Followers

Google+ Followers

onsdag 14 december 2011

Sheldan Nidle - 13 December 2011

Sheldan Nidle
13 December 2011


5 Manik, 0 Mol, 8 Manik (13 december 2011)

Dratzo! Vi kommer tillbaka denna afton, en av era många globala högtidsdagar! Er verklighet fortsätter sin väg uppåt in i den 5: e dimensionen. Den här utvecklingen kan följas genom Moder Jords konstanta ökning av sin grundresonans. Gaia går igenom en serie snabba födslovärkar som löper parallellt med liknande förändringar som sker över hela vår galax. Galaxens kärna håller snabbt på att öka mängden nollpunktsenergi som hon kastar ut till varje hörn i Galaxen, och mängden Ljus når nu en punkt, där många tredimensionella världar tvingas förändras till femdimensionella. Detta heliga scenario är ytterligare ett kosmiskt tecken på att de mörka på er värld inte har mycket tid kvar att njuta av sitt herravälde och det är absolut nödvändigt att de samtycker till situationens realiteter enligt de val som deras högsta fria vilja gör. Som ni vet förbereder sig ert solsystem inför övergången till ett monopolärt tillstånd, vilket förklarar solens ganska märkliga beteende och den mycket förhöjda aktiviteten på planeterna i ert solsystem. Vi har i detalj följt dessa dramatiska förändringar och vet precis hur liten tid som återstår fram till födelsen av er nya verklighet!


Den situation som ni befinner er i kräver att era "pågående händelser" måste klaras av i en mycket snabbare takt, vilket innebär att vi måste inta en fastare roll i era angelägenheter. Fram tills nu har vi sett på detta som något som era olika Ljusgrupper högst sannolikt skulle klara av. Vi lyssnade noga när våra Jordallierade beskrev den serie steg som behövdes innan Disclosure (avslöjandet) formellt tillkännages. Emellertid hävdar vi nu bestämt att dessa steg måste genomföras inom en snävare tidsram och de åtgärder som säkrar varje steg måste göras snabbare. Av den anledningen har vi omarbetat dessa steg och presenterat ett mer kortfattat alternativ för våra allierade på Jorden. Som resultat av dessa möten förväntar vi oss att den tidsram som ursprungligen gavs till oss kortas ner och offentliggörandet av Disclosure tidigareläggs. För att uppnå dessa snabbare mål har vi ökat antalet kontaktteam och även varskott den mörka kabalen att tiden för dess avsked har kommit.


Den mörka kabalen har använt alla medel man kan tänka sig för att fördröja det som verkligen inte går att stoppa. Under det senaste decenniet har vår personal lärt sig mycket om dessa omoraliska rackare. Vi har sett dem koka ihop oändliga system för att hindra våra Jordallierade från att uppnå sina mål. Vi förstår vad Himlen har gjort under de senaste fem åren och vi har nu för avsikt att slutföra skedet där er värld är i snabbt förfall. Himlen önskar att de pengar och de olika projekt som förknippas med dem nu sätts i verket. Det krävs nya styrelsesätt för att genomföra detta och de steg som behövs för att åstadkomma detta har tydligt meddelats alla inblandade. Vi uppmanar på allvar våra Jordallierade att avsluta jobbet. Den nuvarande maktstrukturen är i verkligheten ett tillhåll för tjuvar, och detta korthus är så splittrat att bara vanans makt håller ihop det. Allt som behövs är en skicklig puff för att få det att svischa till golvet, och detta avser vi att göra om inte era "vita riddare" snabbt kan göra det.


Enligt vår uppfattning har första kontakt försenats med minst ett decennium. Därför är det vår plan att tillföra resurser och påbörja de steg vi nämnt ovan. Under den senaste månaden påbörjade Himlen en rad speciella välsignelser för att säkerställa att vårt heliga uppdrag utförs som det ursprungligt planerats. Era väktare (body guardians) flyttar er nu till en punkt där det mörka inte längre kan hindra er återgång till fullt medvetande. Dessa förändringar har inom er tänt en stor längtan att bli befriade från det begränsade medvetandets bojor. Att bli kvar i ert nuvarande tillstånd av okunnighet och begränsning är inte längre något alternativ för er och ni längtar var och en efter att bli en helt integrerad och vis varelse. Detta kan man tydlig se i hur ni reagerar på de olika former av förtryck som används av många av era regeringar för att snäsa av er längtan efter frihet. Dessa åtgärder är helt kontraproduktiva! Vi har för avsikt att inom en mycket nära framtid inta scenen och göra slut på deras meningslösa idioti!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi välsignar er, kära Hjärtan! Vi kommer med ett budskap om hopp och sanning! För närvarande är vi, invånare från Agartha och våra hemliga heliga sällskap, engagerade i att slutföra de projekt som säkrar era leveranser. Dessutom håller vi ögonen på de sista legala hindren för att avfärda eventuella kvarvarande anspråk som den ”Amerikanska koncernen” kan ha på den amerikanska regeringen. På så sätt ligger vägen klar för de krafter som representerar det äkta ("De Jure") styrelsesättet att ta tillbaka det som så förhärdat stals för över 150 år sedan. Den mörka kabalen har förlorat befälet över den amerikanska nationen och kan behålla makten endast så länge som det tar att avsluta dessa sista juridiska frågor. Så snart detta är gjort räknar vi med att de agendor som godkänts av den gudomliga koalitionen ska påbörjas. Vår avsikt är att övervaka dessa viktiga aktiviteter och att försäkra oss om att de leveranser som utlovats er så länge genomförs som planerat.


Under tiden har vår familj i rymden gjort vad som är absolut nödvändigt för att de åtgärder som beskrivits ovan skall ske. Målet med alla dessa aktiviteter är att ge tillbaka er frihet och era rättigheter som suveräna medborgare på denna underbara blågröna glob. Förutom detta gör vi många saker för att hjälpa er på er heliga väg mot fullt medvetande. Vi kan inte överbetona vikten av er återgång till ert naturliga tillstånd. I detta tillstånd är ni verkligen fantastiska och kraftfulla Ljusväktare. Ni blir ett med oss och återförenas med er familj i Inre Jorden och skapar då ett verkligt viktigt tillskott till den Galaktiska LjusFederationen. Mycket kommer att ske i vår omedelbara framtid, när den här galaxen fullbordar sin långa övergång tillbaka till Ljuset. Många händelser krävs och vårt uppdrag är att försäkra Himlen att allt detta utvecklas som den gudomliga planen föreskriver!


Vår nuvarande uppgift är att förbereda var och en av er för transformation av ert medvetande och påbörja ett utbildningsprojekt om vem ni verkligen är, andligt och känslomässigt. För att kontrollera er har det mörka förlitat sig på era ständiga frustrationer och rädslor och vi behöver visa er hur ni kan ändra på dessa mönster och på så sätt bana väg för er nya verklighet. Vi är fast beslutna att steg för steg vägleda er in i nya insikter om er själva och era förmågor. När ni behåller en obruten positiv attityd och använder denna för att visualisera ett mål in i minsta detalj, sker mirakler. När ni gör detta i grupp, uppstår förändringar. Det är svårt för den oinvigde att förstå hur detta fungerar och det tar tid och engagemang för att lyckas. Inte desto mindre är er potential faktiskt obegränsad! Nästa steg är att testa dessa sanningar och visa er själva hur kraftfulla ni verkligen är!


Idag gick vi igenom några av de händelser som förändrar er verklighet. Vi gick igenom det som gjorts och det som fortfarande återstår att göra. Era Uppstigna Mästare och deras allierade är ytterst nära en del genombrott som signalerar att er seger är redo att äga rum! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Website: Planetary Activation Organization
Dear Readers,


We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,

Luisa Vasconcellos

mailto:luisavasconcellos2012@gmail.com
or

Galactic Channelings.com
(info@galacticchannelings.com)
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.      

Originals and translations of Galactic Messages available at


http://despertando.me/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure