Followers

Google+ Followers

torsdag 12 juli 2012

10.07.2012

Sheldan Nidle

10.07.2012


7 Caban, 10 Kumku, 8 Manik


Dratzo! Vi kommer med mycket att berätta för er! För närvarande förbereder våra medarbetare de händelser som vi beskrivit för er. Den mörka kabalen vacklar på grund av en del grövre anklagelser som håller på att nå massmedia i ett antal länder i Europa. Dessa rapporter om förseelser omfattar ett dagligt lurendrejeri och har att göra med fastställandet av räntesatserna för större delen av er värld. Och ändå är dessa avslöjanden bara början på det som komma skall. Er värld uppslukas av en flod med ständigt stigande skulder, vilka är resultatet av de där handlingarna. Man har bara tjänat sig själv, och på grund av detta och flera andra orsaker har de mörka nu nått slutet på sitt långvariga styre på er värld. De har länge undanhållit er ett brett utbud av avancerade teknologier och därtill hörande apparater. Våra Jordallierade har insisterat på att en av de första åtgärderna för de nya regeringarna är att föra ut dessa upptäckter i rampljuset. Dessa teknologier kan få era samhällen att ta ett kliv fram till en punkt där första kontakt blir mer begriplig. Förutom vår egen teknologi kan era nu undanhållna apparater avslöja för er hur ni bäst kan tjäna er planet och era medmänniskor.Det här medvetandeskiftet är till sin natur knutet till ett gudomligt tjänande. Vi människor är fysiska Änglar vars primära syfte är att tjäna den stora mängden levande stjärnor och planeter som utgör vår galax, Vintergatan. Vi kommer från avlägsna världar för att klargöra scenen inför en första kontakt med er, vilken kommer att bli fullbordad så snart ni transformerat er tillbaka till era fullt medvetna Jag. Först då kan ni börja förstå varför ni föll ned i begränsat medvetande, och hur den visdom ni samlat där kan hjälpa er att skapa LjusKroppar åt invånarna inom Ancharas tidigare mörka kejsardömen. Detta är en vördnadsvärd uppgift som kräver er unika visdom och era oändliga reservoarer av Kärlek. Invånarna i Agartha inser att så snart ni återvänder till fullt medvetande finns det mycket ni kan lära dem, och de ser fram emot att gå samman med er och bilda en storslagen stjärnnation. Denna nya enhet ska säkerställa galaktisk fred och möjliggöra att halva galaxen förflyttas in i Ljuset. Detta blir en tid då vi fullbordar en gudomlig profetia!


Den tid vi nu är i leder fram till en rad händelser som kommer att förändra er värld för evigt. De som ska arrestera vissa individer inom ert samhälle förbereds på olika sätt och har nu nått sin formella avslutning. Statsöverhuvuden inom flera västerländska länder görs nu medvetna om att man inom kort förväntar sig deras avgång och vi är redo att använda vår teknologi för att försäkra oss om att dessa interneringar fortgår exakt som planerat. Syftet med de här interneringarna är att föra bort medlemmarna av den mörka kabalen från deras maktpositioner och på så sätt skapa möjlighet för korrupta banker och finansiella institutioner att reformeras. Detta kommer att åtföljas av en skuldavskrivning mellan världens länder. Den ständigt stigande skulden hos de flesta nationer är resultatet av ett massivt spenderande som beror på kabalens politiska och finansiella politik. Det som behövs är ett redskap för att rätta till detta och skuldavskrivningen åstadkommer det. Den klargör även scenen för det allomfattande överflöd som snabbt kommer att bli följden.


Detta överflöd är den främsta finansiella drivkraften. Det är nödvändigt att höja förväntningarna hos en värld, som alltför länge trott på ett fåtals överlägsenhet och på en olöslig fattigdom hos de många. Denna tro ska ersättas med en ny. Det finns inget behov av att vara fattig eller att acceptera brist och begränsning som en självklarhet. Snarare behöver ni inse att den rikedom och den frihet som ni förses med bara är en språngbräda till en ny levnadsnivå. På högre medvetandenivåer har man insikt om hur man skapar och använder pengar, och överflödet utgör inledningen till den här förmågan hos alla. Rikedom gör slut på fattigdom, men inte på fattigdomstänkandet. Därför försäkrar vi oss om att ert nya styrelsesätt präglar in behovet av att ni tänker om vad gäller er uppfattning om rikedom och överflöd, och det faktum att pengar bara är ett redskap i övergången mellan er nuvarande existens och den nya som står redo att manifesteras. Ni kommer att se att pengar som sådana snart försvinner, eftersom nya teknologier gör det möjligt för alla att uppnå grunderna för ett komfortabelt liv. Dessutom kommer ni att förflytta er från att vara jobb-inriktade till att vara passions-inriktade.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer till er med en lägesrapport. Det är nödvändigt att den mörka kabalen och dess myriader med hantlangare isoleras från er. Innan detta är uppnått är det nästan omöjligt att leverera ert överflöd utan ödesdigra konsekvenser. Det är därför vi har börjat genomföra en plan för att isolera dem, och så snart detta är gjort, sätta dem i förvar. Ni behöver definitivt en rent fysisk separation från dem som fortsätter att ha onda avsikter med er. Var och en vars namn visar sig på de mycket långa arresteringslistorna får sitt aurafält ”märkt” och detta förhindrar dem temporärt från att ytterligare allvarligt skada planeten och er. Emellertid behöver dessa mörka personer även fysiskt tas om hand av de faktiska auktoriteterna. Vi fullföljer nu de åtgärder som kan resultera i det som krävs. Vi ber er att bidra med era kärleksfulla energier till det vi gör, eftersom tiden för er befrielse är här!


Ja, vågor av välsignelse från Änglar och Himlens lokala Administrativa Rådsförsamlingar verkar för att framkalla er befrielse. Under eoner har det mörka gynnat en grupp mörka icke förkroppsligade energier som har tagit säte på Jorden och förorsakat allsköns ofog. Dessa energier är koncentrerade till särskilda platser runt ert klot och våra galaktiska vänner håller på att flytta bort det här negativa, vilket banar väg för att alla flyttar över till Ljuset. Vi förenar oss med er familj i Inre Jorden och bistår med hjälp att befria Gaia från denna smörja. Vi kan rapportera att vi nästan har avslutat det här jobbet. Kabalen inser att dess makt håller på att försvagas och att det är dags att omvandla den här underbara världen till den stråle av Ljus som den var när Lemurien grundades för ungefär 900 000 år sedan.


Var och en av oss känner till det nödvändiga i att i rätt gudomlig tid fullfölja befrielsen av mänskligheten på ytan. Vi har bett våra familjer från galaxen och Inre Jorden att göra vad de anser nödvändigt för att förlösa er från det mörkas slaveri. Personer inom de olika heliga sällskapen som finns utspridda över planeten gör även de med gudomligt förnuft allt de kan för att avsluta sina projekt i rätt gudomlig tid. Himlen och Ljuset är de som leder. Den gudomliga tid som ni för närvarande befinner er i håller på att kollapsa till en verklighet med en enda tid (single time-reality), och denna verklighet är helt och hållet av Ljuset. Det mörka förstår helt och fullt det som äger rum och kan bara försena detta under en kort period av kosmisk tid. Ni är nära den övergångspunkt, när denna mörkerkontrollerade värld på Jordens yta förvandlas till en värld av Ljus, Överflöd och Fullt Medvetande! Följaktligen vet det mörka om att deras tid med herravälde över er med rätta är över.  


Idag gick vi på nytt igenom de aktiviteter som för över er verklighet till Ljuset. Det är även dags för Disclosure (Avslöjandet) och Första Kontakt. Var redo inför en del enorma förändringar och för tillkännagivanden, vilka kommer att förändra er syn på livet på planeten Jorden till det bättre. Vi kommer snart att kunna tillåta oss ett högst underbart firande! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure