Followers

Google+ Followers

onsdag 11 januari 2012

10 januari 2012

Sheldan Nidle
10 januari 2012
7 Men, 8 Chen, 8 Manik (10 januari 2012)
Dratzo! Vi är tillbaka! De händelser som lovar förändra er värld är nära att manifesteras! Våra Jordallierade har berättat för oss om en större global händelse som ligger nära. Vi närmar oss det som världen känner till som Nyår inom den kinesiska tidskalendern. Detta är Vattendrakens år, vilket kännetecknas av dramatiska förändringar. Många av er, precis som vi, väntar på att det mörka ska få ta emot den ”dessert” som de förtjänar. Den nuvarande ekonomiska verkligheten sätter faktiskt ett hårt tryck på den mörka kabalen och tvingar dem kämpa för en väg ut. Man utmanar deras konstgjorda ”fiat”-valutor, papperspengar. Många nationer med stora naturresurser, som olja, guld och ädla stenar, är inte längre villiga att acceptera dessa fiat-pengar som ett trovärdigt utbyte, och detta sätter ytterligare press på det mörkerkontrollerade banksystemet. Reformer som tidigare aviserats men fördröjts ombeds nu sättas i verket. Detta tvingar det mörka att yrka på en politik med skuldavskrivning, men det försvagar ytterligare många aktiebörser och handelshus. Dessutom framtvingar det en avmattning i den så kallade återhämtningsprocessen.

Alla dessa rädslor som tynger den mörka kabalen gör dem, konstigt nog, ännu mer arroganta. Kabalens viktigaste styrande kommittéer har nyligen avbrutit samtalen med våra Jordallierade, vilket vi tolkar som en panikreaktion, eftersom de i praktiken har mycket litet att förhandla om. Tärningen är redan kastad vad dem anbelangar. Som de ser det är det enda alternativet som återstår för dessa mörka att fortsätta att röra om i brasan med fler möjliga storskaliga krigsscenarier. Därför utgör denna situation vår omedelbara uppgift. Vi har instruerat våra medarbetare att övervaka alla de aggressiva impulser som nu spelas upp i er värld och se till att ingen av dessa utvecklas till större konflikter. Ju längre ett icke-krigsalternativ upprätthålls, desto snabbare kan de återstående frågorna lösas. Den huvudsakliga förseningen nu beror på det faktum att era olika globala politiska instanser aldrig tidigare har agerat utan kabalens fulla insikt och direktiv i varje handling. Detta fall av "kalla fötter" i sista-minuten ägnar vi oss åt och räknar fullt och fast med att en serie revolutionerande händelser ska ske och förvandla er värld för alltid.

När ledarna inom varje politisk gruppering möter denna nya, fria värld, känner de sig upprymda av de nya möjligheterna och på samma gång ganska osäkra på hur de bäst ska ta sina nästa steg. Vi är här för att ge råd och avsikten är att våra Jordallierades agendor snabbt ska utföras. Att installera nya sätt att regera och genomföra överflödsleveranserna är de första enorma steg som omgående krävs av världssamfundet. Att göra allt detta leder till en ny världsekonomi och början på en djupgående process som slutar med Disclosure (Avslöjandet). Detta vill vi ska ske så snart som möjligt, eftersom vi har ett enormt utbildningsprojekt att genomföra för att er värld ska vänja sig vid vår välvilliga existens. En del av den här undervisningen innebär en genomgång av er verkliga historia, vilken kommer att svepa bort cirka 7000 år av lögner och manipulation, först av Anunnaki, och som sedan förstärkts genom smutsiga dåd av deras hantlangare på planeten, er världs illuminater (illuminoids).

Dessa viktiga uppgifter behöver tillräckligt med tid för att var och en helt ska ta till sig dem och även förstå vad det globala samhället verkligen önskar. Varje nation önskar agera i enlighet med vad som bäst gagnar den och bäst ger den vägledning som dess folk behöver för att arbeta i frihet och suveränitet. Vi erkänner öppet att detta är ett komplext företag. Våra medarbetare har en stor uppgift framför sig. Dessutom har de Uppstigna Mästarna haft ett nära samarbete med många hemliga heliga grupper för att lindra den här övergångstiden. Vi förstår fullt ut den klyfta som kommer att bildas mellan det som allmänt har accepterats som verklighet av de flesta av er och de nya koncept som våra gemensamma åtgärder kommer att skapa. Det mesta av det som kommer att presenteras kan lätt chockera majoriteten i er värld. Er globala kultur har baserats på ett fåtal sanningar som sedan förvrängts och spridits i en mångfald tvivelaktiga begrepp som era religiösa och politiska hierarkier försett er med. Att lägga saker och ting tillrätta är kärnan i de förändringar, som gör att er nya verklighet manifesteras.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med en del intressanta fakta. För närvarande har den mörka kabalen inlett en serie samtal med regeringarna i Mellanöstern, Asien och Västafrika. Dessa "samtal" är utformade för att få de här regeringarnas godkännande att i hemlighet överföra vissa värdefulla resurser som kan omvandlas till hårdvaluta. Hittills har dessa aktioner inte gett avsedda resultat. Inte desto mindre använder de mörka alla sina återstående tillgångar för att med vem som än vill lyssna på dem försöka komma överens om avtal som möjliggör för dem att överleva under det första kvartalet 2012. De upprepade misslyckandena i denna jakt har inte avskräckt dem från att tro att man kan hitta någon mirakulös lösning på deras dilemman. Våra medarbetare är dock övertygade om att kabalen är framme vid den punkt, där den kommer överens med Ljuset om sin omedelbara kapitulation. Segern är mycket nära!

Dessa tider innan mörkrets slutgiltiga nederlag kräver att vi fokuserar på den verklighet vi alla önskar. Låt oss fylla i detaljerna och börja använda våra kollektiva energier för att föra in Ljuset och med det välstånd, suveränitet, och fullt medvetande. Ta dig tid varje dag att gå in i dig själv och använd din gränslösa potential till att skapa den här nya världen. Kom ihåg att ni är mycket tappra och ädla ledstjärnor för Ljuset. Dina handlingar förankras i en värld som nu byggs upp av Himlens mångfald av hierarkier och ättlingar. Din del är att ta emot den här enorma energin och fritt ge den till Gaia. Genom att göra detta fullgör du Välsignelser som kommer från den heliga Evigheten till Jordens fysiska plan. Men den här energin behöver ert gemensamma fokus för att materialiseras på Jordeplanet, och det är därför som era kollektiva visualiseringar skapar det mirakel som är er nya verklighet.

Den här nya verkligheten har ett stort syfte: att ge er fullt medvetande. Ända sedan Atlantis undergång för nästan tretton tusen år sedan har ni vandrat runt i ett begränsat medvetande och försökt återfå era förlorade Änglalika förmågor. Denna påfrestande odyssé har nu nått sitt heliga mål. Det fulla medvetandet togs ifrån er genom en enkel omkoppling av er genetiska sekvens (genetic sequencing) och har hållits på plats av en rad sammankopplade epigenetiska inprogrammeringar (interlocking epigenetic programming). Detta kan dock upphävas genom en levande Ljusfrekvens och användningen av en speciell vibratorisk programmering som anpassas till er individuella livsomständighet. Denna process, som övervakas av en fullt medveten Varelse, kommer att föra dig tillbaka till fullt medvetande. Detta mirakel är redo att ske så snart er nya verklighet helt manifesteras. Tiden för att glädjas är nära!

Idag rapporterade vi om de händelser som allt snabbare för in er nya värld. Vi förbereder vår personal för att genomföra våra sista åtgärder före kontakt, och era Uppstigna Mästare ser också till att deras olika gudomliga uppgifter slutförs enligt den gudomliga planen. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Website: Planetary Activation Organization

Dear Readers,


We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,

Luisa Vasconcellos

mailto:luisavasconcellos2012@gmail.com
or

Galactic Channelings.com
(info@galacticchannelings.com)
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.      

Originals and translations of Galactic Messages available at


http://despertando.me/


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure