Followers

Google+ Followers

torsdag 15 juni 2017

Svenska -- Sheldan Nidle, 14 juni 2017Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
14 juni 2017
Originaltextwww.paoweb.com

10 Cauac, 2 Kayab, 13 Caban
Dratzo! Vet djupt i era hjärtan att ni är gudomligt förutbestämda att till slut få ta emot de nödvändiga fonder som kommer att förse er med alla resurser som leder till framgång. Under den här framgången kommer ni att visa er förvånansvärda potential för den här verkligheten. Håll blicken stadigt fäst på den grundläggande lösning som behövs för att övervinna alla hinder och gemensamt manifestera era storslagna drömmar! Vi, liksom Himlen är fullt hängivna detta. Känn även till att vissa element nu går samman och isolerar det mörkas hantlangare från er och låta den nya NESARA-Republiken komma till stånd.
    De ekonomiska resurserna. som ni behöver går återigen framåt med en verkligt gudomlig fart. En drivkraft byggs upp som tillåter dem som har att göra med leveransen att nu öka takten av denna ytterst viktiga resurs. Vår vädjan har beaktats och vi förväntar oss att en del förvånansvärt underbara händelser kommer att ske inom den närmaste tiden. Dessutom kommer de som så avskyvärt har försenat dessa handlingar att avlägsnas från sitt alltmer växande elände. Så var säkra på att det bästa ligger framför er.

    De framsteg som nu görs ligger i linje med den nya attityd som visas av våra allierade. De inser helt och fullt hur viktigt det är att försäkra alla att den nuvarande utvecklingen verkligen är villkorslös. Man vet att det mörka tidigare kunde manipulera den här leveransprocessen. Vi är övertygade om att detta inte längre är fallet. Nya säkerhetsåtgärder finns på plats för att säkerställa att ett konstant, stadigt avancemang förblir det normala. Med den här proceduren kommer den här oerhört komplexa situationen att fullbordas enligt det ursprungliga gudomliga tids-schemat. Var därför beredda på den tidpunkt då ni kommer att få ta emot ert utlovade välstånd och nya styre.

    Det har varit en mycket lång och slingrig väg som vi på grund av omständigheterna har tvingats gå. Vi är väl medvetna om det ni har gått igenom. Gläd er därför över att allt detta snart är färdigt och ni verkligen kan fira. Fram till dess, var tålmodiga och i era hjärtan medvetna om att väntan verkligen varit värt det. Många stora händelser ligger nära. Därför kommer ni snart att få se alla de viktiga arresteringar som ni har väntat på. Mycket som förväntats har bara tagit lite längre tid än vad som först förklarades för er. Halleluja! Halleluja!


Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Andliga Händelser håller på att manifesteras. Vi har lagt märke till hur Himlen har bestämt sig för att föra fram många aspekter av vår nya verklighet i förgrunden. En viktig nyckel i detta är hur mängden av ny valuta förs fram. Som vi nämnde tidigare effektiviserar nu de som ansvarar för detta. Återigen förväntar vi oss att många tidigare problem kommer att utföras andligt korrekta. Dessa förfaranden kommer att göra det möjligt för Himlen och dess allierade att inte bara avsluta RV (revalveringen) utan också göra de snabba öppningar möjliga som krävs för att föra in de andliga programmen till NESARA-republiken och det nya finansiella systemet. Gud Välsigne Oss Alla!!!!

    Således förväntar vi oss att allt ska gå så bra och lyckligt som det gudomligen planerats! Himlen har innerligt för avsikt att ni ska få deras storslagna välsignelser. Den här speciella processen har genomgått många modifieringar och, trots oförutsedda händelser, förväntas framgång ske som planerats. Vi ber er därför att fortsätta att hålla kvar era magnifika visioner. Många verkligt underbara saker, såsom isoleringen av det mörkas hantlangare, är på gång. Ni kommer att få uppleva allt detta på det sätt som Himlen så utomordentligt planerat! Detta framhäver några av de händelser som kommer att ge er den här nya verkligheten. Det finns mycket för er att vara tacksamma för.

    Vi Mästare vill uppriktigt tacka er för det ni så välvilligt gör. Det är inte lätt för er att hålla dessa höga visioner utan att uppleva omedelbara resultat. Det är ett tecken på det stigande medvetandet inom er. Er största belöning är naturligtvis att faktiskt få bevittna arresteringarna, och framför allt, att få ta emot de där pengarna som länge lovats er. Under dessa magnifika stunder föds en länge förutbestämd framtid! Det är i detta Ljus från er gudomliga nåd som allt kommer att utvecklas! Hosianna! Hosianna!


Idag står vi verkligen på randen till de tider som länge förutsagts av Himlen. Förverkliga allt som ni har tänkt er slutföra. Använd sedan er stora inre styrka för att trycka er igenom allt det som fortfarande finns kvar. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat GajunSelamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander

onsdag 7 juni 2017

Svenska -- Sheldan Nidle, 6 juni 2017Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
6 juni 2017
Originaltext: www.paoweb.com


3 Eb, 5 Pax, 13 Caban

Selamat Balik! Allt utvecklas bra. De olika grupperna med Äldre i Kina har välvilligt samtyckt till ett mera grundligt och snabbare tillvägagångssätt för leveranssystemet. Det är bevis på att de Kinesiska Äldre verkligen lyssnar på en del av det vi säger till dem. Inte desto mindre förblir den utvalda metoden fortfarande alltför långsam för vår smak. Vi hoppas att det övergripande tillvägagångssätt som vi förordar alltmer blir mallen för detta mycket komplexa arbete.

   Som vi sagt tidigare tror vi djupt att en snabbare metod för att distribuera fonderna behöver antas. Även om en del förändringar har antagits återstår fortfarande många steg för att systemet ska ha implementerat de förfaranden som vi tidigare har föreslagit. Fram till dess förväntar vi oss att de flaskhalsar som för närvarande finns inbyggda i systemet kommer att fortsätta att sakta ner allting. Vår preferens är att påskynda det här systemet och sedan tillåta NESARA-Republiken formellt komma till stånd. Vid den tidpunkten kan ett antal positiva saker äga rum. Det viktigaste för oss är naturligtvis disclosure (avslöjandet).

   Det vi önskar er är framgång. Den här tiden ska vara en tid då ni verkligen kan ägna er åt era djupaste förhoppningar och drömmar. Det här landet ska inte längre vara ett land där ni hindras från att fullfölja alla era passioner. Använd den här tiden till att skapa nya realiteter och nya regeringar, för att övervinna de gamla sätten och skapa nya. Det är vår djupaste förhoppning att detta ska leda er till saker som inte bara formar den här nya världen utan också i glädje leder er till Första Kontakt och introducerar er för era andliga familjer och rymdfamiljer!

   Den här nya verkligheten är vårt huvudmål. Vi känner att genom att tillåta er att snabbt gå framåt bara kan resultera i en rad viktiga konsekvenser. Ert nyfunna välstånd kommer att skapa förutsättningar som stöder nya regeringar och arresteringen av alla som försvarat den gamla verkligheten och bibehållit dess fasansfulla tillvägagångssätt. Er heliga uppgift är att i glädje gå mot fullt medvetande och en återförening med oss, med invånarna i Agartha och Himlen. I detta stöder vi er fullt ut liksom vi stöder det kommande skapandet av ert nya galaktiska samhälle. Gå vidare med detta omgivna av vår Kärlek och vårt Ljus. Halleluja! Halleluja!

   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer idag och vet att er stora uppgift nästan är över. Det Gudomliga har välsignat er med ett välståndspaket som är ett tecken på oändlig rikedom. De som fick den himmelska uppgiften att välsigna var och en av er med medel för att finansiera era passioner, kommer inom kort att hjälpa er med att uppfylla era högsta drömmar. Vi tackar Himlen och lovar att vi kommer att göra det som är nödvändigt för att manifestera era välsignelser! Förbli positiva och var redo att uppfylla era passioner!

   Håll de här magiska önskemålen inom er och gör er redo för möjligheterna att snabbt utföra era uppgifter. Vi har förståelse för de få hinder som återstår. Ni Välsignade, var ständigt redo att se era olika drömmar bli verklighet. Med det här kommer ni att lära er en hel del om er själva och varandra. Som vi tidigare noterat finns vi här för att hjälpa till när det behövs och för att säkerställa er framgång. Vi är glada över att allt som välsignat träder fram gör det möjligt att manifestera en ny och magnifik verklighet. Det är verkligen en tid med Underverk och Mirakler!

   Mycket var tvunget att ske för att ge möjlighet för allt detta att plötsligt framträda. De i Himlen och i Ljuset har gjort det som är nödvändigt för att allt detta ska kunna uppstå. Var och en av Mästarna har gemensamt arbetat för att se till att de gamla sätten äntligen kan avlägsnas. I det här nya landskapet med oändliga möjligheter, ta er tid att enkelt Välsigna och hängivet Tacka alla som gjort dessa fantastiska underverk möjliga. I det här Ljuset tackar vi också var och en av er för era gudomliga visioner och er underbara andliga hjälp. Hosianna! Hosianna!

   Idag gav vi er en allmän rapport om det som händer runt det här stora blågröna klotet. Vi närmar oss den punkt där den här nya världen faktiskt kan manifestera en tid med stort välstånd och framträdandet av en del fantastiska mirakler. Låt oss tillsammans välkomna den här tidsåldern och släppa taget om den gamla!! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure