Followers

Google+ Followers

onsdag 18 januari 2012

17 januari 2012Sheldan Nidle
17 januari 2012
Originaltext:
www.paoweb.com1 Ik, 15 Chen, 8 Manik
Dratzo! Vi är tillbaka! Det händer mycket! Den mörka kabalen håller fast vid sin attityd och visar två ansikten: å ena sidan förhandlar den med våra Jordallierade, medan den å andra sidan fortsätter att leta efter ett sätt att lösa sitt olösliga dilemma. Vi har varnat våra Jordallierade att vara försiktiga med den dubbelbottnade förhandlingstaktiken hos denna grupp av vaneförbrytare. De intar en tuff attityd för att låtsas vara ärliga om förhandlingarnas mål trots att vi har avslöjat deras många hemliga uppdrag för att hitta en "infallsvinkel" som kan leverera en lösning på deras oöverstigligt svåra situation. Våra kontaktpersoner deltar i de här förhandlingarna som konsulter och har bett våra Jordallierade kräva som villkor för att gå vidare med samtalen, att det mörka omedelbart slutar med sina hemliga uppdrag. Som man kunde förutse, vägrar det mörka kommentera dessa krav och har bett om en paus! Vi har sagt ifrån att ett sådant drag är oacceptabelt för våra Jordallierade och har dessutom gett dem rådet att upprätta en fast och slutgiltig tidsplan för slutförandet av förhandlingarna. Om detta misslyckas kommer vissa konsekvenser att träda i funktion.

Det är tydligt att det mörka vill vinna tid. Vi föreslår att de olika grupper som utgör våra Jordallierade går samman och kräver en sista tidpunkt för det mörkas fullständiga kapitulation. Vi är villiga att använda vår teknologi och vår personal för att få kabalen att formellt underkasta sig våra allierade på Jorden. Det mörka vet mycket väl det meningslösa i att fortsätta söka efter en väg ut, och därför konstaterar vi: - gör det självklara, skicka dem ett påbud åtföljt av lämplig juridisk dokumentation och kommendera deras ovillkorliga kapitulation. Var beredda på att sätta in era överväldigande militära och brottsbekämpande resurser för att arrestera dessa brottslingar och stäng in dem där de inte kan göra mer skada. För att säkerställa att dessa arresteringar lyckas finns vår teknologi till ert förfogande och därefter även till införandet av en ny regering som tillåter de efterlängtade tillkännagivandena. Hittills har det inte kommit något svar från våra Jordallierade, så vi har skickat flera medarbetare från Agartha för att få fram ett svar. Våra Jordallierades olika grupper håller nu på att sätta ihop en handlingsplan.

Så snart den här planen är godkänd, kan vi till fullo börja använda vår teknologi för att begränsa den mörka kabalens verksamhet. Högsta prioritet är att fullständigt stänga av de aktiviteter som riktas mot er hälsa och existens. Vi utlovade genom avtalet från 1998 att bara göra de saker som är godkända av ett speciellt råd inom våra Jordallierade. Med en "plan på plats" innebär det att vi helt kan stoppa dessa vidriga åtgärder mot er. Fram till dess har vi begränsade befogenheter att ingripa, oavsett vilket projekt den mörka kabalen vill utsätta er för. I det här avseendet har vi kunnat inta deras underjordiska nätverk av baser och sätta deras huvudsakliga övergångsutrustning (transit facilities) ur funktion, men vi ser fram emot att kunna avsluta det jobbet ordentligt. Under tiden övervakar vi de effekter som deras kvarvarande störningsverksamhet har på er, och våra medicinska team sätter in behandlingar där det är lämpligt för att förhindra att någon av dessa störande åtgärder förvränger Himlens uppdrag att förbereda era kroppar inför fullt medvetande.

Alla dessa aktiviteter är, som ni vet vid det här laget, bara en ren början på det vi har för avsikt att åstadkomma och vi ser mycket fram emot att kunna verka fritt runtom i er värld. Det som återstår av det mörkas faciliteter utgör nu bara en irritation, efter att av oss ha reducerats till ett högst primitivt tillstånd. Vi vill dock helt och fullt avsluta jobbet och sedan vända vår uppmärksamhet mot att förse er värld med en rad teknologier som enkelt kan rengöra er luft, er mark och ert vatten. Era hav kommer att radikalt förändra sina strömmar, och detta kommer att börja så snart vattnen på er planet har rengjorts. Detta påskyndar takten på havsbottnarnas höjning, en operation som för närvarande går ytterst sakta. Så snart reningen är klar kan Gaia lätt fyrdubbla takten varannan vecka. Vi ser hur förändringarna av haven och kontinenterna, genom planetens normala tektoniska rörelser, förbereds inför den enorma omvandling som kommer att höja de tre förlorade kontinenterna från havsbottnen.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi har alla gått igenom den heliga fokusering, som gjorde vart och ett av våra tidigare liv på Jorden så speciellt. Vi hyllar alla er som under århundradena, stödde vart våra uppdrag att föra in Ljus till Jordens folk. Vi uppgår till över tusen personer och vi stöder alla med glädje er väg till fullt medvetande. De hemliga heliga sällskap som upprätthåller vårt arbete har förankrat sina välsignelser i Himalaya, i Grand Teton och i många andra heliga berg på Moder Jord. Den enorma rikedom som vi har samlat ska nu användas för att ge Kärlek, Ljus och Frid till er alla! Händelser når nu en punkt där det mörkas inflytande kan lyftas från er. Vår familj från Agartha i Inre Jorden står redo att välkomna er till de speciella kristallstäder som ska användas för att föra er tillbaka till fullt medvetande. Vårt jobb med att för er alla avslöja de sedan länge förbjudna teknologierna och avslöja er verkliga historia på Jorden kan snart börja. Vi jublar över att snart helt öppet få visa oss och lära er mycket om vilka ni verkligen är och vart vi gudomligt är på väg!

Våra många hemliga, heliga sällskap avslutar nu förberedelserna för att presentera sanningen om hur det mörka för egen nytta manipulerat era samhällen under nästan tretton årtusenden. Ett nytt sätt att leda samhället kommer att införas och enorma rikedomar kommer att användas för att skapa en tidsålder med överflöd och kreativitet för alla. I väntan på detta ögonblick, gömde vi undan denna rikedom och höll den i säkert förvar från den mörka kabalens giriga fingrar. Den styrka som ni får genom dessa pengar är till för att hjälpa er i ert sökande efter sanningen bakom de många institutioner som skapats av det mörka för att kontrollera er och hålla er förslavade. Nu har Himlens gudomliga makt en stor överraskning i beredskap för dessa motsträviga personer! Samtidigt är ni nu redo att ta emot de fantastiska sanningar och de teknologier som skall göra er fria. Vi välkomnar alla som har kommit långväga ifrån för att hjälpa till i ert återvändande till fullt medvetande. Detta är verkligen en gåva från Himlen!

I frihet och glädje kommer ni i nåd att acceptera er plats i Himlen och i det fysiska. Ni kommer att bli fysiska Änglar, som i kärlek och tjänande genomför Skaparens Gudomliga Plan. Detta heliga uppdrag leder till en kollektiv uppgift som involverar all mänsklighet inom hela fysikaliteten. Vi omfamnar med Kärlek och Ljus de gudomliga uppdrag vi ska utföra tillsammans. Vi kommer att samla in mycket visdom och använda vår Gudomliga Vilja till att föra in Ljus i varje hörn av detta fysiska Universum. Mycket förväntas av oss! Vi är ett underbart kollektiv av fysiska Änglar, som tillfälligt förlorade oss i en mörk grotta fylld med elände och okunnighet. Moder Jord, liksom vi, återvänder som ett stort Ljusväsen, som vi ska stödja och älska av hela vårt hjärta och med hela vårt heliga väsen. Låt oss glädjas och välsigna Himlen med vår Kärlek och vårt Ljus!

Idag fortsatte vi med vårt samtal om det som sker runt omkring er. Gaia är redo att gå över i fullt medvetande. Låt oss alla gå samman och använda våra kollektiva förmågor till att kasta av mörkrets kedjor. Vi finns här för att hjälpa er och för att fira er återgång till fullt medvetande! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander
Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

Originals and translations of Galactic Messages available at

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on 
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure