Followers

Google+ Followers

måndag 19 juli 2010

Sheldan Nidle - 20, 2010

13 Cib, 19 Kumku, 5 Caban

Selamat Jarin! Vi kommer åter med mer att diskutera med er! De pågående svårigheterna som påverkar den Europeiska Unionen fortsätter just nu att fördjupas. Dessa utvecklingar är så att säga bara toppen av isberget av vad som skall komma. En enorm kvantitet av derivat, förlagsbevis och andra finansiella instrument kommer nu till term, och det finns ingen finansiell lösning på det kaos som det kan åstadkomma. Liknande situationer gror också i andra delar av världen. Den mörka kabalens inställning att ljuga om dessa ting kommer inte längre att fungera, och nya ursäkter måste hittas på, och snabbt. Under tiden väntar våra Jordliga allierade för att allt detta skall komma till sin spets så att den slutliga ansträngningen mot att manifestera ett nytt finansiellt system till sist kan påbörjas. Dessutom börjar mörkrets strypgrepp om den globala tillgången av pengar att minska. Euron, dollarn och yenen har problem, och undergångs scenarion är redan på väg i Kina, Indien och Mellan Östern. Något måste ge vika, och detta något måste ta platsen av Dumbarton Oaks avtalet. Ett nytt system behövs implementeras nu!

Detta krav möter hårt motstånd från den mörka kabalen. Förhandlingar mellan den Amerikanska Riksgälden och flera olika centralbanker har bedömt att detta är den enda sanna möjligheten. Att omstrukturera dollar är en handling som den Amerikanska Riksgälden öppet vägrar att diskutera, privat så är det en annan sak. Dollarn och den Amerikanska Centralbanken behöver snabbt stöd, då dollarn i aktualitet flyter med ett värde som avgörs av en bankrutt Centralbank. Detta påverkar Europa och Japan att kräva en omändring av euron och yenen inom en ny monetär ekvation. Denna ekvation innefattar en valuta backad av ädla metaller, kombinerad med en ny standard för det internationella bankväsendets fungerande. För Amerikanska och Wall Street banker så är detta den bittraste medicinen att svälja. När som krisen blir värre så förklarar våra Jordliga allierade för de mörka kabalisterna att den bästa lösningen är att släppa in ett nytt system stött och lett av våra Jordliga allierade. Detta är giftet som mörkret ser att de kan behöva svälja. Men de fortsätter att göra allt de kan för att undvika vad som i princip utgör deras dömande till döden, men detta blir snabbt oundvikligt.

Trycket från den kollektiva opinionen bland de flesta av världens nationer sätter regeringarna i Västlandet i ett dilemma. Förmodade tecken på tillväxt försvinner snabbt. Alla ”utvecklade” länder stöter på hinder i form av arbetslöshet, konsument styrka och svaghet i dess valuta. Vi har sett många experter inom er värld prata öppet om en tredje ekonomisk krasch. Sådant prat får kabalens undersåtar att må illa, vilket gör scenariot med den beska medicinen mer och mer sannolikt. Med det som målsättning så är våra Jordliga allierade fullt sysselsatta inom den enorma och okontrollerade gåtan som ert finansiella system utgör för att hitta ett sätt att överta denna fördömda jätte. Deras målsättning är att införa ett nytt finansiellt system och avlägsna de regeringar som stöder det gamla systemet; till exempel den Amerikanska företagsregimen som arbetar hårt för att förhindra att Dumbarton Oaks systemet kollapsar. Denna stridsfråga når nu ett avgörande, när som den Amerikanska företagsregimen trampar vatten och ser en enorm flodvåg av skulder som slår ner på dess bräckliga positioner. Slutet för dollarn är nära!

Ert globala samhälle har en annan avgörande faktor att hantera: naturen (Gaia)! Utvecklingen av ert samhälle över de senaste 200 åren skapade en expansion som har skövlat dess omgivning. Detta blev en onaturlig bubbla som förr eller senare måste brista. Den första indikationen av detta var den ekologiska rörelsen från 1970-talet, vilket fick oss att uppmärksamma att en del av er vaknade upp till ett erkännande av den överväldigande väsentligheten som naturen utgör. Moder Jord skadades allvarligt av förlusten av hennes skogar, myrar och andra öppna ytor genom det oavbrutna spridandet av ert samhälle. Ni skördar nu vad ni så oförsiktigt har sått; Naturen dör. Den biologiska mångfalden som är så viktig för välståndet av er värld är vid en brytningspunkt; och om det går förlorat så är ert samhälle också dömt. De som kontrollerar er värld förefaller dock att vara oförmögna att inse detta faktum eller att komma fram med de nödvändiga modifieringarna. Denna ytterliga oförsonlighet driver våra Jordliga allierade att driva dessa mörka från makten.

Det nuvarande tillståndet mellan kabalen och våra Jordliga allierade påminner om slutet löpartävling med en kraftig uppförsbacke fram till målsnöret: båda sidor är utmattade, men våra Jordliga allierade förefaller att ha fått nya krafter, vilket skulle få dem först över mållinjen! Trots detta så är inte mörkret redo att ge upp och dess undersåtar fortsätter att koka ihop plojer för att försena det oundvikliga. Vår Jordliga allierade behåller sin fördel, men saknar förmågan att leverera ett knockout slag. Ett flertal närliggande händelseutvecklingar har dock potentialen att automatiskt skapa sådana förhållanden. Mörkrets Akilles häl är det torpederade monetära systemet, vilket går på sin sista vers. När detta kollapsar så kan resten bara följa efter och implodera. I det vakuum som uppstår kan det nya finansiella systemet rullas ut, oförhindrat, och föra nya myndigheter till ledning. Dessa regimer kommer att ombilda hur världen fungerar och kommer att medföra slutet för den sorgliga raden av låtsasregeringar.

Myndigheternas utövande på er värld behöver inhysa fulla och oantastliga rättigheter för varje suverän medborgare. Dessa rättigheter bildar basen för ett galaktisk samhälle, och in den Amerikanska Frihetsdeklarationen sökte de uppstigna Mästarna att uttala dessa fundamentala tankar och begära en regering som är kapabel att följa dessa principer. Saint Germain hade starka ambitioner för Amerika att bli en lyckta och en modell för dessa axiom, och det är skam att slaveri tilläts fortsätta för att få ett godkännande från de södra staterna. Trots detta så förblir dokumentet ett starkt uttalande till förmån för personlig suveränitet och rollen för myndigheter att bevara det. 18-hundratalet började bara se början på hur detta nya koncept för en regering fungerade, och extra nyanser behövdes fortfarande för att göra det helt verkningsfullt.

Idén som förblev bortom det mentala räckhållet för de som började röra om i teorierna och utövandet av myndigheter var problemet om hur man skapar en maktenhet med tillräckligt självcensur och motivation för att försvara alla sina medborgare mot alla attacker mot deras naturliga rättigheter. Det inledande konceptet var en republik. Detta kunde helt enkelt vara en lös konfederation eller, istället en som bestod av en central enhet med tillhörande makt som gjorde det möjligt för densamma att medla mellan staterna i lös konfederation. Varje stat skulle i sin tur vara försvararen av varje medborgares rättigheter. Den stora frågan var då hur detta skulle lagfästas och avgöras, och detta dilemma kvarstår. Upphöjningen av medvetandet har nyligen fört denna olösta fråga i skarp kontrast, då sedan länge pågående missbruk blir oacceptabla för en uppvaknande mänsklighet.

Vad som nu läggs till denna blandning är löftet om överflöd. Universellt välstånd kan omfördela makten inom hela samhället, men detta utlöser också nödvändigheten av att utbilda alla om sanningen som omger dem. Det allmänna ”o-utbildningssystemet” and de iögonfallande manipulationerna av massmedia har lett till en önskan inom befolkningen för ny och sanningsfull information som kan börja att börja att lösa de många olika och brådskande globala hoten. Vi ämnar helt och fullt att stöda detta behov genom att förse er med fakta om ert samhälle och vårt. När som ni för er mot fullt medvetande så tar det primära konceptet av personlig suveränitet uppmärksamheten. Därefter, i en atmosfär av öppen diskussion, kan ni bestämma hur ni bäst leder ert globala samhälle mot en ljus framtid.

Idag, tog vi upp framstegen som görs på ett antal olika fronter. Vi förde er uppmärksamhet mot några huvudfrågor, vilket vi hoppas kommer att stimulera er känsla av suveränitet, som nu ligger i dvala. Tiden närmar sig för ert samhälle att föra sig bortom sin nuvarande omgivning och bli en prototyp för ert nya galaktiska samhälle. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

fredag 16 juli 2010

July 13, 2010


När den skinande Anden förhöjs inom er så kommer möjligheterna av vad ni kan tänka er och manifestera att bara stiga högre, vilket oundvikligen leder, och ganska naturligt så, till fullt medvetande.


6 Muluc, 12 Kumku, 5 Caban

Selamat Jaram! Vi fortsätter med våra diskussioner om vad som händer på er värld och med första kontakt. Just nu så avslutar våra Jordliga allierade ett antal förfaranden som förhindrar vad de mörka nu har för sig. Den mörka kabalen är beslutsam att sätta upp hinder för den slutliga transfereringen till nya bank stadgor vilka tar hand om omorganisationen av större banker i Europa, Nord och Syd-Amerika, Australien och Nya Zeeland, samt Asien och Japan. Dessa stadgor rör själva kärnan av det nya banksystemet med hårdvaluta. De olika guld depåerna som backar dessa nya bank regler finns vid speciella och hemliga platser, och de tjänstemän som skall leda dessa nya och öppna bankutbyten finns likväl på hemliga ställen. När de nästa stegen är slutförda, kommer dessa tjänstemän att stiga fram och göra en serie av fantastiska globala uttalanden. Dessa officiella uttalanden kommer att föra världen in i en ny finansiell verklighet, och i samband med dessa proklamationer kommer ett globalt skuldförlåtande. Under förhållanden som en ny ren tavla kommer en helt ny period av välstånd att påbörjas.

De länge förväntade välståndsfonderna kommer att bli levererade under samma tidsperiod. De nya övergångsregeringarna kommer att förklara ett antal koncept som för närvarande i stort sett är obekant för allmänheten. Det första är konceptet av personlig suveränitet, vilket är centralt för det fulla uttryckandet av varje individs oantastliga rättigheter. I Amerika så betyder det återupprättandet av den ursprungliga Amerikanska Konstitutionen och en full återgång till Allmän Lag. De nya regeringarna kommer att förklara vad detta betyder för er. Samma sak kommer att hända, på sitt eget sätt, runt om i resten av världen. De flesta regeringar är idag inte lagliga regimer, och ett välfungerande system för att byta ut dem kommer att etableras av våra Jordliga allierade. Detta involverar system för nationellt erkännande av ett sant legalt system baserat på Allmän Lag och återinförandet av en uppsättning av oantastliga rättigheter som juridiskt etablerades under de senaste århundradena. Traditionella grupper av stora mästare i Asien, spirituellt utnämnda, kommer att använda gudomlig dispens för att återetablera ett nytt lagsystem baserat på naturliga rättigheter för frihet och välstånd.

Det mest intressanta området är Afrika. De koloniska överherrarna för denna kontinent delade upp bytet och skapade kolonier som inte tog hänsyn till de kulturella gränserna för den inhemska befolkningen. Därför så när de legala utmaningarna till dessa nu separata nationer började så genomfördes en serie av konsultationer med de traditionella ledarna för området. Ut ur dessa möten, vilka i mångt och mycket påminner om konferenser som har hållits runt omkring er värld angående rättigheter för urinnevånare, så skapades en master plan som också börjades införas. Summa summarum så finns det en stor uppsättning av prejudikat, vilka bildar basen för vad som nu skall hända. Med kunskap om detta har våra Jordliga allierade utarbetat ett antal överenskommelser om vad som skall hända i Afrika. Dessa områden har i stort sätt satts upp på ett konstlat sätt, till länder som har extremt höga skulder. Olika individer har gått med på att ta ledningen då det gäller att vända detta träsk till välbärgade, suveräna och framgångsrika grupper av länder. Folket i dessa länder är skärpta, motiverade och redo att skapa deras egna nationella framgångar.

Resten av er värld är likaså mer än redo att sätta personlig frihet till användning för att demonstrera hur succé kan frodas. Underskatta inte dem som hitintills har saknat resurser eller har blivit förnekade suveräniteten för att återskapa deras hemland. Överallt så finns det en slags magi som är redo att tända upp era själar och sända er på en häpnadsväckande resa. Vi har starkt den åsikten att vad som är på väg att hända kommer att bli en remarkabel katalys. Ni kommer att bilda grupper, starta projekt, och uppnå mål som fundamentalt kommer att förändra hur ni ser varandra och verkligheten ni lever i. Vi förväntar oss att denna explosion av energi kommer att transformera sättet på vilket ni tänker och att leda till nya typer av ledarskap, vilka är mycket annorlunda än vad som nu är normen på er värld. Vi står med er med detta och ämnar ge er idéer som kan vidga era vyer om vad det är ni gör. När den skinande Anden förhöjs inom er så kommer möjligheterna av vad ni kan tänka er och manifestera att bara stiga högre, vilket oundvikligen leder, och ganska naturligt så, till fullt medvetande.

Processen av förändring är naturlig för er. Vad de mörka en gång gjorde, mycket framgångsrikt, var att ta denna er benägenhet och manipulera ert uppförande till deras förmån. Detta medförde att tillgångarna hamnade nästan uteslutande i händerna på ett fåtal utvalda, vilket gjorde det möjligt för dessa att kontrollera regeringarna, och i och med det planeten. Denna kontroll betydde också allt som inte bidrog till vissa slutresultat förbjöds eller förstördes. Antalet människor som stötte på detta syndrom var otaliga. Vi kommer att se till att mycket förbjuden teknologi, vilka är viktiga för de kommande Jordliga upprensningsprojekten, blir återupptäckta utav denna generation. Mörkret har också i sin ägo många hemliga enheter, vilka övergångsregeringarna kommer att göra allmänt kända. Vid den tidpunkten kommer UFO mörkandet att upphöra och detta gör det möjligt för oss att träda in mer öppet. Första kontakt tillåter oss att arbeta tillsammans och detta kan bannlysa er främlingsrädsla.

Ni står inför mötande av era förfäder och spirituella familjer. Detta kräver ett fullt åtagande från er sida att uppnå fullt medvetande. Vi ämnar att ni fullt förstår vad ett sådant åtagande innebär. Landningarna, är till en börja med, att få er vana vid oss, och för oss att få ta del av era uppfattningar om allt som har hänt er. Därefter vill vi att ni bättre förstår vad som händer i Ljuskamrarna i den Inre Jorden. Det är väsentligt att vi lägger fram alla fakta åt er då implikationerna av denna transformering inte kan överdrivas. Ni skall förändras från att vara en varelse full av rädsla och tvivel till en som helt och hållet förstår den gudomliga planen och som i själva verket är en fysisk Ängel. De otaliga förmågorna som då blir era är enastående! Detta behövs förstås fullt och fast innan ni går in i Ljuskamrarna.

Den metamorfos som ni kommer att genomgå återkonstruerar enbart det som nu ligger latent och i spillror inom er. Under de sista 13 tusen åren, levde ni i en verklighet där ni knappt kunde använda er av 12% av vad i själva verket har. Detta tillstånd liknar inte på något sätt det som ni nu skall få. De två sista årtiondena har sett hur Himlen och hennes många spirituella instrument har använt deras förmåga att sätta scenen för denna dramatiska transformation. Ni skall transformera allt som har satts inför sedan ni blev inneslutna i begränsat medvetande. Ljuskamrarna annullerar allt detta och upplivar allt vad som har legat i dvala inom er. Denna process kräver en handledare som känner er fullt och fast och som är ansvarig för att observera allt från början till slutet. Han eller hon kommer att se till att ert Fulla Självt blommar som rekommenderat och att ni återgår till ert naturliga tillstånd som fysisk Ängel.

När ni väl har slutfört er transformering kommer ni att börja komma ihåg en hel bunt av fakta om vem ni egentligen är. Sedan behöver ni bli upplärda om nyanserna av fullt medvetande. Det är vad de första dagarnas träning handlar om. Ni kommer att kunna ta upp idéer och använda dem nästan omedelbart. I själva verket så är denna upplärning mer som en påminnelsekurs, då ni i själva verket återfår era tidigare talanger. Under dessa första dagar kommer ni att uppleva en enorm stimulans från er omgivning och träffa på data som ni för närvarande inte tror att det finns där ute. Att få er vana vid detta och använda normal etikett är kritiskt. När ni väl får tillbaka balansen i detta hav av stimulans så blir resten lätt! Ni har blivit en fullt medveten Varelse av Ljuset.

Idag fortsatte vi med våra diskussioner om er förändrade verklighet och vad som väntar er! Er transformering till en fullt medveten Varelse är inte något vi tar med en klackspark. Oändliga timmar, dagar, veckor och år har lagts ned på vad som skall hända er. Gläds och vet att något underbart nästan har nått er! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

torsdag 8 juli 2010

Sheldan 6 juli, 2010
Selamat Jarin! Vi kommer åter med mycket att diskutera med er. De krafterna som har kämpat mot varandra är nu vid en vändpunkt. Våra jordliga allierade har förhindrat de mörkas senaste försök att undvika sitt eget fall, och dessa strategier från Ljuset har oss nu på randen till succé. Mörkret fortsätter att leta efter möjligheter för att kunna fortsätta spelet, men vi ämnar helhjärtat se till att detta är den sista matchbollen. Våra Jordliga allierade är mer än redo att sätta deras regeringspersonal till makten, och denna vändpunkt kan snabbt driva er verklighet mot transformationen, vilken sätter scenen för vårt kommande till era stränder. Kom ihåg att vad vi har planerat har förhindrats av den fortsatta oförsonligheten från de mörka undersåtarna. När den mörka kabalens makt är åsidosatt kan programmen som vi ofta har beskrivit påbörjas. Moder Jord behöver bli befriad från bördan av att behöva ge upp otaliga millioner av fat råolja till den mörka kabalen, men var förvissade om att er energikris i botten bara är en fråga om filosofisi och kontroll.

Utflödet av olja påverkar låsandet av hennes kontinentplattor, vilket i sin tur påverkar den nödvändiga ommöbleringen av hennes konfiguration på ytan. När er planet tog på sig verkligheten som ni nu har upplevt under årtusenden, så förstod hon alltför väl vilka instabila förhållanden det skulle bli. Stora jordbävningar, vulkan utbrott, och det plötsliga försvinnandet av landmassor under vågorna av era tre huvudsakliga oceaner har rannsakat er hemvärld då och då. Likaså har havets nivå förhöjts eller plötsligt sjunkit och på så sätt decimerat eller till och med översvämmat hela nationer och dess befolkning. Ni lever i en osäker värld och många av er är enbart ett kort steg från katastrof. Moder Jord ämnar ändra på detta, men för att göra så kräver hon att ni förskjuter er uppåt i medvetande och inser att världen ni lever i har specifika anledningar för att Existera. Den huvudsakliga är för att stödja ert 13 tusen år långa experiment i begränsat medvetande. Detta experiment har nu kommit till sitt slut och ni är nu vid en punkt då ni skall göra en snabb transformering tillbaka till de fullt medvetna Varelserna ni en gång var.

För att få er till vad vi kallar gränspunkten så skickade Himlen ut speciella påbud till varje persons kroppsliga väktare att påbörja en serie av förändringar som skulle väcka upp er och med tiden förbereda er att återta ansvaret som kommer med fullt medvetande. För att göra denna process möjlig så har ett antal nästan katastrofala händelser drabbat er verklighet under det senaste århundradet: enorma krig, svält, naturkatastrofer, och andra blandade ekonomiska och sociala kalamiteter drabbat er. Dessa var alarm för att väcka upp er till vad som höll på att hända. Vår ankomst, som införare av första kontakt med er, är en av de sista i denna serie av tecken som uppstår i er verklighet. Vi förstår hur många farhågor som detta har medfört; Himlen har i högsta grad givigt er en otrolig resa! Ni har gått från ett tillstånd som föreföll att vara ganska stabil till en början med till ett tillstånd med snabbt ökande våld och oroligheter, fram till nu så upplever ni nästan outhärdliga nivåer av ängslan.

Himlen har placerat er här för att preparera er för vad som kommer härnäst: ett lyckorus som är så intensivt att det kan likna en dröm! Detta är det underbara tillståndet som kommer med upplösningen som rusar mot er som ett skenande tåg. Mörkret ser att det närmar sig och vet att det är slutstationen. Trots detta, liksom ni, så vill inte mörkret uppleva det. Begränsat medvetande är lustigt. I teori så välkomnar ni alla vad som ligger framför er; men det finns motstånd som är ologiskt och som drivs av er rädsla för det okända. Vi ser detta i Ljusarbetarnas frustrationer och den uppenbara arrogansen från den mörka kabalen. Att släppa det hela är svårt för er. I vilket fall som helst så är tiden för att göra det inför er nu. Släpp loss, och ha tillit i vad Himlen och den gudomliga planen har lagt i väntan för er. En del av detta är att upptäcka att ni inte är ensamma. En stor del av er spirituella och rymdfamiljer har kommit för att omfamna er och göra sällskap med er till ert öde. Detta öde inkluderar att övervaka ett nytt solsystem och en ny stjärnnation.

Det är förståeligt om ni tänker på det som kommer som om det ligger långt fram i en avlägsen framtid; men så är inte fallet. Vad vi beskriver ligger nära i tiden! Om ni tvekar inför denna utveckling, föreslår vi att ni säger till er själva att det skall bli världen för era barn och barnbarn. Tänk er sedan bara att ni är där med dem! Tillståndet i världen går inte mot en katastrof; utan det representerar slutspelet av denna realitet innan den fullt transformeras till den som ni snart skall lära känna. Ni kommer att lära känna vår värld ganska väl. Den Galaktiska Federationen är en association som sträcker sig över hela galaxen och som väntar på och ser hur ert solsystem förändras. När denna transformering väl är fulländad, kommer ni att utgöra en kritisk del av denna organisation. Många konferenser kommer att behöva er expertis och era talanger och vi ser framemot det som ni uppnår när ni för Ljuset till varje hörn av fysikaliteten.

De nuvarande svårigheterna inkluderar det enorma oljeutsläppet i Karibiska Havet liksom mindre utsläpp i andra oceaner, vilka alla utgör ett hot mot Moder Jords ekologi. Dessa mänskligt gjorda katastrofer är bara några av de orenheter som hotar Jordens diversifierade livsformer. Denna mångfald har varit ett igenkänningsmärke för Jorden redan från början. Den nuvarande biologiska tidsperioden är märkt av en klar nedgång av mångfalden, och sådana ögonblick markerar normalt tillfällen då en dominerande djurart byter ut en annan. Vad som gör denna tid unik är att det involverar arterna som rör sig mot ett mycket högre medvetande. När detta tillstånd har uppnåtts kan en helt ny verklighet påbörjas som transformerar delningen av det nuvarande 3-D rike på ytan och en 5-D inre värld till en förenad 5-D värld. Denna nya värld skall bli kärnan för skapandet av en ny stjärnnation.

Denna transformation fortsätter oförminskad över hela ert solsystem. Mars fortsätter att leda vägen då dess tunna atmosfär börjar bli tjockare och en typ av väder börjar visa sig runt planeten. Venus visar också tecken på liv. Många av era astronomer kan se att Venus har vatten strax under ytan, och att hennes fräna över kokade atmosfär genomgår förändringar. Hon påbörjar processen att återgå till hennes ursprungliga tillstånd som en vattenplanet tvilling till Moder Jord. Merkurius är nu full av vulkanutbrott, och det är ett tecken på återkomsten av en helt otrolig värld: en värld som era astronomer först kallade Vulkan vid tiden runt 1840 till 1850. Denna förlorade värld är redo att ta sin plats som den innersta världen i ert solsystem. Mycket underliga förändringar har också noterats i asteroid bältet bortom mars.

En tidigare planet, som ni en gång i tiden kallade Maldek och som vi kallar Pax, börjar tillkänna göra sin närvaro här. Underliga gravitetsfenomen gör att många astronomer undrar vad som pågår. I själva verket så håller Asteroid Bältet på att ställa om sig. Vi kan säga att dessa underligheter är enbart de inledande stegen av er lokala Elohim som förberedelse att återskapa en ny planet från dessa vrakgodsrester. Det kommer att bli den största av era vatten världar och den kommer att ge den speciella balansen som ert solsystem en gång i tiden åtnjöt. Det är denna balans som attraherade Moder Jord hit för ca fem miljarder år sedan. Det är också vad som attraherade våra kolonister på Lemuria till Jorden för 900 tusen år sedan. En ny gyllene era är på gång!

Idag pratade vid om utvecklingarna som för de många förändringarna allt närmare och om de många situationerna som kräver en snabb lösning. Tiden för att formellt presentera oss är nu nära. Ni lever i en tid med enorma förändringar, då ni kommer att upptäcka vilka ni verkligen är! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)


Sheldan Nidle –www.paoweb.com.com

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

fredag 2 juli 2010

Sheldan 29 June, 2010


5 Men, 18 Kayab, 5 Caban

Selamat Jarin! Vi kommer åter! Mycket händer runt omkring i er värld. För närvarande är den mörka kabalen sysselsatt med möten och att göra sitt bästa för att dämma en omöjligt stor flod av ökande skulder och andra kumulativa förhållanden som är resultatet av deras arrogans, girighet och omedgörlighet. Varje dag så ser och lyssnar vi på dessa skurkar och deras planer och plojer, och sedan inför de knep som bara gör saker och ting värre! Således så närmar sig deras fall mycket snabbt. Ett sådant irrationellt sätt att fungera kan bara fortgå under en begränsad tid innan det blir konsekvenser för de skyldiga, trots detta så blir detta nu snabbt det fungerande sättet hos de mörka tjänarna. Vi ser hur de använder det lilla inflytandet de fortfarande har för att vidmakthålla deras otroliga lurendrejeri. Situationen påminner om en serieteckning då ett visuellt avstånd uppstår mellan den övre och undre delen av en person eller ett föremål, så att toppen hänger mitt i luften. Nu kommer gravitet och den Gudomliga Planen att göra ett inträde i denna lustiga effekt av era liv. Vi förväntar oss att se en högst uttalat förändring mycket snart, vilket börjar med kommandet av de nya övergångsregeringarna runt omkring på er planet.

Låt oss elaborera lite mer angående denna mycket lustiga situation: den mörka kabalen håller desperat och oresonligt sig fast vid makten, och våra Jordliga allierade förefaller oförmögna att ge ett avgörande slag som omedelbart förändrar situationen. Allt är dock inte som det förefaller. Våra Jordligt allierade för sig snabbt framåt med ett antal diplomatiska och legala åtgärder vilka kommer att avsluta de återstående mörka regeringarna, och detta är nästan färdigt. Vi har blivit tillsagda att förvänta oss några blixtsnabba manövrar ämnade att avsätta de återstående mörka regimerna. Sedan kommer leveranserna och uttalandena vilka följer att åtföljas av formella uttalanden om vilka vi är, och det inkluderar en allmän beredskap att ha oss assistera med omhändertagandet av många av era miljökriser. Som en förberedelse för detta har vi ett antal gånger träffat flera individer som kommer att bli utsedda att leda dessa frågor när väl de nya regeringarna är på plats. Tillsammans har vi utarbetat de inledande meddelandena som kommer att sändas ut och på vilket sätt som varje miljökris skall hanteras. Med detta gjort så inväntar vi kollapsen av era mörka regimer.

En aspekt som dessa mörka regimer och deras partners inom den kontrollerade median tycker om att gömma från allmänheten är den reella kompositionen av Moder Jords skorpa. Hennes stratigrafi under ytan är i själva verket mycket annorlunda från vad som målas upp i era geologiska böcker. Det finns enorma bälten av gas under det Karibiska Havet, likväl som under mitten av Atlanten, centrala Indiska Oceanen och centrala Stilla Havet. Dessa gigantiska bälten finns i allmänhet nära till de zonerna mellan de tektoniska plattorna, som till exempel i Karibiska Havet. Detta senare har redan från början varit en av de orsakande faktorerna till det snabba försvinnandet av Atlantis för ca 13 tusen är sedan. Dessa bälten av gas är nu relativt avsomnade. Våra geologer observerar noga dessa bälten och skickar noll-punkts energier för att lugna ned och minimera tydliga tecken på aktivitet. Era olika oljeriggar vilka vilar ovanpå dessa enorma bälten är i fara även om bara en av dessa hundratals av sammanbundna zoner skulle bli aktiv. Vi arbetar därför hårt för att se till att detta inte inträffar.

När som ert klimat förs allt djupare in i förändringar så blir väder mönstren alltmer allvarliga, och det för oss till vårt andra område av oro. Karibiska havet är känt för sin orkansäsong från mitten av juli till mitten av september. När som vi nu närmar oss början på denna period om några veckor så har vi satt in ett flertal metrologiska uppdrag för att observera och att modifiera, när det är absolut nödvändigt. Innan oljeutsläppet i Mexikanska Bukten visste vi att de förändrade förhållandena i er atmosfär pekade på att ett antal ställen på ert klot skulle ge upphov till mer cykloner och orkaner än normalt. Hitintills, så händer detta som förväntat. En uppvisning av denna sort kan skapa onödig rädsla och rykten bland den lokala befolkningen.

När väl de nya regimerna har tagit makten kan vi öppet påbörja olika projekt, vilka behövs för att lösa problemet med detta oljeutsläpp och återställa Karibiska havet till ett mer acceptabelt tillstånd. Till dess ber vi er att använda ert inflytande för att insistera att många av de teknologierna som är tillgängliga används för att minimera faran ni utsetts för av på grund av det tilltagande utsläppet. Ert tryck har upp till nu resulterat i teknologier som kan starta denna process, men det är bara början. Många fler enheter och processer för att städa upp oljan kan sättas i spel. Ta denna tid i akt för att lära upp era representanter, lokala myndigheter vid kusten, och andra att mer behövs göras för att lindra förstörandet av kusten liksom de plantor och djur som nu blir så fördärvade. Detta oljeutsläpp är ett perfekt exempel på det kaos som har trängt in i er värld, och som nästan fått ert globala samhälle på knä.

Detta växande kaos tjänar som en mellanperiod mellan den verklighet som ni tänker på som normal och den nya som väntar på att transformera er värld. Den nya verkligheten har börjat visa sig självt i uppvaknandet av mängder av människor runt omkring er jord varje dag. Dessa nyligen uppvakna är redo och villiga att acceptera vad som behövs för att bygga en ny realitet. Överallt så visar er globala befolkning sin trötthet på vad de mörka har gjort för att förslava och manipulera folk. Bokstavligen så söker hundra tals miljoner av er efter något bättre. Den alltmer sänkta levnadsstandarden i Europa och Nord Amerika är exempel på vad som irriterar er så mycket. Andra är medvetna om på det sätt som vissa teknologier kapabla att förbättra levnadsförhållanden, och förbättra er miljö, och förse en väg ut ur era nuvarande svårigheter förnekas er.

Vi har länge sett hur era samhällen inte har varit mer än foder för de mörka. Nu har Himlen förordat att denna tanklöshet skall stoppas och att ett nytt, mer medvetet samhälle blir normen. Men de mörka har förkastat Himlens påbud. Vissa handlingar är nu på väg, vilka påbörjades redan för fyra decennier sedan. När vi anlände hit för ca tjugo år sedan, blev vi tillsagda att kontakta vissa individer och grupper som låg bakom dessa typer av reformer. När vi gjorde så upptäckte vi utsträckningen av kontrollen över er värld utövad av Anunnaki folket. Vi träffade det huvudsakliga Anunnaki rådet tidigt 1992 och informerade dem att en Första Kontakt operation var nära förestående. Detta ledde strax därefter till ett konfrontationsmöte med Ankara Alliansens förbindelse grupp med Anunnaki folket, där vi likaledes informerade dem om Himlens beslutsamma stipulationer för denna heliga värld.

På det sättet började en serie av diskussioner som pågick i nästan tre år, vilket slutade med Ankara Alliansens fredspåbud, vilket kom 1995. Dessa påbud förändrade allt. Vi diskuterade nu direkt och ofta med de mörkas undersåtar på planeten när väl Anunnaki folket bestämde sig för att dra sig tillbaka och återgå till sina baser vid utkanten av ert solsystem. Och vi pratar fortfarande med dem! Men tiden för handling har nu kommit; händelseutvecklingar kommer som förändrar er verklighet och sätter er på början av er slutliga resa mot Första Kontakt och fullt medvetande. Låt inte den kringliggande turbulensen få er att tappa er fokus. Ni är på väg att uppleva många underbara saker. Så var förberedda och vet att en del av det kommer att vara oväntat. Njut av resan!

I dag har vi fortsatt vår pågående diskussion. Mycket är färdigt att manifestera. Vi vill betona nödvändigheten av att ni är redo för vad helst som kan komma. Moder Jord vill göra en del saker innan hennes storskaliga förändringar på ytan. Så håll modet uppe, och redo att vara allt ni kan Vara. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)

Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure