Followers

Google+ Followers

fredag 8 juni 2012

05.06.2012

Sheldan Nidle

05.06.2012


9 Ahau, 13 Pax, 8 Manik


Selamat Balik! Vi är tillbaka! En hel del händer! Det som nu återstår att göra är en del internt pappersarbete, vilket är resultatet av flera viktiga juridiska frågor som är nära att lösas. Det är viktigt att våra Jordallierade slutför dessa uppgifter och får fram de sista lagliga juridiska dokumenten, eftersom det är detta som tillfälligt fördröjer den senaste tidens framstöt mot de förändringar som vi alla längtar efter. Den mörka kabalen har använt våra tidsplaner för de här legala ärendena till att kalla samman ett antal "konferenser" för att bland alla av era globala kriser ännu en gång undersöka möjligheten att begå fler av sina skurkstreck. Våra försvarsstyrkor har lagt sig i beredskap och bevakar era globala krishärdar för att säkerställa att inget allvarligt utbryter. På en annan front har vi varit upptagna med sista minuten-samtal mellan personalen i era nya regeringar och våra samarbetsteam. Det är viktigt att en bra relation upprätthålls mellan oss eftersom de första tillkännagivandena kommer att följas av en uppsjö av nödvändiga aktiviteter som måste ske snabbt och utan oförutsedda missöden. Vi kommer att säkerställa detta, vilket är orsaken till att vi har team i nära samarbete med era nya regeringar.Vår flotta har tilldelats uppgiften att övervaka Gaia och fråga hennes Andliga Hierarki vad det är som från stund till stund behövs, för att hålla henne relativt stabil, eftersom det pågående våldförandet på hennes resurser destabiliserar det ömsesidiga beroendet av hennes många system. Det kontinuerliga angreppet mot planeten från era multinationella företag stör den sköra balans vi etablerat och det är därför vi ständigt måste rätta till nya skador. Den här situationen kommer att bestå fram till att världens regeringar tvingas förändra de lagar som tillåter att den här plundringen fortsätter. På en annan front har vi gjort den mörka kabalen uppmärksam på att platserna för deras rättegångsprocesser har ändrats, och de kommer att underrättas om de nya platserna strax efter att massarresteringarna är avklarade. Vi har upptäckt att en viss grupp planerar att störa de här domstolsförhandlingarna, och därför kommer dessa personer att tas i förvar innan förhören kommer igång. De som stöder de planerade störande momenten tycks tro att sådana oönskade aktiviteter på något sätt kan rädda dem, men så är inte fallet.

Under tiden gör Gaia långsamt scenen klar för sin massiva omvandling. Våra planetforskare lägger märke till en stor ökning av avvikelser över hela er planet. Detta är Gaias sätt att förbereda sig inför sin snabba höjning in i den femte dimensionen. Blotta mängden av dessa anomalier får oss att hoppa högt i takt med att de ökar över hela världen. Hon tar det här skiftet på stort allvar, eftersom hon längtar efter att återförena sina inre och yttre världar. Förberedelserna inför skiftet påverkar även allvarligt er Måne, vars wobblande blir alltmer uttalat. Detta gör månens bana högst originell eftersom den reagerar på Gaias excentriciteter medan Gaia förändrar dragningskraften hos sin gravitation. En annan anomali är de kluster av stora stenfragment, som breder ut sig bakom eller precis framför Månen vid olika punkter i dess bana. Detta är de i förväg insamlade material, som kommer att användas för att skapa ert framtida system med två månar och är ett typiskt exempel på de enorma och "förbryllande" förändringar som sker över hela ert solsystem.

Hela ert solsystem genomgår viktiga förändringar inför er nya femdimensionella verklighet. Många grupper från Elohim (Den Centrala Rasen, WingMakers, övers. anm.) är sysselsatta med att avlägsna de gamla nätverken och förbereda för er nya verklighet. Vi ser dem dagligen arbeta med era lokala Time Lords för att klargöra er primära tidslinje. Denna nya tidslinje utgör inledningen till en tid med fullt medvetande och till er heliga återgång som medlem av den Galaktiska LjusFederationens Högsta Råd. Ert återinträde ska försegla den Galaktiska Freden och låta er bli en del av Ljusets stora återkomst till den här delen av fysikaliteten. Detta i sin tur kommer att förebåda nästa utvecklingssteg i den gudomliga planen. Vi är stolta över allt ni gör för att få alla dessa händelser att manifesteras så snabbt som det gudomligen är möjligt. Vi har förberett era Ljuskammare med glädje och Kärlek till er alla. Tiden närmar sig snabbt för en rad fantastiska tillkännagivanden som i ett slag kommer att förändra er värld för alltid.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi går in i den här dagen med gott humör och har med oss intressanta nyheter åt er. För närvarande förbereder sig de som arbetar med oss som rådgivare, för att fastställa datum för slutförandet av sina tilldelade uppgifter. Följaktligen samordnar sig våra vänner från Agartha med dessa medarbetare för att fastställa schemat för massarresteringarna och de många tillkännagivandena som följer därpå. Den Galaktiska Federationens samarbetsteam håller sina flottor kontinuerligt underrättade om det snabbt framväxande scenariot. Detta är sannerligen välsignade och spännande tider för den här verkligheten! Ni är på väg in i ett äventyr som kommer att befria er från era grymma världsliga herrar, och ge er en av Himlen sänd möjlighet att återfå ert gudomliga medvetande, som så okänsligt rycktes ifrån er för tretton tusen år sedan. Vi finns här, Ni välsignade, för att hjälpa er och leda er tillbaka till det fulla medvetandets glädje.

Vi närmar oss öppningsscenen för avlägsnandet av den mörka kabalen. Arresteringar görs inom kort över hela linjen och omfattar: presidenter, premiärministrar, regeringsmedlemmar, domare inom domstolsväsendet, nationella lagstiftare, liksom chefer och tjänstemän inom större banker och multinationella företag. Framstående medlemmar inom den mörka kabalens styrande organ kommer även att kvarhållas i häkte. Detta görs för att isolera dem från de institutioner som styr er värld, och de kommer alla att stå inför olika former av botgöring. De olika typerna av straff ska unikt prövas av civilrättsligt speciellt förberedda domare, vilka helt och fullt förstår de rättsliga konsekvenserna av de rättegångar de ska presidera över.

Att föra fram i ljuset och ändra den tidigare processen att isolera och undanhålla ”speciella intressen" från regeringen kommer att bli en betydande sysselsättning för caretaker-regeringarna (de tillfälligt tillsatta regeringarna). Detta är en period i er historia som kommer att frigöra ert globala samhälle från allt som har ägt rum dessförinnan. Till synes över en natt kommer ni inte längre att vara en egendom som lyder under kabalens nycker; ni kommer att vara fria och suveräna individer. En enorm mängd information kommer att presenteras för er av dem som ska leda era nya regeringar under de kommande 8 till 9 månaderna. Vi föreslår att ni flitigt fäster avseende vid den här informationen eftersom den utgör grunden för det som ska inträffa under de kommande 6 till 9 månaderna. Återkomsten av oss, som är era Uppstigna Mästare, är inkluderad i denna tidsperiod. Vi kommer att manifestera oss bland er för att återigen göra er bekanta med ett urval av andlig kunskap som till en början kan förvåna er, men som så småningom kommer att höja er och bana väg för er andliga pånyttfödelse. Sannerligen, mänskligheten är på väg att njuta av ett högst välsignat ögonblick!

För att hålla er informerade om vad som sker på er värld återupptog vi idag våra veckovisa möten med er. Gaia förbereder sig på alla sätt inför sin fantastiska uppstigning in i den femte dimensionen. Likaså förbereder Himlen var och en av er för er uppstigning, och i och med det, en återgång till fullt medvetande. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      Originals and translations of Galactic Messages available atInga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure