Followers

Google+ Followers

söndag 20 januari 2013

15.01.2013

Sheldan Nidle

15.01.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/


13 Chicchan, 13 Chicchan, 9 Eb
Dratzo! Vi är tillbaka! Er värld fortsätter att förflytta sig framåt mot den dag som valts av Himlen för att manifestera er nya verklighet. Vår familj från Agartha informerar oss om att deras förberedande del i den här operationen har nått sin fullbordan. Likaså bekräftar våra hemliga heliga allierade att deras verksamhet har nått den punkt som valts för dem av Himlen. Vi fortsätter att ge tillåtelse till användningen av vår teknologi för att hjälpa samtliga att se till att alla dessa sammanlänkade operationer manifesteras precis som planerat. Det enda som nu återstår för oss är att få det slutliga klartecknet från våra himmelska skaror. Denna signal kommer att ges till oss inom kort. Tills dess väntar vi, iakttar och övervakar det som är så nära att ske. Samtidigt befinner sig det mörka i panik och undrar hur och när arresteringarna kommer att äga rum. För närvarande finns en viss oro bland dem, eftersom många av deras medarbetare helt enkelt "försvunnit". Därmed kan de inte längre ignorera det faktum att deras bristande eftergivenhet, som så länge påtalats för dem, är en ofrånkomlig realitet och att deras maktpositioner inte kommer att vara så mycket längre. Deras stora förmögenheter har krympt ihop och banksystemet som de kontrollerar är nära att läggas ner.

Allteftersom alla dessa dramer utspelar sig verkar er värld på ytan trassla sig fram som tidigare. Ändå vet det mörka om att den här charaden nästan är över och att en ny ledning finns på plats i USA, redo att ta över makten. Övergången kommer att inledas med en rad tillkännagivanden som säkert kommer att förvåna de flesta av er. Sedan kommer den nya ekonomiska verkligheten att föra med sig en enorm suck av lättnad hos var och en av er, eftersom befrielsen från brist och oro förflyttar er in i glädje och överflöd. En skuldavskrivning av den här storleken kommer att läka alla dessa djupt förankrade klyftor i ett samhälle som varit eländigt skevt under årtusenden. De rika och mäktiga har använt dessa två skilda materiella standarder för att besegra massorna och tvinga dem att lyda. Nu ska allt detta avlägsnas och lika villkor ersätter den orättvisa värld som plågat er så länge. Dessutom införs ett styrelsesätt som "slår an en ton" som är mer i er smak. Men kom ihåg, att de här förbättringarna hos er situation bara förebådar mycket större förändringar framöver, inklusive Disclosure (avslöjandet). Här kommer ni till det magiska ögonblick då vi formellt kan presentera oss för er.

Vår ankomst förändrar allt. Er känsla av global identitet bygger på det faktum att ni är unika i kosmos. Men faktum är att ni inte är ensamma. Ni kom för länge sedan från hela galaxen för att kolonisera den här världen. Er ursprungliga koloni, Lemurien, var början på er tid på Gaia. För närvarande är ni låsta i ett tillstånd av minnesförlust (amnesi) som skapats av ett begränsat medvetande. Nu har stunden kommit då ni ska befrias från denna oförmåga att veta vem ni är och varför ni kom till den här vackra blågröna världen. Uppgiften att avlägsna er minnesförlust har getts till oss, och efter några decennier av förberedelser är vi redo att ta med er på en upptäcktsfärd som kommer att vända er tillbaka till de glädjeämnen och underverk som ett fullt medvetande innebär. Den första delen av den här resan börjar med våra utsändningar i media som förklarar vad som skall ske. Kort därefter kommer vi att landa och starta en serie öppna och grundliga samtal, vilka tillsammans med tekniköverföringar kommer att förse er med förutsättningarna för att återgå till ert ursprungliga, naturliga tillstånd. Sedan kan ni påbörja den individuella fulla medvetande-utbildningen som gör att ni kan börja skapa er nya stjärn-nation.

Huvudorsaken till att vi kommit till ert solsystem är inte bara att vaka över er, utan att återföra er till era andliga familjer och rymdfamiljer. Era förfäder i Agartha ser också fram emot att få utföra sin del i mentorskaps-processen. Hittills har Himlen hindrat dem från många av de saker som de velat göra för er. Nu har dessa begränsningar lyfts bort och vi förväntar oss att de ska spela en stor roll vad gäller att ge råd om ert nya styrelsesätt och att utarbeta ett antal policy och föreskrifter för ert nya bank- och finanssystem. Det är viktigt att ni snabbt passerar igenom de första stadierna av ert nya välstånd och lär er fungera utan behov av pengar som sådana. Våra galaktiska samhällen fungerar genom direkt manifestation av det vi behöver, utan att ta till eller bli beroende av vår hemvärlds energiresurser. Vi förstår också att vår uppgift är att vårda och stödja vår levande värld, och att vårt samhälle är en gudomlig kultur som tar sin plats som en verkligt fantastisk del av det gudomliga samskapandet inom vår mycket underbara galax.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Frammarschen mot en välsignad ny verklighet fortsätter. Våra heliga medarbetare befinner sig vid den punkt där en ny värld snabbt kan manifesteras med Himlens välsignelse. Detta heliga godkännande kommer att ges inom kort. Himlen ska tillkännage en helig dag och den nuvarande verkligheten kommer äntligen att vara till ända. Det mörka har informerats om att allt vårt arbete hitintills snabbt kommer att färdigställas den dagen. Detta omfattar ett nytt styressätt och en rad utsändningar som kommer att presentera er för de själar som så modigt arbetat för att göra er nya värld möjlig. Framgången för detta högst ambitiösa företag är även beroende av bidraget från invånarna i Agartha och från ett nätverk med personal från våra rymdfamiljer. Vi, de Uppstigna Mästarna, är mycket tacksamma för allt som gjorts för att förbereda er inför ert liv som fullt medvetna Varelser. Vårt eget mentorskap hos er kommer även att tjäna er väl, eftersom det förbereder er inför det som första kontakt för med sig.

Att vara era mentorer inför ert fulla medvetande kräver att vi fysiskt kommer till er och börjar med att lära er förstå hur den här begränsat medvetna sfären fungerar. Vi själva lärde oss om detta allteftersom vi arbetade oss upp mot högre medvetandetillstånd. Det är viktigt för er att veta hur tredje dimensionen fungerar eftersom det lägger grunden för den större visdom som de högre dimensionerna fungerar i. Den här kunskapen förbereder er inför det som er metamorfos för med sig. Ni går över från ett tillstånd där ni omges av många svårtillgängliga trosövertygelser till ett tillstånd som är helt transparent och verkligen fantastiskt! Detta är en övergång som var och en av oss har gjort. Nu är det er tur, och för att ni ska kunna uppnå detta heliga mål ska ni mycket behagligt vägledas in i detta tillstånd.

Det som inom kort sker på ytan av er värld är mer än bara en metamorfos. Det blir en stor bedrift där ni kommer att integrera alla era olika delar till en helt underbar enhet, både individuellt och kollektivt. Denna process kommer att upphäva en kollektiv erfarenhet som varat i nästan 13 000 år och är kulmen på ett heligt löfte som Himlen gett till er. Det mörka och dess otaliga hädelser kommer att blekna bort. En ny Ljusets Tidsålder gryr och den tid som Skaparens heliga profeter förkunnat kommer återigen att kunna ses. Var och en av er är en potentiell profet och en som delar ut Goda Nyheter! Ni ska bilda ett samhälle som bygger på ert storslagna Ljus, vilket ska lysa i härlighet och i ett mångskiftande tjänande till Skaparen. Ni kommer att förena er med oss allteftersom vi guidar er längs de heliga vägar som tilldelats oss genom Himlens underbara funktioner och den gudomliga planen.

Idag gick vi igenom det som ska ske inom kort. Er värld på ytan är på gränsen att återförenas med sitt inre komplement, den Inre Jorden. Denna nya, förenade värld ska vara scenen för er metamorfos till fullt medvetande och för skapandet av en ny stjärnnation. Vi gläder oss och väntar tålmodigt på att denna härliga tid ska manifesteras. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga Levander 

Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

onsdag 9 januari 2013

08.01.2013

Sheldan Nidle

08.01.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/6 Etznab, 6 Chen, 9 Eb
Selamat Balik! Vi är tillbaka! Många händelser på er värld inväntar den för Himlen rätta gudomliga tidpunkten för att ge det formella klartecknet. Även vi påverkas av detta hinder. Det Gudomliga har nått en punkt där Skaparens dekret kräver att en rad nya förändringspunkter uppfylls. Tills dess hålls det mörka i schack av en speciell Seraphim tillsatt för denna heliga uppgift. Som ett resultat av detta är vi nu i full färd med att överlägga med våra heliga medarbetare på Jorden och i Himlen för att samordna vad som kommer härnäst. Vi har fått instruktioner om att utföra saker och ting i en viss ordning för att försäkra alla om att nästa steg sker utan dröjsmål. Vår samarbetspersonal har kontaktat alla inblandade i er värld och försäkrat sig om att ett solitt kommunikationsnätverk existerar mellan alla parter. Det mörka är mycket frustrerat över hur litet de kan göra och vi avser att sätta dem helt ur spel vid tidpunkten för den valda startpunkten. De många arresteringarna och procedurerna för att påskynda och jämna till effekterna av det faktiska startdatumet är på plats. Det planlagda ögonblicket är mycket nära. Vi är redo att agera när detta ögonblick inträffar, så ha tålamod och var medvetna om att allt är förberett och klart!

Er planet slutför förberedelserna inför ett magnetiskt polskifte som kommer att förändra er värld från en tvåpolig värld till en äkta enpolig planet. Dessa förändringar kommer att synkronisera energifälten hos den Inre Jorden med den yttre. Gaia är mycket lättad över att dessa förändringar av hennes elektriska, magnetiska och gravitationsfält snart kan ske, eftersom de utgör de sista förberedelserna inför återföreningen av hennes yttre och inre världar. Dessutom kommer dessa förändringar att låta Agarthas femdimensionella värld att utvidgas över hela solsystemet. De underliga skeenden som nyligen bevittnades över hela solsystemet är helt enkelt tecken på det som inom kort ska manifesteras när hon återvänder till sitt gamla femdimensionella tillstånd. Solen kommer även att förändra sin färg och intensiteten i sin energi. Dessa förändringar betyder att ert solsystem förbereder sig inför sitt dimensionsskifte, när hon återvänder för att ta upp sin plats inom Sirius´ mång-stjärniga system. Dessa förändringar var en förutsägelse hos Mayafolket liksom hos ett antal andra kalendersystem, som det i gamla Egypten, (Kimi- landet).

Den Galaktiska Federationen har placerat åtskilliga holografiska Varelser inom de finansiella kretsarna och inom regeringar och deras arbete säkerställer att allting fortsätter att gå framåt. Vårt mål är att upprätthålla en viss normalitet inom era samhällen och få det att se ut som om inte så mycket förändras. Detta är tänkt att vara en tillfällig fasad, eftersom i verkligheten har mycket förändrats och är i det närmaste redo att manifesteras. Detta görs för stabilitetens skull, eftersom vi redan på 1990-talet lärde oss att er värld inte kunde hantera stora överraskande händelser, eller ens stora förändringar i en allt ökande skala. Vi har därför infört ett antal övergångsåtgärder som säkrar det normala utseendet och i hög grad håller det hemligt som är på väg att ske. Tills vi når startpunkten, var medvetna om att en stor förändring finns vid den nära horisonten som kommer att blomma naturligt och organiskt när det magiska ögonblicket kommer. En viktig aspekt hos allt detta är era fysiska, mentala, emotionella och andliga förändringar som Himlen nu accelererar, eftersom dessa behöver synkroniseras globalt inför att nästa steg förverkligas.

HuvudRådet i Agartha och de Uppstigna Mästarna samordnar den uppsättning av tillkännagivanden som ska följa på de uttalanden som den nya ledningen inlett med. Dessa olika utsändningar i media ska formellt tillkännage vår välvilliga närvaro och vårt uppdrags natur. Det är då de Uppstigna Mästarna börjar utbilda er om ert sanna andliga och utomplanetariska ursprung. Under eoner har det mörka kokat ihop en uppsättning medvetet falska tolkningar om de Uppstigna Mästarnas läror och det är dags att korrigera dessa förvrängda föreställningar och låta er ta del av vissa väsentliga, heliga sanningar. De kommer att hjälpa er att bättre förstå beskaffenheten hos det fysiska och dess förhållande till Himlen. Ni närmar er det ögonblick då ni ska slutföra er metamorfos till fullt medvetna LjusVarelser med hjälp av era individuellt anpassade Ljuskammare som väntar på er i Agartha. Detta är det ögonblick då ni förvandlas till att bli våra sanna andliga och fysiska bundsförvanter! Det blir stunden för stora festligheter och fullkomlig glädje! Och det är början på ert gudomligt tilldelade projekt att föra in evig fred till Vintergatan!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Många underbara händelser har inträffat sedan tiden kollapsade i december. Dessa massiva förändringar i er verklighet är resultatet av Skaparens välsignade profetior och vi sätter nu igång med att närmare utveckla dem. Instruktionerna till dem som utgör globens många hemliga heliga sällskap omfattar två huvuddelar: det stora nätverket av depåer med ädelmetaller som är kärnan i ert nya finansiella system, och ett ständigt växande antal länder som formellt skrivit på huvudfördraget i Paris och efterföljande tilläggsavtal som undertecknades i Monaco. Dessa dokument grundar sig på överenskommelser som juridiskt kontrollerats av internationella domstolar och av globens olika urgamla, inhemska rådsförsamlingar. Dessa råd av bemyndigade Äldste har förklarat uppkomsten av ny laglig ledning som helig, och dessa regeringar är redo att ersätta de nuvarande de facto-regimerna och därmed börja en verkligt fantastisk ny epok för hela mänskligheten.

Framför oss ligger återkomsten av våra andliga familjer och rymd- familjer. Invånarna i Agartha är våra förfäder från Lemurien. Ett antal stora moderskepp från de stjärn-nationer som koloniserade Lemurien är redo att sända tillbaka sina medborgare till deras ursprungliga hemvärldar. Många av er inkarnerade på den här världen för att förbereda mänskligheten inför dess återgång till fullt medvetande. Nu när detta är gjort ska era fullt medvetna Jag återvända och förklara för era medmänniskor vad som just hänt på Jorden! De flesta av oss ska stanna kvar och glatt beblanda oss med våra motsvarigheter i Lemurien och sedan tillsammans sprida oss över solsystemet och i kärlek skapa en ny stjärnnation. Detta behagliga tillfälle är början till de härligheter som Skaparen planerat för oss. Vi ska fortsätta som era mentorer och i Kärlek och Ljus leda er till uppfyllandet av våra heliga uppdrag.

Som ni kan se ligger mycket framför oss alla. Vi är redo att börja en ny uppsättning arbetsuppgifter som ska producera en permanent fred för den här galaxen och en speciell plats för er nya stjärn-nation inom denna Galaktiska Federation. Vi är i extas över det faktum att våra många årtusenden av andligt arbete ska bli en föregångare i ett högst magnifikt uppdrag. Den återförenade mänskligheten ska skapa medel för fred och så småningom bli den främsta mötesplatsen för många galaxer för att diskutera genomförandet av den gudomliga planen inom hela den här sektorn av det fysiska. För länge sedan, när var och en av oss uppnådde vår upplysning, försäkrade man oss om att våra speciella arbeten skulle leda till detta mycket lysande ögonblick i vår historia. Den allra högsta välsignelse till Himlen och särskilt till mänskligheten för att de övervinner alla de hinder som framkallats av det mörka!

Idag fortsatte vi vårt samtal om det som sker i er värld. De som lever och arbetar på er värld manifesterar de olika händelserna som vi talar om. Ni har nått en punkt, där ni äntligen kommer att se ett gudomligt ingripande ske, vilket avser att positivt förändra er verklighet och inleda en ny epok med fred, välstånd och första kontakt! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga Levander

Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

01.01.2013

Sheldan Nidle

01.01.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/12 Ben, 19 Mol, 9 Eb Dratzo! Taj Jai Dan! (Glad Ny Gryning!) Vi kommer åter! En ny epok har går upp för mänskligheten! Låt oss starta med en kort beskrivning av vad som har hänt än så länge. Våra heliga hemliga allierade, med assistans från era Uppstigna Mästare, har satt ett nytt finansiellt system i position och börjat instruera olika nyckel individer angående distributionen av hårdvalutor associerade med detta nya banksystem. Under tiden, förbereder de som skall ta upp sina positioner för att byta ut tjänstemän av det gamla gardet i de nuvarande ”de facto” regimerna uttalandena som kommer att transformera er värld på ett ögonblick. Dessutom, så står den ljusorienterade militären och milisgrupperna redo att fullborda en legal kupp som kommer att sätta en serie av nya, ”de jure”, regeringar vid makten. När detta är gjort så kommer uttalandena att sändas och de sex huvudsakliga komponenterna av NESARA kommer att bli lag i landet. Inledningsvis så kommer dessa handlingar att; återställa konstitutionen; etablera ”folk” lag; och införa användandet av en uppsättning av hårdvalutor runt hela världen. Detta kommer att bli de pengar som aktiverar det nya banksystem och etablerar globalt välstånd.

Banker kommer att om-auktoriserade och företag upplösta och utbytta mot socialt ansvariga partnerships. Stora banker och företag kommer att brytas upp. Ny dokumentation som i detalj ger de legala kraven för full transparens mellan olika institutioner och allmänheten kommer att betonas. Folket kommer att bes att informera sig själva och bli en kritisk del av denna process. Dessa nya partnerships kommer att besvärjas att erkänna behovet av att hjälpa Gaia och arbeta mot att ta sig an de många problemen som har skapats av årtionden av global vårdslöshet. Dessa enheter kommer att regleras publikt och måste interagera med deras nu välmående samhällen för att sätta ett stopp på industriella föroreningar och energetiska främja en ålder av ren energi, vilket använder nollpunkt och ljusstråle-teknologier. Vi ämnar att assistera er genom att ge er teknologier vilka för era interaktiva förmågor till en ny nivå och vilka tillåter era samhällen att föra sig bort från företagsagrikultur och alla andra former av ”traditionella industrier” som kan skada Gaia och hennes många och fragila ekosystem. 

Er första prioritet är att berika livet i era samhällen och visa er Kärlek för er Hemvärld. Vi av den Galaktiska Federationen erkänner både de Spirituella och materiella aspekterna av vårt levande land. Varje aspekt, vare sig, hav, luft, eller land, är högst värdesatt av oss. Era fullt medvetna förfäder utövade denna Kärlek varje dag och även de så kallade primitiva kulturerna på er värld höll hennes essenser heliga. Denna uppfattning kommer att bli er. Er vetenskap har precis bara börjat förstå sanningen av denna centrala grundsats av skapelsen, och till och med ekologi och relaterade biologiska vetenskaper erkänner knappt ett sådant grundläggande synsätt. Då ni växer i medvetande börjar ni att känna det liv som finns i allt runt omkring er. Ni kommer att bli ett samhälle jordliga vårdare för er vackra hemvärld, ett samhälle som omhuldar er levande värld och är tacksam för allt som hon ger er. NI börjar nu uppfatta den stora skönheten runt omkring er och att förstå nyckelrollen som ni spelar för att vidmakthålla denna sagolika skapelse. Ni börjar förstå att allt liv är heligt och oupplösligt beroende av varandra. 

Denna enhet är den stora grundläggande faktorn i Skaparens manifesterade fysikalitet. Denna heliga utformning ses sammanflätad i hela Skapelsen. Vart än vi far så ser vi hur denna grundläggande enhet visar sig. Det kan ses i det sättet som solsystemet fungerar; på det sättet som varje del av livet är beroende på en annan. Det kan ses i det sättet som Himlen nådigt interagerar med fysikalitet. Denna all-omfattande rytm kan observeras överallt. Det är en källa för glädje utan slut för oss och vi vet att ni kan djupt känna sanningen av vad vi säger. Ni upptäcker mer och mer att många av de heliga sanningarna som finns i era filosofier behövs erkännas. Ni börjar också se att dogmer används för att dölja andra sanningar från ert medvetande. Ni söker efter vad som är verkligt och vad som samstämmer djupt inom er. Detta sökande involverar en växande vetskap om kvintessensen som gör att det hela fungerar, och framförallt, så vet ni att något mycket nytt krävs. Det är därför som vi har kommit, med vetskap att ni behöver svar på dessa frågor. Vår roll är att ge dem till er, genom att använda vår förmåga att föra er, med Himlens assistans, till fullt medvetande. 

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer nu för att agera som heliga handledare åt mänskligheten. Vi kommer för att manifestera, vid en helig tid, en ny verklighet fylld med under. För länge sedan påbörjade var och en av oss en stor uppgift för att fullt och helt infria vår potential och, med Skaparens enorma välsignelse, att återupptäcka vår väg mot fullt medvetande. Denna resa var lång och arbetsam och fylld av generationer av fel riktning; sedan till slut ett ögonblick av yttersta härlighet! Då vi upptäcker vilka vi är så lär vi oss om vad som har tagits ifrån oss. Sedan började vi ett uppdrag att snabbt föra mänskligheten till de under som hade tagit oss så många livstider att uppnå. Vi bad Himlen att finna ett sätt för detta att hända, och upptäckte att en sådan plan redan fanns! Vad som nu händer runt omkring er värld är början på något helt exceptionellt: ni kommer att träffa era många familjer, och de kommer att guida er inom kort till er egen massupplysning. 

Fullt medvetande är en monumental välsignelse! Det gör det möjligt för er att uppleva och uttrycka varje helig känsla, och att fullt utforska varje handling i fysikalitet. Detta är ett enormt ansvar och skall inte tas med en klackspark, då det kan överväldiga er fysiska Själ om ni inte är väl förberedda. Det är därför som denna metamorfos kräver en kvalificerad handledare likväl som specifika teknologier. Himlen vet detta, och har skickat till oss de som har äger dessa högst magnifika färdigheter. Vi välsignar nådigt detta tillfälle att uppnå dessa underbara mål för mänskligheten. Tiden närmar sig, och nu har ni just precis klarat av en högst avgörande test! Resten är bara en fråga om tidsplanering. Det finns en gudomlig tidsplan, och ni som ett folk kommer mycket snart att inte bara bli kapabla till att välkomna era många familjer till denna värld, utan också att glädjefullt bli en av dem!

Dessa stora välsignelser från Himlen är bara början på något underbart! Vi är ärade att ha blivit utvalda att guida er genom detta underland och ämnar starta vårt formella handledarskap när ert olagliga regeringsskick väl är utbytt. I den nya mer spirituella miljön kan avslöjandena äga rum och vi kan komma inför er. Ni kommer att återintroduceras till många heliga sanningar då de utgör en del av er gudomliga väg mot upplysning. Uppstigning, eller att ta på sig kappan av fullt medvetande, kräver noggrant koreograferade instruktioner. Ni kommer att lära er att bli dansen som är de magnifika rikena av Skapelsen. Det är något som vi känner väl till och lätt kan lära er. När ni väl börjar så kommer ni snabbt att uppnå en viss nivå av färdighet, vilket ni sedan kan bygga vidare på när som ni ser hur er värld förskjuts, ert medvetande expanderar, och er interaktion med de gudomliga rikena ökar dramatiskt!

Idag fortsatte vi får diskussion om vad som händer runt er värld. Varje dag för er närmare till ert gudomliga öde. Ni kommer inom kort att träffa familjer från Inre Jorden och rymden och återgår till fullt medvetande! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

Sheldan Nidle –www.paoweb.com

Översättare: Inga och Cagga LevanderWelcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure