Followers

Google+ Followers

onsdag 17 februari 2016

Svenska -- Sheldan Nidle: 16 februari 2016Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
16 februari 2016
Originaltext: www.paoweb.com5 Lamat, 1 Zac, 12 Manik
Dratzo! En stor operation för att leverera de nödvändiga fonderna fortsätter att gå framåt. Det lilla motståndet från kabalen har orsakat att Ljuset upprätthåller en högre sekretess än vanligt. Vi är väl medvetna om vad det mörka fortfarande är kapabla till. Det här hotet är i bästa fall otydligt. Inte desto mindre väljer Ljuset att omge de här leveranserna med en sekretess som är långt utöver den som normalt krävs. Trots dessa åtgärder är vi övertygade om att dessa fonder med framgång kommer att fördelas till alla avsedda parter. Välståndsprogrammet  lyder dessutom under strikta regler som också tenderar att bromsa upp de där planerade leveranserna. Trots dessa extra mått och steg kommer alla pengar att levereras och leda till nytt styre (new governance). Detta är viktigt för oss eftersom de här nya regeringarna (new governments) inte bara ska avsluta ert skuldslaveri, utan också ge dem möjlighet att slutgiltigt avsluta den decennier långa UFO- mörkläggningen. Detta är det positiva tecken som äntligen tillåter oss att komma i kontakt med er direkt. Man kan sannerligen säga att det här är mycket intressanta tider!

   Den gamla kabalens plötsliga tillbakagång är det som i själva verket händer. Denna illvilliga oligarki behöver blekna bort i historien så att ni kan befrias från det till synes aldrig sinande skuldslaveriet. Den här processen inleddes på allvar under det senaste decenniet. Det nya finansiella systemet föddes i spåren efter det tidigare kasinoliknande globala banksystemet. De som uppriktigt hade avsikten att skapa ett nytt system såg excesserna i det gamla såsom ett sätt att ta bort detta föråldrade, giriga system. Tillväxten inom nationer som Kina, Ryssland och Sydafrika banade väg för ett sätt att störta västbankernas tyranni och deras kumpaner, de multinationella företagen i väst. Således började ett nytt och mera rättvist och öppet system att växa fram. Detta började ta form i och med det framgångsrika "kriget" mot Federal Reserves fiat dollar (Övers anm. Den amerikanska dollarn som helt saknar värdebas). Den ekonomiska maktförskjutningen till Kina och dess allierade (såsom BRICS) (Övers. anm. Brasilien Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika) kunde slutföra den här processen under de senaste två åren. Resultatet är ett nytt system, som möjliggör distributionen av många välståndsprogram.
   Detta inflöde av pengar kommer att tillåta nationerna i den här världen att renovera sina länge ignorerade vatten-, avlopp- och transportsystem. Dessutom kommer det att bli möjligt för den här världens länder att få slut på fattigdom och dålig hälsa. Ett nytt världsomfattande medicinskt system håller på att födas, som använder både nya och traditionella metoder. Det är viktigt att mänskligheten drar sig ur stiltjen med påtvingad ohälsa och söker medlen för att bota och förebygga sjukdom. Samtidigt med att detta görs, är det viktigt att ett modernt och effektivt utbildningssystem utvecklas och uppmuntras. Således kan medicin och utbildning blir ett sätt att bättre förstå det överflöd av ny kunskap som kommer att bli tillgänglig allteftersom mänsklighetens medvetande höjs. Den här processen pågår och är en del i Himlens plan för att bana väg till fullt medvetande. De Uppstigna Mästarna och invånarna i Agartha deltar till fullo med att se till att den här komplexa operationen lyckas. Ni står på gränsen till att få se mängder av underverk ske.

   För länge sedan kastade Atlantis forskare och präster in er i en ohållbar situation. Ni har fått utstå mycket och ni behöver fullständigt förstå hur detta påverkar er även idag. Våra mentorer har för avsikt att utforska det här tillsammans med er och förklara vad detta verkligen betyder för er. Det finns en lång historia som ni behöver förstå, och ni behöver förlåta dem som kastade er in i er nuvarande situation. Den här förlåtelsen är viktig, eftersom den kan hjälpa dig att enkelt ta bort de gensekvenser som akut begränsar dig. Så snart detta är helt avklarat, kan du få en bättre bild av var du kom ifrån och vart du nu är på väg. Detta är ett av de många klargöranden som krävs för att du ska acceptera det som nu händer på er värld. De här övningarna kan göra er redo att återfå er status såsom fysiska änglar. Vi arbetar flitigt med att göra programmen klara, så att våra mentorer kan hjälpa till att förbereda er inför den stora omvandling som väntar er. Genom detta kommer ni att återförenas med era andliga familjer och rymd-familjer!


   Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Det som händer på Gaia är verkligen ett mirakel. Den här världen har länge förhäxats av dem som verkar sakna förmåga att få saker och ting gjorda! Himlen har försett oss med en ny grupp med fantastiska allierade som mycket gärna vill ge er det speciella uppsvinget för att nå era mål. De mörka oligarkernas nedgång ger er möjlighet att gå framåt och uppnå era drömmar och önskemål. Den här uppsättningen med välsignade möjligheter är bara början på det som ligger i beredskap för er. Ni är på väg bort från att vara en person som saknar resurserna och framåtandan för att lyckas. Den här verkligheten skiftar snart, och de första kommer att vara de sista och de sista de första. Var i ditt hjärta medveten om detta och använd dina nya välsignelser för att gå framåt och hjälp varandra i ert sökande. Den här nya tiden är när du blir en positiv visionär och kapabel att utföra mirakler! Den här nya verkligheten är verkligen fylld med era välsignelser.

   Vi är förvånade över det ni har gjort för att göra allt detta möjligt. Era förmågor demonstreras dagligen. Ert positiva sätt att vara visionärer har i hög grad bidragit till att hålla det mesta av de mörkas hämnd i schack. Vi välsignar er och ber dagligen att Himlen ska ingripa för er räkning. Er pålitliga positiva attityd hjälper Himlen liksom även alla dem som nu arbetar för att uppnå en underbar ny verklighet. När detta slutligen är uppnått, klappa er själva på ryggen eftersom er vision har gjort allt detta möjligt att ske så snabbt som det gjorde. Vi tackar er genom att be Himlen att till er leverera den gudomliga nåd som ni förtjänar. Tidpunkten att ta emot de resurser ni behöver för att utföra ert underbara uppdrag närmar sig snabbt. Vi förväntar oss att ni mycket snart  entusiastiskt dyker in i vart och ett av alla era projekt! Dessa markerar början på en ny verklighet.

   Den här tiden är när vi Mästare fritt kan instruera er om er sanna historia och om er resa från Atlantis. Många av er kommer att bli något chockerade över den här historien. Allt som skett är resultatet av en speciell uppsättning manipulationer av Anunnaki och deras globala  hantlangare. Denna speciella tidpunkt kommer att i välsignelse befria er från detta, och låta er börja förstå betydelsen av varje steg i denna långa och komplicerade process. Ni kommer att bli fria och lära er hur ni kom hit. De flesta av er är någon form av stjärnfrö (starseed) som har gjort en märklig många århundraden lång resa. Se på den här historien som en föregångare till det ni snart kommer att göra. Ni kommer att skapa en ny historia och slutligen uppnå de mål som först sattes när ni kom till Gaia. Vi välsignar er och var medvetna om att den här resan kommer att få ett mycket heligt slut!


   Idag fortsatte vi med vår berättelse om det som händer runt det här lysande klotet. Ta er den här tiden till att gå igenom det ni vet och till att förbereda er inför det som ska hända ganska snart. Framför er ligger en mycket lysande framtid! Var beredda på det som nu ska ske och var medvetna om att ett antal mirakler kommer att ske! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga Levander

onsdag 10 februari 2016

Svenska -- Sheldan Nidle: 9 februari 2016


Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
9 februari 2016
Originaltext: www.paoweb.com


2 Chicchan, 18 X, 12 Manik    

Selamat Jalwa! Vi har fått goda nyheter! Leveransprocessen fortsätter att gå framåt. Såsom alltid, den här processen har blivit mer komplicerad genom det faktum att den mörka kabalen till fullo inser vad som nu håller på att hända utöver den här världen. Ljusets krafter använder det övertag som uppnåtts genom deras bundsförvanters och medarbetares insatser till att tvinga den här kabalen från makten. För länge sedan, när deras Anunnaki-mästare var ”överherrar” (overlords) över den här världen på ytan, var  sådana aktiviteter som vi för närvarande genomför  naturligtvis omöjliga. Dessa mörka oligarker räknade inte med det som ett antal allvarliga misstag fört med sig för dem. De står på randen till en stor undergång, vilket kommer att ge er en ny tid fylld med frihet, välstånd och ett stigande ansvar för att upprätthålla det här ärorika systemet. Den här operationen har tagit längre tid än man först väntade sig. Detta beror delvis på de här ljusskygga vännernas återstående förmågor. Deras kommande tillintetgörelse innebär det definitiva slutet på en mörkläggning som hindrat oss ifrån att samarbeta i den grad som vi ursprungligen önskade. De använde den här mörkläggningen för att skapa en hemlig regering som nästan omintetgjorde Himlens avsikter.

Den här makten var ursprungligen något som vi i hemlighet var tvungna att övervinna för att genomföra Himlens heliga dekret. Det var en mycket svår uppgift, eftersom vi inte kunde använda ett antal strategier som vi använt i många tidigare utomjordiska scenarier mot det mörka. Den här gången skedde ett ingripande då de flesta av er inte till fullo förstod varför vi var här och varför vi hade kommit i så stora antal. Sålunda behövde vi med hjälp av våra medarbetare införa ett antal processer genom att vinna över dem i Ljuset som länge motsatt sig det mörkas taktik. De här många hemliga organisationerna beskyddades av era Uppstigna Mästare, vilka mestadels var bosatta i den Inre Jordens värld, Agartha. Invånarna i Agartha använde öppet sitt breda inflytande för att låta oss få ett antal förtroenden. Dessa förtroenden var avgörande för att försätta oss i det läge, som vi befinner oss i idag. Vi tackar de här personerna, vilka tillhörde Ljuset och gjorde det möjligt för oss att komma hit och inrätta de program som för närvarande leder till er storslagna seger. Inom kort har vi för avsikt att presentera oss för er och sedan förklara hur ni kommer att bli fullt medvetna.

Det pågår nu en process som förändrar hur den här verkligheten fungerar. För länge sedan, tillhörde den här tidsåldern en mycket arrogant grupp hantlangare som gärna trotsade sina tidigare herrars önskemål. Denna jordiska grupp hade till en början förmågan att återinföra sina gamla herrars handlingsplan innan den här planen togs tillbaka för bara ett decennium sedan. För närvarande ser ni hur den här rubbade oligarkins globala system besegras. Under den här tiden upprätthöll Ljusets krafter intrycket av att den här världen inte befann sig i någon omvandlingsperiod. Det här kamouflaget var nödvändigt. Man beslutade att avsluta övergången på ett sätt så att många inte skulle bli alltför chockerade av det som sker. Detta har tillåtit att många blivit gradvis informerade om den radikala övergång, som för närvarande sveper in i den här världen. Den här nya världen kommer att bli helt annorlunda än den som ni tidigare upplevt. Således kommer ert växande medvetande att skapa den nya verkligheten och låta er leva i en tidsålder fri från kabalens förtryck och lögner.

När den nya regeringen tar över kommer de gamla tillvägagångssätten äntligen att somna in. Oligarkin såg till att dess verkliga mästare, de stora bankerna och de stora multinationella företagen, alltid gynnades framför folket. De omhuldade lagar som årligen tillät deras kumpaner att skörda större och större vinster och attackera dem som ville befria sig från dessa mycket illegala bestämmelser. Man uppfann ständigt nya  historier om varför den här regeringen fastnat i ett dödläge och var låst av skulder och "dumma utgifter." Den nya regeringen kommer att sluta med det här galna spelet och befria er från dessa intrigerande marionetter. Den kommer att straffa de här bedrägliga oligarkerna och arrestera alla som ljög, lurade och manipulerade er. Den här nya tiden kommer även att införa ett nytt finansiellt system, avslöja ett stort antal undanhållna uppfinningar och äntligen avsluta den decennier långa UFO-mörkläggningen. Ni kommer då att bli helt fria, välmående och ordentligt inne på den härliga vägen mot fullt medvetande! Detta kommer att tillåta oss att landa och börja handleda er.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Våra medarbetare befinner sig nu i slutskedet på en mycket komplex leverans-operation. Antalet speciella institutioner som medverkar i den här processen har komplicerat den här proceduren. Vi är medvetna om hur ivrigt de sista resterna av det mörka försöker sabotera den här förflyttningen av fonder över kontinenter och hav. Trots detta och många andra svårigheter, har den här operationen hittills kunnat genomföra sina tilldelade uppgifter. Under de kommande veckorna räknar vi med att kunna avsluta allt det här och få ny regering på plats. Vi välsignar och tackar Himlen och alla dess medhjälpare som nådigt har stött de här ansträngningarna. Vi tackar även var och en av er. Ni har bidragit till en allmän positivitet, vilket i hög grad har hjälpt till i den här gudomliga kraftansträngningen. Vi håller på att  installera ett nytt upplyst sätt att göra saker och ting på, vilket kommer att utgöra ramen för er nya verklighet!

Denna positiva insats från er kommer att applåderas. Det mörka och dess oligarkiska hantlangare har lagt ner ett hav av fysisk undergång över det här klotets längd och bredd. Ändå har inte detta stora hav av negativitet allvarligt försämrat era visioner eller energier. Den här magnifika operationen är ett välsignat tecken på vem ni egentligen är. Er växande medvetandenivå begränsar ivrigt det mörka och ger bevis på varför den här nya tidsåldern inom kort kommer att manifesteras. Var och en av er demonstrerar hur detta växande medvetande håller på att besegla de mörkas och deras hantlangares öde. För några decennier sedan bedömde man denna gudomliga insats såsom omöjlig. Nu är den uppenbar och blir den underström som leder Ljuset till en högst underbar triumf! Allt detta är en helt fantastisk rad med händelser.

Er framtid kommer att bli en framtid, där ni kommer att uppnå era härliga mål och vända det här solsystemet och Galaxen tillbaka till Ljuset. Tiden närmar sig för en del verkligt mirakulösa händelser! Dessa kommer att tillåta oss att äntligen visa oss fritt bland er. Då kommer ni att inse att alla dessa stora händelser inte bara ger er er frihet utan även en återupptäckt av ert sanna förflutna och ert ursprung i de många världar som formade våra rymdfamiljer. I den här nya kunskapen kan du se varför du är här och ta itu med dina gudomliga plikter. Tillsammans ska vi skapa en mycket underbar ny stjärnnation och gärna ta emot en mängd nya ansvarsområden. I detta kommer er stora omvandling att finnas och en stor glädje över hela Himlen! Ni är verkligen välsignade och förbereds inför en mycket helig rad med uppgifter.

Idag fortsatte vi att förklara hur den här nuvarande verkligheten håller på att förvandlas och göras redo inför en ny värld. Våra många himmelska familjer och rymdfamiljer drar sig nära sin triumferande storslagna final. Denna kommer kraftigt att förändra den här verkligheten. Förbli positiva och helt redo inför de stora glädjeämnen som nu är mycket nära att manifesteras. Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


onsdag 3 februari 2016

Svenska -- Sheldan Nidle: 02:02:2016Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
2 februari 2016
Originaltext: www.paoweb.com

8 Etznab, 11 Yax, 12 Manik

Dratzo! Allting fortsätter att gå framåt. För att säkerställa kvalitetskontrollen styrs denna mycket komplicerade process noggrant av en rad nya säkerhetsåtgärder. Dessa tillförs på grund av oegentligheter inom ett antal banker och andra liknande institutioner, vilka av olika gamla familjer och europeiska kungligheter utsetts såsom övervakare av en del i den här operationen. Vi förväntar oss att hela den här processen med speciella överföringar och leveranser ska ta mindre än en månad. Vi ber er helt enkelt att förbli tålmodiga och redo att sätta in era välsignelser på trygga och säkra bankkonton, privata konton som ni har förberedda för den här processen. De nuvarande regeringarna sjunger på sista versen och vi förväntar oss att få höra de nödvändiga tillkännagivandena inom kort. Den här händelsekedjan kommer att bana väg för våra första offentliga tillkännagivanden om masslandningarna. Vi kommer först att ge er en allmän förklaring till det som vi har för avsikt att göra. Sedan önskar vi ge er en grundläggande förståelse för vårt mentorprogram.

   Det har under årtusenden funnits ett samarbete mellan mänskligheten på ytan, i Agartha och med oss. Det här hemliga projektet har nu uppnått en punkt där det lätt kan offentliggöras. Den mörka kabalen inser vad detta plötsliga avslöjande innebär. Det är något som hotar att kollapsa den konstlade värld som byggts upp sedan slutet av andra världskriget. Under de senaste sextio åren har en hemlig global regering  vuxit fram, som ägnat sig åt att skapa en permanent diktatur. Detta kraftfulla försök håller för närvarande på att monteras ner genom era modiga och engagerade åtgärder för att stödja Ljusets agenda. Den ökande medvetenheten hos den här världen har gjort allt detta möjligt. Dessutom har denna process fått hjälp av många insatser från invånarna i Agartha som säkerställt att ett nytt finanssystem blir riktlinjen för världens regeringar. Allt detta pekar på att vi äntligen ganska snart kan kontakta er formellt! Våra medhjälpare, som tjänar i de där grupperna som är hängivna er triumf, är helt säkra på att en ny värld snabbt håller på att manifesteras.

   Den här nya världen är en värld, där ni  befrias från skuldslaveriets bojor. Det är intressant att notera att den här nya tidsåldern blir en tidsålder som bygger på penningöverflöd. För länge sedan kontaktades de gamla familjerna av Mästarna som bad dem ansvara för förvaringen av en del av de avsatta tillgångar som under århundraden samlats in av Himlens uppstigna tjänare. Dessa enorma mängder guld och andra värdefulla objekt är den innersta kärnan för en tid då valuta upphör att vara en källa till rikedom. Den här nya tidsåldern kommer att grunda sig på principen att era förmågor utgör er "rikedom". Det finns många bland er som inte har kunnat frigöra sig från de bojor, som följer på skuldslaveri och den skeva fördelningen av välstånd. Den här nya tiden kommer att ändra på detta och låta alla uppnå sin potential. Den här processen kommer att utlösa en plötslig skörd av uppfinningar och uppfinningsrikedom som saknar motstycke. Vi ser fram emot att ställa upp med vår del för att hjälpa er att uppnå detta mycket välkomna mirakel!

   Medan ni börjar lossa bojorna från ert begränsade förflutna, kom i djupet av ert hjärta ihåg det avlägsna ursprunget till det här långa fängelsestraffet. Ni befinner er på en resa som ska ta er tillbaka till fullt medvetande och låta er bli dem ni egentligen är. Det mörka förlorar förmågan att begränsa hur ni tänker, agerar och känner. Ni börjar åter igen bygga upp era anknytningar till varandra, anknytningar som ni ursprungligen förlorade på grund av er plötsliga omvandling till varelser med begränsat medvetande och begränsad förmåga. Den nu kommande tiden är den tid då ni börjar komma ihåg vem ni en gång var och varför ni faktiskt är här. Vår gudomliga uppgift är att ge näring åt den här processen och använda våra förmågor till att få slut på era dolda rädslor och bekymmer. Ni kommer att återgå till en värld där död och åldrande inte  längre år det som i hemlighet driver er. Ni får lära er ett livsmönster som var helt naturligt för er innan de mörka på Atlantis snabbt förändrade er och kastade er in i den till synes oändligt långa ”svärdens natt." Ni kommer återigen att bli ett med Ljuset! Hosianna! Hosianna!

   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer fyllda med glädje! Många storslagna saker kommer att ta sin början den här veckan. Processen med att iordningställa välsignelserna för leverans fortsätter! Den har tagit längre tid än vad våra medarbetare först väntade sig. Hur som helst så uppnår nu en lång leveransprocess ett speciellt crescendo. Den här månaden utlovar att få se inte bara leveranser utan även uppkomsten av ny regering och regeringsform (new governance) och det formella införandet av ett nytt ekonomiskt system. I detta avseende gör en rad ingångna avtal det möjligt att exakt fastställa hur det nya globala finansiella systemet ska rullas ut. Våra medarbetare förbereder dessutom de slutliga listor och formella arresteringsorder som utgör grunden för dramatisk arrestering av ett flertal stora finansiella figurer över hela världen. Denna globala händelse kommer äntligen att se till att den mörka kabalen bryts ner och inte på något sätt kan påverka det som ska hända härnäst.

   Mina Välsignade vänner, det är därför viktigt, att ni behåller ert fokus och förblir kapabla att sända ut er positiva vision av den här nya verkligheten som nu manifesteras. Vi går även samman för att förstärka den här gudomliga visionen och sammankoppla den med heliga dekret från Himlen. Den här nya eran kommer till en början att vara en tid när ni lär er en häpnadsväckande mängd sanningar. Ta in dessa  och förbered er inför en väg som kommer att ta er till ett gudomligt språng, vilket utgör början till fullt medvetande. Vårt uppdrag är att använda vår gudomliga vägledning och vårt övervakningsuppdrag till att få er att acceptera det som vi ska lära er. Under de senaste 13.000 åren, utvecklades historien på ett sätt som ni var helt ovetande om. Detta behöver först rättas till och sedan försiktigt gås igenom igen och igen. Att känna till detta är preliminärt inför det som Himlen och era rymdfamiljer kommer att förklara.
   Denna nya kunskap kommer att befria er från en rad filosofiska manipulationer som Anunnaki och deras hantlangare använde för att kontrollera er. Denna nya era är en tid då Himlen kommer att göra er redo att återgå till er ursprungliga roll såsom väktare för Gaia och hennes olika ekosystem. Livet är dyrbart och ni behöver  upptäcka hur man på rätt sätt tar hand om det. Ni kommer även att få möta er familj från Inre Jorden. Tillsammans med dem kommer ni att skapa en ny stjärnnation och arbeta hand i hand för att manifestera Himlens heliga dekret över hela det här vidsträckta solsystemet. Vi är entusiastiska över våra nya arbetsuppgifter och kommer att förbereda er inför ett antal heliga uppgifter. Den här processen kommer att starta efter att de nya regeringarna är på plats och gett er en ny rad påbud, som ska skapa nya relationer mellan er och Gaia! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

   Idag fortsatte vi att informera er om det som sker. Den här världen står  nu på randen till stora förändringar, vilka äntligen kommer att avsluta er långa resa genom mörker och planlagd manipulation. Ta till er den här nya visdomen och använd den för att omvandla den här världen och acceptera er kommande roll att sprida ett budskap om Ljus och Kärlek i hela galaxen! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga Levander

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure