklig förståelse för hur man kan integrera detta växande nya medvetande.

       Behovet att skapa ett nytt och mera rimligt paradigm är oerhört viktigt för mänsklighetens historiska spridning. Mänskligheten behöver känna att den snabbt går mot en ökad acceptans av sitt expanderande medvetande. Den här processen tog ett antal århundraden för att uppnå den punkt där den för närvarande befinner sig. Den bygger på en önskan att återvända till de förmågor som mänskligheten hade för länge sedan. Dessa olika utvecklingsstadier var ursprungligen en del av en process som sträckte sig över perioden från Atlantis fall till för några hundra år sedan. Till en början fortskred den långsamt. Först när Anunnaki började ägna mindre uppmärksamhet åt oss blev den en snabb evolutionär operation. Under de senaste två årtiondena började denna evolutionära process att växa generation efter generation. Vi såg hur våra framsteg ökade och utvecklades. Mänskligheten började snabbt röra sig mot skapandet av en ny ras. Den här medvetandeomvandlingen sammanfattar verkligen hur ni befinner er på randen till ett massmöte med oss.

      Det här mötet är uppbyggt kring ett accepterande av att ni håller på att uppnå den tidpunkt då er verklighetsuppfattning förändras. Ni närmar er den galaktiska människans utkanter. Den här processen är en process som era förfäder förnekades. När Anunnaki bytte sida öppnade de upp möjligheten för er att snabbt utvecklas till något som liknar den som ni var vid tidpunkten då Atlantis föll. Inom er har ni alla de grundläggande verktyg som ni ägde när ni föll in i begränsat medvetande. De senaste tre århundradena sågs Himlen påskynda en tidigare långsam process. Den här nya tidslinjen underlättas av det faktum att Federationen är här för att hjälpa mänskligheten. Detta har gjort att uppsnabbningen blivit tydligare. Ni håller på att gå förbi det förvrängda genetiska paket som ni alla har. I själva verket har de senaste veckorna börjat lägga grunden för de förändringar som Himlen har gett till var och en av er. Vi är stolta över hur de Uppstigna Mästarna har hjälpt till med de här förändringarna och låtit oss komma allt närmare disclosure (avslöjandet). En del fantastiska händelser kommer allt närmare!

        Denna otroliga process pågår för närvarande över hela denna vackra värld. Vi inser att det finns en viss fördröjning med att slutföra dessa mycket komplicerade procedurer. Vi förstår hur engagerade alla av oss är inför dessa viktiga förändringar. Den här världen rör sig mycket slumpmässigt, men konsekvent, mot en ny verklighet. Er värld kan inte längre existera på samma sätt som den gjorde under början av förra seklet. En mängd uppfinningar och nya teknologier måste nu komma fram och förverkligas. Vi är i färd med att hjälpa våra vänner att manifestera de här sakerna. I själva verket är vi ivrigt sysselsatta med att skapa scenarier som kan skapa helt nya möjligheter. Den här undertryckta verkligheten behöver nu manifestera på ett verkligt obehindrat sätt. Vi arbetar och håller de här sakerna hemliga tills det rätta ögonblicket. Vår flotta är således redo inför ett plötsligt avslöjande och en rad speciella tecken som kan leda oss mot de välbehövliga masslandningarna. Följaktligen förväntar vi oss se en del överraskande upptäckter för att omforma den här verkligheten!


Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Er värld befinner sig nu mitt i turbulensen, men vi iordningställer lyckligtvis den här verkligheten inför en högst anmärkningsvärd förändring. Himlen håller på att återfå sitt fotfäste och vi kommer att få se en storslagen spridning av den här verkligheten. Anunnaki utförde länge det mörkas order och ser för närvarande till att alla de nya förändringarna i den här välsignade världen manifesteras. Himlen inser fullt ut betydelsen av det som inom kort ska äga rum. Den här verkligheten behöver få sin frihet och sitt välstånd. Mänskligheten har väntat alltför länge på sin välförtjänta belöning. Hammaren är redo att falla. Ett storslaget firande kommer inom kort. Era magnifika visioner och ert underbara fokus gör den här tiden så välsignad för Himlen och oss. Den här tiden kommer att se slutet på en lång fördröjning och den ska behagligfullt leda till denna högst himmelska händelse. Den här tiden är den heligaste av tider!

         Låt alla befinna sig i välvilja och fyllas med himmelsk nåd. Vi har i sorg sett hur makthavarna har försenat era välsignelser. Vi gläds över och firar dessa underbara gåvor. En rad speciella tillkännagivanden kommer snabbt att ”sätta P” för alla som felaktigt trott att något fantastiskt sätt att komma undan har åstadkommits. Så är inte fallet. Det som hittills har hänt är bara en kort fördröjning. Alla de som ska arresteras och isoleras från mänskligheten väntar fortfarande på sin välförtjänta ”lön”. Vi gläds över det faktum att de som rättmätigt utsetts för detta straff snart kommer att ta emot det. Detta är inte bara att straffa de skyldiga, utan också att låta alla verkligen känna att den här utlovade nya världen håller på att manifesteras på ett okränkbart sätt. Låt alla känna i sina hjärtan att en stor börda kommer att lyftas från dem och tillåta de mest fantastiska himmelska gåvor att manifesteras.

         För länge sedan angav Himlen en agenda vars syfte var att så småningom låta hela mänskligheten återförenas med våra rymd- och himmelska familjer. Detta heliga löfte närmar sig sitt förverkligande. Det enda syftet med vår galaktiska familj är att hjälpa till med det som har gjorts av våra hemliga heliga medarbetare, och att i strålande glädje hjälpa till att förvandla era till synes oändliga generationer i skuldslaveri och meningslösa ständigt växande skulder. Tidvattnet vänder nu. En ny värld föds. Många dokument kommer att bli lag och tillåta nytt styre. Dessa kommer att bli medlen för ert välstånd och er suveränitet. Genom att ta hand om detta kommer det gamla tyranniet att avskaffas och ett nytt sätt att ordna upp den här verkligheten kommer till stånd. Så vi kommer att leva på ett nytt sätt och lära oss mycket om oss själva!


          Idag har vi fortsatt vår veckorapport. Låt denna visa att en ny verklighet börjar. Ni kommer att ta del av enorm rikedom och ett sätt att uppnå era drömmar och visioner. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure