Followers

Google+ Followers

måndag 30 juli 2012

29.07.2012

Sheldan Nidle

29.07.2012


............................

Det är spännande, min kära, att så många från hela världen ansluter sig till dig i denna den mest lyckobådande tiden. Det är så som det hade planerats för innan du återvände till Jorden, att tillsammans skulle ni återställa er planet till ljuset av sanning och rättvisa. Ni valde att gå in i olika länder och raser och vet utan tvivel att en dag skulle ni alla komma tillsammans, känna igen varandra och arbeta tillsammans för att väcka upp dessa som är förlorade i kontrollsystemet, rädda för att tänka själva.

2012 är det år när transformationen måste, och kommer, att ske. Ni kommer att övervinna de hinder som Kabalen lägger i vägen för er. Se på dem som språngbrädor. Kabalen kommer inte att gå lätt. De gillar sitt sätt att leva, i kontroll av planeten Jorden. Några av dem kanske till och med försöker omfamna ljuset, men de flesta kommer att vara trotsiga ända till slutet.

De ser fortfarande sig själva som överlägsna resten av er, men ingenting kunde vara längre från sanningen. Många av dem är nu samlade i London i tron att de kommer att kunna uppnå sitt hjärtas önskan – en Ny Världsordning – med en regering för alla och avlägsnande av alla människor som inte är nödvändiga för dem. Detta kommer helt säkert inte att hända. De kanske fortfarande försöker sig på sin FALSKA utomjordiska invasion, men som ni vet så kommer det att bli flera välvilliga, stora, dolda farkoster över de större arenorna för att skydda mot varje rackartyg angående scenarier om invasion från utomjordiska människor.

Andevärlden och våra vänner från andra planeter kommer inte att tillåta att något sådant händer. Vi har gett er denna information under de senaste åren, så det kom inte som en överraskning att höra regeringens påstående att det kan finnas en utomjordisk invasion. Detta trots att de har insisterat på, under alla år, att aliens inte existerar! Säkerligen kan folk inte tro på vad de säger i den här frågan.

Varje dag uppmärksammar vi den spännande informationen som fullbordar bilden. Ni blev förvånade över att få veta att när det irländska folket – som är den ARISKA RASEN – följde Solen till Egypten och gjorde den länk som är uppenbar för forskare: att när de återvände till Irland efter att ha vandrat i öknen och försökt komma tillbaka till Irland så fick de svårigheter. Så en del bosatte sig i vad som nu är känt som Iran. Ni kommer att hitta något i forntida Tyskland och Österrike, men bara i gamla tider. Många i Iran har samma DNA som irländarna.

Ni har alldeles rätt i att fråga varför allt detta har dolts för er. Det gjordes för att kontrollera er – för att hålla er ovetande om er sanna historia. Forska själva i detta. Svaret finns där. Det är dags att glömma allt ni fick lära er. Starta på nytt med ett öppet sinne, som ett barn. Bortse från dem som har ljugit för er, såsom era religioner och utbildningssystem. För dem är sanningen vad de valde vid en viss tidpunkt. Var beredd på att möta sanningen, oavsett hur chockerande den kan vara. Vi har förberett er för detta i många år. Var glada, för ni håller på att uppnå det ni kom till Jorden för att uppnå!

Under 2 000 år har man ljugit och utnyttjat er. Nu forsar sanningen fram från alla håll och visar korruptionen. Den kan inte längre döljas. Vi är glada över att se Irland gå i spetsen, ännu en gång. Först genom att avslöja Vatikanen, och nu har de arresterat topparna inom bankvärlden. Irland börjar hitta sin väg och tar kontroll och leder vägen. När ni kommer tillsammans kommer ni att återställa ljuset utan blodsutgjutelse eller våld av något slag. Bara en envis beslutsamhet att se rättvisa för hela mänskligheten.

För OS i London har Kabalen använt sataniska ritualer. Oskyldiga människor tror att hela detta spektakel har något att göra med sport. De måste förstå att idrotten användes för att skapa Mörk energi. Medlemmar i Kabalen försöker redan att göra sina erbjudanden genom löften om att tillåta sanningen komma fram. De ber er att bortse från deras brott mot mänskligheten, men detta kan bara mänskligheten bestämma.

De gör inga försök att be om ursäkt för sina brott för de har inget samvete eller någon som helst empati för dem de har använt och utnyttjat. De bär ansvaret för så mycket som var utformat för att hålla mänskligheten under kontroll.

De uppmuntrade läkemedelsföretagen att utveckla droger som människor blev beroende av, andra hade avskyvärda sidoeffekter som förstörde deras liv. De gjorde patienter av människor. De använder vaccinationer för att locka dem. Vem litar ni på i dessa dagar, för fel information lärdes ut. Det är upp till var och en av er att inte bara acceptera vad ni får höra. Ta reda på saker och ting själva.

Allt i er värld måste renas. Föroreningen av jorden, vattnet och luften kommer att bli våra första prioriteringar. Du Veronica och jag talade om detta när jag just hade gått över till andevärlden, och jag kom över chocken av att se vad som hade gjorts mot planeten. Min kära, du vet att alla de stora själarna från det förflutna är beredda och redo att ge råd om hur man återställer Jorden. Vi har tagit allt i beaktande. Vi är förberedda.

Allt som behövdes var några få beslutsamma varelser för att ta över er värld. Tänk nu på hur lätt det kommer att vara för de 99 % att ta kontroll. Många har gett både tankar och energi till att undersöka hur man kan säkra att det är rättvisa för alla, och att inte just en grupp av människor skall styra.

Augusti månad kommer att visa upp massor. Den månaden kommer att bestämma framtiden för er planet. Fall inte för tricken som Kabalen kommer att försöka sätta igång! Ni har ingenting att frukta, så var starka och sanna mot er själva.

Vi är förtjusta över att se att irländarna har vaknat upp, äntligen. När de förstår vikten av sitt vackra och andliga land och inser att den Heliga energin avsiktligen blockerades av Vatikanen, då kommer hela världen att leva i fred och harmoni. Irland har magnifika portaler som måste aktiveras ännu en gång.

Ni har kommit långt i uppvakningsprocessen och nu kommer ni att få uppleva glädjen och tillfredsställelsen i vetskapen att ni hade ett finger med i att åstadkomma en övergång som förvandlar er värld från en fängelseplanet till ett paradis på Jorden. Bra jobbat alla!

Spännande tider, min älskade. För evigt din beundrande Monty.


Översättning Gertie Dahlberg – www.st-germain.se

Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

torsdag 26 juli 2012

24.07.2012

Sheldan Nidle

24.07.2012


8 Batz, 4 Vayeb, 8 Manik

8 Batz, 4 Vayeb, 8 Manik

Dratzo! Vi är tillbaka! Mycket fortsätter att äga rum bakom fasaden på er värld. Den mörka kabalens globala banksystem håller på att vittra sönder i en allt snabbare takt, och en massa bankdirektörer tvingas avgå. Interpol med tillhörande organ intensifierar sina undersökningar inom LIBOR-skandalen, vilken nu inte verkar ha några tydliga gränser. Den här operationen börjar faktiskt hota med att få många regeringar i Europa och Asien att kollapsa. Allteftersom krisen växer informerar BRIC länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) och deras allierade kabalen om att deras försök att återinföra sina elektroniska fiat-valutor omedelbart bannlyses. Detta förvärras ytterligare genom bristen på tillgängligt kapital. Den politiska situationen i Europa och inom kort, i Nordamerika håller på att nå sin kokpunkt. Någonting måste göras snabbt, eller också kollapsar förvisso den nuvarande ekonomiska konstruktionen. Det nya ekonomiska systemet som får stöd av BRIC-ländernas koalition är nu helt redo att sättas i verket med ett ögonblicks varsel, och i enlighet med detta har flera nationer i Asien krävt sina panträtter hos ett antal större västerländska banker.

Den här utvecklingen kompliceras ytterligare genom den stigande turbulensen i Mellanöstern och delar av södra Asien. Även denna växande instabilitet är på gång att koka över. Under tiden kvarstår de sammankopplade finansiella kriserna i Europa och resten av världen och dessa kriser kommer att förbli olösliga fram tills att omfattande bankreformer och globala skuldavskrivningar genomförs. Detta är inte en situation som världen bara kan sopa under den legendariska mattan, och det inser nu den mörka kabalen. Som en följd av detta är de medvetna om att deras makt i världen har nått vägs ände. En rad händelser som nu pågår kommer inom kort att orsaka kabalens undergång. Detta sker genom att först isolera dess medlemmar och sedan avlägsna dem från makten. Detta kommer att föra in NESARA i Nordamerika och, som ringar på vattnet, kommer kopior av denna handling att sprida sig över hela världen. Detta nya styrelsesätt leder till mänsklighetens globala frigörelse och till det formella avslöjandet om vår existens. Vi kan då påbörja de tillkännagivanden som kommer att omvandla er världsbild och er verklighet för alltid!

När ni nu närmar er den här vattendelande stunden, kom då ihåg att en hel rad händelser måste äga rum innan avslöjandet (disclosure). Våra Jordallierade förstår till fullo det som nu sker. Den verklighetskonstruktion som har manipulerat era liv och er värld måste kollapsa fullständigt för att tillåta det nya systemet att inta dess plats. Det här nya systemet knuffas för närvarande på plats av samma omständigheter som demonterar det gamla. Den här operationen sker i en mycket snabb takt. Det nuvarande systemet kan inte tåla belastningen av en ny extrem kris, och en sådan kris ligger mycket, mycket nära till hands. Därför beslutades det om att i hemlighet sätta det nya systemet på plats och vänta på rätt tillfälle att avslöja dess beståndsdelar: nya pengar, nytt bankväsende och nya regeringsformer. Avsikten här är att låta det gamla systemet helt komma i vanrykte och ses som icke fungerande, så att allmänheten blir benägen att välkomna det nya. Våra skepp övervakar alla globala kritiska punkter och förebygger det mörkas vanliga taktik att lösa problem genom att använda krigshets och terrorism. Detta kan vi inte längre tillåta!

I den här världen har det alltid funnits förutsättningar och brandfarliga "omständigheter” som pålitligt lett till "nyttiga" krig eller till och med till global storbrand. I nuvarande tid har vi fått i uppdrag att förhindra detta och leda ert klot till fred och välstånd. Det mörka underblåser ett antal gamla konfliktområden som man verkligen hoppas kunna få att flamma upp igen. Vi behöver informera dem om att, tyvärr, detta är ännu en komplott som inte kommer att tillåtas! Er värld håller snabbt på att skifta, och det Himlen förberett kommer inte att göras ogjort! Vårt uppdrag koncentreras på er återgång till fullt medvetande och detta mål är på rätt spår. Nästa serie med avslöjanden är redo att genomföras, liksom även de åtgärder som kommer att låta er värld glida allt närmare sitt stora skifte. Himlen har påbjudit att detta nu ska fortsätta och alla hinder ska tas bort. Många individer, inte allmänt kända, ska göra de tillkännagivanden som utgör inledningen till övergångsregeringarna och befriar mänskligheten från eoner av ofrivillig träldom.Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Välsignade är ni alla, för ni ska bli fria! Skeenden, välsignade sådana, sker nu i snabb takt, vilka kommer att skaka om den mörka kabalen ända ner i rötterna och sätta igång omständigheter som kommer att sänka dem. Vi välsignar Himlen och alla dem som har kommit till Jorden för att arbeta med alla dessa underverk, vilka är en välsignelse för våra heliga planer. Ädelmetaller, som de kallas här, har under evigheter samlats ihop av kabalens mörka anhängare. De ersattes sedan allt mer av värdelösa hjälpmedel och profana användningsformer introducerades. Detta är de faktorer som visat sig bli deras undergång. Stora banker och börser har fastnat i ett gungfly av massiva brister som gör deras kollaps både nära förestående och snabb. Under tiden har våra medarbetare de senaste månaderna varit upptagna med att planera nästa fas av sin verksamhet och är redo att fortsätta med det nya finansiella system som ska "rädda dagen" för mänskligheten!

Av uppenbara skäl, kan vi inte närmare presentera dessa planer ännu. Var bara medvetna om att förhållandena i världen snabbt leder det mörka till randen av en enorm katastrof. De större nationerna, utanför G-5 (USA, England, Tyskland, Frankrike, Japan), förstår helt och fullt det som sker, och förbereder sig glatt inför de större råvaru-och aktiemarknadernas kollaps. Detta nödvändiga "svep med kvasten" kommer att driva bort ert samhälle från dess nuvarande bekymmersamma träsk till en omsorgsfullt iscensatt värld med fred, välstånd och öppna vyer med otroliga möjligheter! Alla delarna inför det här behöver bara glida på plats! Därför ber vi er att vara fulla av tillförsikt och i glad förväntan, för många otroliga händelser är nära att manifesteras. Känn er säkra på att den Galaktiska Federationen och vår familj i Agartha vakar över oss mot alla desperata ”sista minuten försök” från det mörka att lämna med en smäll!

Utnyttja den här tiden till att förbereda er inför er nya verklighet. Den kommer tyvärr att komma som en chock för de flesta av era medmänniskor. Var villiga att inleda diskussioner med vänner och familj om det som ligger framför oss, så att de är litet förberedda inför den oroande information som de snart kommer att få höra. Och så snart saker och ting börjar, använd din intuition och den visdom som livet lärt dig för att trösta och lindra oron hos dem vars värld vänts upp och ner. Föreställ dig hur det känns att få sina käraste övertygelser utmanade, och inse att din lugna närvaro och dina försäkringar är viktiga för att hjälpa ert samhälle att acceptera en miljö som verkar bli alltmer främmande för varje dag. Ditt uppdrag är att behålla ditt lugn mitt i förvirringen omkring dig. Det är detta du har "utbildats till" under många livstider, och nu är den tiden här. Ni är välsignade, ni vars förmågor kommer att göra all skillnad i dessa yttersta tider, och där bortom!Idag uppdaterade vi er om viktiga händelser. Det är viktigt för er att inse att det som nu pågår är en rad planerade händelser som leder fram till "domino- kaskadens” final. Sedan kan mänsklighetens nya epok glida på plats på ett underbart sätt! ! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

torsdag 12 juli 2012

10.07.2012

Sheldan Nidle

10.07.2012


7 Caban, 10 Kumku, 8 Manik


Dratzo! Vi kommer med mycket att berätta för er! För närvarande förbereder våra medarbetare de händelser som vi beskrivit för er. Den mörka kabalen vacklar på grund av en del grövre anklagelser som håller på att nå massmedia i ett antal länder i Europa. Dessa rapporter om förseelser omfattar ett dagligt lurendrejeri och har att göra med fastställandet av räntesatserna för större delen av er värld. Och ändå är dessa avslöjanden bara början på det som komma skall. Er värld uppslukas av en flod med ständigt stigande skulder, vilka är resultatet av de där handlingarna. Man har bara tjänat sig själv, och på grund av detta och flera andra orsaker har de mörka nu nått slutet på sitt långvariga styre på er värld. De har länge undanhållit er ett brett utbud av avancerade teknologier och därtill hörande apparater. Våra Jordallierade har insisterat på att en av de första åtgärderna för de nya regeringarna är att föra ut dessa upptäckter i rampljuset. Dessa teknologier kan få era samhällen att ta ett kliv fram till en punkt där första kontakt blir mer begriplig. Förutom vår egen teknologi kan era nu undanhållna apparater avslöja för er hur ni bäst kan tjäna er planet och era medmänniskor.

torsdag 5 juli 2012

03.07.2012

Sheldan Nidle

03.07.2012


3 Oc, 3 Kumku, 8 Manik


Dratzo! Förändringarnas tid är här för oss alla. Himlen har vänt sig mot Jorden och bestämt att befrielsens och frihetens tid är kommen. Således är vi hedrade med plikten att träda fram på Jorden och ansikte mot ansikte omsorgsfullt möta dem som förhastat och i total arrogans glömt bort att de bara är tillfälliga herrar i denna högst magnifika värld. Vår ankomst kommer att göra dessa saker helt klara för dem och bana väg för en ny epok för mänskligheten på Jordens yta. För nästan tretton tusen år sedan började ni falla ner i det begränsade medvetandets olustiga värld. Detta är en värld där det blev relativt lätt för era nya herrar och deras tränade gunstlingar att kontrollera och manipulera er. Den här tiden går nu snabbt mot sitt gudomliga slut. Åtgärder har redan satt igång som ska tvinga dem att släppa tyglarna, de som så länge har styrt detta land ostraffat. Våra samarbetsteam och deras många heliga följeslagare arbetar hårt för att färdigställa program som kommer att återuppliva er värld, - en värld där ni är fria och där ni i gudomligt syfte kan fullborda er resa till fullt medvetande.

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure