Followers

Google+ Followers

onsdag 28 december 2011

27 december 2011Sheldan Nidle
27 december 2011
6 Imix 14 Mol, 8 Manik (27 december 2011)
Dratzo! Vi är tillbaka! Den process som på allvar inleddes för nio månader sedan fortsätter att utvecklas mot sin oundvikliga upplösning, och våra Jordallierade är nära att få de slutliga direktiven att sprida greve Saint Germains Världsfond (World Trust). Som ni vet, stänger fonden årligen på julafton (den 24 december) och öppnas igen dagen efter jul (den 26 december), såvida inte detta datum infaller på en söndag. Så i år öppnas fonden dagen därpå! Europas Jordallierade är extatiska över att de preliminära godkännandena för att gå vidare har utfärdats. Nästa steg handlar om att få det faktiska fondcertifikatet. Så snart detta erhållits, kan förvaltarna skriva på det och de som ansvarar för utbetalningen kan påbörja sitt detaljrika arbete. Vi övervakar dessa aktiviteter grundligt och avser att se till att allt löper utan problem. Våra kontaktpersoner har redan kontaktat de som deltar i de kommande regeringsövergångarna och har sagt till dem att finslipa de slutgiltiga versionerna av sina respektive mediautsändningar. Även vi förbereder den personal vars jobb kommer att bli att skydda de olika nya regeringarna.

De nya regeringsuppgifterna är, i prioritetsordning, utbetalningen av de nya pengarna, samtidigt med inrättandet av de nya caretaker- regeringarna, inklusive det nya finansiella systemet; och administreringen av ett större antal program som inom ett par veckor kommer att leda fram till disclosure (avslöjandet). Vi är övertygade om att allt detta inte kommer att ta lång tid att manifestera. Vi är även upptagna med att upprätta det välbehövliga kommunikationssystem, genom vilket vart och ett av tillkännagivandena felfritt kommer att sändas ut. För att ge er tillräckligt med bevis och skingra alla tvivel på att ni inte är ensamma ökar dessutom vår flotta dagligen sin exponeringsgrad på er himmel! Enbart denna aktivitet talar för att de som vill fortsätta med sina gamla medel och metoder är dömda att misslyckas. De mörka är fortfarande fast beslutna att hitta en väg ut ur sitt allt djupare dilemma, trots att vi dagligen påminner dem att alla sådana flyktintriger kommer att blockeras av oss. Detta inbegriper det fruktansvärda scenariot att skapa en "incident" för att få igång ett tredje världskrig (WW III). Himlen och vi tillåter inte längre användandet av kärnvapen!

Det mörkas primära mål är det här världskrigsscenariot. Om det börjar i Mellanöstern eller i Fjärran Östern spelar för dem ingen roll. De har satt igång en rad händelser som lätt kan utvidgas till större incidenter, men den här envisheten kommer inte att löna sig. Vi övervakar mycket noga alla de regeringar som fortfarande stöder den mörka kabalen och dess internationella intriger. De insisterar på att föra krig och det är helt oacceptabelt för oss. Vi varnar dem med eftertryck gång på gång, att de där incidenterna som avsiktligt iscensatts för att säkra en början på ett globalt krig helt enkelt är oacceptabla! Trots dessa ständiga förmaningar fortsätter ändå deras aggressiva manövrer att iscensättas. Inom kort har vi för avsikt att skapa tillräckligt kaos för att helt kväva dessa infernaliska eldhärdar. Många av världens ledare säger en sak offentligt medan de bakom kulisserna samtidigt uppviglar flera brandbombsliknande händelser. Dessa kommer också att kvävas i sin linda.

Vår flotta har på strategiska platser placerat ut flera försvarsskepp för att göra sig synliga om det behövs. De hot som vi övervakar kräver ett motmedel för att kraftigt minska den påverkan som deras eventuella brandbomber har på er värld, eftersom er nuvarande verklighet blir alltmer skör för varje dag. Samtidigt uppenbarar sig långsamt nätverket för er nya verklighet. Effekterna hos de här energierna är fortfarande ganska subtila, och man kan förutspå att era mörka krafter är ivrigt sysselsatta med att försöka bryta ner dem. Låt oss informera er som vi har informerat dem: Dessa nät bygger upp en ny verklighet. Detta kommer att fortsätta utan avbrott. Himlen har utarbetat en tidsplan för detta och vi har det gudomliga uppdraget att fullborda er återgång till fullt medvetande. Det mörka kan ställa till besvär fram till en viss punkt och sedan är våra alternativ enkla: att helt och fullt avsluta deras inblandning. Ni ska få tillräckligt med tid för att diskutera och utforska vad det innebär att återvända till fullt medvetande. Ni ska då, i glädje, transporteras till Inre Jorden och genom Ljuset omvandlas till dem ni verkligen är!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Detta är den tid på året då många ser på sig själva och på sina nära och kära på ett andligt sätt och utvärderar hur det gångna året gick och vilken tillväxt man kan se hos sig själv och hos dem man mest omhuldar. På samma sätt tar vi oss tid att gå igenom hur mänskligheten utvecklats andligen och utvärderar vad som fortfarande behöver göras för att dra oss alla närmare vårt gemensamma mål, en fullt medveten verklighet. Vi ser att stora framsteg har gjorts! Nästa steg är naturligtvis att undanröja de hinder som lämnats kvar av det mörka, vilka vi alla ska övervinna. Trots er förrädiska världsmiljö har vi fört våra kollegor på Jorden till själva randen för framgång. Nu behöver vi gudomlig hjälp för att säkerställa att era välfärdsfonder levereras i tid. Våra andliga familjer och rymdfamiljer är redo att uppfylla Himlens önskemål, och därmed är stunden inne för att manifestera ett högst heligt mirakel.

Det här ögonblicket i vår historia kommer verkligen att bli uppskattat. Vi har alla genomskådat den mörka kabalens program för vad det är med dess helt igenom skamliga mål! Deras mål är fruktansvärt och faktiskt ökänt, och denna onda vision ska förvisas genom vår andliga familjs och vår rymdfamiljs heliga verksamhet. Vårt eget bidrag är nästan klart, och vi lämnar i ödmjukhet och glädje över denna uppgift till en del fantastiska varelser som är beredda att göra ett kraftfullt och snabbt ingripande för att avsluta den nuvarande, sönderfallande världen. I dess ställe kommer det att uppstå en mycket bättre värld, där vi alla kan nå våra mål och välkomna vår större familj. Denna familj, i sin tur, ska säkerställa att allt blir bra för Gaia och hennes folk. Varje del av Gaia kommer att förnyas och återgå till sitt forna orörda tillstånd. Vi, de Uppstigna Mästarna, välkomnar detta och ser fram emot att öppet kunna välkomna er alla.

Det firande som kommer att genljuda inom Himmel och Jord kommer att bli helt enastående! Till slut kommer ni alla att uppleva fullt medvetande och bli ett med hela det fysiska och med Himlens vidsträckta omfång. För tusentals år sedan, planerades noggrant det som nu är på väg att ske och sedan utfördes det av de hängivna väsen som verkställer Skaparens gudomliga plan. Och som vi har sagt många gånger, kommer detta att befria er från det mörkas ändlösa kaos och åter ansluta er med Ljuset. Det här uppdraget har för oss alla visat sig vara ett verkligt kärleksuppdrag och vi har aldrig vacklat inför denna speciella uppgift. Nu är det dags för fullbordan och det kommer att firas av oss alla! Ännu viktigare, det är ett avgörande och heligt ögonblick för oss alla som vi kommer att minnas med glädje. Gaia har också för avsikt att glädjas åt sin återgång till sitt naturliga varande-tillstånd. Välsignelser till er alla! Ekta Cresos! (Kärlek och Ljus!)

Idag fortsatte vi våra pågående förmedlingar om mänsklighetens kommande förändringar och hos den här delen av det fysiska. Vi är vid en punkt där en stor och omtumlande förändring ska ske. Den här verkligheten är äntligen redo att acceptera de heliga omvandlingar som påbjudits av Lord Surea och den gudomliga planen för detta Universum. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Website: Planetary Activation Organization
Dear Readers,


We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,

Luisa Vasconcellos

mailto:luisavasconcellos2012@gmail.com
or

Galactic Channelings.com
(info@galacticchannelings.com)
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.      

Originals and translations of Galactic Messages available at


http://despertando.me/


onsdag 21 december 2011

Sheldan Nidle - 20 december 2011Sheldan Nidle
20 december 2011Originaltext: http://www.paoweb.com/12 Ix, 7 Mol, 8 Manik (20 december 2011)
Dratzo! Vi är tillbaka! Ni är nu mitt uppe i ett globalt dilemma: er värld på ytan går allt närmare mot sitt skifte till en femdimensionell, enad verklighet, men de som ansvarar för er värld står trotsigt emot den katastrof som snabbt närmar sig, trots att många försöker avsätta dem. Vi har skickat ut nödanrop till våra allierade på Jorden att starta själva arresteringsprocessen av dem som inom ett antal regeringar är ansvariga för att upprätthålla bilden av att er värld på något sätt kan rida ut stormen och överleva. Detta är fullständigt fel! Så här långt har vi fått besked från våra Jordallierade att slutskedet, finalen på deras avvecklingsscenario har startat. Det kommande året 2012 kräver nytt styrelsesätt och det formella upphörandet av den mörka kabalens oändliga komplotter och knep. Det är dags för välstånd, återinförandet av era suveräna rättigheter, och för Diclosure (avslöjandet). Det är även dags att på global basis sätta igång en öppen dialog med oss. Det finns så mycket som var och en av er och vi behöver säga till varandra, och så mycket behöver ske innan ni flyttar till Inre Jorden och genomgår er omvandling till fullt medvetande.


Vi tar fram handlingsalternativ till de arrangemang som ett flertal nationer och flera hemliga, heliga sällskap gör för att förändra den politiska och ekonomiska topografin, samtidigt som vi helt och fullt fortsätter att stödja dessa nobla ansträngningar. Vårt mål med att göra detta är att betona hur brådskande det är att göra färdigt den här uppgiften så snart som möjligt. Himlen har påbjudit att vi ska börja ingripa i högre grad omedelbart efter nyår. Vi ser det som en helig befallning att se till att er värld går framåt och verkligen är redo för ert fullt medvetna språng till fullt medvetande vid den gudomligt fastställda tidpunkten. I avvaktan på detta gör vi en mycket noggrann inspektion av den aktuella byken med intriger inom alla era globala nationer. Vissa omedelbara förändringar behöver göras och vissa utsedda personer ska ha svurit eden inför sina nya positioner vid en gudomligt fastställd tid. Vår roll här är att utföra Himlens och Lord Sureas heliga befallningar. Vi kommer nu till er i fred och med fullt godkända mandat från Himlen.


De framsteg som våra allierade på Jorden gör är uppmuntrande. Inte desto mindre vet vi att mer är möjligt. Vi har suttit i konferens med det styrande rådet i Agartha för att säkerställa vilken som är den bäst alternativa kursen att fortsätta på om våra Jordallierade inte lyckas bli färdiga inom den tidsplan som vi gett dem. De Uppstigna Mästarna har även gett oss råd om vad de för närvarande tror är möjligt. Utifrån dessa diskussioner kom vi fram till en ny övergripande plan för att genomföra förändringarna med maximal effektivitet. Vi granskade ingående alla alternativ och lade även fram dem för vårt Styrande Högsta Råd inom Vegas stjärnsystem. Resultatet är att Rådet gett oss ett större handlingsutrymme och formell tillåtelse att öka nivån på vårt direkta ingripande i processen för att snabbt föra er fram till fullt medvetande. Himlen har bett oss göra allt för att säkerställa att den gudomliga planen uppnås på det sätt som Skaparen gett anvisningar om. Därför inrättar vi nu ”action-team” som förbereder den här flottan för första kontakt.


Vårt första kontakt-uppdrag har gått igenom många faser sedan det inleddes under ert gregorianska år 1991. Till en början kände vi djupt att det här uppdraget borde genomföras med noggrann rådgivning från våra kusiner i Agartha och er Andliga Hierarki. Detta förändrades efter 1996 då vi hjälpte er Andliga Hierarki att förhindra en massiv galaktisk katastrof bestående av en stor energiblixt från området för supernovan från 1987. Vid denna tidpunkt ändrades vårt uppdrag och vi inledde ett nära samarbete med de då åtskilda grupper vi nu kallar våra Jordallierade. Vårt samarbete innebar att förbereda er värld för vår formella ankomst och för er övergång till fullt medvetande. Den här kursen förändrades återigen genom de händelser som ni känner som 11:e september, 9/11. Nu har vi fått mandat från Himlen och vårt Styrande Råd att gå tillbaka till en mycket modifierad version av vårt ursprungliga uppdrag. Det är dags att ingripa och hjälpa till med det officiella bortskaffandet av er mörka kabal. En tidsplan som vi inte kan avslöja tickar nu. Första kontakt ligger väldigt nära.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Många rättsprocesser rör sig snabbt framåt. Vi har gjort ett antal överenskommelser med över hundra av era regeringar och fått garantier från ett antal större militära enheter att störta de regeringar som de facto fortfarande starkt ställer upp för den mörka kabalen. Vi befinner oss också mitt i uppdraget att säkerställa beställningarna som gäller leveranser av Saint Germain´s välsignade välståndsfonder, vilka kommer att levereras globalt. Samtidigt kommer diverse regeringspersonal och militär personal att fängslas, och därmed avsätts ett antal större regeringar i Europa, Asien och Amerika. Vi inväntar nu det nära förestående färdigställandet av de internationella domstolsdokument som gör att vi lagligt kan utföra denna välbehövliga nådastöt mot den gamla ordningen. Så snart detta är gjort kommer ni att befrias från tretton tusen år av strama tyglar från det mörka, och ert efterlängtade mål med fullt medvetande kan stå i centrum i era liv.


Vi vet hur svårt och frustrerande det här året har varit för er. Men det är nu viktigare än någonsin att gräva djupt och behålla fokus! Med allt som pågår i världen är det lätt att förlora det. Vi, Uppstigna Mästare har varit tvungna att utveckla en häpnadsväckande grad av inre fokus för att lyckas med vårt primära mål att bli ett rent och väl fungerande instrument för det Gudomliga. Vi vet, att det är en sak att säga det, och en helt annan sak att vara det. I detta avseende kan vi inte överbetona kraften i ert inre andliga fokus. Ja, det har blivit utspätt genom det mörkas tonvikt på att förse er med en oavbruten samling ekonomiska, politiska och känslomässiga förströelser. Men dessa är medvetet iscensatta med syftet att förhindra er att utforska er enorma inneboende potential. Det är därför vi råder er att ignorera det mörkas distraktioner och genomföra en daglig övning eller ge er en lugn stund.

Under din lugna stund, föreställ dig en vacker plats med inre frid, som kan vara din oas eller retreatplats så ofta du vill. Här kan du drömma om och visualisera dina djupaste önskningar. Låt gradvis detaljerna framträda runt detta mål, eller dessa mål, och fokusera på hur det känns att leva i det. Se det ske. Lägg märke till hur din omgivning förändras och hur annorlunda du känner dig när du lever där. Då, överlämna det till Anden i fullt förtroende. Du kan i korthet referera till det under din dagliga lugna stund, men i grund och botten, släpp det, för du vet att Anden kommer att manifestera dina mål. Kom ihåg att du är ett kraftfullt Väsen. Så snart du befaller Anden att leverera det du djupt och innerligt önskar kommer din Vilja att genomföras! Detsamma gäller kollektiva handlingar. Tricket är att leva med tillit och vetskap om att det redan sker, och att inte låta sig avledas av det mörkas negativitet.

Idag kom vi med ett nytt meddelande till er. Ögonblicket närmar sig snabbt då en del fantastiska skeenden kommer att manifesteras inför er. Använd era stora medfödda krafter att fokusera för att stärka den kollektiva rörelsen och snabbt få fram dessa saker att bära frukt! Vi är med er! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Website: Planetary Activation Organization
Dear Readers,


We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,

Luisa Vasconcellos

mailto:luisavasconcellos2012@gmail.com
or

Galactic Channelings.com
(info@galacticchannelings.com)
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.      

Originals and translations of Galactic Messages available at


http://despertando.me/


onsdag 14 december 2011

Sheldan Nidle - 13 December 2011

Sheldan Nidle
13 December 2011


5 Manik, 0 Mol, 8 Manik (13 december 2011)

Dratzo! Vi kommer tillbaka denna afton, en av era många globala högtidsdagar! Er verklighet fortsätter sin väg uppåt in i den 5: e dimensionen. Den här utvecklingen kan följas genom Moder Jords konstanta ökning av sin grundresonans. Gaia går igenom en serie snabba födslovärkar som löper parallellt med liknande förändringar som sker över hela vår galax. Galaxens kärna håller snabbt på att öka mängden nollpunktsenergi som hon kastar ut till varje hörn i Galaxen, och mängden Ljus når nu en punkt, där många tredimensionella världar tvingas förändras till femdimensionella. Detta heliga scenario är ytterligare ett kosmiskt tecken på att de mörka på er värld inte har mycket tid kvar att njuta av sitt herravälde och det är absolut nödvändigt att de samtycker till situationens realiteter enligt de val som deras högsta fria vilja gör. Som ni vet förbereder sig ert solsystem inför övergången till ett monopolärt tillstånd, vilket förklarar solens ganska märkliga beteende och den mycket förhöjda aktiviteten på planeterna i ert solsystem. Vi har i detalj följt dessa dramatiska förändringar och vet precis hur liten tid som återstår fram till födelsen av er nya verklighet!


Den situation som ni befinner er i kräver att era "pågående händelser" måste klaras av i en mycket snabbare takt, vilket innebär att vi måste inta en fastare roll i era angelägenheter. Fram tills nu har vi sett på detta som något som era olika Ljusgrupper högst sannolikt skulle klara av. Vi lyssnade noga när våra Jordallierade beskrev den serie steg som behövdes innan Disclosure (avslöjandet) formellt tillkännages. Emellertid hävdar vi nu bestämt att dessa steg måste genomföras inom en snävare tidsram och de åtgärder som säkrar varje steg måste göras snabbare. Av den anledningen har vi omarbetat dessa steg och presenterat ett mer kortfattat alternativ för våra allierade på Jorden. Som resultat av dessa möten förväntar vi oss att den tidsram som ursprungligen gavs till oss kortas ner och offentliggörandet av Disclosure tidigareläggs. För att uppnå dessa snabbare mål har vi ökat antalet kontaktteam och även varskott den mörka kabalen att tiden för dess avsked har kommit.


Den mörka kabalen har använt alla medel man kan tänka sig för att fördröja det som verkligen inte går att stoppa. Under det senaste decenniet har vår personal lärt sig mycket om dessa omoraliska rackare. Vi har sett dem koka ihop oändliga system för att hindra våra Jordallierade från att uppnå sina mål. Vi förstår vad Himlen har gjort under de senaste fem åren och vi har nu för avsikt att slutföra skedet där er värld är i snabbt förfall. Himlen önskar att de pengar och de olika projekt som förknippas med dem nu sätts i verket. Det krävs nya styrelsesätt för att genomföra detta och de steg som behövs för att åstadkomma detta har tydligt meddelats alla inblandade. Vi uppmanar på allvar våra Jordallierade att avsluta jobbet. Den nuvarande maktstrukturen är i verkligheten ett tillhåll för tjuvar, och detta korthus är så splittrat att bara vanans makt håller ihop det. Allt som behövs är en skicklig puff för att få det att svischa till golvet, och detta avser vi att göra om inte era "vita riddare" snabbt kan göra det.


Enligt vår uppfattning har första kontakt försenats med minst ett decennium. Därför är det vår plan att tillföra resurser och påbörja de steg vi nämnt ovan. Under den senaste månaden påbörjade Himlen en rad speciella välsignelser för att säkerställa att vårt heliga uppdrag utförs som det ursprungligt planerats. Era väktare (body guardians) flyttar er nu till en punkt där det mörka inte längre kan hindra er återgång till fullt medvetande. Dessa förändringar har inom er tänt en stor längtan att bli befriade från det begränsade medvetandets bojor. Att bli kvar i ert nuvarande tillstånd av okunnighet och begränsning är inte längre något alternativ för er och ni längtar var och en efter att bli en helt integrerad och vis varelse. Detta kan man tydlig se i hur ni reagerar på de olika former av förtryck som används av många av era regeringar för att snäsa av er längtan efter frihet. Dessa åtgärder är helt kontraproduktiva! Vi har för avsikt att inom en mycket nära framtid inta scenen och göra slut på deras meningslösa idioti!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi välsignar er, kära Hjärtan! Vi kommer med ett budskap om hopp och sanning! För närvarande är vi, invånare från Agartha och våra hemliga heliga sällskap, engagerade i att slutföra de projekt som säkrar era leveranser. Dessutom håller vi ögonen på de sista legala hindren för att avfärda eventuella kvarvarande anspråk som den ”Amerikanska koncernen” kan ha på den amerikanska regeringen. På så sätt ligger vägen klar för de krafter som representerar det äkta ("De Jure") styrelsesättet att ta tillbaka det som så förhärdat stals för över 150 år sedan. Den mörka kabalen har förlorat befälet över den amerikanska nationen och kan behålla makten endast så länge som det tar att avsluta dessa sista juridiska frågor. Så snart detta är gjort räknar vi med att de agendor som godkänts av den gudomliga koalitionen ska påbörjas. Vår avsikt är att övervaka dessa viktiga aktiviteter och att försäkra oss om att de leveranser som utlovats er så länge genomförs som planerat.


Under tiden har vår familj i rymden gjort vad som är absolut nödvändigt för att de åtgärder som beskrivits ovan skall ske. Målet med alla dessa aktiviteter är att ge tillbaka er frihet och era rättigheter som suveräna medborgare på denna underbara blågröna glob. Förutom detta gör vi många saker för att hjälpa er på er heliga väg mot fullt medvetande. Vi kan inte överbetona vikten av er återgång till ert naturliga tillstånd. I detta tillstånd är ni verkligen fantastiska och kraftfulla Ljusväktare. Ni blir ett med oss och återförenas med er familj i Inre Jorden och skapar då ett verkligt viktigt tillskott till den Galaktiska LjusFederationen. Mycket kommer att ske i vår omedelbara framtid, när den här galaxen fullbordar sin långa övergång tillbaka till Ljuset. Många händelser krävs och vårt uppdrag är att försäkra Himlen att allt detta utvecklas som den gudomliga planen föreskriver!


Vår nuvarande uppgift är att förbereda var och en av er för transformation av ert medvetande och påbörja ett utbildningsprojekt om vem ni verkligen är, andligt och känslomässigt. För att kontrollera er har det mörka förlitat sig på era ständiga frustrationer och rädslor och vi behöver visa er hur ni kan ändra på dessa mönster och på så sätt bana väg för er nya verklighet. Vi är fast beslutna att steg för steg vägleda er in i nya insikter om er själva och era förmågor. När ni behåller en obruten positiv attityd och använder denna för att visualisera ett mål in i minsta detalj, sker mirakler. När ni gör detta i grupp, uppstår förändringar. Det är svårt för den oinvigde att förstå hur detta fungerar och det tar tid och engagemang för att lyckas. Inte desto mindre är er potential faktiskt obegränsad! Nästa steg är att testa dessa sanningar och visa er själva hur kraftfulla ni verkligen är!


Idag gick vi igenom några av de händelser som förändrar er verklighet. Vi gick igenom det som gjorts och det som fortfarande återstår att göra. Era Uppstigna Mästare och deras allierade är ytterst nära en del genombrott som signalerar att er seger är redo att äga rum! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Website: Planetary Activation Organization
Dear Readers,


We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,

Luisa Vasconcellos

mailto:luisavasconcellos2012@gmail.com
or

Galactic Channelings.com
(info@galacticchannelings.com)
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.      

Originals and translations of Galactic Messages available at


http://despertando.me/


onsdag 7 december 2011

6 December, 2011


Sheldan Nidle
6 December, 2011


11 Ahau, 13 Yaxk'in, 8 Manik (6 december 2011)

Selamat Balik! Vi är tillbaka! Strängarna som binder samman er verklighet löses snabbt upp och omvandlas till näten hos en ny. Till en början manifesterar denna nya verklighet olika sammanbrott som rör upp saker och ting i varje hörn av er värld, och detta är vad man kan förvänta sig när smittämnena från det förflutna rensas ut. Många av era världar i det förgångna utplånades av Anunnakis dånande kraft när de fryste ut, översvämmade och brände ner era samhällen i ett försök att utplåna minnena av ert fullt medvetna ursprung. Vid varje tillfälle valde Anunnaki ut en grupp överlevande för att "utrusta" nästa verklighet (med hjälp av minnestrauma inom DNA) med den "näring" som behövdes för att i all oändlighet upprepa dessa mönster med förstörelse och folkmord ner genom historien. Det här försöket att begrava ert minne av ert tidigare högre medvetandetillstånd var endast till en del framgångsrikt och kunde inte framkalla det ”rövslickeri” och den kompletta underkastelse som era mörka härskare önskade. Er outplånliga inre väg hölls tänd av Anden inför den dag då ni alla skulle återvända till ert forna lysande ärofulla tillstånd.

Den här "slängen" in i det begränsade medvetandets prövningar och vedermödor är nästan över, och ni förs nu igenom de sista resterna av rädsla och illusion som Anunnakis hantlangare kokat ihop åt er. Var modiga och kloka, och var medvetna om att ni är fullt kapabla att genomskåda dessa sista fiffel och rackartyg. I all den rök som kastas upp genom det mörkas krystade tilltag startas i tysthet nya institutioner upp. Hemliga grupper med positiva agendor arbetar med de Uppstigna Mästarna för att få er nya värld in i Ljuset medan det mörker som förtrycker er håller på att lyfta. Gläd er, och inse vad det verkligen innebär. Ni är praktiskt taget fria från dem, vars arrogans och knep haft er fängslade i en värld som från början bara var en övning för Anden. Ni har kämpat er igenom och är redo att visa universum vad ni är kapabla till. Era rymdfamiljer och andliga familjer omsluter er med Kärlek och välsignelser och tidpunkten för vårt gemensamma firande ligger nära!

Gaia vet vad som sker med er. Hon inser att flera mycket betydelsefulla händelser ligger nära och att dessa kommer att förvandla era globala samhällen. Vi förstår att det är naturligt för många av er att söka tröst i era religiösa traditioner. Vi önskar visa er på många saker som gör att ni inser att dessa traditioner bara är en början mot en bredare förståelse för det som sker. Ni står på gränsen till ett stort överflöd och ert psyke kommer att befrias från det begränsade medvetandets gamla vägar och föra er fram till en utökad bild om hur er värld fungerar. Dessa motstridiga perspektiv är något som vi är fullt beredda att förena. Under sin långa resa mot odödlighet lärde sig Era Uppstigna Mästare tillvägagångssätt att effektivt introducera er till ett nytt och bredare perspektiv. Detta blir deras främsta bidrag till vårt första kontakt- uppdrag. Det är dags för er att gå från ett begränsat till ett fullt medvetet synsätt på Skapelsen och det fysiska och det är logiskt att ni får lära från dem som förvärvat visdom från Jordens skola, precis som ni gör.

Första kontakt är något som förändrar medvetandet enormt, något som kommer att ge ett enormt lyft till er övergång till en galaktisk människa. Det som behövs är att på ett snabbt och smärtfritt sätt utföra denna otroliga bedrift. Vi konsulterade våra kusiner i Agartha för att ta reda på hur de mörka invånarna på Atlantis ursprungligen förminskade er till begränsat medvetna varelser (för att förse det mörka med pålitlig arbetskraft). Deras process att ”skära av” det mesta av ert DNA fråntog er allt utom era överlevnadsfunktioner och skar bort er från er glädjerika förening med det Gudomliga. Nu måste vi återställa den här skadan genom att knyta samman ert DNA och föra era heliga förmågor tillbaka i funktion. Tillsammans med invånarna i Agartha har vi fulländat en ljuskammare för var och en av er, som skickligt justerar de element som krävs för att öppna din kanal till fullt medvetande. Så snart detta är gjort, kommer ni åter att vara ursprungliga, hela och fullt medvetna Varelser, och kan åter förena er med era galaktiska medmänniskor för att hjälpa Himlen att utveckla Skaparens plan för det fysiska. Stor glädje väntar var och en av er!

Välsignelser till er alla! Vi är tillbaka! Vi är era Uppstigna Mästare! Gaias nuvarande verklighetsnät fortsätter att kollapsa, och allteftersom de faller, kommer nya nät för en verklighet med fullt medvetande allt närmare sin oundvikliga manifestation. Detta innebär att en definitiv tidsplan för att förflytta er alla, välsignade själar, till fullt medvetande håller på att etableras. Den mörka kabalen förblir lika orubblig som någonsin, och därmed närmar sig snabbt tiden för "desperata åtgärder"! Alla våra medarbetare sitter i möten och kläcker ideér och utarbetar planer för att uppnå detta syfte. Under tiden sänder kabalen ut pressmeddelanden om sina förmodade "lösningar" på alla sina finansiella kriser, medan de i själva verket fruktar annalkandet av det ögonblick, då de tvingas kapitulera inför Ljuset. För att uppnå detta påminner dagligen våra kontaktpersoner från Agartha dessa lagbrytare om behovet av att släppa taget och möta det de förtjänar. I väntan på detta utarbetar er världs rättssystem verktygen för detta enorma ansvarsscenario.


Vi lever verkligen i ett heligt ögonblick! Tidens slut befinner sig i sin dödskamp! Därför bereder våra galaktiska och andliga familjer vägen för er förflyttning in i den 5: e dimensionen, eftersom återföreningen av en delad Jord är drömmen för både Himlen och Gaia. För nästan tretton tusen år sedan, fick Gaia förkroppsliga uppdelningen i en tredimensionell yta och en femdimensionell inre värld och längtar nu efter att få återvända till sitt monopolära, förenade Jag. Detta kräver naturligtvis att även ni snabbt omvandlas till fullt medvetna Varelser. Dessa varelser har den medfödda förmågan att delta i den magiska femdimesionella värld som utgör er närmaste framtid, vilken är samma värld som vi lever i. Vårt gudomliga mål är att välkomna er alla till er odödlighet och det fulla medvetandets vackra värld. Varje dag sänder vi ut våra välsignelser av hopp och glädje över att det är dags att manifestera dessa heliga önskningar.

Mycket är på gång för att få allt vi talar om att bära frukt. Trots sitt yttre lugna uppträdande, är det mörka i total panik över det man obönhörligt ser rycka fram mot dem. Himlarna har öppnat sig och en stor kraft, mycket större än något dessa mörka tidigare känt till, har satt sina klara ögon på dem. Det dröjer inte länge innan deras storslagna visioner om ett evigt imperium under stor munterhet hänvisas till historiens ökända soptunna. Våra galaktiska och andliga familjer kommer inte bara att presentera oss för ett nytt, underbart medvetande, utan även förse oss med medlemskap i Ljusets stora union. Denna operation befinner sig i sina sista stadier. Vi inväntar den fullkomliga glädje som kommer att överväldiga oss, när vi välkomnar vår familj och firar er nya ställning som fullt medvetna Väsen.

Idag fortsatte vi vår studie av Gaia och hennes folk. Vi är i hög grad redo att färdigställa det, som ni alla på ert eget sätt så magnifikt har påbörjat. Första kontakt är en oundviklig händelse och utförs som ett svar på Himlens uppmaning. Denna uppmaning är nu besvarad och en ny verklighet har börjat! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Website: Planetary Activation Organization

Dear Readers,


We are looking for new translators English-Polish, for Sheldan Nidle’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,

Luisa Vasconcellos

mailto:luisavasconcellos2012@gmail.com
or

Galactic Channelings.com
(info@galacticchannelings.com)
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.      

Originals and translations of Galactic Messages available at


http://despertando.me/

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure