Followers

Google+ Followers

torsdag 15 juni 2017

Svenska -- Sheldan Nidle, 14 juni 2017Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
14 juni 2017
Originaltextwww.paoweb.com

10 Cauac, 2 Kayab, 13 Caban
Dratzo! Vet djupt i era hjärtan att ni är gudomligt förutbestämda att till slut få ta emot de nödvändiga fonder som kommer att förse er med alla resurser som leder till framgång. Under den här framgången kommer ni att visa er förvånansvärda potential för den här verkligheten. Håll blicken stadigt fäst på den grundläggande lösning som behövs för att övervinna alla hinder och gemensamt manifestera era storslagna drömmar! Vi, liksom Himlen är fullt hängivna detta. Känn även till att vissa element nu går samman och isolerar det mörkas hantlangare från er och låta den nya NESARA-Republiken komma till stånd.
    De ekonomiska resurserna. som ni behöver går återigen framåt med en verkligt gudomlig fart. En drivkraft byggs upp som tillåter dem som har att göra med leveransen att nu öka takten av denna ytterst viktiga resurs. Vår vädjan har beaktats och vi förväntar oss att en del förvånansvärt underbara händelser kommer att ske inom den närmaste tiden. Dessutom kommer de som så avskyvärt har försenat dessa handlingar att avlägsnas från sitt alltmer växande elände. Så var säkra på att det bästa ligger framför er.

    De framsteg som nu görs ligger i linje med den nya attityd som visas av våra allierade. De inser helt och fullt hur viktigt det är att försäkra alla att den nuvarande utvecklingen verkligen är villkorslös. Man vet att det mörka tidigare kunde manipulera den här leveransprocessen. Vi är övertygade om att detta inte längre är fallet. Nya säkerhetsåtgärder finns på plats för att säkerställa att ett konstant, stadigt avancemang förblir det normala. Med den här proceduren kommer den här oerhört komplexa situationen att fullbordas enligt det ursprungliga gudomliga tids-schemat. Var därför beredda på den tidpunkt då ni kommer att få ta emot ert utlovade välstånd och nya styre.

    Det har varit en mycket lång och slingrig väg som vi på grund av omständigheterna har tvingats gå. Vi är väl medvetna om det ni har gått igenom. Gläd er därför över att allt detta snart är färdigt och ni verkligen kan fira. Fram till dess, var tålmodiga och i era hjärtan medvetna om att väntan verkligen varit värt det. Många stora händelser ligger nära. Därför kommer ni snart att få se alla de viktiga arresteringar som ni har väntat på. Mycket som förväntats har bara tagit lite längre tid än vad som först förklarades för er. Halleluja! Halleluja!


Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Andliga Händelser håller på att manifesteras. Vi har lagt märke till hur Himlen har bestämt sig för att föra fram många aspekter av vår nya verklighet i förgrunden. En viktig nyckel i detta är hur mängden av ny valuta förs fram. Som vi nämnde tidigare effektiviserar nu de som ansvarar för detta. Återigen förväntar vi oss att många tidigare problem kommer att utföras andligt korrekta. Dessa förfaranden kommer att göra det möjligt för Himlen och dess allierade att inte bara avsluta RV (revalveringen) utan också göra de snabba öppningar möjliga som krävs för att föra in de andliga programmen till NESARA-republiken och det nya finansiella systemet. Gud Välsigne Oss Alla!!!!

    Således förväntar vi oss att allt ska gå så bra och lyckligt som det gudomligen planerats! Himlen har innerligt för avsikt att ni ska få deras storslagna välsignelser. Den här speciella processen har genomgått många modifieringar och, trots oförutsedda händelser, förväntas framgång ske som planerats. Vi ber er därför att fortsätta att hålla kvar era magnifika visioner. Många verkligt underbara saker, såsom isoleringen av det mörkas hantlangare, är på gång. Ni kommer att få uppleva allt detta på det sätt som Himlen så utomordentligt planerat! Detta framhäver några av de händelser som kommer att ge er den här nya verkligheten. Det finns mycket för er att vara tacksamma för.

    Vi Mästare vill uppriktigt tacka er för det ni så välvilligt gör. Det är inte lätt för er att hålla dessa höga visioner utan att uppleva omedelbara resultat. Det är ett tecken på det stigande medvetandet inom er. Er största belöning är naturligtvis att faktiskt få bevittna arresteringarna, och framför allt, att få ta emot de där pengarna som länge lovats er. Under dessa magnifika stunder föds en länge förutbestämd framtid! Det är i detta Ljus från er gudomliga nåd som allt kommer att utvecklas! Hosianna! Hosianna!


Idag står vi verkligen på randen till de tider som länge förutsagts av Himlen. Förverkliga allt som ni har tänkt er slutföra. Använd sedan er stora inre styrka för att trycka er igenom allt det som fortfarande finns kvar. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat GajunSelamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander

onsdag 7 juni 2017

Svenska -- Sheldan Nidle, 6 juni 2017Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
6 juni 2017
Originaltext: www.paoweb.com


3 Eb, 5 Pax, 13 Caban

Selamat Balik! Allt utvecklas bra. De olika grupperna med Äldre i Kina har välvilligt samtyckt till ett mera grundligt och snabbare tillvägagångssätt för leveranssystemet. Det är bevis på att de Kinesiska Äldre verkligen lyssnar på en del av det vi säger till dem. Inte desto mindre förblir den utvalda metoden fortfarande alltför långsam för vår smak. Vi hoppas att det övergripande tillvägagångssätt som vi förordar alltmer blir mallen för detta mycket komplexa arbete.

   Som vi sagt tidigare tror vi djupt att en snabbare metod för att distribuera fonderna behöver antas. Även om en del förändringar har antagits återstår fortfarande många steg för att systemet ska ha implementerat de förfaranden som vi tidigare har föreslagit. Fram till dess förväntar vi oss att de flaskhalsar som för närvarande finns inbyggda i systemet kommer att fortsätta att sakta ner allting. Vår preferens är att påskynda det här systemet och sedan tillåta NESARA-Republiken formellt komma till stånd. Vid den tidpunkten kan ett antal positiva saker äga rum. Det viktigaste för oss är naturligtvis disclosure (avslöjandet).

   Det vi önskar er är framgång. Den här tiden ska vara en tid då ni verkligen kan ägna er åt era djupaste förhoppningar och drömmar. Det här landet ska inte längre vara ett land där ni hindras från att fullfölja alla era passioner. Använd den här tiden till att skapa nya realiteter och nya regeringar, för att övervinna de gamla sätten och skapa nya. Det är vår djupaste förhoppning att detta ska leda er till saker som inte bara formar den här nya världen utan också i glädje leder er till Första Kontakt och introducerar er för era andliga familjer och rymdfamiljer!

   Den här nya verkligheten är vårt huvudmål. Vi känner att genom att tillåta er att snabbt gå framåt bara kan resultera i en rad viktiga konsekvenser. Ert nyfunna välstånd kommer att skapa förutsättningar som stöder nya regeringar och arresteringen av alla som försvarat den gamla verkligheten och bibehållit dess fasansfulla tillvägagångssätt. Er heliga uppgift är att i glädje gå mot fullt medvetande och en återförening med oss, med invånarna i Agartha och Himlen. I detta stöder vi er fullt ut liksom vi stöder det kommande skapandet av ert nya galaktiska samhälle. Gå vidare med detta omgivna av vår Kärlek och vårt Ljus. Halleluja! Halleluja!

   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer idag och vet att er stora uppgift nästan är över. Det Gudomliga har välsignat er med ett välståndspaket som är ett tecken på oändlig rikedom. De som fick den himmelska uppgiften att välsigna var och en av er med medel för att finansiera era passioner, kommer inom kort att hjälpa er med att uppfylla era högsta drömmar. Vi tackar Himlen och lovar att vi kommer att göra det som är nödvändigt för att manifestera era välsignelser! Förbli positiva och var redo att uppfylla era passioner!

   Håll de här magiska önskemålen inom er och gör er redo för möjligheterna att snabbt utföra era uppgifter. Vi har förståelse för de få hinder som återstår. Ni Välsignade, var ständigt redo att se era olika drömmar bli verklighet. Med det här kommer ni att lära er en hel del om er själva och varandra. Som vi tidigare noterat finns vi här för att hjälpa till när det behövs och för att säkerställa er framgång. Vi är glada över att allt som välsignat träder fram gör det möjligt att manifestera en ny och magnifik verklighet. Det är verkligen en tid med Underverk och Mirakler!

   Mycket var tvunget att ske för att ge möjlighet för allt detta att plötsligt framträda. De i Himlen och i Ljuset har gjort det som är nödvändigt för att allt detta ska kunna uppstå. Var och en av Mästarna har gemensamt arbetat för att se till att de gamla sätten äntligen kan avlägsnas. I det här nya landskapet med oändliga möjligheter, ta er tid att enkelt Välsigna och hängivet Tacka alla som gjort dessa fantastiska underverk möjliga. I det här Ljuset tackar vi också var och en av er för era gudomliga visioner och er underbara andliga hjälp. Hosianna! Hosianna!

   Idag gav vi er en allmän rapport om det som händer runt det här stora blågröna klotet. Vi närmar oss den punkt där den här nya världen faktiskt kan manifestera en tid med stort välstånd och framträdandet av en del fantastiska mirakler. Låt oss tillsammans välkomna den här tidsåldern och släppa taget om den gamla!! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


tisdag 30 maj 2017

Svenska -- Sheldan Nidle, 30 maj 2017Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
30 maj 2017

Originaltext: www.paoweb.com


6 Chicchan, 8 Pax, 13 Caban                                                                                                  
Dratzo! Såsom tidigare rör sig pengarna gradvis framåt. Eftersom den här rörelsen går framåt på ett ytterst försiktigt sätt, är det svårt för hela processen att utvecklas så snabbt som vi föredrar. Det finns faktiskt skurkar och banditer överallt. Kom dock ihåg att det finns de som är mycket kapabla att säkerställa den garanterade säkerheten för varje försändelse. De nuvarande tillvägagångssätten är därför ganska onödiga. Vi ber därför att de metoder som vi så välvilligt föreslagit ska antas med kraft.
   När detta sker är vi säkra på att den nuvarande situationen snabbt kan lösas. För närvarande utvecklas dessa betalningssystem till en metod som är långt mer långsam än man kunnat föreställa sig. Vi inser, precis som vi gjort tidigare, att den mörka kabalen fortfarande har förmågan att upprätthålla en viss makt. Det som nu behövs är att snabba upp takten i arresteringarna av kabalen och helt enkelt sopa bort dem och deras olagliga USA, INC från makten. Det finns ärligt talat stora summor i guld och andra ädla metaller för att säkerställa en snabb övergång och avsluta den här ledsamma verkligheten och istället föra in NESARA och dess underbara flagga!
   Låt oss göra det så snabbt som möjligt så att vi kan eliminera alla underliga överenskommelser som för närvarande "trasslar till" arbetet. Huvudsyftet med allt som har föregått det här ögonblicket var helt enkelt att försäkra sig om att det mörka blev ordentligt besegrat och det Goda noggrant återställt. Det är sant att det mörka fanns överallt. Låt oss därför snabbt fånga in och isolera dem från allmänheten. Vi står såsom tidigare redo att genomföra den här processen så fort som vår teknologi tillåter.
   Det vi säger är att alla som är inblandade snabbt ska etablera NESARA och dess underbara Republik. Som vi tidigare nämnt tar det alltför lång tid att slutföra den första delen av det här gudomliga uppdraget. Vi står till er tjänst för att uppnå ett mycket snabbare införande av det aktuella leveranssystemet. Det är väsentligt att som det gamla ordspråket säger "get on with it". Låt oss arbeta tillsammans, säkert och i glädjen att veta att allt detta verkligen kan slutföras på ett snabbare och säkrare sätt. I början var syftet med allt detta att framgångsrikt isolera det mörka. Låt oss i en anda av nyfunnen vishet gå vidare och avsluta det här snabbare!

   Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! De stora gåvorna från Himlen är äntligen färdiga att välsigna er. Ta emot detta välstånd och försök uppnå era drömmar så att var och en av er kan uppnå sin passion. Ni ska lära er mycket om er själva och mycket mer om hur man snabbt bäst kan manifestera sina djupaste passioner. Allteftersom ni går framåt, kom ihåg varför ni gör det och hjälp varandra att uppnå era heliga mål.
   Det som ni nu gudomligt gör är ett fullständigt mått på hur ni kan uppfylla er potential. Vi är säkra på att du har gjort en allmän skiss över hur du verkligen tänker åstadkomma din långvariga dröm. Det är vår avsikt att med en god mängd tankar och handlingar hjälpa till att jämna vägen för alla som arbetat med det här projektet. Det är inte lätt att arbeta i den här världen, särskilt om du inte har en väl uppgjord plan som är djupt och säkert förankrad i ditt sinne. Utveckla dessa förnuftiga tankar och känn i ditt hjärta att där det är möjligt kan Vi Mästare tillkallas och hjälpa dig att manifestera det som ska hjälpa mänskligheten och den här ständigt föränderliga världen.
   Som vi noterade i början befinner ni er mycket nära att få ta emot era himmelska välsignelser. Ta nu den här tiden till att uppriktigt formulera det som verkligen behövs. Börja med den lämpliga början att tänka igenom vad du först behöver för att kunna starta ditt projekt. Planera för alla eventualiteter. Som sagt, vi kan hjälpa dig. Kalla på oss vid behov och fortsätt med detta välsignade projekt att hjälpa mänskligheten. Genom att göra detta, kan du under processen lära dig mer om dig själv. Vi välsignar var och en av er och ber bara att ni noga lyssnar på den inre röst som styr er. Halleluja! Halleluja!
   Idag fortsatte vi att rapportera om det som händer över detta, det allra vackraste klot. Innan du handlar, gå in i dig själv och börja med ett gott hjärta och en välplanerad mängd handlingar. Tack vare er kan den här världen snart förvandlas till en ny underbar verklighet! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander

onsdag 24 maj 2017

Svenska -- Sheldan Nidle, 23 maj 2017

för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
23 maj 2017
Originaltext: www.paoweb.com


13 Etznab, 1 Pax, 13 Caban
Dratzo! Distributionen går in i nästa fas. De ansvariga går över till ett mera selektivt system för att enkelt och säkert sätta pengar i rörelse. Man tror att på det här sättet kan alla större mottagare "bevattnas" snabbare. Som vi sagt tidigare måste den här komplexa processen slutföras på ett snabbare och mer omfattande sätt.

   Allteftersom den nya verkligheten rullar på, kräver den här proceduren en snabb uppkomst av den nya NESARA-Republiken. En försening gagnar ingen. Vi behöver den här republiken helt enkelt eftersom den möjliggör en snabb isolering av de mörka och deras galna USA, INC. Införandet av nya valutor och andra närbesläktade aktiviteter kan sedan fortsätta såsom ursprungligen planerats. I själva verket kan sedan hela proceduren gå upp i ett mycket välbehövligt högre tempo.

   Varför fortsätter förseningen med att avsluta det lidande som skapats av denna avskyvärda regering? Denna olagliga regering, USA, Inc, har tillåtits existera trots att den förmodats upphöra under de senaste 18 månaderna. Dessutom, varför är det nuvarande globala banksystemet fortfarande igång, och varför har Federal Reserve tillåtits agera som det gör trots den varning som förmodligen getts till den av Världsdomstolen i Haag? Det här är bara två av alla våra frågetecken.

   För närvarande ser vi hur de förändringar som utformats av de Äldste i Kina och deras allierade nu träda i kraft. Trots denna realitet agerar klotet som om inget av betydelse har inträffat. Man har berättat för oss att allt detta dramatiskt kommer att förändras inom kort. Vi ber att ett antal saker omedelbart förändras så att Ljusets väg kan fortsätta såsom utlovats, och att den nya NESARA-republiken kan deklareras. Så låt oss i Glädje lagligen förkunna den nya Amerikanska NESARA-Republiken!!!

   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi välsignar er och tackar er för era fantastiska visioner! Tillsammans stöder vi de sätt varigenom GCR (ö.a. den globala valutaomställningen) färdigställs och i stor omfattning distribueras till er alla. Mycket händer runt detta klot i sin rätta gudomliga tid. Den här processen att distribuera stora summor valuta går framåt. För närvarande befinner sig processen bara i början. Många fantastiska händelser är extremt nära att ske, och ni är mycket nära att få se saker som verkligen kommer att förvåna er!

   Himlen ser till att dess gudomliga tidsplan uppfylls. Er nuvarande värld befinner sig därför mycket nära en stor omvandling. Som nämnts ovan ska de här förändringarna frambringa det välstånd, den frihet och den suveränitet som ni länge har blivit lovade. Ibland har det varit nödvändigt att gå mer långsamt fram än vad som ursprungligen var tänkt. Himlen är inte desto mindre fast i sin beslutsamhet. En del har fått sin betalning, medan andra är mycket nära sin egen lycka. Vi ber er vänta på den stora ära som förbereds för er!

   Så vi gläds över Skaparens underbara gåvor. Det har kostat på att säkra omvandlingen av den här världen. Den mörka kabalen accepterar nu helt och fullt sitt slutliga öde. Dessa sista timmar kan verka oändliga, men ha, såsom Himlen, fullständigt förtroende inför era skatter (värdefulla gåvor), och förbered er i denna heliga sinnesstämning inför det som händer härnäst. Vi Mästare förväntar oss nu många underverk som ska svepa bort det mörka och återställa Ljuset till samma härliga position som när våra förfäder först anlände till detta högst värdefulla klot. Halleluja! Halleluja!

   Idag har vi återigen gett er en kort rapport om vad som händer i er värld. Positiva krafter gör framsteg för att säkerställa vår gemensamma framgång. Därför ber vi er att gå bortom stunder med kortvarig desperation och förbereda er inför er oundvikliga glansperiod! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


onsdag 17 maj 2017

SVENSKA -- Sheldan Nidle, 16 maj 2017Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
16 maj 2017
Originaltextwww.paoweb.comBatz, 14 Moan, 13 Caban

Selamat Jalwa! Trots diverse bekymmer fortsätter utvecklingen mot distribution. Ett antal nya kriterier har lagts till, vilka kan skapa en mindre fördröjning. De Äldste och deras många medarbetare säger att vi återigen närmar oss en brytpunkt. De som ansvarar för den här komplicerade processen vet att de första distributionerna närmar sig sitt frisläppande. På grund av den här proceduren är det troligt att de som valts ut för att bli de första mottagarna ivrigt väntar på detta beslut. Så vi har blivit informerade om att vi ska vara beredda på en del riktigt spännande nyheter!

   Som ni förstår finns det mycket som ligger i startgroparna, nämligen den aktuella starten på det formella införandet av det amerikanska finansdepartementets sedlar. Dessa är uppbackade av guld och kan lätt krossa den amerikanska centralbanken (Federal Reserve). Denna nya verklighet är också avsedd att få USA: s olagliga de facto-regering på fall. Den kommer effektivt att ersättas av den nya NESARA-republiken. Hörnstenarna i skapandet av denna nya verklighet är er nya regering och dess finansiella system (ö.a. gäller USA).

   Under tiden koncentrerar vi oss på våra mål. Det viktigaste är naturligtvis att försäkra oss om, att dessa revalverade valutor med framgång ges till folket på Jordens yta. Vi inser vad allt detta verkligen betyder. Detta är det sätt på vilket den mörka kabalen kan besegras och en ny fri och välmående tid äntligen kan börja för er. Det är denna nybildande verklighet som till sist kommer att tillåta vårt stora uppdrag att börja på allvar. Vi har förståelse för en del av de gångna förseningarna, men känner ändå djupt hur viktigt det är att få slut på att gå och oroa sig inför den fortsatta skräcken i denna borttynande gamla verklighet.

   Det är de fortsatta komplikationerna inom den här gamla verkligheten som kräver att vi och våra allierade nu gör en gemensam insats och besegrar det mörka. De Äldste och andra liknande grupper måste tillåtas att säkert distribuera dessa enorma medel över jordens yta. Enligt vår åsikt har det gått på tok för lång tid att avsluta det som för oss är en enkel process. Kombinerat med detta finns en verkligt massiv arrestering och isolering av den styrande kabalen och dess medarbetare. När detta framgångsrikt genomförs, kan NESARA och allt vad det innebär, snabbt införas. Slutligen kan resten av vår gemensamma agenda genomföras. Hosianna!! Hosianna!


   Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer idag med vetskap om att slutet för den mörka kabalen i den här världen ligger nära. För närvarande förbereder sig de inom Ljusets krafter som offentligt kommer att förkunna den nya NESARA-republiken att definitivt göra det. Himlen talar gudomligen om för oss att den stora förberedelsen av den här härliga händelsen är klar. Allt som behövs är ett formellt tillkännagivande. Detta förväntas inom kort. När detta slutligen sker förstår alla att de slutliga moment som krävs är färdiga. Halleluja! Halleluja!

   Vid den tidpunkten kan ni formellt befrias från skuld, eftersom ett speciellt jubileum kommer att förklaras. Med detta på plats kan ni påbörja de uppgifter som ligger till grund för era sanna passioner. Vi vet att ni kommer att fyllas med kraftfull ny energi när ni äntligen startar era många fastställda uppgifter. Vi känner att en kraftfull tillväxt av alla era företag kan starta en riktigt stor omvandling av den här världen på ytan. Denna aktivitet kommer att ge stor glädje till oss alla! Mänskligheten kommer äntligen att bli fri att göra det som den gudomligen önskar!

   Denna omvandling kommer att ge bra botemedel och storslagna sätt att kreativt lösa de problem som finns i den här världen på ytan. Dessa uppgifter kommer att förvandla krig till fred och förkunna er suveränitet inför alla. Vi Mästare kan sedan fastställa en tidpunkt för de nödvändiga lektioner som vi är skyldiga att förse er med. Vi kommer att göra det med glädje och med full kunskap om att ni nu vet om hur ni så avskyvärt förflyttades in i begränsat medvetande! Den här nya förståelsen av er historia är avsedd att tjäna er väl. Må Ljuset omfamna er på alla sätt.

   Idag granskade vi det som håller på att utvecklas runt detta vackra blågröna klot. Det är saker som förändrar den här världen. Var redo inför dessa händelser och medvetna om att en uppsjö av underbara händelser kommer att uppenbara sig. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat GajunSelamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


onsdag 3 maj 2017

Svenska -- Sheldan Nidle; 2 maj 2017Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
2 maj 2017

Originaltext: www.paoweb.com
7Caban, 0 Moan, 13 Caban       
Dratzo! Den gradvisa och säkra processen fortsätter att gå framåt. Varje steg garanterar att den mörka kabalens fall stadigt närmar sig för varje dag. Den gamla USA, Inc.-regimen arbetar seriöst med olika sätt att fördröja den här rörelsen genom att smida fruktansvärda planer på ett storskaligt krig. Den processen kommer att omintetgöras när den nya NESARA-republiken formellt tillkännages. Fram till dess görs leveranssystemet redo inför distributionen av speciella fonder.
      Flödet av de otroliga mängderna valutor måste noggrant kontrolleras av ett säkerhetssystem som hittills visat sig vara framgångsrikt med att uppnå alla sina mål. Därför övervakar vi den här processen och är ganska övertygade om att den, vid lämplig tidpunkt, kan uppnå alla de distributionsmål som den ursprungligen tilldelades. Den här processen har visat sig uppnå sina mål. Kom ihåg att det finns stora mängder kontanter som den dagligen måste granska och sedan låta gå vidare till dess nästa tilldelade station. Men trots potentiella svårigheter är allt bra.
      Medan allt detta pågår, har stora summor tilldelade valutor hållits intakt och färdigställts för att vid rätt tidpunkt distribueras ut. Skapandet av den här processen är resultatet av många överenskommelser och medger att de här rörelserna kan börja och har bevisat dess tillförlitlighet och säkerhet. De som sanktionerade allt detta är helt säkra på att dess ursprungliga mål slutligen kommer att uppnås. Syftet är att distribuera fonderna och lagligen avsluta det nuvarande världssystemet.
      Vid varje steg finns det ett antal säkerhetskontroller för att se att var och en av dessa fonder fortfarande är desamma som ni blev lovade. Vi ber att ni förstår att de här pengarna måste räknas och åter räknas som en del i processen. Därför finns det en logisk orsak till grundligheten och andra säkerhetsförfaranden som behövs vid varje steg. Med tiden kommer dessa medel att nå alla sina underbara mål!

     Namaste! Vi är Era Uppstigna Mästare! Era fantastiska visioner fortsätter att hålla i sig och att ge en högst välsignad bakgrund till detta underbara mirakel som nu håller på att ske över hela den här världen. Allteftersom de med ansvar för leveranser arbetar sig framåt, förbereder vi mänskligheten inför en underbar mängd himmelska gåvor. De innebär inte bara ett stort välstånd, utan också en ny verklighet som inkluderar NESARA, ett nytt globalt banksystem och en fullständig befrielse från skuldslaveri. Ni befinner er verkligen på gränsen till en gudomlig tid i era liv!
   Vi Mästare är glada över att ni har behållit er glädje och inser att det ultimata målet är er mjuka och milda omvandling tillbaka till ert naturliga tillstånd med fullt medvetande. I detta underbara tillstånd kan ni enkelt förändra det här nuvarande solsystemet till er nya stjärnnation. Dessutom kan ni ta den här nya verkligheten och slutföra det uppdrag som era förfäder påbörjade när ni landade på den här välsignade platsen för 900 000 år sedan. Ni och invånarna i Agartha kommer verkligen snart att göra förbättringar.
   Era erfarenheter blivit en tillgång i den här världen. Vi välsignar välvilligt alla som för närvarande kommer långtifrån för att hedra oss genom att utföra detta magnifika, välkomnande uppdrag. Himlens dagordning för att vända hela den här världen tillbaka till sitt naturliga jungfruliga tillstånd kommer därmed att fastställas. Invånarna i Agartha har skapat många kristallstäder som innehåller KristallLjus-Kamrarna för att välkomna er tillbaka till er Galaktiska Mänsklighet. Därefter kommer en rad händelser som vi Mästare gudomligen kommer att övervaka. Som det länge har sagts, "Av den till vilken mycket är givet, förväntas mycket!"

      Idag fortsatte vi med vår veckorapport. Låt detta bli en tid då mänskligheten verkligen började känna att dess gudomliga uppdrag accepterades till fullo av Ljuset och vägen godkändes för att låta alla ta emot sitt heliga öde. En ny verklighet är nu på väg att utvecklas! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levanderonsdag 26 april 2017

Svenska Sheldan Nidle: 25 april 2017


Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
25 april 2017

Originaltext: www.paoweb.com


13 Oc, 13 Kank'in, 13 Caban      
Selamat Jalwa! Er värld fortsätter långsamt att redas upp. Vi finner dagligen hur det mörka och alla deras hantlangare genomför stora mängder med försenande åtgärder. Denna märkliga procedur verkar förringa orsakerna bakom det nya säkerhetssystem som nu införts inom hela leveranssystemet. Våra samarbetsparter ägnar sig nu helhjärtat åt att få en lyckad avslutning på den här mycket komplicerade situationen. Vi förväntar oss att ett antal unika procedurer ska klaras upp. Detta tillåter att alla överordnade nivåer inom utbetalningssystemet snabbt och effektivt kommer i funktion
    Dessa olika scenarier är saker som dyker upp varje dag. Vi har bestämt oss för ett smidigt avslut på alla dessa förvärvade svårigheter och att göra en omorganisation inom Ljuset. Vi kan då äntligen övervinna den tydliga ljumheten bland våra kollegor. Dessa tendenser löser sig långsamt och gör det möjligt att gå vidare med de allmänna utbetalningarna. Dessutom inser nu det mörka fullt ut att deras ständiga förseningar nu har nått vägs ände. Alla tror att en del intressanta motverkande effekter är nära att manifesteras. Vi känner att dessa händelser kommer att förändra den nuvarande, obekväma situationen vad gäller de allmänna utbetalningarna. Vi tror också att den nuvarande situationen har kommit till ett vägskäl.
    Allt detta är anledningen till att det nuvarande uppehållet närmar sig sitt slut. Vi förväntar oss helt och hållet att den slutliga spridningen närmar sig. Den mörka kabalen inser uppenbarligen inte hur desperat deras nuvarande situation verkligen är. De känner på något sätt att en räddning är möjlig. De lurar helt enkelt sig själva. Den nuvarande situationen är ett knep som förbereds att slå ner mycket hårt mot dem. Vi ser fram emot det oundvikliga i deras tragiska öde. Vi förbereder oss för att ta emot dem och sätta dem i lagligt förvar och sedan befria Ljuset till att inrätta den nya NESARA-republiken.
     Allt detta ligger naturligtvis vid horisonten. Det mörka förstår på något sätt att deras list har upptäckts. Man vet på allvar att deras nuvarande olagliga USA, Inc (affärsföretaget USA) är nära sitt slut. De vet också att den gamla verkligheten inte håller längre! De vet djupt inom sig hur nära det är till att alla dessa ”hemska resultat” börjar träda i kraft. Vanvettigt fortsätter de att stärka anklagelserna mot dem. Därför förväntar vi oss nu att den här världen förändras väldigt snabbt så snart den nuvarande mängden med komplikationer kan läggas åt sidan. Var medvetna om att allting verkligen löser sig!

   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer idag för att tacka er alla för att ni behåller er kollektiva vision i en tid då era utbetalningar återigen antingen saktas ner eller allvarligt försenas genom de komplikationer som instiftats av den nuvarande processens regissörer. Vi välsignar er för er storslagna fokusering. Vi är glada över det faktum att Himlen försäkrar oss om att ni inte kommer att ignoreras. Förbli tålmodiga och var medvetna om att er underbara tid kommer att utvecklas på ett välsignat sätt. Det utlovade välståndet kommer verkligen att ske, liksom att tiden för er frihet från skuldslaveri närmar sig. Var glada och medvetna om att er tid kommer!
     Den här nuvarande tiden präglas av subtila förändringar som de flesta av er ännu har att uppleva. Himlen ser till, att allt det som utlovades verkligen händer. För närvarande har vi lagt märke till att "välstånds-paketen” närmar sig den tid då de är behöriga att levereras. Det hjälper att veta att Himlen färdigställer en rad överraskningar som ska göra slut på den nuvarande amerikanska de facto regeringen. Bara detta faktum inger oss mycket glädje. Er tid av glädje är också nästan redo för er.
    Vi avslutar vår lilla ”uppenbarelse” med ett enkelt men kortfattat budskap. Vi ber er hålla er magnifika vision och samtidigt behålla ert inre fokus. Allt kommer att ges till er som två stora gåvor, gudomlig utdelning, och med den följer gudomlig barmhärtighet. Ni, mina barn, är de personer på den här världens yta, som kommer att få ett antal dispenser vilka i hög grad förbättrar upplevelsen av er uppstigning! Denna heliga process leder er till många fantastiska bonusar! Halleluja! Halleluja!
    Idag fortsatte vi att rapportera om det som händer runt omkring er. Det mörka och dess många obehagliga komplikationer håller på att försvinna. Deras eviga ursäkter och allmänna inblandning kan inte längre accepteras. Låt det bli känt att en ny och glädjefull verklighet ligger precis framför oss! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


onsdag 19 april 2017

Svenska Sheldan Nidle 18 april 2017 Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
18 april 2017
Originaltext: www.paoweb.com


 6 Akbal. 6 Kank'in, 13 Caban 
   
Selamat Jalwa! De få avslutande uppgifterna är nästan genomförda. I takt med att leveranserna går framåt utförs kontroll på varje nivå, och med stor tillfredsställelse fortsätter leveranserna till nästa säkerhetspunkt. Denna noggranna operation kommer att fortsätta tills alla de som förtjänar det har fått sina utbetalningar. När man ser på de här händelserna, inser man snabbt hur de för oss allt närmare en ny regering, nya friheter och ett överväldigande välstånd. Det låter också det mörka att få agera som den huvudsakliga skiljedomaren i denna rädslofyllda verklighet under ytterligare några sista dagar.

   Ljuset välkomnar glatt de mörka hantlangarnas kommande död. För länge sedan, när Anunnaki först tog över kontrollen, tycktes det mörkas förändringar avlägsna. Mitt i denna mörka mellanakt, började Himlen långsamt plantera fröna för en ny värld. Trots detta kunde de kvarvarande tretton årtusendena allvarligt påverka er. De lämnade er med en stickande känsla av att allt inte stod rätt till och att någonting underbart krävdes för att återställa balansen. En sådan sak är nu i färd att ske.

   En stor koalition från Ljuset har brutit igenom och en helt ny verklighet håller för närvarandepå att bildas omkring er. Den här nya världen kommer att förvisa det mörka och dess onda förehavanden. Den gamla miljön kommer att omvandlas och era inre passioner kommer till sist att bli en gemensam verklighet. Vi ber om ert fortsatta tålamod. Tiden för Himmelsk glädje håller nu på att iordningställas för att bli er mest underbara uppsättning glädjeämnen! Nyckeln är att hålla ert fokus och inom er veta att underverk verkligen är på gång. Hosianna! Hosianna!

   Vi kom hit för nästan två decennier sedan, i vetskap om att det här uppdraget skulle bli en mycket svår uppgift. Det har visat sig bli så, men var säkra på att Himlens förändringar för den här världen verkligen ligger för handen. Låt inte det pågående kaoset besvära er. Det är i själva verket den turbulens som dessa stora omvandlingar ibland kan kräva. Var övertygade om och vet på det inre planet att triumfens tid är nära. Dessutom är vi alla här för att hjälpa er att uppnå er predestinerade framgång. De här tiderna är verkligen förändringens tider!


   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Era storslagna visioner hjälper oss att föra in en ny värld som kommer att fyllas med fred, välstånd och Kärlek. Det här landet kommer att tillåta er att släppa loss de fantastiska passioner som ligger till grund för era kollektiva visioner. Var redo inför det som ligger mycket nära att uppenbaras. Som tidigare nämnts, tillät Himlen det mörka att tro att det snabbt kunde skapa en betungande katastrof. Så är naturligtvis inte fallet. Välsignade omständigheter har lett till deras undergång, och en underbar värld manifesterar sig runt omkring er.

   Tillsammans måste vi hålla den här underbara visionen av en ny, välmående och suverän värld. Vi vet precis hur frustrerande den här komplicerade operationen har varit. Inte desto mindre är den något, som ni alla så fantastiskt har bidragit till. Vi berömmer er för det som ni har hjälpt oss att skapa. Detta är verkligen en gemensam händelse som ni och de i Himlen har skapat. Vi välsignar er för denna länge försenade framgång. Ni har verkligen gjort att hela Himlen och Jorden rodnar över det fantastiska sätt som ni har genomfört era åtaganden. Ett jättelikt Halleluja för era fantastiska insatser!

   Det som är redo att inträffa är den sista uppsättningen rättfärdiga tillslag som hedrande kan tillskrivas de av Ljuset som modigt gjorde allt detta gudomligt möjligt. Vi vill tacka dem som avslutade alla de här sakerna som inom kort kommer att göra NESARA republiken möjlig med allt som den innebär för mänskligheten och denna ärorika Glob, Gaia, och hennes himmelska Andliga Hierarki. Låt oss avsluta med ett erkännande och mycket tack till alla för era goda gärningar!

   Idag fortsatte vi med en förkortad version. Vi har för avsikt att fortsätta tills allt ligger tillrätta och ni fritt kan sola er i Kärlek och Ljus vilket ni gudomligen förtjänar. Många välförtjänta händelser ligger nära. Var redo att acceptera allt som är på gång att manifesteras! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure