Followers

Google+ Followers

onsdag 28 december 2016

SVENSKA -- Sheldan Nidle, 27 december 2016Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
27 december 2016

Originaltext: www.paoweb.com


11 Batz, 14 Mol. 13 Caban          
Selamat Jalwa! Vi börjar dagen med en kort lägesrapport. De valutor som är öronmärkta för distribution är i färd med att bli klara. Vi vet att det har varit en lång och svår resa för alla. Det är därför viktigt att ni får veta att de som befinner sig på toppen av de olika distributionsnivåerna förbereder inledningen av en högst fantastisk process. Från det att den har startat, och bortsett från oförutsedda omständigheter, förväntas denna process ta över en månad att slutföra. Som ni vet har det varit en verkligt mödosam resa för alla. Leveransen av välståndsfonder är helt enkelt det inledande skedet i denna invecklade operation. Vi vet att den utdragna längden hos den här proceduren komplicerades av den tvingande nödvändigheten att hålla dessa aktiviteter säkra och ärliga. Det skapade därför förpliktelsen att gå fram så långsamt som det var nödvändigt. Vårt syfte var att arbeta tillsammans med våra allierade och hålla dem nöjda med vad som var på gång. Denna rad med krav tvingade oss avsiktligt in i en mycket långsam framfart. Således har det tagit mer än två årtionden att avsluta den här delen av vårt stora och komplexa projekt. Det är med glädje vi ser att ert medvetande och er uppfattning om den här uppgiften har givit en bättre förståelse för det som den här resan handlar om.
   När vi först anlände till era vackra stränder kände vi omedelbart vad som höll på att inträffa. Anunnaki var fortfarande Överherrarna i den här världen på ytan, och behandlade sina hantlangare med fast hand, men dock med silkesvantar. Det var bara för er att lyda med få eller inga frågor. Denna orättvisa verklighet orsakade oss mycket smärta för det som ni fick stå ut med. Vi upptäckte omedelbart vilka som hade ansvaret för det Heliga Ljuset hos Himlens prestationer. Till en början var de misstänksamma mot vår närvaro men så småningom började de utveckla förtroende. Era Uppstigna Mästare var våra beskyddare, och genom dem förklarades vårt heliga projekt för alla. Inte desto mindre tog det oss mer än två decennier att utveckla den grad av tillit som krävs för att framgångsrikt genomföra alla våra projekt. Så snart denna tillit uppnåtts, kunde vi genomföra projekt som involverade både Mästarnas hemliga heliga samhällen och invånarna i Agartha. Under den här tiden utökade vi antalet skepp i vår flotta och fullbordade utbildningen av dem som blivit utsedda att bli era mentorer. Dessa projekt fortsätter naturligtvis.
   Vi har börjat att lägga upp strategier för hur man bäst ska avlägsna de hantlangare vilka ingår som delar i ett antal av era regeringar. Den här processen är i allmänhet knuten till en pågående rättsprocess knuten till den stora korruptionen och den olagliga verksamhet som finns inom den nuvarande amerikanska regimen. Det här projektet skapades först för att isolera viktiga aspekter hos dem som bedrev detta olagliga agerande. Den andra delen av planen var att gradvis manifestera en ny lagenlig republik, baserad på en rad dokument som blev kända som NESARA. Den här operationen resulterade i några få komplikationer som gradvis har lösts helt och hållet. Ny ledning har snabbt kunnat etablera sig över hela världen såsom ramverket för Amerikas sanna styre. Det övergripande målet är att förändra den nuvarande situationen genom en rad framtida tillkännagivanden. Strategiskt behöver den exakta tidpunkten för de här tillkännagivandena hållas dold för allmänheten. Det är därför viktigt att detta projekt och välståndsprojektet går vidare i hemlighet fram till den rätta tidpunkten för fullt avslöjande (disclosure). Det är vår gemensamma politik att hålla allt detta hemligt tills säkerhetsfrågorna som är förknippade med detta är fullständigt lösta.
   Allteftersom de här hemliga stadierna är klara, flyttar vi oss allt närmare avslöjandet. Det kommer att bli mycket lättare för oss att arbeta när vi kan tala offentligt och helt öppet med er och beskriva det som Himlen har påbjudit. Vi inser precis hur viktigt det är att kunna fungera fria från den mörkläggning som behövs för närvarande. Våra medarbetare har varit tvungna att följa vissa protokoll som är en smula klumpiga. Vi har bibehållit dem främst för att blidka våra kompanjoner. Under de kommande månaderna, allteftersom vi börjar vända oss till er direkt, kan det här behovet blekna bort. Omfattningen av de föroreningar och de klimatförändringar som framkallats av Anunnakis hantlangare är mycket oroande. Ni har orsakat en häpnadsväckande grad av obalans i er atmosfär, i era hav och på land. Detta behöver rättas till. För oss innebär dessa uppgifter en rad enkla operationer. Emellertid driver de som kontrollerar regeringar en politik som är emot sådana förfaranden. Vi måste vänta tills disclosure formellt tillkännages. Som ni kan se närmar vi oss nu en rad händelser som kommer att förändra det sätt som det här globala samhället fungerar på. Halleluja! Halleluja!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Den här speciella tidpunkten på året är förhöjd i glädje genom det som är redo att visa sig. Den ekonomiska frihetens stora andliga gåva ligger nära. Låt oss därför vara glada och vid gott mod. Detta är också en tidpunkt, när förnyelsens andliga energi manifesteras. Var medvetna om att den här energin är en symbol för ett nytt löfte från Himlen att överskölja er med nåd och handling. Detta symboliserar hur engagerade de Himmelska Skarorna är i er säkerhet och befrielse från ett energiflöde som positivt brusar genom hela den här sfären. Låt hela mänskligheten notera att denna mycket speciella gottgörelse håller på att manifesteras. Låt den här helgen firas i vetskap om att den monstruösa ondska som har varit ert fördärv lyfter. Den allra lyckligaste högtid till er alla och envar! Det är verkligen en tid som kan ses med glädje och varmt tack till Himlen! Hosianna! Hosianna! Hosianna!
   Som den alltid gör började den här härliga tiden att verka full av förseningar och de vanliga frustrationerna. Över det här jordklotet har en stor medvetanderenässans drivit Gaias värld på ytan till nya höjder. Långa listor med globala humanitära projekt har sammanställts, tillsammans med de högvis med pengar som samlats för att sörja för deras fullbordande. Det är en tid då en växande stress från befolkningen och en ny verklighets välsignelser blandas samman. Denna härliga planet kommer att se en födelse av mirakler som kommer att föra den till världsfredens gryning, grundad på era stigande visioner. Dessa välsignelser kommer att manifesteras, och en explosion av aktivitet kommer att se en ny attityd framträda över hela världen, en aktivitet som drivs av den här planetens växande medvetande. Himlen har länge planterat speciella frön för att möjliggöra denna fantastiska händelse. Utformningen av den här nya verkligheten är bara början. Så var beredda i förväntan och titta på när denna nya verklighet snabbt antar sin magnifika nya form.
   Som ni kan se, finns så många underbara mirakler precis runt det berömda hörnet. Vi Mästare är stolta över det ni kommer att göra när ni äntligen får er frihet och ert välstånd. Dessa rader av fenomen kommer att visa er hur mycket ni verkligen är kapabla till. Vi har tålmodigt tittat på och sett hur hänsynslöst Anunnakis hantlangare har hållit er nere. Allt detta kommer nu att förändras allteftersom ni förvandlar det här vackra klotet som är ert hem. Ni kommer att utarbeta planer för att använda ny teknologi till att rena era vatten, er luft och mark. När vi till sist avslöjar ett antal viktiga sanningar för er kommer ännu fler mirakler att plötsligt uppenbara sig. Efter att er Rymdfamilj slutligen landar kommer ni att kunna visa i vilken utsträckning ert medvetande har ökat. Även invånarna i Agartha kommer att känna glädje över det ni har åstadkommit. Det är denna fantastiska plats som nu kan återförenas med de Inre Världarna för att bilda ett nytt Gaia!
   Idag fortsatte vi med våra veckorapporter. Denna magiska tid på året har gett oss mycket glädje! Den närmaste tiden kommer säkert att föra med sig en praktfull sekvens med underverk till alla. Det är också en tid för att använda era fantastiska visioner för att manifestera det sanna underverk som mänskligheten är! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander

onsdag 21 december 2016

Svenska -- Sheldan Nidle: 20 december 2016Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
20 december 2016
Originaltext: www.paoweb.com

4 Kan, 7 Mol, 13 Caban
Dratzo! De som ansvarar för distributionen av revalverings- och välståndspaketen arbetar snabbt för att se till att de förs ut tillsammans. För närvarande passerar revalveringen genom de olika nivåer som inrättats av dessa flitiga Ljusarbetare. De känner till betydelsen av alla dessa välståndspaket. Så snart mer än 70% av dessa speciella pengar har levererats är skapandet av NESARA-republiken lagligen säkrad. Denna enda faktor gör den här processen viktig för det som för närvarande genomförs av våra jordiska medarbetare. Samtidigt finns revalveringsprocessen. Denna ska försäkra att de extremt stora summorna med pengar överförs framgångsrikt till de missgynnade utöver detta klot. Dessa humanitära projekt möjliggör för den här världen att enkelt tillhandahålla den frihet, mat, sanitet, de bostäder, kläder och den el som behövs för att få alla att komma ifatt. Detta ger den läs-och skrivkunnighet och den Internetutbildning som behövs för att förstå det vi gör. Som ni kan se görs stora framsteg, men mycket mera krävs dock innan vi når våra föreskrivna mål.

   Våra medarbetare på den här världen gör ett fantastiskt jobb. Det finns dock fortfarande många inom kabalen som först nyligen har givit sig till känna. De flesta av uslingarna på en lägre nivå har åkt fast. Den här gruppen har de senaste veckorna bidragit till att gripa de flesta på nästa nivå med skojare. Den här processen har hjälpt oss både att avslöja hur dessa skurkaktiga råttor fungerar, och att göra det möjligt för oss att identifiera denna försåtliga operation nästan till dess högsta nivåer. Våra medarbetare är upptagna med att lägga de sista bitarna i detta skändliga pussel. Syftet med denna sista kartläggning är att göra våra medarbetare redo inför utförandet av det slutliga globala borttagandet av denna vidunderligt sammanflätade ondska. Anunnaki skapade en förskräcklig oärlig mörk organisation. Den genomsyrade alla vinklar och vrår i den här världen. Att snoka upp alla dessa kriminella har sålunda visat sig vara en rejäl studie i dessa råttors slingrande tankeprocess. Vår gemensamma avsikt har varit att säkra fonderna och få ett slut på den kraftfulla globala korruptionen. De där målen är nu i sikte. Det gläder oss att veta att varje dag för oss närmare disclosure (avslöjandet), och NESARA!

   Vår flotta fortsätter att övervaka Gaias yta. Varenda liten del av den här världen befinner sig under attack från två större krafter. Den första är klimatförändringen. Den här processen, som drivs på av den snabba globaliseringen av er primitiva industriella tidsålder, har spytt ut otaliga mängder föroreningar i atmosfär, oceaner och på land. Detta fruktansvärda förfaringssätt har fått global dragkraft och kraftfullt accelererat under perioden efter andra världskriget. Genom att studera detta från rymden har vi kunnat mäta mängden föroreningar som har tillförts enbart under de senaste fyrtio åren. Vi inser hur farliga alla dessa gifter verkligen är. Den andra faktorn är den process som används av Gaia för att förbereda den här världen på ytan inför dess återförening med Inre Jordens 5-dimensionella paradis. Denna omfattande verksamhet sker i en förhållandevis långsammare takt än den första faktorn. Graden artificiell förorening som påverkar den här naturliga förändringen är häpnadsväckande! Den har förorsakat att ovanliga temperaturstegringar har bildats. Den har framkallat en mängd klumpar av plast i haven, vilka förändrat havens naturliga strömflöde.

Dessa förändringar har tenderat att öka hastigheten med vilken er förmåga att bo på jorden försämras. Detta bekymrar oss, eftersom vi vill göra er fria att lösa dessa problem med hjälp av en gemensam teknologi som är sammankopplad med ert ständigt växande medvetande. Den grad av strålning som pumpas in i haven, i kombination med växande sanddamm från norra Asien, skapar ett problem som verkligen kräver en krisinsats och en världsomfattande lösning. Vi har förklarat vår oro för era ledare och begärt att tidsplanen för global disclosure påskyndas. Det är viktigt att ett antal svårigheter som ni verkar ignorera behandlas ordentligt och en rad akuta åtgärder vidtas utan dröjsmål. Många av era politiker har föreställningar som, på kort sikt, är farliga för er alla. Vi har därför vidtagit några små och preliminära åtgärder för att ge er litet extra tid för att lösa många av dessa allvarliga frågor. Det är vår uppfattning att med förändringar inom era regeringar kan vi gemensamt ta itu med de här missförhållandena globalt. Det är viktigt att de flesta av de här problemen tas om hand och inte ignoreras!


   Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Världen befinner sig mitt i välsignade förändringar. De som har uppsikt över dessa förändringar inser att de kommer att ta längre tid än vad man ursprungligen beräknat. Ändå, trots detta, kommer de här förändringarna verkligen att låta alla känna en sorts frihet som man inte upplevt sedan före Atlantis` ödesbestämda undergång. Mot den här bakgrunden kommer det stora välståndet slutligen att låta er uppfylla era vackraste drömmar och tydligt se att era sedan länge förlorade förmågor har återförts till er. Vi Mästare har arbetat nära tillsammans med Himlen och våra jordallierade för att säkerställa att det här arbetet är helt skyddat och säkert från vad den gamla ordningen än skulle vilja göra. Således tog hela det här projektet oss mycket längre tid än beräknat. Förbli ändå positiva, kära vänner! Var djupt i era hjärtan medvetna om att den här nya tiden äntligen är nära. Det blir en tid med firande, och var medvetna om att ni inom kort kommer att få hälsa på resten av era himmelska och galaktiska familjer!

   Den här kommande tiden kommer tydligt att utstaka er slutgiltiga väg mot fullt medvetande. Dessa stunder är därför en period då ni kan börja skapa er en tydlig bild av hur ni kunde fly från att träla under Anunnakis hantlangare. Vi Mästare är mycket uppmuntrade av den här processens utveckling och hur den så snabbt närmar sig sina avslutande stadier. Då kommer pengarna att snabbt komma fram, eftersom det är en lämplig tidpunkt att förklara uppkomsten av NESARA-republiken. Vi och invånarna i Agartha har hand om den här gudomliga operationen. Vi förstår dess komplexitet och ber er helt enkelt att behålla era positiva visioner. Såsom tidigare nämnts, har de här visionerna en mycket underbar energi som hjälper allt att lyckas. Denna gemensamma handling är bara framgångs-rik på grund av det ni fortsätter att utföra. Många underbara händelser är redo att inträffa. Detta mörka träsk går mot sitt slut.

   Hela det här projektet har varit ett underverk för oss. Vår heliga himmelska rådsförsamling skapades för ungefär 900.000 år sedan när Lemuriens koloni var på väg till Gaia. Syftet med den här kolonin var att skapa en galaktisk människa, en himmelsk och planetarisk enhet. Den skulle erkänna det speciella band som skapades, och samarbeta med Val-rasens fantastiska Nation. Men ett antal mörka faktorer orsakade att den speciella tidslinjen fick skrivas om. Vårt Syster och Broderskap anpassade sig efter det som påbjudits av Himlen. Således går vi in i nuet i full vetskap om att de händelser som vi beskrivit nu äger rum. Våra galaktiska och jordiska bröder och systrar slutför nu åtgärder som kommer att ge er många välkomna gåvor. Låt slutet av detta år och början på det nya, bli en tid för glädje och början på allt som ni vill göra med era magnifika begär. Hosianna! Hosianna! Hosianna!


   Idag, som alltid, rapporterade vi om det som sker utöver denna vittomspännande värld. Använd den återstående tiden till att avsluta alla era förberedelser. Himlen har för avsikt att ge er de gåvor som ni helst önskar. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga Levander

onsdag 14 december 2016

Svenska -- Sheldan Nidle, 13 december 2016


Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
13 december 2016
Originaltext: www.paoweb.c
10 Caban, 0 Mol, 13 Caban        
Dratzo! Händelserna går framåt. Toppen på RV-utbetalningen (Övers. anm. RV= revalvering) är nu på plats. Det innebär att utbetalningarna av välståndsfonderna faktiskt ligger mycket nära. Vi förväntar oss att den här processen slutligen ska leda till det formella tillkännagivandet av NESARA och den nya Amerikanska Republiken. Denna rad händelser följer en bestämd tågordning, och ett antal sammanhängande lagliga beslut kommer att se till att de genomförs snabbt och effektivt. Därför räknar vi med att ett stort antal åtgärder kommer att följa på varandra så att den här nya verkligheten manifesteras ordentligt. De här sekvenserna kommer snabbt att följas av ett fullt avslöjande om vår välvilliga existens! Som tidigare nämnts kommer vi vid den tidpunkten att sända ut en kort beskrivning på en trolig händelsekedja som leder fram till en potentiell tidpunkt för masslandningar. Var och en av de här händelserna hänger samman. En lång rad möten med de olika fraktionerna har bidragit till en mycket komplex tidsplan. Den här processen har fört samman olika grupper, som hjälper oss att komma vidare! Därför ber vi om tålamod medan dessa gemensamma tidplaner genomförs.
   Hela processen att förändra det här planetariska samhället har varit mycket mer komplicerat än man först trodde. Den här världen tänktes ursprungligen ut av Anunnaki såsom ett land som hade en grundläggande tro på att makthavarna var oövervinnliga. Således såg den nuvarande gruppen hantlangare sig själva såsom varelser med en förmåga att övervinna vad som helst. Inget kunde minska eller göra slut på deras makt. En rad mycket arroganta föreställningar satt djupt inetsad i psyket hos dem alla. En av många orsaker till vår svårighet att hjälpa våra partners i Ljuset var dessa vansinniga inre föreställningar. Den här uppfattningen håller nu på att falna, eftersom Himlen varje dag riktar en explosion med positiva och medvetande-höjande energier mot mänskligheten. Vi har sett när våra jordiska medarbetare har lyckats förändra den här negativa uppfattningen och satt igång en rad viktiga arresteringar bland denna globala grupp hantlangare. Syftet med den här åtgärden är att se till att välståndet direkt leder till GESARA för denna sedan länge lidande värld. Steg för steg växer detta verkligen fram!
   De här händelserna är delar i ett större projekt, som ska lägga grunden för den värld där vi har för avsikt att landa vid den gudomligt rätta tidpunkten. Detta är fortsättningen på en position som vi tillsammans med de Uppstigna Mästarna vill slutföra inom en mycket snar framtid. Gaias mänsklighet befinner sig mitt i en ständig befolkningstillväxt. I vårt ansvar ligger att säkerställa att de viktigaste aspekterna hos den här världen får de tillgångar som krävs för att genomföra ett antal viktiga åtgärder. Dessa omfattar färskvatten, elektricitet och moderna avloppssystem. För oss är det skrämmande att se att de flesta på den här planeten saknar Internetanslutning och att de nattetid inte lever i en elektrifierad omgivning. Dessa primitiva förhållanden måste snabbt förändras. Det finns tillräckligt med energi och pengar i den här världen för att snabbt ändra på detta. De här problemen, tillsammans med ett växande behov av läs- och skrivkunnighet, kommer att rättas till av våra jordiska medarbetare.
     Himlen skapade hela det här projektet för länge sedan då man högtidligt vände sig till de Uppstigna Mästarna. De bestämde att den nya verklighet som skulle befria mänskligheten på ytan skulle kännetecknas av ett aldrig sinande välstånd, tillsammans med återkomsten av er efterlängtade frihet. Mänskligheten skulle återfå den individuella suveränitet som man förlorat genom Anunnakis olagliga åtgärder, och därigenom på ett gudomligt sätt rätta till detta allvarliga fel. Det skulle bli de Uppstigna Mästarnas viktigaste uppdrag att övervaka och hjälpa mänskligheten i enlighet med flera regler som Himlen infört och som var avsedda för denna uppgift. Dessa regler efterföljdes, liksom påbudet att förse med nödvändiga pengar för att inrätta ett sådant enormt välstånd. Dessutom skulle en särskild grupp etableras med uppgift att lagligen störta Anunnakis hantlangare när så behövdes. Nu, när den här uppgiften är genomförd, är ni redo att njuta av frukterna från denna mäktiga insats. Dessa projekt fick ytterligare stöd genom vår ankomst såsom Himlen beordrat. Nästa steg innebär att möjliggöra slutförandet av de händelser som utgör denna speciella operation och att förbereda oss inför första kontakt.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Denna nästa period i er andliga utveckling undanröjer möjligheten för det mörka att återgå till någon form av makt. Himlens välsignade Administration förutbestämde deras nederlag. Detta är en gudomlig process som ni verkligen kan fira. Var fullt medvetna om det som händer och tillämpa era exceptionella visionära förmågor i detta viktiga ämne. Himlen har iscensatt en process som är helt gudomlig. Se på den här nuvarande verkligheten som ett smart sätt att kontrollera vilka som ansluter sig till de extraordinära förändringar som följer. För tretton tusen år sedan tog det mörka hand om den här verkligheten och skapade en värld som var fruktansvärd för hela mänskligheten på dess yta. Det är viktigt att alla som motsätter sig de här förändringarna visar sin sanna färg och läggs till den redan långa listan på dem som gudomligt ska isoleras från er. Därför är detta välsignade scenario i beredskap för att avslöja vilka som stöder eller inte stöder den nya Republiken!
   Vi ber helt enkelt att ni är med på detta och förbereder er inför ett kommande storslaget tillkännagivande. Himlen vill inte att någon ska fortsätta att lida. Så snart som den här processen är klar har vi helt för avsikt att införa den sanna amerikanska regeringen och få slut på den mörka fars som började för nästan 150 år sedan. När den ursprungliga Konstitutionen först proklamerades, saknades ”the Bill of Rights”( ö.a den reglerar individens rättigheter gentemot myndigheter). Så snart detta lagts till blev detta regeringssystem lagligen proklamerat. Detsamma gäller nu. Enbart de välsignade NESARA-handlingarna kommer att bli lagliga. Ha tålamod och vet i ditt hjärta vad som händer inom kort. Gå samman och var medvetna om det som händer och använd era energier för att göra det möjligt för oss att segra! De som nu så arrogant paraderar kommer att isoleras genom insatser från våra heliga medarbetare! Den här operationen har redan börjat! Ha tålamod och låt den manifesteras och omvandla den här verkligheten.
   Kom ihåg, ni kära, den här verkligheten bryter sig resolut bort från det mörka och för in Ljuset. Den här operationen kräver en rad "false flags” (ö.a.skenmanövrer) för att säkra påståendet att alla aspekter av den gamla oligarkin framgångsrikt tas tillfånga och isoleras ordentligt från er. Den här processen behövde ett sätt att få upp dem som gömmer sig i sina hålor, och få dem att tydligt visa var de står för våra medarbetare. Den här operationen tar lite längre tid än vad man först antog. Ha tålamod, ni välsignade! Genom en rad viktiga tillkännagivanden kommer snart hela den här processen att förändras. Sedan kan den nya regeringen träda fram och den här verkligheten kan verkligen omvandlas till det bättre. Den här gudomliga operationen drar upp alla som sitter så djupt i sina hålor så att våra medarbetare inte kunde hitta dem. Den tidpunkt som vi gudomligen har för avsikt att manifestera ligger ganska nära. Hosianna! Hosianna! Hosianna!
   Idag fortsatte vi med vår veckorapport. Vi har granskat det som utvecklas över det här vackra blå-gröna klotet och ser hur Ljusets krafter driver allt framåt mot sin storslagna seger. Mycket utspelar sig som är på väg att förändra den här världen till det bättre. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levanderonsdag 7 december 2016

Svenska -- Sheldan Nidle, 6 december 2016Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
6 december 2016
Originaltext: www.paoweb.com

9 Akbal, 6 Yaxk'in, 13 Caban 
Selamat Balik! Processen för att besegra kabalen är inte lätt. De använde listigt det här senaste valet till att återta sin dominans. Den goda med det är dock att deras stora ”inmutning” i den nu valda administrationen har gjort det lätt att förbereda de aktuella arresteringarna. Samtidigt fortsätter strategin att fördela de ofantliga fonderna att gå framåt! För närvarande är införandet av ert nya banksystem på plats. De gamla bankerna har avslöjat hur de haft för avsikt att återuppbygga sina ”skattkammare” i ett sista försök att återta sin dominerande ställning. Denna högst försåtliga strategi håller på att misslyckas. De äldste och deras kungliga motsvarigheter är nu ivrigt sysselsatta med att arrestera dem som så ihärdigt ville "sätta överrock på oss!" Detta har medfört att våra partners har tagit över ett antal av de amerikanska bankernas huvudkontor och motsvarigheterna i Europa. Vi räknar med att de första utdelningarna är fullt i stånd att fortsätta och att den första delen av det stora välståndet kan ges till många som har väntat länge på att få sina utlovade inkomster. Resten av den här komplicerade proceduren går även den gradvis mot sin spännande avslutning. Framtiden är ljus för Ljuset och dess många medarbetare. Ha tålamod! Det bästa återstår!

   Det är viktigt att ni verkligen inser att de situationer som ni nu bevittnar bara är en ”fint”. NESARA-republiken kommer inom kort att deklareras, och ofantliga summor har avsatts för alla utväxlingar och för de utlovade välståndsfonderna. Använd den här heliga tiden till att på ett gudomligt sätt göra ert sinne redo inför det som är på väg att ske. Ni är förutbestämda att få ta emot pengar som är avsedda att endast tillfälligt låta er vänja er vid den makt och terror som pengar symboliserar i den här världen. Ert stigande medvetande ska få er att se bortom de här föreställningarna, och inom kort, kommer olika uppfinningar, som till exempel vår materiaomvandlande processor, att göra pengar föråldrade. Inte desto mindre behöver människor gå igenom en period då de rensar sina sinnen från stora och löjliga föreställningar om pengar och rikedom. Pengar uppfanns för länge sedan av Anunnaki för att betona skillnaden mellan er och Anunnakis hantlangare. Den här övningen kommer att frigöra er från de lögner och missuppfattningar som ni länge har haft om rikedom. Gör det du verkligen vill, och du kommer att lära dig en del grundläggande sanningar om det här speciella ämnet.

   Er värld har länge lidit under de falska uppdelningar som rikedom och makt har förorsakat. Det har skapat klasskillnader och utvecklat det galna begreppet om privilegium. Den nu pågående omfördelningen av resurser visar tydligt på detta. Just nu höjs ni idogt i medvetandet, vilket är en förutsättning för att klara flera Uppstigningskrav. Dessa himmelska procedurer behövs som förberedande förändringar inför de större transformationer som ska äga rum i KristallLjuskammaren vid den rätta tidpunkten. Det här projektet har många steg. Först behöver ni kollektivt uppleva ett allmänt välstånd för att förstå hur snabbt dessa medel kan förändra den här världen. För det andra, behöver ni uppleva den allmänna lycka som skapas genom den här processen. Slutligen behöver ni inse hur kraftfulla och storslagna ni är som en sammanhängande grupp. Den här processen kommer att göra er öppna inför att ta in nya uppfattningar om varandra, vilket gör att den här världen fungerar på ett helt nytt sätt. Ni gör det möjligt för er värld att bli ett sant globalt företag! Det är denna nya uppfattning som gör er fria att lätt acceptera varandra!

Det är vid denna punkt som er frihet, ert välstånd och det nya styret går samman och gör det möjligt för oss att försiktigt ingripa. Våra mentorer kommer sedan att se hur väl ni var och en har presterat. Denna nästkommande nivå kommer att utnyttja er nya självkännedom till att utveckla en ny inre uppfattning om er själva. Dina erfarenheter behöver utvärderas utifrån ditt eget perspektiv och i ljuset av din nu kända tidigare historia från Atlantis till nutid. Tillsammans kommer du och din mentor att bestämma hur den här samlingen data passar ihop. Den här processen kommer att skapa en profil som gör att du äntligen får den "stora bilden" av hur du passar in. Det vill säga, att förstå hur dina inre uppfattningar passar samman med denna nyligen reformerade värld. Detta är en process som kräver djup utforskning och uppriktig utvärdering, vilket är varför ni varje natt noga granskas av våra medicinska team. Detta ger de fysiska uppgifter som måste återförenas med de andliga data som du och din mentor pusslar ihop. Den här processen kräver en del gemensamt inre arbete, följt av en allmän översikt över hur den passar in i det kollektiva. Hurra! Hurra! Hurra!


   Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Den värld som omger er förändras snabbt. Himlen för in stora mängder med helig eld in på Gaias plan. Den här energin omvandlar de livsfält som omger er. I sin tur påverkar de här energierna hur era inre aurafält fungerar. Dessa gudomliga energiblixtar förbereder er inför att medvetet förändra er uppfattning om hur det här globala samhället fungerar. Den här processen kommer snart att låta er inse vikten av att omvandla den gamla de facto-regeringen till den nya lagliga NESARA-regeringen. Denna förändring är planerad att ske inom kort och tillåter att denna nya regering formellt tillkännager den Inre Jordens verklighet, riket Agartha, liksom även det formella avslöjandet om er galaktiska familj. Denna serie åtgärder kommer också att tillkännage det formella inrättandet av det nya globala banksystemet och finansbankens nya pengar. Dessa välsignade åtgärder är ett resultat av era storslagna visioner. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

   Det som era drömmar och visioner har åstadkommit reflekteras positivt tillbaka till er i en rad himmelska handlingar. De som har arbetat hårt för att manifestera detta började med de stora summor pengar som skapats av våra kamrater Mästarna. Detta kommer snabbt att följas av de härliga frukter som utlovats er genom NESARA. Himlen vill befria er från de onda som arrogant leder denna nuvarande olagliga amerikanska regering och alla dess allierade. Denna överdrivna korruption kommer att kväsas genom den formella uppkomsten av NESARA-republiken och ett nytt och rättvisare banksystem. Lyckligtvis har våra heliga medarbetare skapat ett sätt att tillåta att en så omvälvande förändring kommer till stånd. Använd den här friheten och det här välståndet till att manifestera era drömmar och att göra er strävan efter inre lycka möjlig. Kasta bort alla rädslor och den oro som fortfarande på något sätt omger er. Låt den här nya tiden fastställa vem ni verkligen är!

   I den här nya världen kommer ni äntligen att bryta er loss från de begränsningar ni upplevt, de som först Anunnaki och sedan deras hantlangare pålagt er. Dessa lakejer kommer att arresteras och isoleras från er. Låt ditt Hjärtas kraft och den väg som Anden förser dig med vara din själs vägvisare. Gå samman och skapa en helt ny verklighet som bygger på inre samarbete. Ett samarbete som skapar en värld som förvandlar hat och splittring till andlig enhet och leder er tillbaka till den otroliga Andlighet och Kärlek som finns i Hjärtat hos hela mänskligheten. Det är detta heliga samhälle som vi Mästare sakta men säkert har byggt upp alltsedan våra Systerskap och Broderskap först fick sitt uppdrag från AEON. Vi uppmuntras av vissa händelser i den här tiden. Den är en tid då en helt ny värld kan byggas upp och gör scenen klar inför er höjning från planetära människor till galaktiska och andliga Människor! Halleluja!


   Idag fortsatte vi med våra veckorapporter. En del av er tror att det vi säger är hypotetiskt. Men istället skildrar våra ord ett land som nu håller på att födas på utvalda platser runtom på detta stora klot. Det är till detta löfte som vi med glädje tillägnar dessa rapporter. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga Levander

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure