Followers

Google+ Followers

torsdag 28 juni 2012

26.06.2012

Sheldan Nidle

26.06.2012


4 Imix, 14 Kayab, 8 Manik


Dratzo! Vi är tillbaka. Mycket är på väg att ske på er värld! De mörka kabalerna har i elfte timmen sagt nej till erbjudandet från våra Jordallierade att kapitulera och tillåta en enkel och fredlig maktövergång. Deras vägran har fört över bollen på vår planhalva, och vi utarbetar nu vårt svar. Tillsammans med dem som fysiskt kommer att genomföra arresteringsstrategin har vår samarbetspersonal tillbringat de senaste dagarna med att sätta ihop den. Vi vill göra arresteringarna på ett sådant sätt att de inte leder till någon negativ propaganda från de nyhetsnätverk som är mest knutna till kabalen. Om det blir nödvändigt kan vi begära att ett antal av dessa kontrollerade media ordentligt misskrediteras och stängs. Det är även nödvändigt att högre regeringstjänstemän inom de kabal-ledda regimerna avgår, eftersom det är viktigt att man offentligt ser att en laglig maktöverföring är på gång. Vi har haft många inledande samtal med de utsedda efterföljande tjänstemännen och har fått en positiv feedback på just detta alternativ. Vi har för avsikt att tillämpa det här alternativet och förbereder våra caretaker-regeringar (tillfälliga regeringar) att inleda den formella övergångsprocessen.Så snart den här verksamheten påbörjas kommer en speciell grupp att samordna den komplexa övergångsfasen med våra Jordallierade. Det första kravet är att neutralisera varje motattack från den mörka kabalens media. Kabalen kämpar nu bokstavligen för sin existens och den kan inte tolerera någon som inte lydigt utför en skadegörande propagandakampanj inom massmedia och på Internet. Vi är fullt förberedda på detta och har till och med tillgång till deras kampanjplaner. Så snart regeringsavgångarna börjar måste de efterföljande 72 timmarna hanteras mycket varsamt. Vi har informerat de kontaktpersoner som är inblandade och är redo att stänga ner ett antal telegrambyråer och nätverksmanipulerande sajter innan de får en chans att hämta andan. Kabalen har ett stort propagandanätverk och avser att driva det till sin fulla potential. Vårt jobb är att förhindra detta och ge en fullständig förklaring till varför det är nödvändigt. Vi har video-bevis som kan användas för att visa på orsakerna till våra handlingar. Detta blir en tid i kris som vi är fullt rustade att hantera. Det är ingen lätt sak att störta och förändra tretton tusen år av en planets verklighet!

Den här övergångsfasen blir allt svårare för våra Jordallierade och vi har därför ingripit. Vårt högkvarter under den här fasen är vårt samordnande Moderskepp. De samarbetsteam som fördelats inom varje sektor av våra Jordallierade använder nu teknologier ombord för att övervaka kabalgrupperna och lyssna på deras muntliga och skriftliga kommunikéer liksom även för att telepatiskt kartlägga ledarna för de här mörka grupperna. Detta bekräftar ännu en gång hur extremt falska dessa ledare kan vara. Men var säkra på att vi är invigda i allt de tror, ​​tänker och gör. Dessutom avser vi att använda en viss teknologi som garanterar en snabb och smidig kapitulation. Vi deltar på den här djupare ingripandenivån på grund av behovet av att sätta det nuvarande hindret åt sidan så snabbt som möjligt. Himlen har gett oss ett gudomligt bemyndigande, som i princip ber oss flytta fram den här världen till omvandlingspunkten.

Landningsgruppen är nu ivrigt sysselsatt med hur och när man ska landsätta de "särskilda" tekniska experter som ska installera teknologier såsom replikatorer, kommunikationsmedel och healingutrustning. Dessa teknologier drivs oftast med hjälp av telepati och vi behöver demonstrera hur man återupprättar den här förmågan inom era sinnen, eftersom detta även kommer att göra det mycket lättare för er att samverka med oss. Vi ser det här återställandet av en av era naturliga förmågor som ert första konkreta steg på er väg mot fullt medvetande. Dessa levande Varelser (tekniska experter) kommer även att lära er om de olika verkligheter som manifesteras så snart ni börjar använda de här apparaterna. Man kan säga att den här teknologin överför signaler från det ögonblick du verkligen förbinder dig att återvända till fullt medvetande. Himlen har för avsikt att kraftigt skynda på allt det som nu sker med dig och inom dig. Det blir alltmer uppenbart att inte bara tiden går fortare, utan även att ert nya medvetande närmar sig den punkt där ni, strax efter att vi anlänt, behöver förflyttas till era respektive LjusKammare i Inre Jorden.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Våra medarbetare är upptagna med sviterna efter att den mörka kabalen förkastat erbjudandet om att överlämna sig till Ljuset. På många sätt var detta väntat. Vi visste att den mörka kabalen, trots sitt uttalade godkännande av våra planer, i själva verket avsåg att inleda en rad kampanjer med falska uppgifter. Syftet från deras sida var att förvirra, tillbakavisa och förlöjliga dem som följer olika källor på Internet med information om Förändringarna. De hoppades så frön av bestörtning och tvivel med ett allt intensivare angrepp på sanningen. Även våra medarbetare är väl medvetna om dessa planer och inleder en rad åtgärder som snabbt kommer att flytta bort det mörka och dess stockkonservativa allierade. Vår roll är helt enkelt att utarbeta en plan som uppfyller Himlens nådiga påbud och frigör er från de mörkas årtusende-långa grepp.

Som ni vet vid det här laget omfattar den här planen ett nytt globalt finansiellt system och nya regeringar med nya styrelsesätt. Allt detta är mycket nära att genomföras. Våra medarbetare håller på att färdigställa hjälpmedel för att korrekt och fullständigt informera er om hur dessa planer ska genomföras. Vi har en rad formella tillkännagivanden på plats, som kommer att påbörjas så snart de mörka avlägsnats från makten överallt på planeten. För detta avlägsnande använder vi vissa teknologier som ingår i ett protokoll som presenterats för oss av invånarna i den Inre Jorden, Agartha, och deras galaktiska vänner. Detta kommer att bana väg för och tillåta arresteringsfasen att börja. När detta är gjort kan vi gå vidare med resten av de planer som vi tidigare nämnt. Er frihet kommer inom kort att beviljas och mörkrets förrädiska planer inte längre tillåtas av Ljuset!

Vi har dagligen välsignat Moder Jord och hela hennes befolkning. Vi ber att ni förenar er med oss i denna gudomliga verksamhet. Ni har gjort detta, men mest på måfå, och det vi nu ber er om är att komma samman och fritt välja en tid för en välsignelsevåg som syftar till att varje dag omge världen. Använd er underbara synergi (samverkan) för att bestämma en tid för detta och sedan börja den här kraftfulla utövningen. När ni börjar med detta kommer vi att förena oss med er. Denna välsignelse kommer från allas våra hjärtan. Låt oss använda detta för att skapa frid och glädje för alla. Denna magnifika energi kan förena oss alla i att manifestera en ny och helig Väg för Moder Jord! Himlen ger oss en gudomlig plan som befriar oss från det mörkas styre och återför oss till fullt medvetande. Låt oss lovprisa Ljuset och dess oändliga underverk!

Idag fortsatte vi vårt samtal om det som sker i er verklighet. Händelser är nu på väg, vilka inom kort förändrar själva karaktären hos den här verkligheten och återför er till fullt medvetande. Vi är mycket nöjda med att vi snart kan göra vår del i detta. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure