Followers

Google+ Followers

söndag 21 februari 2010

16-Februri-2010
Selamat Balik! Vi återvänder med mer att diskutera med er. För tillfället prepareras ett antal viktiga händelser för manifestation. Det första är frågan om ert nya guldbaserade banksystem. Detta mer rättvisa och transparanta finansiella system införs redan i hemlighet i ett antal länder. Dessa tester visar sig vara ganska så framgångsrika och det öppnar dörren till ett mer allmänt accepterande i er värld. Serien av meddelanden blir försenad på grund av handlingar från den i hopfallande amerikanska centralbanken, vilken fortfarande är kapabel att angripa försök till att starta nya finansiella system. Denna institution hjälps av andra allierade centralbanker. Dessa aktiviteter kommer dock att upphöra när som den amerikanska centralbanken sjunker djupare in i konkurs. Den enorma mängden av guld för att backa upp de nya valutorna och de lättare-att-införa nya internationella bank reglerna katalyserar en global uppsvällning av stöd för förändringarna. Det andra är det globala skuld förlåtelse programmet. Nästan 200 länder har skrivit på detta globala projekt. Objektivet är att starta upp det nya systemet med en ”nollställning”, då det mesta av skulderna antogs olagligt.

I samband med detta pågår arbetet med att kollapsa ett antal större regeringar som har blivit del av en global ”företags stat” som leds av den mörka kabalen. Dessa maktinstrument närmar sig också konkurs. När dessa regimer installerades så infördes en upplösningsklausul i deras hemliga kontrakt, vilket tillåter att dessa haltande stater byts ut mot temporära övergångsadministrationer. En serie av legala dokument gör det möjligt för våra allierade att tillsätta ersättarna. Dessa legala dokument sätter upp ramen för ett legalt avskedande av många regeringar, inklusive den amerikanska. I enlighet med detta kan vissa illegala och omoraliska internationella aktiviteter av dessa mörka regimer också leda till deras avskedande, och i ett sådant fall så stipulerar den amerikanska konstitutionen en restaurering av konstitutionen. Amerika är det utvalda ”barnet” av uppstigna mästare som Saint Germain och Hilarion. Amerika spelar en central roll i införandet av världen till ett övergångsstadium, under vilket vår uppgift av första kontakt kommer att välkomnas, och det är därför väsentligt att Amerika återgår till sin ursprungliga kurs.

Detta för oss fram till globalt välstånd. För cirka tre århundraden sedan insåg Saint Germain att en enorm fond skulle vara nödvändig för att föra världen ut ur nöd. Han manövrerade därför Europas statshuvuden att etablera hans Världs trust, vilken delades in i tre delar: den första tillät dessa makthavare att sätta upp hemliga nationella truster under Saint Germains flagga; den andra var en hemlig trust som skulle ackumulera och sedan ge utdelning vid början på det 21 århundradet. Utdelningen skulle gå till ljusarbetare, och denna trust skulle ge betalningar två gånger om året, efter påsk och efter jul. Medan den ackumulerade indrogs de två årliga betalningarna. Den tredje skulle finansiera Saint Germain Stiftelsen, vilken skulle övervaka Trusten och se till att de stipulerade betalningarna gjordes i enlighet med de hemliga ursprungliga dokumenten. Som ni vet så blockerar mörkret dessa betalningar. De är rädda för konsekvenserna om stora summor av pengar distribueras i enlighet med Saint Germains planer.

Våra jordliga allierade arbetar flitigt för att se till att dessa fonder blir distribuerade till de rätta mottagarna. En lång kamp som har pågått sedan slutet av Andra Världskriget kommer nu till ett slut. Den otroliga girigheten och enastående envishet av de mörka har försenat programmet redan från början, och under de senaste fyra årtiondena har deras högmod nått diktatoriska proportioner, vilket har väsentligt ökat deras chanser till framgång. Dock, så har ni nu ett globalt monetärt system som har imploderat och som, liksom Titanic, sjunker i det mörka djupet till total kollaps. På den ljusa sidan så öppnar denna utveckling möjligheten att driva bort de som så uppsåtligt har stått i vägen för er världs mycket välbehövande välstånd. De kommande regeringsförändringarna tillåter våra jordliga allierade att driva fram leveranserna, kombinerat med frigivningen av de hemliga teknologierna. Dessa frågor kommer att vara en del av de uttalandena som övergångsregeringarna kommer att göra när de väl har tagit makten.

Dessa frågor är förbundna med första kontakt. Vi är fast beslutna att få er till en punkt vid vilken de mörkas krånglande är eliminerat, och denna operation närmar sig i högsta grad en förestående lösning. Under tiden är Moder Jord fullt upptagen med att lägga grunden för att snabbt transformera ytan på planeten. För närvarande är världen på ytan en verklighet i 3D, medan den inre Jorden är i 5D. Punkten för frekvensklyvningen, eller lager, infaller där gravitetskontinuiteten befinner sig, ungefär 125 mil nedanför ytan. Detta område har attackerats av era hemliga regeringar sedan innan Andra Världskriget. Agartherna har mycket noga observerat detta. Det var ett projekt som startades av Anunnaki folket och deras utomjordiska kumpaner, och på sent 1990 tal fortsatte ett antal mörka regeringar dessa aggressiva strävanden.

Denna hemliga konflikt har fallit i backgrunden på senare år, då de mörka har allt mer börjat använda sig av klimatförändringar och andra aspekter av Moder Jords förändringar som potentiella vapen för att terrorisera er. Den mörka kabalen använde sig också av kemispår projektet för att påverka er hälsa genom att influera era många olika fysiska förändringar. Vi koordinerar våra ansträngningar med våra Jordliga allierade för att minimera mycket utav vad de kokar ihop; dessa teknologier påverkar också Moder Jords ökande medvetande och behöver därför att redan tidigt bli något neutraliserade. Vi har allt mer ofta använt våra atmosfäriska scoutskepp för att förgasa de mer dödliga produkterna från dessa projekt, och har jordat kabalens scoutskepp och en del av deras vapen bärande skepp för att uttrycka vårt stora missnöje med deras pågående skändliga politik.

Detta ögonblick i er historia är en stor vändpunkt. De mörka har kontrollerat denna verklighet under nästan tretton tusen år. Denna kontroll inkluderade manipulation av inte bara er utan också av Moder Jord. Nu börjar ni transformeras till fullt medvetna Varelser av Ljus. Denna process är ett tecken från himlen till den mörka kabalen att deras ”tid i solskenet” tar slut. Det är dags att förstå vad som händer och sedan bara låta det hända. Detta verkar vara bortom de mörks undersåtarnas kapacitet. Antalet hemliga program som de har är enormt, men dessa för dem mycket sofistikerade teknologierna är inte mer än trädgårdsredskap för oss. Vi har övervakat en mängd primitiva planeter som över tusentals år har utvecklats sig till medlemmar i den Galaktiska Federationen, och denna erfarenhet ger oss kunskapen att se att i ert fall så kommer detta också att inträffa.

Verkligheten ni lever i transformeras nu snabbt. Er värld är under skydd från den gudomliga planen och Himlens och vårt guidande. Den mörka kabalen fortsätter att lura sig själva om att reversera eller åtminstone alterera vad som händer, men denna uppfattning utmanas dagligen, vilket bevisar att det gudomliga kommer att få det enligt hennes heliga vilja. Trots bevisen tror de mörka Tjänarna med säkerhet att de kan finna en lösning innan det är för sent. Vi har sagt till dem vid att antal möten i person att deras strategi är dömd, eftersom första kontakt och återgången till fullt medvetande är ett heligt fakta. Vad som händer med denna verklighet gör att plötsliga omvändningar är helt omöjliga, men ingen hör på detta. Så, vad som nu jäser är tvunget att chocka dem. Kom bara ihåg att förändringar är mycket nära förestående och att festen skall strax börja.

Idag har vi fortsatt vår diskussion om dagens händelser. Miraklet som är utlovat av Himlen är redo att manifestera; UFO avslöjandena kommer inom kort! Var redo, och var tillgängliga inom ett ögonblicks varsel för att göra er del för att utföra Himlens heliga metoder. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)


Translator : Per
Email: perbaverstam@yahoo.com

Original and translations of Galactic Channellings available on
http://peacelovelove.blogspot.com/måndag 15 februari 2010

9 februari 2010Selamat Balik! Vi återvänder med mer att diskutera med er. För tillfället avslutar våra Jordliga allierade vad som har varit en utdragen berg och dal bana med mörkret, fullt av plötsliga nedgångar och överraskningar runt varje hörn. Trots dessa utmaningar samlade sig vår allierade och var beslutsamma att se till att de oändliga mörka knepen inte lyckades spåra ur deras objektiv. De mörka motståndarna börjar bli ganska upprörda och panikslagna över det faktum att den vanliga rundan av deras spel inte har fungerat, och att kontrollen som de är vana vid att ha sedan årtusenden tappar de nu greppet om. Överenskommelse efter överenskommelse signerad av våra Jordliga allierade och deras partners fortsätter att göra det alltmer svårt för den mörka kabalen att uppehålla sitt sedan länge etablerade mönster av att sprida rädsla och manipulera. I själva verket så kommer denna taktik till intet, och det ända återstående medlet som har någon konsekvens är kontrollen av massmedia, vilket fortsätter att måla upp en verklighet genom att använda sig av lögner och inte alltför subtila insinuationer. Medan detta ytterligare ökar allmänhetens frustration, så indikerar det också till våra Jordliga allierade att mörkrets säck av knep nästan är tom.

Den ökande begränsningen av mörkrets dominans betyder att de allierade kan införa en del nyckel överenskommelser som har signerats med ett flertal länder, vilket gör det möjligt för dem att transportera en stor mängd guld till rätt ställen för att stödja det nya hårdvaluta systemet. Samtidigt har ett antal bankreformer införts i många länder, vilket kan förhindra kasinohandeln och tvättning av pengar som det nuvarande bank systemet lider av och som för några månader sedan nästan fick världsekonomin att gå under. Då dessa nya banköverenskommelser initieras byggs trycket upp enormt på USA Företaget att släppa sitt strypgrepp. Den Amerikanska Centralbanken är var problemet ligger. Huvuddelen av denna bank behöver gå under för att tillåta införandet av dessa kritiska reformer, vilkas första uppgift blir att ta ned vad som återstår av denna enhet. Detta sätter scenen för tt globalt skuldförlåtande, vilket är kritiskt för ett framgångsrikt lanserande av det nya systemet, eftersom det idag finns tillräckligt med bluffskulder för att snabbt sänka vilket nytt system som helst!

Det är därför som en universell skuldförlåtelse behöver deklareras snabbt. När det nya bank systemet sätter in måste de enorma illegala skulderna i det gamla systemet annulleras. Detta krav är en huvudpunkt. Ni startar nu på en process som kommer att leda, ganska snart, till ett globalt välstånd. Ni behöver också transformera de barriärer som har lyckats hålla er i en global säck och lättsamt kunnat manipuleras av den mörka kabalen. Denna upprensning kommer att föra in er frihet och de nya teknologierna, vilka kommer att göra möjligt saker och ting som nu verkar som mirakel, såsom hus och skyskrapor som sätts upp på 72 timmar från ingenting, och en flygande magnetisk lyftare som för folk och material från ena sidan av globen till den andra på mindre än en timme. Det kommer att finnas små generatorer som fungerar på plats utan behov ett elektriskt nät. Denna teknologi är av naturen multidimensionellt och är en produkt av andlig vetenskap, vilket är medvetande baserat. Detta kommer helt klart transformera ert vetenskapliga paradigm. Denna värld av äventyr väntar på avförandet av den gamla ordningen, vilken hänger i en tunn tråd.

Allt detta är ganska nära. Er värld sitter i ögat på ett enormt finansiellt storm system, vilket kan återföra ert samhälle till ett tillstånd av ekonomiskt tumult, värre än den som ni trodde att ni håller på att ta er ur under de senaste månaderna. Mörkret vet detta och vill göra en utmarsch med ett enormt vrål. Våra Jordliga allierade arbetar klockan runt för att förhindra att detta ”Damokles svärd” inte faller ned på oss. Deras strategi är att svälta detta mörker baserade system till åtlydnad, genom att förhindra kabalen från att ha tillgång till de många tillgångar genom vilka den förnyar och expanderar sitt stora välde och falska förmögenhet. Denna operation är framgångsrik, och tvingar kabalisterna att kontinuerligt ompröva sin överlevnadsstrategi. I kärnan av detta mörka välde ligger den Amerikanska Centralbanken, med sitt bedrägliga system av ackumuleringar av rikedomar och distribution. Kollapsen av denna enhet är en prioritet och kommer att öppna dammluckorna för förändringar.

Detta uthållighetskrig mot Centralbanken och det gamla finansiella systemet är tidsbegränsat. Många finansiella skulder i det gamla systemet når nu en punkt av kritisk massa, vilket skapar oro om hur snabbt det gamla systemet kan tas ned. Våra Jordliga allierade är nästan vid den punkten då det gamla monetära systemet kan imploderas. Det finns färdiga planer för att sätta upp det nya systemet snabbt och byta ut de globala fiat valutorna med nya regionala system. Dessa sex regioner blir ryggen på vad de globala välståndsprogrammen skall skapa. En snabb deflation är den första uppgiften för det nya systemet. Som vatten som finner sin egen nivå måste hårdvalutorna söka sina naturliga inneboende värden. Värdena kan bli någonstans runt 10 – 33% av den nuvarande kostnaden för mat, kläder och bostäder. Det autentiska värdet av värde metaller, baserade på en återgång till icke-manipulerad tillgång och efterfrågan, kommer spontant att finna sitt sanna värde.

De flesta ting i er värld har ett mycket för högt pris. Dessutom, när som välståndet införs och nya teknologier börjar ha en påverkan, kommer stora delar av er globala ekonomi att omformas till oigenkännlighet. Ert samhälle kan då börja röra sig bortom behovet av pengar, och bli en föregångare till ett galaktiskt samhälle. Er nuvarande ekonomiska modell är byggd på knapphet och permanentas utav en teknologisk nivå som medvetet inte är kapabelt att lösa detta kritiska fel. Enheter som kan åtgärda dess inbyggda brister är redo att bli introducerade utav era övergångsregeringar, och också av oss. Till och med er fundamentala beroende av jordbruk kan lätt bli löst: en materia produktionsenhet kan omedelbart skapa måltider med höga näringsvärden på beställning. Denna teknologi kan förse kläder, husrum och annat, också omedelbart. Som ni kan tänka er, själva naturen av ert globala samhälle transformeras då omedelbart.

En väsentlig målsättning med ert höjda medvetande är att föra er bort från ett beroende av er omgivning, vilket klart har en sådan skadlig påverkan på Moder Jords allmänna ekologiska hälsa. Med redskapen en andlig baserad vetenskap inför för att utvecklas bortom belastandet av er planets ekologi, kan ni kliva in i rollen som förvaltare och andlig vårdare av Moder Jord och hennes olika levnadssystem. Ni står inför en episk transformation som utrustar er med förmågor bortom vad era mest ambitiösa futurister skulle kunna ha tänkt ut! Ni kommer att frisläppas från era underdåniga roller som ni har axlat under de sista 13 tusen åren och återvända till er sanna position som fysiska änglar och medskapare of fysikaliteten. I denna roll kommer ni att bli de mäktiga Ljusen i er nya Stjärnnation!

Medvetande är ett superbt redskap för användande av gudomlig vetskap att utföra den gudomliga planen. Skaparen delade upp sin Skapelse i två värdar, den andliga och den fysiska och satte oss som förmedlare och vårdare av den fysiska världen. Detta är vad de stora mysterierna i era religioner handlar om. Anunnaki folket kom och såg att ni hade blivit mycket reducerade, och beslutade att hemsöka er än mer med sina lagar och självförstorande uttalanden. Ni visste inget annat och trodde på dem. Er historia, både nedskriven och ”förlorad” är full med deras manipulativa planer och bekväma halv-sanningar. Ni delades och fördes att slåss med varandra, förvirrade, obetydliga och maktlösa. Nu kommer tiden för att transformera allt detta och återföra er till att vara de vackra, Älskvärda Varelser som ni var skapade för att vara!

Idag fortsatte vi våra diskussioner. Se på vad som händer som en stor öppning som, till sist, öppnas för er. Första kontakt är enbart det sista äventyret under er resa i13 tusen år av samlande av kunskap, vilket ni nu skall använda för att utveckla härligheten som är Skapelsen. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)


Translator : Per
Email: perbaverstam@yahoo.comOriginals and translations of galactic channellings available on

http://peacelovelove.blogspot.com/

söndag 7 februari 2010

2 februari 2010Selamat Balik! Vi återvänder med mycket att diskutera med er. De sista finjusteringarna görs just nu på ett förslag om regimförändring i USA. En rad ekonomiska krafter skapar en möjlighet för den nuvarande administrationen att avgå graciöst, och på så sätt låta övergångsregeringen ta makten. Motivationen bakom detta är den förestående ekonomiska katastrofen som hotar att svälja hela planeten, och med det, den mörka kabalen. Denna belägenhet förvärras av oppositionen inom militären och det ökande deserterandet av stora delar av den amerikanska delen av kabalen. Då antalet nationer som protesterar deras bankrutta tillstånd ökar, försvagas kabalens maktbas proportionerligt, förs dess centrala råd till ett tillstånd av bestörtning. De försöker nu att hektiskt stötta upp vad som finns kvar av deras dominans och bereder sig för vad som skall komma. Många inom kabalens högre råd börjar se deras kommande fall. Så tiden har nu kommit för dem att acceptera det oundvikliga och preparera för konsekvenserna av deras nederlag.

Under tiden gör våra allierade också de sista finjusteringarna på en serie av ekonomiska och sociala program, vilka skall ge det länge väntade finansiella välståndet, suveränitet, och god hälsa till folket på Jorden. Ett finansiellt system baserat på en hård valuta, sann genomskinlighet, och skuldförlåtelse är redo att annonseras av nationerna på er glob. Dessa nya sätt att sköta saker är enbart en liten början på de enorma omfördelningarna av er planets rikedom och makt. Personlig suveränitet betyder dock att en hel del ansvar kommer att ges till er, och detta kräver ett allomfattande utbildningsprogram för att förklara de olika detaljerna av vad som krävs av er. Dessutom kommer många länge avlägsnade teknologier att avtäckas av de nya regeringarna, vilket inkluderar radikalt nya sätt att snabbt utbilda er inom en rad av väsentliga frågor som ni kommer att bli tillfrågade att besluta om. Sätten på vilka ni kan ha en meningsfull interaktion med era lokala och nationella regeringar kommer att återföras till er.

Den fundamentala omfördelningen av förmögenheter är ett förspel till första kontakt. När som ni börjar lösa många av de väsentliga frågorna som länge har plågat er värld, finner ni er själva seende ert globala samhälle och Moder Jord på ett nytt och upplyst sätt. Frågorna om mänskligt orsakade föroreningar och klimat förändringar kan adresseras konstruktivt. Information om den framträdande rollen som Solen spelar och förändringar som händer i ert solsystem kan brett öppnas för allmän granskning, vilket leder till en öppen och global debatt. I samklang med detta, och en naturlig komponent av dessa många formella avslöjanden, är förmörkandet av UFO fenomenet. Vi föredrar klart att ta kontakt med ett samhälle som har full tillgång till fakta om den växande förskjutningen i medvetande och vilket är aktivt och kreativt engagerade med dess problem. Ert samhälle är på väg att spricka under bördan av kaos och är desperat för någon form av drastisk förändring! Människor överallt möter deras medvetande förskjutning rakt på, och våra medicinska lag rapporterar att många av er letar efter svar på många fundamentala frågor.

Sökande leder till att ni ifrågasätter vad som pågår, både på er värld och i kosmos, och detta indikerar ett växande beredskap för första kontakt. Vår utmaning är att få er sluta att vara rädda för oss. Den mörka kabalen har noga iscensatt er xenofobi under de sista årtiondena, men trots deras ständiga propaganda bryter ni igenom denna djungel till en nivå där ni skulle vilja att vi blir en katalys för transformation. Detta förutsågs av himlen och det är därför som vi är här – att landa med Himlens stora skaror när det är så gudomligt instruerat. Var och en av er, på ert eget sätt, transformeras fysiskt och på medvetande nivån, varje person prepareras för fullt medvetande genom kompanjonskap mellan era personliga änglar och våra medicinska grupper. Det är därför som ni börjar se krig, ekonomisk kollaps, och allmän osämja som förhållanden som ni djupt önskar skall förbytas till fred, välstånd och samarbete. Vad som nu krävs är att ni gör er av med skaparna av strid och att ni omfamnar Kärlek, fred och Öppenhet.

Från vår utsiktspunkt kan vi se hur de olika trådarna faller samman för er, och våra hjärtan värms av den information som flödar in från de av oss som bor bland er och från våra medicinska grupper. Ni återfinner snabbt en känsla för vilka ni i sanningen är, och många av er får korta glimtar av er Sanna Själva. Ert sökande efter något som kan förklara era nya känslor och erfarenheter och de förbryllande händelserna runt omkring er leder er till att utforska webben och ta kontakt med varandra på ibland ganska djup nivå. Det är en utveckling som indikerar till oss att Himlens kallelse för första kontakt är både gudomlig och behövande. Ni är helt klart nu redo att sluta skolan i begränsat medvetande och gå vidare in i en som är mycket mer passande för vad ni håller på att bli. Det är en av anledningarna till att konstruktionen av er verklighet faller samman i allt snabbare takt.

Er mörka kabal förblir i stort sett motståndskraftig till realiteten av situationen, men denna ologiska position kan inte stoppa deras nedåt gående spiral. Ett flertal händelser är på väg, vilka kommer att än mer erodera de styrkepositioner som de har tillgång till. Bestörtningen i leden av dessa mörka Tjänare trappas upp när som fler och fler nationer, banker och allierade företag slingrar sig ur deras grepp och det blir allt mer klart att slutet kommer till deras tystnad och förnekande. Våra jordliga allierades breda koalition förefaller nu omöjlig att stoppa; finansiella överenskommelserna är på plats; laget som skall distribuera de globala välståndfonderna drar i skaklarna, och övergångsregeringarna är redo att ta över tyglarna av makt från mörkret. Under tiden så finskjusterar vi uttalandena vilka kommer att formellt låta er veta vårt uppdrag av första kontakt.

Moder Jord är helt medveten om dessa framsteg och har därför påskyndat hennes egna planer för att återgå till fullt medvetande. Ökandet av jordbävningar med högre magnituder är en varning till mänskligheten att framstegen ni har gjort behöver trots allt accelereras väsentligt Vi gläds åt faktumet att våra Jordliga allierade förstår brådskan med att avföra den mörka kabalen, och enligt detta krav fortsätter vi med att arbeta på alternativ till huvudplanen. Vi själva närmar oss nu en punkt då konferenserna kan bli medlet med vilket återstående osämja kan brytas. Som vi har sagt tidigare så är vår uppgift här att vara Himlens hammare, såsom dirigerad av gudomligt påbud. Vid den tiden kommer vi att gå med full fart med en enorm första kontakt operation med er planet. Tiden för kontakt närmar sig.

Alla dessa indikatorer pekar på vad som ligger runt hörnet. Vi har tålmodigt gjort vår del, och vi ser vad ni måste genomgå för att ta er igenom var dag, det är långt ifrån lätt att leva i er sammanfallande verklighet medan ni är mitt i transformationen av medvetande. De mörka gör dessutom allt de kan för att knappt hålla er i ett överlevnadstillstånd. I själva verket så är er förmåga att stå ut ett mindre mirakel och är ett annat tecken på hur speciella var och en av er är. Vi ser med glädje fram emot att assistera er att återgå till fullt medvetande; och de hem världar som kommer att ta emot en del av er väntar ivrigt på er återkomst. Ni skall då använda ert nya galaktiska samhälle för att breda ut den fysiska Skapelsen och genom er transformation sätter ni energierna för en händelse som skall förändra denna galax och uppfylla en himmelsk profetia.

I dag gick vi igenom händelserna som leder till första kontakt. Dessa tider börjar nu att manifesteras och vi ser den fullt medvetna verkligheten som redo att slå ut! Ni närmar er snabbt skiftespunkten då kontakt kan tas. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)Translator : Per
Email: perbaverstam@yahoo.com

Original and translations of all channeled messages

http://peacelovelove.blogspot.com/

fredag 5 februari 2010

Please spread the word, HE IS THE SON OF A COLEAGUE OF MINE

Date: Tue, 2 Feb 2010 09:15:34 +0100
Subject: POR FAVOR divulgala, es el hijo de un compañero de trabajo
From: beni.louzao@gmail.com

El Hijo de un compañero.. Se encuentra Desaparecido, desde hace tres dias, estando con sus padres en la plaza (el mercado) de la LINEA DE LA CONCEPCION en la provincia de Cadiz, por favor reenvienlo que es muy reciente y todavia podemos hacer algo, MIL GRACIAS.


He is the son of a coleague... He disappeared, on the last three days, and he was together with his parents in a market of LINEA DE LA CONCEPCION, Cadiz, Spain.

Please spread the word between your friends as it has happened recently,perhaps we can be of help. THANK YOU.
torsdag 4 februari 2010

MEDITATION WITH JIMENA

Tools for conscious living,
on-line classes

Meditation with JimenaStudents Notes (Feb. 4)

Breathing + Meditative State = Meditation


Breathing: how deep does the air get in your body when you inhale..? Follow your breathing pattern consciously (breathe in-breathe out)… be aware of it within your own body.

Meditative State:

Always be grateful/thankful to the Source, and open to any Divine Manifestation
• Say to yourself “ I am in meditation now, or “ I am present”, or “I am in the now”… when any distractions come to your way while in the process.
• Give meaning to the meditation, what would you like to accomplish..? rest, meeting with God, meet with your Spiritual Guides, healing, clear insights..etc
Position of the body, be comfortable… do not fall sleep!!!! Be alert
Trust where you are
Create a peaceful environment, music, candles, water, nature, picture of loved ones, etc.
• Close your eyes and go with the flow. After mastering this, you can meditate with your eyes wide open… in any place, under any circumstances.LET’S MEDITATEHomework

- Do meditation once a day, for the next 2 weeks
- God bless you…. Enjoy the ride


Thank you for giving me this opportunity, and to yourself for giving this gift to you.


ABOUT JIMENA YANTORNO:


Born in Colombia, and immigrated to the US in the year 2000. She is a Spiritual Healer who's mission at this moment is to help others to re-connect with the Source "All That Is", by teaching tools and techniques for conscious living, creating Sacred Space, Self-knowledge and honoring all the Divine Manifestations and relationships.

In the last 20 years she has been studying different Spiritual philosophies and healing techniques, and has had the influence of many Spiritual Guides,Masters and teachers.


-FREE CLASSES/ CLASES GRATIS with Jimena Yantorno
every Thursday of the month at 1:00 p.m EASTERN TIME US (English) and 3:00 pm EASTERN TIME US (Spanish).


Please send an email to jimena.yantorno@gmail.com with your choice to be able to receive an invitation to participate in the on-line class thru wiziq.com.


To receive the class # II it is necessary to take the # I.


Schedule of classes for the month of February, 2010

- Feb 4,10 Meditation with Jimena I
- Feb 4,10 Meditación con Jimena I

- Feb 11,10 Meditation with Jimena II
Feb 11,10 Meditación con Jimena II

- Feb 18,10 Balance your life empowering the feminine aspect within I
Feb 18,10 Balancea tu vida fortaleciendo el aspecto femenino interno I

- Feb 25,10 Balance your life empowering the feminine aspect within II
Feb 25,10 Balancea tu vida fortaleciendo el aspecto femenino interno II

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure