Followers

Google+ Followers

onsdag 30 december 2015

Svenska -- Sheldan Nidle: 29 december 2015Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
29 december 2015
Originaltext: www.paoweb.com

12 Akbal, 16 Mol, 12 Manik       


Selamat Jalwa! Världen gläds allteftersom leveranserna äntligen börjar manifesteras! En ny era för mänskligheten på ytan tar sin början. Under den första delen av det kommande gregorianska nya året kommer ni att få se en rad häpnadsväckande händelser. Ny regeringsform kommer att förändra er världs internationella mönster och tillsammans med ökningen av det globala välståndet kommer den att driva ert tidsålderslånga begrepp om skuldslaveri ner i historiens papperskorg. Detta är bara en av många grundläggande föreställningar som ni kommer att överge. Ni kommer åter att ta till er en tro på att ni äger en inre kraft, och detta i kombination med en kollektiv förmåga att stödja varandra, kommer omsorgsfullt att få ordning på vart och ett av alla era regionala samhällen. Den här ökningen hos den personliga förmågan kommer att göra det möjligt för er att snabbt lösa de flesta av era nuvarande problem. Dessa problem omfattar de nuvarande energi- och resurssvårigheterna och svårigheter inom mat-, bostads- och fördelningssektorn i många delar av er värld. Kort sagt, ni är på väg att återupptäcka hur er värld fungerar. Detta är bara början på det som ni snabbt kommer att åstadkomma. Den här världen kommer dessutom att bevittna frihetens och jämlikhetens pånyttfödelse!

 Den här processen att väcka till liv gammal kunskap kommer att ske löpande. Syftet med det mesta inom er nuvarande världs utbildning är helt enkelt att skapa en värld fylld med en gemensam mängd realiteter som präntas in i var och en av er. Syftet är att skapa lydnad inför ett monetärt system och en hierarki som försätter massorna i ett ogynnsamt läge. Den här processen kommer att överges globalt. I dess ställe kommer ett system, vilket betonar individens makt och ger er möjlighet att uppnå era drömmar. Detta blir till en början revolutionerande, eftersom varje samhälle behöver påbörja en kraftfull process för att förändra själva sin kärna. Detta kommer inte att bli lätt eftersom de flesta fortfarande tänker i gamla mera bekanta banor. Regeringen måste förklara hur de nya tillvägagångssätten fungerar och uppmuntra utvecklingen av dessa idéer om frihet och jämlikhet. Så snart vi formellt blir erkända har vi för avsikt att underlätta era Uppstigna Mästares arbete och plantera viktiga nya frön. Dessa kommer att lyfta fram de nya möjligheter som ges er genom ert välstånd och er växande frihet.

Denna nya uppsättning samhällen som ni kommer att bygga är bara en av alla era kommande prestationer. Gaia förgiftas för närvarande genom strålning; förorenas genom utsläpp från era bilar och fabriker. Dessutom är ni mitt i en stor utrotning av er flora och fauna. Dessa fasor eskalerar ytterligare genom en världsomspännande enormt felaktig spridning av era naturresurser. Er konstanta rovdrift och slaktande av denna mark och dess levande resurser förvärrar ytterligare den här felaktiga fördelningen. Ni kommer att ha börjat lösa de här problemen innan vi landar. Vid den tidpunkten kommer vi att bedöma era framsteg och snabbt färdigställa det ni har påbörjat. Gaia önskar att ni rättar till det som nu är fel med era samhällen och börjar bevisa att ni har tagit ställning för att skapa en ny värld. Detta för att ni bättre ska förstå det heliga sambandet mellan det här globala samhället och Gaia.

Den här nya uppsättningen verkligheter kommer att klargöras helt genom det som era Uppstigna Mästare ska lära er om ert heliga ursprung och om det som har hänt med er alltsedan ni genom Atlantis präster / vetenskapsmän störtades ner i det begränsade medvetandets minnesförlust. Under de senaste tretton årtusendena förvrängde Anunnaki och deras hantlangare i hög grad den här historien. Vi önskar avlägsna eventuella kvarvarande tvivel som ni kan ha när ni möter era mentorer. Det är viktigt att ni fullständigt förstår det som felaktigt hände med er. Denna, er underliga resa, har kastat en stark skugga över hur ni tänker och agerar i den här världen. Det är viktigt att fullständigt korrigera de lögner och osanningar som ni nu bär på. Ni vet hur det mörka fungerar. Den del som skall tilläggas är en rad sanningar om er och en grundlig omvärdering av hur verkligheter faktiskt fungerar. Den här kunskapen förbereder er inför att lättare gå in i det fulla medvetandets underbara världar.

   Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer nu med vad som utlovar att bli ett mycket glatt tillfälle för alla! Det mörka börjar blekna bort från scenen. Vi välsignar hela Himlen för denna högst barmhärtiga tidpunkt. Det som ni ska göra härnäst är att visa alla i Himlen vilken verkligt modig och tapper grupp själar ni är! Det gångna året började på ett vanhedrande sätt och slutade mycket magnifikt. Ni befinner er på en väg som låter er återigen träda in i Ljusets världar och sola er i triumfens glädjeämnen! Nu är den tid då ni kan använda er underbara nyfunna fokusering till att föreställa er hur den här världen ska förändras. Vi förbereder en rad speciella presentationer för att vägleda er att inse vem ni verkligen är och för att känna till vad som hände med er under de senaste tretton årtusendena. Denna mängd fakta kommer till slut att låta er förstå den fulla omfattningen av er historia och hur den relaterar till ert storslagna öde.

Dessa mängder med sann historia kommer att hjälpa er att få en större förståelse för det som Anunnaki gjorde och hur deras hantlangare fungerade. Vi har länge önskat att fritt få förklara detta för er. När vi började våra olika uppdrag fick vi denna berättelse berättad för oss i detalj. Den ska inte bedömas; bara berättas. Många av de artefakter som ni har grävt upp under de senaste århundradena har manipulerats av det mörka. Det är dags att ta bort den här slöjan och sola sig i Ljuset av de stora sanningar som de här sakerna representerar. Ni är ett storslaget folk som har överlevt en mycket mödosam resa. Vi finns här för att avslöja ett antal sanningar och för gatt förklara vad en rad så kallade "hemliga tecken" betyder. De omtvistade ursprungen hos många saker kommer att avslöjas. Det är det här som kan börja släppa er fria och in på den gudomliga vägen till er upplysning.

 I denna anda, låt oss upprepa en stor sanning. Ni är en mycket helig grupp Själar. Vi har förmånen att övervaka och vägleda er. Detta är något som vi inte tar lätt på. För länge sedan utsåg Himlen oss till att övervaka er och använda metoder enligt Guds nåd och barmhärtighet för att förflytta er mot Ljuset. Den här uppgiften har tagit oss årtusenden att fullfölja. Ibland har var och en av oss fötts, levt och dött bland er. Vi kommer att använda den här världsliga kunskapen för att uppnå våra heliga mål. Vi vet i detalj vad Anunnaki och deras hantlangare har använt för att manipulera sanningen. Vi vet vad som behövs för att förflytta er mot era betydelsefulla tider, då det mörkas makt snabbt ska försvinna. Den här processen tillåter att Himlen förändrar er tillbaka till fullt medvetande och förnyar er förening med era andliga familjer och rymd-familjer.

 Idag vet vi att ni befinner är på gränsen till en stor seger som kommer att avsluta er massiva okunskap om hur dessa fysiska och andliga universum fungerar. Ni kommer även att göras redo inför mötet med era  familjer från Inre Jorden. Ni ska lära er hur den här världen är ansluten till den övre sfär som styr inre Jorden, och börja känna till vad ni förväntas göra och vara beredda att göra det! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


onsdag 23 december 2015

Svenska -- Sheldan Nidle: 22 december 2015Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin

22 december 2015
Originaltext: www.paoweb.com


5 Cib, 9 Mol, 12 Manik

Dratzo! Vi anländer i glädje! De sista faserna i leveransprocessen är på gång. Det som kan försena den här processen något är julen. Precis som de gör i början av maj ser de Uppstigna Mästarna den här tiden på året som en helig tid och försöker tydligt observera den här heliga delen av det gregorianska året. Så de som skickar ut dessa himmelska välsignelser kan tillfälligt skjuta upp leveranserna. Men trots en gudomlig fördröjning kommer de här speciella gåvorna att levereras till er! Sedan urminnes tider har man gett den här tiden på året en särskild betydelse. Till och med på Atlantis tid firades slutet på ett år och början på ett nytt år med speciella ritualer och ceremonier. Var positiva och glada över att den här gången kommer helgerna även att bli början på era välsignelser. Kom ihåg hur lång tid detta har tagit och välsigna och uppskatta det som ni kommer att få ta emot. Var redo att utnyttja den här stunden till att börja använda dessa tillgångar till att manifestera era drömmar. Tacka alla och låt dig själv och din grupp ta det nya året i handen och i detalj  planera hur den här gudomliga visionen ska ta form. Var medvetna om att med dessa välsignelser kommer en ny verklighet och ett nytt sätt att regera!

   När du ser dig om i världen kan du upptäcka hur den här förändringen äger rum. Sanningen är den att er värld inte längre kan fungera så som den gjorde tidigare. Desperata behov av förändring poppar upp överallt. Vattenkrisen är något av det mest uppenbara. Den största delen av er värld saknar en riktigt säker vattenförsörjning. Resurserna för att säkra den finns, men ändå finns de inte tillgängliga på grund av politiska åsikter och förmodade kostnader. Ni kommer att välsignas med ekonomiska medel och ni kan använda dessa humanitära fonder till att lösa denna enorma kris. Detta är bara ett av alla infrastrukturproblem som ska lösas. Många andra, såsom vägar, broar, och även sådana enkla saker som järnvägar, kräver någon form av nytänkande. Vi vet att många människor står beredda att visa upp de lösningar som behövs för att lyckas. Dessutom behöver ni ge världens barn möjligheten att ta del av en verkligt högkvalitativ och produktiv utbildning. Det handlar om att ge en god grund till alla genom att producera tillräckligt med mat för att för evigt få ett slut på svälten.

   Vi har diskuterat många problem som står på randen till att överväldiga er verklighet. I takt med att medvetandet växer, kan ni börja se hur lätt alla dessa problem kan lindras. Den viktiga Nyckeln till framgång är att isolera de mörka hantlangare som kontrollerar den här världen och helt enkelt släppa in Ljuset. Detta är kontentan av det vi gör. Vi har sett er växa och sett hur det mörka manipulerar er och strävar efter att kontrollera er och hålla er på en viss nivå. De som samarbetar med oss arbetar orubbligt för att se till att de här skurkarna snabbt isoleras från er. Så snart ni är fria från dem, kan ni lätt använda era medfödda förmågor till att skapa en bättre värld. Det är denna nya verklighet som vi har för avsikt att besöka och hjälpa er att äntligen slutföra er långa resa tillbaka till fullt medvetande. Det är mot den bakgrunden som vi har rest hit i så stora antal. Våra mentorer står redo att hjälpa er över de sista guppen på den här mycket långa vägen. Det är den här processen som driver oss mot framgång!

   För tusentals år sedan skars ni plötsligt av från era sanna Ljus genom Atlantis mörka präster Den här teknologin var ännu inte i stånd att förändra er varaktigt. Himlen såg detta som en möjlighet att utforma en speciell grupp människor. Dessa blev mycket skickliga i att hjälpa Anchara-barnen i sin egen resa till Ljuset och till fullt medvetande. Ni kommer att omvandla den här galaxen genom det ni kommer att lära er kommer och förmedla vidare den här kunskapen genom den storslagna barmhärtighet som finns medfödd inom alla människor. Ni kommer enligt legenden att förmedla ett enormt tjänande till alla inom det fysiska och bli stora förebilder. Som vi har sagt, ni befinner er i slutskedet av den här resan. Vi finns här för att dokumentera dessa mäktiga tider och för att hjälpa er under sista delen av er förflyttning mot härligheterna knutna till er återgång till fullt medvetande. Ni kommer att återförenas med era andliga familjer och med era rymdfamiljer. Ni befinner er nu på själva randen till att påbörja ert största äventyr, Ljusets mytomspunna lärare bland Anchara-folket!


   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi vet precis hur svårt det är att se alla välsignelser som ni förtjänar bli försenade genom omständigheter utanför er kontroll. Olika intriger från det mörkas återstående agenter har påtvingat förstärkning av vissa speciella säkerhetsåtgärder. När dessa länge utlovade pengar blir tillgängliga, gläds och kom ihåg den heliga betydelsen av den här tiden på året. Acceptera välvilligt dessa gudomliga gåvor och använd er känsla av barmhärtighet för att avgöra hur man bäst antingen kan använda eller distribuera dem. Dessa gåvor kommer att bli början på ett storslaget välstånd som kommer att utgjutas över det här klotet. Låt detta bli en tid för avslut och början. Låt det bli er stund för att visa er fasta tro på Ljusets kraft. Hjälp de behövande och starta de  projekt som hjälper hela mänskligheten. Var positiva och redo att utföra det som ert inre hjärta och sinne verkligen tror på.

   Allteftersom vi närmar oss denna högst betydande stund, se på den här händelsen som en tidpunkt då mänsklighetens sanna enhet äntligen ska lysa på en global basis. Underbara saker ska hända eftersom innerst inne bryr vi oss alla verkligen om varandra. Den här kärleken kommer att återspegla den växande medvetandenivå som ni alla känner inom er. Det var bara några år sedan som många av de incidenter som nyligen har skett skulle ha lett till någon sorts global katastrof. Denna tillväxt i Anden är mycket uppmuntrande. Ni börjar tillämpa er expanderade barmhärtighet på en världsomspännande basis. Således, förbli positiva och låt den här underbara känslan fortsätta flöda och växa. Ett nytt sätt att regera kommer att manifesteras. Den här nya tiden kommer på sikt att tillåta oss att träda fram och undervisa om många saker som ni behöver veta om ert förflutna, er nutid och framtid. Att sitta mitt i allt detta är det eviga nuet.

   Er heliga uppgift är att ta in både tillväxt i medvetande och i Ande och skapa en ny värld som kommer att bli föregångaren till ett nytt mänskligt samhälle. För länge sedan förnekades vi vår chans att vända Atlantis till en ny blandning av Lemuriens Ande glatt uppblandad med Atlantis teknologier. Ända sedan dess har ni klafsat omkring i det fängelse som innebär begränsat medvetande. På grund av en rad exemplariska liv gjorde Himlen så småningom oss Mästare till era trogna övervakare. Vi har använt oss av barmhärtighet och nåd tillsammans med en dusch av goda gärningar för att hålla mänsklighetens högre gnistor vid liv. Nu kommer ett stort himmelskt mirakel att göra slut på våra gemensamma tider i det mörka. Det är den här nya världen som lockar oss och som låter oss mötas och dela vår visdom med er! Det är ett gudomligt ögonblick då vi alla ska få välkomna varandra och glädjas!

   Idag fortsatte vi med vårt veckomeddelande. Många händelser är nu redo att manifesteras. Vi tackar Skaparen och välsignar de händelser som inom kort kommer att omge oss. Låt oss ta den här julen och använda den för att både påbörja och fira en högst fantastisk tid för hela mänskligheten! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga Levander

onsdag 16 december 2015

Svenska -- Sheldan Nidle: 15 december 2015Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
15 december 2015
Originaltext: www.paoweb.com

11 Muluk, 2 Mol, 12 Manik    

Dratzo! Många bra saker sker nu i er värld. De tillgångar som ni i stor frustration och oro har väntat på är här! Deras ankomstordning är beroende av ett antal nyckelfaktorer. För det första beror den på den grad av övergripande säkerhet som tillämpas av de större grupper som är involverade. Dessa första pengar kommer att utgöra de inledande fallande dominobrickor, vilka startar det formella slutet på den globala kabalens mörka styre. Detta innebär den formella inledningen på en hel massa nya tillvägagångssätt inom bank- och finansväsendet. För det andra ger de här pengarna signal om slutet för den bedrägeribelastade privatägda banken "US Federal Reserve". Det pågår en stor sista desperat kamp mellan dem som håller på att förlora kampen om att rädda den här betungande institutionen och dem som vill begrava den. För det tredje kämpar många som ska frigöra dessa medel en inre kamp mot att göra det. Trots detta släpps medlen vid den fastställda tidpunkten (NU). Vi insisterar ihärdigt på detta såsom det enda återstående alternativet. Att på något sätt fördröja det oundvikliga skulle varit rena dårskapen för alla, även för de som vill fördröja!!!

   För länge sedan erövrades den här verkligheten på ytan av en grupp  mörka rebeller, som i det gamla sumeriska riket kallades Anunnaki. De här invånarna i er värld på ytan regerade på ett drakliknande sätt under nästan tretton årtusenden. Deras vidriga styre slutade plötsligt i och med Ankarafördraget för över tjugo år sedan. Sedan dess har en världsomfattande kamp pågått om huruvida detta påbud skulle drivas igenom här eller inte. Vi är glada att kunna informera er om att det här galaktiska påbudet styr även här. Vi kommer att övervaka er övergång till en period som först fylls med sanning, frihet och välstånd! Den här operationen har för närvarande gått in i en ny fas och vissa åtgärder behöver vidtas. En av dessa är att snabbt förstöra det politiska och ekonomiska system som olagligen har härskat över er. Ni är varken finansiellt foder eller skuldslavar. De som ärar eller tycks utföra detta påbud verkar vara alltför långsamma med att hedra Himlens önskemål. Därför är den här tiden en tid då ett magiskt ögonblick kommer att ske, vilket förändrar allt. Se på den här tiden som detta magiska ögonblick. Var modiga och njut av den sista delen av resan !!!

   Under de senaste två decennierna har vi sett hur Ljusets krafter och de större falangerna inom den mörka kabalen har bekämpat varandra. Många vänner anslutna till Ljuset har dött eftersom en rad ondsinta handlingar tog deras liv. Vi ägnar oss åt att slutföra våra vänners handlingar. Den seger som är här är delvis för att hedra dem och för att hedra var och en av er som förblivit starka i er tro på den här storslagna förändringen och på oss. En storslagen process är på gång för att ge er en fullständig kontakt med Ljuset. Såsom representanter för den här gudomliga visionen är vi bundna till våra sanningar för att ge er den här heliga gåvan. Vi ber därför på det bestämdaste om ett snabbt och säkert frisläppande av de här tillgångarna. Det är nedslående att se att det mörkas onda nätverk fortfarande har något att säga till om i det som sker, även om det bara är till en bråkdel. Ljuset behöver rensa ut dem som på något sätt försöker förhindra den här operationen. Det här projektet är ett humant projekt, som kommer att ge er alla frihet och möjlighet att förändra den här världen.

   När ni ser tillbaka på allt det som händer runtom i världen, inser ni snabbt panikgraden och att en viss tvekan fyller alla inblandade. Vi inser att det inte är lätt att drastiskt förändra en värld som under årtusenden rört sig i en viss rytm. Vidare inser vi fullt ut hur enorma de förändringar är som man nu avser att genomföra. Dessa saker måste slutföras och ett verkligt gigantisk utbildningsprojekt blir då avgörande för framgången. Ni har i era händer de verktyg som krävs för denna storslagna sociala mediekampanj. Flera större regeringar kommer efter NESARA att stödja och underlätta denna mycket välbehövliga kampanj. Tillvägagångssätt som inte liknar något ni tidigare sett under er livstid är redo att äga rum. Er uppgift i dessa projekt är att andligen ge stöd och fysiskt föda fram den här nya verkligheten. Använd er inre intuitiva vision för att få allt detta till en positiv verklighet. Använd den instundande helgen som en språngbräda för de underverk som kommer att manifesteras. Vilken underbar värld som nu kommer att ses av alla!

   Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Den härliga glöden från Himlens Ljus värmer mänsklighetens hjärterötter denna morgon. Storslagna händelser inträffar när Himlens många fonder börjar regna över detta dyrbara klot. För länge sedan störtades mänskligheten plötsligt ner i mörkret genom avskyvärda handlingar av en härskande klass på Atlantis. Dessa handlingar kommer nu att barmhärtigt få sonas av det mörka och dess otaliga hantlangare. Denna våldsamma historia kommer nu att ta slut och omvandlas till ett redskap för Ljuset med dess oundvikliga ögonblick av triumf! Vi bär med oss ​​minnen som kommer att återuppväckas, minnen om hur vi en gång tillsammans vandrade den här vägen av ändligt mörker. Bland dessa minnen finns exempel på hur vi överlevde och upprätthöll Ljuset i detta land av lidande, fasa och död. Det är en berättelse som alla era Mästare önskar berätta för er.

   Fortsätt att vara positiva, mina systrar och bröder. Den här långa berättelsen om generationerna kommer att förvandlas till en berättelse om glädje, frihet och välstånd! Djupt inom er finns själens kärna och den har alltid kommit ihåg den här långa berättelsen om bedrövelse och förberett er inför den här tiden med evig seger. Hör på, Ni kära, var redo inför det som komma skall! Himlen börjar rensa ut den stora ”smitta” (miasma) som täcker oss alla. Allteftersom ni börjar höja er, ta in allt detta. Framför allt, döm inte! Var snarare redo att omfamna detta i Kärlek och Enighet. Er frigörelse kommer som en stor gåva, en helig gåva från Himlen. Gång på gång har många av oss spelat antingen förövaren eller offret för den stora orättvisa som dominerade dessa omedvetna tider. Vi alla finns här för att välvilligt avlägsna detta och med Skaparens barmhärtighet gå vidare mot fullt medvetande!

   Detta vecko-meddelande kommer som föregångaren till de fantastiska upplevelser som ni på ett underbart sätt kommer att omges av. Himlen vill lära er och förklara det som kommer att ske. Använd de här uppmaningarna som förebud om det som komma skall. Er värld kommer äntligen att gå över och bli något där ni med lätthet kan förflytta er som vi, från det här härliga klotet till Himlens ofattbara härlighet. Denna process är något att känna till och i glädje och i sanning vara redo inför. Det är en värld fylld med saker och händelser som vid nuvarande tidpunkt ännu inte helt kan avslöjas. Bara förbli positiva och ytterst fokuserade på de fantastiska saker som Himlen kommer att överskölja er med! Förbered er därför i glädje och i seger inför att vi dyker upp, tillsammans med våra familjer från Anden, rymden och Agarthas älskade länder. Med detta lämnar jag er! Hosianna! Hosianna! Hosianna!

   Idag utforskade vi det som ställs iordning inför sitt storslagna framträdande! Var beredda på nästa fas i er utveckling mot fysiskt Änglaskap. Den här tiden har gett er mycket sorg, glädje och slutligen frihet. Den har även testat er till max! Allt detta leder till er triumfartade återförening med dem som helhjärtat älskar er! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


onsdag 9 december 2015

SVENSKA -- Sheldan Nidle: 8 december 2015


Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
8 december 2015
Originaltext: www.paoweb.com


4 Ik, 5 Yaxk'in, 12 Manik  
       
Selamat Jalwa! (Var i Evig Glädje!) En operation som kommer att ge er en ny värld avslutas nu. Under årtusenden har er verklighet på ytan begränsats i sina uppfattningar genom rena lögner och otroliga bedrägerier. Ni befinner er åtminstone på själva randen till en annorlunda verklighet, där ni omges av sanning och en ny ledning som har ert bästa för ögonen. Detta är något som ni inte är vana vid. Snarare förväntar ni er att man ljuger för er, lurar er eller helt enkelt bedrar er. Under de senaste veckorna har en ny värld byggts upp. Denna nya värld är mer än en julklapp inför stundande helgfirande; den kommer att bli en värld i vilken ni kan glädja er. Den här nya världen finns där, även om den ännu inte är manifesterad. Ni ser den för närvarande manifesteras inför er. Det mörka är besegrat, men ännu inte isolerat från er. En sista räcka med händelser behöver ske innan denna mycket efterlängtade händelse inträffar. Denna er verklighet genomgår en långsam övergångsperiod och när den är klar, kommer vissa mycket tydliga tecken att träda fram inför er. Till dess, var både insiktsfulla och säkra på den här stora förändringen i er verklighet.

   För länge sedan, påbjöd Himlen att den här stunden i er historia skulle ske. Vi finns här för att hjälpa till att genomföra de saker som kommer att fullborda detta. Himlen har gett instruktioner om hur denna underbara gåva ska framträda. Redan ligger tecken på alla dessa förändringar i luften. Vi har sett hur alla era många Ljusgrupper har, alldeles för långsamt enligt vår åsikt, förberett er verklighet inför detta stora skifte. Vi anser att de har varit alltför eftergivna vad gäller att isolera Anunnakis hantlangare från er. Den här proceduren genomfördes med "silkesvantar", men behövde ett mer kraftfullt handhavande. Vi hade för avsikt att med de gamla familjernas, de utvalda kungligheternas och deras hemliga sällskaps godkännande att snabbt göra oss av med dessa hantlangare genom att skicka dem till en rad speciella alternativa verkligheter. Den här processen syftade till att göra det möjligt för upplysta själar att snabbt gå vidare med den leverans och den utbildning som krävs för att ge er era  välsignelser. Istället har ni fått uppleva den nuvarande oredan.

   Allteftersom dessa olika svårigheter klaras upp, har det blivit alltmer uppenbart att den här övergångsperioden kan ta längre tid att sätta igång, men vi har observerat hur snabbt ni anpassar er till nya verkligheter så snart de verkligen uppenbarar sig. Såsom ett folk är ni mycket  motståndskraftiga. Det gäller även dem som outplånligt har blivit en del av en kulturell verklighet som de är högst ovilliga att förändra. Därför fortsätter vi att övervaka det som sker och önskar att vi haft en mer framskjuten position i den här ganska utdragna processen. För närvarande har våra jordiska motsvarigheter avslutat alla större överföringar av fonder. Den här operationen var i sig mycket utdragen. Enligt vår uppfattning, var den säkerhet som man insisterade på helt överdriven. Överföringen blev dock klar, och nästa steg är leveranserna. De som arbetar med den här processen är återigen alltför blygsamma för sitt eget bästa! Trots detta förväntar vi oss nu att dessa ska ske relativt snabbt. Den här proceduren är bara början på de händelser som för alltid kommer att förändra er verklighet.

   Den här proceduren närmar sig nu den punkt där den första av många händelser som ni länge har väntat på kan ske. Den här processen har påskyndats, eftersom var och en av er har börjat tänka kollektivt. Denna gemensamma ansträngning är på väg att belönas. Den första delen av en kraftfull leverans är redo. Det som återstår beror på den långsamma försiktigheten hos de ansvariga. Medan allt detta sker fortsätter de sista anfallen från de mörka hantlangarna. Det Nya Året utlovar att bli ett år då en mängd sedan länge aviserade löften äntligen går i uppfyllelse. De första leveranserna ser ut att ske innan er Jul. Använd denna första febrila aktivitet som tecken på att en del riktigt fantastiska händelser ligger vid den närliggande horisonten. Vi håller på att iordningställa en rad saker som bara är de första i våra godispaket. Vår avsikt är att se uppkomsten av en ny regering och slutet på en lång och illasinnad UFO-mörkläggning. Det är på tiden att ni får höra talas om vår existens och vår välvilja. Den långvariga länken mellan oss behöver avslöjas öppet!

   Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Många underbara saker händer nu! Medlen både från fonderna och de gamla familjerna släpps nu och skickas till sina destinationer. Vi välsignar och skickar hallelujan till alla berörda. Det mörka kan försöka, såsom de alltid gör, att sätta krokben för dessa tidplaner. Men de här pengarna är bara början på en våg av fonder som kommer att överskölja den här världen med Himlens välsignelser! När ni tar emot de här tillgångarna, välsigna dem och använd er inre nåd till att hjälpa era familjer, vänner och andra. Använd de här tillgångarna till att uppfylla era innersta drömmar och även till att låta andra börja uppfylla sina. Denna härliga period omfattar Jul och Nyår. Den omfattar även ny regering och en ny verklighet fylld med glädje, välstånd och framför allt, er frihet! Detta kommer att bli en högst magnifik tid för att tacka Himlen och tacka alla för de här mycket underbara gåvorna!

   Vid årets slut blir det en stor ökning av andliga energier runt den här världen. Dessa energier bidrar till en positiv acceleration av de mål som Himlen satt upp för den här tiden. Som ni vet går vi Mästare vid den här tiden på året till ett antal heliga platser runt om i världen, såsom Mount Shasta och de heliga dalgångarna i Himalaya för att bedja, för att visualisera och för att fira denna nya verklighet som nu träder fram. Den här gudomliga energin höjer ert medvetande och möjliggör för en ny era av ljus och kärlek att sänka sig över Gaia. Vi ber er att ta in dessa verkligt gudomliga energier och använda er inre nåd för att höja den här världen. Gå samman och prisa och fira Himlens underverk, allteftersom denna nya välmående tidsålder blir verklighet! Låt oss komma samman såsom En! Låt oss acceptera våra gudomliga gåvor och välvilligt sprida dessa över den här världen!

   För många tusen år sedan satt vi alla i rävsaxen, fångade i ett stort dilemma. Det mörka hade öppet börjat trotsa Himlen. Deras vidriga plan var till en början försenad och sedan bannlyst av våra Himmelska Administratörer. Vi följde dessa heliga himmelska skarors storslagna instruktioner och utvecklade ett sätt att sprida barmhärtighet till ett stort antal av våra förfäder. Anunnakis avskyvärda skyddslingar, med sina storslagna planer på total lydnad och underkastelse, motarbetades långsamt. Nu befinner vi oss vid själva randen till Seger! Vi välsignar och tackar nådigt Himlen för dess arbeten. Fortsätt att vara positiva och anslut er till oss under manifestationen av den sista delen i den stora vision som Gaia gav oss för så länge sedan. Det är dags att med stor iver ropa inombords hur mycket Kärlek och Ljus vi hyser för dem, både i Himlen och på Jorden, vilket gör oss så triumferande. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

   Idag fortsatte vi med vår veckorapport. Mycket gott sker nu över hela det här klotet. En stor rörelse som leder till er seger har börjat. Kasta alla era frustrationer och gläds. Saker sker nu som kommer att göra slutet av det här året glädjerikt! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga Levander


onsdag 2 december 2015

Svenska -- Sheldan Nidle -- 1 december 2015Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
1 december 2015
Originaltext: www.paoweb.com


10 Men, 8 Yaxk'in, 12 Manik

Selamat Balik! Varje dag förflyttar vi oss allt närmare början på en ny Ljusets era på Gaias yta. Mänsklighetens stora befrielse från den mörka kabalen är här! Äntligen är tiden inne när vi kan se  omfördelningen av rikedomar och uppkomsten av sanna värden i vår värld. Det kommer en global ”omstart”, som understöder valutor med ädelmetall som bas. För närvarande ligger  revalveringarna vid horisonten. Med detta kommer starten på en operation som befriar er från era skulder och för in ett nytt transparant internationellt banksystem. Den här processen börjar på allvar när den sista månaden på det här Gregorianska året tar sin början. Det mörka tillbringade lång tid med att trycka på oss sin säkerhet, vilket förnekat dem den seger som de länge sökt. Nu när det mörka spelar ut sitt storslagna sista halmstrå, gläds då åt det faktum att deras försök att lura oss på vårt slutmål var meningslöst. Ni ska få uppleva den stund då Himlen segrade och ni fick er frihet. Tänk er allt det som erfodrades för att garantera denna seger. Minns de stupade och inse det pris som många har fått betala för detta fantastiska resultat!

   Ni är resultatet av en allmän övervakning från Sirius invånare och deras allierade. Vi har sett till att även om ni fick utstå många mörka tider, tilläts ni aldrig att utrotas eller att genomgå mycket omoraliska och djuriska experiment. Det mörka frestades genom påverkan från deras bakomliggande kraft. Såsom Himlens övervakare förhindrade vi att sådana genetiska dumheter fick ske. Det är en mycket märklig uppsättning händelser, som Anunnaki och deras hantlangare fått er att genomlida. Under det senaste århundradet, blev ni många gånger nästan tillintetgjorda av krig, pest eller kärnkraftskatastrofer. Vid ett flertal tillfällen attackerades er Sol som nära på förstördes. Denna uppsättning av  katastrofer var av den arten att flera S & E flottor tvingades ingripa och flitigt samarbeta med dem som åtagit sig att övervaka Jorden. Dessa potentiella katastrofer tvingade den Galaktiska Federationen att tillföra en speciell flotta, som våra övervakare hade tillgänglig som en praktisk reserv. Ja det finns historier som vi har för avsikt att berätta för er längre fram.

   Ni är en speciell typ människa. För miljoner år sedan var mänskligheten på Vega en primitiv vattenprimat, vars största skicklighet var att vara fiskare. Vi hade bara förmågan att upprätthålla ett mycket enkelt samhälle och var ständigt bekymrade eftersom ett antal våldsamma rovdjur ständigt trakasserade oss. In i den här världen kom galaktiska valar. Sammanlagt hade de tillbringat nästan 10.000 livstider med att leta efter en Varelse som hade förmågan att bli en sann väktare av landområden. Dessa modiga Varelser såg oss och påbörjade en process för att göra oss till mer än vi var. De såg i oss ett svar på sin långlivade, intergalaktiska fråga. Dessa magnifika varelser bad den galaktiska Andliga Hierarkin att förflytta oss in i fullt medvetande. Efter flertalet diskussioner gav den Andliga Hierarkin efter. Primaterna från Vega skulle ges ett särskilt uppdrag och man berättade för dem att det var nödvändigt att vid rätt gudomlig tidpunkt kolonisera det här solsystemet. Jorden skulle bli det heliga centrat för den här nya stjärnnationen. Gaia hade inom sig den gnista som hade format den här underbara galaxen.

   Det är denna storslagna historia som ligger till grund för vårt Varande. Våra vetenskapsmän liksom våra andliga rådgivare har länge bevisat giltigheten i denna storslagna berättelse. Allteftersom vi spred ut oss från det ni kallar Lyrans konstellation, har vi aldrig glömt vårt ödmjuka ursprung. Vi lärde oss från början att respektera alla livsformer och att se detta vidsträckta universum som en speciell holografisk Skapelse inspirerad av vår Skapare, den Högsta Kreativa Kraften, eller på Sirius språk "JATA" (Himlens Glädje). Vi har tidigare gått samman i många unioner, vilka totalt är över sex miljoner år gamla. Den nuvarande är naturligtvis den Galaktiska LjusFederationen. Vi är angelägna om att möta er och när ni är redo förbereda er för att slutföra det sista steget i ert återvändande till att bli galaktiska medmänniskor. Den här tiden i er historia är en övergångsperiod mellan det ni känner till och det ni ska bli. De som fick tillåtelse att föra in er i mörkret är borta. Det som återstår är en avskyvärd grupp hantlangare vars tidpunkt för att ge sig iväg har anlänt. En mycket strålande framtid väntar!

   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer denna dag för att välkomna er till en ny andlig tid för mänskligheten. Ni har av det mörka och dess negativa uppfattningar utbildats till att tvivla på er själva. Detta inre självtvivel kan ständigt slita på er. Det frustrerar er ständigt och berövar er era andliga förmågor att manifestera. Var och en som lever vid den här tiden har av Skaparen faktiskt fått möjlighet att manifestera ett framgångsrikt liv. Nyckelorden är positiv fokusering. Gå in i dig själv och avfärda dina mörka uppfattningars gnagande nej-sägare. Föräldrar som inte visste bättre alstrade dem. Ersätt de här tankarna med fokuserade positiva tankar. Till en början kan detta synas svårt. Ha inte desto mindre tålamod och föreställ dig det du bad om. Med tiden kan den här övningen börja bära frukt. Era små fokuserade segrar kan då utökas till allt större och större.

  Allteftersom du lär dig och börjar lyckas med dessa kraftfulla förmågor, växer din fokusering och dina första framgångar kan leda till andra mer detaljerade önskemål. Du ersätter gradvis de negativa föreställningarna som felaktigt gavs till dig när du var ung. När ni lär er effekten av detta, kan ni ytterligare utöka det genom att göra detta som en kollektiv övning. När ni gör detta i grupp, lägger ni bokstavligen till Skaparens stora kraft till era ansträngningar. Du har oändligt mycket ökat framgången med dessa ansträngningar. Framgång sker då oundvikligen. Den viktiga delen är att fokusera. Dina mindre framgångar, som lärde dig individuell fokusering, kräver nu gruppfokusering. Det viktiga är att slappna av. Lär dig att släppa taget. Lämna med lätthet över till Himlen. Låt Himlen använda sina mäktiga krafter för att manifestera det vid rätt gudomlig tidpunkt. Var bekväm med detta och fortsätt sedan med det du höll på med.

   Du kan sedan upptäcka avsiktens kraft. Himlen vill att du verkligen ska bli framgångsrik. Himlen går igenom de här intentionerna och avgör hur man bäst ska genomföra dessa åt dig. Vid det gudomliga rätta ögonblicket, tillmötesgår Himlen din önskan. Det viktiga är då att låta den här önskan gå och inte låta frustrationen komma in och störa bilden av framgång. Förbli bara övertygad. Var medveten om att dina sanna önskningar faktiskt kommer att lyckas. Vi Mästare vet detta inombords och noterar att de som verkligen följer den här visdomen lever ett kraftfullt liv! I början är det lätt att låta frustrationen ta överhanden. Lär dig att leva ett verkligt framgångsrikt liv genom att sopa bort ditt förlamande självtvivel. Det kräver övning och en djup tro på dess inneboende kraft. Var således redo att besegra självtvivel och inrikta dig mot den fokuserade positiva avsiktens makt. Kom ihåg, kära hjärta, nyckeln är att verkligen släppa din avsikt, släpp den fri till Himlen!

   Idag har vi behandlat det som händer i den här verkligheten. Vi har även behandlat en del viktig bakgrundsinformation som behövs för att ni bättre ska känna till ursprunget till det som nu sker. Mästarna upprepade hur man bäst ska öva upp de positiva avsikternas konst och hur man får slut på negativa frustrationer. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga Levander

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure