Followers

Google+ Followers

onsdag 25 juni 2014

24:06:2014Sheldan Nidle
24 juni 2014
Originaltext: www.paoweb.com

5 Oc, 13 Kayab, 10 Caban 
 
Selamat Balik! Vi kommer till er på det här datumet med goda nyheter! Det mörkas nätverk av hantlangare står inför sitt nederlag. Ljuset har kommit till den slutsatsen att det är oklokt att tillåta dessa skurkar att fortsätta. De regeringar som de här hantlangarna har grepp om ägnar sig helt åt att förhindra att det mörkas skändliga ekonomiska mellanhavanden någonsin misslyckas. Därför är det klokaste att driva bort dessa drönare från makten. Nyckeln till detta är det nya finansiella system, som endast delvis har avslöjats. Detta nya ekonomiska program kommer att utgöra slutet för fiat-pengar och utplåna de centralbanker som starkt stöder detta värdelösa system. Dessutom kommer de nya pengarna, som backas upp av ädelmetaller, att utgöra anledningen till att införa NESARA i Nordamerika och GESARA (Global Economic Security And Reformation Act) över hela den här världen. De nya regeringarna kommer att vara tillfälliga. Deras syfte är att göra scenen klar inför en glob fylld med många lagliga (de jure) regeringar, vars främsta uppgift blir att tjäna sitt folk och bana väg för ett globalt välstånd. Dessa regeringar kommer även att släppa teknologier som renar ert vatten, er luft och mark från den farsot som åstadkommits av det mörkas destruktiva industrier.

onsdag 18 juni 2014

17:06:2014Sheldan Nidle
17 juni 2014
Originaltext: www.paoweb.com

11 Akbal, 6 Kayab, 10 Caban

Selamat Jalwa! (Var i Evig Glädje) Vi kommer för att berätta många bra saker för er! De Gamla familjerna och deras allianser har uppnått en punkt, där man ser att den långdragna väg av förtvivlan och frustration, som ni länge har vandrat nu når sin förutspådda vägs ände. Den mörka kabalen är väl medveten om detta. Inte desto mindre fortsätter dessa katastrofens skojare med att hitta sätt för att fördröja era välsignelser, om än bara lite. De som ansvarar för det växande nätverket för allmän civilrätt inser, tillsammans med sina juridiska medarbetare, exakt vad som är kvar att färdigställa innan viktiga arresteringar kan börja. Våra förbindelser rapporterar hur nära de är att påbörja de slutgiltiga arresteringsoperationerna. NESARA kräver att dessa händelser ska vara gjorda på ett korrekt och snabbt sätt. Vi ser hur väl dessa juristteam har tränat och positionerat sig inför sina slutsegrar. Över ert klot finns andra, som har gått samman med dessa allianser, även de i position för att uppfylla sina heliga förpliktelser. De mörka accepterar det oundvikliga men vill ändå på något sätt undvika hela den här besvärliga situationen. Tiden närmar sig slutet för det mörka; för massarresteringar och införandet av nya regeringsformer.

lördag 7 juni 2014

03:06:2014Sheldan Nidle
3 juni 2014
Originaltext: www.paoweb.com


12 Pax, 10 Muluk, 10 Caban

Dratzo. Vi kommer igen med mycket att tala med er om. Våra allierade på Jorden är nu flitigt sysselsatta med att fullfölja alla de uppgifter som krävs av dem. Dessa nödvändiga projekt är delar i en större bild. Moder Jord håller gradvis på att omvandla sig till en verklig 5-dimensionell värld. Den här proceduren är knuten till ett antal viktiga faktorer. Det mest avgörande är naturligtvis er omvandling till fullt medvetna Ljusvarelser. Den mörka kabalen inser att dess nuvarande maktpositioner är ganska sköra. Flera omständigheter hotar att ändra viktiga ekonomiska verkligheter. Dessa ekonomiska och politiska villkor har hållit det mörka i en dominerande position de sista tretton årtusendena. Anunnaki vet om att många förvaringsställen för urgamla Atlantiska dokument är på vippen att bli offentligt avslöjade. Dessa historier tillsammans med en uppkommande oundviklig ekonomisk kollaps, som involverar deras innersta tillgångar, hotar deras makt. Detta har nyligen lett till en rad motåtgärder som tillfälligt uppehåller illusionen av att ”ingenting har förändrats”. I verkligheten är våra allierade redo att rasera deras orättmätigt erhållna tillgångar och tvinga dem från makten. Tiden för er frihet och ert välstånd närmar sig snabbt.

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure