Followers

Google+ Followers

lördag 2 juni 2012

31.05.2012

Sheldan Nidle

31.05.2012


4 Men, 8 Pax, 8 Manik


Dratzo! Vi är tillbaka! Mycket fortsätter att ske på er värld bakom stängda dörrar. Den mörka kabalens bankirer har skapat en helt oregerlig situation med sin mängd olagliga skuldförbindelser, och dessa har gett ett sätt att tvinga bankväsendet att anta en ny ledning och göra drastiska förändringar inom verksamheten. Vi har använt denna bedrägliga bankpraxis som motiv till att föra in ett nytt globalt finansiellt system. Hybrisen hos kabalanhängarna har skapat en skuldsituation som är så massiv att den blivit tyngden som knäcker ryggen på den mörka kraft som under århundraden toppridit er värld. Omfattningen av deras bedrägeri och kriminalitet är utom all tvivel, och med hjälp av ett antal tappra själar har vår förbindelsepersonal samlat in tillräckligt med bevismaterial för att tvinga dessa skojare på knä. Slutligen håller en metod för en allmän lösning på problemet att bli kristallklar. Vi har bett vår samarbetspersonal och vissa medlemmar från er världs hemliga heliga sällskap att träffa dessa trotsiga personer för att tvinga dem att sätta sina signaturer på ett avtal som tillåter införandet av det nya finansiella systemet.Detta kommer att leda till frisläppandet av era välståndsfonder. Även de pengar som är avsedda för särskilda mottagare är på plats och kommer att skickas ut så snart som banköverenskommelserna undertecknats och efterföljs på ett korrekt sätt. En annan grupp av vår samarbetspersonal har varit avsatta för att övervaka den här processen alltsedan dess start. Olika tekniska skyddsåtgärder för oss finns på plats, och vi börjar först när ovan nämnda avtal är säkrade. Välståndsutbetalningarna ska säkerställa det nya styrelsesättet och göra den nya verkligheten möjlig, den verklighet som vi så länge pratat med er om. För att säkerställa att allt sker inom gudomlig rätt tid, har ett antal himmelska Väsen, tillsammans med våra egna säkerhetsteam, skyddat dessa medel från det mörka och dess helt omoraliska tillvägagångssätt. Vår uppgift är i första hand att genomföra ett första kontakt-uppdrag med er. Vad som än kan föra denna operation framåt blir en viktig del i det här uppdraget, och därför övervakar vi allt detta noga och är beredda att göra vad som än krävs för att framgångsrikt slutföra det här uppdraget.

Vi samordnar noggrant alla dessa aktiviteter med invånarna i Agartha liksom med era Uppstigna Mästare. Det här uppdraget handlar om fullt medvetande och om återgången av ert kära solsystem till Ljuset. Ni äger alla ett speciellt öde som kommer att hedras av Ljuset, och därför är det viktigt att era mörka härskare på ett lagligt sätt plockas bort från alla sina makttroner. Källan till den här makten är ett mycket korrupt finansiellt system kopplat till värdelösa valutor (fiat currencies) som dagligen används för att upprätthålla den här makten. Innehavarna av dessa pengar är en grupp sammankopplade banker och deras medarbetare inom regeringarna, och det här nätverket har producerat så mycket skuld att det nått den punkt där det inte finns någon återvändo. Vi nämner detta återigen för att förklara två viktiga punkter: för det första, kabalen har gjort slut på valmöjligheterna för att förhindra en enorm kollaps. För det andra, den här kollapsen kommer att öppna upp för möjligheter att förflytta er verklighet längs en ny väg. Detta är vi helt beredda att uppnå, och därför närmar sig snabbt ögonblicket för er frigörelse.

Så var står vi nu? Er värld befinner sig vid en moralisk punkt, där den håller på att tippa över. Det är även första gången som det mörka missbedömt hur de ska använda sig av situationen för att gå vidare med ett globalt system som är ännu mer förtryckande. Förlusten av sina tidigare mästares ledarskap, Anunnaki, har visat sig vara en allt större prövning än vad hantlangarna ursprungligen tänkt sig, då de i mitten av 1990-talet vägrade underkasta sig Ljuset och vägrade sluta med sin strävan efter oändlig makt över er. Detta trots är orsaken till deras nederlag! Ljuset och dess styrkor har kommit, och under vägledning av Himlens dekret använder de sin makt för att avlägsna dessa motsträviga personer, något som öppnar vägen för den nya verklighet som ska bli den heliga bron till fullt medvetande. Återgången till fullt medvetande kommer att göra slut på er minnesförlust och gör att ni kan återknyta kontakten med era andliga familjer och era rymdfamiljer. Sedan blir ni det här heliga solsystemets väktare och en viktig medlem inom den Galaktiska LjusFederationen.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Ni välsignade, vi kommer med goda nyheter. Våra medarbetare har kunnat sätta tillräckligt tryck på det mörka för att få dem att inse bortom varje tvivel, att deras långa regeringstid är till ända. Vi avser att ta över de större bankerna i den här världen och använda den positionen för att säkra en snabb avgång av alla större regeringar på den här ljusa och vackra planeten. Vi har länge fokuserat på och hållit fast vid våra avsikter, vilka nu bär utsökt frukt. De som tilldelats den här massiva övergången har samlat in både en tillräcklig mängd mycket komprometterande bevis, liksom en avsevärd förhandlingsstyrka. De banker, som vi snart ska lägga oss till med, är inte i stånd att tillbakavisa våra ovillkorliga erbjudanden, särskilt som den avgörande faktorn är en enorm mängd pengar som knutits till deras kapitulation. ”Lynchningspåken” i allt det här är Himlen och den Galaktiska Federationen. De är de heliga sherifferna i de här transaktionerna!

Himlen har försett oss med en otrolig uppsättning resurser med vilka vi utökat våra egna verktyg för att förleda och kväsa det mörka. Ovanpå detta använder våra rymdfamiljer sina avancerade teknologier för att säkerställa vår seger. Fokus just nu ligger på att få det mörka att skriva på några speciella dokument, som kommer att bli deras undergång. Vi äger även juridiskt lagliga panträtter och kreditdokument som bevisar omfattningen av de olagliga handlingar som utförts av kabalens bankirer under den senaste tiden. Denna dokumentation visar hur kabalen gynnat ett finansiellt system som både är moraliskt och juridiskt bankrutt. Ögonblicket har kommit för att, på ett eller annat sätt, göra sig av med denna uppsjö illasinnade personer från den här verklighetens mörkaste hörn. Vi avser att inom kort till fullo fullfölja den här aspekten av er situation och befria er från dessa helt sinnesrubbade, maktgalna varelsers klor!

Vi välsignar hela mänskligheten och är i extas över det som inom kort ska ske för att befria er från dem som söker ert permanenta slaveri. För eoner sedan klev mänskligheten in i fullt medvetande och koloniserade senare den här värdefulla och vackra världen. Vi är alla en produkt av dessa gudomliga handlingssätt, och vi tackar och välsignar alla över hela det fysiska som har bidragit till den här höjningen till odödlighet hos det mänskliga samhället på Jordens yta. Var och en av oss som redan stigit upp till detta naturligt lycksaliga tillstånd är medveten om vad som ligger framför oss. De som har tagit på sig rollen som förtryckare känner djupt i sina hjärtan det onda som de spridit under årtusenden över hela den här världen och känner av århundraden av grymma orättvisor som drabbat en ovetande mänsklighet. Sanningen om dessa fakta kommer att presenteras för er alla, och en högtidlig handling av rättskaffenhet ska för alltid frigöra er från härvorna av denna grymma historia!

Idag uppdaterade vi er om det som sker på er värld. Er verklighet förbereder sig för att anta sin nya identitet och förflytta sig från mörker till Ljus. Längden på de sista få stegen i den här fasen är kända och ni kan nu följa och delta i utvecklingen av denna nya epok för såväl mänskligheten som för ert älskade solsystem. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      Originals and translations of Galactic Messages available atInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure