Followers

Google+ Followers

torsdag 5 juli 2012

03.07.2012

Sheldan Nidle

03.07.2012


3 Oc, 3 Kumku, 8 Manik


Dratzo! Förändringarnas tid är här för oss alla. Himlen har vänt sig mot Jorden och bestämt att befrielsens och frihetens tid är kommen. Således är vi hedrade med plikten att träda fram på Jorden och ansikte mot ansikte omsorgsfullt möta dem som förhastat och i total arrogans glömt bort att de bara är tillfälliga herrar i denna högst magnifika värld. Vår ankomst kommer att göra dessa saker helt klara för dem och bana väg för en ny epok för mänskligheten på Jordens yta. För nästan tretton tusen år sedan började ni falla ner i det begränsade medvetandets olustiga värld. Detta är en värld där det blev relativt lätt för era nya herrar och deras tränade gunstlingar att kontrollera och manipulera er. Den här tiden går nu snabbt mot sitt gudomliga slut. Åtgärder har redan satt igång som ska tvinga dem att släppa tyglarna, de som så länge har styrt detta land ostraffat. Våra samarbetsteam och deras många heliga följeslagare arbetar hårt för att färdigställa program som kommer att återuppliva er värld, - en värld där ni är fria och där ni i gudomligt syfte kan fullborda er resa till fullt medvetande.Vi kommer nu för att avsluta en process som hjälper våra Jordallierade att avhysa flera regeringar som för närvarande kontrolleras av den mörka kabalen. Detta gör ett nytt styrelsesätt möjligt, vilket tillsammans med ett nytt finansiellt system etablerar en era med överflöd. Dessutom kommer dessa nya regeringar att introducera och tillämpa nu dolda, jord-baserade teknologier, vilka vi så småningom kommer att kombinera med våra egna för att ge er en tid med fred, välstånd och internationellt samarbete utan motstycke. Vi kommer att presentera en mängd kunskap för er, som kommer att frigöra er från era tidigare förtappade herrars dumma lögner och förvrängningar. Denna kabal är den sista kvarlevan av de grupper som styrt er så hårt och de ska nu avslöjas för vad de verkligen är! Detta arroganta och illasinnade gäng planerade att klä av er ännu mera av er Gudagåva i form av fullt medvetande och hålla er i permanent slaveri. Dessa avskyvärda planer håller nu, medan vi talar, på att kortslutas och kommer aldrig att förverkligas!


Vårt uppdrag här rör sig till syvende och sist om första kontakt. Vi har kommit fjärran ifrån för att utföra Lord Surea`s gudomliga påbud och ge er helig lindring från Himlens högsta sfärer. Den store Serafim från AEON har välsignat er och oss med en gudomlig nåd, vilken kommer att frambringa en ny era på Jorden. Denna nya epok kommer att inleda en femdimensionell verklighet och en tid med fullt medvetande hos Gaia och hennes många folk. För länge sedan koloniserade vi från den Galaktiska Federationen den här planeten och födde fram det ni kallar Lemurien. I detta magiska land blomstrade vi, både på och under ytan. Denna höga kultur vakade över Moder Jords heliga inre väsen och hennes mycket rika ekosystem. Sedan förledde mörka element en grupp Atlantider till att förflytta en del av er till ett tillstånd av tillfälligt slaveri. Sedan följde händelser som placerade denna lilla grupp människor i stor fara. Himlen ingrep och bestämde att denna lilla skara skulle passera igenom en period med begränsat medvetande.


Avsikten med denna odyssé var att bli en nyckel till att föra in varaktig fred i den här galaxen. Det verkar som om det mörkas sammanhängande enhet, Anchara, hade skapat en mångfald galaktiska imperier, befolkade med varelser som hade förnekats den nödvändiga LjusKroppen för att med Vilja återgå till Ljuset. Himlens plan var att, vid en framtida tidpunkt, använda Jordemänniskans oändliga Kärlek och hennes förvärvade visdom om mörkret för att förflytta dessa berövade civilisationer tillbaka till Ljuset. Den tiden är nu. Nu är tillfället för er att uppfylla ert gudomliga uppdrag, och det är vår heliga uppgift att förbereda er inför detta enorma tjänande. Detta är syftet med att vi använder våra krafter och förmågor till att säkra en ny värld för er. Här ska ni få möta era lemuriska förfäder och i Agartha, få bada i Kärlek och Ljus och omvandlas till fullt medvetna Varelser. I detta, ert ursprungliga tillstånd, kan ni möta era nya klienter och i kärlek ge dem en mycket dyrbar gåva: en fullt fungerande Ljus- Kropp! Detta gudomliga tjänande gläder Himlen och leder hela galaxen in i den stora Enhet som är Himlens Sanna Ljus.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer inför er idag med en del information om det som pågår runt omkring er. För närvarande förbereder väldigt många, som tyst observerat den enorma girigheten och korruptionen hos det mörka, stora mängder bevis inför deras rättegångar. Den här insamlade datan har även använts för att spåra och säkra massor av guld med tillhörande skuldebrev som kabalerna antingen olagligt beslagtagit eller utfärdat. Dessa fonder är nu i vår ägo, och våra medarbetare tillför nu många av dessa dokument till de ständigt växande pengarna, för att inom kort distribuera dem till dem som är första mottagare av välståndsfonderna. Den här operationen tar längre tid av två orsaker. Först behövde vi, i smyg, samla in de enorma mängder pengar som stulits av det mörka. För det andra behövde vi sammanställa och jämföra bevis på hur mörkret genom sin arrogans själva lyckats förstöra grunden för sin makt!


De lager av kontroll med vilka kabalen dominerat er faller snabbt samman, och allteftersom dessa lager förlorar sin effektivitet börjar den otroliga omfattningen av girighet och olaglighet hos deras institutioner att avslöjas. Himlen har i sin nåd försett oss ​​med ett fantastiskt verktyg som låter oss övervaka dessa skojare, och i det här avseendet noterar vi att de som på djupet vill förslava mänskligheten i själva verket är ett högst inkompetent gäng! Alla deras felaktiga tillvägagångssätt och obefogade överskridanden av sin auktoritet framkallade uppriktigt sagt deras nuvarande obehagliga situation, och bergen av olagliga skuldsättningar är ett direkt resultat av denna ohämmade girighet. Himlen försåg oss med mycket effektiva hjälpmedel för att kuva dem, och uppslutningen av vår Inre Jord och kusinerna från Rymden har avgjort situationen till mänsklighetens fördel! Vi är mycket tacksamma för detta, och välsignar djupt alla i Himlen för deras underbara gåvor och för vår befrielse från det mörka.


De förfaranden som nu pågår är i sitt slutskede och därför har vi gett "grönt ljus". Se på det här som med en uppskjutning av en bemannad rymdfärja vid Cape Canaveral, där allt befinner sig i sin slutliga nedräkning. Många aktiviteter måste vara avslutade, och längs vägen kan vissa förseningar inträffa. Men när de sista komplexa aktiviteterna kontrollerats är allt redo för ”take off”. Det är där vi är nu. Vi kräver ärlighet och tillit, och därför ber vi er att använda era enorma positiva energier för att se till att den här "uppskjutningen" går som planerat. Vår kollektiva avsikt är helt fokuserad på detta. Många grupper inom den Galaktiska Federationen och vår samverkande personal arbetar hårt för att slutföra detta i tid. Vi tror helt och fullt att gudomliga händelser kommer att äga rum inom kort, vilka skapar en verklighet med fred, välstånd och framför allt, frihet!

Idag såg vi på det som sker på er värld. Saker är på gång som inom kort kommer att säkerställa slutet för den mörka kabalen och dess många partners. Ni är mycket nära att bevittna en underbar händelse: återkomsten av Ljuset till planeten Jorden! I och med detta kommer ni snabbt att slutföra er korta resa tillbaka till fullt medvetande. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure