Followers

Google+ Followers

onsdag 28 december 2011

27 december 2011Sheldan Nidle
27 december 2011
6 Imix 14 Mol, 8 Manik (27 december 2011)
Dratzo! Vi är tillbaka! Den process som på allvar inleddes för nio månader sedan fortsätter att utvecklas mot sin oundvikliga upplösning, och våra Jordallierade är nära att få de slutliga direktiven att sprida greve Saint Germains Världsfond (World Trust). Som ni vet, stänger fonden årligen på julafton (den 24 december) och öppnas igen dagen efter jul (den 26 december), såvida inte detta datum infaller på en söndag. Så i år öppnas fonden dagen därpå! Europas Jordallierade är extatiska över att de preliminära godkännandena för att gå vidare har utfärdats. Nästa steg handlar om att få det faktiska fondcertifikatet. Så snart detta erhållits, kan förvaltarna skriva på det och de som ansvarar för utbetalningen kan påbörja sitt detaljrika arbete. Vi övervakar dessa aktiviteter grundligt och avser att se till att allt löper utan problem. Våra kontaktpersoner har redan kontaktat de som deltar i de kommande regeringsövergångarna och har sagt till dem att finslipa de slutgiltiga versionerna av sina respektive mediautsändningar. Även vi förbereder den personal vars jobb kommer att bli att skydda de olika nya regeringarna.

De nya regeringsuppgifterna är, i prioritetsordning, utbetalningen av de nya pengarna, samtidigt med inrättandet av de nya caretaker- regeringarna, inklusive det nya finansiella systemet; och administreringen av ett större antal program som inom ett par veckor kommer att leda fram till disclosure (avslöjandet). Vi är övertygade om att allt detta inte kommer att ta lång tid att manifestera. Vi är även upptagna med att upprätta det välbehövliga kommunikationssystem, genom vilket vart och ett av tillkännagivandena felfritt kommer att sändas ut. För att ge er tillräckligt med bevis och skingra alla tvivel på att ni inte är ensamma ökar dessutom vår flotta dagligen sin exponeringsgrad på er himmel! Enbart denna aktivitet talar för att de som vill fortsätta med sina gamla medel och metoder är dömda att misslyckas. De mörka är fortfarande fast beslutna att hitta en väg ut ur sitt allt djupare dilemma, trots att vi dagligen påminner dem att alla sådana flyktintriger kommer att blockeras av oss. Detta inbegriper det fruktansvärda scenariot att skapa en "incident" för att få igång ett tredje världskrig (WW III). Himlen och vi tillåter inte längre användandet av kärnvapen!

Det mörkas primära mål är det här världskrigsscenariot. Om det börjar i Mellanöstern eller i Fjärran Östern spelar för dem ingen roll. De har satt igång en rad händelser som lätt kan utvidgas till större incidenter, men den här envisheten kommer inte att löna sig. Vi övervakar mycket noga alla de regeringar som fortfarande stöder den mörka kabalen och dess internationella intriger. De insisterar på att föra krig och det är helt oacceptabelt för oss. Vi varnar dem med eftertryck gång på gång, att de där incidenterna som avsiktligt iscensatts för att säkra en början på ett globalt krig helt enkelt är oacceptabla! Trots dessa ständiga förmaningar fortsätter ändå deras aggressiva manövrer att iscensättas. Inom kort har vi för avsikt att skapa tillräckligt kaos för att helt kväva dessa infernaliska eldhärdar. Många av världens ledare säger en sak offentligt medan de bakom kulisserna samtidigt uppviglar flera brandbombsliknande händelser. Dessa kommer också att kvävas i sin linda.

Vår flotta har på strategiska platser placerat ut flera försvarsskepp för att göra sig synliga om det behövs. De hot som vi övervakar kräver ett motmedel för att kraftigt minska den påverkan som deras eventuella brandbomber har på er värld, eftersom er nuvarande verklighet blir alltmer skör för varje dag. Samtidigt uppenbarar sig långsamt nätverket för er nya verklighet. Effekterna hos de här energierna är fortfarande ganska subtila, och man kan förutspå att era mörka krafter är ivrigt sysselsatta med att försöka bryta ner dem. Låt oss informera er som vi har informerat dem: Dessa nät bygger upp en ny verklighet. Detta kommer att fortsätta utan avbrott. Himlen har utarbetat en tidsplan för detta och vi har det gudomliga uppdraget att fullborda er återgång till fullt medvetande. Det mörka kan ställa till besvär fram till en viss punkt och sedan är våra alternativ enkla: att helt och fullt avsluta deras inblandning. Ni ska få tillräckligt med tid för att diskutera och utforska vad det innebär att återvända till fullt medvetande. Ni ska då, i glädje, transporteras till Inre Jorden och genom Ljuset omvandlas till dem ni verkligen är!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Detta är den tid på året då många ser på sig själva och på sina nära och kära på ett andligt sätt och utvärderar hur det gångna året gick och vilken tillväxt man kan se hos sig själv och hos dem man mest omhuldar. På samma sätt tar vi oss tid att gå igenom hur mänskligheten utvecklats andligen och utvärderar vad som fortfarande behöver göras för att dra oss alla närmare vårt gemensamma mål, en fullt medveten verklighet. Vi ser att stora framsteg har gjorts! Nästa steg är naturligtvis att undanröja de hinder som lämnats kvar av det mörka, vilka vi alla ska övervinna. Trots er förrädiska världsmiljö har vi fört våra kollegor på Jorden till själva randen för framgång. Nu behöver vi gudomlig hjälp för att säkerställa att era välfärdsfonder levereras i tid. Våra andliga familjer och rymdfamiljer är redo att uppfylla Himlens önskemål, och därmed är stunden inne för att manifestera ett högst heligt mirakel.

Det här ögonblicket i vår historia kommer verkligen att bli uppskattat. Vi har alla genomskådat den mörka kabalens program för vad det är med dess helt igenom skamliga mål! Deras mål är fruktansvärt och faktiskt ökänt, och denna onda vision ska förvisas genom vår andliga familjs och vår rymdfamiljs heliga verksamhet. Vårt eget bidrag är nästan klart, och vi lämnar i ödmjukhet och glädje över denna uppgift till en del fantastiska varelser som är beredda att göra ett kraftfullt och snabbt ingripande för att avsluta den nuvarande, sönderfallande världen. I dess ställe kommer det att uppstå en mycket bättre värld, där vi alla kan nå våra mål och välkomna vår större familj. Denna familj, i sin tur, ska säkerställa att allt blir bra för Gaia och hennes folk. Varje del av Gaia kommer att förnyas och återgå till sitt forna orörda tillstånd. Vi, de Uppstigna Mästarna, välkomnar detta och ser fram emot att öppet kunna välkomna er alla.

Det firande som kommer att genljuda inom Himmel och Jord kommer att bli helt enastående! Till slut kommer ni alla att uppleva fullt medvetande och bli ett med hela det fysiska och med Himlens vidsträckta omfång. För tusentals år sedan, planerades noggrant det som nu är på väg att ske och sedan utfördes det av de hängivna väsen som verkställer Skaparens gudomliga plan. Och som vi har sagt många gånger, kommer detta att befria er från det mörkas ändlösa kaos och åter ansluta er med Ljuset. Det här uppdraget har för oss alla visat sig vara ett verkligt kärleksuppdrag och vi har aldrig vacklat inför denna speciella uppgift. Nu är det dags för fullbordan och det kommer att firas av oss alla! Ännu viktigare, det är ett avgörande och heligt ögonblick för oss alla som vi kommer att minnas med glädje. Gaia har också för avsikt att glädjas åt sin återgång till sitt naturliga varande-tillstånd. Välsignelser till er alla! Ekta Cresos! (Kärlek och Ljus!)

Idag fortsatte vi våra pågående förmedlingar om mänsklighetens kommande förändringar och hos den här delen av det fysiska. Vi är vid en punkt där en stor och omtumlande förändring ska ske. Den här verkligheten är äntligen redo att acceptera de heliga omvandlingar som påbjudits av Lord Surea och den gudomliga planen för detta Universum. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Website: Planetary Activation Organization
Dear Readers,


We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,

Luisa Vasconcellos

mailto:luisavasconcellos2012@gmail.com
or

Galactic Channelings.com
(info@galacticchannelings.com)
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.      

Originals and translations of Galactic Messages available at


http://despertando.me/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure